• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 49

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 49

 

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

 

The scale of this global medical experiment on live human subjects puts the entire Nazi regime to shame.

 

Fighting for Our Lives – We Must Unite

Dr Vernon Coleman 

I have pointed out many times that this fight isn’t an academic exercise – it’s a war. Everything that is happening is heading towards genocide – the deaths of billions.

https://vernoncoleman.org/videos/fighting-our-lives-we-must-unite

 

Vaccine Insider: COVID-19 Mass Vaccination Campaign Must End

 

Demonstrationsrätten & Ulf Bejerstrand….

https://www.youtube.com/watch?v=kt4ge0spPzc

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-03-27

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 49 

 

Mycket viktig information och upplysning 

 

Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet. Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

 

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk

 

Publicerat 2021-03-26 av CHF, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

68-Year-Old Dies After Anaphylactic Reaction to COVID Vaccine as CDC Continues to Ignore Inquiry Into Increasing Number of Deaths

VAERS data released today showed 44,606 reports of adverse events following COVID vaccines, including 2,050 deaths and 7,095 serious injuries between Dec. 14, 2020 and March 19, 2021.

Läs mera

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-covid-vaccine-reactions-deaths-increasing/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=2fb75a37-769f-48df-934d-5af97ed4f684

 

 

”VACCIN” VANSINNET/MEDICINSK TYRANNI & MEDICINSK TORTYR MÅSTE STOPPAS OMEDELBART

Det planerade Corona bedrägeriet är generellt och systematiskt Brott Mot Mänskligheten & nationen Sveriges medborgare.

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

 

Biverkningar = vaccin/medicin förgiftning av människokroppen, alltså iscensatta av den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och skolmedicinen, detta sker bevisligen som synes i en globalistisk planerad agenda, ett enormt HOT och HAT mot hela mänskligheten och nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

”Vaccinerna”/de skadande och dödande injektionerna, som uppenbart bevisligen är ett generellt och systematiskt HOT MOT HELA MÄNSKLIGHETEN, är inget vaccin!

 

EN GLOBALISTISK DEPOPULATIONS AGENDA

 

Injektionerna som inte är ”vacciner” men marknadsförs som vaccin mot

nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseledande som vaccin, är som synes bevisligen en globalistisk PLANERAD SKADAR & DÖDARVERKSAMHET

 

Injektionerna är bevisligen inte vaccin utan är ett enormt experiment, ett globalistiskt VÄRLDSOMFATTANDE skolmedicinskt EXPERIMENT mot mänskligheten, som bevisligen strider mor Nürnberg protokollet,

 

EN PLANERAD SKADAR & DÖDARVERKSAMHET mot mänskligheten, och detta fullständiga vansinne är en planerad GLOBALISTISK AGENDA!

 

 

 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE OM CORNA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Citerar lösryckta delar ur artikel, läs hela, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Fighting for Our Lives – We Must Unite

 

https://vernoncoleman.org/videos/fighting-our-lives-we-must-unite

 

 

 

 

Citerar lösryckta delar ur undertexten till videon, läs hela och sprid vidare, citat

 

One curiosity above all others tells us for certain that covid-19 is the biggest hoax in history, a monumental fraud, a coup perpetrated by conspiracy practitioners whose aims are to win power and money over everyone, everywhere.

 

When I originally described the coronavirus scare as a hoax I toyed with a different word – fraud. And that’s the word I should have used because that’s what this is.

 

It’s all about power and money, a huge money-making fraud which involves the destruction of economies everywhere. Political leaders and their scientific advisors are going to go to prison which is where they belong.

 

And the media is playing a huge part in the fraud: this has become a propaganda war. Governments everywhere have employed specialist psychologists and used sophisticated brain washing techniques. I’ve explained these in previous videos.

 

In the past, when I was allowed to debate vaccination on TV or on the radio I always won the debates – and that, I suspect, is the reason no one wants to debate now.

 

If Whitty or Vallance lost a debate with me – which I believe they would – then the whole charade would collapse and the Government’s propaganda programme would collapse in minutes.

 

I have pointed out many times that this fight isn’t an academic exercise – it’s a war. Everything that is happening is heading towards genocide – the deaths of billions.

 

Anyone who isn’t for us is, by default, for Agenda 21, fascism, communitarianism and a world devoid of life, humanity, democracy, freedom and God; a world full of censorship, oppression and brutality.

 

Slut citat, du kan läsa hela undertexten på svenska, använd översättningen på sidan, hela videons text är publicerad som undertext

https://vernoncoleman.org/videos/fighting-our-lives-we-must-unite

 

 

 

Kalle Hellbert delger i massutskick, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Bluffen med Covidtest

Från: Kalle Hellberg [mailto:[email protected]]
Skickat: den 26 mars 2021 12:11
Till: Kalle Hellberg
Ämne: Bluffen med Covidtest

 

Hej! En listmedlem som har tagit PCR-testet har ställt frågan om antal cykler som detta test körs i och fått följande svar från laboratoriet som gör dessa tester åt Västra Götaland-regionen, molekylär mikrobiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

………………………………………………………..

Från: Hedvig XXXXXXX  XXXXXXXXX
Datum: 26 mars 2021 07:31:32 CET
Till: XXXX  XXXXXXX
Ämne: Re: Covirdtest

Hej!

 

Alla våra PCRer kör ca 45 cyklar.

 

Mvh

Hedvig

…………………………………………………………..

 

Detta är ju för jävligt! Man vet att gränsen för covid-testernas cykler (antal gånger man varierar det slem från test-topsen varmt-kallt, för att förstärka virushalten så det blir mätbart) är ca 32 ggr. Vid högre antal cykler blir felmätningen större och kan visa positivt trots att inget farligt virus finns. Vid 45 ggr så blir felvisningen så stor som upp till 97%, jämfört med 28 ggr. Lämpligt antal växlingar för att få en någorlunda rättvisning vore 28, men PCR testet kan inte avgöra om det är covid-virus eller virus från vanlig säsongsinfluensa, så vid 28 cykler visar ett positivt utslag endast att man bär på ett virus, vilket virus kan inte avgöras.

 

Ovanstående finns att läsa om i många artiklar på nätet, se exempel

https://thevaccinereaction.org/2020/09/coronavirus-cases-plummet-when-pcr-tests-are-adjusted/ , även WHO har ändrat sin tidigare uppgift om 45 cykler till lägre antal (något specifikt tal har WHO inte satt, det kan variera med fabrikat på testutrustningen t ex).

https://childrenshealthdefense.org/defender/who-admits-covid-pcr-test-has-a-problem/

(Ställ markeringen någonstans i texten, högerklicka och klicka på ”Översätt till svenska” vid behov, gäller båda länkarna).

 

Att man ändå kör ca 45 ggr är bevis för att det finns krafter som absolut vill få fram att det är en Pandemi, trots att kanske bara 3% av alla positiva tester verkligen bär på ett skadligt virus!

 

Vilka krafter är det som vill detta? Varför sätter inte läkare och laboratoriepersonal stopp för denna galenskap? Hur många har dött i Sverige av covid-19?

 

Det finns ingen som vet, ändå basuneras detta ut i media som varande sanning. Kanske har ingen dött av detta virus, kanske har 13000 dött, ingen kommer någonsin att få veta detta!

 

Kalle H.

Slut citat

 

 

 

Publicerat 2021-03-26, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Vaccinated people are walking biological time bombs and a THREAT to society

 

 

People who are ignorant enough to be injected with an experimental vaccine that accelerates the generation of highly contagious super strains in their own bodies are walking biological time bombs and a threat to society.

 

The globalists know this, and consistent with their goals of global mass extermination, they are giving the most dangerous and most contagious people “vaccine passports” so they can freely roam across society, spreading their super strain viruses far and wide. Again, this is all by design.

 

Fauci, the NIH and the CCP needed billions of humans to serve as bioweapons factories in order to accelerate their ultimate genocidal bioweapon

It turns out that Fauci, the NIH and the CCP didn’t actually succeed in building a deadly bioweapon that would wipe out humanity. The weapon they built — SARS-COV-2 — was intended merely to convince billions of people to take vaccines that would transform their own bodies into bioweapons factories so that the mutation development could then proceed globally.

Vaccinated people are dangerous to be around

Now, anyone who wants to survive the killer “super strain” wave that’s mutating right now in the bodies of the vaccinated must realize that staying away from vaccinated people may be a matter of life and death.

It is the vaccinated who are the most dangerous and are therefore given the most access to society. In their own selfishness and scientific ignorance, these willing bioweapons volunteers are helping to carry out the greatest crime against humanity that could ever be imagined:

A global plague, powered through decentralized, accelerated, adaptive genetic shaping that relies on billions of willing volunteers to serve as mutation labs.

The scale of this global medical experiment on live human subjects puts the entire Nazi regime to shame.

When the next death wave comes, of course, the media will blame the unvaccinated, even though the unvaccinated aren’t being allowed to go anywhere, increasingly. It is the vaccinated who will be killing themselves and others, which is why I say they are part of a “vaccine suicide cult.”

Today’s Situation Update tells the full story of what’s behind all this and where it’s going:

https://www.brighteon.com/ed06dd3e-5cf4-4001-b2e6-27b62bac359c

 

Slut citat, läs hela artikeln, lyssna på vad Mike Adams delger i sin podd och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.naturalnews.com/2021-03-26-situation-update-mar-26-vaccinated-people-are-walking-biological-time-bombs.html

 

 

 

 

 

 

 

Dr Mercola 2021-03-27 delger World Wide, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Vaccine Insider: COVID-19 Mass Vaccination Campaign Must End

  • In an open letter, Geert Vanden Bossche, Ph.D., a vaccinology insider and former global director of vaccine programs, including work for the Bill & Melinda Gates Foundation, has called for the mass vaccination campaign against COVID-19 to end

 

  • He’s reached out to the World Health Organization and other international health organizations to warn of the potentially detrimental consequences of further viral immune escape triggered by the current COVID-19 vaccination campaign, calling it the “single most important public health emergency of international concern”

 

 

  • The widespread COVID-19 vaccination campaign may efficiently turn what was a relatively harmless virus into a “bioweapon of mass destruction,” according to Bossche, who’s instead calling for creation of natural killer (NK) cell-based vaccines
  • Investigative journalist Rosemary Frei believes that Bossche has a “not-so-hidden agenda,” which is to push the development of this different type of vaccine and calls his open letter “a continuation of the overall Covid deception”

 

Slut citat, läs mera och sprid vidare

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/27/why-mass-covid-19-vaccination-must-end-now.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210327_HL2&mid=DM829468&rid=1117156836

 

 

 

Publicerat 2021-03-26, se och lyssna på vännen Uffe Puffe och hans funderingar, tankar/upplevelser

Demonstrationsrätten & Ulf Bejerstrand….

https://www.youtube.com/watch?v=kt4ge0spPzc

 

 

 

NATIONEN SVERIGES GODA MEDMÄNNISKOR HAR FÅTT NOG AV DE SUPERKORRUPTA POLITIKERNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare värnar inte om demokrati, rättssäkerhet, de grundläggande mänskliga rättigheterna och nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

 

Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar skolmedicinen/den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och

nationen Sveriges medborgare. Alltså det är uppenbart erkänt sakförhållande att den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen går före nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

 

 

MEDICINSKT TYRANNI mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är erkänt sakförhållande som till och med SVT/SR/TV4, riksmedia, SWEBB TV och internet/alternativ media kan informera och upplysa nationen Sveriges medborgare om, dvs. om dessa omnämnda inte beskyddar Sveriges regering och deras medlöpare!

 

 

DET ÄR ORGANISERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE. 

 

Det största och värsta organiserade bedrägeriet/brottet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare beskyddas uppenbart av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

DEN HUMANITÄRA STORMAKTEN SVERIGE ÄR UPPENBART NÅGOT HELT ANNAT!

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4, riksmedia, SWEBB TV och alternativ/internetmedia redogör för vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare har utsatt nationen Sveriges medborgare och skattebetalare för under hela år 2020-2021.

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA

 

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas eftersom det inte existerar någon pandemi

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas med omedelbar verkan utifrån fakta

 

Vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare undanhåller avsiktligt nationen Sveriges alla medborgare och skattebetalare!

DET STÖRSTA BEDRÄGERIET I VÄRLDSHISTORIEN

OCH SVERIGES REGERING OCH ALLA DERAS MEDLÖPARE MEDDELAS OCH DELGIVES ÅTERIGEN OM DELAKTIGHET OCH MEDDELAT ANSVAR I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne, avgörandet nära, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten.

 

Citatet, lägg det på minnet, omsätts i praktiken, och Sveriges regering och deras medlöpare förpassas till en historisk papperskorg som dina barn och barnbarn kommer vara stolta över!

 

 

Citat

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 72 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

 

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)   SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu