• Arkiv

 • Kalender

  mars 2020
  m ti o to f l s
  « Jan    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  

2019-10-21 TVÅ MYCKET VIKTIGA INTERVJUER OM VANSINNET INOM DET SUPER KORRUPTA SVERIGE

 

 SVERIGE GRANSKAS

Intervju/samtal bl.a. om 5 G med miljöingenjör Solveig Silverin 20191020

Lyssna, lär och läs undertexten, många viktiga länkar, som vi utgår från i intervjun/samtalet.

Du finner länken till DEL 2 av intervju/samtalet i undertexten.

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-bla-5-g-med-miljoingenjor-solveig-silverin-20191020

 

 SVERIGE GRANSKAS

Intervju/samtal om KRONISK KVICKSILVERFÖRGIFTNING med Bo Modin och SVARA DOKTORN 20191014

Mycket viktig intervju/samtal om det FULLSTÄNDIGA VANSINNET inom det SUPER KORRUPTA SVERIGE UTAN PERSONLIGT ANSVAR

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-om-kronisk-kvicksilverforgiftning-med-bo-modin-och-svara-doktorn-20191014

 

 

 

2019-10-19 ”I Europa är hjärnan ett organ som kan förändras, i Sverige är hjärnan en själ med själsliga störningar”

 

 

 Utan personligt ansvar är alla de folkvalda politikerna i SVERIGE ett enormt HOT och HAT emot nationen Sveriges medborgare, precis vad som helst kan hända UTAN PERSONLIGT ANSVAR!

Alltså eftersom också tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner säkerställts detsamma i deras makt- och myndighetsutövning

MYCKET VIKTIG OCH BRA ARTIKEL AV MILJÖINGENJÖR SOLVEIG SILVERIN

 

 

I Europa är hjärnan ett organ som kan förändras, i Sverige är hjärnan en själ med själsliga störningar

 

LÄS HELA ARTIKELN

https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/10/19/i-europa-ar-hjarnan-ett-organ-som-kan-forandras-i-sverige-ar-hjarnan-en-sjal-med-psykiska-storningar/

 

 

Du kan också läsa artikeln som pdf fil här

I Europa är hjärnan ett organ som kan förändras, i Sverige är hjärnan en själ med själsliga störningar

 

 

2019-09-22 REGION VÄSTERNORRLAND Allvarlig brottsmisstanke….

 

REGION VÄSTERNORRLAND Allvarlig brottsmisstanke:

Ulla Bittner avlider 2019-04-10 kl. 19:47, det kan inte uteslutas och ställas bortom allt rimligt tvivel att folkvalda politiker och anställda är ansvariga för vållande till annans död/ delaktighet i Ulla Bittners död

 

Du läser skrivelsen av denna dag till de folkvalda politikerna i Region Västernorrland här

http://ge.tt/1Fbx9Fy2

 

 

2019-09-16 Varför gömmer sig de folkvalda politikerna och ytterst ansvarige regiondirektören Hans Viklund för verkligheten i Region Västernorrland?

 

 

Du läser mer i pdf filen här nedan

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 20190916

2019-09-14 Varför BESKYDDAR STATEN SVERIGES STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN OCH SVERIGES REGERING och de folkvalda politikerna folkrätts brott mot nationen Sveriges medborgare?

 

2019-09-14

ÖPPET BREV TILL STEFAN LÖFVEN OCH SVERIGES REGERING

Öppet brev till statsminister Stefan Löfven och Sveriges Regering som ska i laga ordning registreras av registrator i statsrådsberedningen, begär dagboksblad/diarieblad med vändande e-post

 

BÄSTA STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN OCH SVERIGES REGERING

 

Varför BESKYDDAR STATEN SVERIGES STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN OCH SVERIGES REGERING och de folkvalda politikerna folkrätts brott mot nationen Sveriges medborgare?

 

Vänligen läs mycket nogsamt den bifogade pdf filen TILL ER ALLA……20190913.

 

Notera särskilt att det är ett generellt problem som berör alla nationen Sveriges medborgare när den sk hälso- och sjukvårdsverksamheten inom Vård Sverige bedriva skadar och DÖDAR VERKSAMHET utan personligt ansvar gentemot nationen Sveriges medborgare.

 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR sitter du Stefan Löfven och dina ministrar, Sveriges Riksdags folkvalda och alla andra folkvalda politiker i nationen Sverige och uppenbart BESKYDDAR att folkrättsbrott kan år efter år säkerställas inom Vård Sverige(alla regioner, f.d. landsting) gentemot nationen Sveriges medborgare, ett erkänt sakförhållande som är som hugget i sten, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel.

 

Ni höga vederbörande har till och med påstått att detta folkrättsbrott, denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET är en VÅRD I VÄRLDS KLASS, vilket uppenbart är en enorm lögn gentemot nationen Sveriges medborgare!

 

FRÅGOR SOM ÄR AV MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE ÄVEN FÖR JOURNALISTERNA INOM SVT OCH SVERIGES RADIO ATT STÄLLA TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN OCH DENNES REGERING

 

Även undertecknad begär att få ett mycket skyndsamt svar på dessa frågor som är av mycket stort allmänt intresse, särskilt eftersom Region Västernorrlands folkvalda politiker gömmer sig för allmänheten och dessa frågor

 

1

Hur kan skadar och DÖDAR VERKSAMHET inom Vård Sverige vara en VÅRD I VÄRLDSKLASS?

 

2

Hur kan denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET vara förenligt med att skattemedel används på ett effektivt sätt för skattebetalarna?

 

3

Hur kan denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET var förenligt med de grundläggande mänskliga rättigheterna?

 

4

Var i svensk lagstiftning finns stöd för att alla Regionerna i nationen Sverige ska bedriva skadar och DÖDAR VERKSAMHET inom den så kallade hälso- och sjukvårdens verksamhet?

 

5

Var i svensk grundlag finns stöd för att du statsminister Stefan Löfven och din regering inte ska ingripa med full kraft och högsta prioritet mot detta enorma folkrättsbrott mot nationen Sveriges medborgare?

 

6

Är det förenligt med det avtal som Sverige tecknat med EU vid inträdet i Europeiska Unionen att Region Västernorrland förhindrar den fria rörligheten för vårdkonsumenterna generellt och systematiskt och därmed förhindra EU-rättigheten till bättre/effektivare vård?

 

Notera särskilt att det är nationen Sveriges medborgare som är rättighetsbärare av EU-rättigheten och själva därmed avgör vad som är bättre/effektivare vård hos annan vårdtjänstegivare inom EU:s enorma vårdtjänstemarknad.

 

Det avgör således inte skolmedicinska anställda partiska skolmedicinska läkare inom t.ex. Region Västernorrland och därtill är det inte arbetsgivarens(de folkvalda politikerna) uppdrag att BESKYDDA sådan lagstridig verksamhet, som inte är förenlig med svensk grundlag Regeringsformen 12:10, 1:1, 1:2 och 1:9.

 

 Bästa statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering

 Om statsminister och dennes regering inte har för avsikt att besvara frågorna så kan nationen Sverige medborgare konstatera att Sveriges Regering BESKYDDAR härskande diktatoriska förhållanden som i DIKTATUREN inom Region Västernorrland och därmed kan konstateras att SVERIGE uppenbart är en DIKTATUR.

 

 Mycket skyndsam handläggning med prioritet är självklart i sådant mycket allvarligt ärende som detta, då det uppenbart handlar om nationen Sveriges medborgare, all makt utgår från folket, som såklart ska i en demokratisk rättsstat beskyddas mot skadar och DÖDAR VERKSAMHET finansierad via skattemedel!

 

Du läser det öppna brevet och bilagan i pdf filerna här nedan

ÖPPET BREV TILL STEFAN LÖFVEN OCH SVERIGES REGERING 20190914

Bilagan läser du här

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGAR 20190913

 

 

Pressmeddelandet läser du här

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/varfoer-beskyddar-staten-sveriges-statsminister-stefan-loefven-och-sveriges-regering-och-de-folkvalda-politikerna-folkraetts-brott-mot-nationen-punkt-punkt-punkt-2919554

 

 

2019-09-11 VARFÖR BESKYDDAS SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHETEN INOM VÅRD SVERIGE AV DE FOLKVALDA POLITIKERNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

 

Du läser mera i denna pdf fil

VARFÖR BESKYDDAS SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHETEN INOM VÅRD SVERIGE AV DE FOLKVALDA POLTIKERNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

2019-09-10 Är Staten Sverige VÄN ELLER FIENDE TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE?

 

SVERIGE GRANSKAS

20190910 Är Staten Sverige VÄN ELLER FIENDE TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE del 1

https://soundcloud.com/ulf-bittner/20190910-ar-staten-sverige-van-eller-fiende-till-nationen-sveriges-medborgare-del-1

2019-09-10 REGION VÄSTERNORRLAND; Varför gömmer sig de folkvalda politikerna och tjänstemän för allmänheten?

 

 

I Region Västernorrland, som är fullständigt skattefinansierad verksamhet, där bedrivs sk hälso- och sjukvårdsverksamhet.

 

Regionen Västernorrland äger ett arbetsgivare ansvar över alla anställda ca 8 000, däribland dessa en väldigt massa skolmedicinska anställda läkare och tjänstemän/kvinnor.

 

Regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund äger formellt arbetsgivare ansvaret, regionstyrelsen äger också ansvaret att säkerställa att Hälso- och sjukvårdsnämnden utför deras uppdrag.

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden(HSN) har en fd riksdagspolitiker som ordf. nämligen Lena Asplund.

 

CITAT

Nämnden ansvarar för de uppgifter som regionens enligt lagar och förordningar har i egenskap av vårdgivare.

 Källa till ovan citerat

https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Fortroendevalda–politisk-organisation/Namnder/Halso–och-sjukvardsnamnd/

 

DU läser mera om härskande och diktatoriska förhållanden inom diktaturen REGION VÄSTERNORRLAND i några av skrivelserna i dnr 19RS9125 

REGION VÄSTERNORRLAND begäran om journaler och begäran om möte mycket skyndsamt 20190905 15 sidor

REGION VÄSTERNORRLAND 20190908 komplettering till dnr 19RS9125-1 Begäran om möte angående anmälningsplikt till rättsvårdande myndighet(reg. datum 2019-09-06) fk

Region Västernorrland dnr 19RS9125

PUBLICERADE INSPLENINGAR Region Västernorrland 20190909 komplettering till dnr 19RS9125

DIKTATUREN REGION VÄSTERNORRLAND SOM BEDRIVER SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET

2019-08-10 SVERIGES REGERING BÖR AVGÅ MED OMEDELBAR VERKAN

 

 

DU förstår alldeles strax varför Sveriges Regering bör avgå med omedelbar verkan!

 

Lyssna på vad SWEBB TV igår 2019-08-09 delgav, lyssna här(och sprid vidare i alla dina nätverk)

 

Insider berättar att Lars Bern i Swebbtv ”fick regeringen att framstå som en samling skolbarn”

 https://www.youtube.com/watch?v=6wLNPQN5_58&feature=youtu.be

 

 

 

2019-08-10 UPPSALA UNIVERSITET ETT HOT EMOT SVENSKA FOLKETS LIV OCH HÄLSA – SVERIGES REGERING ETT HOT OCH HAT EMOT SVENSKA FOLKET

 

Du får idag insikter utöver det vanliga nämligen verkligheten och sanningen om UPPSALA UNIVERSITET & SVERIGES REGERING

 

Du läser mera om detta FULLSTÄNDIGA VANSINNE i det massutskick som denna dag Sveriges Regering och Uppsala universitet med väldigt många flera fått del av, du läser mera här

UPPSALA UNIVERSITET ETT HOT EMOT SVENSKA FOLKETS LIV OCH HÄLSA

 

 

 

 Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu