• Arkiv

2013-02-24 Socialstyrelsen JO-anmäls

 

Socialstyrelsen har skyldighet att utifrån av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare värna allmänheten och rättssäkert handlägga anmälningar från allmänheten.

 

Här har Socialstyrelsen bl.a. underlåtit och undanhållit att rättssäkert handlägga anmälan, 2 ggr. avslutat ärenden som Socialstyrelsen har ansvaret att fullfölja granskning i, att utifrån bl.a. att anmälningarna har grund i EU-rättigheten till fri rörlighet vid gränsöverskridande vård och av sedan tidigare beslutat av Sveriges riksdag.

 

Uppenbart har Socialstyrelsen icke handlagt rättssäkert och därtill  då skyddat landsting(bl.a. Landstinget Västernorrland/Sundsvalls sjukhus och Landstinget Dalarna/Falu lasarett) från att avslöjas  med att underlåta och undanhålla EU-rättigheten till fri rörlighet vid kommunicerat behandlingsalternativ till bättre/effektivare vård, utanför Sverige men inom EU, av landstingsskattebetalare, vilket är i strid emot av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare!

 

Du läser hela anmälan av Socialstyrelsen till JO via denna länk

JO anmälan av Socialstyrelsen 20130224

 

Pressmeddelandet kan du läsa via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/socialstyrelsen-jo-anmaels-839979


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu