• Arkiv

Sveriges Regering – vad döljer Sveriges Regering för allmänheten?

Sveriges Regering har fått möjligheten via skrivelse av 2010-11-19 att besvara frågeställningar, begärt svar bl.a.  enligt nedan;

Vår uppfattning är att Rättighetsstadgan, ur Lissabonfördraget, skall gälla lika för alla EU-medborgare, även då inräknat svenska medborgare. Likabehandling har sedan 40 år varit inskriven i EU-förordningen 1408/71, dags att gå från ord till handling(visa på ansvarstagande)!
Härmed begär jag Assar Fager snarast svar från Sveriges Regering. Eftersom brevet handlar om EU-rätt åberopar jag Rättighetsstadgan i handläggningen, vilket innebär motiverade svar utifrån EU-rätt ifall inskränkningar diskuteras.
All kommunicering skall ske via e-post till [email protected] och brevledes till Assar Fager.
Brattvall 19 november 2010
För arbetsgruppen AMBU
Assar Fager
Brattvall 10
922 67 TAVELSJÖ

Det är synnerligen högst märkligt att Sveriges Regering, som drev igenom Lissabon fördraget och därigenom Rättighetsstadgan(i egenskap av ordförandeland för EU 2:a halvan av 2009) själva anser(godtycke som ogillas av EU-domstolen), uppenbart och bevisligen tills motsatsen är ställd utom all rimlig tvivel, vägrar, och därigenom underlåter EU-rättigheten till fri rörlighet vid gränsöverskridande vård inom EU/EES för svenska unionsmedborgare, besvara skrivelsen

Svaren på skrivelsen, som endast Sveriges Regering kan besvara, om svaren någonsin kommer från Regeringen, skulle garantera fullständig rättssäkerhet vid handläggning av gränsöverskridande vård inom försäkringskassan, landstingen och förvaltningsdomstolarna, varför vägrar Sveriges Regering besvara frågorna?

Vad har Sveriges Regering att dölja för allmänheten?

Läs via denna länk hela skrivelsen till Sveriges Regering och fundera själv om varför skrivelsen från 2010-11-19 är obesvarad?

Arbetsgruppen AMBU skrivelse till Sveriges Regering Socialdepatementet och komplettring till EU kommissionen20101119

Finner du kanske svaret, till att Sveriges Regering vägrat(hittills) besvara enkla frågeställningar som skulle garantera svenska medborgare fullständig rättssäkerhet,  via denna länk

Carl Michael von Quitzow LL D professor i EU-rätt om patientfrihet

Professor i EU-rätt Ulf Bernitz om Rättighetsstadgan

”Bernitz poängterade att rättighetsstadgan är primärrätt och jämställd med fördragen,det vill säga högsta rättsliga nivå. ”

Vad har rättighetsstadgan för rättslig position?

Starkare än Europakonventionen”

”EU:s rättighetsskydd är att det har en starkare position än Europakonventionen, åtminstone i Sverige. EU-rättens primärrätt gör anspråk på företräde framför svensk rätt. Och om det är ovillkorliga precisa regler är de omedelbart gällande i Sverige.”

”När det gäller skadeståndsansvaret i EU-rätten noterade Bernitz att vi har en likvärdighetsprincip och ett rättsskydd som innebär ett motsvarande skydd som Europakonventionen och direkt skadestånd.

Och det räcker att en överträdelse från ett land är tillräckligt klar, har en viss kvalité, culpa krävs alltså inte utan det är fråga om strikt ansvar, precis som i Europadomstolens praxis.”

Läs mera via denna länk

Rättighetsstadgan professor i EU-rätt Ulf Bernitz om Rättighetsstadgan

 

Läs om Europarätten,  grundläggande översikt av Ulf Bernitz via denna länk

http://db.tt/8LJOdmJc

 

You must be logged in to post a comment.


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu