• Arkiv

2013-01-23 Tidningen Sjukhusläkaren har Intressant artikel om ”Pengar att tjäna på att sälja vård till EU” där bl.a. omnämns om ” Svenska patienters rätt att söka vård i andra EU-länder”.

Sjuhusläkarnas egen tidning tar upp det som är av intresse för sjukhusläkarna, nämligen 

”Pengar att tjäna på att sälja vård till EU” 

Via denna länk kan du läsa artikeln

http://www.sjukhuslakaren.se/2013/01/17/pengar-att-tjana-pa-att-salja-vard-till-eu/

 

Om Sjukhusläkarföreningen, citat;

Tidningen Sjukhusläkaren ges ut av Sjukhusläkarföreningen, som är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund, med ca 17 000 medlemmar.
På Sjukhusläkaren.se hittar du inlägg, nyheter och debatt. Delta gärna med dina egna kommentarer!
Vi bevakar fackliga och sjukvårdspolitiska frågor. Vi vill skapa debatt, opinion och belysa sjukhusläkarnas frågor.

Sjukhusläkarföreningen organiserar hälften av Läkarförbundets medlemmar.
Vi organiserar alla specialistläkare och överläkare på sjukhus samt professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten.

 

Men frågan är om det ligger i organisationens intresse att kritiskt granska och delge sjukhusläkarna vad som är deras skyldigheter gentemot landstingsskattebetalarna?

 

” Svenska patienters rätt att söka vård i andra EU-länder” ligger i landstingsskattebetalarnas intresse men sammanfaller det med sjukhusläkarnas intresse och skyldigheter?

 

Upplyser tidningen Sjukhusläkare  sjukhusläkarna om vad som redan 2004 via [1]Läkartidningen och då bl.a. EU-rättsprofessor Ulf Bernitz delgavs som skyldigheter för sjukhusläkare/vårdpersonal, citat;

 

torde det följaktligen vara vårdpersonalens skyldighet att informera dem om alla typer av tillgängliga behandlings- och valmöjligheter, inklusive möjligheten att söka sig till ett annat EU-medlemsland för snabbare och ibland kanske även effektivare vård.” 

 

”Sett ur detta perspektiv anser vi att det är särskilt viktigt att svenska vårdgivare axlar en mer aktiv roll när det gäller att informera sina patienter om deras rättigheter att söka vård i ett annat EU-land och därmed ge alla patienter samma chans till hälsa och välmående.”

 

Ulf Bernitz
professor i europeisk integrationsträtt, Stockholms universitet och Institute of European and Comparative Law, University of Oxford
[email protected]

 Slut citat.

Följande gick idag till Tidningen Sjukhusläkaren som kommentar till artikel och som skrivelse till tidningen Sjukhusläkaren vilket du kan läsa via denna länk

 

Om Svenska patienters rätt att söka vård i andra EU publicerad kommentar på Sjukhuslakaren se 20130123

 

Kommer Tidningen Sjukhusläkaren kritiskt granska vad som försiggår inom landstingen Dalarna och Västernorrland med sjukhusläkarnas /vårdpersonalens deltagande utifrån de anmälningar som gått till Åklagarmyndigheterna i Falun och Sundsvall?

 

Ligger det i Sjukhusläkarnas intresse att bedriva yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården rättssäkert gentemot landstingsskattebetalarna?

 

Eller har pengarna tagit över Sjukhusläkarnas intresse, 

”Pengar att tjäna på att sälja vård till EU”

 

Kommer Tidningen Sjukhusläkaren att göra lika många reportage om detta som nu omnämnt som Tidningen Sjukhusläkarna gjorde om Försäkringskassan och deras handläggning av gränsöverskridande vård för svenska medborgare?

Ansvarig på redaktionen Tidningen Sjukhusläkaren,  Christer Bark, redaktör,  [email protected] , det vore bra för allmänheten att få svar på om Tidningen Sjukhusläkaren också nu kommer att värna rättssäkerheten för landstingsskattebetalarna precis som ni gjorde i reportage serie om Försäkringskassan.

Upp till bevis är en god devis, dvs. om tidningen Sjukhusläkaren är intresserad av rättssäkerheten för landstingsskattebetalarna utifrån vad som nu är känt!

Allmänheten omfamnar ett sådant initiativ från Tidningen Sjukhusläkaren, som kritiskt granskar vad som egentligen pågår och delger i reportage serie, det torde en finnas mycket att skriva om utifrån vad som utspelat sig på Falu lasarett och Sundsvalls sjukhus utifrån anmälningarna till respektive Åklagarmyndighet.


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu