• Arkiv

 • Kalender

  februari 2020
  m ti o to f l s
  « Jan    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  242526272829  

2019-09-14 Varför BESKYDDAR STATEN SVERIGES STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN OCH SVERIGES REGERING och de folkvalda politikerna folkrätts brott mot nationen Sveriges medborgare?

 

2019-09-14

ÖPPET BREV TILL STEFAN LÖFVEN OCH SVERIGES REGERING

Öppet brev till statsminister Stefan Löfven och Sveriges Regering som ska i laga ordning registreras av registrator i statsrådsberedningen, begär dagboksblad/diarieblad med vändande e-post

 

BÄSTA STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN OCH SVERIGES REGERING

 

Varför BESKYDDAR STATEN SVERIGES STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN OCH SVERIGES REGERING och de folkvalda politikerna folkrätts brott mot nationen Sveriges medborgare?

 

Vänligen läs mycket nogsamt den bifogade pdf filen TILL ER ALLA……20190913.

 

Notera särskilt att det är ett generellt problem som berör alla nationen Sveriges medborgare när den sk hälso- och sjukvårdsverksamheten inom Vård Sverige bedriva skadar och DÖDAR VERKSAMHET utan personligt ansvar gentemot nationen Sveriges medborgare.

 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR sitter du Stefan Löfven och dina ministrar, Sveriges Riksdags folkvalda och alla andra folkvalda politiker i nationen Sverige och uppenbart BESKYDDAR att folkrättsbrott kan år efter år säkerställas inom Vård Sverige(alla regioner, f.d. landsting) gentemot nationen Sveriges medborgare, ett erkänt sakförhållande som är som hugget i sten, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel.

 

Ni höga vederbörande har till och med påstått att detta folkrättsbrott, denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET är en VÅRD I VÄRLDS KLASS, vilket uppenbart är en enorm lögn gentemot nationen Sveriges medborgare!

 

FRÅGOR SOM ÄR AV MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE ÄVEN FÖR JOURNALISTERNA INOM SVT OCH SVERIGES RADIO ATT STÄLLA TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN OCH DENNES REGERING

 

Även undertecknad begär att få ett mycket skyndsamt svar på dessa frågor som är av mycket stort allmänt intresse, särskilt eftersom Region Västernorrlands folkvalda politiker gömmer sig för allmänheten och dessa frågor

 

1

Hur kan skadar och DÖDAR VERKSAMHET inom Vård Sverige vara en VÅRD I VÄRLDSKLASS?

 

2

Hur kan denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET vara förenligt med att skattemedel används på ett effektivt sätt för skattebetalarna?

 

3

Hur kan denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET var förenligt med de grundläggande mänskliga rättigheterna?

 

4

Var i svensk lagstiftning finns stöd för att alla Regionerna i nationen Sverige ska bedriva skadar och DÖDAR VERKSAMHET inom den så kallade hälso- och sjukvårdens verksamhet?

 

5

Var i svensk grundlag finns stöd för att du statsminister Stefan Löfven och din regering inte ska ingripa med full kraft och högsta prioritet mot detta enorma folkrättsbrott mot nationen Sveriges medborgare?

 

6

Är det förenligt med det avtal som Sverige tecknat med EU vid inträdet i Europeiska Unionen att Region Västernorrland förhindrar den fria rörligheten för vårdkonsumenterna generellt och systematiskt och därmed förhindra EU-rättigheten till bättre/effektivare vård?

 

Notera särskilt att det är nationen Sveriges medborgare som är rättighetsbärare av EU-rättigheten och själva därmed avgör vad som är bättre/effektivare vård hos annan vårdtjänstegivare inom EU:s enorma vårdtjänstemarknad.

 

Det avgör således inte skolmedicinska anställda partiska skolmedicinska läkare inom t.ex. Region Västernorrland och därtill är det inte arbetsgivarens(de folkvalda politikerna) uppdrag att BESKYDDA sådan lagstridig verksamhet, som inte är förenlig med svensk grundlag Regeringsformen 12:10, 1:1, 1:2 och 1:9.

 

 Bästa statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering

 Om statsminister och dennes regering inte har för avsikt att besvara frågorna så kan nationen Sverige medborgare konstatera att Sveriges Regering BESKYDDAR härskande diktatoriska förhållanden som i DIKTATUREN inom Region Västernorrland och därmed kan konstateras att SVERIGE uppenbart är en DIKTATUR.

 

 Mycket skyndsam handläggning med prioritet är självklart i sådant mycket allvarligt ärende som detta, då det uppenbart handlar om nationen Sveriges medborgare, all makt utgår från folket, som såklart ska i en demokratisk rättsstat beskyddas mot skadar och DÖDAR VERKSAMHET finansierad via skattemedel!

 

Du läser det öppna brevet och bilagan i pdf filerna här nedan

ÖPPET BREV TILL STEFAN LÖFVEN OCH SVERIGES REGERING 20190914

Bilagan läser du här

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGAR 20190913

 

 

Pressmeddelandet läser du här

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/varfoer-beskyddar-staten-sveriges-statsminister-stefan-loefven-och-sveriges-regering-och-de-folkvalda-politikerna-folkraetts-brott-mot-nationen-punkt-punkt-punkt-2919554

 

 

2019-09-11 VARFÖR BESKYDDAS SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHETEN INOM VÅRD SVERIGE AV DE FOLKVALDA POLITIKERNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

 

Du läser mera i denna pdf fil

VARFÖR BESKYDDAS SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHETEN INOM VÅRD SVERIGE AV DE FOLKVALDA POLTIKERNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

2019-09-10 Är Staten Sverige VÄN ELLER FIENDE TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE?

 

SVERIGE GRANSKAS

20190910 Är Staten Sverige VÄN ELLER FIENDE TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE del 1

https://soundcloud.com/ulf-bittner/20190910-ar-staten-sverige-van-eller-fiende-till-nationen-sveriges-medborgare-del-1

2019-09-10 REGION VÄSTERNORRLAND; Varför gömmer sig de folkvalda politikerna och tjänstemän för allmänheten?

 

 

I Region Västernorrland, som är fullständigt skattefinansierad verksamhet, där bedrivs sk hälso- och sjukvårdsverksamhet.

 

Regionen Västernorrland äger ett arbetsgivare ansvar över alla anställda ca 8 000, däribland dessa en väldigt massa skolmedicinska anställda läkare och tjänstemän/kvinnor.

 

Regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund äger formellt arbetsgivare ansvaret, regionstyrelsen äger också ansvaret att säkerställa att Hälso- och sjukvårdsnämnden utför deras uppdrag.

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden(HSN) har en fd riksdagspolitiker som ordf. nämligen Lena Asplund.

 

CITAT

Nämnden ansvarar för de uppgifter som regionens enligt lagar och förordningar har i egenskap av vårdgivare.

 Källa till ovan citerat

https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Fortroendevalda–politisk-organisation/Namnder/Halso–och-sjukvardsnamnd/

 

DU läser mera om härskande och diktatoriska förhållanden inom diktaturen REGION VÄSTERNORRLAND i några av skrivelserna i dnr 19RS9125 

REGION VÄSTERNORRLAND begäran om journaler och begäran om möte mycket skyndsamt 20190905 15 sidor

REGION VÄSTERNORRLAND 20190908 komplettering till dnr 19RS9125-1 Begäran om möte angående anmälningsplikt till rättsvårdande myndighet(reg. datum 2019-09-06) fk

Region Västernorrland dnr 19RS9125

PUBLICERADE INSPLENINGAR Region Västernorrland 20190909 komplettering till dnr 19RS9125

DIKTATUREN REGION VÄSTERNORRLAND SOM BEDRIVER SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET

2019-08-10 SVERIGES REGERING BÖR AVGÅ MED OMEDELBAR VERKAN

 

 

DU förstår alldeles strax varför Sveriges Regering bör avgå med omedelbar verkan!

 

Lyssna på vad SWEBB TV igår 2019-08-09 delgav, lyssna här(och sprid vidare i alla dina nätverk)

 

Insider berättar att Lars Bern i Swebbtv ”fick regeringen att framstå som en samling skolbarn”

 https://www.youtube.com/watch?v=6wLNPQN5_58&feature=youtu.be

 

 

 

2019-08-10 UPPSALA UNIVERSITET ETT HOT EMOT SVENSKA FOLKETS LIV OCH HÄLSA – SVERIGES REGERING ETT HOT OCH HAT EMOT SVENSKA FOLKET

 

Du får idag insikter utöver det vanliga nämligen verkligheten och sanningen om UPPSALA UNIVERSITET & SVERIGES REGERING

 

Du läser mera om detta FULLSTÄNDIGA VANSINNE i det massutskick som denna dag Sveriges Regering och Uppsala universitet med väldigt många flera fått del av, du läser mera här

UPPSALA UNIVERSITET ETT HOT EMOT SVENSKA FOLKETS LIV OCH HÄLSA

 

 

 

 

2019-08-08 UTAN PERSONLIGT ANSVAR KAN ALLT HÄNDA I SVERIGE

 

MAKT- OCH MYNDIGHETS KORRUPTIONEN I SVERIGE UTAN PERSONLIGT ANSVAR HAR MÅNGA ANSIKTEN!

Författaren Ove Svidén har delgett om ett av dessa ”ansikten” inom det fullständiga vansinnet som UTAN PERSONLIGT ANSVAR säkerställer i verklighetens Sverige utan personligt ansvar för de folkvalda politikerna och deras utförare nämligen tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner.

 

Du får del av det bl.a. här

Kommunernas Lönsamma Människohandel

 http://www.peace.se/blogg/2019/08/7405/

 

NEWSVOICE och Torbjörn Sassersson fick tips om detta mycket viktiga som är i mycket stort allmänt intresse

Här är pdf filen som Torbjörn Sassersson fick tips om att i yttrandefrihetens tecken och anda publicera på NEWSVOICE

Lönsam Kommunal Människohandel

 

 

Här får du del av om hur NEWSVOICE och Torbjörn Sassersson ser på yttrandefrihet på NEWSVOICE

OM YTTRANDEFRIHET PÅ NEWSVOICE enligt Torbjörn Sassersson 4 augusti 2019

 

SVERIGE GRANSKAS

Intervju/samtal del 1: ”Rakt på sak” om yttrandefrihet på NEWSVOICE 20190805

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-del-1-rakt-pa-sak-om-yttrandefrihet-pa-newsvoice-20190805

 

SVERIGE GRANSKAS

Intervju/samtal del 2: ”Rakt på sak” om yttrandefrihet på NEWSVOICE 20190805

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-del-2-rakt-pa-sak-om-yttrandefrihet-pa-newsvoice-20190805

 

 Här får Du veta mer om Ove Sidén:

 

SVERIGE GRANSKAS

Intervju/samtal om LVU, SOCIALFÖRVALTNINGARNA/PEDOFILRING I SVERIGE med Ove Svidén 20190308

 https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-om-lvu-socialforvaltningarnapedofilring-i-sverige-med-ove-sviden-20190308

2019-07-30 Vad är problemet inom Region Västernorrland i fråga om GDPR och sekretess?

 

Du får del av inspelat samtal denna dag med den anställde juristen Thomas Olsson. Då ifråga om detta ämne;

 

Vem äger sekretessen och vem är uppdragsgivarna till de folkvalda politikerna och de anställda inom Region Västernorrland?

 

 

Kan den enskilde upphäva sekretessen och kan handlingar som är skyddade av sekretessen för individen då skickas i e-post på begäran?

 

SVERIGE GRANSKAS

Region Västernorrland jurist Thomas Olsson om GDPR och Sekretess 2019073

https://soundcloud.com/ulf-bittner/region-vasternorrland-jurist-thomas-olsson-om-gdpr-och-sekretess-20190730

 

 

2019-07-29 VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE

Du får idag del av verkligheten inom VÅRD SVERIGE och den makt- och myndighets korruption som äga makten över skattemiljarderna. 

 

Du får också del av verkligheten ifråga om följande, citat

 

Börja dra in läkarlegitimationer från okunniga läkare!

Läs mera

https://anthropocene.live/2019/07/28/borja-dra-in-lakarlegitimationer-fran-okunniga-lakare/

 

 

Här läser du mera om verkligheten, 18 sidor jämte bilagor, som denna dag gått ut i massutskick till bl.a. Sveriges Regering, riksdag, alla regioner, departement och myndigheter, med många flera svenska medborgare

 

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE 

 VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE 20190729 fg

 

 

Bilagorna finner du här

Utlåtande rörande EG-rättsliga regler och alternativa medicinska behandlingsmetoder av professor i europeisk rätt von Quitzow

 

Patientfrihet i Europa von Quitzow dec 2010

 

LÄKARTIDNINGEN 2004  professor i EU rätt Ulf Bernitz 

 http://ge.tt/7fkZlJr2

2019-07-16 ”Hur får vi stopp på våra kriminella politiker”

 

Denna podd bör alla svenska medborgare som värnar demokratin och rättssäkerheten lyssna på, ca 30 minuter, och sprida vidare i alla nätverk

 

Lyssna på Johan Widén i

 

”#18 Hur får vi stopp på våra kriminella politiker”

https://johanwiden.podbean.com/e/18-hur-far-vi-stopp-pa-vara-kriminella-politiker/

 

 Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu