• Arkiv

 • Kalender

  april 2024
  m ti o to f l s
  « Mar    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  

Pressmeddelanden

Press/nyhetsmeddelande 2011-07-06

Sveriges Regering säker patientrörlighet/rättssäkerhet/trovärdighet?

Vilken trovärdighet har Sveriges Regering? Varför besvaras icke skrivelse från arbetsgruppen AMBU till Sveriges Regering, skrivelse av 2010-11-19, med frågor som är avgörande för att ge svenska unionsmedborgare fullständig rättssäkerhet? Kan Sveriges Regering leva upp till ”säker patientrörlighet”? Vilket allmänintresse anser journalister och media att rättssäkerhet/trovärdighets frågor har?

läs mera via dessa länkar http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/sveriges-regering-saeker-patientroerlighet-raettssaekerhet-trovaerdighet-659034

http://www.mynewsdesk.com/se/view/news/sveriges-regering-saeker-patientroerlighet-raettssaekerhet-trovaerdighet-25210

http://almedalsveckan.se/index.php?option=com_newsdesk&view=newsitem&id=659034

 

Press/nyhetsmeddelande 2011-07-04

Vem tar ansvar? Sveriges Regering, Sveriges riksdag eller EU-kommissionen? Under Almedalsveckan har journalisterna och media möjligheten att avslöja denna rättsskandal men kommer så ske?

Du kan läsa press och nyhetsmeddelandet via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/sveriges-regering-sveriges-riksdag-eu-kommissionen-658525

http://www.mynewsdesk.com/se/view/news/sveriges-regering-sveriges-riksdag-eu-kommissionen-25134

Vem tar ansvar för att svenska unionsmedborgare icke får åtnjuta sin EU-rättighet till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES? Almedalsveckan är i full gång och journalisterna har tillfället att ställa de avgörande frågorna! Kommer denna rättsskandal att avslöjas under Almedalsveckan och lyftas upp i media av granskande journalister?

 

Press/nyhets meddelande;Sveriges Regering Vem tar ansvar i ”nya supertuffa Sverige”? 2011-07-03

Vårdkonsumenterna/svenska medborgarna Ulla, Helen, Inger, Berit, Ulf(alla är EU-medborgare med EU-rättigheter) och många flera funktionshindrade förhindras/underlåts generellt sina EU-rättigheter, rätten till fri rörlighet, av Försäkringskassan(FK) på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES!

Försäkringskassan motiverar generellt beslut felaktigt(EU-olagligt) utifrån att FK är skyldig att bevisa i beslut(omvänd bevisbörda gäller) vilket stöd man har för inskränkningen av EU-rättighet till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES utifrån EU-rättspraxis till medborgarna. Besluten skall vara objektiva och följbara genom att beslutsmotiveringen skall vara utifrån gällande EU-rättspraxis, så är det inte. Generellt hänvisar Försäkringskassan i beslut till förordning 1408/71,883/2004 och artiklarna 49/50.

Alltså har FK tolkat innehållet i förordningar och artiklarna.
* Detta är en befogenhet som FK icke innehar.

  • EU-domstolen har nämligen slagit fast att tolkningar av fördragets artiklar och förordningar är förbehållet till just EU-domstolen.
  • FK och svenska domstolar m.fl. har att tillämpa EU-rättspraxis!

Försäkringskassan presterar och levererar EU-olagliga motiveringar som att patienter behandlats med vårdmetoder som inte stämmer överens med de som används i Sverige eller att vårdmetoden inte skulle utförts i patientens hemlandsting och nekar vårdkonsumenter ersättning för vård i andra EU/EES-länder vilket är EU-olagligt!

Det finns inga krav på att vårdmetoden måste finnas i Sverige enligt EU-rättspraxis. Det avgjorde Jelinek-domen i Regeringsrätten redan år 2004! Alltså nekar/ förhindrar Försäkringskassan generellt dels svensk rättspraxis(Regeringsrättsdomen Jelinek av år 2004) och EU-rättspraxis vilka Försäkringskassan är skyldig att tillämpa i sina beslut!

Är Sverige en rättstat? När myndigheten Försäkringskassan tillåts fortsätta(Sveriges regering och oppositionen i Sveriges riksdag är informerade) detta myndighetsmissbruk gentemot medborgarnas EU-rättigheter är demokratin och rättsäkerheten helt satt ur spel!

Dessvärre har vi inom arbetsgruppen AMBU och Nackskadeförbundet också konstaterat, vi har full insyn i många beslut dels inom FK och domstolar, att flera domstolar(förvaltningsdomstolar) följer myndigheten Försäkringskassans strategi och taktik att förhindra den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES för svenska medborgare generellt.

Även Lina Stode, RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR SJUKVÅRDSTJÄNSTER. INOM EU/EES. Svensk fallstudie.(http://www.jus.umu.se/digitalAssets/13/13640_lina-stode.pdf ), konstaterar, citat från sidan 59;
”Försäkringskassans dokument, vägledningar ger ofta felaktiga besked. Genomgången av praxis visar att det saknas enhetlighet i rättstillämpningen och man ser understundom uppseendeväckande tolkningar av EG-rätten. Ett exempel är LR i Stockholm dom som motiverade avslag på krav om ersättning med fördraget som grund med att i detta fall var det förordningen som tillämpades. Ett domskäl som går stick i stäv med EG-domstolens praxis.”

Arbetsgruppen AMBU och Nackskadeförbundet har informerat Sveriges Regering, oppositionen i Sveriges riksdag, media m.fl. men ingen tar sitt ansvar!

EU-kommissionen har anmälan mot staten Sverige på sitt bord sedan 2009-05-27, de har påbörjat utredning och nu hållit på i snart över 500 dagar! Man skall då vara uppmärksam på att Sverige var ordförandeland andra halvan av 2009 och 2010 var det valår i Sverige. Råder så kallad ”borgfrid” för att viktigare är det politiska klimatet inom EU?

Kontentan blir då

  • att fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad är uppenbart inte prioriterat av staten Sverige eller EU-kommissionen!
  • att EU-rättspraxis gäller men förhindras gälla i staten Sverige för dess medborgare som därmed förhindras EU-rättigheten till bättre vård inom EU/EES!

När flera parter, Försäkringskassan och domstolar/staten Sverige, tillsammans gör allt för att förhindra den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad, en EU-rättighet för medborgarna/vårdkonsumenterna i Sverige, då kan man konstatera att en ”kartellbildning” är uppenbar!

Ingår EU-kommissionen i denna kartell? Bevisen är talande för sig och staten Sveriges svar till EU-kommissionen av 2010-07-21 ”täcker upp för Försäkringskassan” vilket är en skam för staten Sverige! Se AMBU gruppens yttrande över Sveriges svar till EU-kommissionen av datum 2010-07-21, läs hela yttrandet på www.nackskadeforbundet.se . Täcker EU-kommissionen upp för staten Sverige?

Kommissionen skall vara väktaren av avtalen medlemsländerna påskrivit,bevaka/se till att EU-medborgarnas EU-rättigheter respekteras, men när man utreder under ”mycket känslig period”(Sverige var ordförandeland 2009 och valår 2010) dras ärendet i så kallad långbänk. Snart över 500 dagars handläggning av anmälan 2009-05-27 mot staten Sverige från arbetsgruppen AMBU till EU-kommissionen och inget resultat presterats eller leverats utifrån anmälan!

Vilket ansvar tar media och journalister att kritiskt granska makt och myndighets korruption?Journalisternas ansvar är att avslöja sanningen, inte dölja den! Pressfriheten är självklar men den kräver också ansvar hos journalisterna. Ingår media och journalister i kartellen? Tystnad råder trots att media och journalister är informerade! Bevisen finns för att staten Sverige icke tillämpar svensk rättspraxis och EU-rättspraxis och bryter därmed mot lojalitetsplikten(Försäkringskassan m.fl. som generellt förhindrar den fria rörligheten).

Vi ser fram emot att journalisterna inom riksmedia tar sitt ansvar och kritiskt granskar makten och myndigheterna och delger allmänheten verkligheten om att fortfarande efter 15 år EU-medlemskap undanhålls svenskarnas EU-rättigheter.

I samarbete för arbetsgruppen AMBU och Nackskadeförbundet

Bert Magnusson ordf. Nackskadeförbundet och en av tre i arbetsgruppen AMBU

Bo Sonnsjö vice ordförande Nackskadeförbundet

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Assar Fager, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Läs mera via denna länk http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Du kan läsa mera via  www.nackskadeforbundet.se

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken http://nackskadeforbundet.se/AMBU.php

 

Press och nyhets meddelande: Sveriges Regering socialutskottets ordförande Kenneth Johansson m.fl. 2011-07-03

Vilken trovärdighet har socialutskottets ordförande Kenneth Johansson och övriga politiker i Sveriges Riksdag?

Det är ingen som agerat i Sveriges Riksdag utifrån vad som delgivits dessa utifrån att den fria rörligheten inom hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES generellt förhindras/underlåts av staten Sverige. Sveriges Regering och Sveriges Riksdags alla ledamöter är informerade via e-post i flera omgångar om just detta men ingen har agerat, varför?

En mycket viktig del i debatten utifrån att just konkurens, patientmakt och konkurrenskraft omnämns av Kenneth Johansson. Kenneth Johansson satt i möte med bl.a. representanter för arbetsgruppen AMBU för över 2 år sedan. Han m.fl. riksdagspolitiker blev informerad om hur illa det är ställt med den fria rörligheten för svenska unionsmedborgare men har uppenbart glömt att han icke agerat i denna fråga! Där staten Sverige med Sveriges Regering i spetsen nu står inför att EU-kommissionen inom när framtid fattar beslut om hur de skall agera mot staten Sverige.

läs mera via dagens pressmeddelande via denna länk http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/sveriges-regering-socialutskottets-ordfoerande-kenneth-johansson-m-fl-658133

 

Pressmeddelande 2011-06-30

Läs dagens pressmeddelande om Sveriges Regering vägrar besvara frågor

Här får du som läsare insikt om varför Sveriges Regering förmodligen vägrar besvara frågeställningar i skrivelse till Sveriges Regering av datum 2010-11-19. Fråga 7 och bakgrunden till fråga 7 ger en mycket klar bild för den som förstår problematiken!

Läs via denna länk http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ns-sensus/pressrelease/view/sveriges-regering-vaegrar-besvara-fraagor-657024

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

 

Sveriges Regering vägrar besvara frågor 2011-06-30

Här får du som läsare insikt varför Sveriges Regering förmodligen vägrar besvara frågeställningar i skrivelse till Sveriges Regering av datum 2010-11-19. Fråga 7 och bakgrunden till fråga 7 ger en mycket klar bild för den som förstår problematiken!

Uppenbart är att Sveriges Regering har ett stort ansvar som Sveriges Regering vägrar axla! Svenska unionsmedborgares EU-rättighet till fri rörlighet underlåts och därmed bedriver Sverige en generell diskriminering utifrån artikel 21.2 i Rättighetsstadgan mot svenska unionsmedborgare pga. att vi är av svensk nationalitet!

Frågorna i sin helhet, alla,  hittar du under fliken Sveriges Regering via denna länk http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/sveriges-regering/

Bakgrund till fråga 7

Sveriges statsminister fick utöva skicklig politisk kraft för att genomdriva Lissabonfördraget. I fördraget ingår Europeiska unionens Rättighetsstadga. Den 19 oktober 2010 IP10/1348 skriver EU-kommissionär Viviane Reding med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap bl.a. ;

EU-kommissionen och särskilt rättstjänsten, kommer att agera mycket uppmärksamt för att se till att stadgan följs vid utarbetande av alla förslag till EU-lagstiftning etc. samt att den följs av medlemsstaterna när de tillämpar EU-lagstiftnigen.”

Av stadgans artikel 52 framgår att varje begränsning ska vara inskriven i lag och begränsningar ska vara godkänd av unionen. Av artikel 41 framgår att förvaltning(Försäkringskassan) är skyldiga motivera sina beslut. Följden blir då att avslagen måste motiveras genom de begränsningar som är inskriven i lag varvid då begränsningen ska vara sanktionerad av EU.

I Sveriges svarsbrev till EU-kommissionen och Socialministerns svar till Andreas Persson, uppges att Sverige saknar lagstiftning inom gränsöverskridande vård. Likväl motiverar Försäkringskassan avslag från just lagstiftning och egen praxis.

Därutöver struntar FK att motivera sina avslag utifrån Rättighetssstadgans artikel 41 trots att patienten har begärt detta.(Bevisen finnes i arbetsgruppen AMBU:s skrivelse till EU-kommissionen ang. pågående överträdelseärende 2010-09-27, sewww.nackskadeforbundet.sehttp://www.nackskadeforbundet.se/AMBU.php)

Rättighetsstadgans artikel 52.7 anger att domstolarna ska beakta stadgan och dess EU-praxis. Det konstateras en stor variation mellan svenska domstolar. De flesta följer Försäkringskassans påståenden.

Redan i domen mål C-224/97 Ciola punkterna 30-33 beslutas att domstol skall skydda den enskilda mot nationella förvaltningsbeslut som begränsar gemenskapsrätten.

Det är således inga nyheter stadgan presenterar!

Fråga 7 till Sveriges Regering

7a) Har Regeringen begärt och fått beviljat tillstånd att inte följa Rättighetsstadgan som ingår i Lissabonfördraget?

7b) Om inte, kommer då medlemsstaterna ha förtroende för Sverige, som genom statsminister Fredrik Reinfeldts politiska tryck fått andra länder att acceptera stadgan, men i lönndom för gemenskapen, tillåter Försäkringskassan och vissa domstolar att strunta i Rättighetsstadgans regler?

7c) Rättighetsstadgan villkorar lagstiftning för begränsning av rättigheter. Sveriges Regering säger att lagstiftning saknas, hur kan då Försäkringskassan tillåtas göra begränsningar?

7d) Eller har Regeringen hos EU begärt och fått förtur för Försäkringskassans alldeles egen lagstiftning och praxis?

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

[email protected]

 

Om Maktkorruption 2011-06-29

Nyhet/pressmeddelande via MyNewsdesk http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ns-sensus/news/view/om-maktkorruption-24811

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ns-sensus/pressrelease/view/maktkorruption-656850

2011-06-29 14:02

Hur maktkorrupt är Sverige?

Har Sverige en korruptionsfri journalistkår?

Almedalsveckan påbörjas inom kort, den politiska makteliten och makteliten inom journalistkåren kommer alla att närvara, och där kanske vi kan få svaret om det föreligger grund för misstanke maktkorruption dels inom politiska makteliten och dels inom journalist kåren/media!

Denna dag har gått ut pressmeddelande,http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ns-sensus/pressrelease/view/baesta-journalist-och-media-656753 , och utifrån det så vet vi inom en vecka om rättsäkerhetsfrågor utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES kommer allmänheten till del via press/media!

Att Sverige granskas av EU-kommissionen utifrån anmälan från arbetsgruppen AMBU sedan över 2 år, anmälningsdatum 2009-05-27. Utifrån anmälan om brott mot lojalitetsplikten, förhindran av den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES och generell diskriminering av alla svenska unionsmedborgare pga. svensk nationalitet utifrån Rättighetsstadgan artikel 21.2 och därtill kartellbildning för att värna om att de svenska vårdgivarna icke skall utsättas för konkurrens av andra vårdgivare inom EU/EES m.m.!

Du kan läsa mera om fakta via denna länkhttp://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

EU-kommissionen. Uppenbart är att anmälan mot staten Sverige, som handlagts över 2år av EU-kommissionen, borde granskas av kritiskt granskande journalister utifrån att det finns så starka bevis, generellt starka bevis, mot staten Sverige så att ärendet borde varit på väg till EU-domstolen vid detta lag via EU-kommissionens försorg.

Sveriges Regering och Sveriges Riksdag med flera. Uppenbart är att alla dessa känner till faktumet att alla svenska unionsmedborgare fråntages sina EU-rättigheter generellt inom Sverige men ingen agerar, varför? Bevisen för det finns hos arbetsgruppen AMBU om att alla dessa är informerade och tillskrivna om problemen. Möte har begärts med ansvariga ministrar men de har nekat till möte!

Sveriges Regering vägrar besvara frågeställningar utifrån att endast de kan svara på dessa frågor för att garantera svenska unionsmedborgare fullständig rättsäkerhet vid handläggning av gränsöverskridande vård ärenden inom EU/EES i handläggning dels inom Försäkringskassan och dels inom förvaltningsdomstolarna.

Nu har journalister och media en gyllene möjlighet att under Almedalsveckan ställa frågorna till alla berörda och kritiskt granska makten, den politiska makten, även så EU-kommissionen utifrån den orimligt långa handläggningstiden utifrån de generellt starka bevisen mot staten Sverige!

Fakta i dessa sammanhang finns att tillgå via denna länkhttp://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Kommer journalisterna under Almedalsveckan kritiskt granska och ställa frågorna för att värna svenska unionsmedborgares rättssäkerhet utifrån EU-rättigheter eller är de korrupta och tiger?

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU


Pressmeddelande 2011-06-29

2011-06-29 12:27

Har stunden äntligen kommit under Almedalsveckan?

Du har nu möjligheten att ställa frågorna till berörda politiker, se programmet här nedan, som alla svenska unionsmedborgare är beroende av svar på för att få fullständig rättsäkerhet utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES.

En av er journalister, Lena Mellin, har ett gyllene tillfälle då Lena Mellin skall fråga ut riksdagspartierna bl.a.

Datum & tid:

Söndag, 3 juli: Miljöpartiet – Gustav Fridolin och Carl Schlyter, kl.15.00-15.45
Måndag, 4 juli: Moderaterna – Anna Kindberg Batra och Christofer Fjellner, kl. 15.30-16.15
Tisdag, 5 juli: Vänsterpartiet – Lars Ohly, kl. 14.10-14.55
Onsdag, 6 juli: Folkpartiet – Erik Ullenhag, kl.15.00-15.45
Torsdag, 7 juli: Centerpartiet – Annie Johansson och Lena Ek, kl. 16.00-16.45
Fredag, 8 juli: Socialdemokraterna – Carin Jämtin och Åsa Westlund, kl.15.00-15.45
Lördag, 9 juli: Kristdemokraterna – Acko Ankarberg Johansson, kl. 17.00-17.45
Söndag, 10 juli: Sverigedemokraterna – Jimmie Åkesson, kl. 13.00-13.45

Plats: Europahuset i Almedalen (Clematis), Strandgatan 20.

Syftet med detta arrangemang är enligt källanhttp://www.europaparlamentet.se/view/sv/press-release/pr-2011/pr-2011-juni/pr-2011-juni-3.html;jsessionid=E08876781FE10E34A97FBDFB8B9F82AF

Mer än hälften av de lagar och beslut som fattas av riksdagen och landets kommunfullmäktige har sitt ursprung i Bryssel. Men det svenska offentliga maktutövande som äger rum i EU granskas inte i samma omfattning som den övriga inrikespolitiken. Utfrågningen ”Vägval Europa”, med K-G Bergström och Lena Mellin, vill synliggöra partiernas inställning till Europasamarbetet och deras ståndpunkter i olika sakfrågor.

Vi inom arbetsgruppen AMBU har ställt avgörande frågor till Sveriges Regering i skrivelse av datum 2010-11-19, men Sveriges Regering vägrar besvara frågeställningarna. Dessa frågeställningar är avgörande att få svar på. Endast Sveriges Regering kan besvara dessa frågeställningar och svaren är nödvändiga för att svenska unionsmedborgare skall kunna få åtnjuta fullständig rättsäkerhet vid handläggning av  ärenden som berör gränsöverskridande vård dels inom Försäkringskassan och dels inom förvaltningsdomstolarna.

Du kan läsa mera via denna länhttp://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Alla i Sveriges Riksdag och EU-parlamentarikerna är införstådda och informerade om att Sveriges Regering vägrar besvara frågeställningarna, e-post har gått till EU-parlamentarikerna och Sveriges Riksdags alla ledamöter men ingen har agerat för att värna svenska unionsmedborgare att få dessa svaren som Sveriges Regering hittills vägrat besvara!

Du har nu möjligheten som journalist att föra upp frågan i debatten, varför alla berörda, som kan agera och få Sveriges Regering att besvara frågorna, hittills icke värnat om svenska unionsmedborgares EU-rättighet till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES, så kallad gränsöverskridande vård inom EU/EES.

Om du är en ärlig icke korrupt journalist så inser du att detta skall kritiskt granskas och delges allmänheten och ditt tillfälle till detta att inleda med frågor om detta under Almedalsveckan må vara ett gyllene tillfälle!

Läs in dig via länken http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/ skrivelsen till Sveriges Regering av datum 2010-11-19 finns att läsa via länkenhttp://eueeshealthcare.mpbloggar.se/sveriges-regering/under fliken Sveriges Regering och punkt 2.

Svenska unionsmedborgare är generellt i behov att få åtnjuta samma EU-rättigheter som övriga unionsmedborgare inom EU men så är icke fallet i Sverige där svenska unionsmedborgare generellt diskrimineras, se Rättighetsstadgan artikel 21.2, pga. just att vi är av svensk nationalitet!

Ditt ansvar som granskande journalist, om du icke är korrupt, är att kritiskt granska makten och tillfället kan inte bli bättre. Det bästa tillfället besitter uppenbart Lena Mellin och K.G.Berström;Varje dag under Almedalsveckan frågar journalisterna K-G Bergström och Lena Mellin ut partiledare och partirepresentanter från de åtta riksdagspartierna om deras EU-politik.

Detta kommer också att delges/publiceras, för att allmänheten skall få del av pressmeddelandet, via http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken http://nackskadeforbundet.se/AMBU.php

 


 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu