• Arkiv

BEFOGAD FRÅGESTÄLLNING: Varför tiger Sveriges Regering och Folkhälsomyndigheten med flera om pågående Corona Bedrägeri och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare?

 

 

Är avsikten att fortsätta att hålla nationen Sveriges medborgare i rädslans grepp när man uppenbart undanhåller om Corona bedrägeriet och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare?

 

 

Är detta den plan som Sveriges Regering och Folkhälsomyndigheten har som målsättning, citat

 

NYCKELPUNKT: Den grundläggande Modus Operandi för att smuggla över mycket farliga vaccinationsscheman för hela mänskligheten använder sig av strategin Problem ~ Reaktion ~ Lösning. Först utvecklar de lodrätt ett smittsamt sjukdomsutbrott (Problem); därefter blåser de upp den framväxande epidemin eller pandemin eller pesten för att producera ett samtycke för den förplanerade lösningen (Reaktion); sedan rullar de ut det nya vaccinet som felaktigt framställs som en livräddare när det i själva verket sprider infektionen / sjukdomen som väsentligt förvärrar problemet (Lösning). 

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/18/operation-corona-bioterror-vem-star-bakom-den-varfor-nu-och-varfor-kina/

 

 

CORONA BEDRÄGERIET ÄR UPPENBART ETT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Men vad har nationen Sveriges medborgare och mänskligheten utsatts för och varför?

 

Globalistisk agenda som uppenbart Sverige ingår i, citat

 

 

Det finns inget bättre sätt för att genomföra ett obligatoriskt globalt vaccinationsschema än att konstruera en skrämmande pandemi med en mycket hög dödlighet.

Miljarder människor kommer då att kräva det nyligen utformade vaccinet som är nödvändigt för att skydda dem från en sådan dödlig infektion och / eller försvagande sjukdom.

Slut citat

Läs ännu mera via denna länk

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/18/operation-corona-bioterror-vem-star-bakom-den-varfor-nu-och-varfor-kina/

 

 

DE TVÅ SENASTE DAGARNAS MASSUTSKICK TILL MAKT- OCH MYNDIGHETSUTÖVARNA I SVERIGE

 

Läs dem, väldigt många får dessa, bl.a. Socialdepartementet, Sveriges Regering, Folkhälsomyndigheten, alla Sveriges regioner(fd landsting) och massor av privat personer, sprid vidare, du förstår varför när du läst mera ur dessa nedan stående pdf filer

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2020 10 18 aa

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2020 10 17 ok

 

 

 

 

Bilagor till dessa massutskick här nedan

 

Åklagarmyndigheten i Sverige huvudkontoret ytterst ansvarige Petra Lundh om Corona bedgrägeriet och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 2020 10 17

 

 

Jerndal-föredrag

 

 Open letter to the UK Government, Governments of the World and the Citizens of the World

WDAOpenLetter

 

 

 

 

Statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering stod bakom och beskyddade skadar och dödar verksamheten i Sverige under pågående Corona bedrägeriet 2020

 

 

Att följa myndigheternas råd är varje persons plikt, inskärpte statsministern i sitt tal till nationen den 22 mars, med anledning av coronans utbredning i Sverige.

 

 

 

 

Statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering stod bakom och beskyddade skadar och dödar verksamheten i Sverige under pågående Corona bedrägeriet 2020(tidigare också, eftersom skolmedicinen tillåts, utan laga stöd, att bedriva skadar och dödar verksamhet inom Vård Sverige, alla regioner/fd landsting)

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare blev vardagsmat i Sverige under pågående Corona bedrägeriet, en sann och verklighetsbaserad historia om ett fullständigt vansinne utan laga stöd, och utan stöd i de grundläggande mänskliga rättigheterna, diktatur fasoner som i en diktatur!

 

 

 

Publicerat 2020-10-18, imponerad av SvD/riksmedia, som äntligen beskriver lite försiktigt om/av verkligheten i Sverige, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

I det konstiga landet där många av de äldre dog

 

Men min bror som är läkare konstaterade att ”de kommer inte att göra ett skit om hon blir smittad, de kommer att stänga in henne och ge henne huvudvärkstabletter, eller morfin i värsta fall”.

 

 

Region Stockholms särskilda sjukhusledning beslutade 20 mars om riktlinjerna ”Styrande regelverk för patientflöden mellan vårdgivare i region Stockholm”. Inriktningen var att utöka coronavården utanför akutsjukhusen, samt att äldre på särskilt boende skulle vårdas på plats, trots att där inte finns fullgoda förutsättningar för covidvård, utan bara lindring.

Enligt Maciej Zarembas reportage minskade läkarbesöken på äldreboenden i Stockholm med 25 procent efter att dessa riktlinjer beslutats (DN 13/10).

 

 

I slutet av maj berättade överläkare Lena von Bahr att de platser som Ersta Hospice i ett utökat uppdrag under corona iordningställt, för botande behandling för äldre covidpatienter, med tillgång till bland annat syrgas, dropp och antibiotika, inte togs i anspråk.

 

 

”Det känns märkligt – vi har möjlighet att direkt ta in patienter från boenden om de exempelvis behöver syrgas, men vad jag kan se har inte en enda remiss kommit till oss från särskilt boende. Sedan läser man om att många avlider på boendena och att man tar beslut om att gå direkt på palliativ vård.” (DN 30/5)

 

 

Sedan i september är mamman tillbaka på sitt boende. De som var smittade har antingen gått bort eller tillfrisknat.

– Vi lyckades hålla henne smittfri medan hon levde här. Hon träffade inga andra än barn och barnbarn. Vi hade en fin tid, promenerade, satt och fikade och tittade på blommor. Att ha henne hemma var naturligtvis jobbigt, men vad som än händer kommer jag att se tillbaka på det som en otroligt viktig tid i livet. Inte sedan jag var barn har jag suttit med min mamma och sett orkidéerna slå ut. Hon säger själv att den tid hon var här var den bästa tiden på många, många år.

 

 

Jag frågar vad han tänker om myndigheternas beslut avseende de äldre.

 

 

– Jag är helt perplex inför att det kan ha skett i ett humanistiskt land. Det var ju ingen större diskussion när det skedde, även om alla förstod vad som stod där: vi ska inte ge äldre sjukvård, utan smärtlindring, och så får det ha sin gång.

 

 

 

Att följa myndigheternas råd är varje persons plikt, inskärpte statsministern i sitt tal till nationen den 22 mars, med anledning av coronans utbredning i Sverige.

 

 

Men vad gör man om det pågår en pandemi och myndigheterna inte är att lita på?

 

 

Om kommuner inte följer socialtjänstlagen, om den mest framhållna expertmyndigheten gör tolkningar av smittskyddslagen som är tveksamma, eller om regioner inte agerar på det sätt som patientsäkerhetslagen avsåg när den skrevs?

 

 

Vad ska medborgaren göra då?

 

 

Tove Lifvendahl är politisk chefredaktör. Läs mer på SvD.se/av/tove-lifvendahl

 

 

Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

 

Källa till ovan citerat

https://esvd.svd.se/1001/Svenska-Dagbladet/339555/2020-10-18/16389559/I-det-konstiga-landet-dar-manga-av-de-aldre-dog

 

 

 

 

SVENSKA DAGBLADET: I det konstiga landet där många av de äldre dog

 

 

Statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering stod bakom och beskyddade skadar och dödarverksamheten i Sverige under pågående Corona bedrägeriet 2020(tidigare också, eftersom skolmedicinen tillåts, utan laga stöd, att bedriva skadar och dödar verksamhet inom Vård Sverige, alla regioner/fd landsting)

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare blev vardagsmat i Sverige under pågående Corona bedrägeriet, en sann och verklighetsbaserad historia om ett fullständigt vansinne utan laga stöd, och utan stöd i de grundläggande mänskliga rättigheterna, diktatur fasoner som i en diktatur!

 

 

 

Publicerat 2020-10-18, imponerad av SvD/riksmedia, som äntligen beskriver lite försiktigt om/av verkligheten i Sverige, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

I det konstiga landet där många av de äldre dog

 

 

Men min bror som är läkare konstaterade att ”de kommer inte att göra ett skit om hon blir smittad, de kommer att stänga in henne och ge henne huvudvärkstabletter, eller morfin i värsta fall”.

 

 

Region Stockholms särskilda sjukhusledning beslutade 20 mars om riktlinjerna ”Styrande regelverk för patientflöden mellan vårdgivare i region Stockholm”. Inriktningen var att utöka coronavården utanför akutsjukhusen, samt att äldre på särskilt boende skulle vårdas på plats, trots att där inte finns fullgoda förutsättningar för covidvård, utan bara lindring.

 

 

Enligt Maciej Zarembas reportage minskade läkarbesöken på äldreboenden i Stockholm med 25 procent efter att dessa riktlinjer beslutats (DN 13/10).

 

 

I slutet av maj berättade överläkare Lena von Bahr att de platser som Ersta Hospice i ett utökat uppdrag under corona iordningställt, för botande behandling för äldre covidpatienter, med tillgång till bland annat syrgas, dropp och antibiotika, inte togs i anspråk.

 

 

”Det känns märkligt – vi har möjlighet att direkt ta in patienter från boenden om de exempelvis behöver syrgas, men vad jag kan se har inte en enda remiss kommit till oss från särskilt boende. Sedan läser man om att många avlider på boendena och att man tar beslut om att gå direkt på palliativ vård.” (DN 30/5)

 

 

 

Sedan i september är mamman tillbaka på sitt boende. De som var smittade har antingen gått bort eller tillfrisknat.

 

 

– Vi lyckades hålla henne smittfri medan hon levde här. Hon träffade inga andra än barn och barnbarn. Vi hade en fin tid, promenerade, satt och fikade och tittade på blommor. Att ha henne hemma var naturligtvis jobbigt, men vad som än händer kommer jag att se tillbaka på det som en otroligt viktig tid i livet. Inte sedan jag var barn har jag suttit med min mamma och sett orkidéerna slå ut. Hon säger själv att den tid hon var här var den bästa tiden på många, många år.

 

 

 

Jag frågar vad han tänker om myndigheternas beslut avseende de äldre.

 

 

– Jag är helt perplex inför att det kan ha skett i ett humanistiskt land. Det var ju ingen större diskussion när det skedde, även om alla förstod vad som stod där: vi ska inte ge äldre sjukvård, utan smärtlindring, och så får det ha sin gång.

 

 

Att följa myndigheternas råd är varje persons plikt, inskärpte statsministern i sitt tal till nationen den 22 mars, med anledning av coronans utbredning i Sverige.

 

 

 

Men vad gör man om det pågår en pandemi och myndigheterna inte är att lita på?

 

 

Om kommuner inte följer socialtjänstlagen, om den mest framhållna expertmyndigheten gör tolkningar av smittskyddslagen som är tveksamma, eller om regioner inte agerar på det sätt som patientsäkerhetslagen avsåg när den skrevs?

 

 

Vad ska medborgaren göra då?

 

 

Tove Lifvendahl är politisk chefredaktör. Läs mer på SvD.se/av/tove-lifvendahl

 

 

Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

 

 

Källa till ovan citerat

https://esvd.svd.se/1001/Svenska-Dagbladet/339555/2020-10-18/16389559/I-det-konstiga-landet-dar-manga-av-de-aldre-dog

 

 

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

 

 

Läs gällande lag om BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN I SVERIGE, citerar lösryckta delar, läs hela, citat

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

 

 

Brott mot mänskligheten

 

 

2 §  För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som

  1. dödar en person som ingår i gruppen,

  2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,

 

 

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

 

 

Slut citat

 

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN, KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR, alla politikerna i Sverige UTAN PERSONLIGT ANSVAR!

 

 

DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN HAR BL.A. MAKTEN ÖVER SKATTEMILJARDERNA

 

 

ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER INGÅR I DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN HAR SJÄLVA SÄKERSTÄLLT UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

 

SVERIGES SITTANDE REGERING KAN SÄKERSTÄLLA ATT UTAN PERSONLIGT ANSVAR FÖRSVINNER LIKA SNABBT SOM BLIXTEN, MEN GÖR DET INTE, TROTS ATT ALLA RIKSDAGS PARTIERNA HAR DEN UPPFATTNINGEN SOMMAREN 2018

 

 

Majoriteten av nationen Sveriges medborgare föds med fullständigt personligt ansvar och dör med fullständigt personligt ansvar, all makt utgår från nationen Sveriges medborgare/folket, ser och förstår DU VANSINNET och FÖRTRYCKET I VAD den samhällsfarligaste Klanen i Sverige står bakom

 

 

 

 

 

 

MEDICAL TYRANNY/ SKOLMEDICINEN DÖDAR: KORRUPTIONEN DÖDAR ÅLDERSRIKA I SVERIGE

 

 

Mycket viktig artikel av Björn Hammarskjöld, publicerad 2020-10-15, MÅSTE LÄSAS och spridas vidare i alla dina nätverk, citat

 

 

KORRUPTIONEN DÖDAR ÅLDERSRIKA I SVERIGE

 

 

Det är förskräckligt när ”makthavarna” helt saknar kunskap om hur hälso- och sjukvård ska bedrivas.

 

 

Att man tillsätter medicinska chefer i strid med Regeringsformens 12 kapitel 5 § där det klart framgår att det enbart är förtjänst och skicklighet som avgör när en chef ska tillsättas.

Denna lag gäller såväl samtliga statliga, regionala som kommunala tjänstetillsättningar. Då gäller det att ha tillräckligt många akademiska examina inom rätta områden och ha publicerat många artiklar

 

 

Politiska meriter inräknas inte.

 

 

Men i verkligheten struntar man i förtjänst och skicklighet och tar den som är trognast partiet utan akademiska examina. Det finns ett bra ord för detta beteende

 

 

KORRUPTION.

Sverige anses ha en låg grad av korruption enligt de mätningar som görs. Mätningarna görs bara på privata företag.

 

 

Korruptionsmätningarna görs aldrig inom den ”offantliga” sektorn. Där finns och frodas korruptionen alldeles förfärligt mycket.

 

 

Och det går alldeles för bra att driva korruptionen till oanade höjder alltsedan 1975-01-01 då Brottsbalkens 20 kapitel tog bort det personliga tjänstepersonsansvaret.

 

 

Politiker och tjänstepersoner kan begå vilka brott som helst mot våra grundlagar och administrativa lagar och ingen kan ställas till svars för alla sina lagbrott.

 

 

2018 skulle det ha kommit en lag i Brottsbalken där man återinförde det personliga tjänstepersonsansvaret men den till synes djupt k rr mp r d (saknade vokaler är a, e, e, o, u, sätt in dem på rätta platserna) regeringen saknar snart tre år senare ännu det minsta lilla förslag till lag. Verkar göra vad den kan för att skydda sin egen rygg.

 

 

Att sjukvården helt har negligerat den bästa behandlingen av patienter med Covid-19 är ett annat fasansfullt misstag. Sjukvården verkar inte läsa annan litteratur än läkemedelsreklam.

 

 

Docent Uffe Ravnskov fick in en debattartikel i Läkartidningen den 20 april om att vitamin C i hög dos (mer än 10 g intravenöst per dag) skyddade mot cytokin storm och patienterna överlevde. Från och med den 21 april har det i Sverige dött mer än 3 000 personer i Covid-19.

 

 

Med askorbatterapi skulle man därefter ha kunnat förhindra en prematur död hos omkring 2 500 personer medan endast omkring 600 skulle ha dött.

 

 

Om man sedan gåve befolkningen och patienterna vitamin D3 så att plasmanivån överstiger 125 nmol/L vitamin D3 så skulle nästan ingen ens smittas av SARS-CoV-2. De som hade brist på D3 och smittades med SARS-CoV-2 skulle bli snabbare friska med tillskott av vitamin D3.

 

 

Hade man använt sig av denna kombinationsterapi av C-vitamin och vitamin D3 hade troligtvis ännu färre dött i Covid-19 i Sverige.

 

 

Sjukvården i Sverige kunde ha förhindrat mer än 3 500 prematura dödsfall i Covid-19 per 2020-10-12 om sjukvården hade använt befintlig kunskap.

 

 

Det behövs då inga vacciner mot SARS-CoV-2.

Det går inte lika bra med selleri men vitamin D3 skyddar i betydligt högre grad (mer än 95 %) än vacciner som har en uppskattad skyddseffekt om ”50-60 %”.

 

 

Läs mer

https://anthropocene.live/2020/10/14/den-politiska-adelns-folkmord-pa-vara-skoraste-aldsta/

 

 

Referenser:

 

Uffe Ravnskov Läkartidningen

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/goda-anledningar-att-prova-hoga-doser-c-vitamin-vid-covid-19/

 

 

Humble, Pelling, Susanne Bejerot. Läkartidningen https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/

 

 

Glöm inte att läsa kommentarerna i LT!

 

 

Slut citat, sprid vidare i alla dina nätverk

Källa till ovan citerat

https://kostkunskap.blogg.se/2020/october/korruptionen-dodar-aldersrika-i-sverige.html

 

 

 

 

Ansvariga måste ställas till svars för samhällsförstörelsen

 

 

Publicerat 2020-10-17, MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE, mycket allmänbildande om hur Sverige vansinnet säkerställts av KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR, citat

 

 

Ansvariga måste ställas till svars för samhällsförstörelsen

https://www.youtube.com/watch?v=bewMKjzN4kc

 

 

Dr. Reiner Fuellmich: Crimes against Humanity

 

 

Denna video ska alla se och sprida vidare i alla nätverk, mycket viktigt om CORONA BEDRÄGERIET och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare, citat

Crimes against Humanity

https://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ&feature=youtu.be

 

Videon publicerad 2020 10 03 och har i skrivande stund visats 1 462 256, då bara på YouTube, den finns också speglade på andra plattformar, du kan ställa i svensk undertext, om du vill.

 

 

JENS JERNDAL: Den brutala sanningen bakom Covid-19, 5G och det nya GMO-vaccin man vill tvinga på varenda människa

 

Mycket viktig information från och av Jens Jerndal, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Den brutala sanningen bakom Covid-19, 5G och det nya GMO-vaccin man vill tvinga på varenda människa

Jerndal-föredrag

 

 

 

Varför mörkar ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE(huvudkontoret) om Corona bedrägeriet och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare?

 

 

Publicerat 2020-10-17, en synnerligen mycket väl befogad frågeställning till den ytterst ansvarige myndighetschefen Petra Lundh, huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

 

Varför mörkar ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE(huvudkontoret) om Corona bedrägeriet och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare?

 

 

Läs hela skrivelsen och sprid vidare i alla dina nätverk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/10/17/varfor-morkar-aklagarmyndigheten-i-sverigehuvudkontoret-om-corona-bedrageriet-och-brott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/

 

Skrivelsen och bilagan till skrivelsen bifogas också som bifogade pdf filer, Åklagarmyndigheten….. och Till….2020 10 17 och Jerndal…., du finner dem här nedan

Åklagarmyndigheten i Sverige huvudkontoret ytterst ansvarige Petra Lundh om Corona bedgrägeriet och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 2020 10 17

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2020 10 17 ok

 

Jerndal-föredrag

 

 

Banking Insider Exposes Covid-19 Mark of the Beast Rollout

 

 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE, citat

 

Banking Insider Exposes Covid-19 Mark of the Beast Rollout

https://banned.video/watch?id=5f8782e1284c4c12c1450d7e

 

 

 Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu