• Arkiv

 • Kalender

  juni 2018
  m ti o to f l s
  « Maj    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930  

2016-04-03 Rapport till EU-kommissionen om situationen i Sverige och frågor till EU-kommissionen

Vad pågår egentligen inom Vård Sverige? Vad är rättssäkerhet utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet på området EU-rätt och rätt till bättre/effektivare vård?

Vad är rättssäkerhet och demokrati inom Sverige? Existerar det rättssäkerhet i handläggningen, som skall vara rättssäker,  inom förvaltningsdomstolarna och Försäkringskassan på området EU-rättigheten till fri rörlighet. Alltså utifrån EU-rättigheten till bättre/effektivare vård , en EU-rättighet som ägs av svenska folket/skattebetalarna!

 

Assar Fager har delgett idag EU-kommissionen skrivelse.

Björn Hammarskjöld har tidigare delgett EU-kommissionen skrivelse.

 

Du får del av bägge dessa skrivelser här nedan, först Assar Fager och under det Björn Hammarskjöld, bägge har upptäckt att något är allvarligt fel, alltså när lag och rätt inte efterföljs och tillämpas av förvaltningsdomstolar och myndighetsutövare, som här bl.a. av Försäkringskassan.

 

Företrädesprincipen, denna skall förvaltningsdomstolarna och Försäkringskassan väl känna, men som synes gör dessa inte detta, alltså undanhålls, underlåts och förhindras svenska folket bättre/effektivare vård och behandling, och det sker dessutom generellt och systematiskt.

Som synes i en kartell för att skydda Vård Sverige att utsättas för konkurrens på en fri marknad där konkurrens om vårdkonsumenterna råder! Alltså där vårdkonsumenterna väljer vårdgivare utifrån vad kunderna/vårdkonsumenterna/patienterna tro på!

 

 Sveriges Regering och riksdag har denna dag fått del av vad som skickats till EU-kommissionen från Assar Fager, du ser mer om det via denna länken

http://ge.tt/6uXeZOZ2

 

 

”Rapport till EU-kommissionen om situationen i Sverige och frågor till EU-kommissionen”

Assar Fager i denne skrivelse till EU-kommissionen, som Du får del av här, via denna länken

http://ge.tt/2CPPVOZ2

 

ASSAR FAGER Delger kommissionen om hur illa det är ställt med rättssäkerheten på detta område inom Vård Sverige/försäkringskassan/förvaltningsdomstolarna, som sammantaget synes undanhålla rätten till bättre/effektivare vård och behandling.

 

I en kartell där Vård Sverige uppenbart har ekonomiska incitament och dessutom ”härskartekniken” som ”vapen” gentemot svenska folkets EU-rättighet till fri rörlighet och bättre/effektivare vård och behandling, som svenska folket själva väljer och tror på!

 

Assar Fager har över tid uppmärksammat detta men ännu inte fått gehör hos varken EU-kommissionen, Sveriges Regering, Sveriges Riksdag, Försäkringskassan eller förvaltningsdomstolarna, vilket är synnerligen mycket märkligt, eftersom Assar Fager har rätt men inte får rätt!

 

EU-kommissionen får del även av detta

Här får Du också del av ännu mera som ASSAR FAGER grävt fram genom åren på detta område, som kommissionen också fått del av denna dag;

 

 

Lägesrapport juni 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/06/2012-06-06-Sveriges-dubbla-sidor-inom-gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-av-Assar-Fager.pdf

 

Lägesrapport augusti 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/L%C3%A4gesrapport-augusti-2012-av-Assar-Fager-20120828-slutlig.pdf

 

Lägesrapport september 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/09/L%C3%A4gesrapport-5-september-2012-av-Assar-Fager-slutlig-officell-20120905-2.pdf

 

Lägesrapport november 2012 av Assar Fager finner du via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/11/L%C3%A4gesrapport-november-2012-av-Assar-Fager-slutlig-ok.pdf

 

Lägesrapport december 2012 av Assar Fager finner du via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/12/L%C3%A4gesrapport-december-2012-av-Assar-Fager.pdf

 

Gränsöverskridande vård – en gränslös myndighetsvurpa av Assar Fager 2013-02-03 finner du via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/03/Gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-en-gr%C3%A4nsl%C3%B6s-myndighetsvurpa-Av-Assar-Fager-20130203.pdf

 

Lägesrapport maj 2013 av Assar Fager finner du via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/05/L%C3%A4gesrapport-maj-2013-av-Assar-Fager-20130513.pdf

 

Gränsöverskridande vård kort introduktion av Assar Fager 2015-01-26 finner du via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2015/02/06/2015-02-06-gransoverskridande-vard-kort-introduktion-av-assar-fager/

 

Är SVERIGE en trovärdig avtalspartner av Assar Fager 2015-05-22, 5 sidor, finner du via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2015/05/22/2015-05-22-nar-kommer-sveriges-regering-och-riksdag-taga-sitt-ansvar-gentemot-svenska-folket/

 

TIDIGARE har  Björn Hammarskjöld delgett EU-kommissionen skrivelse om missförhållandena på området bättre/effektivare vård, en EU-rättighet till fri rörlighet, som ägs av rättighetsbärarna svenska folket, Du läser Björn Hammarskjölds skrivelse till EU-kommissionen här;

http://ge.tt/5nqWXOZ2

 

 Press meddelandet läser du via denna länk

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/rapport-till-eu-kommissionen-om-situationen-i-sverige-och-fraagor-till-eu-kommissionen-1360567

 

2016-03-29 Läkartidningen år 2004 där EU-rättsprofessor ger vid handen vad Vård Sverige har att rätta sig efter utifrån EU-rätten

Denna artikel, som redan 2004 publicerades i Läkartidning är av synnerligen mycket stort intresse, läs den, där EU-rättsprofessor Ulf Bernitz redogör för vad som gäller för Vård Sverige, men som Vård Sverige inte vill ta till sig!

 

Du läser artikeln via denna länk

 

Läkartidningen 2004 Ulf Bernitz Vilken roll bör läkare och annan vårdpersonal axla i denna utvevckling Viktigt bevis

2016-03-28 Vad är KI-skandalen jämfört med denna hälsokatastrof? Nu fråga i fokus om vårdterrorism inom Vård Sverige: Är det dags att Vård Sverige och ansvarig minister Gabriel Wikström börjar ta ansvar?

Bättre och effektivare vård finns inom EU:s enorma vårdmarknad, där marknadsprinciperna gäller, men Sverige/Vård Sverige och som synes det Super Korrupta Sverige vill uppenbart inte att dessa marknadsprinciper skall gälla i Sverige för vårdkonsumenterna.

 

Men det är uppenbart att Sverige/Vård Sverige som synes i kartell förhindrar aktivt den fria rörligheten. Som Sverige i avtal förbundit sig till att åtfölja i och med inträdet i EU 1995.

 

 

Att Sverige/Vård Sverige är en ”katastrof” för svenska folkets folkhälsa framgår bl.a. i dagens massutskick som du får del av genom denna länk

 

Vad är KI-skandalen jämfört med denna hälsokatastrof Nu fråga i fokus om vårdterrorism inom Vård Sverige Är det dags att Vård Sverige och ansvarig minister Gabriel Wikström börjar ta ansvar

 

Läs även om Patientfrihet i Europa av EU-rättsprofessor von Quitzow så förstår du varför

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/patientfrihet-i-europa/

 

Pressmeddelandet läser du här

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vaard-sverige-krisen-kan-det-bli-vaerre-aen-saa-haer-minister-gabriel-wikstroem-och-sveriges-regering-riksdag-1354687

 

2016-03-08 Vård Sverige Krisen växer ytterligare…..

Vård Sveriges varumärke – inte trovärdigt!

 

Vård Sveriges varumärke, som synes inte längre trovärdigt!

Vård Sverige, landsting/regioner/kommuner är i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin, det är uppenbart.

 

Sverige/Vård Sverige domineras av skolmedicinen, som samverkar/samarbetar med den kriminella läkemedelsindustrin och deras ”Dödliga Mediciner”, sk mediciner som dödar fler än vad sjukdomar gör!

 

Du läser mer i massutskick idag till Sveriges Regering, Sveriges Riksdag, landsting/regioner/kommuner och journalist Sverige, genom att klicka på länken här nedan

 

20160308 Vård Sveriges varumärke efter KI skandalen och nu ytterligare misstankar om forskningsfusk

 

Pressmeddelandet läser du via denna länk

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vaard-sverige-krisen-vaexer-ytterligare-1336667

2016-03-07 Rättshaveriet inom Vård Sverige, nu i fokus EU-rättigheten till fri rörlighet inom EUs enorma vårdmarknad där Sverige/ Vård Sverige är en liten del av vårdmarknaden

Sveriges Regering, riksdag,landsting/regioner/kommuner och journalist Sverige har idag fått del av skrivelse, som är i allmänhetens intresse.

 

Det är den generella rättssäkerheten utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet för vårdkonsumenterna/kunderna i Sverige som återigen är i fokus.

 

Vård Sverige/Sverige har som synes i kartell, vilket är förbjudet utifrån unionsrätten, alltså EU-olagligt, förhindrat/underlåtit/undanhållit den fria rörligheten och därmed har den kriminella läkemedelsindustrin och skolmedicinen(Vård Sverige) gynnats.

 

Alltså till nackdel då för allmänheten/de svenska unionsmedborgarna/skattebetalarna och deras EU-rättighet till fri rörlighet, dels inom Sverige(där skolmedicinen dominerar, och är i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin) och dels inom EU:s enorma vårdmarknad.

 

Du läser och laddar ner hela skrivelsen genom denna länk

 

http://ge.tt/2Q0aheY2

 

Pressmeddelandet läser du genom att klicka på länken här nedan

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vaard-sverige-krisen-alla-landsting-regioner-och-kommuner-en-del-av-vaard-sverige-1334911

 

2016-03-04 Frågor till EU-kommissionen som är i allmänhetens intresse att mycket skyndsamt få besvarade av kommissionen

Rättssäkerhetsfrågor utifrån EU-rätten, som äger företräde över all annan svensk lag enligt företrädesprincipen.

 

Det uppstår alltid frågor, särskilt på området fri rörlighet, då på området fri rörlighet i fråga om vårdkonsumenternas EU-rättighet till bättre/effektivare vård och behandling inom EU:s enorma vårdmarknad.

 

Vård Sverige har som synes undanhållit information, upplysning och vägledning över tid gentemot skattebetalarna/allmänheten.

 

Alltså då som synes i syfte att gynna Vård Sveriges vårdaktörer lokalt inom landsting/regionerna och därmed förhindra den fria rörligheten aktivt inom Vård Sverige.

 

Och dessutom som synes i kartell förhindrat övriga vårdgivare utanför Sverige men inom EU:s enorma vårdmarknad att få konkurrerar på lika villkor.

 

Björn Hammarskjöld har idag skickat in frågeställningar som berör detta området ovan omnämnt, det blir synnerligen mycket intressant att se svaren från EU-kommissionen.

 

 

Du läser mera i skrivelsen med Frågor till EU-kommissionen genom denna länk

 

http://ge.tt/31XKMaY2

 

 

20160220 Nu det Super Korrupta Sverige, särskilt i Fokus Vård Sverige och kopplingen till den kriminella läkemedelsindustrin/skolmedicinen

Uppenbart är att skolmedicinen/Vård Sverige är i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin och deras ”Dödliga Mediciner”, sk mediciner som dödar fler än vad sjukdomar gör.

Uppenbart är att Sveriges Regerings ytterst ansvarige minister Gabriel Wikström har ett ansvar att ta, eftersom detta är ett generellt problem som drabbar svenska folkets hälso- och sjukvård och svenska folkets folkhälsa.

Du läser mera i dessa pdf filerna

 

”Läkarna är Big Pharmas försäljare mot slutkund – patienten”

EXTRA Tema för dagen 20160220…

 

20160220 Till alla goda medmänniskor, makt- och myndighetsutövare och journalist Sverige

 

Documentary Sheds Light on Benefits of Vitamins dr Mercola 20160220

 

Pressmeddelandet läser du här

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vaard-sverige-krisen-svaeller-dag-foer-dag-1322165

 

2016-02-06 All makt korrumperar, om ”Hur Läkemedelsindustrin Har Korrumperat Sjuk- och Hälsovården”

”Dödliga Mediciner” en bok som kom ut på svenska under hösten 2015, som alla politiker, tjänstemän, alla läkare och vårdpersonal skall läsa, om dessa är ansvarstagande individer och dessutom intresserade av att utveckling/kompetensutveckla och säkerställa kvalitén inom Vård Sverige!

Läs mer om ”Dödliga Mediciner” och om ”Hur Läkemedelsindustrin Har Korrumperat Sjuk- och Hälsovården”

http://newsvoice.se/2016/01/07/peter-gotzsches-bok-medicinsk-bomb-for-sjukvard-forskning/

 

Under veckan som varit, 1-5 februari, har makt- och myndighets Sverige/Vård Sverige och journalist Sverige fått del av Måndags till Fredags nytt(alltså en om dagen) och dessa är nu sammanställda i en pdf fil som Du får del av genom denna länk

Måndag till Fredagsnytt, vecka 5, 1-5 februari år 2016 21 sidor

 

Det kommer idag gå ut ett press och nyhetsmeddelande med hänvisning till veckans utskick och påminna journalist Sverige om den verklighet som är verkligheten i Sverige/Vård Sverige. För som synes är Vård Sverige i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin, det kan icke ställas bortom all rimlig tvivel!

Pressmeddelandet läser du via denna länk

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/all-makt-korrumperar-om-hur-laekemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk-och-haelsovaarden-1310849

 

Allmänheten är i beroendeställning till myndighetsutövarna, som har att tillgodose medborgarna i första hand! Men som synes har makt- och myndighetsförtrycket i Sverige/Vård Sverige eskalerat och det gynnar icke svenska folkets folkhälsa. Vem har då gynnats av att fler dör av sk mediciner än av sjukdomar? Som synes den kriminella läkemedelsindustrin!

 

Frågor väcks och det är befogat, hur länge kan det som synes ”Super Korrupta” Sverige/Vård Sverige tillåtas fortsätta på den ingivna vägen? Finns det någon alls ansvarig för vad som tillåtits pågå över så lång tid?

 

Varför togs tjänstemanna ansvaret bort 1975 och vem gynnades av det? Gynnades makt- och myndighetsmissbrukarna i Sverige/Vård Sverige av det? Är det dags att Sveriges Regering och Sveriges Riksdag tager sitt sammantagna ansvar? Eller vill dessa sammantaget ”beskydda” Vård Sverige och den kriminella läkemedelsindustrin och skolmedicinen, som är det enda dominerande alternativet inom Vård Sverige att välja på utifrån att fri rörlighet gäller inom EU:s enorma vård marknad.

 

Alltså där Vård Sverige ingår sedan 1995, men i Vård Sverige och det svenska skattefinansierade vårdsystemet kan du endast välja emellan ”pest eller kolera” nämligen skolmedicinen, oavsett var du inom Vård Sverige söker dig som vårdkonsument, och effekten blir då att skolmedicinen har som synes monopol tillsammans med den kriminella läkemedelsindustrin. Effekten av det vet vi, fler dör av sk mediciner än av sjukdomar!

 

Gynnar det den svenska folkhälsan? Eller gynnar det genom skattemedel den kriminella läkemedelsindustrin som Vård Sverige är i beroendeställning till?

 

Det finns alternativ bättre/effektivare vård och behandling inom EU:s vårdmarknad, men dessa alternativa vårdmetoder tillåts inte släppas in i det svenska skattefinansierade vårdsystemet. Är det därför som alla journalister har en skyldighet gentemot allmänheten att granska Vård Sverige med ”lupp”, för KI skandalen är som synes endast toppen av ett isberg, eller hur?

 

KI:s mörkläggning av bedrägeriet mot Osher Centrum bör också få extern utredning

Läs mera

http://newsvoice.se/2016/02/05/kis-morklaggning-av-bedrageriet-mot-osher-centrum-bor-ocksa-fa-extern-utredning/

 

2016-01-24 Sveriges Regering minister Gabriel Wickström(S) har att taga ansvar ty som synes, citat –”Läkemedel dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, skjutvapendåd och mord SAMMANTAGET”–

 

Är landstingen/regionerna i beroendeställning till den kriminella Läkemedelsindustrin?

Är staten Sverige i beroendeställning till den kriminella Läkemedelsindustrin?

 

Inledningsvis kom ihåg;

 

”Den svenska korruptionsmodellen går över partier, organisationer och förbund. Den har inte heller färg eller härkomst. Den bygger på acceptans, bekvämlighet och rädslan att utmana etablissemanget.”

 

Läs mera

 

http://newsvoice.se/2016/01/19/abf-watergate-och-den-svenska-korruptionsmodellen/

 

 

Korruption eller inkompetens, landstingen och regionerna i Vård Sverige, har de kompetensutvecklat utifrån skyldigheten i Hälso- och sjukvårdslag § 31, eller har de gynnat den kriminella läkemedelsindustrin, och deras så kallade mediciner, sk mediciner som dödar fler än vad sjukdomar gör?

 

Är Vård Sverige och därmed landsting/regioner korrumperade av den kriminella läkemedelsindustrin?


I boken ”Dödliga Mediciner” får svenska folket/allmänheten svar på tal; om ”Hur Läkemedelsindustrin Har Korrumperat Sjuk- och Hälsovården”

Läs mera genom denna länk

 

”Hur Läkemedelsindustrin Har Korrumperat sjuk- och Hälsovården”


http://newsvoice.se/2016/01/07/peter-gotzsches-bok-medicinsk-bomb-for-sjukvard-forskning/

 


Är landsting/regioner och därmed Vård Sverige i beroendeställning till den kriminella Läkemedelsindustrin? Makt- och myndighetskorruptionen inom Sverige/Vård Sverige är som synes synnerligen väl etablerad, det går som synes inte att ställa bortom all rimlig tvivel!

Du läser mera i pdf filen med frågor riktade till Sveriges Regering, minister Gabriel Wickström(S) via denna länk

 

https://www.dropbox.com/s/lj9c8h0abhwlr7y/Massutskick%2022%20januari%202016%20riktat%20s%C3%A4rskilt%20till%20Sveriges%20Regering%20minis….pdf?dl=0

 

 

 Kom särskilt ihåg;

 

 

”Istället för sjukvård har vi alltså en sjuk vård, ja till och med en dödlig sådan.”

http://www.2000taletsvetenskap.nu/artiklar/?id=42

 

 

Assar Fager och dennes rapport

Är SVERIGE en trovärdig avtalspartner av Assar Fager 20150522 5 sidor

 

Pharmaceutical medicine kills more people than all acts of war, terrorism, gun violence and murder COMBINED.

 

”Läkemedel dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, skjutvapen-dåd och mord SAMMANTAGET”

 

 

Källor till ovan citerat är

 

http://www.naturalnews.com/052613_Pharma_Death_Clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2016/01/13/2016-01-13-alla-landsting-och-regioner-i-sverige-har-fatt-fragestallningar/

 

http://www.thenhf.se/ar-det-forsvarbart-att-regionerna-fortsatter-att-samarbeta-med-den-kriminella-lakemedelsindustrin/

 

 

 

Avslutningsvis

 

Landstinget Västernorrland(S) och lag och rätt, är detta den lag och rätt minister Gabriel Wickström(S) och Sveriges Regering står bakom;

 

Citerar ur utskicket av 21 januari, citat;

 

Jo för att den är som synes befogad, du avgör själv om så är fallet!

 

 

Igår, 2016-01-20, spelades in, av undertecknad, ett samtal med anställd inom landstinget Västernorrland, den anställde är vårdutvecklare Lena Nordgaard, direkt telefon 0611- 800 29, [email protected] och den anställde myndighetsutövaren Lena Nordgaard [email protected] informerar, upplyser och vägleder allmänheten, citat;

 

Det är olagligt, det är olagligt att spela in……

Jag kommer anmäla…

Jag vet att du heter Ulf…..

Man får inte spela in någon utan att först få deras medgivande..

Jag skall genast prata med våra jurister angående det här..

Ni har varit oförskämda..

Ni har inte presenterat er..

Du talade inledningsvis inte om att du spelar in samtalet…

 

Du återhör det inspelade samtalet genom denna länk

 

https://www.dropbox.com/s/3ym430i5zadr6hv/Landstinget%20V%C3%A4sternorrland%20v%C3%A5rdvalsansvarige%20Lena%20Nordgaard%20_2016.01.20.Wed.13.07.52.mp3?oref=e&n=56025782

 

Genom länken kan du också ladda ner mp 3 filen

Slut citat.

 

 Sveriges Riksdag instiftar lagar, landstinget Västernorrland har som synes instiftat ”egen” lag och rätt och som synes åsiktsregistrering, står Sveriges Regering och minister Gabriel Wickström bakom att landstinget Västernorrland(arbetsgivaren) har som synes delegation för detta?

Är ”Vård terrorism” legitimt inom den demokratiska rättsstaten Sverige/Vård Sverige och är detta i överensstämmelse med de grundläggande mänskliga rättigheterna?

 

Tacksam om minister Gabriel Wickström framträder offentligt och delger svenska folket vad som gäller, för om landstinget Västernorrland skall ”kompetens utvecklas” och vara konkurrenskraftigt på EU:s enorma vårdmarknad, där fri rörlighet gäller för vårdtjänster, ja då bör Hälso- och sjukvårdslag § 31 bli föremål för att kompetensutveckla hela landstinget Västernorrland, eller hur?

 

 Pressmeddelandet läser du genom denna länk

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sveriges-regering-minister-gabriel-wickstroem-s-istaellet-foer-sjukvaard-har-vi-alltsaa-en-sjuk-vaard-ja-till-och-med-en-doedlig-saadan-1299599

 

2016-01-24 Landstinget Västernorrlands vårdutvecklare, citat; Det är olagligt, det är olagligt att spela in……

Patientsäkerhet, allmänhetens rättssäkerhet, att myndighetsutövare skall känna lag och rätt och därtill informera, upplysa och vägleda allmänheten/patienten, existerar detta inom Landstinget Västernorrland?

Informations, upplysnings och vägledningsplikten, fastslagen i nationell svensk lag, förvaltningslag, men ställer sig landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren(S)(arbetsgivare ansvaret och socialdemokratisk majoritet inom landstinget) bakom att det är citat 

 

Det är olagligt, det är olagligt att spela in……

Alltså när anställd inom landstinget Västernorrland informerar, upplyser och vägleder allmänheten utifrån Förvaltningslag § 4?

Du läser mera om rättssäkerheten och patientsäkerheten och vårdval Västernorrland i denna pdf fil

 

Välkommen till det ansvarslösa och korrupta Sverige!

Är Landstinget Västernorrland en rättsvårdande myndighet och sker åsiktsregistrering inom landstinget Västernorrland

 

Massutskick 20 och 21 januari 2016

 Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu