• Arkiv

 • Kalender

  juni 2016
  m ti o to f l s
  « Apr   Jul »
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930  

20160620 Öppet Brev till Sveriges Regering minister Gabriel Wikström ytterligare om att svenska folket bör avgiftas och att kunskapen finns, men inte i Sverige, alla bör fråga sig varför?

 

Till Sveriges Regering, minister Gabriel Wikström, makt- och myndighetsutövare och journalist Sverige och alla goda medmänniskor

 

 

 

Begär av registrator vid berörd institution att denna skrivelse och bilagor kommer alla riksdagsledamöter och ministrar i Sveriges Regering, kommun, landstingspolitiker tillhanda, därtill även ansvariga tjänstemän inom regeringskansliet. Därtill inom Riksrevisionen alla berörda tjänstemän vilka har ansvar för resp frågeområde.

 

Denna skrivelse/kommunicering skall i laga ordning registreras av registrator, begär av registrator dagboksblad och dnr med vändande e-post till [email protected]

 

Dagens massutskick 2016-06-20 riktar sig till en person i Sveriges Regering som har att bevisa att han är med eller mot svenska folket och därtill bevisa att ministern värnar svenska folkets liv och hälsa och framtida livskvalité.

 

Öppet Brev till Sveriges Regering minister Gabriel Wikström ytterligare om att svenska folket bör avgiftas och att kunskapen finns, men inte i Sverige, alla bör fråga sig varför?

 

Sveriges Regering

 

Minister Gabriel Wikström

[email protected]

 

Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär av registrator dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

2016-06-20

 

Bästa minister Gabriel Wikström

 

Bör svenska folket bli riktigt upprörda, miljarder förbrukas årligen av landsting/regioner/Vård Sverige, men läggs pengarna på det som riksdagen redan känner till?

 

Nämligen att hjälpa svenska folket, inte med så kallade mediciner, sk mediciner som dödar fler än vad sjukdomar gör, utan med kvalificerad avgiftning och stärkande behandlingar utifrån vad som riksdagen väl känner till.

 

Sveriges riksdag har bordlagt, flera gånger, vad som är känt av riksdagen, bevisen kommer härmed delges ministern.

 

Citat;

Motion 2001/02:So621

Flera av deltagarna pekade på belastningen av miljögifter som orsak till rubbningen i nervsystemet.

 

I Tyskland får patienter med sjukdomar som psoriasis, atopiskt eksem, allergier, multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet – ofta har en patient flera av dessa diagnoser – med stöd av sjukförsäkringen komma till en specialklinik för utredning och behandling. Behandlingen går ut på att ta bort den skadliga belastningen av tungmetaller, kemikalier, dolda infektioner.

Resultaten som redovisades av professor G. Ionescu på ovan nämnda workshop är slående och de bygger på vetenskapliga studier och klinisk erfarenhet av 18 000 patienter. Det är de goda resultaten på Spezialklinik Neukirchen som fått de tyska försäkringskassorna att inse att det är bättre för alla parter om patienterna får en verksam behandling.”

Källa till ovan citerat

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/eloverkanslighet_GP02So621

 

Motion 2006/07:So462

”I Tyskland får patienter med sjukdomar som psoriasis, atopiskt eksem, allergier, multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet – ofta har en patient flera av dessa diagnoser – med stöd av sjukförsäkringen komma till en specialklinik för utredning och behandling. Behandlingen går ut på att ta bort den skadliga belastningen av tungmetaller, kemikalier och dolda infektioner.

Resultaten som redovisades av professor G. Ionescu på ovan nämnda workshop är slående, och de bygger på vetenskapliga studier och klinisk erfarenhet av 18 000 patienter. Det är de goda resultaten på Spezialklinik Neukirchen som fått de tyska försäkringskassorna att inse att det är bättre för alla parter om patienterna får en verksam behandling.

 

En liknande specialutrustad klinik borde snarast inrättas i Sverige, eventuellt i första hand som en experimentell verksamhet. Intresset för en uppbyggnad av motsvarande kompetens i Sverige bör undersökas, och här finns landsting som söker stöd för en liknande utveckling. Detta bör ges regeringen till känna.”

Källa till ovan citerat

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/eloverkanslighet_GU02So462

 

Slut citat.

 

 Ministern kan uppenbart förstå att i Sverige vill man inte hjälpa inom Vård Sverige de som är sjuka, man gör de sjuka sjukare genom sk mediciner, sk mediciner som dödar fler än vad sjukdomar gör! Har omnämnt om ”Dödliga Mediciner” i tidigare öppna brev.

Se bl.a. om detta via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2016/06/18/20160618-oppet-brev-till-minister-gabriel-wikstrom-sveriges-regering/

 

Det är allmänt känt att amalgam är förbjudet i Sverige sedan en tid tillbaka, men ingen avgiftning eller säker sanering har införts i svenska skattefinansierade Vård Sverige, ministern får själv fråga sig varför?

Ministern fick del av Öppet brev den 19 juni 2016 där ministern citerades utifrån vad ministern själv vet, citat;

 

vi vet att 85 procent av de resurser vi lägger ner inom hälso- och sjukvården går till människor som lider av kroniska sjukdomar.

 

Det är bra att ministern är vetgirig och kunskapstörstande, men varför utifrån, vad ministern vet, har inte i Vård Sverige inrättats vad som vi vet sedan länge finns i Tyskland? Kunskaper som för länge sedan är kända utav Sveriges Riksdag och Sveriges Regeringar.

 

Detta rimmar illa och uppenbart har enorma mängder miljarder förslösats på statiner och sk mediciner, som endast som synes gör svenska folket sjukare och sjukare. Fakta har du i egenskap av minister påvisat dig väl känna nämligen vi vet att 85 procent av de resurser vi lägger ner inom hälso- och sjukvården går till människor som lider av kroniska sjukdomar.

 

Flera svenska vetenskapsmän är delaktiga i att veta, vad nu också ministern vet och fått del av i tidigare öppet brev nämligen vad som du åter kan repetera via denna länk

http://kostkunskap.blogg.se/2016/june/sluta-at-statiner.html

 

 

Minister vet också att det multipotenta nervgiftet kvicksilver är ingen hälsokost, ministern har fått del av följande information

Det svenska folket är fortfarande förgiftat av kvicksilver från amalgam

Läs mer

http://newsvoice.se/2016/05/12/det-svenska-folket-ar-fortfarande-forgiftat-av-kvicksilver-i-amalgam/

 

 

Det är också allmänt känt, citat;

Gwen Olsen hoppade av läkemedelsindustrin – Den eftersträvar inte hälsa utan stödjer sjukdomarna

Läs mer

http://newsvoice.se/2016/06/18/gwen-olson-hoppade-av-lakemedelsindustrin-den-stodjer-sjukdomarna/

 

 

 

Frågor till ministern

 

1.

Varför remitterar inte landsting och regioner/Vård Sverige till bättre/effektivare vård i Tyskland(t.ex. Spezialklinik Neukirchen)?(Uppenbart är att denna bättre/effektivare vård och behandling finns, men inte inom Vård Sverige. Sveriges riksdag och Sveriges regeringar känner väl till att denna bättre effektivare vård och behandling finns, men ingen har säkerställt att denna bättre/effektivare vård och behandling kommer svenska folket till del, varför?)

 

2.

Varför har Vård Sverige inte startat upp liknade kunskapscenter, som Spezialklinik Neukirchen i Sverige?

 

3.

Varför fortsätter Vård Sverige och Sveriges riksdag/Sveriges Regeringar att inte värna svenska folkets folkhälsa?(effekten blir uppenbart denna utifrån vad ministern vet)

4.

Vem och vilka har gynnats av att Vård Sverige går hand i hand med den kriminella läkemedelsindustrin?(Effekten blir att det inte är skattebetalarna, dessa har definitivt inte gynnats av det som Vård Sverige står för i sammanhanget.

Enormt lidande har åsamkats svenska folket och svenska folkets folkhälsa har bara blivit sämre och sämre bl.a. tack vare vad Vård Sverige presterat och levererat. Väldigt många har dessutom ”tagits av dag” av Vård Sverige genom åren, men det kallas då för fel behandling, fel diagnosticering och fel medicinering)

5.

Kan skolmedicinen/Vård Sverige, utifrån vad som är känt av ministern, verkligen anses som trovärdigt och vara något som svenska folket alls kan lita på?

 

6.

Kan minister uppskatta hur många miljarder som gått till spillo tack vare Vård Sveriges som synes inkompetens?

 

7.

Hur länge till tänker ministern tillåta att Vård Sverige/skolmedicinen och den kriminella läkemedelsindustrin dominera svenska folket folkhälsa och det skattefinansierade svenska vårdsystemet?

 

8.

Är det rimligt att svenska folket folkomröstar om att återinföra det gamla tjänstemanna ansvaret och vad som svenska skattefinansierade vårdsystemet bör innehålla?(precis som i Schweiz, via direkt demokrati, ty Sveriges riksdag och Sveriges regeringar har uppenbart inte presterat och levererat, och det har uppenbart endast gynnat den kriminella läkemedelsindustrin och dess bundsförvanter inom Vård Sverige)

 

9.

Vårdterrorismen(fruktan och rädslan för vad Vård Sverige gör med svenska folket) är uppenbart något som ministern har att ta ansvar för och åtgärda mycket skyndsamt, ministern är nu i besittning av verktyg som kan användas, kunskap är makt bästa minister, eller hur?

10.

Är det dags att Gustav Möller(S) ledord åter implementeras och anammas av minister Gabriel Wikström(S)?

(”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” källa https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_M%C3%B6ller )

 

11.

Om nu ministern kommer fram till att det som Gustav Möller myntat gäller, vilka skall då beläggas med personliga ansvaret för att skattemedel har stulits från svenska folket?

 

 

Om Spezialklinik Neukirchen kan ministern förkovra sig ytterligare

http://www.spezialklinik-neukirchen.de/

 

Ministern kan säkert kontrollera hur många som av Vård Sverige remitterats till denna bättre/effektivare vård och behandling, kan nästan garantera att ministern blir häpen, för förmodligen har ingen svensk medborgare remitterats dit av Vård Sverige. Ministern bör ställa sig frågan om varför värnar Vård Sverige inte om den fria rörligheten och EU-rättigheten till bättre/effektivare vård?

 

Varför informerar inte Vård Sverige och Försäkringskassan om detta alternativ via deras hemsidor?

 

Har dessa parter, skattefinansierade parter, en informations, upplysnings och vägledningsplikt?

 

Som ministern väl behöver känna till så är ”vetenskap och beprövad erfarenhet” inte definierat i svensk lag, därmed konstateras att fri rörlighet råder och det är uppenbart att i Tyskland erkänner tyska staten denna vård som finns där vid Spezialklinik Neukirchen.

 

Är Vård Sverige och ministern inne på att säkerställa fri rörlighet av vårdtjänster?

Uppenbart är att Vård Sverige har misslyckats med att kompetensutvecklas, inkompetens eller korruption, vilket är grunden till detta misslyckande?

 

Emotser att ministern besvarar frågorna mycket skyndsamt då detta är i allmänhetens intresse.

Begär att all kommunicering sker genom e-post

 Med vänliga sommarhälsningar ser jag fram emot att ministern mycket skyndsamt återkopplar

 Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa jag värnar framför allt annat.

 

 Ulf Bittner

 

Pressmeddelandet läser du genom denna länk

 

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/oeppet-brev-till-sveriges-regering-minister-gabriel-wikstroem-ytterligare-om-att-svenska-folket-boer-avgiftas-och-att-kunskapen-finns-men-inte-i-1448549

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu