• Arkiv

Utlåtande angående EU-rättsliga regler

Professor i EU-rätt von Quitzow

 Sammanfattning av rättsläget utifrån EU-rätten/EU-rättspraxis

Bl.a. om begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”

 Vetenskap och beprövad erfarenhet finns inte definierat i svensk lag.

Icke fastslaget vem som har tolkningsföreträde

Stora möjligheter till godtyckliga bedömningar

Läs via denna länk

vonQuitzow090827

 

 

 

You must be logged in to post a comment.


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu