• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 55

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 55

VITAMIN D DEFICIENCY PANDEMIC

https://www.bitchute.com/video/i3rlgX5MtyfK/

 

 

Vetenskapsradion har inget med vetenskap att göra agerar bara propagandamaskin för läkemedelsindustrin!

 

Vaccine expert calls on WHO to immediately halt all coronavirus mass vaccinations

https://www.afinalwarning.com/508941.html

 

Over 100 fully vaccinated people in Washington state have contracted covid, showing yet again that the vaccines don’t prevent infection

https://www.afinalwarning.com/509173.html

 

Mord anmält till Polisen i Uppsala för palliativ vård utan samtycke

https://www.vaken.se/mord-anmalt-till-polisen-i-uppsala-for-palliativ-vard-utan-samtycke/

 

Sjuksköterska om den havererande äldrevården: ”Det här är mord!”

https://www.youtube.com/watch?v=2eM0dVaHzrw

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-04-07

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 55 

Mycket viktig information och upplysning 

Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet. Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

 

HJÄLP TILL ATT SPRIDA MASSUTSKICKET VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK VIA DENNA LÄNK

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

MÅSTE SES VIDEO, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Emergency Saturday Broadcast! World Shocked By SPARS 2025-2028 Document

A 2017 Johns Hopkins document details plans for Big Pharma global domination. ”This document is the holy grail. The key to defeating the globalist.”

https://banned.video/watch?id=6068e6f54749bf7c6f0fcb7b

 

 

 

Läs hela artikeln, se videos och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Medical Doctors Worldwide Warn For Covid Vaccines

https://www.stopworldcontrol.com/vaccines/#

 

Publicerat 2021-04-06, citat

246 Vaccinated Michigan Residents Diagnosed With COVID, 3 Dead, State Health Dept. Confirms

The latest Michigan Department of Health and Human Services data include breakthrough cases reported between Jan. 1 and March 31.

https://childrenshealthdefense.org/defender/246-michigan-vaccinated-diagnosed-covid/

 

 

Skolmedicinen/Vård Sveriges alla regioner(fd landsting) och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin är uppenbart bevisligen en skadar och dödar verksamhet som är ett enormt HOT och HAT mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet.

Sveriges regering och deras medlöpare i Coronabedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare beskyddar uppenbart skolmedicinen/den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen före nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

 

Citerar lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare, citat

Regeringen avsätter sju extra “covidmiljarder”

 

 Vi tillför ekonomiska resurser för att förstärka vaccination och smittskyddsarbetet. Totalt innehåller paketet satsningar på sju miljarder kronor, säger Magdalena Andersson (S).

Läs mera

https://nyadagbladet.se/inrikes/regeringen-avsatter-sju-extra-covidmiljarder/

 

 

 

Publicerat 2021-04-07, se videon, sprid vidare, ca 20 minuter, citat

En global statskupp – tack vare ’swedenization’ och ’devilution’

https://www.youtube.com/watch?v=E7LA8bEMQdU

Verkligheten, som också fastställts i domstol inom EU, som uppenbart SVT/SR/TV4, riksmedia och alternativ/internet media sammantaget undanhåller nationen Sveriges medborgare, citerar tidigare massutskick av 2021-04-06, citat

 

Österrikisk domstol upphäver dom: PCR-test är inte lämpligt för diagnos

”I republikens namn” utfärdades en sensationell dom den 24 mars under affärsnumret VGW-103/048/3227 / 2021-2 , vilket gav Kurz-regeringen ett rungande slag. 

 

Domstolen konstaterar på flera ställen att ett PCR-test inte är lämpligt för att bestämma smittsamhet. Denna sannolikt korrekta dom avvisar indirekt hela koronapolitiken i Österrike, som bygger på detta test.

 

Läs hela artikeln, använd översättning till svenska då artikeln är på tyska och SPRID VIDARE

https://www.info-direkt.eu/2021/03/31/oesterreichisches-gericht-kippt-urteil-pcr-test-nicht-zur-diagnostik-geeignet/

 

 

GRUNDLAGSBROTT

Saklighet och opartiskhet existerar inte hos Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

INFORMERAT SAMTYCKE KAN INTE MEDGES TILL OSAKLIGA OCH PARTISKA VÅRD SVERIGE SOM ÄR EN DEL I OCH AV CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”

 

STOPPA VACCINERING OMEDELBART

INGET SAMTYCKE TILL PÅGÅENDE ”VACCIN” VANSINNET, ”VACCINER” SOM INTE ÄR VACCIN UTAN ÄR ETT GENERELLT OCH SYSTEMATISKT BEDRÄGERI MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE

Skolmedicinen/den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin bedriver sammantaget skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare och detta FULLSTÄNDIGA vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Att mot nationen Sveriges medborgare marknadsföra grovt uppsåtligt bedrägligt ”vacciner” som inte är vacciner utan som är GENERELLT OCH SYSTEMATISKT BEDRÄGERI mot nationen Sveriges medborgare och ett genetiskt experiment/biovapen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, som inte är att använda skattemedel på ett effektivt sätt för skattebetalarna.

 

INFORMERAT SAMTYCKE KAN INTE MEDGES TILL OSAKLIGA PARTISKA VÅRD SVERIGE SOM ÄR EN DEL I OCH AV CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Noteras särskilt att Sveriges regering och deras medlöpare inte säkerställt Regeringsformen dvs. bl.a. informerat samtycke kan inte ges av någon av nationen Sveriges medborgare utifrån att följande kriterier inte är uppfyllda, citat

 

9 §  Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. 

https://lagen.nu/1974:152

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationen Sveriges medborgare kan inte lita på och ge samtycke till sådan skadar och dödar verksamhet där osakliga och partiska bedragare bedrar nationen Sveriges medborgare i akt, mening och syfte att generellt och systematiskt skada och döda nationen Sveriges medborgare.

 

Gustav Möller spinner som i en karusell i dennes grav, han myntade en gång i tiden uttrycket

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_M%C3%B6ller

 

 

 

 

Advokat på Cypern, som ingår i advokat Reiner Fuellmich teams kontakt nätverk, intervjuas(engelska) om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, se videon och sprid vidare, citat

Face 2 Face med Yiannos Georgiades

https://www.youtube.com/watch?v=r4IAvsebc5g

 

Läs hela artikeln och sprid vidare, publicerad 2021-04-06, citat

Vaccine expert calls on WHO to immediately halt all coronavirus mass vaccinations

https://www.afinalwarning.com/508941.html

 

Läs hela artikeln och sprid vidare, publicerad 2021-04-06, citat

The vaccinated will DIE; the unvaccinated will be HUNTED

https://www.afinalwarning.com/509557.html

 

Läs hela artikeln och sprid vidare, publicerad 2021-04-06, citat

Over 100 fully vaccinated people in Washington state have contracted covid, showing yet again that the vaccines don’t prevent infection

https://www.afinalwarning.com/509173.html

Läs hela artikeln och sprid vidare, publicerad 2021-04-06, citat

FDA orders Dr. Mercola to stop writing about health benefits of vitamin D… because knowledge is the enemy of every totalitarian regime

https://www.afinalwarning.com/504917.html

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, välkommen till det SUPER KORRUPTA SVERIGE!

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger 2021-04-06 en mycket viktig artikel, sprid vidare, citat

Myndighetsdirektiv

På Läkemedelsverkets hemsida kunde man nyligen läsa följande uppseendeväckande och klart lögnaktiga information:

 

”D-vitamin och klorokinfosfat ska inte användas för att behandla corona.

Det förekommer falska påståenden om att D-vitamin och klorokinfosfat skulle fungera som behandling mot corona. Det stämmer inte. 

 

Det finns inga vetenskapliga belägg för att varken D-vitamin eller klorokinfosfat ska användas i behandling av covid-19. Klorokinfosfat kan dessutom ge allvarliga biverkningar.

 

Varken D-vitamin eller klorokinfosfat har heller visats ha någon förebyggande effekt på covid.19″.

(Helt sanslöst, ovetenskapligt och falskt!)

Enligt hemsidan har myndigheten ca 800 medarbetare. Det är rimligt anta, att åtminstone någon av dem är läskunnig.

 

Med tanke på deras kompetens (de flesta uppges vara läkare eller farmaceuter) borde kanske någon av dem också kunna söka vetenskaplig information utanför myndighetens egna väggar!

 

I så skulle de ha funnit, att sambandet mellan låga serumnivåer av vitamin D3 och allvarliga former av Covid-19 är kristallklart. Det finns redan mängder av vetenskapliga studier som visar det!

 

Och när det gäller Hydroxiklorokin har det i närmare 70 år använts som ett säkert och effektivt medel mot malaria – utan nästan några som helst, biverkningar! Men när det blev uppenbart att medlet var verksamt mot Covid-19 gjorde man blixtsnabbt en ”vetenskaplig” studie, där man överdoserade så kraftigt att man fick biverkningar (som alltid vid överdosering av läkemedel).

 

Folkhälsomyndighetens hemsida är för en vanlig medborgare närmast lika svårgenomtränglig som marinens kraftigast bepansrade enheter, men om man anstränger sig kan man till sist ändå finna t.ex. följande text:

 

”De förhållandevis stora mängderna D-vitamin som solbestrålning faktiskt kan generera illustrerar dock att vi kan tåla dygnsdoser en bra bit över det rekommenderade dagliga intaget. Intrycket av låg akut toxicitet förstärks också av fallrapporter där engångsdoser på så mycket som 2 miljoner IE av misstag givits patienter utan att detta medfört annat än lindriga och snabbt övergående stegringar av kalciumnivåerna”.

 

Region Stockholms nuvarande hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson tillträdde tydligen tjänsten som ny generaldirektör på myndigheten den 22 mars. Möjligen kan han återupprätta myndighetens förtroende och få oss att tro att den är något annat än läkemedelsindustrins marknadsföringsorgan och och främsta företrädare.
Det återstår att se!

 

Just nu verkar myndigheten huvudsakligen vara ett allvarligt hot mot folkhälsan!

Slut citat, källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7020177/posting/myndighetsdirektiv

 

Läs mera i via länken här nedan

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/04/TILL-ER-ALLA-GODA-SVENSKA-MEDBORGARE-2021-04-07-f.pdf

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2021 04 07 f

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 54

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

Här kan du läsa pdf filerna som bifogades dagens massutskick

 

 

PRESSMEDDELANDET som också gick direkt till Sveriges Regering och minister Lena Hallengren

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/04/2021-04-04-PRESS-MEDDELANDE-Corona-bedr%C3%A4geriet-Brott-mot-m%C3%A4nskligheten-och-nationen-Sveriges-medborgare.pdf

2021 04 04 PRESS MEDDELANDE Corona bedrägeriet Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

Socialdepartementets registrator inskickade skrivelser 2021 i laga ordning registrerade

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/04/RK_Innehallsforteckning_1053-2021.pdf

RK_Innehallsforteckning_1053 2021

 

 

Socialdepartementets registrator inskickade skrivelser 2020 i laga ordning registrerade

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/04/RK_Innehallsforteckning_1053-2020.pdf

RK_Innehallsforteckning_1053 2020

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 54

 

Hjälp till att sprida vidare, skriv på

STOP THE VACCINATION CERTIFICATE IN THE EU!

https://www.openpetition.eu/petition/online/stop-the-vaccination-certificate-in-the-eu

 

 

Minst 135 döda i Sverige av Pfizers experimentvaccin

Men i den offentliga mediala redovisningen saknar helt beskrivningar om biverkningar från exempelvis Pfizers mRNA genmodifierade experimentbehandling, som inte ens uppfyller kraven på att kallas vaccin. 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

Österrikisk domstol upphäver dom: PCR-test är inte lämpligt för diagnos

Domstolen konstaterar på flera ställen att ett PCR-test inte är lämpligt för att bestämma smittsamhet. Denna sannolikt korrekta dom avvisar indirekt hela koronapolitiken i Österrike, som bygger på detta test.

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-04-06

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 54 

Mycket viktig information och upplysning 

Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet. Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

 

HJÄLP TILL ATT SPRIDA MASSUTSKICKET VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK VIA DENNA LÄNK

 

 

KLARTEXT OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är uppenbart mycket väl införstådda, informerade, upplysta och därmed också beskyddare av Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare och den skadar & dödar verksamhet som skolmedicinen/den kriminella vaccin/ läkemedelsindustrin bedriver mot nationen Sveriges medborgare.

 

Nu senast PRESSMEDDELANDE som bl.a. Sveriges regering och minister Lena Hallengren fick del av 2021-04-04, se bifogade pdf filerna PRESSMEDDELANDE och RK…..(2 st., för åren 2020-2021), i pressmeddelandet går bl.a. följande att läsa, citat

 

Noteras särskilt att PCR BEDRÄGERIET – som WHO PANDEMIN är grundad på – faller helt med denna dom (och kommande domar inom EU och övriga världen), google översättning från tyska till svenska, citerar lösryckta delar,

Österrikisk domstol upphäver dom: PCR-test är inte lämpligt för diagnos

”I republikens namn” utfärdades en sensationell dom den 24 mars under affärsnumret VGW-103/048/3227 / 2021-2 , vilket gav Kurz-regeringen ett rungande slag. 

 

Domstolen konstaterar på flera ställen att ett PCR-test inte är lämpligt för att bestämma smittsamhet. Denna sannolikt korrekta dom avvisar indirekt hela koronapolitiken i Österrike, som bygger på detta test.

 

Läs hela artikeln och SPRID VIDARE

https://www.info-direkt.eu/2021/03/31/oesterreichisches-gericht-kippt-urteil-pcr-test-nicht-zur-diagnostik-geeignet/

 

Slut citat, läs hela pressmeddelandet och sprid vidare i alla dina nätverk

 

Följande kan du också läsa i pressmeddelandet, citat

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Delgivning om meddelat ansvar i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Skattebetalarna finansierar helt SVT/SR och delvis TV4/riksmedia, används skattemedel på ett effektivt sätt för skattebetalarna utifrån att verkligheten och sanningen undanhålls nationen Sveriges medborgare?

 

Hur länge ska SVT/SR/TV4, riksmedia, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare undanhålla sanningen och verkligheten om WHO/PCR TEST PANDEMI BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN?

 

Se tidigare kommunicerat till Socialministern/Sveriges regering m.fl., se bifogade pdf filerna, i laga ordning registrerat av registrator Socialdepartementet 2020-2021.

Slut citat

 

SKOLMEDICINENS & DEN KRIMINELLA VACCIN/LÄKEMEDELSINDUSTRINS SKADAR & DÖDARVERKSAMHET HAR TAGIT YTTERLIGARE FART I SVERIGES ”VACCIN DÖDAR” TSUNAMI

 

 

Publicerat 2021-04-03, citat

Minst 135 döda i Sverige av Pfizers experimentvaccin

I debatten om vaccinernas farliga biverkningar har det mest utåt förts en diskussion om AstraZenecas vaccin – efter att en del läkare i exempelvis Norge har misstänkt ett samband mellan blodförändringar – en del till och med letala.

 

Men i den offentliga mediala redovisningen saknar helt beskrivningar om biverkningar från exempelvis Pfizers mRNA genmodifierade experimentbehandling, som inte ens uppfyller kraven på att kallas vaccin. 

 

Där hade fram till den 31 mars 135 misstänkta dödsfall inrapporterats till Läkemedelsverket. Det verkliga antalet skulle kunna vara betydligt större.

Här vågar vare sig vi eller Läkemedelsverkets enhetschef Veronica Arthursson uttala sig om hur stor underrapporteringen är.

 

Den som avgör huruvida det föreligger ett samband är rapportören själv – det finns inga snäva direktiv om att skadan/dödsfallet ska inträffa efter ett visst antal dagar.

Motsvarande dödsfallsrapporteringar för AstraZeneca rör sig om 5 rapporterade dödsfall och för Moderna är dödsfall som biverkan 8 stycken.

 

Alltså har Pfizers Comirnaty ensamt noteras för 10 gånger så många dödsfall i Sverige som Modernas och AstraZeneca tillsammans fram till utgången av mars.

 

OBS Antalet dödsfall registreras omgående i statistiken, medan det kan föreligga en viss eftersläpning i handläggningen av övriga biverkningar pga arbetsbelastning hos MPA.

Detta avspeglas inte det minsta i massmedias behandling av frågan.

Ingemar Ljungqvist,
Frihet Sverige, ansvarig för mediafrågor.  Tel  018 25 70 79

Slut citat, källa till ovan citerat

https://www.vaken.se/minst-135-doda-i-sverige-av-pfizers-experimentvaccin/

 

 

Här nedan ser du PRESSMEDDELANDET i sin helhet, och vilka mottagarna av pressmeddelandet är, citat

 

Från: Ingemar Ljungqvist [mailto:[email protected]]
Skickat: den 3 april 2021 09:40
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Per Shapiro; Swebbtv; Redaktionen, VAKEN.SE; torbjörn sassersson; [email protected]; Margareta Skantze; [email protected]; Anna Bohlmark; Iver mysterud; Jesper Johansson; [email protected]; [email protected]; Isac Boman; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; yrsa.haggstrom; [email protected]; ‘Ulf Bejerstrand’; VEIDOS; Henning Witte; [email protected]; Catrin Pihl
Ämne: PRESSMEDDELANDE: 135 döda av Pfizer

 

Minst 135 döda i Sverige av Pfizers experimentvaccin

 

I debatten om vaccinernas farliga biverkningar har det mest utåt förts en diskussion om AstraZenecas vaccin – efter att en del läkare i exempelvis Norge har misstänkt ett samband mellan blodförändringar – en del till och med letala.  Men i den offentliga mediala redovisningen saknar helt beskrivningar om biverkningar från exempelvis Pfizers mRNA genmodifierade experimentbehandling, som inte ens uppfyller kraven på att kallas vaccin.  Där hade fram till den 31 mars 135 misstänkta dödsfall inrapporterats till Läkemedelverket. Det verkliga antalet skulle kunna vara betydligt större. Här vågar vare sig vi eller Läkemedelverkets enhetschef Veronica Arthursson uttala sig om hur stor underrapporteringen är.

 

Den som avgör huruvida det föreligger ett samband är rapportören själv – det finns inga snäva direktiv om att skadan/dödsfallet ska inträffa efter ett visst antal dagar.

 

Motsvarande dödsfallsrapporteringar för  AstraZeneca rör sig om 5 rapporterade dödsfall och för Moderna är dödsfall som biverkan 8 stycken.  Alltså har Pfizers Comirnaty ensamt noteras för 10 gånger så många dödsfall i Sverige som Modernas och AstraZeneca tillsammans fram till utgången av mars. OBS Antalet dödsfall registreras omgående i statistiken, medan det kan föreligga en viss eftersläpning i handläggningen av övriga biverkningar pga arbetsbelastning hos MPA.  Detta avspeglas inte det minsta i massmedias behandling av frågan.

 

Ingemar Ljungqvist,  Frihet Sverige , ansvarig för mediafrågor.  Tel  018 25 70 79

 

Dagsaktuell statistik: Inrapporterade misstänkta biverkningar | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency (lakemedelsverket.se)   Dödsfallen finns registrerade i respektive pdf-fil för de olika ”vaccinerna”

 

Slut citat.

 

NOTERAS SÄRSKILT

Biverkning = läkemedels/vaccin förgiftning, som skadar och dödar, ty dessa är inte naturliga ämnen som tillförs människokroppen, det är patenterade produkter som den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin och skolmedicinen mer eller mindre dagligen lurar på nationen Sveriges medborgare.

 

T.ex. ”vaccin”, som inte ens uppfyller kraven på att kallas vaccin och som bevisligen är ett genetiskt experiment/biovapen mot mänskligheten, som bevisligen skadar och dödar mänskligheten, se pressmeddelandet här ovan.

 

 

Fick ett mail som Du får del av, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

S.O.S FRÅN EN VÅRDANSTÄLLD!

Jag jobbar inom sjukvården, på ett mindre sjukhus. De senaste veckorna har det inkommit flera personer till akuten som har blivit sjuka efter vaccination mot Covid 19.

 

Många av dessa har varit så allmänpåverkade att de måste läggas in på avdelning med syrgas, mm. Symptombild ter sig liknande hos de flesta. Det handlar oftast om andningsproblem, oklar ökning av infektionsprover, blodtrycksfall, svår värk, mm. I flera fall har personerna drabbats av arytmi på hjärta inklusive vätska i lungor/hjärtsäck. Jag har träffat flera personer som har insett att det är vaccinet som har triggat symptom, medan andra inte förstår ett möjligt samband.

 

Det kom upp på diskussion bland läkare att vissa fall kanske bör anmälas som misstänkta biverkningar. Emellertid framkom det till min stora förvåning att läkarna jag jobbade med inte hade en aning om hur man anmäler läkemedelsbiverkningar.

 

Detta är läkare som är specialister med mångårig erfarenhet, kan nämnas!

En speciell läkare skulle rådfrågas om hur man går till väga, men denne sa (efter att ha tittat i journaler) att han inte tyckte man skulle anmäla möjliga biverkningar om det gäller personer som är äldre med underliggande sjukdomar som kan förklara symptom, även om aktuell symptombild inte överensstämde med grunddiagnoser.

 

En man hade kollapsat, bara 70 år gammal, men läkaren tyckte inte det skulle anmälas som biverkan eftersom han inte hittade uppgifter om att kollaps är en listad biverkan när det gäller vaccinet.

 

Blev helt chockad över allt detta, och ändå jobbar jag inom vården. Jag skriver detta för att jag vill att fler ska få upp ögonen för hur det går till, hur stort mörkertalet är när det gäller biverkningar av läkemedel i allmänhet och vaccin i synnerhet.

 

De flesta läkare vet alltså inte ens om hur man anmäler en biverkan, trots att de tillstår att de möter patienter som uppger biverkningar.

Slut citat

 

 

 

 

NATIONEN SVERIGES GODA MEDMÄNNISKOR HAR FÅTT NOG AV DE SUPERKORRUPTA POLITIKERNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare värnar inte om demokrati, rättssäkerhet, de grundläggande mänskliga rättigheterna och nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar skolmedicinen/den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och

nationen Sveriges medborgare. Alltså det är uppenbart erkänt sakförhållande att den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen går före nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

MEDICINSKT TYRANNI mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är erkänt sakförhållande som till och med SVT/SR/TV4, riksmedia, SWEBB TV och internet/alternativ media kan informera och upplysa nationen Sveriges medborgare om, dvs. om dessa omnämnda inte beskyddar Sveriges regering och deras medlöpare!

 

DET ÄR ORGANISERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE. 

Det största och värsta organiserade bedrägeriet/brottet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare beskyddas uppenbart av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

DEN HUMANITÄRA STORMAKTEN SVERIGE ÄR UPPENBART NÅGOT HELT ANNAT!

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4, riksmedia, SWEBB TV och alternativ/internetmedia redogör för vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare har utsatt nationen Sveriges medborgare och skattebetalare för under hela år 2020-2021.

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas eftersom det inte existerar någon pandemi

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas med omedelbar verkan utifrån fakta

 

Vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare undanhåller avsiktligt nationen Sveriges alla medborgare och skattebetalare!

 

DET STÖRSTA BEDRÄGERIET I VÄRLDSHISTORIEN

OCH SVERIGES REGERING OCH ALLA DERAS MEDLÖPARE MEDDELAS OCH DELGIVES ÅTERIGEN OM DELAKTIGHET OCH MEDDELAT ANSVAR I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne, avgörandet nära, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten.

Citatet, lägg det på minnet, omsätts i praktiken, och Sveriges regering och deras medlöpare förpassas till en historisk papperskorg som dina barn och barnbarn kommer vara stolta över!

 

Citat

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 77 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)   SKYPE nr voulf56

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 53

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 53

 

Former Big Pharma VP warns the vaccines might be part of a global depopulation program

 

Anyone taking covid vaccines right now is potentially committing vaccine suicide

In World War II, globalists learned that exterminating populations by force is extremely difficult to pull off. Some people resist, and there were many whistleblowers inside the Nazi regime that actively worked against the aims of the Holocaust.

But with the covid bioweapon and global vaccine rollout, globalists have perfected the mind control necessary to get people to line up and beg to be exterminated. Indeed, they are actually willing to pay for the very vaccines that are killing them!

Globalists no longer need large extermination ovens, boxcar trains and armed soldiers to pull it off. They just need control over the media, Big Tech and NIH bioweapons funding channels.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-04-01

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 53 

Mycket viktig information och upplysning 

Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet. Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

 

HJÄLP TILL ATT SPRIDA MASSUTSKICKET VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK VIA DENNA LÄNK

 

 

 

KLARTEXT OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

MYCKET VIKTIG ARTIKEL/SPRID VIDARE, citat

 

Those taking vaccines are shockingly ignorant of the criminal fraud behind Big Pharma

Many people don’t seem to realize it, but nearly every vaccine manufacturer currently profiteering from covid-19 vaccines has a long history of criminal fraud, bribery, kickbacks and faked science.

This fact has even been covered by the corporate news media over the years. For example, ABC News reported in 2010 that AstraZeneca, “illegally marketed the anti-psychotic drug Seroquel to children and elderly patients for uses not approved by the Food and Drug Administration.”

The AstraZeneca company, whose vaccines are now killing people with blood clots, was caught engaging in massive bribery and kickback schemes to reward doctors for prescribing its Seroquel drug for off-label use, which means the FDA had never approved the drug for those uses. As ABC News explained in 2010:

The government claims that AstraZeneca intentionally marketed the drugs — by paying kickbacks to doctors — for a variety of illnesses for which it had never been tested, including aggression, Alzheimer’s, anger management, anxiety, attention-deficit hyperactivity disorder, dementia, depression, mood disorder, post-traumatic stress disorder and sleeplessness. It was given to the elderly, children, veterans and inmates, who were treated as “guinea pigs,” according to the acting U.S. attorney for the Eastern District of Pennsylvania.

Like always happens, AstraZeneca paid a $520 million fine — as a “cost of doing business” — and continued its unethical practices and dangerous drug operations, leading us to 2021 when the company fudged testing results data and released a deadly vaccine that has already been suspended in at least 25 countries.

This is business as usual in the pharma / vaccine industry, where it has always been about profits over people.

Those taking the vaccine are shockingly ignorant of all the relevant facts

Nearly everyone taking covid vaccines does so out of stunning ignorance:

 • They have zero knowledge of the history of criminal behavior by Big Pharma and foolishly think the vaccine manufacturers are interested in “safety.”

 

 • They mistakenly think the FDA “approved” these vaccines after extensive safety studies and long-term trials. That’s simply not true. In reality, the FDA granted “emergency authorization approval” for vaccines as an experimental intervention that has not been subjected to long-term safety trials.

 

 • They have no idea that the mRNA platform used with these vaccines is a new, untested, experimental platform for hijacking the body’s cells and programming them to churn out non-human proteins. The long-term consequences of this biohacking of the human body are completely unknown.

 

 • The are completely unaware of the medium-term risks of Antibody Dependent Enhancement (ADE) which may cause a fatal hyperinflammatory reaction to pathogen exposure in the wild.

Quite literally, every single person taking covid vaccines right now is doing so under a stunning degree of dangerous ignorance. In truth, most of them don’t want to know about vaccines.

They simply want to be told what to do, and they prefer to have blind faith in “authority” sources who are actually using vaccines to achieve global depopulation goals.

Interestingly, even many highly intelligent people are still incredibly gullible when it comes to having blind faith in authority. Mainstream doctors and pharmacists are among the worst, blindly believing whatever the CDC and Big Pharma tells them.

We wonder what will happen if tens of thousands of doctors and pharmacists die from the covid vaccine inflammatory reaction over the next 24 months or so… likely it will place even more strain on an already collapsing system of failed western medicine.

And what will the doctors tells themselves as they are dying? Most likely they will claim unvaccinated people are to blame for their torturous demise. Because it couldn’t possibly be that doctors made a mistake in believing false authority, could it?

Former Big Pharma VP warns the vaccines might be part of a global depopulation program

Even people from the highest levels of Big Pharma are now warning humanity about the real agenda here. As LifeSiteNews reports, the former VP of Pfizer is now warning humanity against the evils of Big Pharma and its insane, criminal agenda to potentially exterminate humankind. From that article: (emphasis added)

Dr. Michael Yeadon, a former Vice President and Chief Science Officer for Pfizer, spoke with great urgency to America’s Frontline Doctors (AFLDS) late last week warning that the drive to inject the largest possible portion of the population with experimental COVID-19 vaccines is “madness,” involves “evil,” includes “crimes against humanity” and may have the intention of “massive-scale depopulation.”

Yeadon’s comments are also made in the broader context of a sharp debate over theories offered by Geert Vanden Bossche, a vaccine expert associated with the Bill & Melinda Gates Foundation, who, with the appearance of a “whistleblower” has also warned of a “global catastrophe without equal” due to the way these vaccines have been utilized.

Last December, Yeadon, a British national, filed a petition with the European Medicines Agency (EMA) to immediately suspend testing on these experimental vaccines due to many safety concerns, including pathogenic priming, which involves “an exaggerated immune reaction, especially when the test person is confronted with the real, ‘wild’ virus after vaccination.”

In their white paper on the topic, AFLDS warned that such reactions, which can be fatal, “are difficult to prove,” as they are often interpreted as infection with “a worse virus,” or, perhaps, a more dangerous variant.

Having maintained that there is “no need of vaccines” for COVID-19, Yeadon emphasizes below, “PLEASE warn every person not to go near top up vaccines. There is absolutely no need to them.”

Anyone taking covid vaccines right now is potentially committing vaccine suicide

In World War II, globalists learned that exterminating populations by force is extremely difficult to pull off. Some people resist, and there were many whistleblowers inside the Nazi regime that actively worked against the aims of the Holocaust.

But with the covid bioweapon and global vaccine rollout, globalists have perfected the mind control necessary to get people to line up and beg to be exterminated. Indeed, they are actually willing to pay for the very vaccines that are killing them!

Globalists no longer need large extermination ovens, boxcar trains and armed soldiers to pull it off. They just need control over the media, Big Tech and NIH bioweapons funding channels.

Anyone warning humanity about the global extermination is vilified and silenced, while all the voices promoting the vaccine kill shots are amplified and granted unlimited “credibility” to reel in more gullible suckers.

Today’s Situation Update podcast covers all these topics and much more, including a teaser about the topic of my upcoming live speech at the Tulsa event in April:

Brighteon.com/202424f5-afd8-4132-acd2-890f9500f022

Lyssna, läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.afinalwarning.com/508232.html

 

 

 

Läs denna mycket viktiga artikel och sprid vidare, citat

Former Pfizer VP says experimental Covid-19 vaccines could be “used for massive-scale depopulation”

https://www.afinalwarning.com/507921.html

 

 

Citat

At least 2,050 Americans have died after taking the coronavirus vaccine (so far)

The number of Americans who have died after getting the Wuhan coronavirus (COVID-19) vaccine has soared to 2,050 as of March 19. This is according to data from the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), a federal database that tracks injuries and deaths after vaccination.

 

The death toll is a subset of 44,606 total adverse events, which also include 7,485 visits to the emergency room or emergency medicine doctors, 4,450 hospitalizations and 826 permanent disabilities.

 

These events were reported after vaccination with any of the three coronavirus shots approved for emergency use in the United States – the Pfizer-BioNTech, Moderna and Johnson & Johnson vaccines.

 

Even healthy people die after receiving coronavirus vaccine

 

Läs mera och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/507689.html

 

 

Citat

AstraZeneca coronavirus vaccine triggers immune response that can cause fatal blood clots in the brain

https://www.afinalwarning.com/508002.html

 

 

Israel: Over 12,000 people test positive for COVID-19 after receiving Pfizer vaccine

https://www.youtube.com/watch?v=fo9htB_kXxA

 

 

Pfizer Exec Caught Hoping Virus Never Ends So Pharma Can Make Bank

https://www.youtube.com/watch?v=WZnlC-eUCoo

 

Mycket viktig artikel, läs och sprid vidare I alla dina nätverk, citat

Americans Wake Up! Outlaw Technocrats Are Stealing Our Democracy.

In the foreword to “The Truth About COVID-19,” by Dr. Joseph Mercola and Ronnie Cummins, CHD Chairman RFK, Jr. says the pandemic is being used to shift wealth upwards, abolish civil rights and destroy democracy.

 

 

 Below is the foreword, by Children’s Health Defense Chairman Robert F. Kennedy, Jr., to “The Truth About COVID-19 — Exposing the Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports, and the New Normal.”

 

The soon-to-be-released book, by Dr. Joseph Mercola, physician and founder of Mercola.com and Ronnie Cummins, founder and director of the Organic Consumers Association, can be pre-ordered here. The official release of the book is April 29.

 

Government technocrats, billionaire oligarchs, Big PharmaBig Data, Big Media, the high-finance robber barons and the military industrial intelligence apparatus love pandemics for the same reasons they love wars and terrorist attacks.

 

Catastrophic crises create opportunities of convenience to increase both power and wealth. In her seminal book, “The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism,” Naomi Klein chronicles how authoritarian demagogues, large corporations and wealthy plutocrats use mass disruptions to shift wealth upwards, obliterate the middle classes, abolish civil rights, privatize the commons and expand authoritarian controls.

 

A consummate insider, the former White House Chief of Staff Rahm Emmanuel is known for his admonition that vested power structures should “never let a serious crisis go to waste.”

 

But this treadworn strategy — to use crisis to inflame the public terror that paves the road to dictatorial power — has served as the central strategy of totalitarian systems for millennia.

 

The methodology is, in fact, formulaic, as Hitler’s Luftwaffe commander, Hermann Göring, explained during the Nazi war crimes trials at Nuremberg:

 

“It is always a simple matter to drag the people along whether it is a democracy, a fascist dictatorship, or a parliament or a communist dictatorship.

“Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to greater danger. It works the same in any country.”

Läs mera och sprid vidare I alla dina nätverk

https://childrenshealthdefense.org/defender/rfk-jr-mercola-truth-about-covid-19/

 

 

COVID-19 Vaccines Likened to ‘Software Updates’ for Your Body

 

 • Moderna describes mRNA products as “gene therapy technology” in its SEC filing. BioNTech’s SEC filing also specifies that in the U.S. and Europe, mRNA therapies are classified as “gene therapy medicinal products”

 

 • mRNA technology has, since the start, been recognized as a form of gene therapy, but one that doesn’t permanently alter your DNA. However, some medical experts worry that mRNA injections might be able to reverse-transcribe into your genome and in fact alter your DNA on a more permanent basis

 

 

 • A study by MIT and Harvard scientists demonstrates that segments of RNA from SARS-CoV-2 are reverse-transcribing into the human genome, likely becoming a permanent fixture in human DNA. This has been thought impossible for the same reasons used to assure us that vaccine RNA cannot alter DNA

 

 • In a 2017 TED Talk, Dr. Tal Zaks, chief medical officer of Moderna, describes the company’s mRNA vaccines as “information technology,” and likens mRNA to your body’s operating system. As such, mRNA injections are human “software updates,” thereby ushering in transhumanism

 

 

 • A Peruvian research professor warns that transhumanism is part and parcel of the Great Reset and the Fourth Industrial Revolution agendas, which are being rolled out at a furious pace under the auspices of the COVID-19 pandemic

Läs hela artikeln och sprid vidare

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/31/covid-vaccine-software-update.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210331&mid=DM835964&rid=1120412591

 

 

NATIONEN SVERIGES GODA MEDMÄNNISKOR HAR FÅTT NOG AV DE SUPERKORRUPTA POLITIKERNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare värnar inte om demokrati, rättssäkerhet, de grundläggande mänskliga rättigheterna och nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar skolmedicinen/den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och

nationen Sveriges medborgare. Alltså det är uppenbart erkänt sakförhållande att den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen går före nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

MEDICINSKT TYRANNI mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är erkänt sakförhållande som till och med SVT/SR/TV4, riksmedia, SWEBB TV och internet/alternativ media kan informera och upplysa nationen Sveriges medborgare om, dvs. om dessa omnämnda inte beskyddar Sveriges regering och deras medlöpare!

 

DET ÄR ORGANISERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE. 

Det största och värsta organiserade bedrägeriet/brottet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare beskyddas uppenbart av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

DEN HUMANITÄRA STORMAKTEN SVERIGE ÄR UPPENBART NÅGOT HELT ANNAT!

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4, riksmedia, SWEBB TV och alternativ/internetmedia redogör för vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare har utsatt nationen Sveriges medborgare och skattebetalare för under hela år 2020-2021.

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas eftersom det inte existerar någon pandemi

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas med omedelbar verkan utifrån fakta

 

Vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare undanhåller avsiktligt nationen Sveriges alla medborgare och skattebetalare!

 

DET STÖRSTA BEDRÄGERIET I VÄRLDSHISTORIEN

OCH SVERIGES REGERING OCH ALLA DERAS MEDLÖPARE MEDDELAS OCH DELGIVES ÅTERIGEN OM DELAKTIGHET OCH MEDDELAT ANSVAR I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne, avgörandet nära, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten.

Citatet, lägg det på minnet, omsätts i praktiken, och Sveriges regering och deras medlöpare förpassas till en historisk papperskorg som dina barn och barnbarn kommer vara stolta över!

 

Citat

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 76 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)   SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 52

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 52  

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

Vaccinated people are walking biological time bombs and a THREAT to society

 

https://www.afinalwarning.com/506719.html

 

HOW THE EXPERIMENTAL ANTHRAX VACCINE KILLED 35,000 OF OUR MILITARY.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-03-31

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 52 

 

Mycket viktig information och upplysning 

 

Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet. Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

 

Se videon, ca 16 minuter, värt varenda sekund, sprid vidare, publicerad 2021-03-30, mycket ALLMÄNBILDANDE om pågående fullständiga vansinne, citat

Why Vaccine Passports Equal Slavery Forever – Naomi Wolf Continues To Speak Out

https://www.brighteon.com/3a6bf3a1-78b8-4747-b61e-5ad54df8ce39

 

 

What They Don’t Want You to Know | Dr. Bruce Lipton (MUST SEE!!!)

 

Dr. Bruce Lipton reveals what contemporary Healthcare Industry don’t want you to know in this mind blowing speech, 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är ett ENORMT HOT OCH HAT mot nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet, du förstår strax mera.

Skolmedicinen/den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin bedriver skadar och dödarverksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare i Coronabedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, ett av väldigt många bevis och exemplen, citat

Germany Hits Pause Again on AstraZeneca After 31 Reports of Rare Blood Clots, 9 Deaths

German health officials today suspended use of AstraZeneca’s COVID vaccine for people under 60 as a “precautionary measure,” stating that people needed to “treat it carefully and wait for the talks taking place at the federal level.”

Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk

https://childrenshealthdefense.org/defender/germany-astrazeneca-blood-clots-deaths/

 

Publicerat 2021-03-31, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Another Italian Professor is Dead Following the AstraZeneca COVID Injection

The Italian press has reported on the AstraZeneca Covid injection-related deaths of two young professors, Ilaria Pappa from Ischia, Italy, and Zelia Guzzo from Gela, who died 12 days following taking the jab.

There will be a criminal investigation into her medical records and the AstraZeneca vaccine. Earlier this month, another investigation was launched into AstraZeneca when a 57-year old music teacher died following the Covid injection. -GEG

As mass vaccination campaigns with experimental COVID injections now move on to the next demographic populations after beginning with senior citizens in assisted care facilities, and the healthcare workers in those facilities, the next targeted groups are educators.

Läs mera

https://needtoknow.news/2021/03/another-italian-professor-is-dead-following-the-astrazeneca-covid-injection/?utm_source=rss

 

VILKEN TROVÄRDIGHET HAR SKOLMEDICINEN/DEN KRIMINELLA VACCIN & LÄKEMEDELSINDUSTRIN? Denna skadar och dödarverksamhet beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Friskar upp minnet ytterligare förvisso mera på alla er mottagare av massutskicken, alltså repetition på vad som uppenbart bevisligen är vad skolmedicinen/den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin presterar och levererar mot mänskligheten, citat

Pharma Death Clock website launched: Find out how many millions of people Big Pharma has killed since January 1, 2000

 

If you’ve ever wondered just how many people are killed every day with prescription drugs, chemotherapy and medical mistakes, our new website provides shocking numerical data based on cited sources.

PharmaDeathClock.com gives you a real-time count of all these deaths, aggregated from January 1, 2000.

Sources for the numbers are cited at the bottom of the page and include medical fatality facts from the World Health Organization, peer-reviewed medical journals, Consumer Reports, the CDC and other ”official” sources.
Guess what?

Pharmaceutical medicine kills more people than all acts of war, terrorism, gun violence and murder COMBINED.
See all the numbers, calculated in real time, at PharmaDeathClock.com.

Slut citat

https://www.naturalnews.com/052613_pharma_death_clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

https://pharmadeathclock.com/

Lyssna på Mike Adams I denna pod, citat

 

https://healthrangerreport.com/pharma-death-clock-website-launched

 

 

DEN GLOBALISTISKA AGENDAN

Här kommer det som väntats och varit planerat sedan länge, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, publicerat 2021-03-30 citat

GLOBALISM

24 World Leaders Call For More Globalism In Wake Of Pandemic

Health crisis used to tout “global community” as replacement for “nationalism”

Läs mera och sprid vidare

https://summit.news/2021/03/30/24-world-leaders-call-for-more-globalism-in-wake-of-pandemic/

 

 

SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA, SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE UNDANHÅLLER NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE BOT, BÄTTRING OCH FÖREBYGGANDE SKYDD MOT COVID 19

 

NOTERAS SÄRSKILT;

Det finns förebyggande och botande mycket viktigt åtgärd för hela mänskligheten i fråga om Covid, men det gynnar inte den kriminella vaccin & läkemedelsindustrin/skolmedicinens enorma ekonomiska intressen!

Publicerat 2021-03-31, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Vitamin D deficiency is the primary cause of covid hospitalizations and deaths

A board-certified pathologist is speaking out about the underlying cause of covid hospitalizations and deaths. Dr. Ryan Cole is the founder of Cole Diagnostics, one of the largest independent laboratories in Idaho.

He has studied the real reasons why people suffer from infections. Vitamin D deficiency, which plagues approximately 70 percent of the world’s population, is the real public health issue at hand.

“Normal D levels decrease your COVID symptom severity risk for hospitalization by 90 percent. There have been a lot of placebo-controlled trials that show this all around the world. It is scientific fact, not just a correlation,” said Dr. Cole.

“Data shows what kills people. Cytokine storm. If you are in (Vitamin D) mid-level range, you will not die from COVID because you cannot get a cytokine storm.”

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten kan slänga sig i väggen, de får alla massutskicken!

https://www.afinalwarning.com/508055.html

 

Det finns bot mot COVID 19 och sepsis/blodförgiftning, som är enligt beprövad erfarenhet World Wide, som synes inte släpps in i Vård Sverige. Alltså då det är ett HOT mot den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen, och detta vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänsklighetens och nationen Sveriges medborgare, sprid vidare i alla dina nätverk, av läkaren Sture Blomberg, docent, anestesi & intensivvård, citat

Fallbeskrivning om COVID-19 och intravenöst C-vitamin

http://stureblomberg.blogspot.com/2020/04/fallbeskrivning-om-covid-19-och.html

 

VITAMIN C, SEPTISK CHOCK OCH ARDS

http://stureblomberg.blogspot.com/search?updated-max=2020-04-30T07:28:00-07:00&max-results=7

 

 

YTTERLIGARE MERA SOM ÄR MYCKET ALLMÄNBILDANDE

Se videon och sprid vidare

DR SHERRI TENPENNY – COVID19 WAS CREATED TO SCARE YOU TO TAKE THE KILLER MRNA ‘VACCINE’

https://www.bitchute.com/video/4kVouuOQdvUF/

 

Se videon, ca 16 minuter, värt varenda sekund, sprid vidare, publicerad 2021-03-30, mycket ALLMÄNBILDANDE om pågående fullständiga vansinnet, citat

Why Vaccine Passports Equal Slavery Forever – Naomi Wolf Continues To Speak Out

https://www.brighteon.com/3a6bf3a1-78b8-4747-b61e-5ad54df8ce39

 

Påminnelse om tidigare ”expriment vaccin”, som den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinen säkerställt mot mänskligheten, citat

HOW THE EXPERIMENTAL ANTHRAX VACCINE KILLED 35,000 OF OUR MILITARY.

If we forget history we are doomed to repeat it. See any parallels of mandatory vaccines? Around 35,000 loyal personnel were carelessly killed. More soldiers died from the vaccine than those who died in Afghanistan and Iraq combined. A film based on real events documenting the journey, the permanent struggles, and the devastating experiences of those who survived the experimental anthrax vaccine.

https://www.bitchute.com/video/ctZnKxEyNB8V/

 

Läs artikeln och se videon, mycket allmänbildande om Corna bedrägeriet/Brott mot mänsklighetens och nationen Sveriges medborgare, du sprider vidare I alla dina nätverk, citat

An Education in Viruses and Public Health, from Michael Yeadon, Former VP of Pfizer

Du kan läsa hela texten på svenska med hjälp av översättning på sidan.

https://www.aier.org/article/an-education-in-viruses-and-public-health-from-michael-yeadon-former-vp-of-pfizer/

Video, ca 18 minuter, se den, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

MOST IMPORTANT VIDEO IN YOUR LIFETIME? GEERT BOSSHE URGES THE WORLD – STOP COVID VACCINES CATASTROPE

 

https://www.bitchute.com/video/NZU2pSlZiI5M/

 

Ca 2 minuter video, du ser den, du förstår sen varför, sprid vidare I alla dina nätverk, citat

MICHAEL YEADON, PHD | COVID VACCINE WARNING

 

https://www.bitchute.com/video/dAyiDyEQopUA/

 

Massutskick som du får del av, från Kalle Hellberg, sprid vidare I alla dina nätverk, citat

De har tagit över Amerika!

Från: Kalle Hellberg [mailto:[email protected]]
Skickat: den 31 mars 2021 15:52
Till: Kalle Hellberg
Ämne: De har tagit över Amerika!

Globalism, internationalism och antiamerikanism är alla exponenter för Pilgrims Society, vars medlemmar också sitter i Council on Foreign Relations (CFR), deltar i Bilderberg-möten, går till Bohemian Grove och till World Economic Forum i Davos. Det här är människor som Henry Kissinger, som nyligen överlämnade sin stafettpinne till Klaus Schwab.

Klaus Schwab hade aldrig haft ett jobb men han hade fått flera magisterexamen och doktorsexamen innan han åkte till Harvard för att ta sin MBA. Det var där han träffade Henry Kissinger och John Kenneth Galbraith. Efter examen 1971 grundade han World Economic Forum och han har varit chef för det sedan dess. George Soros, som har övervakat statskupper (eller försök) i 14 olika länder och är eftersökt i flera av dem för brott mot mänskligheten, anses vara WEF: s ledande medlem.

Det är alltså drottningmodern i GB som är den verkliga makt-toppen på vår Jord?

Se bilagan!

Slut citat, läs bifogade Word filen De har tagit över….

 

 

KAN VARA AV SÄRSKILT INTRESSE/SPRID VIDARE

Citerar lösryckta delar, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Zeolith Klinoptilolith (Naturzeolith)

Zeolitklinoptilolit sägs ha egenskaper som bindendmedel av föroreningar. Vi erbjuder dig den allmänt använda produkten som pulver i en 250 g påse som ett löst pulver med minst 93% klinoptilolitinnehåll.

Används som ett bindemedel för föroreningar av olika områden 

Zeoliter är kristallina aluminosilikater, vars naturliga förekomst är möjlig i olika typer. Zeolitklinoptilolit är en av zeoliter som värderas för sin förmåga att binda föroreningar. Kiselmineralet används till exempel vid uppfödning och vård av djur. Det används som fodertillsats, luktbindemedel eller för att förbättra miljön, bland annat för jordförbättring inom jordbruket.

Clinoptilolit Zeolit uppfyller kraven i EU-godkännande E567 och E568 och är godkänt som bindemedel, fodertillsats (för djur) och flödesstöd. Zeolit är inte ett läkemedel, ett livsmedel eller kosttillskott.

Fint kiselmineral av bästa kvalitet

Vi uppmärksammar den bästa kvaliteten för alla produkter, erbjuder dig ekologiska produkter till rimliga priser och stöder dig i din önskan om en balanserad kost.

En överblick över zeolitklinoptilolitens egenskaper:

 • Kiselmineral med olika användningsområden,
 • anses vara ett bindendmedel av föroreningar,
 • fint korn från försiktig pulverisering (-> 0,03 mm – 0,05 mm),
 • 250 g pulver i utvald kvalitet, tillräckligt i 30 till 50 dagar beroende på användning
 • Zeoliten fångar till och med upp ooh cystor (mikroskopiska  ägg) från parasiten Cryptosporidium

Ingredienser: Innehåller 100% ren naturlig zeolit

Representativa värden: minst 93% klinoptilolitinnehåll, katjonbyteskapacitet KAK över 150 mekv / 100 g

Förvaringsanvisningar: Förvara produkten skyddad från ljus, på en torr, sval plats och utom räckhåll för små barn.

Förpackning: Doypack / stand-up påse gjord av kraftpapper med trycklås, återförslutbar

Innehåll / fyllnadsmängd: 250 g

Ursprungsland: Ukraina

EAN: 4251097500409

PZN: 13510441

Zeolith Klinoptilolith fungerar genom bindning (adsorption) av

– Tungmetaller (kvicksilver, bly, kadmium)

– Aluminium

– Ammonium

– Histamin

Slut citat Källa till ovan citerat

https://naturligtvis.me/produkt/zeolith-klinoptilolith-naturzeolith-pulver-250-g/

NATIONEN SVERIGES GODA MEDMÄNNISKOR HAR FÅTT NOG AV DE SUPERKORRUPTA POLITIKERNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare värnar inte om demokrati, rättssäkerhet, de grundläggande mänskliga rättigheterna och nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

 

Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar skolmedicinen/den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och

nationen Sveriges medborgare. Alltså det är uppenbart erkänt sakförhållande att den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen går före nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

MEDICINSKT TYRANNI mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är erkänt sakförhållande som till och med SVT/SR/TV4, riksmedia, SWEBB TV och internet/alternativ media kan informera och upplysa nationen Sveriges medborgare om, dvs. om dessa omnämnda inte beskyddar Sveriges regering och deras medlöpare!

 

DET ÄR ORGANISERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE. 

Det största och värsta organiserade bedrägeriet/brottet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare beskyddas uppenbart av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

DEN HUMANITÄRA STORMAKTEN SVERIGE ÄR UPPENBART NÅGOT HELT ANNAT!

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4, riksmedia, SWEBB TV och alternativ/internetmedia redogör för vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare har utsatt nationen Sveriges medborgare och skattebetalare för under hela år 2020-2021.

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas eftersom det inte existerar någon pandemi

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas med omedelbar verkan utifrån fakta

 

Vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare undanhåller avsiktligt nationen Sveriges alla medborgare och skattebetalare!

DET STÖRSTA BEDRÄGERIET I VÄRLDSHISTORIEN

OCH SVERIGES REGERING OCH ALLA DERAS MEDLÖPARE MEDDELAS OCH DELGIVES ÅTERIGEN OM DELAKTIGHET OCH MEDDELAT ANSVAR I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne, avgörandet nära, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten.

Citatet, lägg det på minnet, omsätts i praktiken, och Sveriges regering och deras medlöpare förpassas till en historisk papperskorg som dina barn och barnbarn kommer vara stolta över!

 

Citat

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 75 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)   SKYPE nr voulf56

 

 

 

Dr Vernon Coleman: The Covid Fraud Summarised in under 17 Minutes

 

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

Publicerat 2021-03-29 Måste Ses Video ca 17 minuter, sprid vidare I alla dina nätverk, citat

 

 

Dr Vernon Coleman: The Covid Fraud Summarised in under 17 Minutes

 

 

Texten som Dr Vernon Coleman delger om I videon finns som undertext till videon, du kan google översätta till svenska om det är svårt att hänga med I engelska språket.

https://vernoncoleman.org/videos/zombie-apocalypse-covid-fraud-summarised-under-17-minutes

 

 

 

 

 

REINER FULLMICH: WHAT IS THIS ABOUT IF IT´S NOT ABOUT HEALTH?

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

Måste ses video, här I denna video väcks frågorna som är verkligheten i den verkliga verkligheten, du får allmänbildning och insikt i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, publicerat 2021-03-29, ca 17 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

REINER FULLMICH: WHAT IS THIS ABOUT IF IT´S NOT ABOUT HEALTH?

https://brandnewtube.com/watch/reiner-fullmich-what-is-this-about-if-it-s-not-about-health_dI48KDiOwmtGaTg.html

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 51

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 51  

Holocaust Survivor Warns, COVID Tyranny Worse Than NAZI Germany

EU Vaccine Death Counts Explode

 

Björn Hammarskjöld

”Om det kan misstänkas att genetiskt experimentellt material skulle kunna åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa så får inte ett sådant experimentellt nödgodkänt vaccin användas på grund av fabrikanterna har underlåtit att genomföra samtliga säkerhetsprocedurer.”

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-03-30

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 51 

Mycket viktig information och upplysning 

Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet. Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

 

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk via denna länk

 

SPRID VIDARE DESSA 2 VIDEOS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Dessa 2 första videos, med dr./stjärnadvokaten Reiner Fuellmich och dr. Vernon Coleman delger dig om verkligheten, som verkligheten är, och detta fullständiga vansinne kommer inte fram i Sveriges via Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Bl.a. tack vare att SVT/SR/TV4, riksmedia och delar av alternativ/internet media inte rapporterar till nationen Sveriges medborgare om vad dessa videos delger om nämligen verkligheten om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Måste ses video, här I denna video väcks frågorna som är verkligheten i den verkliga verkligheten, du får allmänbildning och insikt i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, publicerat 2021-03-29, ca 17 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

REINER FULLMICH: WHAT IS THIS ABOUT IF IT´S NOT ABOUT HEALTH?

https://brandnewtube.com/watch/reiner-fullmich-what-is-this-about-if-it-s-not-about-health_dI48KDiOwmtGaTg.html

 

 

Publicerat 2021-03-29 Måste Ses Video ca 17 minuter, sprid vidare I alla dina nätverk, citat

Dr Vernon Coleman: The Covid Fraud Summarised in under 17 Minutes

Texten som Dr Vernon Coleman delger om I videon finns som undertext till videon, du kan google översätta till svenska om det är svårt att hänga med I engelska språket.

https://vernoncoleman.org/videos/zombie-apocalypse-covid-fraud-summarised-under-17-minutes

 

SPRID VIDARE DESSA 2 VIDEOS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING FRÅN/AV BJÖRN HAMMARSKJÖLD

”Om det kan misstänkas att genetiskt experimentellt material skulle kunna åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa så får inte ett sådant experimentellt nödgodkänt vaccin användas på grund av fabrikanterna har underlåtit att genomföra samtliga säkerhetsprocedurer.”

Björn Hammarskjöld tipsar SVT/SR/TV4 och riksmedia om skrivelse till Akademiska sjukhuset/Socialstyrelsen/Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket, citerar lösryckta delar ur kommuniceringen av 2021-03-29, hela skrivelsen/ kommuniceringen läser du i den biofogade Word filen med samma namn som rubricerat här nedan, citat

Vaccination och blodgivning

Vid genomläsning av bifogade Socialstyrelsen material har myndigheten till synes underlåtit att beakta injektioner med fritt genetiskt material som vid injicering av experimentella nödgodkända vacciner mot Covid-19

Om vi ser på lagstiftningen så förbjuder EURS genetiska experiment på människa 1.

Sedan har vi i Sverige Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Här står i klartext i 2 kapitlet 3 § Försök i forsknings- eller behandlingssyfte som medför genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa får inte utföras 2.

Även 4 § samma lag säger samma sak: 4 § Behandlingsmetoder som avser att åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa får inte användas.

Vad är vaccinerna mot Covid-19 annat än experimentvacciner med nödgodkännande?

Vad innehåller dessa experimentella nödgodkända vacciner?

Enligt deras specifikationer inlämnade till Läkemedelsverket så innehåller de genetiskt material i form av RNA eller genmodifierat DNA.

Det saknas information om dessa främmande genetiska material kan åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa.

Eftersom det saknas information om dessa vacciner kan åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa så måste försiktighetsprincipen gälla, på samma sätt som försiktighetsprincipen gäller då det gäller läkemedels användning inom veterinärmedicinen. Saknas information om utsöndring av ett läkemedel så får djuret inte användas inom livsmedelssektorn.

Samma försiktighetsprincip gäller inom humanmedicin.

Om det kan misstänkas att genetiskt experimentellt material skulle kunna åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa så får inte ett sådant experimentellt nödgodkänt vaccin användas på grund av fabrikanterna har underlåtit att genomföra samtliga säkerhetsprocedurer. . Se även artikel 90 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014.

Eftersom av det till Läkemedelsverlet inlämnade materialet saknar information om genetiskt experimentellt material skulle kunna åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa så får inte ett sådant experimentellt nödgodkänt vaccin användas på människa. Det skulle strida mot svensk lag och EURS jämte andra EU-förordningar.

Betänk att dessa experimentella nödgodkända genetiska vacciner innehåller mRNA vars genetiska kod är sekretessbelagd och därmed inte kan kontrolleras. Om endast en av omkring 4 000 nukleotider (bokstäver i den genetiska koden) är felaktig så kan formen på det protein (S-proteinet hos SARS-CoV-2) förändra formen på S-proteinet så att antikroppar mot det normala S-proteinet inte längre kan fästa på S-proteinet. Antikropparna blir då odugliga.

Den andra typen av dessa experimentella nödgodkända genetiska vacciner innehåller artfrämmande DNA från genmodifierade organismer (GMO) utan närmare specifikation men som innehåller en kod för antibiotikaresistens som då sprids genom dem som blivit vaccinerade med en del av dessa experimentella nödgodkända genetiska vacciner.

Nu får Socialstyrelsen bevisa att dessa experimentella nzzödgodkända genetiska vacciner på ett otvistigt sätt inte ens kan misstänkas åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa. Annars utlöses försiktighetsprincipen och vaccinationerna måste upphöra omedelbart.

Glöm inte att alla myndigheter lyder under Regeringsformen 1 kapitlet 1 och 9 §§.

Om du och Socialsturelsen inte besvarar detta brev med ett överklagbart beslut senast 2021-04-01 är det ett erkänt sakförhållande att dessa experimentella nödgodkända genetiska vacciner mot Covid-19 kan vid injektion på människa  åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa.

Detta innebät att ett sådant experimentellt nödvaccin inte får användas på människa. Det skulle strida mot svensk lag och EURS jämte andra EU-förordningar.

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Virolog och molekylärbiolog  Slut citat

Publicerat av SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin 2021-03-30, citat

Vad hände med sjukdomen smittkoppor?

Ofta får man höra, från dem som hela tiden talar sig varma för vacciner, att ”utrotandet” av smittkoppor är det ultimata beviset för vacciners enastående effektivitet. Skolmedicinens företrädare, läkarna, och naturligtvis läkemedelsföretagen hävdar med emfas nödvändigheten av att vi alla skall vaccineras – mot både det ena och det andra. Och man hänvisar ofta till statistik, som skulle bekräfta vacciners enastående förmåga att utplåna allvarliga smittsamma sjukdomar.

Tyvärr bortser man då från andra möjliga orsaker till att vissa smittsamma sjukdomar blivit ovanligare – som bättre hygieniska förhållanden, bättre näringstillgång, mindre trångboddhet mm. Dessvärre visar också ofta den korrekta statistiken, att de aktuella sjukdomarna redan var närmast försvunna, INNAN vacciner sattes in!

Men ordet ”vaccin” är så värdeladdat, att var och en som uttrycker minsta tveksamhet mot vacciners effektivitet och säkerhet omedelbart avfärdas som totalt okunnig och farlig för samhället. Vaccinmotståndare utmålas gärna som ondskefulla galningar, som önskar livet ur folk – framför allt oskyldiga barn. Och det spelar knappt någon roll vilka vetenskapliga bevis man framlägger för allvarliga brister i både effektivitet och säkerhet. Man VET att vacciner är effektiva och säkra! Punkt!

Detta har i dagarna blivit extremt tydligt, då man bara genom att kalla en produkt vaccin lyckats få närmast en hel värld att att utsätta sig för de risker som de nu hastigt framtagna ”Covid-vaccinerna” innebär, bl.a. därför att de strängt taget utgör en form av oprövad genterapi, vars långtidseffekter vi än vet mycket litet om.

Just när det gäller de inledningsvis nämnda vaccinerna mot smittkoppor finns det ovedersägliga bevis för vad de åstadkom på 1880-talet i England. Den svenska läkaren Sture Blomberg redogör utförligt för vad som hände, när ”folket” reagerade mot tvångsvaccination, sedan man upplevt att många barn helt enkelt avled av vaccinet. Det blev stora demonstrationer – och regeringen tvingades till sist avskaffa tvångsvaccinationen. Resultatet blev en dramatisk nedgång i dödsfall bland barnen, när de inte längre vaccinerades!

År 1891-94 utbröt en ny epidemi i England. I det fullt vaccinerade gruv- och jordbruksdistriktet Mold i Flintshire, England, hade man då en 32 gånger högre mortalitet i smittkoppor än i Leicester. Det väl-vaccinerade Birmingham hade 63 fall och 5 döda i smittkoppor per 10.000, medan Leicester endast hade 19 fall och 1 död. Det visade sig således att de ovaccinerade både var mindre mottagliga och hade ett lindrigare sjukdomsförlopp.

När sedan allt fler i Leicester med tiden förblev ovaccinerade (och inte bara barn under tio år) ökade skillnaderna ännu mera. Vid epidemin 1892-94 var mortaliteten 0,57 per 10.000 invånare men vid epidemin 1903-1904 endast 0,12 per 10.000 [20].

Läs om detta på följande länk:

http://stureblomberg.blogspot.com/

Slut citat, källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7017800/posting/vad-h%C3%A4nde-med-sjukdomen-smittkoppor

 

 

Publicerat 2021-03-30 av dr Mercola, läs hela artikeln och sprid vidare, citat

Deadly Blood Clots Caused by COVID-19 Vaccine

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/30/deadly-blood-clots-caused-by-covid19-vaccine.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20210330&mid=DM835994&rid=1119604168

 

MÅSTE SES VIDEO: Se videon och sprid vidare, ca 53 minuter, mycket allmänbildande om den verklighet som uppenbart är verkligheten, citat

The Walls Close In – Stop Fascism Now, Or It Will Be Permanent

https://davidicke.com/2021/03/26/the-walls-close-in-stop-fascism-now-or-it-will-be-permanent-david-icke-dot-connector-videocast/

 

Måste ses om hur Polisstaterna växer fram under Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten, citat

Police give anti lockdown protester a kicking

https://www.youtube.com/watch?v=VVriA6dFvgg

 

Citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, citat

CLOSING REMARK

To be sick is to have symptoms. If you are not sick, you are not contagious. It used to be common sense that you are healthy unless you are not.

Sense is not common anymore during the alleged Covid-19 pandemic. Now you are sick until proven healthy – and contagious by default. The vehicle for this scam is the RT-PCR test run at >35 cycles and beyond. Stop testing and survive.

https://off-guardian.org/2021/03/27/making-something-out-of-nothing-pcr-tests-ct-values-and-false-positives/

 

“Making something out of nothing”: PCR tests, CT values and false positives. A comment on the efficacy of the RT-PCR test in view of the Jaafar paper.

https://www.medicdebate.org/node/1749

 

GLOBAL CONNTROL GLOBAL MEDICAL TYRANNY

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är ett enormt HOT och HAT mot nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet.

Sveriges regering och deras medlöpare äger bevisbördan att bevisa det motsatta, den starkare parten äger bevisbördan, så frågan blir används skattemedel på ett effektivt sätt för skattebetalarna i detta enorma bedrägeri mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Den globalistiska skadar och dödar agendan Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fortsätter planenligt, WHO PANDEMIN är allmänt känd WORLD WIDE som den planerade plandemin.

Den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin/skolmedicinen bedriver bevisligen skadar och dödarverksamhet mot mänskligheten, erkänt sakförhållande som Sveriges regering och deras medlöpare uppenbart inte bevisat det motsatta om.

Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar uppenbart den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och därmed skolmedicinens skadar och dödar verksamhet. Alltså beskyddas denna kriminella verksamhet före nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

 

 

Publicerat 2021-03-30, se videon, ca 14 minuter, och sprid vidare i alla dina nätverk, SE DENNA VIDEO, du förstår varför när du sett den, citat

Holocaust Survivor Warns, COVID Tyranny Worse Than NAZI Germany

https://banthis.tv/watch?id=606287b253a8ab6b25b64f0e

 

 

Publicerat 2021-03-29 citat

EU Vaccine Death Counts Explode

According to the EU, roughly 4,000 people have been killed by the Covid vaccine rollout. Meanwhile the exempt Vaccine industry is championed by the completely unqualified Bill Gates. Gates warned us that over 100,000 would get sick or die. So like good little guinea pigs we should all line up and play Russian roulette.

Se videon och sprid vidare

https://banthis.tv/watch?id=6061fd8367ebdb68c41f64e2

 

 

NATIONEN SVERIGES GODA MEDMÄNNISKOR HAR FÅTT NOG AV DE SUPERKORRUPTA POLITIKERNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare värnar inte om demokrati, rättssäkerhet, de grundläggande mänskliga rättigheterna och nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

 

Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar skolmedicinen/den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och

nationen Sveriges medborgare. Alltså det är uppenbart erkänt sakförhållande att den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen går före nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

MEDICINSKT TYRANNI mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är erkänt sakförhållande som till och med SVT/SR/TV4, riksmedia, SWEBB TV och internet/alternativ media kan informera och upplysa nationen Sveriges medborgare om, dvs. om dessa omnämnda inte beskyddar Sveriges regering och deras medlöpare!

 

DET ÄR ORGANISERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE. 

Det största och värsta organiserade bedrägeriet/brottet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare beskyddas uppenbart av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

DEN HUMANITÄRA STORMAKTEN SVERIGE ÄR UPPENBART NÅGOT HELT ANNAT!

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4, riksmedia, SWEBB TV och alternativ/internetmedia redogör för vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare har utsatt nationen Sveriges medborgare och skattebetalare för under hela år 2020-2021.

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas eftersom det inte existerar någon pandemi

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas med omedelbar verkan utifrån fakta

 

Vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare undanhåller avsiktligt nationen Sveriges alla medborgare och skattebetalare!

DET STÖRSTA BEDRÄGERIET I VÄRLDSHISTORIEN

OCH SVERIGES REGERING OCH ALLA DERAS MEDLÖPARE MEDDELAS OCH DELGIVES ÅTERIGEN OM DELAKTIGHET OCH MEDDELAT ANSVAR I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne, avgörandet nära, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten.

Citatet, lägg det på minnet, omsätts i praktiken, och Sveriges regering och deras medlöpare förpassas till en historisk papperskorg som dina barn och barnbarn kommer vara stolta över!

Citat

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 74 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)   SKYPE nr voulf56

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 50

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 50 

 

Vaccinated people are walking biological time bombs and a THREAT to society

https://www.naturalnews.com/2021-03-26-situation-update-mar-26-vaccinated-people-are-walking-biological-time-bombs.html

 

“This is not a vaccine … using the term vaccine to sneak this thing under public health exemptions. Dr. Martin warned that mRNA vaccines actually induce an illness instead of an immuno-transmissive response. This is about getting you sick, and having your own cells be the thing that get you sick,” he said.

 

THE GLOBAL SERVICE CORPORATIONS WANT YOU DEAD

 

Kan du bevisa att SARS-COV-2 existerar? Då kan du erhålla 225 000 EUR + det som kommer in i poolen

 

Kary Mullis explains the limitations of PCR Kary Mullis explains the limitations of using a PCR test to diagnose infectious disease. https://www.dailymotion.com/video/x7wt40u

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-03-29

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 50 

Mycket viktig information och upplysning 

Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet. Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk via denna länk

 

Publicerat 2021-03-28 sprid vidare, se videon och läs hela artikel, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Houston physician warns Pfizer and Moderna mRNA vaccines don’t provide immunity against coronavirus

A physician in Houston, Texas aired his concerns over the mRNA technology used to make the Pfizer and Moderna Wuhan coronavirus (COVID-19) vaccines. In a video posted to Rumble on March 15, Dr. Steve Hotze asserted that the first two jabs made available to the Americans don’t really provide immunity against COVID-19.

Hotze’s assertions may help explain why the Food and Drug Administration (FDA) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) warned the public that it’s still possible for vaccinated people to get and spread SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19.

Pfizer and Moderna got their emergency use authorization (EUA) from the FDA in December to become the first two COVID-19 vaccines rolled out in the United States. An EUA does not equate to an FDA approval.

Dr. Hotze hinted that the mRNA vaccines of Pfizer and Moderna were actually gene therapy drugs designed to minimize symptoms if a person becomes infected with the disease.

By law, pharmaceutical companies are not liable for vaccine-related injuries or deaths. (Related: Indiana PT dies TWO DAYS after getting mRNA Wuhan coronavirus vaccine.)

Outspoken mRNA critic echoes Hotze’s claims

Dr. David Martin, an outspoken critic of the mRNA vaccine, offered similar opinion.

“This is not a vaccine … using the term vaccine to sneak this thing under public health exemptions.

This is mRNA packaged in a fat envelope that is delivered to a cell. It is a medical device designed to stimulate the human cell into becoming a pathogen creator,” Dr. Martin said, referring to the mRNA COVID-19 vaccines being used to inoculate the population in the U.S. and many other countries worldwide.

“They have been abundantly clear in saying that the mRNA strand that is going into the cell is not to stop transmission. It is a treatment. But if it was discussed as a treatment, it would not get the sympathetic ear of public health authorities, because then people would say ‘What other treatments are there?’”

Dr. Martin warned that mRNA vaccines actually induce an illness instead of an immuno-transmissive response.

 “In other words, nothing about this is going to stop you transmitting anything. This is about getting you sick, and having your own cells be the thing that get you sick,” he said.

According to the CDC website, the mRNA vaccine teaches our cells how to make a protein – or even just a piece of a protein – that triggers an immune response inside our bodies. That immune response, which produces antibodies, is what protects us from getting infected if the real virus enters our bodies.

COVID-19 mRNA vaccines give instructions for our cells to make a harmless piece of what is called the “spike protein.” The spike protein is found on the surface of the virus that causes COVID-19. Once the instructions (mRNA) are inside the immune cells, the cells use them to make the protein piece. After the protein piece is made, the cell breaks down the instructions and gets rid of them.

It is this protein piece that stimulates an immune response. This is unlike normal vaccines where the immune response is triggered by the vaccine itself.

Läs hela artikeln och se videon, sprid vidare

https://www.naturalnews.com/2021-03-28-mrna-vaccines-dont-provide-immunity-against-coronavirus.html

 

 

MÄNSKLIGHETEN RESER SIG MOT ”VACCIN” OCH GLOBALIST VANSINET SOM UPPENBART ÄR EN DEPOPULATIONS AGENDA

Den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinen bedriver lagstridig skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten/nationen Sveriges medborgare och Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar detta fullständiga vansinne

 

Publicerat 2021-03-29 av dr Mercola,

Lead Investigator Drops Bombshell, Was COVID a Bioweapon?

The well-coordinated propaganda is slowly coming apart at the seams, as experts conclude what we’ve been told doesn’t naturally make sense. This brings us halfway, yet why did the Chinese try to remove this from a database? Could the agenda be far more sinister?

‘Highly Probable’ Military Developed COVID, Leaked From Lab

 • According to David Asher, former lead investigator for the U.S. State Department’s task force that looked into the origins of COVID-19, the data “made us feel the Wuhan Institute was highly probably the source of the COVID pandemic”
 • Asher also admits there is evidence in the genetic sequence of SARS-CoV-2 suggesting it’s been synthetically altered
 • An assessment report by the U.S. Defense Intelligence Agency states SARS-CoV-2 was likely an accidental release from an infectious diseases laboratory. Intentional release was ruled out
 • The Chinese tried to remove viral sequencing data from a European database. The sequences included adenovirus, a vaccine vector, which could indicate that SARS-CoV-2 is part of a vaccine program. Such a vaccine would likely be the antidote to a biological weapon
 • There’s evidence the Wuhan Institute of Virology worked on classified military programs, and since the NIH has funded gain-of-function research on coronaviruses at the WIV, this could mean the U.S. funded research that ended up being used in a Chinese military bioweapons program

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/29/highly-probable-covid-leaked-from-lab.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210329_HL2&mid=DM835975&rid=1118745620

 

 

 

 

Om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, se videon, ca 12 minuter, och sprid vidare i alla dina nätverk, videons information räddar förmodligen många liv, så sprid vidare, citat

CANADIAN DOCTORS SPEAK OUT

CANADIAN DOCTORS SPEAK OUT: TOP REASONS NOT TO BE AFRAID OF COVID [2021-03-08] – LIBERTY COALITION CANADA (DOCUMENTARY VIDEO)

”Evidence-based medical information should be the determining factor in all governmental healthcare rules, policies and procedures. Further, the first principle of medical and health care practice is to do no harm.” FEAR THE mRNA EXPERIMENTAL VACCINE, DO NOT FEAR CORONAVIRUS. NO NOVEL CORONAVIRUS HAS EVER BEEN ISOLATED, WE ARE DEALING WITH THE ANNUAL FLU AND COMMON COLD.

https://www.medicdebate.org/node/1744

 

Se videon och SPRID VIDARE om detta GLOBALISTISKA VANSINNE som pågår mot mänskligheten, du förstår mera när du sett videon, publicerat 2021-03-27, om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

THE GLOBAL SERVICE CORPORATIONS WANT YOU DEAD

Christopher James from awarriorcalls.com returns to SGT Report to expose the service corporations which have disguised themselves as lawful governments.

Fri Översättning till svenska

Christopher James från awarriorcalls.com  återvänder till SGT Report för att avslöja serviceföretag som har förklätt sig som lagliga regeringar.

Tror Du att det är annorlunda i det SUPER KORRUPTA SVERIGE där SVT/SR/TV4, riksmedia och Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare försatt nationen Sveriges medborgare i detta fullständiga pågående vansinne.

Se videon, ca 57 minuter, och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.sgtreport.com/2021/03/the-global-service-corporations-want-you-dead/

 

Nu har Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare chansen att utmärka sig ytterligare mera och dessutom åtnjuta stor ekonomiskt vinst om 225 000 EUR!

Citat

Kan du bevisa att SARS-COV-2 existerar? Då kan du erhålla 225 000 EUR + det som kommer in i poolen –

https://bakomkulisserna.biz/2021/03/27/kan-du-bevisa-att-sars-cov-2-existerar-da-kan-du-erhalla-225-000-eur-det-som-kommer-in-i-poolen-presstopp-internationella-brottmalsdomstolen-godtar-klagomal-av-israelisk-regering-om-overtradelse/

 

Citat

PRESSTOPP! Internationella brottmålsdomstolen godtar klagomål av israelisk regering om överträdelse av Nürnbergkoden

https://bakomkulisserna.biz/2021/03/27/kan-du-bevisa-att-sars-cov-2-existerar-da-kan-du-erhalla-225-000-eur-det-som-kommer-in-i-poolen-presstopp-internationella-brottmalsdomstolen-godtar-klagomal-av-israelisk-regering-om-overtradelse/

Se videon, ca 15 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Immunförsvaret- kroppens enda verkliga skydd

Lennart Fröderberg har egna erfarenheter av hur kraftfullt immunförsvaret är när det verkar för vår hälsa, men också risken om det används emot oss, såsom är fallet med mRNA injektionen som bedrövligt nog kallas covid-19 vaccin.

Se videon och sprid vidare

https://www.youtube.com/watch?v=cDlcBpID0Cc

 

VACCIN MAFFIAN/DEN KRIMINELLA VACCIN/LÄKEMEDELSINDUSTRIN & DÄRMED SKOLMEDICINEN OCH VÅRD SVERIGE BEDRIVER BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET

Var finns lagstödet för att inom Vård Sveriges alla regioner(fd landsting) bedriva skadar och dödar verksamhet generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare?

Är detta ovan omnämnda förenligt med de grundläggande mänskliga rättigheterna?

Eftersom det bevisligen sker generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare ska Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare hållas ansvariga för detta FULLKOMLIGA VANSINNE.

Och därmed rannsakas inför domstol, då detta fullkomliga vansinne uppenbart strider bl.a. mot Nürnberg protokollet och uppenbart är organiserat Brott Mot Mänskligheten

 Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

MÅSTE LÄSAS ARTIKEL

Publicerat av dr Mercola mars 2021, läs hela artikeln, citerar lösryckt del ur artikeln, sprid vidare, citat

Are Any of the COVID Vaccines Safe?

I’ve written many articles detailing the potential and suspected, if not inevitable, problems with COVID-19 vaccines, primarily the mRNA gene therapies since they are the two currently in use in the U.S. You can find them all using the search bar at the top of this page.

In addition to their high risk of allergic reactions, there’s compelling evidence to suggest they may trigger severe inflammation and immune dysregulation. Many scientists are also warning of the possibility for pathogenic priming and antibody-dependent enhancement, which will make subsequent infection with a coronavirus far more dangerous than were you not vaccinated.

In a paper13 titled, ”COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease,” published in Microbiology & Infectious Diseases, Dr. Bart Classen also warns there are also troubling evidences suggesting some of the mRNA shots may cause prion diseases such as Alzheimer’s and ALS.

Meanwhile, Dr. J. Patrick Whelan, a pediatric rheumatologist specializing in multisystem inflammatory syndrome, has expressed concern about mRNA vaccines’ ability to cause ”microvascular injury to the brain, heart, liver and kidneys in ways that were not assessed in safety trials.”14

Around the world, reports are now also pouring in of people dying shortly after receiving these COVID-19 vaccines.15,16,17,18,19,20 In many cases, they die suddenly within hours of getting the shot. In others, death occurs within the span of a couple of weeks.

As of February 12, 2021, the number of side effects reported to VAERS totaled 15,923, including 929 deaths.21 Pfizer’s vaccine has so far been responsible for 58% of deaths in the U.S. VAERS list, while Moderna’s vaccine accounts for 41%.

As of March 11, 2021, Denmark, Norway, Iceland, Estonia, Latvia, Lithuania and Luxembourg have all suspended the use of AstraZeneca’s vaccine, either in full or in part, following reports of blood clots.22

Austria has also suspended a particular batch of AstraZeneca’s vaccine in order to complete an investigation into the death of a 49-year-old woman who suddenly developed a severe coagulation disorder.23

Another Austrian vaccine recipient, a 35-year-old woman, developed acute lung disease from a dislodged blood clot. The same vaccine batch had reportedly been used in Denmark, where a 60-year-old woman died from a blood clot. According to a March 2, 2021, report24 by The Defender, U.K. data show the AstraZeneca vaccine has 77% more adverse events and 25% more deaths than the Pfizer vaccine.

To avoid becoming a sad statistic, I urge you to review the science very carefully before making up your mind about this experimental therapy.

Also remember that the lethality of COVID-19 is actually surprisingly low. It’s lower than the flu for those under the age of 60.25

If you’re under the age of 40, your risk of dying from COVID-19 is just 0.01%, meaning you have a 99.99% chance of surviving the infection. And you could improve that to 99.999% if you’re metabolically flexible, insulin sensitive, and vitamin D replete.

Läs mera

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/13/oxford-astrazeneca-eugenics-links.aspx

 

”VACCIN” TSUNAMIN DÖDAR BEVISLIGEN, ”VACCINERNA” MÅSTE STOPPAS OMEDELBART!

Se videon, se särskilt den senare delen, sprid vidare, citat

IN THE HOT SEAT

 

Se videon med Big Deltree, se särskilt sista delen av videon, spola fram till 2.07.00 och se sista 4 minuterna, där du bl.a. får se vad du ser hhär ovan om den skadar och dödarverksamhet som bevisligen sker inom skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin.

Sprid vidare i alla dina nätverk

https://thehighwire.com/videos/in-the-hot-seat/

 

Publicerat 2021-03-28 av dr Mercola, citerar lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare, citat

The Parallels Between Rockefeller and Gates

Much of Rockefeller’s history has been captured by Lily Kay,3 who sifted through Molecular Vision of Life’s archives.

There, she discovered that the Nazi regime, which was a eugenics regime that thought some people were inferior and needed to be exterminated to keep the superior race pure, didn’t vanish when Germany lost the war.

Eugenics simply migrated to the U.S., and was taken up by Rockefeller under the term of ”social psychology as biological determinants.” The word gene did not exist at that time. Instead, they called it ”atoms of determinism.” Rockefeller paid for much of the eugenics research, which ultimately resulted in the silencing and suppression of true health.

Läs mera

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/28/vandana-shiva-on-bill-gates-empires.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210328&mid=DM835970&rid=1117923272

Publicerat av dr Mercola 2021-03-13, citerar lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare i dina nätverk, citat

Exploring the Oxford-AstraZeneca Eugenics Links

 

 • The AstraZeneca COVID-19 vaccine was co-developed by Adrian Hill, who has long-term ties to the British eugenics movement through his work with the Wellcome Trust’s Centre for Human Genetics and affiliation with the Galton Institute, formerly the U.K. Eugenics Society

 

 • Members of the Galton Institute have called for population reduction in Latin America, South and Southeast Asia and Africa, the very areas where the AstraZeneca vaccine is being promoted

 

David Galton has written that the Human Genome Mapping Project, originally dreamt up by Galton’s former president Walter Bodmer, had ‘enormously increased … the scope for eugenics … because of the development of a very powerful technology for the manipulation of DNA.

 

This new ‘wider definition of eugenics,’ Galton has said, ‘would cover methods of regulating population numbers as well as improving genome quality by selective artificial insemination by donor, gene therapy or gene manipulation of germ-line cells.’

Läs mera

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/13/oxford-astrazeneca-eugenics-links.aspx

 

Måste ses video, sprid vidare om ”LANDSFÖRRÄDERI”, citerar lösryckta delar ur undertexten till videon, citat

f.d. bankchef om EU:s stödpaket: Vi blir skuldslavar!

Sandwall anser att EU:s stödpaket som riksdagen skall rösta om den 24 mars är ett symptom på det felaktiga systemet och anser att de politiker som röstar ja till förslaget, som kommer att skuldsätta svenska folket fram till 2058, gör sig skyldiga till landsförräderi.

https://www.youtube.com/watch?v=VDdLh704NP4

 

NATIONEN SVERIGES GODA MEDMÄNNISKOR HAR FÅTT NOG AV DE SUPERKORRUPTA POLITIKERNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare värnar inte om demokrati, rättssäkerhet, de grundläggande mänskliga rättigheterna och nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

 

Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar skolmedicinen/den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och

nationen Sveriges medborgare. Alltså det är uppenbart erkänt sakförhållande att den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen går före nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

MEDICINSKT TYRANNI mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är erkänt sakförhållande som till och med SVT/SR/TV4, riksmedia, SWEBB TV och internet/alternativ media kan informera och upplysa nationen Sveriges medborgare om, dvs. om dessa omnämnda inte beskyddar Sveriges regering och deras medlöpare!

 

DET ÄR ORGANISERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE. 

Det största och värsta organiserade bedrägeriet/brottet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare beskyddas uppenbart av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

DEN HUMANITÄRA STORMAKTEN SVERIGE ÄR UPPENBART NÅGOT HELT ANNAT!

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4, riksmedia, SWEBB TV och alternativ/internetmedia redogör för vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare har utsatt nationen Sveriges medborgare och skattebetalare för under hela år 2020-2021.

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas eftersom det inte existerar någon pandemi

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas med omedelbar verkan utifrån fakta

 

Vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare undanhåller avsiktligt nationen Sveriges alla medborgare och skattebetalare!

DET STÖRSTA BEDRÄGERIET I VÄRLDSHISTORIEN

OCH SVERIGES REGERING OCH ALLA DERAS MEDLÖPARE MEDDELAS OCH DELGIVES ÅTERIGEN OM DELAKTIGHET OCH MEDDELAT ANSVAR I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne, avgörandet nära, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten.

 

Citatet, lägg det på minnet, omsätts i praktiken, och Sveriges regering och deras medlöpare förpassas till en historisk papperskorg som dina barn och barnbarn kommer vara stolta över!

Citat

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 73 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)   SKYPE nr voulf56

 

 

Återta friheten – stoppa plandemin! av Gunnar Söderberg 2021-03-26 — Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare — Corona Maffian Skadar & Dödar Mänskligheten

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

Läs och sprid vidare vad Gunnar Söderberg förmedlar i sin text om det pågående Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

 

 

2021-03-26. Återta friheten – stoppa plandemin!

 

 

”Det är svårt att se en svart katt i ett mörkt rum . Och särskilt när katten inte finns.”

I världen råder nu masspsykos och mänskligheten är patienten. Tvångsvård sker i olika former. Utan någon diagnos. Och utan existerande sjukdom. Personalen saknar legitimation. Och sekretess har lagts…

 

 

Nedstängningarna medför att friheten upphör, människors hälsa och liv förstörs, samhällen slås sönder och ekonomier går i kras. Grund till de drakoniska åtgärderna saknas, använd diagnosmetod är falsk.

 

 

Något virus av en dignitet, som skulle motivera tvångsåtgärderna, finns inte.

De myndigheter, politiker och företag, som är ansvariga bryter mot vetenskap, lagar, etik och moral. Massmedia förvränger eller utelämnar fakta. Lögnen har blivit dagsens sanning.

 

 

Men detta var noga planerat. En förövning till plandemin genomfördes 18 oktober 2019 i
New York, det så kallade ”Event 201”.

Målet är att omdana världen till ett samhälle, som
helt styrs uppifrån av en elit, där demokrati och mänskliga rättigheter sätts på undantag.

 

 

Detta leds från World Economic Forum med säte i Davos och verkställs av WHO.

Nedstängningarna har varit en viktig del en agenda, vilken nu genomförs med stor kraft.

En agenda, vilken de olika ländernas regeringar och myndigheter följer med medierna som
språkrör.

 

 

Emellertid ifrågasätts det som händer allt mer.

 

 

WHO:s roll och agerande har nagelfarits av Astrid Stuckelberger, en person som under lång
tid haft framträdande poster inom detta organ.

Hon avslöjade hur WHO på falsk grund
angivit åtgärder såsom sk ”lockdowns.

 

 

Och att förespråka massvaccinering med vacciner,
som inte är vederbörligt testade.

Och vissa preparat är inte ens vacciner.

Mänskligheten är försöksdjuret i detta gigantiska experiment.

 

 

Vaccineringarna har särskilt uppmärksammats av den erkände vaccinförespråkaren Geert Vanden Bossche.

I ett nödrop till WHO och andra ansvariga, krävde han nyligen att dessa omedelbart stoppas.

 

 

Hans budskap är att vaccineringarna inte bara hotar människorna till lem och liv, utan kan riskera att utplåna hela mänskligheten.

 

 

Runt om i världen protesterar nu allt fler människor mot plandemin. Manifestationer anordnades 20 mars i runt 40 länder och över 100 städer med mycket stora deltagarskaror. 

 

 

Och alla världsdelar var representerade. Initiativtagarna till manifestationen, som gick under namnet ”Worldwide Rally for Freedom”, är från Kassel i Tyskland.

 

 

Många stora metropoler fanns bland evenemangsplatserna, såsom New York, Paris, Madrid, Kiev och London.

I Canada manifesterade man i de tre största städerna Toronto, Montreal och Quebec och i Norden i de fyra huvudstäderna Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.

 

 

På många håll samlades stora deltagarskaror, såsom i London.

Detta beskrevs i den svenska rikstidningen SvD så här; ”I London samlades människor för att gå mot Westminster”.

 

 

Man kan få intrycket att det handlade om ett fåtal personer. En verklighetstrogen beskrivning skulle ha redovisat att manifestationen samlade många tusen personer. Och att dessa i Hyde park bildade en människomur, som hade en sådan kraft att de många poliserna pressades tillbaka.

 

 

En mångfald av yttringar förekom under manifestationerna allt från stor dramaturgi av
vitklädda aktörer i Kiev, till en stillsam och värdig parad med nationsflaggor i Vilnius.

 

 

Många olika budskap framfördes, inte minst på temat att friheten måste komma tillbaka.
”Sluta med lockdowns” och ”Stoppa vaccineringarna” var flitigt återkommande budskap. Också skyltar med beskedet ”Media är viruset” var frekventa.

 

 

Myndigheternas bemötande av manifestationerna uppvisade stor variation.

På många håll var polisernas brutalitet stor, såsom i Amsterdam – där batonger, hundar och vattenkanoner flitigt kom till användning.

De otäcka situationerna var många. I Malmö skingrades manifestationen genom polis på hästar, som i bredd red hotande mot manifestatörerna. Ett för de olika platserna varierande antal personer omhändertogs av polis.

 

 

Man kan undra vilken form av repression, som kan komma härnäst.

Det känns vibrationer från de nazistiska tvångslägren, där fångar injicerades som försöksobjekt i medicinska experiment. Och därifrån var det få som kom ut levande…

 

 

Ytterligare information finns i bilagan nedan.

 

 

Gunnar Söderberg
[email protected]
Samhällsanalytiker i fem decennier/
Samhällsvetare (Fil.pol.mag).
Fd statstjänsteman regionalt med uppdrag som aktuarie, chef och expert.
Politiker regionalt och lokalt 2001-19 med uppdrag inom bland annat hälso- och sjukvård,
regional utveckling, kultur samt revision.
Diverse politiska ordförandeposter såväl regionalt som lokalt

 

 

 

Bilagor:

 

 

1.David Martin om lockdowns.

https://worlddoctorsalliance.com/blog/david-martin-full-interview-planet-lockdown/

2. Astrid Stuckelbergs avslöjanden om WHO.
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/19/gavi-bill-gates-world-health-organization.aspx

3. Geert Vanden Bossches nödrop om vaccineringarna.

https://thehighwire.com/videos/a-coming-covid-catastrophe/

4. Dokumentation från manifestationerna 20 mars 2021. Telegram Webkanalen.
https://worldwidedemonstration.com

 

Slut citat

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 49

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 49

 

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

 

The scale of this global medical experiment on live human subjects puts the entire Nazi regime to shame.

 

Fighting for Our Lives – We Must Unite

Dr Vernon Coleman 

I have pointed out many times that this fight isn’t an academic exercise – it’s a war. Everything that is happening is heading towards genocide – the deaths of billions.

https://vernoncoleman.org/videos/fighting-our-lives-we-must-unite

 

Vaccine Insider: COVID-19 Mass Vaccination Campaign Must End

 

Demonstrationsrätten & Ulf Bejerstrand….

https://www.youtube.com/watch?v=kt4ge0spPzc

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-03-27

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 49 

 

Mycket viktig information och upplysning 

 

Delgivning om meddelat ansvar i Organiserat Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet. Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

 

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk

 

Publicerat 2021-03-26 av CHF, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

68-Year-Old Dies After Anaphylactic Reaction to COVID Vaccine as CDC Continues to Ignore Inquiry Into Increasing Number of Deaths

VAERS data released today showed 44,606 reports of adverse events following COVID vaccines, including 2,050 deaths and 7,095 serious injuries between Dec. 14, 2020 and March 19, 2021.

Läs mera

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-covid-vaccine-reactions-deaths-increasing/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=2fb75a37-769f-48df-934d-5af97ed4f684

 

 

”VACCIN” VANSINNET/MEDICINSK TYRANNI & MEDICINSK TORTYR MÅSTE STOPPAS OMEDELBART

Det planerade Corona bedrägeriet är generellt och systematiskt Brott Mot Mänskligheten & nationen Sveriges medborgare.

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

 

Biverkningar = vaccin/medicin förgiftning av människokroppen, alltså iscensatta av den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och skolmedicinen, detta sker bevisligen som synes i en globalistisk planerad agenda, ett enormt HOT och HAT mot hela mänskligheten och nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

”Vaccinerna”/de skadande och dödande injektionerna, som uppenbart bevisligen är ett generellt och systematiskt HOT MOT HELA MÄNSKLIGHETEN, är inget vaccin!

 

EN GLOBALISTISK DEPOPULATIONS AGENDA

 

Injektionerna som inte är ”vacciner” men marknadsförs som vaccin mot

nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseledande som vaccin, är som synes bevisligen en globalistisk PLANERAD SKADAR & DÖDARVERKSAMHET

 

Injektionerna är bevisligen inte vaccin utan är ett enormt experiment, ett globalistiskt VÄRLDSOMFATTANDE skolmedicinskt EXPERIMENT mot mänskligheten, som bevisligen strider mor Nürnberg protokollet,

 

EN PLANERAD SKADAR & DÖDARVERKSAMHET mot mänskligheten, och detta fullständiga vansinne är en planerad GLOBALISTISK AGENDA!

 

 

 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE OM CORNA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Citerar lösryckta delar ur artikel, läs hela, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Fighting for Our Lives – We Must Unite

 

https://vernoncoleman.org/videos/fighting-our-lives-we-must-unite

 

 

 

 

Citerar lösryckta delar ur undertexten till videon, läs hela och sprid vidare, citat

 

One curiosity above all others tells us for certain that covid-19 is the biggest hoax in history, a monumental fraud, a coup perpetrated by conspiracy practitioners whose aims are to win power and money over everyone, everywhere.

 

When I originally described the coronavirus scare as a hoax I toyed with a different word – fraud. And that’s the word I should have used because that’s what this is.

 

It’s all about power and money, a huge money-making fraud which involves the destruction of economies everywhere. Political leaders and their scientific advisors are going to go to prison which is where they belong.

 

And the media is playing a huge part in the fraud: this has become a propaganda war. Governments everywhere have employed specialist psychologists and used sophisticated brain washing techniques. I’ve explained these in previous videos.

 

In the past, when I was allowed to debate vaccination on TV or on the radio I always won the debates – and that, I suspect, is the reason no one wants to debate now.

 

If Whitty or Vallance lost a debate with me – which I believe they would – then the whole charade would collapse and the Government’s propaganda programme would collapse in minutes.

 

I have pointed out many times that this fight isn’t an academic exercise – it’s a war. Everything that is happening is heading towards genocide – the deaths of billions.

 

Anyone who isn’t for us is, by default, for Agenda 21, fascism, communitarianism and a world devoid of life, humanity, democracy, freedom and God; a world full of censorship, oppression and brutality.

 

Slut citat, du kan läsa hela undertexten på svenska, använd översättningen på sidan, hela videons text är publicerad som undertext

https://vernoncoleman.org/videos/fighting-our-lives-we-must-unite

 

 

 

Kalle Hellbert delger i massutskick, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Bluffen med Covidtest

Från: Kalle Hellberg [mailto:[email protected]]
Skickat: den 26 mars 2021 12:11
Till: Kalle Hellberg
Ämne: Bluffen med Covidtest

 

Hej! En listmedlem som har tagit PCR-testet har ställt frågan om antal cykler som detta test körs i och fått följande svar från laboratoriet som gör dessa tester åt Västra Götaland-regionen, molekylär mikrobiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

………………………………………………………..

Från: Hedvig XXXXXXX  XXXXXXXXX
Datum: 26 mars 2021 07:31:32 CET
Till: XXXX  XXXXXXX
Ämne: Re: Covirdtest

Hej!

 

Alla våra PCRer kör ca 45 cyklar.

 

Mvh

Hedvig

…………………………………………………………..

 

Detta är ju för jävligt! Man vet att gränsen för covid-testernas cykler (antal gånger man varierar det slem från test-topsen varmt-kallt, för att förstärka virushalten så det blir mätbart) är ca 32 ggr. Vid högre antal cykler blir felmätningen större och kan visa positivt trots att inget farligt virus finns. Vid 45 ggr så blir felvisningen så stor som upp till 97%, jämfört med 28 ggr. Lämpligt antal växlingar för att få en någorlunda rättvisning vore 28, men PCR testet kan inte avgöra om det är covid-virus eller virus från vanlig säsongsinfluensa, så vid 28 cykler visar ett positivt utslag endast att man bär på ett virus, vilket virus kan inte avgöras.

 

Ovanstående finns att läsa om i många artiklar på nätet, se exempel

https://thevaccinereaction.org/2020/09/coronavirus-cases-plummet-when-pcr-tests-are-adjusted/ , även WHO har ändrat sin tidigare uppgift om 45 cykler till lägre antal (något specifikt tal har WHO inte satt, det kan variera med fabrikat på testutrustningen t ex).

https://childrenshealthdefense.org/defender/who-admits-covid-pcr-test-has-a-problem/

(Ställ markeringen någonstans i texten, högerklicka och klicka på ”Översätt till svenska” vid behov, gäller båda länkarna).

 

Att man ändå kör ca 45 ggr är bevis för att det finns krafter som absolut vill få fram att det är en Pandemi, trots att kanske bara 3% av alla positiva tester verkligen bär på ett skadligt virus!

 

Vilka krafter är det som vill detta? Varför sätter inte läkare och laboratoriepersonal stopp för denna galenskap? Hur många har dött i Sverige av covid-19?

 

Det finns ingen som vet, ändå basuneras detta ut i media som varande sanning. Kanske har ingen dött av detta virus, kanske har 13000 dött, ingen kommer någonsin att få veta detta!

 

Kalle H.

Slut citat

 

 

 

Publicerat 2021-03-26, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Vaccinated people are walking biological time bombs and a THREAT to society

 

 

People who are ignorant enough to be injected with an experimental vaccine that accelerates the generation of highly contagious super strains in their own bodies are walking biological time bombs and a threat to society.

 

The globalists know this, and consistent with their goals of global mass extermination, they are giving the most dangerous and most contagious people “vaccine passports” so they can freely roam across society, spreading their super strain viruses far and wide. Again, this is all by design.

 

Fauci, the NIH and the CCP needed billions of humans to serve as bioweapons factories in order to accelerate their ultimate genocidal bioweapon

It turns out that Fauci, the NIH and the CCP didn’t actually succeed in building a deadly bioweapon that would wipe out humanity. The weapon they built — SARS-COV-2 — was intended merely to convince billions of people to take vaccines that would transform their own bodies into bioweapons factories so that the mutation development could then proceed globally.

Vaccinated people are dangerous to be around

Now, anyone who wants to survive the killer “super strain” wave that’s mutating right now in the bodies of the vaccinated must realize that staying away from vaccinated people may be a matter of life and death.

It is the vaccinated who are the most dangerous and are therefore given the most access to society. In their own selfishness and scientific ignorance, these willing bioweapons volunteers are helping to carry out the greatest crime against humanity that could ever be imagined:

A global plague, powered through decentralized, accelerated, adaptive genetic shaping that relies on billions of willing volunteers to serve as mutation labs.

The scale of this global medical experiment on live human subjects puts the entire Nazi regime to shame.

When the next death wave comes, of course, the media will blame the unvaccinated, even though the unvaccinated aren’t being allowed to go anywhere, increasingly. It is the vaccinated who will be killing themselves and others, which is why I say they are part of a “vaccine suicide cult.”

Today’s Situation Update tells the full story of what’s behind all this and where it’s going:

https://www.brighteon.com/ed06dd3e-5cf4-4001-b2e6-27b62bac359c

 

Slut citat, läs hela artikeln, lyssna på vad Mike Adams delger i sin podd och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.naturalnews.com/2021-03-26-situation-update-mar-26-vaccinated-people-are-walking-biological-time-bombs.html

 

 

 

 

 

 

 

Dr Mercola 2021-03-27 delger World Wide, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Vaccine Insider: COVID-19 Mass Vaccination Campaign Must End

 • In an open letter, Geert Vanden Bossche, Ph.D., a vaccinology insider and former global director of vaccine programs, including work for the Bill & Melinda Gates Foundation, has called for the mass vaccination campaign against COVID-19 to end

 

 • He’s reached out to the World Health Organization and other international health organizations to warn of the potentially detrimental consequences of further viral immune escape triggered by the current COVID-19 vaccination campaign, calling it the “single most important public health emergency of international concern”

 

 

 • The widespread COVID-19 vaccination campaign may efficiently turn what was a relatively harmless virus into a “bioweapon of mass destruction,” according to Bossche, who’s instead calling for creation of natural killer (NK) cell-based vaccines
 • Investigative journalist Rosemary Frei believes that Bossche has a “not-so-hidden agenda,” which is to push the development of this different type of vaccine and calls his open letter “a continuation of the overall Covid deception”

 

Slut citat, läs mera och sprid vidare

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/27/why-mass-covid-19-vaccination-must-end-now.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210327_HL2&mid=DM829468&rid=1117156836

 

 

 

Publicerat 2021-03-26, se och lyssna på vännen Uffe Puffe och hans funderingar, tankar/upplevelser

Demonstrationsrätten & Ulf Bejerstrand….

https://www.youtube.com/watch?v=kt4ge0spPzc

 

 

 

NATIONEN SVERIGES GODA MEDMÄNNISKOR HAR FÅTT NOG AV DE SUPERKORRUPTA POLITIKERNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare värnar inte om demokrati, rättssäkerhet, de grundläggande mänskliga rättigheterna och nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

 

Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar skolmedicinen/den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och

nationen Sveriges medborgare. Alltså det är uppenbart erkänt sakförhållande att den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen går före nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet!

 

 

MEDICINSKT TYRANNI mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är erkänt sakförhållande som till och med SVT/SR/TV4, riksmedia, SWEBB TV och internet/alternativ media kan informera och upplysa nationen Sveriges medborgare om, dvs. om dessa omnämnda inte beskyddar Sveriges regering och deras medlöpare!

 

 

DET ÄR ORGANISERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE. 

 

Det största och värsta organiserade bedrägeriet/brottet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare beskyddas uppenbart av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

DEN HUMANITÄRA STORMAKTEN SVERIGE ÄR UPPENBART NÅGOT HELT ANNAT!

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4, riksmedia, SWEBB TV och alternativ/internetmedia redogör för vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare har utsatt nationen Sveriges medborgare och skattebetalare för under hela år 2020-2021.

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA

 

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas eftersom det inte existerar någon pandemi

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas med omedelbar verkan utifrån fakta

 

Vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare undanhåller avsiktligt nationen Sveriges alla medborgare och skattebetalare!

DET STÖRSTA BEDRÄGERIET I VÄRLDSHISTORIEN

OCH SVERIGES REGERING OCH ALLA DERAS MEDLÖPARE MEDDELAS OCH DELGIVES ÅTERIGEN OM DELAKTIGHET OCH MEDDELAT ANSVAR I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne, avgörandet nära, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten.

 

Citatet, lägg det på minnet, omsätts i praktiken, och Sveriges regering och deras medlöpare förpassas till en historisk papperskorg som dina barn och barnbarn kommer vara stolta över!

 

 

Citat

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 72 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

 

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)   SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu