• Arkiv

2019-01-20 Intervju och samtal med Michael Zazzio om rättssäkerhet inom Kristianstad kommun och Skåne Universitetssjukhus i Lund

 

VÄLFÄRDEN I SVERIGE ÄR UPPENBART ETT HOT EMOT SVENSKA MEDBORGARE

Vad håller på att hända i Sverige, grundlagsbrott inom kommunal verksamhet och inom hälso- och sjukvårdens verksamhet i regioner(tidigare landsting) synes vara vardagsmat i den humanitära stormakten Sverige med en Vård i Världsklass

 

 

SVERIGE GRANSKAS

 Intervju/samtal om rättssäkerhet i Kristianstad Kommun med Michael Zazzio 20190120

LYSSNA PÅ INTERVJUN

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-om-rattssakerhet-i-kristianstad-kommuns-med-michael-zazzio-20190120

 

MAKTUTÖVNINGEN SKA SKE UNDER LAGARNA är fastställt i svensk grundlag Regeringsformen(RF) 1 kap 1 §, uppenbart känner inte politikerna och de anställda inom KRISTIANSTADS KOMMUN till den verklighet som gäller utifrån gällande lag och rätt i SVERIGE

 

GRUNDLAGSBROTT Du får del om en SKRÄMMANDE verklighet inom Skånes Universitetssjukhus i Lund och lika skrämmande verklighet inom Socialförvaltningen i Kristianstad Kommun i denna intervju och samtal med Michael Zazzio

 

SKATTEMEDEL SKA ANVÄNDAS PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA Så är uppenbart inte fallet inom Skånes Universitetssjukhus i Lund och inte heller inom KRISTIANSTADS KOMMUN

 

HOT OCH UPPENBART VANSINNE Hot och uppenbart vansinne existerar som synes fullt ut inom makt- och myndighetsutövningen i Sverige gentemot svenska medborgare som dessutom är i beroendeställning till makt- och myndighetsutövarna

Du läser mera om Michael Zazzio

http://www.alir.nu/index.htm

 

Intervjuare

Ulf Bittner

Ytterligare mera intervjuer/samtal i SVERIGE GRANSKAS serien

https://soundcloud.com/ulf-bittner


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu