• Arkiv

 • Kalender

  februari 2017
  m ti o to f l s
  « Jul   Mar »
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728  

2017-02-01 Svar till EU-kommissionen från Assar Fager Ärende: CHAP(2016) 1236 Reaktion på Er skrivelse Ref Ares(2017) 118015-10/1 2017

EU-kommissionen har gång efter annan under flera års tid fått skrivelser från medborgare i Sverige om situationen inom medlemsstaten Sverige, då ifråga om EU-rättigheten till fri rörlighet och bättre/effektivare vård, så kallad gränsöverskridande vård.

 

Försäkringskassan/domstolarna i Sverige är uppenbart i symbios med att generellt gå emot EU-domstolens praxis, vilket får effekten att generellt inskränka den fria rörligheten.

 

 

”Svenska försäkringskassan och svenska domstolar gör tvärtom nämligen ägnar all möda åt administrativa begrepp som de själva, utan lagstiftning, har konstruerat!”

 

 

 

Assar Fager svarar denna gång till EU-kommissionen, över 18 sidor och bilagor om 11 sidor, med bl.a. följande, du får här del av utvalda delar i skrivelsen, citat;

 

Ni anser att jag lämnat för vaga bevis. Ändå tycker jag att mina frågor och framställningar borde leda till förundran och spaningsglöd hos en kvalificerad utredare.

 

Vård Sverige är i stort behov av utveckling, patienten/vårdkonsumenten är mycket medveten om detta faktum, men tillåts inte kunna nyttja den fria rörligheten generellt, EU-rättigheten till fri rörlighet, som ägs av svenska unionsmedborgare. 

 

Borde inte en allert undersökare/utredare ställa sig frågan om vad som gäller, nämligen fastställd nationell lagstiftning via rättsakter kontra förarbeten som genom nationella myndigheters tillämpning motverkar/upphäver samma lagstiftning?

När inte kravet ”sedvanlig i yrkeskretsarna” finnes inom svensk rätt kan ju heller inte den föreskrivna tolkningsmetoden införas i svenska regelsystemet.

 

Svensk lagstiftning saknar nämligen nämnda kvalificeringsprocess.

 

Ändock har svenska Försäkringskassan och domstol nyttjat begreppet för inskränkning och ställer sig därmed i strid med C-211/08 EU-kommissionen mot Spanien punkt 49.

Skall Ert svar tolkas som att för Sveriges del räcker det att inskränkningen via ”internationell medicinsk vetenskap” endast behöver kungöras genom förarbeten/proposition och då inte heller behöver uppfylla EU-domstolens krav i Smits och Peerbooms om att begreppet skall nyttjas lika både internt och externt?

 

Är Sverige undantagen skyldigheten om lagstiftning vid inskränkning enligt artikel 52 Rättighetsstadgan?

 

Svenska försäkringskassan och svenska domstolar gör tvärtom nämligen ägnar all möda åt administrativa begrepp som de själva, utan lagstiftning, har konstruerat!

 

EU-domstolens prioritering om de medicinska skälen och behoven därav för patienten/vårdkonsumenten lämnas helt åt sitt öde!

OBS; Alltså Sveriges Regering har själva redan innan EG-inträdet underkänt sitt kommande agerande i prop. 2012/13:150 där begreppet ”internationell medicinsk vetenskap” införes som inskränkning emot berättigade förväntningar som framgår av patientrörlighetsdirektivet skäl 39.

Utifrån att både EU-domstolen och Sveriges Regering kräver förutsägbarhet och möjlighet att i unionsrätten kunna kontrollera beslutets laglighet i förhållande till unionsrätten.

 

Dessa unionsrättsliga krav måste vägas emot tillämpningen av svenska myndigheters flerfaldiga, på förhand omöjliga att kontrollera, administrativa regler(några har angivits i denna skrivelse).

 

Någon sådan vägning företas varken av Försäkringskassan eller svensk domstol trots yrkanden.

Frågan måste ställas, hur ska patienten/vårdkonsumenten enligt ovan nämnda EU-doms möjlighet att utreda beslutets laglighet i förhållande till gemenskapsrätten när huvudargumentet till avslag ”internationell medicinsk vetenskap” inte överhuvudtaget finnes i unionsrätten?

 

Därtill förbjuder artikel 56 alla nationella hinder mot fri rörlighet!

 

 

Sverige har accepterat läkardirektivet/yrkesdirektivet vars erkännande enligt mål C-444/05 Stamatelaki punkt 37 innebär att någon överprövning utifrån nationella regler om utländska läkares vårdgivning icke accepteras.

Likväl sker överprövning enligt bilagt så kallad rättsligt ställningstagande utgivet av Försäkringskassan.

 

 

Enhetschef Natalie Chase SANCO har i brev(tidigare översänt) sagt att termen ”internationell medicinsk vetenskap” inte finnes inom EU-rätten. Denna utredning bevisar att hon har rätt eftersom termen är en av EU-domstolen givet förhållningssätt när nederländsk myndighet ska tolka det interna nederländska begreppet(som är en inskränkning av fri rörlighet) ”sedvanlig i yrkeskretsarna”(se rubrik D i denna skrivelse).

 

För de nyfiknas skull så återfinnes begreppet varken i unionsrätten eller i svensk rätt utan i nederländsk rätt, och då beskriven i Smits och Peerbooms punkt 3-10. I punkt 10 sista raden inskrives ”sedvanlig i yrkeskretsarna” utifrån ett nederländskt beslut.

 

Ovanförliggande lagsteg är kunglig kungörelse och speciell lagstiftning(ZFM) för socialbidragstagare.

 

Skulle svenska kungen blanda sig i socialsystemen i Sverige så vore det grundlagstridigt. Därtill äger socialbidragstagare avgiftsbefrielse enligt §26 a SFS 2013:515 på samma sätt som övriga svenska patienter/vårdkonsumenter.

 

Gåtan är således hur ett sorts dekret av nederländsk kung till hjälp för socialbidragstagare, genom svenska myndigheters påstående att EU-domstolen genom praxis och uttalanden, har fått fäste i svenska regelverk för gränsöverskridande vård och då som hinder av andra medlemsstaters läkares vårdgivning.

 

Gåtan blir inte mindre av att svenska myndigheter skyller redogjorda begränsande termer på EU-domstolen samtidigt som samma myndigheter hävdar att länderna själva får utforma de sociala reglerna.

 

Vad samma myndigheter även då glömmer i upplysning mot patienter/vårdkonsumenter är att det är nationella lagstiftaren som utformar de sociala systemen, se Smits och Peerbooms punkt 45.

 

 

Du läser hela skrivelsen till EU-kommissionen från Assar Fager genom denna länk

Svar till EU kommissionen februari 2017 Assar Fager svar av datum 20170201 18 sidor

 

Pressmeddelandet läser du här

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/eu-kommissionen-har-att-syna-makt-och-myndighetskorruptionen-i-sverige-1781606


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu