• Arkiv

2019-01-21 40 000 SKOLMEDICINSKA TERRORISTER?

Betänk följande

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient per år och således tar livet av 35 patienter under sina 35 verksamma år”

 

 

40 000 SKOLMEDICINSKA TERRORISTER?

OM DET SKOLMEDICINSKA VANSINNET

3:e största DÖDSORSAKEN är MEDICINER, efter hjärtsjukdom och cancer!

 

LÄKARNA ÄR SÅLEDES UTIFRÅN DETTA ALLMÄNT KÄNDA DEN 3:e STÖRSTA DÖDSORSAKEN

 

Alltså utan de skolmedicinska läkarna kommer dessa sk skolmedicinska medicinerna inte ut på den svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden. De skolmedicinska läkarna är uppenbart ett enormt HOT emot svenska medborgares liv, hälsa och framtid livskvalitet.

 

40 000 särskilt farliga UTAN PERSONLIGT ANSVAR med RÄTT ATT DÖDA PÅ ARBETSTID

 

40 000 skolmedicinska läkare utgör ett enormt HOT emot tillväxten av god hälsa för svenska medborgare

 

Sk skolmedicinska läkare säkerställer under 35 år att  DÖDA ca 1 400 000 människoliv, under samma period säkerställer dessa 40 000 att 3 400 000 människor skadas värre än innan de sökte hjälp inom hälso- och sjukvården.

LÄS MERA

20190118 Till Er alla Goda Svenska Medborgar

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu