• Arkiv

Media/journalister granskar de kritiskt?

Lena Mellin, Aftonbladet 2011-06-30

Till Lena Mellin, Aftonbladet

2011-06-30 06:28

Som journalist med lång erfarenhet förstår du om någon innebörden av dagens pressmeddelande som du finner via denna länkhttp://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ns-sensus/pressrelease/view/sveriges-regering-vaegrar-besvara-fraagor-657024

Om du ställer de rätta frågorna under Almedalsveckan och därmed värnar om rättssäkerheten för generellt alla svenska unionsmedborgares EU-rättighet till fri rörlighet så kan ni inom Aftonbladet delge allmänheten vad du får för svar på frågeställningarna.

Lycka till i Almedalen för det lär bli både varmt/hett och svettigt!

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

 

Till journalisten Lena Mellin, Aftonbladet 2011-06-29 via epost denna dag

on 2011-06-29 12:47

Bästa Lena Mellin

Läser alltid vad du skriver och det gör mig glad att du kritiskt granskar och förmedlar till oss läsare på ditt speciella mycket bra sätt att skriva, tack för att just du finns!

Du bland många andra journalister, men framförallt du och K.G. Bergström, har nu ”bollen” att värna om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES. Se pressmeddelande här nedan;

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ns-sensus/pressrelease/view/baesta-journalist-och-media-656753

Bästa journalist och media

2011-06-29 12:27

Har stunden äntligen kommit under Almedalsveckan?

Du har nu möjligheten att ställa frågorna till berörda politiker, se programmet här nedan, som alla svenska unionsmedborgare är beroende av svar på för att få fullständig rättsäkerhet utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES.

En av er journalister, Lena Mellin, har ett gyllene tillfälle då Lena Mellin skall fråga ut riksdagspartierna bl.a.

Datum & tid:

Söndag, 3 juli: Miljöpartiet – Gustav Fridolin och Carl Schlyter, kl.15.00-15.45
Måndag, 4 juli: Moderaterna – Anna Kindberg Batra och Christofer Fjellner, kl. 15.30-16.15
Tisdag, 5 juli: Vänsterpartiet – Lars Ohly, kl. 14.10-14.55
Onsdag, 6 juli: Folkpartiet – Erik Ullenhag, kl.15.00-15.45
Torsdag, 7 juli: Centerpartiet – Annie Johansson och Lena Ek, kl. 16.00-16.45
Fredag, 8 juli: Socialdemokraterna – Carin Jämtin och Åsa Westlund, kl.15.00-15.45
Lördag, 9 juli: Kristdemokraterna – Acko Ankarberg Johansson, kl. 17.00-17.45
Söndag, 10 juli: Sverigedemokraterna – Jimmie Åkesson, kl. 13.00-13.45

Plats: Europahuset i Almedalen (Clematis), Strandgatan 20.

Syftet med detta arrangemang är enligt källanhttp://www.europaparlamentet.se/view/sv/press-release/pr-2011/pr-2011-juni/pr-2011-juni-3.html;jsessionid=E08876781FE10E34A97FBDFB8B9F82AF

Mer än hälften av de lagar och beslut som fattas av riksdagen och landets kommunfullmäktige har sitt ursprung i Bryssel. Men det svenska offentliga maktutövande som äger rum i EU granskas inte i samma omfattning som den övriga inrikespolitiken. Utfrågningen ”Vägval Europa”, med K-G Bergström och Lena Mellin, vill synliggöra partiernas inställning till Europasamarbetet och deras ståndpunkter i olika sakfrågor.

Vi inom arbetsgruppen AMBU har ställt avgörande frågor till Sveriges Regering i skrivelse av datum 2010-11-19, men Sveriges Regering vägrar besvara frågeställningarna. Dessa frågeställningar är avgörande att få svar på. Endast Sveriges Regering kan besvara dessa frågeställningar och svaren är nödvändiga för att svenska unionsmedborgare skall kunna få åtnjuta fullständig rättsäkerhet vid handläggning av  ärenden som berör gränsöverskridande vård dels inom Försäkringskassan och dels inom förvaltningsdomstolarna.

Du kan läsa mera via denna länhttp://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Alla i Sveriges Riksdag och EU-parlamentarikerna är införstådda och informerade om att Sveriges Regering vägrar besvara frågeställningarna, e-post har gått till EU-parlamentarikerna och Sveriges Riksdags alla ledamöter men ingen har agerat för att värna svenska unionsmedborgare att få dessa svaren som Sveriges Regering hittills vägrat besvara!

Du har nu möjligheten som journalist att föra upp frågan i debatten, varför alla berörda, som kan agera och få Sveriges Regering att besvara frågorna, hittills icke värnat om svenska unionsmedborgares EU-rättighet till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES, så kallad gränsöverskridande vård inom EU/EES.

Om du är en ärlig icke korrupt journalist så inser du att detta skall kritiskt granskas och delges allmänheten och ditt tillfälle till detta att inleda med frågor om detta under Almedalsveckan må vara ett gyllene tillfälle!

Läs in dig via länken http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/ skrivelsen till Sveriges Regering av datum 2010-11-19 finns att läsa via länkenhttp://eueeshealthcare.mpbloggar.se/sveriges-regering/under fliken Sveriges Regering och punkt 2.

Svenska unionsmedborgare är generellt i behov att få åtnjuta samma EU-rättigheter som övriga unionsmedborgare inom EU men så är icke fallet i Sverige där svenska unionsmedborgare generellt diskrimineras, se Rättighetsstadgan artikel 21.2, pga. just att vi är av svensk nationalitet!

Ditt ansvar som granskande journalist, om du icke är korrupt, är att kritiskt granska makten och tillfället kan inte bli bättre. Det bästa tillfället besitter uppenbart Lena Mellin och K.G. Berström; Varje dag under Almedalsveckan frågar journalisterna K-G Bergström och Lena Mellin ut partiledare och partirepresentanter från de åtta riksdagspartierna om deras EU-politik.

Detta kommer också att delges/publiceras, för att allmänheten skall få del av pressmeddelandet, via http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken http://nackskadeforbundet.se/AMBU.php

……………………………………………………………………

Du kan också se det via denna länk http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Min förhoppning är att du nu gör slag i saken och sätter dig in i problematiken via fakta och värnar om alla svenska unionsmedborgares EU-rättighet till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES som uppenbart varken Sveriges Regering, Sveriges riksdag m.fl. icke värnar om.

 

Diskriminering pga. att vi är svenska unionsmedborgare utifrån Rättighetsstadgan artikel 21.2 vilket är mycket allvarligt och helt orimligt dvs. EU-olagligt.

Frågan har nu sin gyllene chans att debatteras och belysas av alla journalister under Almedalsveckan. Kommer den icke upp ”på ytan” och delges allmänheten då är frågan om vi har en korrupt icke seriös journalist kår/media i Sverige?

mvh

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

 

Sveriges Regering Bästa journalist och media

Bästa journalist och media

Under flera år har EU-kommissionen utrett och granskat staten Sverige, se mer utifrån denna sida http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

EU-kommissionen har under drygt 2 år granskat staten Sverige utifrån anmälan av arbetsgruppen AMBU av datum 2009-05-27 och ännu icke kommit till beslut om hur gå vidare! Däremot i den berömda Vargfrågan är ett motiverande yttrande på gång utifrån vad som journalister och media rapporterat om!

Alla svenska unionsmedborgare, generellt alla svenska unionsmedborgare, är generellt förhindrade/underlåtna att åtnjuta fullständig rättsäkerhet i Sverige utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES bl.a. pga. av att Sveriges Regering vägrar besvara frågeställningar av datum 2010-11-19(delegerat till Socialdepartementet och de har i uppdrag att besvara frågeställningarna men de vägrar att besvara frågeställningarna).

Frågorna/skrivelsen till Sveriges Regering ser du via denna länk http://nackskadeforbundet.se/EU-ratt/AMBU/AMBUskrivelseTillSverigesRegeringSocialdepatementetOchKomplettringTillEUkommissionen2010

Det är synnerligen mycket allvarligt när Sveriges Regering vägrar och underlåter svenska unionsmedborgare EU-rättigheten till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES i syfte att värna om den inhemska svenska vårdmarknaden, går icke att uteslutas! Dessutom innebär det att alla vårdgivare utanför Sverige diskrimineras och fråntages möjligheten till fri konkurens på denna hälso- och sjukvårdsmarknad inom EU/EES.

Generellt alla svenska unionsmedborgare, dvs. hela svensk befolkning, underlåts och förhindras därmed denna EU-rättighet utifrån de bevis som arbetsgruppen AMBU delgivit EU-kommissionen i anmälan av datum 2009-05-27. Substans finns uppenbart i anmälan då granskningen inletts och kommissionen står inför att besluta om nästa steg efter över 2 års intern handläggning.

Under våren 2011 flytta EU-kommissionen anmälan och handläggningen från GD Inre marknad till GD Hälso- och konsumentfrågor och frågan är varför man gör det efter nästan 2 års handläggning och icke kommer till beslut inom GD Inre marknad? Uppenbart är att GD Hälso- och konsumentfrågor existerat under hela anmälans existens!
* Är EU-kommissionen opartisk, rättsäkert och saklig i sin granskning av staten Sverige(utifrån anmälan mot staten Sverige av arbetsgruppen AMBU av datum 2009-05-327) eller är det ”manipulerande” på mycket hög nivå för att skjuta ärendet bort i tiden dvs. fördröja handläggningen och beslut om åtgärd ytterligare?
* Är det dags att journalister och media kritiskt granskar dels Sveriges Regering och dels Sveriges Riksdags alla ledamöter(de är informerade via undertecknad och e-post övertid men vägrar lyfta frågan, annan konklusion kan icke ses då ingen i riksdagen lyft frågan trots möjligheten och därmed är dessa generellt alla riksdagsledamöter så kallat ”medbrottslingar” då de tiger och uppenbart samtycker)?
Är det dags att EU-kommissionen ifrågasätts utifrån att handläggningstiden är enormt lång och varför ärendet ej kom till beslut i beslutsrundan av 27 januari inom EU-kommissionen och varför ärendet flyttades till GD Hälso- och konsument? Är handläggning till fördel för alla svenska unionsmedborgare eller är syftet att värna om systemet? För uppenbart är att det är en rättsskandal av icke tidigare skådat slag i Sverige och därtill uppenbart en politisk skandal utan jämförelse i svensk historia!
Är det dags att ifrågasätta varför EU-kommissionärerna vägrar besvara frågeställningarna, som de är skyldiga att besvara inom 15 arbetsdagar enligt EU-kommissionens chef Pierre Schellenkens för Stockholms representation. Kommissionärerna, alla, har fått dels skrivelse och dels påminnelse om att besvara skrivelsen och vägrar besvara frågeställningar, varför? Läs skrivelsen till kommissionärerna via denna länk http://nackskadeforbundet.se/EU-ratt/AMBU/20110314arbetsgruppen%20AMBU.doc ,registreringsnummer ARES(2011)283485.

OBS! Den delen, att EU-kommissionärerna vägrar besvara frågor som de är skyldiga till att besvara utifrån Rättighetesstadgan artikel 41 blev därför föremål för en anmälan till EU-ombudsmannen av datum 2011-05-19, reg. nr. 1161/2011/TN.

Är det dags att ”kritiskt granska” och börja ställa frågor till Sveriges Regering, Sveriges Riksdag och EU-kommissionen kanske rent av under Almedalsveckan, som är ett stort ”jippo” där journalister och politiker m.m. umgås flitigt och intensivt under en förhoppningsvis turbulent vecka i utvecklingens tecken för alla svenska unionsmedborgare!

Generellt alla svenska unionsmedborgare diskrimineras således utifrån Rättighetsstadgans artikel 21.2, Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.”. Rättighetsstadgan via denna länk http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:SV:PDF

OBS! Accepterar allmänheten, om det kritiskt granskas av media och journalister och delges allmänheten, ett sådant faktum och hur kommer allmänheten reagera om journalister delger allmänheten detta faktum? Blir det en världsnyhet som i sin tur kräver att Sveriges Regering tar sitt ansvar?

Det är icke på något sätt rimligt att journalister i Sverige är så ”lojala” mot makten att detta icke kritiskt granskas och rapporteras om till allmänheten.

Journalisten Klas Leffler, Örnsköldsviks Allehanda/Tidningen Ångermanland, har ställt frågor till EU-kommissionen om när handläggningen är kommen till att resultera i ett beslut om nästa åtgärd men icke fått något svar trots att denne stött på flertalet gånger, enligt honom själv till undertecknad vid telesamtal.

Undertecknad har vänligen men bestämt framfört vikten av att frågeställningarna till Sveriges Regering, av datum 2010-11-19, kan ställas av journalisten Klas Leffler och ÖA/Tidningen Ångermanland, för vad händer om Sveriges Regering nekar en journalist att få svar på dessa frågeställningar, vilka konsekvenser kommer då? Om denna lokal tidning ställer frågorna eller inte avgör de själva.

Alla journalister har möjligheten under Almedalsveckan att ställa de ”skarpa frågorna” till Sveriges Regering och Sveriges riksdags alla ledamöter, kommer det att ske? Värnar svenska journalister om rättsäkerhetsfrågor utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES?

Värnar journalistkåren om att svenska unionsmedborgare skall få åtnjuta fullständig rättssäkerhet?

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu