• Arkiv

 • Kalender

  februari 2018
  m ti o to f l s
  « Apr    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728  

2016-03-08 Vård Sverige Krisen växer ytterligare…..

Vård Sveriges varumärke – inte trovärdigt!

 

Vård Sveriges varumärke, som synes inte längre trovärdigt!

Vård Sverige, landsting/regioner/kommuner är i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin, det är uppenbart.

 

Sverige/Vård Sverige domineras av skolmedicinen, som samverkar/samarbetar med den kriminella läkemedelsindustrin och deras ”Dödliga Mediciner”, sk mediciner som dödar fler än vad sjukdomar gör!

 

Du läser mer i massutskick idag till Sveriges Regering, Sveriges Riksdag, landsting/regioner/kommuner och journalist Sverige, genom att klicka på länken här nedan

 

20160308 Vård Sveriges varumärke efter KI skandalen och nu ytterligare misstankar om forskningsfusk

 

Pressmeddelandet läser du via denna länk

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vaard-sverige-krisen-vaexer-ytterligare-1336667

2016-03-07 Rättshaveriet inom Vård Sverige, nu i fokus EU-rättigheten till fri rörlighet inom EUs enorma vårdmarknad där Sverige/ Vård Sverige är en liten del av vårdmarknaden

Sveriges Regering, riksdag,landsting/regioner/kommuner och journalist Sverige har idag fått del av skrivelse, som är i allmänhetens intresse.

 

Det är den generella rättssäkerheten utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet för vårdkonsumenterna/kunderna i Sverige som återigen är i fokus.

 

Vård Sverige/Sverige har som synes i kartell, vilket är förbjudet utifrån unionsrätten, alltså EU-olagligt, förhindrat/underlåtit/undanhållit den fria rörligheten och därmed har den kriminella läkemedelsindustrin och skolmedicinen(Vård Sverige) gynnats.

 

Alltså till nackdel då för allmänheten/de svenska unionsmedborgarna/skattebetalarna och deras EU-rättighet till fri rörlighet, dels inom Sverige(där skolmedicinen dominerar, och är i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin) och dels inom EU:s enorma vårdmarknad.

 

Du läser och laddar ner hela skrivelsen genom denna länk

 

http://ge.tt/2Q0aheY2

 

Pressmeddelandet läser du genom att klicka på länken här nedan

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vaard-sverige-krisen-alla-landsting-regioner-och-kommuner-en-del-av-vaard-sverige-1334911

 

2016-03-04 Frågor till EU-kommissionen som är i allmänhetens intresse att mycket skyndsamt få besvarade av kommissionen

Rättssäkerhetsfrågor utifrån EU-rätten, som äger företräde över all annan svensk lag enligt företrädesprincipen.

 

Det uppstår alltid frågor, särskilt på området fri rörlighet, då på området fri rörlighet i fråga om vårdkonsumenternas EU-rättighet till bättre/effektivare vård och behandling inom EU:s enorma vårdmarknad.

 

Vård Sverige har som synes undanhållit information, upplysning och vägledning över tid gentemot skattebetalarna/allmänheten.

 

Alltså då som synes i syfte att gynna Vård Sveriges vårdaktörer lokalt inom landsting/regionerna och därmed förhindra den fria rörligheten aktivt inom Vård Sverige.

 

Och dessutom som synes i kartell förhindrat övriga vårdgivare utanför Sverige men inom EU:s enorma vårdmarknad att få konkurrerar på lika villkor.

 

Björn Hammarskjöld har idag skickat in frågeställningar som berör detta området ovan omnämnt, det blir synnerligen mycket intressant att se svaren från EU-kommissionen.

 

 

Du läser mera i skrivelsen med Frågor till EU-kommissionen genom denna länk

 

http://ge.tt/31XKMaY2

 

 

20160220 Nu det Super Korrupta Sverige, särskilt i Fokus Vård Sverige och kopplingen till den kriminella läkemedelsindustrin/skolmedicinen

Uppenbart är att skolmedicinen/Vård Sverige är i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin och deras ”Dödliga Mediciner”, sk mediciner som dödar fler än vad sjukdomar gör.

Uppenbart är att Sveriges Regerings ytterst ansvarige minister Gabriel Wikström har ett ansvar att ta, eftersom detta är ett generellt problem som drabbar svenska folkets hälso- och sjukvård och svenska folkets folkhälsa.

Du läser mera i dessa pdf filerna

 

”Läkarna är Big Pharmas försäljare mot slutkund – patienten”

EXTRA Tema för dagen 20160220…

 

20160220 Till alla goda medmänniskor, makt- och myndighetsutövare och journalist Sverige

 

Documentary Sheds Light on Benefits of Vitamins dr Mercola 20160220

 

Pressmeddelandet läser du här

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vaard-sverige-krisen-svaeller-dag-foer-dag-1322165

 

2016-02-06 All makt korrumperar, om ”Hur Läkemedelsindustrin Har Korrumperat Sjuk- och Hälsovården”

”Dödliga Mediciner” en bok som kom ut på svenska under hösten 2015, som alla politiker, tjänstemän, alla läkare och vårdpersonal skall läsa, om dessa är ansvarstagande individer och dessutom intresserade av att utveckling/kompetensutveckla och säkerställa kvalitén inom Vård Sverige!

Läs mer om ”Dödliga Mediciner” och om ”Hur Läkemedelsindustrin Har Korrumperat Sjuk- och Hälsovården”

http://newsvoice.se/2016/01/07/peter-gotzsches-bok-medicinsk-bomb-for-sjukvard-forskning/

 

Under veckan som varit, 1-5 februari, har makt- och myndighets Sverige/Vård Sverige och journalist Sverige fått del av Måndags till Fredags nytt(alltså en om dagen) och dessa är nu sammanställda i en pdf fil som Du får del av genom denna länk

Måndag till Fredagsnytt, vecka 5, 1-5 februari år 2016 21 sidor

 

Det kommer idag gå ut ett press och nyhetsmeddelande med hänvisning till veckans utskick och påminna journalist Sverige om den verklighet som är verkligheten i Sverige/Vård Sverige. För som synes är Vård Sverige i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin, det kan icke ställas bortom all rimlig tvivel!

Pressmeddelandet läser du via denna länk

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/all-makt-korrumperar-om-hur-laekemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk-och-haelsovaarden-1310849

 

Allmänheten är i beroendeställning till myndighetsutövarna, som har att tillgodose medborgarna i första hand! Men som synes har makt- och myndighetsförtrycket i Sverige/Vård Sverige eskalerat och det gynnar icke svenska folkets folkhälsa. Vem har då gynnats av att fler dör av sk mediciner än av sjukdomar? Som synes den kriminella läkemedelsindustrin!

 

Frågor väcks och det är befogat, hur länge kan det som synes ”Super Korrupta” Sverige/Vård Sverige tillåtas fortsätta på den ingivna vägen? Finns det någon alls ansvarig för vad som tillåtits pågå över så lång tid?

 

Varför togs tjänstemanna ansvaret bort 1975 och vem gynnades av det? Gynnades makt- och myndighetsmissbrukarna i Sverige/Vård Sverige av det? Är det dags att Sveriges Regering och Sveriges Riksdag tager sitt sammantagna ansvar? Eller vill dessa sammantaget ”beskydda” Vård Sverige och den kriminella läkemedelsindustrin och skolmedicinen, som är det enda dominerande alternativet inom Vård Sverige att välja på utifrån att fri rörlighet gäller inom EU:s enorma vård marknad.

 

Alltså där Vård Sverige ingår sedan 1995, men i Vård Sverige och det svenska skattefinansierade vårdsystemet kan du endast välja emellan ”pest eller kolera” nämligen skolmedicinen, oavsett var du inom Vård Sverige söker dig som vårdkonsument, och effekten blir då att skolmedicinen har som synes monopol tillsammans med den kriminella läkemedelsindustrin. Effekten av det vet vi, fler dör av sk mediciner än av sjukdomar!

 

Gynnar det den svenska folkhälsan? Eller gynnar det genom skattemedel den kriminella läkemedelsindustrin som Vård Sverige är i beroendeställning till?

 

Det finns alternativ bättre/effektivare vård och behandling inom EU:s vårdmarknad, men dessa alternativa vårdmetoder tillåts inte släppas in i det svenska skattefinansierade vårdsystemet. Är det därför som alla journalister har en skyldighet gentemot allmänheten att granska Vård Sverige med ”lupp”, för KI skandalen är som synes endast toppen av ett isberg, eller hur?

 

KI:s mörkläggning av bedrägeriet mot Osher Centrum bör också få extern utredning

Läs mera

http://newsvoice.se/2016/02/05/kis-morklaggning-av-bedrageriet-mot-osher-centrum-bor-ocksa-fa-extern-utredning/

 

2016-01-24 Sveriges Regering minister Gabriel Wickström(S) har att taga ansvar ty som synes, citat –”Läkemedel dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, skjutvapendåd och mord SAMMANTAGET”–

 

Är landstingen/regionerna i beroendeställning till den kriminella Läkemedelsindustrin?

Är staten Sverige i beroendeställning till den kriminella Läkemedelsindustrin?

 

Inledningsvis kom ihåg;

 

”Den svenska korruptionsmodellen går över partier, organisationer och förbund. Den har inte heller färg eller härkomst. Den bygger på acceptans, bekvämlighet och rädslan att utmana etablissemanget.”

 

Läs mera

 

http://newsvoice.se/2016/01/19/abf-watergate-och-den-svenska-korruptionsmodellen/

 

 

Korruption eller inkompetens, landstingen och regionerna i Vård Sverige, har de kompetensutvecklat utifrån skyldigheten i Hälso- och sjukvårdslag § 31, eller har de gynnat den kriminella läkemedelsindustrin, och deras så kallade mediciner, sk mediciner som dödar fler än vad sjukdomar gör?

 

Är Vård Sverige och därmed landsting/regioner korrumperade av den kriminella läkemedelsindustrin?


I boken ”Dödliga Mediciner” får svenska folket/allmänheten svar på tal; om ”Hur Läkemedelsindustrin Har Korrumperat Sjuk- och Hälsovården”

Läs mera genom denna länk

 

”Hur Läkemedelsindustrin Har Korrumperat sjuk- och Hälsovården”


http://newsvoice.se/2016/01/07/peter-gotzsches-bok-medicinsk-bomb-for-sjukvard-forskning/

 


Är landsting/regioner och därmed Vård Sverige i beroendeställning till den kriminella Läkemedelsindustrin? Makt- och myndighetskorruptionen inom Sverige/Vård Sverige är som synes synnerligen väl etablerad, det går som synes inte att ställa bortom all rimlig tvivel!

Du läser mera i pdf filen med frågor riktade till Sveriges Regering, minister Gabriel Wickström(S) via denna länk

 

https://www.dropbox.com/s/lj9c8h0abhwlr7y/Massutskick%2022%20januari%202016%20riktat%20s%C3%A4rskilt%20till%20Sveriges%20Regering%20minis….pdf?dl=0

 

 

 Kom särskilt ihåg;

 

 

”Istället för sjukvård har vi alltså en sjuk vård, ja till och med en dödlig sådan.”

http://www.2000taletsvetenskap.nu/artiklar/?id=42

 

 

Assar Fager och dennes rapport

Är SVERIGE en trovärdig avtalspartner av Assar Fager 20150522 5 sidor

 

Pharmaceutical medicine kills more people than all acts of war, terrorism, gun violence and murder COMBINED.

 

”Läkemedel dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, skjutvapen-dåd och mord SAMMANTAGET”

 

 

Källor till ovan citerat är

 

http://www.naturalnews.com/052613_Pharma_Death_Clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2016/01/13/2016-01-13-alla-landsting-och-regioner-i-sverige-har-fatt-fragestallningar/

 

http://www.thenhf.se/ar-det-forsvarbart-att-regionerna-fortsatter-att-samarbeta-med-den-kriminella-lakemedelsindustrin/

 

 

 

Avslutningsvis

 

Landstinget Västernorrland(S) och lag och rätt, är detta den lag och rätt minister Gabriel Wickström(S) och Sveriges Regering står bakom;

 

Citerar ur utskicket av 21 januari, citat;

 

Jo för att den är som synes befogad, du avgör själv om så är fallet!

 

 

Igår, 2016-01-20, spelades in, av undertecknad, ett samtal med anställd inom landstinget Västernorrland, den anställde är vårdutvecklare Lena Nordgaard, direkt telefon 0611- 800 29, [email protected] och den anställde myndighetsutövaren Lena Nordgaard [email protected] informerar, upplyser och vägleder allmänheten, citat;

 

Det är olagligt, det är olagligt att spela in……

Jag kommer anmäla…

Jag vet att du heter Ulf…..

Man får inte spela in någon utan att först få deras medgivande..

Jag skall genast prata med våra jurister angående det här..

Ni har varit oförskämda..

Ni har inte presenterat er..

Du talade inledningsvis inte om att du spelar in samtalet…

 

Du återhör det inspelade samtalet genom denna länk

 

https://www.dropbox.com/s/3ym430i5zadr6hv/Landstinget%20V%C3%A4sternorrland%20v%C3%A5rdvalsansvarige%20Lena%20Nordgaard%20_2016.01.20.Wed.13.07.52.mp3?oref=e&n=56025782

 

Genom länken kan du också ladda ner mp 3 filen

Slut citat.

 

 Sveriges Riksdag instiftar lagar, landstinget Västernorrland har som synes instiftat ”egen” lag och rätt och som synes åsiktsregistrering, står Sveriges Regering och minister Gabriel Wickström bakom att landstinget Västernorrland(arbetsgivaren) har som synes delegation för detta?

Är ”Vård terrorism” legitimt inom den demokratiska rättsstaten Sverige/Vård Sverige och är detta i överensstämmelse med de grundläggande mänskliga rättigheterna?

 

Tacksam om minister Gabriel Wickström framträder offentligt och delger svenska folket vad som gäller, för om landstinget Västernorrland skall ”kompetens utvecklas” och vara konkurrenskraftigt på EU:s enorma vårdmarknad, där fri rörlighet gäller för vårdtjänster, ja då bör Hälso- och sjukvårdslag § 31 bli föremål för att kompetensutveckla hela landstinget Västernorrland, eller hur?

 

 Pressmeddelandet läser du genom denna länk

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sveriges-regering-minister-gabriel-wickstroem-s-istaellet-foer-sjukvaard-har-vi-alltsaa-en-sjuk-vaard-ja-till-och-med-en-doedlig-saadan-1299599

 

2016-01-24 Landstinget Västernorrlands vårdutvecklare, citat; Det är olagligt, det är olagligt att spela in……

Patientsäkerhet, allmänhetens rättssäkerhet, att myndighetsutövare skall känna lag och rätt och därtill informera, upplysa och vägleda allmänheten/patienten, existerar detta inom Landstinget Västernorrland?

Informations, upplysnings och vägledningsplikten, fastslagen i nationell svensk lag, förvaltningslag, men ställer sig landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren(S)(arbetsgivare ansvaret och socialdemokratisk majoritet inom landstinget) bakom att det är citat 

 

Det är olagligt, det är olagligt att spela in……

Alltså när anställd inom landstinget Västernorrland informerar, upplyser och vägleder allmänheten utifrån Förvaltningslag § 4?

Du läser mera om rättssäkerheten och patientsäkerheten och vårdval Västernorrland i denna pdf fil

 

Välkommen till det ansvarslösa och korrupta Sverige!

Är Landstinget Västernorrland en rättsvårdande myndighet och sker åsiktsregistrering inom landstinget Västernorrland

 

Massutskick 20 och 21 januari 2016

 

2016-01-13 Alla landsting och regioner i Sverige har fått frågeställningar

2016-01-12 gick en skrivelse till alla landsting och regioner inom Vård Sverige. Bl.a. är orsaken till frågeställningarna om den Vård Kris som är existerande inom Vård Sverige.

 

Det är känt genom artikel redan år 2014 att ”Sjukvården behöver en haverikommission”läs mer om det via denna länk

http://medicinskaccess.se/wordpress/2014/02/24/sjukvarden-behover-en-haverikommission/

Det är också känt genom Natural News 2016-01-12 att, citat;

”Pharmaceutical medicine kills more people than all acts of war, terrorism, gun violence and murder COMBINED.”

 

Fritt översatt till svenska

Läkemedel dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, skjutvapen-dåd och mord SAMMANTAGET

källa till ovan citerat är

http://www.naturalnews.com/052613_Pharma_Death_Clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

 

 

Frågeställningarna till landsting och regioner i Vård Sverige är såklart av allmänt intresse för svenska folkets folkhälsa, kan svenska folket alls lita på Vård Sverige utifrån att dessa går som synes hand i hand med den kriminella läkemedelsindustrin?

Särskilt då utifrån vad som anges här ovan är det av allmän intresse att alla landsting och regioner bekänner färg, är dessa en del av den korrumperade hälso- och sjukvården och vad kommer att göras åt detta, kommer en Haverikommission tillsättas?

 

 

Är det så illa så att det är i fråga om rikets säkerhet, för som synes är ”vårdterrorism” inom Vård Sverige synnerligen allvarligt hot emot svenska folkets folkhälsa, eller hur?

 

Du läser hela skrivelsen till alla landsting och regioner genom denna länk

https://www.dropbox.com/s/s3l8lt12j2do5ni/Till%20alla%20landsting%20och%20regioner%20inom%20V%C3%A5rd%20Sverige%20fr%C3%A5gest%C3%A4llningar%2020160112.pdf?oref=e&n=56025782&preview=Till+alla+landsting+och+regioner+inom+V%C3%A5rd+Sverige+fr%C3%A5gest%C3%A4llningar+20160112.pdf

 

Pressmeddelandet läser du via denna länk

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vaard-sverige-krisen-1291430

2015-06-01 Kommer Sveriges Regering att värna de äldre vårdkonsumenternas grundläggande mänskliga rättigheter?

 

 

En befogad fråga, rubriken här ovan.

 

Står Sveriges Regering bakom att sätta de äldre i Sverige i vanmakt gentemot vård Sveriges sk läkare, makt- och myndighetsutövare, som allmänheten/de äldre är i beroendeställning till?

 

Skrivelsen av dagens datum till Sveriges Regering kan du läsa via denna länk

 

Sveriges Regering minister Gabriel Wickström 20150601

 

 

De äldre vårdkonsumenterna har grundläggande mänskliga rättigheter, de äldre är således rättighetsbärare och myndighetsutövarna är således skyldighetsbärare, men hur hanterar Sundsvalls kommun äldre?

 

Sundsvalls kommun tvingade 91 årig kvinna äta 6000 tabletter på 1 år – skadades

 

Läs mera

 

http://newsvoice.se/2015/06/01/sundsvalls-kommun-tvingade-91-arig-kvinna-ata-6000-tabletter-pa-1-ar/comment-page-1/#comment-129634

 

Pressmeddelandet läser du via denna länk

 http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/kommer-sveriges-regering-att-vaerna-de-aeldre-vaardkonsumenternas-grundlaeggande-maenskliga-raettigheter-1171057

2015-05-24 Om vårdkonsumenternas rättssäkerhet i Sverige

 

 

Är Sverige demokratiskt och rättssäkert för vårdkonsumenterna? SVARET är NEJ!

 

Du får del av den verkligheten;

 

2015-05-22 gick via press- och nyhets meddelande ut om det som så väl är beskrivet i Assar Fagers i senaste sammanfattningen nu i maj 2015 Är SVERIGE en trovärdig avtalspartner(bifogas som bifogad pdf fil).

 

 

Det är inget ”fabulerande” om verkligheten, detta är verkligheten för allmänheten i SVERIGE!

 

Kommer nu public service och riksmedia att värna rättssäkerheten för allmänheten i SVERIGE?

 

Vad tror Du?

 

Har vi ansvarstagande public service och riksmedia i Sverige eller är dessa maktkorrupta?

Har vi ansvarstagande Sveriges Regering och riksdag i Sverige eller är dessa maktkorrupta.

Det återstår att se!

 

Du får del av verkligheten

Läs mera 

Om vårdkonsumenternas rättssäkerhet i SverigeSkapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu