• Arkiv

Europaparlamentarikerna

Till alla svenska EU-parlamentariker 2011-06-29

Bästa EU-parlamentariker

Tillskriver er alla svenska ledamöter i Europaparlamentet inför Almedalsveckan

Då sommaren nu äntligen är här får vi hoppas att du är närvande på Gotland i Visby under Almedalsveckan.

Du får del denna dag av information som gått till alla ledamöter i Sveriges Riksdag så att även du kan, om du har ansvar och bryr dig, förbereda dig inför Almedalsveckan och förhoppningsvis taga ansvar för att rättsäkerheten för svenska unionsmedborgares EU-rättighet till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES återupprättas!

Om du nogsamt läser vad som alla Sveriges riksdags ledamöterna idag fått del av så kan du också förstå problematiken och dessutom allvaret.

Du har ett ansvar och sedan är det upp till dig att taga ansvar och föra upp frågan i debatten för det är helt orimligt att detta får fortsätta dvs. att alla svenska unionsmedborgare skall generellt diskrimineras och underlåtas deras EU-rättighet till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES, så kallad gränsöverskridande vård.

Du är nu informerad och delgiven samma fakta som alla svenska riksdagsledamöter och sedan får tiden utvisa om du tager ansvar eller om du också ”fortsätter och blundar”!

Denna skrivelse till er alla EU-parlamentariker kommer att publiceras för allmänhetens kännedom direkt på denna sidahttp://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

På samma sida, http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/ , kan du läsa in dig och vara förberedd påfall du är intresserad av att värna svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och rättsäkerhet, du ser mer om vad som delgivits alla Sveriges riksdagsledamöter under detta mail.

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

[email protected]

Du kan läsa mera om arbetsgruppen AMBU via denna länkhttp://nackskadeforbundet.se/AMBU.php

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sveriges Riksdag

Alla riksdagsledamöter

Stockholm

2011-06-29

Bästa riksdagsledamot

Sommaren är här och Almedalsveckan ligger framför er och närmar sig nu med stormsteg.

Utifrån vad du informerats om, alla riksdagsledamöter, övertid från undertecknad om hur illa det är ställt med rättssäkerheten i Sverige för generellt alla svenska unionsmedborgare utifrån fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES så kallad gränsöverskridande vård så kommer förhoppningsvis dessa frågor lyftas under Almedalsveckan.

Det är bevisat att svenska unionsmedborgare generellt förhindras av den svenska staten till fri rörlighet och detta är då utifrån svenskt medborgarskap och det innebär brott mot Rättighetsstadgan artikel 21.2.Sverige granskas av EU-kommissionen sedan över 2 år och kommer förhoppningsvis till beslut om hur gå vidare då substans i anmälan av staten Sverige från arbetsgruppen AMBU av datum 2009-05-27 innehåller substans generellt med mycket starka bevis, därav inleddes granskningen!

Dessutom att den fria rörligheten, konkurrensen, fullständigt snedvrides/förhindras för vårdgivare utanför Sverige men inom EU/EES dvs. de får icke konkurrera på lika villkor utifrån att inom Sverige är uppenbart en kartell som skyddar den svenska inre vårdmarknaden i Sverige från att konkurrensutsättas.

Huvudman för denna kartell är uppenbart Sveriges Regering och eftersom ni i Sveriges Riksdag är medvetna om problematiken, informerade via e-post från undertecknad vid många innehålls rika fakta, men icke agerat så är ni att betraktas som så kallade ”medbrottslingar” då ni stilla tiger och icke agerar för att värna rättsäkerheten för svenska unionsmedborgare.

Därför har undertecknad via pressmeddelanden, hemsida och e-post m.m. de senaste dagarna gjort känt om detta inför Almedalsveckan och förhoppningsvis lyftes frågorna i Visby under Almedalsveckan.

Om det blir topp politiker inom makteliten från respektive parti eller om det blir journalister som lyfter frågorna först får tiden utvisa. Kanske det icke händer något alls och det får också tiden utvisa.

Undertecknad inser att det är mycket svårt att få detta belyst och fört upp på agendan då ingen av er agerat som är folkvalda och det är mycket bekymmersamt utifrån att Sverige är att anses som en demokrati men att den icke fungerar och uppenbart har maktkorruptionen brett ut sitt dystra men effektiva täcke över frågorna om rättssäkerheten för svenska unionsmedborgare och deras EU-rättighet till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES.

Vi får se vad som händer och vi blir envar varse om det.

Du är folkvald och har ett ansvar och undertecknads ansvar är att hålla er informerade och uppdaterade utifrån verkligheten för generellt alla svenska unionsmedborgares verklighet. Det kallas för civilkurage och uppenbart har ingen ännu av undertecknad känd folkvald axlat den mantel utifrån att ni alla är informerade av undertecknad! Det är i sig en stor skandal i en demokratisk stat som Sverige.

Förr eller senare brister bubblan, precis som i Göteborg, och allt uppdagas och kommer till allmänhetens kännedom. Här är det bara frågan om när för det kommer att hända, det gör det alltid!

Du skall få insikt i vad som hänt senaste tiden och bäst får du den sammanfattningen via följande länk där det mesta är nu koncentrerat och samlat där;

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Förslagsvis, om du har något ansvar alls, så läser du in dig på sidan och också grundligt tittar under varje flik för att uppdatera dig, för du vet inte vad som kan hända och när det händer att journalister tar upp frågorna och då kan det vara bra att vara förberedd! Såtillvida att du inte är helt säker på att hela journalist kåren är korrupt och att media ”kommer att hålla tyst”!

Är du säker på att ingen folkvald riksdagsledamot kommer att agera och att ingen journalist kommer att agera ja då kan du fortsätta som förut och bara ”fortsätta att blunda” som om inget hänt!

Denna skrivelse kommer att publiceras direkt påhttp://eueeshealthcare.mpbloggar.se/ för allmänhetens kännedom

Eftersom du aldrig tidigare kommunicerat någon återkoppling så behöver du inte lägga tid på det nu heller utan min önskan är att du som folkvald riksdagsledamot tager ditt personliga ansvar och agerar mycket skyndsamt för att värna rättsäkerheten för generellt alla svenska unionsmedborgare och lyfter frågorna nu under Almedalsveckan och visar på ansvar!

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Sweden

e-post [email protected]

 

You must be logged in to post a comment.


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu