• Arkiv

 • Kalender

  augusti 2018
  m ti o to f l s
  « Jul    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  

2017-02-01 Svar till EU-kommissionen från Assar Fager Ärende: CHAP(2016) 1236 Reaktion på Er skrivelse Ref Ares(2017) 118015-10/1 2017

EU-kommissionen har gång efter annan under flera års tid fått skrivelser från medborgare i Sverige om situationen inom medlemsstaten Sverige, då ifråga om EU-rättigheten till fri rörlighet och bättre/effektivare vård, så kallad gränsöverskridande vård.

 

Försäkringskassan/domstolarna i Sverige är uppenbart i symbios med att generellt gå emot EU-domstolens praxis, vilket får effekten att generellt inskränka den fria rörligheten.

 

 

”Svenska försäkringskassan och svenska domstolar gör tvärtom nämligen ägnar all möda åt administrativa begrepp som de själva, utan lagstiftning, har konstruerat!”

 

 

 

Assar Fager svarar denna gång till EU-kommissionen, över 18 sidor och bilagor om 11 sidor, med bl.a. följande, du får här del av utvalda delar i skrivelsen, citat;

 

Ni anser att jag lämnat för vaga bevis. Ändå tycker jag att mina frågor och framställningar borde leda till förundran och spaningsglöd hos en kvalificerad utredare.

 

Vård Sverige är i stort behov av utveckling, patienten/vårdkonsumenten är mycket medveten om detta faktum, men tillåts inte kunna nyttja den fria rörligheten generellt, EU-rättigheten till fri rörlighet, som ägs av svenska unionsmedborgare. 

 

Borde inte en allert undersökare/utredare ställa sig frågan om vad som gäller, nämligen fastställd nationell lagstiftning via rättsakter kontra förarbeten som genom nationella myndigheters tillämpning motverkar/upphäver samma lagstiftning?

När inte kravet ”sedvanlig i yrkeskretsarna” finnes inom svensk rätt kan ju heller inte den föreskrivna tolkningsmetoden införas i svenska regelsystemet.

 

Svensk lagstiftning saknar nämligen nämnda kvalificeringsprocess.

 

Ändock har svenska Försäkringskassan och domstol nyttjat begreppet för inskränkning och ställer sig därmed i strid med C-211/08 EU-kommissionen mot Spanien punkt 49.

Skall Ert svar tolkas som att för Sveriges del räcker det att inskränkningen via ”internationell medicinsk vetenskap” endast behöver kungöras genom förarbeten/proposition och då inte heller behöver uppfylla EU-domstolens krav i Smits och Peerbooms om att begreppet skall nyttjas lika både internt och externt?

 

Är Sverige undantagen skyldigheten om lagstiftning vid inskränkning enligt artikel 52 Rättighetsstadgan?

 

Svenska försäkringskassan och svenska domstolar gör tvärtom nämligen ägnar all möda åt administrativa begrepp som de själva, utan lagstiftning, har konstruerat!

 

EU-domstolens prioritering om de medicinska skälen och behoven därav för patienten/vårdkonsumenten lämnas helt åt sitt öde!

OBS; Alltså Sveriges Regering har själva redan innan EG-inträdet underkänt sitt kommande agerande i prop. 2012/13:150 där begreppet ”internationell medicinsk vetenskap” införes som inskränkning emot berättigade förväntningar som framgår av patientrörlighetsdirektivet skäl 39.

Utifrån att både EU-domstolen och Sveriges Regering kräver förutsägbarhet och möjlighet att i unionsrätten kunna kontrollera beslutets laglighet i förhållande till unionsrätten.

 

Dessa unionsrättsliga krav måste vägas emot tillämpningen av svenska myndigheters flerfaldiga, på förhand omöjliga att kontrollera, administrativa regler(några har angivits i denna skrivelse).

 

Någon sådan vägning företas varken av Försäkringskassan eller svensk domstol trots yrkanden.

Frågan måste ställas, hur ska patienten/vårdkonsumenten enligt ovan nämnda EU-doms möjlighet att utreda beslutets laglighet i förhållande till gemenskapsrätten när huvudargumentet till avslag ”internationell medicinsk vetenskap” inte överhuvudtaget finnes i unionsrätten?

 

Därtill förbjuder artikel 56 alla nationella hinder mot fri rörlighet!

 

 

Sverige har accepterat läkardirektivet/yrkesdirektivet vars erkännande enligt mål C-444/05 Stamatelaki punkt 37 innebär att någon överprövning utifrån nationella regler om utländska läkares vårdgivning icke accepteras.

Likväl sker överprövning enligt bilagt så kallad rättsligt ställningstagande utgivet av Försäkringskassan.

 

 

Enhetschef Natalie Chase SANCO har i brev(tidigare översänt) sagt att termen ”internationell medicinsk vetenskap” inte finnes inom EU-rätten. Denna utredning bevisar att hon har rätt eftersom termen är en av EU-domstolen givet förhållningssätt när nederländsk myndighet ska tolka det interna nederländska begreppet(som är en inskränkning av fri rörlighet) ”sedvanlig i yrkeskretsarna”(se rubrik D i denna skrivelse).

 

För de nyfiknas skull så återfinnes begreppet varken i unionsrätten eller i svensk rätt utan i nederländsk rätt, och då beskriven i Smits och Peerbooms punkt 3-10. I punkt 10 sista raden inskrives ”sedvanlig i yrkeskretsarna” utifrån ett nederländskt beslut.

 

Ovanförliggande lagsteg är kunglig kungörelse och speciell lagstiftning(ZFM) för socialbidragstagare.

 

Skulle svenska kungen blanda sig i socialsystemen i Sverige så vore det grundlagstridigt. Därtill äger socialbidragstagare avgiftsbefrielse enligt §26 a SFS 2013:515 på samma sätt som övriga svenska patienter/vårdkonsumenter.

 

Gåtan är således hur ett sorts dekret av nederländsk kung till hjälp för socialbidragstagare, genom svenska myndigheters påstående att EU-domstolen genom praxis och uttalanden, har fått fäste i svenska regelverk för gränsöverskridande vård och då som hinder av andra medlemsstaters läkares vårdgivning.

 

Gåtan blir inte mindre av att svenska myndigheter skyller redogjorda begränsande termer på EU-domstolen samtidigt som samma myndigheter hävdar att länderna själva får utforma de sociala reglerna.

 

Vad samma myndigheter även då glömmer i upplysning mot patienter/vårdkonsumenter är att det är nationella lagstiftaren som utformar de sociala systemen, se Smits och Peerbooms punkt 45.

 

 

Du läser hela skrivelsen till EU-kommissionen från Assar Fager genom denna länk

Svar till EU kommissionen februari 2017 Assar Fager svar av datum 20170201 18 sidor

 

Pressmeddelandet läser du här

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/eu-kommissionen-har-att-syna-makt-och-myndighetskorruptionen-i-sverige-1781606

2016-07-02 Till EU kommissionen 2016 i juli Anmälan och upplysningar angående Sveriges garanti om genomfört direktiv och verkligheten

Sverige har i avtal förbundit sig gentemot EU att säkerställa fri rörlighet på området vårdtjänster utan undantag inskrivet i avtalet. Men hur förhåller sig verkligheten inom Sverige gentemot all svenskar som vuxit upp i Sverige och varit med och bidragit till att Sverige idag är vad det är?

Får dessa svenskar som betalat skatt genom åren tillgång till vad EU-rättigheterna ger vid handen, svaret blir NEJ!

Därför tillskrives återigen EU-kommissionen av Assar Fager, du läser skrivelsen och bilagorna här nedan genom att klicka på respektive länkar

 

EU kommissionen 2016 i juli Anmälan och upplysningar angående Sveriges garanti om genomfört direktiv och verkligheten

20160702 EU kommissionen 2016 i juli Anmälan och upplysningar angående Sveriges garanti om genomfört direktiv och verkligheten

 

Bilaga 1 till ovanstående skrivelse

Bilaga 1 HSL 1982 763 och Lag 2013 513 1 sida

 

Bilaga 2 till ovanstående skrivelse

Bilaga 2 HFD 4175-15

 

Pressmeddelandet läser du via denna länk

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sveriges-statsminister-stefan-loefven-har-att-taga-sitt-ansvar-gentemot-svenska-skattebetalarna-1464065 

 

20160620 Öppet Brev till Sveriges Regering minister Gabriel Wikström ytterligare om att svenska folket bör avgiftas och att kunskapen finns, men inte i Sverige, alla bör fråga sig varför?

 

Till Sveriges Regering, minister Gabriel Wikström, makt- och myndighetsutövare och journalist Sverige och alla goda medmänniskor

 

 

 

Begär av registrator vid berörd institution att denna skrivelse och bilagor kommer alla riksdagsledamöter och ministrar i Sveriges Regering, kommun, landstingspolitiker tillhanda, därtill även ansvariga tjänstemän inom regeringskansliet. Därtill inom Riksrevisionen alla berörda tjänstemän vilka har ansvar för resp frågeområde.

 

Denna skrivelse/kommunicering skall i laga ordning registreras av registrator, begär av registrator dagboksblad och dnr med vändande e-post till [email protected]

 

Dagens massutskick 2016-06-20 riktar sig till en person i Sveriges Regering som har att bevisa att han är med eller mot svenska folket och därtill bevisa att ministern värnar svenska folkets liv och hälsa och framtida livskvalité.

 

Öppet Brev till Sveriges Regering minister Gabriel Wikström ytterligare om att svenska folket bör avgiftas och att kunskapen finns, men inte i Sverige, alla bör fråga sig varför?

 

Sveriges Regering

 

Minister Gabriel Wikström

[email protected]

 

Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär av registrator dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

2016-06-20

 

Bästa minister Gabriel Wikström

 

Bör svenska folket bli riktigt upprörda, miljarder förbrukas årligen av landsting/regioner/Vård Sverige, men läggs pengarna på det som riksdagen redan känner till?

 

Nämligen att hjälpa svenska folket, inte med så kallade mediciner, sk mediciner som dödar fler än vad sjukdomar gör, utan med kvalificerad avgiftning och stärkande behandlingar utifrån vad som riksdagen väl känner till.

 

Sveriges riksdag har bordlagt, flera gånger, vad som är känt av riksdagen, bevisen kommer härmed delges ministern.

 

Citat;

Motion 2001/02:So621

Flera av deltagarna pekade på belastningen av miljögifter som orsak till rubbningen i nervsystemet.

 

I Tyskland får patienter med sjukdomar som psoriasis, atopiskt eksem, allergier, multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet – ofta har en patient flera av dessa diagnoser – med stöd av sjukförsäkringen komma till en specialklinik för utredning och behandling. Behandlingen går ut på att ta bort den skadliga belastningen av tungmetaller, kemikalier, dolda infektioner.

Resultaten som redovisades av professor G. Ionescu på ovan nämnda workshop är slående och de bygger på vetenskapliga studier och klinisk erfarenhet av 18 000 patienter. Det är de goda resultaten på Spezialklinik Neukirchen som fått de tyska försäkringskassorna att inse att det är bättre för alla parter om patienterna får en verksam behandling.”

Källa till ovan citerat

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/eloverkanslighet_GP02So621

 

Motion 2006/07:So462

”I Tyskland får patienter med sjukdomar som psoriasis, atopiskt eksem, allergier, multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet – ofta har en patient flera av dessa diagnoser – med stöd av sjukförsäkringen komma till en specialklinik för utredning och behandling. Behandlingen går ut på att ta bort den skadliga belastningen av tungmetaller, kemikalier och dolda infektioner.

Resultaten som redovisades av professor G. Ionescu på ovan nämnda workshop är slående, och de bygger på vetenskapliga studier och klinisk erfarenhet av 18 000 patienter. Det är de goda resultaten på Spezialklinik Neukirchen som fått de tyska försäkringskassorna att inse att det är bättre för alla parter om patienterna får en verksam behandling.

 

En liknande specialutrustad klinik borde snarast inrättas i Sverige, eventuellt i första hand som en experimentell verksamhet. Intresset för en uppbyggnad av motsvarande kompetens i Sverige bör undersökas, och här finns landsting som söker stöd för en liknande utveckling. Detta bör ges regeringen till känna.”

Källa till ovan citerat

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/eloverkanslighet_GU02So462

 

Slut citat.

 

 Ministern kan uppenbart förstå att i Sverige vill man inte hjälpa inom Vård Sverige de som är sjuka, man gör de sjuka sjukare genom sk mediciner, sk mediciner som dödar fler än vad sjukdomar gör! Har omnämnt om ”Dödliga Mediciner” i tidigare öppna brev.

Se bl.a. om detta via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2016/06/18/20160618-oppet-brev-till-minister-gabriel-wikstrom-sveriges-regering/

 

Det är allmänt känt att amalgam är förbjudet i Sverige sedan en tid tillbaka, men ingen avgiftning eller säker sanering har införts i svenska skattefinansierade Vård Sverige, ministern får själv fråga sig varför?

Ministern fick del av Öppet brev den 19 juni 2016 där ministern citerades utifrån vad ministern själv vet, citat;

 

vi vet att 85 procent av de resurser vi lägger ner inom hälso- och sjukvården går till människor som lider av kroniska sjukdomar.

 

Det är bra att ministern är vetgirig och kunskapstörstande, men varför utifrån, vad ministern vet, har inte i Vård Sverige inrättats vad som vi vet sedan länge finns i Tyskland? Kunskaper som för länge sedan är kända utav Sveriges Riksdag och Sveriges Regeringar.

 

Detta rimmar illa och uppenbart har enorma mängder miljarder förslösats på statiner och sk mediciner, som endast som synes gör svenska folket sjukare och sjukare. Fakta har du i egenskap av minister påvisat dig väl känna nämligen vi vet att 85 procent av de resurser vi lägger ner inom hälso- och sjukvården går till människor som lider av kroniska sjukdomar.

 

Flera svenska vetenskapsmän är delaktiga i att veta, vad nu också ministern vet och fått del av i tidigare öppet brev nämligen vad som du åter kan repetera via denna länk

http://kostkunskap.blogg.se/2016/june/sluta-at-statiner.html

 

 

Minister vet också att det multipotenta nervgiftet kvicksilver är ingen hälsokost, ministern har fått del av följande information

Det svenska folket är fortfarande förgiftat av kvicksilver från amalgam

Läs mer

http://newsvoice.se/2016/05/12/det-svenska-folket-ar-fortfarande-forgiftat-av-kvicksilver-i-amalgam/

 

 

Det är också allmänt känt, citat;

Gwen Olsen hoppade av läkemedelsindustrin – Den eftersträvar inte hälsa utan stödjer sjukdomarna

Läs mer

http://newsvoice.se/2016/06/18/gwen-olson-hoppade-av-lakemedelsindustrin-den-stodjer-sjukdomarna/

 

 

 

Frågor till ministern

 

1.

Varför remitterar inte landsting och regioner/Vård Sverige till bättre/effektivare vård i Tyskland(t.ex. Spezialklinik Neukirchen)?(Uppenbart är att denna bättre/effektivare vård och behandling finns, men inte inom Vård Sverige. Sveriges riksdag och Sveriges regeringar känner väl till att denna bättre effektivare vård och behandling finns, men ingen har säkerställt att denna bättre/effektivare vård och behandling kommer svenska folket till del, varför?)

 

2.

Varför har Vård Sverige inte startat upp liknade kunskapscenter, som Spezialklinik Neukirchen i Sverige?

 

3.

Varför fortsätter Vård Sverige och Sveriges riksdag/Sveriges Regeringar att inte värna svenska folkets folkhälsa?(effekten blir uppenbart denna utifrån vad ministern vet)

4.

Vem och vilka har gynnats av att Vård Sverige går hand i hand med den kriminella läkemedelsindustrin?(Effekten blir att det inte är skattebetalarna, dessa har definitivt inte gynnats av det som Vård Sverige står för i sammanhanget.

Enormt lidande har åsamkats svenska folket och svenska folkets folkhälsa har bara blivit sämre och sämre bl.a. tack vare vad Vård Sverige presterat och levererat. Väldigt många har dessutom ”tagits av dag” av Vård Sverige genom åren, men det kallas då för fel behandling, fel diagnosticering och fel medicinering)

5.

Kan skolmedicinen/Vård Sverige, utifrån vad som är känt av ministern, verkligen anses som trovärdigt och vara något som svenska folket alls kan lita på?

 

6.

Kan minister uppskatta hur många miljarder som gått till spillo tack vare Vård Sveriges som synes inkompetens?

 

7.

Hur länge till tänker ministern tillåta att Vård Sverige/skolmedicinen och den kriminella läkemedelsindustrin dominera svenska folket folkhälsa och det skattefinansierade svenska vårdsystemet?

 

8.

Är det rimligt att svenska folket folkomröstar om att återinföra det gamla tjänstemanna ansvaret och vad som svenska skattefinansierade vårdsystemet bör innehålla?(precis som i Schweiz, via direkt demokrati, ty Sveriges riksdag och Sveriges regeringar har uppenbart inte presterat och levererat, och det har uppenbart endast gynnat den kriminella läkemedelsindustrin och dess bundsförvanter inom Vård Sverige)

 

9.

Vårdterrorismen(fruktan och rädslan för vad Vård Sverige gör med svenska folket) är uppenbart något som ministern har att ta ansvar för och åtgärda mycket skyndsamt, ministern är nu i besittning av verktyg som kan användas, kunskap är makt bästa minister, eller hur?

10.

Är det dags att Gustav Möller(S) ledord åter implementeras och anammas av minister Gabriel Wikström(S)?

(”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” källa https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_M%C3%B6ller )

 

11.

Om nu ministern kommer fram till att det som Gustav Möller myntat gäller, vilka skall då beläggas med personliga ansvaret för att skattemedel har stulits från svenska folket?

 

 

Om Spezialklinik Neukirchen kan ministern förkovra sig ytterligare

http://www.spezialklinik-neukirchen.de/

 

Ministern kan säkert kontrollera hur många som av Vård Sverige remitterats till denna bättre/effektivare vård och behandling, kan nästan garantera att ministern blir häpen, för förmodligen har ingen svensk medborgare remitterats dit av Vård Sverige. Ministern bör ställa sig frågan om varför värnar Vård Sverige inte om den fria rörligheten och EU-rättigheten till bättre/effektivare vård?

 

Varför informerar inte Vård Sverige och Försäkringskassan om detta alternativ via deras hemsidor?

 

Har dessa parter, skattefinansierade parter, en informations, upplysnings och vägledningsplikt?

 

Som ministern väl behöver känna till så är ”vetenskap och beprövad erfarenhet” inte definierat i svensk lag, därmed konstateras att fri rörlighet råder och det är uppenbart att i Tyskland erkänner tyska staten denna vård som finns där vid Spezialklinik Neukirchen.

 

Är Vård Sverige och ministern inne på att säkerställa fri rörlighet av vårdtjänster?

Uppenbart är att Vård Sverige har misslyckats med att kompetensutvecklas, inkompetens eller korruption, vilket är grunden till detta misslyckande?

 

Emotser att ministern besvarar frågorna mycket skyndsamt då detta är i allmänhetens intresse.

Begär att all kommunicering sker genom e-post

 Med vänliga sommarhälsningar ser jag fram emot att ministern mycket skyndsamt återkopplar

 Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa jag värnar framför allt annat.

 

 Ulf Bittner

 

Pressmeddelandet läser du genom denna länk

 

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/oeppet-brev-till-sveriges-regering-minister-gabriel-wikstroem-ytterligare-om-att-svenska-folket-boer-avgiftas-och-att-kunskapen-finns-men-inte-i-1448549

 

 

20160618 Öppet Brev Till minister Gabriel Wikström Sveriges Regering

 

Det är skrämmande vad som pågår inom Vård Sverige(landsting/regioner), och det finns en minister som har att taga ansvar för vad som händer, ytterst ansvarig är som synes minister Gabriel Wikström i Sveriges Regering.

 

Detta sker nämligen generellt och systematiskt inom Vård Sverige, ett Vård Sverige som går ”hand i hand” med den kriminella läkemedelsindustrin. Alltså Vård Sverige är i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin och deras ”Dödliga Mediciner”, sk mediciner som dödar fler än vad sjukdomar gör!

 

VÅRDTERRORISM

Vård terrorism(fruktan och rädslan) är uppenbart implementerat i Sverige, alltså svenska folket upplever förmodligen fruktan och rädsla för att uppsöka skolmedicinska läkare, vad kan svenska folket annars uppleva?

 

Särskilt när dessa sk skolmedicinska läkare inom Vård Sverige kan dagligen ta död på svenska folket utan vidare, men det då kallas för fel medicinering, fel diagnosticering eller fel behandling.

 

6-8 dödas dagligen just pga. vad som ovan angetts, ca 100 000 skadas årligen pga av Vård Sverige och dessa sk läkare, skolmedicinen är uppenbart ”stolta” för vad dessa presterar och levererat över tid. Då i samverkan med den kriminella läkemedelsindustrin och deras ”Dödliga Mediciner”!

 

Läs mer om de ovan nämnda delarna genom dessa länkar;

 

Sjukvården behöver en haverikommission

http://medicinskaccess.se/wordpress/2014/02/24/sjukvarden-behover-en-haverikommission/

 

”Dödliga Mediciner” & ”Dödlig Psykiatri och Organiserad Förnekelse”

http://ge.tt/7oqhRYb2 

 

 

Svenska sjukvården dömde mig till döden

http://www.expressen.se/debatt/svenska-sjukvarden-domde-mig-till-doden/

 

FRI RÖRLIGHET rätt till bättre/effektivare vård

Är det rimligt att svenska folket då söker sig utanför Vård Sverige, men inom EU:s enorma vårdmarknad, där bättre/effektivare vård finns och där alternativa metoder finns?

För inom Vård Sverige tvingas svenska folket att välja på ”pest eller kolera” dvs. enda valmöjligheten i den fria rörlighetens tecken(EU-rättighet som alla svenska medborgare äger) är i Sverige skolmedicinen. Alltså då inom det skattefinansierade svenska vårdsystemet.

Svenskarna inom Vård Sverige har endast att välja på i den fria konkurrensen tecken att välja på ett enda alternativ nämligen skolmedicinen, som uppenbart behöver en haverikommission.

 

Öppet Brev Till minister Gabriel Wikström Sveriges Regering

 

Du läser det öppna brevet till minister Gabriel Wikström via denna länk

 

20160618 Öppet Brev Till minister Gabriel Wikström Sveriges Regering och massutskick 18 juni 2016

 

Pressmeddelandet läser du via denna länk

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/oeppet-brev-till-minister-gabriel-wikstroem-sveriges-regering-1446962

2016-04-03 Rapport till EU-kommissionen om situationen i Sverige och frågor till EU-kommissionen

Vad pågår egentligen inom Vård Sverige? Vad är rättssäkerhet utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet på området EU-rätt och rätt till bättre/effektivare vård?

Vad är rättssäkerhet och demokrati inom Sverige? Existerar det rättssäkerhet i handläggningen, som skall vara rättssäker,  inom förvaltningsdomstolarna och Försäkringskassan på området EU-rättigheten till fri rörlighet. Alltså utifrån EU-rättigheten till bättre/effektivare vård , en EU-rättighet som ägs av svenska folket/skattebetalarna!

 

Assar Fager har delgett idag EU-kommissionen skrivelse.

Björn Hammarskjöld har tidigare delgett EU-kommissionen skrivelse.

 

Du får del av bägge dessa skrivelser här nedan, först Assar Fager och under det Björn Hammarskjöld, bägge har upptäckt att något är allvarligt fel, alltså när lag och rätt inte efterföljs och tillämpas av förvaltningsdomstolar och myndighetsutövare, som här bl.a. av Försäkringskassan.

 

Företrädesprincipen, denna skall förvaltningsdomstolarna och Försäkringskassan väl känna, men som synes gör dessa inte detta, alltså undanhålls, underlåts och förhindras svenska folket bättre/effektivare vård och behandling, och det sker dessutom generellt och systematiskt.

Som synes i en kartell för att skydda Vård Sverige att utsättas för konkurrens på en fri marknad där konkurrens om vårdkonsumenterna råder! Alltså där vårdkonsumenterna väljer vårdgivare utifrån vad kunderna/vårdkonsumenterna/patienterna tro på!

 

 Sveriges Regering och riksdag har denna dag fått del av vad som skickats till EU-kommissionen från Assar Fager, du ser mer om det via denna länken

http://ge.tt/6uXeZOZ2

 

 

”Rapport till EU-kommissionen om situationen i Sverige och frågor till EU-kommissionen”

Assar Fager i denne skrivelse till EU-kommissionen, som Du får del av här, via denna länken

http://ge.tt/2CPPVOZ2

 

ASSAR FAGER Delger kommissionen om hur illa det är ställt med rättssäkerheten på detta område inom Vård Sverige/försäkringskassan/förvaltningsdomstolarna, som sammantaget synes undanhålla rätten till bättre/effektivare vård och behandling.

 

I en kartell där Vård Sverige uppenbart har ekonomiska incitament och dessutom ”härskartekniken” som ”vapen” gentemot svenska folkets EU-rättighet till fri rörlighet och bättre/effektivare vård och behandling, som svenska folket själva väljer och tror på!

 

Assar Fager har över tid uppmärksammat detta men ännu inte fått gehör hos varken EU-kommissionen, Sveriges Regering, Sveriges Riksdag, Försäkringskassan eller förvaltningsdomstolarna, vilket är synnerligen mycket märkligt, eftersom Assar Fager har rätt men inte får rätt!

 

EU-kommissionen får del även av detta

Här får Du också del av ännu mera som ASSAR FAGER grävt fram genom åren på detta område, som kommissionen också fått del av denna dag;

 

 

Lägesrapport juni 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/06/2012-06-06-Sveriges-dubbla-sidor-inom-gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-av-Assar-Fager.pdf

 

Lägesrapport augusti 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/L%C3%A4gesrapport-augusti-2012-av-Assar-Fager-20120828-slutlig.pdf

 

Lägesrapport september 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/09/L%C3%A4gesrapport-5-september-2012-av-Assar-Fager-slutlig-officell-20120905-2.pdf

 

Lägesrapport november 2012 av Assar Fager finner du via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/11/L%C3%A4gesrapport-november-2012-av-Assar-Fager-slutlig-ok.pdf

 

Lägesrapport december 2012 av Assar Fager finner du via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/12/L%C3%A4gesrapport-december-2012-av-Assar-Fager.pdf

 

Gränsöverskridande vård – en gränslös myndighetsvurpa av Assar Fager 2013-02-03 finner du via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/03/Gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-en-gr%C3%A4nsl%C3%B6s-myndighetsvurpa-Av-Assar-Fager-20130203.pdf

 

Lägesrapport maj 2013 av Assar Fager finner du via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/05/L%C3%A4gesrapport-maj-2013-av-Assar-Fager-20130513.pdf

 

Gränsöverskridande vård kort introduktion av Assar Fager 2015-01-26 finner du via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2015/02/06/2015-02-06-gransoverskridande-vard-kort-introduktion-av-assar-fager/

 

Är SVERIGE en trovärdig avtalspartner av Assar Fager 2015-05-22, 5 sidor, finner du via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2015/05/22/2015-05-22-nar-kommer-sveriges-regering-och-riksdag-taga-sitt-ansvar-gentemot-svenska-folket/

 

TIDIGARE har  Björn Hammarskjöld delgett EU-kommissionen skrivelse om missförhållandena på området bättre/effektivare vård, en EU-rättighet till fri rörlighet, som ägs av rättighetsbärarna svenska folket, Du läser Björn Hammarskjölds skrivelse till EU-kommissionen här;

http://ge.tt/5nqWXOZ2

 

 Press meddelandet läser du via denna länk

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/rapport-till-eu-kommissionen-om-situationen-i-sverige-och-fraagor-till-eu-kommissionen-1360567

 

2016-03-29 Läkartidningen år 2004 där EU-rättsprofessor ger vid handen vad Vård Sverige har att rätta sig efter utifrån EU-rätten

Denna artikel, som redan 2004 publicerades i Läkartidning är av synnerligen mycket stort intresse, läs den, där EU-rättsprofessor Ulf Bernitz redogör för vad som gäller för Vård Sverige, men som Vård Sverige inte vill ta till sig!

 

Du läser artikeln via denna länk

 

Läkartidningen 2004 Ulf Bernitz Vilken roll bör läkare och annan vårdpersonal axla i denna utvevckling Viktigt bevis

2016-03-28 Vad är KI-skandalen jämfört med denna hälsokatastrof? Nu fråga i fokus om vårdterrorism inom Vård Sverige: Är det dags att Vård Sverige och ansvarig minister Gabriel Wikström börjar ta ansvar?

Bättre och effektivare vård finns inom EU:s enorma vårdmarknad, där marknadsprinciperna gäller, men Sverige/Vård Sverige och som synes det Super Korrupta Sverige vill uppenbart inte att dessa marknadsprinciper skall gälla i Sverige för vårdkonsumenterna.

 

Men det är uppenbart att Sverige/Vård Sverige som synes i kartell förhindrar aktivt den fria rörligheten. Som Sverige i avtal förbundit sig till att åtfölja i och med inträdet i EU 1995.

 

 

Att Sverige/Vård Sverige är en ”katastrof” för svenska folkets folkhälsa framgår bl.a. i dagens massutskick som du får del av genom denna länk

 

Vad är KI-skandalen jämfört med denna hälsokatastrof Nu fråga i fokus om vårdterrorism inom Vård Sverige Är det dags att Vård Sverige och ansvarig minister Gabriel Wikström börjar ta ansvar

 

Läs även om Patientfrihet i Europa av EU-rättsprofessor von Quitzow så förstår du varför

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/patientfrihet-i-europa/

 

Pressmeddelandet läser du här

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vaard-sverige-krisen-kan-det-bli-vaerre-aen-saa-haer-minister-gabriel-wikstroem-och-sveriges-regering-riksdag-1354687

 

2016-03-08 Vård Sverige Krisen växer ytterligare…..

Vård Sveriges varumärke – inte trovärdigt!

 

Vård Sveriges varumärke, som synes inte längre trovärdigt!

Vård Sverige, landsting/regioner/kommuner är i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin, det är uppenbart.

 

Sverige/Vård Sverige domineras av skolmedicinen, som samverkar/samarbetar med den kriminella läkemedelsindustrin och deras ”Dödliga Mediciner”, sk mediciner som dödar fler än vad sjukdomar gör!

 

Du läser mer i massutskick idag till Sveriges Regering, Sveriges Riksdag, landsting/regioner/kommuner och journalist Sverige, genom att klicka på länken här nedan

 

20160308 Vård Sveriges varumärke efter KI skandalen och nu ytterligare misstankar om forskningsfusk

 

Pressmeddelandet läser du via denna länk

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vaard-sverige-krisen-vaexer-ytterligare-1336667

2016-03-07 Rättshaveriet inom Vård Sverige, nu i fokus EU-rättigheten till fri rörlighet inom EUs enorma vårdmarknad där Sverige/ Vård Sverige är en liten del av vårdmarknaden

Sveriges Regering, riksdag,landsting/regioner/kommuner och journalist Sverige har idag fått del av skrivelse, som är i allmänhetens intresse.

 

Det är den generella rättssäkerheten utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet för vårdkonsumenterna/kunderna i Sverige som återigen är i fokus.

 

Vård Sverige/Sverige har som synes i kartell, vilket är förbjudet utifrån unionsrätten, alltså EU-olagligt, förhindrat/underlåtit/undanhållit den fria rörligheten och därmed har den kriminella läkemedelsindustrin och skolmedicinen(Vård Sverige) gynnats.

 

Alltså till nackdel då för allmänheten/de svenska unionsmedborgarna/skattebetalarna och deras EU-rättighet till fri rörlighet, dels inom Sverige(där skolmedicinen dominerar, och är i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin) och dels inom EU:s enorma vårdmarknad.

 

Du läser och laddar ner hela skrivelsen genom denna länk

 

http://ge.tt/2Q0aheY2

 

Pressmeddelandet läser du genom att klicka på länken här nedan

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vaard-sverige-krisen-alla-landsting-regioner-och-kommuner-en-del-av-vaard-sverige-1334911

 

2016-03-04 Frågor till EU-kommissionen som är i allmänhetens intresse att mycket skyndsamt få besvarade av kommissionen

Rättssäkerhetsfrågor utifrån EU-rätten, som äger företräde över all annan svensk lag enligt företrädesprincipen.

 

Det uppstår alltid frågor, särskilt på området fri rörlighet, då på området fri rörlighet i fråga om vårdkonsumenternas EU-rättighet till bättre/effektivare vård och behandling inom EU:s enorma vårdmarknad.

 

Vård Sverige har som synes undanhållit information, upplysning och vägledning över tid gentemot skattebetalarna/allmänheten.

 

Alltså då som synes i syfte att gynna Vård Sveriges vårdaktörer lokalt inom landsting/regionerna och därmed förhindra den fria rörligheten aktivt inom Vård Sverige.

 

Och dessutom som synes i kartell förhindrat övriga vårdgivare utanför Sverige men inom EU:s enorma vårdmarknad att få konkurrerar på lika villkor.

 

Björn Hammarskjöld har idag skickat in frågeställningar som berör detta området ovan omnämnt, det blir synnerligen mycket intressant att se svaren från EU-kommissionen.

 

 

Du läser mera i skrivelsen med Frågor till EU-kommissionen genom denna länk

 

http://ge.tt/31XKMaY2

 

 Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu