• Arkiv

 • Kalender

  juni 2024
  m ti o to f l s
  « Maj    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930

Patientfrihet i Europa

Läs detta mycket viktiga dokument av Carl Michael von Quitzow LL.D.Jur.dr., Jean Monnet Professor i Europeisk rätt

Källa http://www.nackskadeforbundet.se/JeanMonnet20101213.pdf

 OBSERVERA!

Patientfrihet i Europa

Inom Europa gäller en frihet att prestera och att tillgodogöra sig tjänster. För en

del medlemsstater är detta okomplicerat då man har marknadsekonomiskt baserade

försäkringssystem. Alltsedan det vägledande rättsfallet Kohll som bekräftats i senare praxis är de enskilda unionsmedborgarna att se som kunder i de olika socialförsäkringssystemen och kan välja vård inom desamma.

Detta har inte setts med blida ögon i medlemsstater som har planekonomiskt baserade vårdsystem, vilket är fallet med Sverige. I det svenska vårdsystemet är den enskilde underordnad de övergripande vårdpolitiska målen och att denne skulle kunna ta engenväg utomlands strider mot det socialpolitiska solidaritetsbegreppet som präglat det planekonomiska sjukvårdssysten som står bjärt i kontrast till det kundbegrepp som präglar EG-rättsliga bedömningar.

Att vara kund i de olika medlemsstaternas socialpolitiska system är en unionsmedborgerlig rättighet enligt EG-domstolens avgöranden. De försök som medlemsstaterna gjort att kringränna densamma har inte varit framgångsrika. Under det svenska ordförandeskapet förkastades ett direktivförslag som hade begränsat EU-medborgares frihet att söka vård i andra medlemsstater i strid med fördragets grundprinciper. Detta direktivförslag hade med all sannolikhet annulerats av EG-domstolen vid talan härom.

Det kan uttolkas att medlemsstaterna står långt ifrån varandra i denna fråga. EG-domstolens praxis är emellertid entydig. De enskilda kan som kunder utnyttja medlemsstaternas olika socialförsäkringssystem för att i vart fall få täckt de kostnader som behandlingen kostat i ursprungsmedlemsstaten.

Att knyta behandlingsbehov i andra medlemsstater till svenska behandlingsformer såsom sker i Sverige strider mot den fria rörligheten och är öppet diskriminerande. Att lägga inhemska behandlingskriterier och att förbise utländsk vetenskap strider mot EG-rätten. Internationellt vetenskapliga rön skall respekteras, Sverige har ingen möjlighet att försvara en egen politisk linje enär EG-rätten skall tillämpas lika i alla medlemsstater och Sverige ej har några undantag härifrån. Sålunda har svenska patienter rätt att söka vård i andra länders socialförsäkringssystem utan inskränkningar.

Lund den 7 december 2010

Carl Michael von Quitzow LL.D.

Jur.dr., Jean Monnet Professor i Europeisk rätt

Detta är copyright och får ej missbrukas!

Carl Michael von Quitzow

Jur dr., Jean Monnet Professor i Europeisk rätt

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu