• Arkiv

 • Kalender

  augusti 2021
  m ti o to f l s
  « Jul    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
Gratis blogg från Bloggproffs.se
blogglista.se
Skapa din proffsiga hemsida med inbyggd blogg på N.nu      Se exempel på hemsidor i N.nu katalogen

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 163

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 163

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

Bifogade pdf filer till denna skrivelser enligt följande

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/08/Albania-Pfizer.pdf

Albania-Pfizer

 

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/08/Genvacciner-%E2%80%93-%C3%96ppet-brev-till-Johan-Carlson-och-Stefan-L%C3%B6fven.pdf

Genvacciner – Öppet brev till Johan Carlson och Stefan Löfven

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 163

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

KORTHUSET CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RASAR FULLSTÄNDIGT IHOP, DET VÄRSTA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA AVSLÖJAS MER OCH MER FÖR VARJE DAG SOM GÅR, MED FAKTA!

 

 

BEGÄRAN OM AVBRYTANDE AV COVID-19 INJEKTIONERNA

Björn Hammarskjöld har delgivit skrivelser till Läkemedelsverket med flera av datum 2021-08-03, Åklagarmyndigheten i Sveriges alla anställda delgives och får genom myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fullständig insyn i dessa skrivelser…

 

 

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi

PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-08-04

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Sanningen och verkligheten som Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner (fd landsting) och kommuner i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverige medborgare, undanhåller nationen Sveriges medborgare

 

 

BEGÄRAN OM AVBRYTANDE AV COVID-19 INJEKTIONERNA

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh läs mycket nogsamt om vad Björn Hammarskjöld delgivit i skrivelser av 2021-08-03, bl.a. om begäran om avbrytande av Covid-19- injektionerna

 

 

Björn Hammarskjöld har delgivit skrivelser till Läkemedelsverket med flera av datum 2021-08-03, Åklagarmyndigheten i Sveriges alla anställda delgives och får genom myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fullständig insyn i dessa skrivelser, citat

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 3 augusti 2021 18:54
Till: Registrator <[email protected]>; [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Lina Berg <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Re: 4.1.2-2021-051147 Slutsvar angående din framställan om vaccinet Comirnaty

 

Tjänare Läkemedelsverket!

Registrator: Jag begär att denna skrivelse diarieförs i laga ordning och att jag skyndsamt tillställs dagboksblad i ärendet.
Ber att få erinra om att senaste skyndsamma begäran om dagboksblad ännu ej har levererats ännu en vecka senare. Jämför JO:s beslut om skyndsamhet.

Tack för ert svar.

Det gläder mig att Läkemedelsverkets verksjurist har besvarat mina tidigare brev, den om någon borde ha erforderliga juridiska kunskaper för att förstå att lag ska följas (RF 1:1 3 st) och att man inte får fara illa med sanningen (RF 1:9)

Får ni information, från enskild eller myndighet (enligt EURS framför allt artiklarna 1, 2, 3, 20, 41, 42, 51, 52, 53, 54) om att ett medicinskt preparat inte synes stämma överens med innehållsförteckning så ska ni enligt ex officioprincipen utreda om det stämmer eller inte.

Då jag hävdar att Comirnaty synes innehålla icke i innehållsförteckningen uppgivet material med lätt observerbara magnetiska egenskaper är det Läkemedelsverket som har bevisbördan enligt svensk rätt och enligt EU-rätten.

Att inte utreda och bevisa att jag har fel innebär att Läkemedelsverket erkänner att jag har rätt (erkänt sakförhållande) och därmed har beslutande myndighet/domstol att utan ytterligare bevisning besluta enligt mina och andras observationer tidigare delgivna Läkemedelsverket.

Nu verkar det som om hemligheten sluppit ut ur den öppnade Pandoras ask.

http://ti-health.org/wp-content/uploads/2021/05/Albania-Pfizer.pdf

Det torde vara ett liknande avtal som Sveriges regering synes ha träffat utan att ifrågasätta vad som egentligen finns i injektionen mot Covid-19 enligt avtalet.

Då gäller EU-rätten före svensk grundlag som gäller före svensk lag som gäller före avtal med privat företag.

Det är bara att juridiskt finna att avtalet strider mot lag och rätt och sedan blir det vårt rättssystem som har att hantera alla som lydigt har följt detta synnerligen oskäliga avtal som synes sakna stöd i lag.

Det är inte olagligt att göra dåliga affärer men det synes som om envar inblandad är personligen ansvarig för de beslut som fattats utan stöd i lag. Jämför Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 2, 13, 14, 15, 16 §§.

Så nu gäller det för Läkemedelsverket att på ett objektivt och vetenskapligt korrekt sätt och under övervakning av opartisk part bevisa att det saknas magnetiska egenskaper i Comirnaty.

I annat fall är det ett av Läkemedelsverket erkänt sakförhållande att injektionerna synes innehålla lätt observerbara magnetiska egenskaper och därmed otillåtna, ej godkända och ej redovisade tillsatser.

I och med att det är ett erkänt sakförhållande så begär jag att Läkemedelsverket i ett skriftligt och överklagbart beslut fattar beslut om att Comirnaty innehåller ej redovisat material som synes ha magnetiska egenskaper och att injektionerna därför omedelbart måste avslutas intill dess motsatsen är bevisad på ett objektivt och vetenskapligt korrekt sätt och under övervakning av opartisk part

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

 

Slut citat

 

Läs också den bifogade pdf filen Albania-Pfizer

 

 

 

REGERINGSKANSLIET DELGIVES AV BJÖRN HAMMARSKJÖLD OM begäran om avbrytande av Covid-19- injektionerna på grund av att det synes finnas otillåtet material med magnetiska egenskaper i injektionerna.

Alltså får regeringskansliet fullständig insikt i vad Björn Hammarskjöld samma dag delgivit Läkemedelsverket med flera i skrivelsen av 2021-08-03

Citat

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 3 augusti 2021 19:22
Till: [email protected]
Ämne: Fwd: 4.1.2-2021-051147 Slutsvar angående din framställan om vaccinet Comirnaty

 

Tjänare regeringskansliet!

Registrator: Jag begär att denna skrivelse diarieförs i laga ordning och att jag skyndsamt tillställs dagboksblad i ärendet.

Skickar till regeringskansliet den begäran om avbrytande av Covid-19- injektionerna på grund av att det synes finnas otillåtet material med magnetiska egenskaper i injektionerna.

Kontakta gärna Läkemedelsverket och/eller mig för mer info.

 

Vänligen

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

 

——– Vidarebefordrat meddelande ——–

Ämne:

Re: 4.1.2-2021-051147 Slutsvar angående din framställan om vaccinet Comirnaty

Datum:

Tue, 3 Aug 2021 18:54:15 +0200

Från:

Björn Hammarskjöld <[email protected]>

Till:

Registrator <[email protected]>, [email protected], [email protected]

Kopia:

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Lina Berg <[email protected]>, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

 

Slut citat

 

 

 

 

VAD ÄR BROTTSBALKEN BÄSTA MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH?

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Stockholm, fakta är fakta, verkligheten och sanningen om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare synes vara fullt ut åtalbart, har myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh annan uppfattning vänligen styrk denna i nu begärt ytterligare rättssäkert beslut, fullständigt motiverat och fullt följbart för nationen Sveriges alla medborgare. Vänligen samordna begärda beslut med besluts begäran av 2021-08-03, se gårdagens massutskick.

 

 

MÅSTE SES OCH LÄSAS OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, FAKTA OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Se denna videointervju med dr Mikael Nordfors och sprid den vidare i alla dina nätverk, läs hela artikeln här nedan, FAKTA OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, se också videon med David E Martin, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Dr. David Martin gör slut på C****D, Fauci, USA’s Justitiedepartement och Politiker i samma intervju

I korthet:
Av videon framgår att den nuvarande s.k pandemin är ett biovapenprojekt.
Det som pågår är att man injicerar världens befolkning med ett mRNA byggt på en datasimulerad och syntetiskt datagenererad kod skapad i Kina.
Både viruset och ”vaccinet” fanns klara innan den s.k pandemin bröt ut.
Exempel på inblandade är högt uppsatta inom antitrustlag i USA, Anthony Fauci, NIAID, Chefen för CDC i Kina och Dr. Elias från Bill och Melinda Gates Foundation.

Vem är David E Martin?
Han är grundare av MCAM Innovational Risk Management (www.m-cam.com) och sitter även i dess styrelse.
Efter att det grundades 1998 har det vuxit sig till en av världens största rådgivare för Patentfrågor och riskbedömningar.
De verkar nu i 168 länder.

Eftersom MCAM övervakar innovationer och deras ekonomiska potential vet de vilka branscher och företag som är inblandade i de olika patenten.
De har gått igenom över 4000 patent som rör SARS Corona Virusen och gjort en ordentlig sammanställning av alla de manipulationer av coronaviruset som lett till undergruppen SARS.

 

Sammanfattning:

Av intervjun med David E. Martin framgår att den s.k pandemin har varit ett biovapenprojekt där man injicerar världens befolkning med ett mRNA byggt på en datagenererad kod skapad i ett laboratorium i Kina.
Detta mRNA skapar sedan det sjukdomsframkallande s.k. spikeproteinet, delvis finansierat med Amerikanska skattemedel.
Han påvisar hur det fanns patent på både viruset och ”vaccinet” långt innan den s.k ”pandemin” bröt ut.

 

Pfizer patenterade redan 1999 det första S-spikeproteinvaccinet.
Dr. David Martin rapporterade dessa förhållanden redan i April 2020 till USA:s justitiedepartement och fick som svar att ett brott visst hade skett men att det inte nådde åklagarnas standard för att ta sig an ärendet. Han har även vittnat i kongressen och meddelat olika brottsmyndigheter utan resultat.

SARS-cov-2 är inte en naturlig utveckling av ett coronavirus:

Det skapades först under förevändningen att man skulle använda coronavirus som vektor för ett HIV-vaccin.
1999 gav Antony Fauci statliga bidrag till universitet i North Carolina Chapel Hill för att få ett coronavirus som inte kan smitta människor till att kunna attackera mänskligt lungepitel och därmed bli smittsamt för oss.


Detta kallas också ”gain of function”.

Det ledde i sin tur till att NIAID byggde ett sådant med patent nr 7279327 (sökt 19 April 2002).
Så här blev alltså SARS till, vars utbrott följde 2003.
SARS-viruset kunde syntetiskt modifieras vidare på olika sätt med datakod och gensekvensering.

Hösten 2001 började NIH, NIAID, US AMRED och andra internationella organisationer patentera ovanligt många patogener där man såg potentialen i att använda
coronavirus som en kandidat för biovapen vilket MCAM rapporterade om redan innan SARS-cov-1-utbrottet.
25 april 2003 sökte CDC patent på hela coronavirusets hela gensekvens. Patentet nekades 2 ggr eftersom coronavirusen redan förekom naturligt. (35 U.S.C 101)
Efter att ha fått betala en straffavgift på överklagan p.g.a de kringgick till slut cdc patentverket för att till slut,2007 få igenom det. Man betalade även en avgift för att hålla patentet hemligt. Patentet som gick igenom har patent nr.7220852.

Därtill hör de underliggande patenten 46592703p och 7776521 som tillsammans innehåller patent för inte bara SARS utan också upptäckten av det.(rtPCR)
Det innebär att CDC fick full kontroll över allt som har med SARS att göra.
FAct-checkers som hävdar att SARS-cov-2 skiljer sig från CDC-patentet har fel eftersom det till 89-99% liknar Sars-coronavirus.

Tre dagar efter att CDC sökte patent första gången – alltså den 28 april 2003 – sökte Sequoia ph (senare Ablings ph, senare uppköpt av Pfizer, Cruzell och Jonsson n Jonsson) patent för behandlingen av samma coronavirus.
Förutom att det verkar orimligt att firman redan tre dagar efter CDC fått igenom sitt ”patent” har ett vaccin klart så finns det ett problem till:
Sequois patent nr 7151163 utfärdades och publicerades INNAN CDC:s patent på coronaviruset blev officiellt. De hade ju betalat för att hålla det hemligt.

I ett av Fauci-mejlen från 2015 förklarar veterinären Peter Daszak att det behövs en historia kring viruset som
distansierar det från dem och Kina.

” – Det behöver komma till allmänhetens kännedom att det behövs sådant som MCM (Medical Counter Measures) mot pan-coronavirus eller pan-influensa vaccin.
Nyckeln till att lyckas med detta är media (MSM) och att ekonomin följer hajpen.
Vi behöver använda den hajpen till vår fördel för att komma tillrätta med de största problemen.
Investerarna kommer att svara om de kan skönja ett vinstresultat vid slutet av den här processen.”

 

”Investerarna” som avses i mejlet är de som investerar i Pfizer, Moderna, NIAID och CDC.
Peter Daszak blev senare ansvarig för att feb 6,7 2020 meddela att viruset kom från fladdermöss i Kina.

David E Martin rapporterade själv all nämnd info till justitiedepartementet och hälsovårdsmyndigheten i April 2020 utan att få respons.
Det amerikanska rättssystemet har medvetet låtit det hela fortgå varför människor som Fauci kan gå fria.
Justitiedepartementet har istället gömt sig bakom misslyckade utredningar kring social media, sökordsoptimering m.m för att dölja ett ännu större brott.
Brottet är att samarbetande chefer inom antitrustlag, Anthony Fauci, NIAID, Chefen för CDC i Kina och Dr. Elias från Bill och Melinda Gates Foundation
har arbetat i maskopi för att skapa, prissätta och marknadsföra den här pandemin.

Det finns alltså inget nytt virus. Det som kallas för ett nytt coronavirus introducerades för att marknadsföra vaccinet.
Det går inte att förutspå effekterna av injektionerna eftersom den genkod som nu körs skarpt är en helt ny datasimulerad och syntetisk mRNA.
I de tidigare försöken har man använt sig av mRNA som bygger på patogenen (spikeprotein).

Patenten visar att Biovapnet (sars covid-19) är designat av labbet, finansierat av Fauci (indirekt amerikanska medborgare).
20 december 2019 laddades den första gensekvensen upp. Innan den första patienten fick covid-19.
Viruset introducerades för att sälja vaccinet.

Fauci har sedan han 1984 började att jobba på NIAID försökt att introducera ett universellt influensavaccin men misslyckats eftersom de helt enkelt inte fungerar bra. Hittills har hans försök kostat 191 miljarder dollar.

Han har under lång tid försökt sälja in narrativet att ett vaccin kommer att rädda världen för att få in oss i en crispr genterapi-framtid där vi alla är datakod som sköts av Big Pharma. Nu är han på väg att lyckas efter att en veterinär sålt in historien om ett nytt virus som härstammar från fladdermöss.

Andra bevis på att kronologin inte stämmer:
24 Januari publicerades i the Lancet att man upptäckt ett nytt virus i Kina.
Jan 2 2020 registrerades 41 laboratoriebekräftade fall av covid infektion från 2019. De bekräftar alltså ett virus som ännu inte existerar.
Moderna hade aldrig producerat ett fungerande vaccin innan nov 2019 men en månad innan viruset dykt upp förutspådde Fauci att Moderna skulle leda utvecklingen.
Ralph Berek skriver i November 2019 i ett mejl att han skickar koden till spikeproteinet till Moderna.

Den officiella förklaringen till fördelarna med att kroppen skapar spike-protein är att man på så sätt skapar ett immunförsvar.
Problemet är bara att man i försöken med Pfizer och Moderna inte har mätt hur smittan, immunförsvaret eller s.k shedding påverkas av injektionerna.
Detta borde ha gjorts eftersom man aldrig tidigare har låtit kroppen tillverka spikeprotein.

Hämta mer information i David Martins sammanställning: ”The Fauci/Covid-19 Dossier” 205 pages, 22 years of research by Dr. David Martin.

https://www.medicdebate.org/node/2292

 

Slut citat, för att se de bägge videorna med dr Mikael Nordfors och dr David E Martin gå till källan till ovan citerat, nämligen länken här nedan

https://www.medicdebate.org/node/2267

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh läs mycket nogsamt den bifogade pdf filen Öppet brev till den anställde Johan Carlsson, Folkhälsomyndigheten, och statsministern Stefan Löfven.

Läs således den bifogade pdf filen Genvacciner….., läs särskilt i den delen följande mycket nogsamt, citat;

7. “Informed consent”

Patienter har rätt att kunna välja informerat samtycke, men det är inte möjligt här eftersom de och vi i Sverige inte blir informerade. Det är en persons rättighet att få full information om vad detta är för ett “vaccin” och vad är risker och bieffekter. Det finns som sagt absolut inga data på långsiktiga säkerhet. Att Pfizer uppger de har ett effektivt vaccin efter 28 dagar betyder absolut INGENTING i en kropp som ska leva resten av livet med att producera Coronaprotein, vilket är en helt främmande substans för människans kropp.

Genoccin är en mer korrekt term

Slutligen, detta är inte ett vaccin i dess egentliga betydelse så ni lurar folk genom att använda det begreppet. Det finns inga likheter med traditionella vaccin med högt avdödade patogener. Detta nya är ett genmodifierat, nanoteknikbaserat experiment med en rad främmande produkter – och korrekt namn vore “Genoccin”.

Genoccin är ett mer korrekt namn på det nya genmodifierande, nanoteknikbaserade injuceringslösningen tänkt mot SARS-Cov-19.

Slut citat.

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh

Se denna video om ”vaccinerna” publicerad 2021-08-03 med Ali Shultz, JD is an attorney and humanitarian advocate fighting tyranny….

https://rumble.com/vkotev-employer-school-mandated-vaxx-not-legal-attorney-says-hold-the-line.html

 

Bl.a. tas upp om Nürnberg koden, informerat samtycke med mera som är av globalt mycket stort intresse eftersom ”vaccinerna” bevisligen dödar mänskligheten systematiskt och generellt över hela världen, erkänt sakförhållande som Åklagarmyndigheten i Sverige och där alla anställda under myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh har att förhålla sig till.

 

 

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 162

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 162

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 162

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

KORTHUSET CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RASAR FULLSTÄNDIGT IHOP, DET VÄRSTA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA AVSLÖJAS MER OCH MER FÖR VARJE DAG SOM GÅR, MED FAKTA!

 

 

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke.

COVID-19 ”vacciner” är genterapi

FDA Leaked Documents Show Agency Knew Vaccine Was Deadly

 

FDA -dokument medger att ”covid” PCR -test utvecklades utan isolerade covid -prover för testkalibrering, vilket effektivt erkände att det testade något annat

 

CDC admits that “fully vaccinated” Americans are super-spreaders carrying deadly variants and high viral loads

 

In Israel, the most vaccinated country in the world, HALF of all new “delta” infections are occurring in “fully vaccinated” people

 

Vaccinated people are the new pandemic

 

Recently, I have even found out that the ”covid-19″ virus is nothing but a renamed common cold coronavirus.

 

The covid-19 FRAUD: The entire industry of viral infectious disease is based on complete FICTION

 

There are no isolated, quantitative covid-19 reference materials in the real, physical world… they don’t exist

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-08-03

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Sanningen och verkligheten som Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner (fd landsting) och kommuner i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverige medborgare, undanhåller nationen Sveriges medborgare

 

BEGÄRAN OM I LAGA ORDNING RÄTTSSÄKERT FULLSTÄNDIGT MOTIVERAT BESLUT UTIFRÅN SYSTEMATISK OCH GENERELL RÄTTSSÄKERHET FÖR NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, vänligen säkerställ ett i laga ordning rättssäkert BESLUT om du och dina anställda har för avsikt att inleda förundersökning mot alla Sveriges Regioner (fd landsting) utifrån vad som delgivits i tidigare massutskick under 2020–2021 och dagens massutskick.

Systematiskt och generellt skadande och dödande av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är sedan tidigare väl styrkt, alltså pga ”vaccinerna”/biovapnen, alltså erkänt sakförhållande som Åklagarmyndigheten i Sveriges och dessa anställda har att fullt ut acceptera som erkänt sakförhållande.

Utredningen/förundersökningen som uppenbart är i FOKUS, som nu härmed begäres, utgår bl.a. från vad som nedan härmed delges till myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige;

 

INFORMERAT SAMTYCKE

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke.

Hur många av nationen Sveriges medborgare/invånare som ”vaccinerats” med injektionerna, som marknadsförts som vanligt vaccin, ”vaccinerna”/biovapnen som uppenbart bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, har säkerställts att kunna avge Informerat Samtycke?

Noteras särskilt; lagstadgat är informations och upplysningsplikt om att det som bevisligen marknadsförts som vanligt vaccin inte är annat än ”vacciner” som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare systematiskt och generellt.

Och därtill är ”vacciner”/biovapen som bevisligen är ett genetiskt experiment på mänskligheten, mänskligheten som bevisligen är ”försöksråttorna” i detta genetiska experiment på mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, har det tydligt och klart framgått i information och upplysning till alla vaccinerade i Sveriges via Sveriges alla Regioner (fd landsting)?

Har det bevisligen säkerställts att dessa som ”vaccinerat” sig är fullt ut informerade om att dessa ”vacciner”/injektioner och biovapen är ett genetiskt experiment på mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, där de ”vaccinerade” är ”försöksråttorna”?

Bevisbördan åvilar den starkare parten, Sveriges regering och deras medlöpare, dvs. bl.a. tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner (fd landsting) och kommuner, att bevisa

-       att alla ”vaccinerade” med injektionerna säkerställts fullständig förståelig information och upplysning, om vad Nürnbergrättegångarna fastställde och vad som är fastställt i Patentlag 4 kap om INFORMERAT SAMTYCKE,

 

-       att detta är delgivet alla ”vaccinerade” innan de mottog injektionerna med ”vaccinerna”, och

 

-       att dessa alla också är fullt ut informerade och upplysta om

 

-       att dessa ”vaccinerade” med de uppenbart DÖDLIGA INJEKTIONERNA är alla införstådda med och om

 

-       att dessa alla ”vaccinerade” är ”försöksråttorna” i ett världsomfattande genetiskt experiment där de ”vaccinerade” kan DÖ pga. ”vaccinerna”?

 

Därtill upplysta och informerade fullt ut om att det som marknadsförts som vanligt vaccin inte är annat än ett genetiskt experiment där mänskligheten och nationen Sveriges medborgare bevisligen är ”försöksråttorna”.

Om de ovan omnämnda, som äger bevisbördan, inte kan bevisa att så skett till alla ”vaccinerade” synes Brottsbalken vara högaktuell med bl.a. lag om brott mot mänskligheten, se Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, läs mer https://lagen.nu/2014:406

 

Citat

COVID-19 ”vacciner” är genterapi

Accept av en experimentprodukt måste vara helt frivilligt och utan tvång – lockande är förbjudet.

”Jag hävdar att alla dessa offentliga meddelanden som vi alla har bombarderats med … utgör tvång”, säger Malone.

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/08/01/covid-vaccine-bioethics-concerns.aspx

 

 

YTTERLIGARE MERA OM ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM SYSTEMATISKT OCH GENERELLT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Publicerat 2021-08-01 läs artikeln, och skriv gärna till journalisten och Aftonbladet, du förstår strax varför, citat

Hyllad PR-konsult eldar på svenska vaccinmotståndet

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lE8nyL/hyllad-pr-konsult-eldar-pa-svenska-vaccinmotstandet

Du kan också läsa artikeln i den bifogade pdf filen Hyllad…..

epost till journalisten

[email protected]

 

 

Se denna video, ca 10 minuter, sprid vidare, publicerad 2021-07-28, citat

AUSTRALIA LAWYER PRESENTS 70 AFFIDAVITS FROM POLICE

https://rumble.com/vkgg5d–australia-lawyer-presents-70-affidavits-from-police.html

 

 

 

Se denna video, ca 10 minuter, sprid vidare, publicerad 2021-07-30, citat

REINER FUELLMICH – SPEAKING TO ALL LEVELS OF THE SCAM

https://rumble.com/vkjv5b-boom-explosive-reiner-fuellmich-speaking-to-all-levels-of-the-scam.html

 

 

Är vaccinerade människor smittsamma? 

Dr José Luis Sevillano kommenterar en mystisk ”komponent”

som verkar leva i vacciner

 

Publicerat 2021-08-02 läs artikeln och se videon, citat

Are vaccinated people contagious?

Dr. José Luis Sevillano comments on a mysterious ‘component’

that seems to be alive found in vaccines

 

Maskinöversättning av lösryckt del ur artikeln, citat

Men jag sa tidigare att dessa vacciner också innehåller okänt biologiskt material. Och vi vet inte vad det materialet är och om det kan syntetisera grafen inuti vår kropp. Med andra ord, var uppmärksam eftersom det är … Det är en teori som ännu inte ska utvecklas, som fortfarande ska undersökas. Men det är en möjlighet att det finns något levande i vaccinerna och som utvecklas inom oss. Och i det fallet kanske det levande som finns där är smittsamt .

Så eftersom vi inte vet, först när vi har sett utvecklingen av sjukdomarna i vår miljö, kommer vi att veta ”exakt” om det är smittsamt eller inte. Hur vet vi det? Så enkelt som vanligt. Vi får se vilka personer i en familj som vaccinerades och vilka som inte var det. Och när de börjar bli sjuka säger vi: ‘Alla är sjuka, och de var inte alla vaccinerade, det betyder att det är något smittsamt här.’

 

Men här måste vi överväga en sak som orsakar mycket förvirring i denna forskning. Och det är att om det finns strålningar som skapar den femte vågen och de som kommer - strålning gör människor sjuka med smitta - kommer det att bli svårt att veta om vaccinet orsakar smitta eller inte. Men någon gång kommer vi att hitta svaret med ledtrådarna de ger oss.

 

Om det är smittsamt, någon gång ”kommer det att finnas lite detaljer efter några fall”, får vi veta. Till exempel på mycket isolerade platser, där det inte finns någon teknik eller trådlös signal, och det finns vaccinerade och ovaccinerade människor, och där det inte har uppstått någon smitta, och det börjar bli, så vet vi om vaccinet är smittsamt eller inte.

 

Vi måste vara mycket uppmärksamma på de platser där människor insjuknar, för att se i vilken miljö de människor som blir sjuka rör sig. Om de är familjer där det fanns en blandning av vaccinerade och ovaccinerade människor. Ser du hur man med vanlig medicin kan göra mycket enkla studier ”väldigt enkla”, och sanningen kan hittas utan att komplicera livet för mycket?

 

Även om det finns faktorer som kan göra det svårt att nå en slutsats, kan du generera dessa studier genom att leta efter målpopulationen du vill studera genom att säga: ‘Den här är inte bra för mig eftersom den är omgiven av antenner här och jag kommer aldrig kunna veta det. Jag ska titta på den andra befolkningen.

Den som inte har antenner runt den. ‘ Den förvirrande faktorn för antennerna elimineras när jag studerar befolkningen som är långt ifrån antenner och där jag vet att de är vaccinerade, men inte alla individer. Jag ska se om denna sjukdom är smittsam och så småningom vet jag om alla som faller är vaccinerade av flera skäl.

 

Faktum är att det kommer att bli mycket svårt att identifiera sjukdomarna hos de vaccinerade eftersom de kommer att vara olika. Och det kommer att bli mycket komplicerat att identifiera de fall som är naturliga från de som orsakas av vacciner. För detta kommer att orsaka alla typer av komplikationer.

Det kommer att orsaka tromboser, tumörer, COVID -fall, typer av lunginflammation … Det kommer att orsaka många konstiga saker eftersom det är ett giftigt medel som verkar på alla nivåer. På alla nivåer. 

Så vi kommer att se människor som insjuknar i de områden där det finns antenner . De kommer att vara de märkligaste kliniska bilderna och framför allt neurologiska. Många neurologiska fall . Och människor som är långt borta från antennerna, troligen med tiden, kan också skapa problem. 

Och jag är rädd för fall framför allt av koagulant typ. Det vill säga, koagulationsproblem kommer så småningom att generera trombi, embolier etc. Dessa är de människor som kommer att bli sjuka eller dö av detta vaccin, oavsett om de är långt ifrån antenner eller nära dem.

Och de som är nära antenner kommer att presentera alla typer av problem: trombi, neurologiska problem, tumörer, lungproblem, hjärtproblem som myokardit, etc.

Den kliniska bilden kommer att vara väldigt annorlunda i stadsområden där det finns antenner eller på platser där det finns antenner. Och det kommer att vara lite mindre brokigt på platser långt från antennerna, men på sikt kommer det att orsaka hälsoproblem i alla bemärkelser.

Slut citat, se videon och läs mera

https://www.orwell.city/2021/08/la-fuente.html

 

 

”De vaccinerade alla med influensavaccinet och orsakade COVID-19 med den efterföljande elektromagnetiska bestrålningen-när de slog på 5G-antennerna, vilket orsakade kliniska bilder där 80 till 90 personer dog på en natt.” 

 

Publicerat 2021-08-01 om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, återigen FOKUS på graphene oxide, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och se videon, sprid vidare, citat

Aqueous solutions containing graphene oxide for medical purposes have been causing magnetism in non-inoculated individuals

Used as a liquid base in the manufacture of medical products. At least, here in Spain since 2012, but invasively since 2019 in the anti-flu campaign. That’s how they introduced this nanomaterial in nursing homes.

They vaccinated everyone with the flu vaccine and caused COVID-19 with the subsequent electromagnetic irradiation ―when they turned on the 5G antennas―, causing clinical pictures where 80 to 90 people died in one night.

 

See? It was by the intoxication of graphene oxide converted to reduced graphene oxide. They used this pretext, they said: ‘Well, we tell everybody that there is a biological agent, a virus, and we call it SARS-COV-2 that never existed ―it never existed―.

 

And, on top of that, we take and inoculate the entire world population with the same substance with graphene oxide’. With what you’re seeing here on the screen. An aqueous solution with graphene oxide nanoparticles. The same ones that Dr. Campra found in the preliminary analysis of the vial. The same ones Dr. Cabezas found in the rain.

 

They’re in PfizerVaxigripAstraZenecaand in Moderna vaccines. Researchers also found them in the latter. Let’s continue.

SE VIDEON, LÄS MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.orwell.city/2021/08/aqueous-solutions-and-magnetism.html

 

 

 

Europe Has Invested €1 Billion Into Graphene; WHY? https://engineeringrecruiting.org/blog/engineering/europe-has-invested-e1-billion-into-graphene-but-for-what/2/

 

 

The EU flagship Graphene project will run for a period of ten years, coordinated by Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden.

https://www.tuwien.at/en/tu-wien/news/press-releases/news/one-billion-euros-to-be-invested-in-graphene-research-1  

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-08-01 ”Vaccinerna”/biovapnen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare systematiskt och generellt, erkänt sakförhållande som uppenbart är sanningen och verkligheten, se bl.a. denna videon, ca 14 minuter, MYCKET ALLMÄNBILDANDE, svensk textad, och läs undertexten till videon, sprid vidare i alla dina nätverk. NOTERAS SÄRSKILT att denna läkare och forskare ger inte INFORMERAT SAMTYCKE  till ”vaccinerna”/biovapnen, som bevisligen skadar och dödar mänskligheten systematiskt och generellt, citat

Läkaren och forskaren Tess Lawrie – Intervjuad på talkRadioTV [SVENSK UNDERTEXT]

Tess Lawrie är läkare och forskare och ordförande för ”Konsulter för Evidensbaserad läkarvetenskap” i staden Bath i Storbritannien.

I denna intervju 14 juli 2021 berättar Lawrie om det stora antalet biverkningar av covidvaccinen samt ger sin syn på hur vi kan pausa vaccinationerna och sätta stop för pandemin med alternativa, säkra och effektiva behandlingsmetoder.

Läs mer och se videon, sprid vidare i alla dina nätverk

https://odysee.com/@handersson:8/tess-lawrie-intervju-juli-2021:c

 

 

Publicerat 2021-07- 31 MÅSTE SES om ”vaccinerna”/biovapnen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, se videon, ca 18 minuter, citat

Sucharit Bhakdi – Flockimmunitet & möjlig förklaring till allvarliga biverkningar av vaccinet – juli 2021 – [SVENSK UNDERTEXT]

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://odysee.com/@handersson:8/bhakdi-om-ny-forskning-juli-2021:f

 

 

Publicerat 2021-07-31 MÅSTE SES vittnesmål till Corona Kommittén I Tyskland, advokaten dr Reiner Fuellmich och hans team emottager vittnesmål av dr Bryan Ardis, spola fram till 1:38.20, om Corona bedrägeriet/ Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare och systematisk och generell skadar och DÖDAR VERKSAMHET, intervjun/vittnesmålet på engelska, SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

ADVOKAT DR REINER FUELLMICH OCH DENNES TEAM MOTTAGER VITTNESMÅL AV DR BRYAN ARDIS, VITTNESMÅL SOM ÄR MYCKET SKRÄMMANDE OCH AVSLÖJANDE OM CORONA BEDRÄGERIET OCH BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/sca63_converted_720p:0

 

 

Publicerat 2021-08-02 av Natural News, Mike Adams. Läs hela artikeln, lyssna på podden, se video, sprid vidare

Recently, I have even found out that the ”covid-19″ virus is nothing but a renamed common cold coronavirus.

The real weapon is the spike protein — which is found in the vaccines — and globalists are using spike protein injections to achieve global scale mass murder of the human race.

The biological war against humanity has just shifted from the ”please come take these friendly vaccine” phase to a globalist ”nuke from orbit” stance that plans to force mass extermination injections on the entire human race.

What we are witnessing is a global extermination event unfolding under the false label of a ”public health” initiative, all broadcast by the journo-terrorism media, with Big Tech controlling every conversational narrative and the corrupt, criminal science journals and institutions (CDC, WHO, etc.) conspiring to lie to the very same public they are deliberately working to slaughter with the bioweapons they designed.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.afinalwarning.com/540725.html

 

 

Publicerat 2021-08-02 lyssna och lär om verkligheten i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

The covid-19 FRAUD: The entire industry of viral infectious disease is based on complete FICTION

https://www.brighteon.com/a6149c85-923e-4ecb-8f77-b6c1d9e05f1c

 

 

2021-08-02

There are no isolated, quantitative covid-19 reference materials in the real, physical world… they don’t exist

https://www.afinalwarning.com/540725.html

 

 

Publicerat 2021-08-02 lyssna och lär om verkligheten i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Also listen to this stunning discussion about CRMs and the bizarre lack of any legitimate reference materials for covid-19 viruses

Also listen to this stunning discussion about CRMs and the bizarre lack of any legitimate reference materials for covid-19 viruses, where I ask big questions about why no one has isolated any covid-19 virus from any “infected” human and proven it to be the cause of disease.

All the PCR tests are merely running against digital libraries of base pair sequences which were fraudulently labeled “covid” by the corrupt, criminal CDC and WHO:

https://www.afinalwarning.com/540725.html

 

Publicerat 2021-08-01 av Natural News, sprid vidare i alla dina nätverk, The government is murdering Americans with its anti-science policies, är det annorlunda i Sverige är en mycket befogad fråga?

Sveriges regering och deras medlöpare äger problemet, dvs. anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner, och därmed ägs bevisbördan att bevisa det motsatta, men det synes bli mycket svårt!

Läs hela artikeln, citat

The government is murdering Americans with its anti-science policies

CDC admits that “fully vaccinated” Americans are super-spreaders carrying deadly variants and high viral loads

It is official: The biggest public health threat right now are “fully vaccinated” people, whom the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) now warns are super-spreaders polluting society with Wuhan coronavirus (Covid-19) “variants.”

Nothing the CDC did this past year helped bring the “case” count down, nor did the agency save any lives. To the contrary, by pushing face masks and Fauci Flu shots, the CDC took people’s lives, all the while depriving the public of information about how to support their immune systems naturally.

The government is murdering Americans with its anti-science policies

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/540140.html

 

 

FDA -dokument medger att ”covid” PCR -test utvecklades utan isolerade covid -prover för testkalibrering, vilket effektivt erkände att det testade något annat

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/540297.html

 

 

In Israel, the most vaccinated country in the world, HALF of all new “delta” infections are occurring in “fully vaccinated” people

Vaccinated people are the new pandemic

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/540290.html

 

 

 

Covid vaccines make the virus MORE dangerous for the vaccinated, especially Pfizer’s viral vector jab

The CDC says side effects of the vaccines are “normal,” which means blood clots and death are normal after Covid vaccinations

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/540512.html

 

Publicerat 2021-07-31 sprid vidare, se videon, om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, varför undanhåller Sveriges regering och deras medlöpare, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner, och SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av internet/alternativ media sanningen och verkligheten? Citat

FDA Leaked Documents Show Agency Knew Vaccine Was Deadly

https://banned.video/watch?id=6104944812e4621f4c41d882

 

 

Publicerat 2021-08-01 Sanningen och verkligheten om ”Vaccinerna”/biovapnen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, se videon, 33 minuter, och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

CDC Warns COVID Vaccine Causing 74% Of New Cases

https://banned.video/watch?id=6105f7fa8d41ce210cec489c

 

Läs hela artikeln och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

CDC Says Vaccinated May Be as Likely to Spread COVID as Unvaxxed, as Reports of Serious Injuries After Vaccines Surge

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-vaccinated-spread-covid-serious-vaccines-injuries-surge/

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 161

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 161

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 161

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

KORTHUSET CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RASAR FULLSTÄNDIGT IHOP, DET VÄRSTA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA AVSLÖJAS MER OCH MER FÖR VARJE DAG SOM GÅR, MED FAKTA!

 

Forskare bekräftar: Covid 19 -vaccin ”extremt farligt”

Publicerat 2021-08-02, spola fram till 8:14, sprid vidare i alla dina nätverk, videon är ca 32 minuter, MÅSTE SES VIDEO, SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Scientists Confirm: Covid 19 Vaccine ”Extremely Dangerous”

https://banned.video/watch?id=61075f4d2f7219228f194f92

 

 

 

 

 

COVID-19-injektionskampanj bryter mot bioetiska lagar

Världsdiktatur/NWO/The Great Reset/Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare  och fascism/medicinskt tyranni eller mänskliga rättigheter, frihet, sanningen och verkligheten?

Här kommer videointervjun med den förmodligen vassaste världs-spetspecialist sakkunnige, opartiske och saklige dr Robert Malone, intervjuad av dr Mercola 2021-08-01

 

OM DR ROBERT MALONE

Med sin bakgrund, och efter att ha fått COVID-skottet själv, kan han knappast kallas en ”anti-vaxxer” och/eller någon som inte tror på genterapier.

 

 

 

 

COVID-19 Injection Campaign Violates Bioethics Laws

 

MÅSTE SES VIDEO INTERVJU

COVID-19-injektionskampanj bryter mot bioetiska lagar

2021-08-01 Dr Mercola videointervju med dr Robert Malone som alla ska se, dvs. de som vill förstå och veta sanningen och verkligheten om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare och ”vaccinerna”/biovapnen.

 

Videointervjun är lång, se den och sprid vidare i alla dina nätverk, ca 1 timme och 30 minuter, bara se den, bifogar som bifogad pdf fil Dr Mercola…. hela samtalet nertecknat, läs hela artikeln, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskin översättning, citat

 

COVID-19-injektionskampanj bryter mot bioetiska lagar

Som uppfinnare av messenger -RNA (mRNA) -vaccinplattformen är Dr. Robert Malone en av de mest kvalificerade individerna att tycka till om fördelarna och potentiella riskerna med denna teknik.

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/08/01/covid-vaccine-bioethics-concerns.aspx

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-08-01 sprid vidare i alla dina nätverk, läs hela artikeln, citerar lösryckta delar, citat

CDC admits that “fully vaccinated” Americans are super-spreaders carrying deadly variants and high viral loads

The government is murdering Americans with its anti-science policies

https://www.afinalwarning.com/540140.html

 

 

 

 

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-08-02

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Sanningen och verkligheten som Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverige medborgare,  undanhåller nationen Sveriges medborgare

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-08-01, citerar lösryckta delar ur artikeln, lås hela artikeln, se videos och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Attorney Thomas Renz predicts a tidal wave of lawsuits challenging illegal vaccine mandates

Attorney Thomas Renz from Renz-Law.com is the attorney behind the recent whistleblower lawsuit alleging the U.S. government has proof of at least 45,000 deaths from covid vaccines (so far) and rising.

 

Starting out as a non-red-pilled “normie” who believed in vaccines and official narratives, Renz dove into the real story about covid vaccines and unearthed an astonishing quagmire of criminality, corruption and horrific crimes against humanity.

 

In this interview, Renz says that vaccine mandates are illegal violations of fundamental human rights and that a wave of lawsuits will be coming from thousands of plaintiffs across America, challenging the vaccine mandates now being pushed by government and private corporations such as Google, Facebook, Disney and even Wal-Mart.

 

Watch the full interview here:

 

Läs mer och se videos och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://www.afinalwarning.com/540651.html

 

 

 

 

 

 

2021-07-31 MÅSTE SES OM ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OCH CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

FAKTA redovisas av världs spets specialist sakkunnige dr Robert Malone i denna video intervju som alla ska se som är intresserade av mänskliga rättigheter, frihet, sanningen och verkligheten, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, videointervjun är ca 48 minuter lång, citat

 

Deep Dive into COVID

 Top physician weighs in on the risks on the virus and how authoritarian rule is burying truth.

Our guests are: Dr. Robert Malone, Dr. Peter Navarro

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vkkriq-episode-1137-deep-dive-into-covid.html

 

 

 

 

 

 

Maskin översättning av dr Mercola artikel av 2021-08-01, ovan omnämnd, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

COVID-19-injektionskampanj bryter mot bioetiska lagar

 

 • Säkerhetsdataanalys och rapportering i kliniska prövningar av COVID -jabs verkar ha manipulerats i åtminstone vissa fall. En metod för att manipulera randomiserade säkerhetsdata från kliniska prövningar är att bara analysera behandlingsgruppen ”per protokoll” (de som slutförde alla doser och var helt överensstämmande med studieutformningen) i motsats till ”avsikt att behandla” som skulle omfatta alla patienter som har undertecknat informerat samtycke

 

 • Till exempel, om en deltagare bara accepterade en dos och prövningsprotokoll som krävde två, under en ”per protokoll” -analys, skulle biverkningar de upplevde avfärdas och inte inkluderas i säkerhetsanalysen. Detta är ett klassiskt sätt att manipulera säkerhetsdata inom klinisk forskning, och det är vanligtvis förbjudet

 

 

 • Eftersom COVID -bilderna bara har tillstånd för nödanvändning är de experimentella produkter och är därför inte godkända för marknadsföring

 

 • Bioetik skrivs in i federal lag. Som deltagare i en experimentell försök har du rätt att få fullständigt avslöjande av eventuella risker för biverkningar. Fullständig avslöjande av risker görs inte och undertrycks faktiskt

 

 

 • Risker för biverkningar måste också kommuniceras på ett sätt så att du kan förstå vilka riskerna är, och acceptansen av en experimentprodukt måste vara helt frivillig och utan tvång. Att locka är strängt förbjudet

 

 

Som uppfinnare av messenger -RNA (mRNA) -vaccinplattformen är Dr. Robert Malone en av de mest kvalificerade individerna att tycka till om fördelarna och potentiella riskerna med denna teknik.

Hans bakgrund inkluderar en medicinsk examen från Northwestern University, en magisterexamen från Salk Institute, en kandidatexamen i biokemi från UC Davis, en Giannini-stipendium i patologi och en forskarutbildning i global klinisk forskning vid Harvard.

Han lärde ut patologi till medicinska studenter i ungefär ett decennium vid University of Maryland och University of California Davis, och blev sedan docent i kirurgi vid Uniformed Services, University of Health Sciences, där han lanserade ett stort forskningsinstitut med fokus på bröst cancer och hög genomströmningsscreening i genomik för bröstcancer.

Efter det hjälpte han till att grunda ett företag som heter Inovio, som har tagit fram ett antal genterapifynd, inklusive vacciner, och användning av pulserade elektriska fält som leveransmetod. Efter 9/11 kopplade en kollega vid University of Marylands avdelning för affärs- och ekonomisk utveckling honom till Dynport Vaccine Company, en start som hade fått ett DoD -kontrakt för att hantera sina bioförsvarsprodukter.

”Det var då jag övergick från att vara mer akademiker till den avancerade utvecklingsvärlden inom klinisk forskning, regleringsfrågor, projektledning, efterlevnad, kvalitetssäkring – allt det där som går till att faktiskt göra en produkt”, förklarar Malone.

”Det var en enorm uppenbarelse att världen verkligen inte behövde fler akademiska tankeledare och [att] jag slösade bort min tid på att fokusera på det. Vad världen verkligen behövde var att människor förstod den bakomliggande tekniken och upptäcktsforskningsvärlden, men förstod också avancerad utveckling, vilket är att läkemedelsutveckling är en högreglerad värld.Och det finns inte så många av dem.

Så jag bestämde mig för att bli riktigt expert på den senare delen och arbetade med regeringen, särskilt inom bioförsvar och vaccinutveckling, i ett par decennier. Och det leder mig till nuet.

Jag har tagit ett par miljarder dollar i bidrag och kontrakt för företag som jag har arbetat med, och klienter från regeringen, från BARDA [Biomedical Advanced Research and Development Authority], från Department of Defense och andra. ”

COVID-19 ”vacciner” är genterapi

Jag har anklagats för att felaktigt ha påstått att dessa COVID -skott inte är vacciner utan genmodifierande ingrepp . Men även Malone håller med om detta påstående, och som uppfinnaren av tekniken borde han veta. Han påpekar att man i Tyskland enligt lag inte kan hänvisa till denna teknik som ett genetiskt vaccin eller genterapivaccin. ”Den tyska regeringen har specifikt förbjudit användning av genterapibaserat vaccin som en term”, säger han.

Med sin bakgrund, och efter att ha fått COVID-skottet själv, kan han knappast kallas en ”anti-vaxxer” och/eller någon som inte tror på genterapier. Ändå blev han nyligen offentlig med oro över säkerheten för att rulla ut denna typ av teknik i massskala och de oetiska sätten att marknadsföra dem på.

Som det har blivit trenden censurerades han omedelbart. Wikileaks gick till och med så långt att han raderade honom från det historiska avsnittet på mRNA -vaccinsidan och hans egen personliga Wikipedia -sida togs bort . Alla referenser till Malone som uppfann mRNA -tekniken togs bort och tillskrevs i stället en mängd olika institutioner.

 

Kärnbioetiska principer kränks

Malone och hans fru Jill är båda utbildade i bioetik, så efter att ha lyssnat på den här kanadensiska kollegan bestämde han sig för att han skulle kunna hjälpa till genom att skriva en opinionsundersökning om bioetiken för experimentella vacciner under tillstånd för akut användning.

”Jag har intim kunskap om inte bara lagstiftningen om godkännande av nödsituationer, FDA: s policy bakom den, jag känner till och med de personer som skrev den”, säger Malone.

”Så, vi dök in, uppdaterade våra minnen om hela historien om den moderna bioetiska konstruktionen som kort sträcker sig från Nürnbergprov till Nürnbergkoden, till Helsingforsavtalet, Belmont -rapporten i USA och till den gemensamma regel som finns i koden för federala föreskrifter. ”

Sammanfattningsvis, eftersom COVID -bilderna bara har tillstånd för nödanvändning, är de experimentella produkter, och som sådana är de inte godkända för marknadsföring. De grundläggande bioetiska principerna som gäller omfattar därför tre nyckelkomponenter:

 

1.Bioetik skrivs in i federal lag – Som deltagare i en experimentell prövning, vilket är vad alla är för närvarande som accepterar ett COVID -skott, har du rätt att få fullständigt avslöjande av eventuella risker för biverkningar. Baserat på det avslöjandet har du då rätt att bestämma om du vill delta.

Riskinformation för biverkningar bör tillhandahållas på detaljnivå som anges i varje bipacksedel. COVID -bilderna har dock inget sådant inlägg eller detaljerad avslöjande, och rapporter om biverkningar undertrycks och censureras till och med från allmänheten.

I stället, som förklarat av FDA, 4 eftersom COVID -bilderna ännu inte är licensierade, 5 snarare än att tillhandahålla en bipacksedel, uppmanar FDA hälso- och sjukvårdspersonal att få tillgång till ett långt, online ”faktablad” som listar både kliniska prövningar och löpande uppdateringar av biverkningar rapporterade efter EUA -administration till allmänheten.

Ett kortare, separat, online faktablad med mycket mindre information finns tillgängligt för patienter – men leverantör eller patient, du måste fortfarande veta var du ska leta upp var och en av de tre EUA -vaccinerna separat på FDA: s webbplats för att komma åt dessa faktablad . 6

 

2.Risker för negativa händelser måste kommuniceras på ett sätt så att du kan förstå vilka riskerna är – Det betyder att avslöjandet måste skrivas på språket i åttonde klass. I kliniska prövningar måste forskare faktiskt verifiera deltagarnas förståelse av riskerna.

 

3.Accept av en experimentprodukt måste vara helt frivilligt och utan tvång – lockande är förbjudet.

”Jag hävdar att alla dessa offentliga meddelanden som vi alla har bombarderats med … utgör tvång”, säger Malone.

”Det mest allvarliga exemplet på detta som jag någonsin har sett är att den federala regeringen identifierar 12 personer … och märker dem som det smutsiga dussinet, [säger] att de är ansvariga för att orsaka döden eftersom de sprider vad regeringen har beslutat att vara vilseledande information om vacciner. Detta är förvirrande för mig och för de flesta av mina kollegor. ”

Hur falskhet får högsta fakturering

Som ni säkert vet finns jag på listan med ”desinformation -dussin”. Det ironiska med denna situation är att regeringstjänstemän verkligen är de som bidrar till dödsfallen genom att inte följa bioetiska principer som är förankrade i lagen. Det är ett klassiskt fall av 1984 Orwellian double -peak .

Som jag nämner i intervjun är listan med ”desinformation dussin” skapandet av Center for Countering Digital Hate (CCDH), en skuggig organisation som finansieras av mörka pengar som sprang upp för mindre än två år sedan.

”Ja, du behöver inte ens gå till mörka pengar. Det är ute i det fria. Det finns detta Trusted News Initiative som leds av BBC. De meddelade … i höstas att de har integrerat Big Tech, Big Media och nya medier, Facebook , Google, Microsoft, etc., till en organisation som var avsedd att kontrollera falska berättelser om val, men de bestämde sig för att aktivera det som de uppfattade som falska berättelser för vacciner, säger Malone.

”Som om det inte vore nog har Wellcome Trust och Bill & Melinda Gates Foundation tillkännagivit initiativ där de ger blockbidrag till Facebook, som sedan finansierar dessa nya popup-faktakontrollorganisationer … [det] är använda metoder för att smutskasta människor och förbjuda information …

Vad som händer är att dessa faktakontrollorganisationer kommer att göra sin pseudo-faktakontroll, som vad jag upplevde med Reuters-vilket var transparent falskt, deras faktakontroll-och sedan kommer media att återvinna faktakontrollen. Så det går upp i Googles ranking och de citerar sig själva. Det är vad som händer. Och det är sponsrat av sådana som Wellcome Trust och Bill & Melinda Gates Foundation och de är ganska stolta över det. ”

 

Varför rikta in sig på barn och gravida kvinnor?

Med tanke på de okända riskerna, varför driver regeringar och vaccinmakare så hårt för barn och gravida kvinnor att delta i detta experiment? Båda har en extremt låg risk för komplikationer från COVID-19, vilket gör biverkningar av vaccinet ännu mer oacceptabla, om inte alla tillsammans oacceptabla.

Det verkar som att det var manipulering av säkerhetsdataanalys och rapportering i fas 1, 2, 3 kliniska prövningar … genom att fokusera på patienter som hade slutfört studien per protokoll, i motsats till dem som kom in i studien som avsedda att behandla. [Om] du bara har accepterat en dos vaccin enligt dessa kliniska prövningsprotokoll och du har en biverkning … att information om biverkningen … går förlorad. Det ingår inte i säkerhetsanalysen. Detta är ett klassiskt sätt att manipulera säkerhetsdata inom klinisk forskning, och det är strängt förbjudet. ~ Dr Robert Malone

Att göra saken värre, det finns ingen process för att fånga alla biverkningar. På något sätt utelämnades detta, och det finns bevis som tyder på att detta gjordes avsiktligt.

”Jag tror att det är viktigt för lyssnaren att inse att det vi har fortfarande är en växande förståelse för vad de negativa händelserna är”, säger Malone. ”Jag skulle kunna berätta historien om hur biverkningen av kardiotoxicitet erkändes, och det var inte via officiella kanaler. Det framgår också att CDC medvetet underrapporterar biverkningar till allmänheten.

Och det ser ut som att det var manipulation av säkerhetsdataanalys och rapportering i fas 1, 2, 3 kliniska prövningar för några av dessa produkter genom att fokusera på patienter som hade slutfört studien per protokoll, i motsats till dem som kom in i studien som avsedd att behandla.

Det är en subtil skillnad, men vad det betyder är att om du bara har accepterat en dos vaccin enligt dessa kliniska prövningsprotokoll och du har en biverkning, och du bestämmer dig för att släppa det, eller så föreslår de försiktigt att du inte borde ta den andra dosen, den informationen om de biverkningar du fick – vilket skulle ha gjort dig ännu högre risk för den andra dosen – går förlorad. Det ingår inte i säkerhetsanalysen.

Detta är ett klassiskt sätt att manipulera säkerhetsdata inom klinisk forskning, och det är strängt förbjudet. Så, FDA är på det tricket. Normalt, om jag skulle göra det, skulle jag bli slagen direkt. Varför de tillåter dessa stora läkemedelsföretag att göra detta (om de faktiskt gjorde det) – och du kan inte hävda att Pfizer inte visste vad de gjorde – är bortom mig.

Nu när vi vet om de biverkningar som är förknippade med kardiotoxicitet hos ungdomar och skador på hjärtat och dödsfall i samband med det, kan människor börja göra beräkningar baserade på officiella CDC -data, [men] dessa uppgifter är bristfälliga.

De underrapporterar förmodligen den verkliga biverkningsfrekvensen med cirka 100 gånger om du förlitar dig på den olika historiska analysinformationen. Men du kan titta på dessa data. Och om du är en datavetare kan du göra de beräkningar som CDC inte gör och inte avslöja för oss om riskfördelar.

 

De befogenheter som har fått gratis regeringstid

Även om Malone inte är intresserad av att spekulera om avsikterna bakom allt detta missförhållande, är han väl förtrogen med Big Pharmas makt att manipulera regeringar. Som beskrivs i andra artiklar har flera av COVID -injektionstillverkarna en rik historia av olaglig aktivitet och oetiskt beteende, och nu har de fått frihet att göra som de vill.

De har blivit helt befriade från ansvar om och när något går fel med dessa injektioner, och regeringar lockar och mobbar medborgare att delta i Big Pharmas experiment.

”Om du ger den typen av frihet och makt till en global multinationell och befriar dem från ansvar, kommer de att tjäna sina aktieägare”, säger Malone. ”De är inte inriktade på att tjäna oss andra, vad de än säger i sina pressmeddelanden.

Det är precis hur stor läkemedel beter sig, och vi har valt den här modellen. Meddelanden som har att göra med alternativa behandlingar och vikten av välbefinnande, stämmer inte överens med affärsmodellen ”Ta detta piller, betala ditt pris och håll käften”.

Personligen tror jag att Mr Gates och hans stiftelse har gjort enorma irreparabla skador för världshälsosamhället genom sina handlingar och sina egna personliga fördomar. Han har verkligen förvrängt global folkhälsa. Någon gång kommer det att skrivas böcker om detta, och jag är säker på att ett enormt antal doktorander. teser kommer att beviljas. Men under tiden måste vi alla leva med det. ”

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/08/01/covid-vaccine-bioethics-concerns.aspx

 

Du kan läsa artikeln på originalspråket via länken här ovan

Du kan läsa hela videointervjun i bifogade pdf filen Dr Mercola- DrRobert Malone…..

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

Digital DELUSION: Zero evidence that covid-19 virus exists in the physical world

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

Publicerat 2021-07-31, sprid vidare, du förstår strax mera, citat

 

Digital DELUSION: Zero evidence that covid-19 virus exists in the physical world

 https://www.brighteon.com/37810944-72c7-422c-9712-82ce1fa5a51a

 

 

OBS Använd denna länk när du sprider vidare eftersom sociala medier censurerar Brighteon länkar

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/01/digital-delusion-zero-evidence-that-covid-19-virus-exists-in-the-physical-world/

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 160

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 160

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 160

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

2021-07-31

Graphene nanosheets found in rainwater

https://www.orwell.city/2021/07/rainwater.html

 

 

2021-07-31

Digital DELUSION: Zero evidence that covid-19 virus exists in the physical world

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/01/digital-delusion-zero-evidence-that-covid-19-virus-exists-in-the-physical-world/

 

 

I denna videointervju framgår klart och mycket tydligt om ”vaccinerna”/biovapnen följande, se/lyssna och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

THEY WANT TO KILL EVERYBODY

Globalist extermination window to wipe out humanity is rapidly closing – John Moore interviewed by Mike Adams

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/01/they-want-to-kill-everybody-globalist-extermination-window-to-wipe-out-humanity-is-rapidly-closing-john-moore-interviewed-by-mike-adams/

 

 

 

 

Se dessa  ca 4 minuter och SPRID VIDARE i alla dina nätverk, citat

DON’T TAKE THE POISON DEATH SHOT & HANG THE GLOBALISTS PUSHING THE COVID-19 AGENDA – DR. Z

DON’T TAKE THE POISON DEATH SHOT AND HANG THE GLOBALISTS PUSHING THE COVID-19 AGENDA [2021-07-27] – DR. VLADIMIR ZELENKO (VIDEO)

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/07/31/dont-take-the-poison-death-shot-hang-the-globalists-pushing-the-covid-19-agenda-dr-z/

 

 

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”, TYDLIGT BUDSKAP UTTALAT AV VÄRLDSLEDANDE

SPETSSPECIALIST SAKKUNNIG, OPARTISK OCH SAKLIG DR ROBERT MALONE

MYCKET ALLMÄNBILDANDE om ”vaccinerna”/biovapen som generellt och

systematiskt dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Måste ses videon, intervju med dr Robert Malone, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,

ca 10 minuter alla ska se för att förstå Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten

och nationen Sveriges medborgare, citat

The Vaccine Causes The Virus To Be More Dangerous

https://rumble.com/vkfz1v-the-vaccine-causes-the-virus-to-be-more-dangerous.html

 

 

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-08-01

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Sanningen och verkligheten som Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverige medborgare,  undanhåller nationen Sveriges medborgare

 

 

 

Publicerat 2021-07-31 Fler och fler inser, mer och mer kommer sanningen och effekten av ”vaccinerna”/biovapnen fram

Gibraltar, Iceland See MASSIVE ‘Covid’ Spike Despite Over 90% of Population Vaccinated – (It’s not ‘Covid’ it’s the effect of the fake ‘vaccine’)

 

 

Statistik från flera länder visar att vaccinerade människor sprider Covid-19,

eftersom bevis som visar att vaccinet faktiskt orsakar virusvarianter och

infektioner som experter förutspådde.

Läs mer

https://davidicke.com/2021/07/31/gibraltar-iceland-see-massive-covid-spike-despite-over-90-of-population-vaccinated-its-not-covid-its-the-effect-of-the-fake-vaccine/

 

Läs ännu mer

https://www.infowars.com/posts/gibraltar-iceland-see-massive-covid-spike-after-over-90-of-population-vaccinated/

 

 

 

SE VIDEOS

Gibraltar, Iceland See MASSIVE Covid Spike Despite Over 90% of Population Vaccinated

https://banned.video/watch?id=61045bae9e44661e6be5663a

 

 

 

BOMBSHELL: FDA Leaked Documents Show Agency Knew Vaccine Was Deadly

https://banned.video/watch?id=6104944812e4621f4c41d882

 

 

 

Hellooooo…. There IS No ‘Virus’ 

https://banned.video/watch?id=6103e5b852165b1d7ce7ae15

 

 

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEY WANT TO KILL EVERYBODY — Globalist extermination window to wipe out humanity is rapidly closing – John Moore interviewed by Mike Adams

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

I denna videointervju framgår klart och mycket tydligt om ”vaccinerna”/biovapnen följande, se/lyssna och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

THEY WANT TO KILL EVERYBODY

Globalist extermination window to wipe out humanity is rapidly closing – John Moore interviewed by Mike Adams

https://www.brighteon.com/04b12580-e267-4282-9bb6-0f2c2a13daa1

 

 

OBS Använd denna länk när du sprider vidare eftersom sociala medier censurerar Brighteon länkar

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/01/they-want-to-kill-everybody-globalist-extermination-window-to-wipe-out-humanity-is-rapidly-closing-john-moore-interviewed-by-mike-adams/

 

 

 

 

 

DON’T TAKE THE POISON DEATH SHOT & HANG THE GLOBALISTS PUSHING THE COVID-19 AGENDA – DR. Z

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

Se dessa  ca 4 minuter och SPRID VIDARE i alla dina nätverk

DON’T TAKE THE POISON DEATH SHOT & HANG THE GLOBALISTS PUSHING THE COVID-19 AGENDA – DR. Z

 

DON’T TAKE THE POISON DEATH SHOT AND HANG THE GLOBALISTS PUSHING THE COVID-19 AGENDA [2021-07-27] –DR. VLADIMIR ZELENKO (VIDEO)

https://www.brighteon.com/7506d85a-f24b-4188-9f95-6b5f99a81a9e

 

 

OBS använd denna länk när du sprider vidare på sociala medier som censurerar Brighteon länkar

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/07/31/dont-take-the-poison-death-shot-hang-the-globalists-pushing-the-covid-19-agenda-dr-z/

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 159

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 159

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 159

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-07-30, citat

I remember that with the swine flu vaccine that was available years ago, there were very few deaths. Only 50 deaths were enough to cancel the vaccination campaign in all countries. So, there isn’t a cat out of the bag. There is a tiger out of the bag. And it stinks.

Läs hela artikeln

https://www.orwell.city/2021/07/andreas-kalcker-on-CDS-and-magnetism.html

 

 

 

 

The vaccine holocaust is well underway with globalists at war with 7.8 billion people: They’ve used two main bioweapons on us, a lab engineered virus and often deadly ‘vaccines’

Hundreds of eminent Establishment physicians and medical researchers have called for the immediate withdrawal of these dangerous “vaccines”, which are not really vaccines at all— they are unapproved, highly experimental gene-modification agents with a 100% record of failure. All Phase III clinical trials for a coronavirus vaccine have failed over the past 50 years, with all the test animals dying or becoming extremely sick.

Hundratals framstående etableringsläkare och medicinska forskare har krävt att dessa farliga ”vacciner” omedelbart ska dras tillbaka., som egentligen inte är vacciner alls-de är inte godkända, mycket experimentella genmodifieringsmedel med 100% misslyckande. Alla fas III -kliniska prövningar av ett coronavirus -vaccin har misslyckats under de senaste 50 åren, där alla testdjur har dött eller blivit extremt sjuka

 

 

 

Alla som tar COVID-19-vaccin är ”i stort sett” en del av en klinisk prövning

Everyone taking COVID-19 vaccine is “pretty much” part of a clinical trial

https://www.afinalwarning.com/538812.html

 

 

 

FAKTA

904,800 deaths from the vaccines

Citat

CDC/VAERS is a passive surveillance system that records fewer than 1% of deaths and adverse events, according to a 2010 US Department of Health and Human Services/Harvard Medical School study.[5]

Therefore, a reasonable estimate is:

9,048 x 100 = 904,800 deaths from the vaccines
52,074,700 adverse side effects
746,300 permanently disabled
782,200 life-threatening injuries
2,681,200 hospitalizations

Slut citat

 

 

 

CDC medger nu att allt det drivit för att ”bota” COVID-19 har misslyckats, inklusive ”vacciner”

CDC är ansvarig för otaliga miljoner människors död

 

 

 

 

 

Crime Against Humanity/Brott Mot Mänskligheten, generellt och systematiskt dödas mänskligheten av ”vaccinerna”/biovapnen och denna globalistiska DEPOPULATIONS AGENDA beskyddas uppenbart av Sveriges regering och deras medlöpare, tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner.

Måste ses video, sprid vidare

1 MILLION OR MORE DEAD. THEIR SCREAMS ARE BEING SILENCED BY THE MEDIA. IT IS MURDER. IT IS GENOCIDE.

https://www.bitchute.com/video/qEMI2AAiiHGO/

 

 

 

 

 

 

Crime Against Humanity/Brott Mot Mänskligheten, generellt och systematiskt dödas mänskligheten av ”vaccinerna”/biovapnen och denna globalistiska DEPOPULATIONS AGENDA beskyddas uppenbart av Sveriges regering och deras medlöpare, tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner.

Måste ses video, sprid vidare

DR PETER MCCULLOUGH – URGENT WARNING ABOUT POISONOUS ‘VACCINES’

https://www.bitchute.com/video/aMmyTQRyBFnf/

 

 

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-31

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Sanningen och verkligheten som Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverige medborgare,  undanhåller nationen Sveriges medborgare

 

 

 

 

Publicerat 2021-07-30, läs hela artikeln, se video och lyssna på opartisk, saklig information och upplysning som är mycket allmänbildande om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskin översättning, citat

Varför finns det till synes inga certifierade referensmaterial för covid tillgängliga för laboratorier för instrumentkalibrering?

 

CDC drar sitt eget bedrägliga covid PCR -testprotokoll, vilket innebär att det inte kan skilja mellan covid och influensa

Det som ökar mysteriet i allt detta är det faktum att CDC just utfärdade en ”laboratorievarning” och meddelade att de avser att dra tillbaka det felaktiga PCR -testprotokollet i slutet av detta år. Som en del av sitt tillkännagivande antydde de att det nuvarande PCR -testet – samma som FDA nämnde ovan, som utvecklades utan fysiska covid -prover för kalibrering - inte kan se skillnad mellan influensa och covid .

 

https://www.afinalwarning.com/540271.html

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-07-30, se videon, sprid vidare i alla dina nätverk om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, du får del av sanningen och verkligheten som undanhålls av SVT/SR/TV4, riksmedia och stora delar av internet/alternativ media, citat

VACCINE FAILURE! Patients Hospitalized, Dying Mostly FULLY ‘VACCINATED’!

The data doesn’t lie.

Dr. Jane Ruby joined Stew Peters to reveal that the ”Delta Variant” may not be the killer, but that the ‘vaccines’ are likely causing the trauma being treated at hospitals.

https://rumble.com/vkjqjm-vaccine-failure-patients-hospitalized-dying-mostly-fully-vaccinated.html

 

 

 

 

Publicerat 2021-07-30, läs hela artikeln, se videon, sprid vidare i alla dina nätverk om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, du får del av sanningen och verkligheten som undanhålls av SVT/SR/TV4, riksmedia och stora delar av internet/alternativ media, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

Dr Martín Monteverde om att SARS-CoV-2 inte finns, PCR-farsen och hur grafenoxid i influensavacciner skapade den ”första vågen”

 

 

 

 

 

Dr Martín Monteverde , talesman för gruppen hälso- och sjukvårdspersonal som lämnade in begäran om rapporten om isolering av SARS-CoV-2 i Argentina, och som meddelade att grafenoxid hittades i  Vaxigrip Tetra-  och Moderna- vacciner, gav en särskild intervju för  Radio Fresh för några timmar sedan.

 

Under hela intervjun lät doktorn lyssna allmänheten om de sanningar som de globalistiska medierna inte kommer att berätta för dem: inget land i världen har isolerat den så kallade SARS-CoV-2 ; PCR -testet skapades för att stödja den plandemiska ; och den grafenoxid som infördes i influensavaccinerna under kampanjerna 2019 och 2020 var den verkliga orsaken till den så kallade första vågen .

 

 

Dr Martín Monteverde:  Ja, ja, alla. Alla symtom som utlöses genom att ha grafen i kroppen är desamma som de så kallade COVID-19. Ja.

 

SE VIDEON, LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.orwell.city/2021/07/dr-martin-monteverde.html

 

 

 

 

FAKTA

Publicerat 2021-07-30

SHOCKING REALIZATIONS reaching a tipping point:
1) PCR instruments have never been calibrated against physical covid reference materials
2) PCR instruments are incapable of quantitative analysis and cannot measure viral load
3) The CDC faked covid test approval using common cold virus samples mixed with human cells
4) The ”vaccines” are rapidly failing, and vaccinated people can be super-spreaders

 

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.naturalnews.com/

 

 

 

 

 

SPRID VIDARE MYCKET VIKTIG ARTIKEL

CDC medger nu att allt det drivit för att ”bota” COVID-19 har misslyckats, inklusive ”vacciner”

CDC är ansvarig för otaliga miljoner människors död

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.afinalwarning.com/539565.html

 

 

 

 

 

SPRID VIDARE MYCKET VIKTIG ARTIKEL

Du kan själv maskin översätta till svenska på sidan, citat

The vaccine holocaust is well underway with globalists at war with 7.8 billion people: They’ve used two main bioweapons on us, a lab engineered virus and often deadly ‘vaccines’

So far they’ve used two main bioweapons—a lab-engineered virus, and the harmful, often deadly COVID-19 “vaccines” (genetic modification agents) backed by a relentless propaganda campaign to trick people into getting the jab.

Dr. Michael Yeadon, Pfizer’s former Vice President and Chief Science Officer, issued this warning in March 2021: “I’m well aware of the global crimes against humanity being perpetrated against a large proportion of the world’s population….I have absolutely no doubt that we are in the presence of evil…and dangerous products [the gene-based vaccines].” Basing his observation on his 40-year medical research career, Dr. Yeadon believes the vaccines are often lethal and serve only one conceivable purpose: depopulation.[1]

 

 

Bioweapon Number 1

Bioweapon Number 1 deployed by the Global Power Elite is a lab-engineered virus, very infectious but actually less deadly than the seasonal flu. As Dr. Thomas Binder, MD, a specialist in immunology and virology with 32 years’ experience in diagnosing acute respiratory disease, explains:

COVID-19 “is not a mass murderer. The most recent realistic estimate of the global IFR [infection fatality rate] is 0.15%, below 0.05% for under 70s. After replacing the number of deceased within 28 days with a positive PCR test on whatever cause by the number of deceased from COVID-19, it is even much lower, well below that of seasonal influenza….SARS-CoV-2…self-evidently occurs seasonally from November to April and mutates, without human intervention, in such a way that it becomes ever more contagious but less dangerous. Because of existing basic and cross-immunity, only a fraction of the population falls ill. The disease is usually self-limiting and leaves immunity, possibly for life, and better than the best vaccination ever could. It kills comparatively few people and, unlike influenza, no children.

“There is no SARS-CoV-2 epidemic of national scope, thus no pandemic. This is already evident from the lack of excess mortality when corrected for demographics, and from the rather low occupancy of the intensive care units, whose capacities, in addition, have been massively reduced since April 2020.”[2]

Evidence suggests the SARS-CoV-2 virus responsible for causing COVID-19 illness was made in the USA in government biowarfare laboratories, then possibly fine-tuned in China using gain-of-function research funded by Dr. Anthony Fauci, director of the U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases. The bioweapon may have been released by US operatives in October 2019 at the World Military Games, when 300 American military servicemen were in Wuhan. “No one in the Chinese government was aware of the outbreak until the end of December. However…as early as November 2019, our Defense Intelligence Agency [U.S. DIA] had distributed a secret report to government officials warning that a ‘cataclysmic’ disease outbreak was taking place in Wuhan….The secret DIA report was prepared…more than a month before anyone in the Chinese government discovered the outbreak.”[3]

The virus served as the pretext to lockdown populations, impose absurd counterproductive restrictions like social distancing and mask-wearing, and introduce lethal genetic vaccines at “warp speed” under President Donald Trump and then around the world. All this despite the fact that:
* There is no asymptomatic transmission of SARS-CoV-2.
* No society or nation in history has ever imposed lockdowns on healthy people.
* The rate of spontaneous recovery from COVID-19 illness is 99.8+%. There is no need for a vaccine; the Covid vaccines are as ineffective as the seasonal flu vaccines, and far more dangerous. There are inexpensive remedies that can boost one’s immunity so that no one ever needs to take a Covid “vaccine”.
* Masks are not only completely useless but also can sicken the mask-wearer—especially children if worn for long periods, which leads to build-up of carbon dioxide that damages the brain.

A relentless 24/7 propaganda campaign waged by the Big Pharma-controlled mainstream media whipped up fear and panic so that millions of gullible, uninformed people rushed to get harmful, unapproved, highly experimental, and often deadly genetic-modification agents mislabeled “vaccines”.

The lockdowns and restrictions have destroyed countless small businesses. Civil society is pulverized. The middle class is obliterated as people around the world suffer unemployment, homelessness, hunger, starvation, isolation, despair, and suicide.

The fake pandemic has facilitated the largest transfer of wealth in human history—from the poor, working-class, and middle-class to a handful of super-wealthy corporations and centi-billionaires.

Lockdowns keep people confined indoors with no sunlight and little exercise. Trips to doctors are greatly restricted. All of this contributes to poor health and weakened immunity. The number of people who have died globally from joblessness, poverty, and suicide as a result of the fake pandemic vastly exceeds the tiny number of people said to have died from COVID-19.

 

 

Bioweapon Number 2: The Vaccine

Far more deadly than the seasonal-flu-like Covid virus is the so-called “vaccine”, actually a genetic-modification agent which does not meet the legal or scientific definition of a vaccine.

What is now beyond dispute is that a vaccine holocaust is well underway. Millions of people are being killed and permanently injured directly from these vaccines around the world, and the number of casualties is growing exponentially.

But the lying mainstream media, bought-and-paid for by Big Pharma and the Globalists, pretends nothing is happening and repeats the nonsensical mantra “the vaccines are safe and effective.”

The latest data from CDC/VAERS (U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Vaccine Adverse Events Reporting System) provides overwhelming proof that the vaccines are injurious and often lethal products that should be taken off the market immediately [4]:

9,048 deaths
520,747 adverse events
7,463 permanent disabilities
7,822 life-threatening injuries
26,812 hospitalizations

CDC/VAERS is a passive surveillance system that records fewer than 1% of deaths and adverse events, according to a 2010 US Department of Health and Human Services/Harvard Medical School study.[5]

Therefore, a reasonable estimate is:

9,048 x 100 = 904,800 deaths from the vaccines
52,074,700 adverse side effects
746,300 permanently disabled
782,200 life-threatening injuries
2,681,200 hospitalizations

In their first four months, the experimental COVID-19 “vaccines” have racked up more deaths and severe adverse events than all other vaccines combined in VAERS’s entire 30-year history.

But the Big Pharma-controlled news media insists all these tragedies are “just a coincidence.” How dumb do they think we are? A high percentage of the vaxxed who drop dead die within a month of getting the jab, and many people steadily go downhill and die within 12-36 hours of injection. Death By Coincidence is now the number one cause of death in America.

Tens of thousands of victims of the Covid “vaccines,” their lives destroyed by the jabs, are begging for help from the medical community, organizing vaccine victims groups online and speaking out, but the doctors and clinics by and large have turned their backs on them. Meanwhile, the vaccine manufacturers face no liability.[6]

These horrific statistics are just the tip of the iceberg because:

* VAERS has a backlog of 2-3 months.
* Nearly 30 percent of US health professionals say they never even heard of CDC/VAERS, according to a 2013 study commissioned by CDC itself.[7]
* Most doctors are under enormous pressure not to report vaccine-related injuries or deaths. Many doctors flatly refuse bereaved families’ requests to report the vax-related death of a loved one to VAERS.
* CDC red tape makes it difficult on purpose for medical professionals to report deaths/injuries to VAERS.
* Nurses are ordered not to discuss or report adverse events from the “vaccines”.
* The US Government is scrubbing unprecedented numbers of Covid-related deaths and adverse events from the official death count to conceal the mass slaughter taking place.[8-10]

Adverse reactions to the COVID-19 vaccines reported on CDC/VAERS include:

Death
Blindness; permanent vision loss
Blood clots in the brain, heart, and lungs
Cardiac disorders—heart attacks, strokes, cardiomyopathy, arrhythmias, etc.
Thrombocytopenia (extremely low blood platelet count)
Permanent paralysis
Brain inflammation
Brain tumors
Neurodegenerative diseases
Uncontrollable tremors
Cerebral thrombosis
Immune system impairment
Miscarriages, stillbirths, birth defects
Spinal damage
Anaphylactic shock
Facial paralysis painfully lasting weeks or months
Loss of hearing
Multiple organ system failure
Difficulty breathing
Damage to liver, lung, kidneys, pancreas
Neoplasms
Muscle and tissue damage
Endocrine and gastrointestinal disorders
Guillain-Barre syndrome
Profound permanent fatigue

Equally devastating are the data from the UK Government’s reporting system for Covid vaccine adverse reactions (July 1, 2021) and the European Union Vaccine Injury Reporting System (July 3, 2021). The headlines tell the story:

1,007,253 Injuries 1,403 DEAD in the UK Following COVID-19 Injections According to UK Government [11]

17,503 DEAD, 1.7 Million Injured (50% SERIOUS) Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 Shots [12]

The UK and EU reporting systems are believed to capture only 1% to 10% of actual deaths and adverse events linked to the Covid vaccines. Do the math. A vaccine holocaust is underway.

 

NOTE–The Pfizer and Moderna genetic cocktails use modified messenger RNA (mRNA) to force the vaxxed person’s body to manufacture billions of spike proteins. The AstraZeneca and Johnson & Johnson (Janssen) genetic cocktails use an adenovirus vector to deliver DNA that gets the vaxxed person to manufacture spike proteins. India’s Covishield vaccine, made in India from AstraZeneca’s master viral seed, is virtually identical to the AstraZeneca product. Russia’s Sputnik V vaccine, used in some 68 countries, is also a viral vector vaccine producing spike proteins.

Hundreds of eminent Establishment physicians and medical researchers have called for the immediate withdrawal of these dangerous “vaccines”, which are not really vaccines at all— they are unapproved, highly experimental gene-modification agents with a 100% record of failure. All Phase III clinical trials for a coronavirus vaccine have failed over the past 50 years, with all the test animals dying or becoming extremely sick.

 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

 

https://www.afinalwarning.com/539814.html

 

 

 

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 158

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 158

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 158

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

 

 

Flodvåg av stämningar mot farliga vaccinmandat – Thomas Renz intervjuad av Mike Adams

2021-07-29 MÅSTE SES VIDEO INTERVJU, bl.a. om Informerat samtycke och ”vaccinerna”/biovapnen som generellt och systematiskt skadar och DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

Tidal wave of lawsuits coming against dangerous vaccine mandates – Thomas Renz interviewed by Mike Adams

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/07/30/lawsuits-tidal-wave-of-lawsuits-coming-against-dangerous-vaccine-mandates-thomas-renz-interviewed-by-mike-adams/

 

 

2021-07-29

”VACCINERADE” INDIVIDER HAR EN MYRIAD AV PROBLEM. OCH NÄR JAG SÄGER ”PROBLEM” MENAR JAG DÖDEN

 

 

2021-07-29 läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

CDC confesses to COVID-19 “vaccines” being a medical HOAX… vaxxed individuals shown to have HIGHER viral loads and can be super-spreaders

CDC erkänner att COVID-19 ”vacciner” är en medicinsk HOAX … vaxxed individer visat sig ha högre virusbelastning och kan vara super-spridare

https://www.afinalwarning.com/539664.html

 

 

 

Vaccinated are Dying, Government is Lying & We are Suing Them All w/ Thomas Renz

Del 1

https://rumble.com/vk2jdv-vaccinated-are-dying-government-is-lying-and-we-are-suing-them-all-w-thomas.html

Del 2

https://rumble.com/vk49dq-part-2-vaccinated-are-dying-government-is-lying-and-we-are-suing-them-all-w.html

 

 

 

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-07-30

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Sanningen och verkligheten som Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverige medborgare,  undanhåller nationen Sveriges medborgare

 

 

”VACCINERADE” INDIVIDER HAR EN MYRIAD AV PROBLEM. OCH NÄR JAG SÄGER ”PROBLEM” MENAR JAG DÖDEN

 

 

 

 

2021-07-29, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskin översättning till svenska, sprid vidare i alla dina nätverk, läs hela artikeln och se videon, citat

Var försiktig med MR om du är vaccinerad!

Läkare runt om i världen varnar vaccinerade individer för att undvika MR-undersökningar, eftersom vissa människor har drabbats hårt av den elektromagnetism som den producerar. 

De allvarligaste fallen har resulterat i att patienterna dör.

 

Ricardo Delgado: Idag har vi fått information om något. Flera läkare har skrivit till La Quinta Columna, några från utlandet (Storbritannien och spansktalande länder) och berättat att ”vaccinerade” individer har en myriad av problem. Och när jag säger ”problem” menar jag döden.

 

Eller det närmaste. En upplevelse väldigt nära döden, om jag får använda en något facetistisk ton när de exponeras … – antingen på grund av någon typ av kontroll eller tidigare patologi som de kan ha – När de är vaccinerade (nu ‘ grafenated ‘) exponeras för magnetisk resonans eller CT-skanningar med kontrast. 

 

Varför? 

Tja, MR, bortsett från att ha en otrolig styrka när det gäller det elektromagnetiska fält som uppmätts i Gauss genererar det, nu ska du titta på det. Jag ska visa dig en video så att du kan få en idé. MR berör ett brett spektrum av det elektromagnetiska spektrumet. Därför är det mycket troligt att det exciterar det material som kallas grafenoxid , som har införts i deras kroppar på olika sätt, det mest invasiva är ympning. Det så kallade ”vaccinet” .

 

Så, i den meningen vet du att grafen är upphetsad – elektroniskt sett – eftersom den har ett absorptionsband i en betydande del av EM-spektrumet. Och vi kommer att se det också idag.

 

När den är upphetsad orsakar den en ökning av toxiciteten för grafenoxid eftersom den omvandlar den till reducerad grafenoxidDet ökar oxidativ stress, genererar cytokinstormar, immunsystemets kollaps och allt du redan vet .

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.orwell.city/2021/07/mri.html

 

 

 

 

STOPPA ”VACCINERN”/BIOVAPNEN OMEDELBART

Dr. Jim Meehan – ”Vaccin” granskat av upprepade studier avslöjar metallingredienser

 

Se videon och sprid vidare om verkligheten i fråga om ”vaccinerna”/biovapen och Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, erkänt sakförhållande är uppenbart bevisligen att ”vaccinerna”/biovapen systematiskt och generellt DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Och detta fullständiga vansinne fortsätter och Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar och uppenbart är delaktiga i denna globalistiska systematiska och generella skolmedicinska dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Ställ dig frågan om varför Sveriges regering och deras medlöpare inte STOPPAR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

 

Publicerat 2021-07-29

Dr. Jim Meehan – ‘Vaccine’ Examined by Repeated Studies Reveal Metal Ingredients

Dr. Jim Meehan and Clay Clark joined Stew Peters to discuss the continuing and growing interest in the specific ingredients found inside of these injections being called ‘vaccines’.

The number of brave medical professionals coming forward with major concerns surrounding the health of inoculated persons is growing rapidly, and we have access to factual reported data suggesting the number of adverse events related to these injections is increasing at alarming rates.

https://rumble.com/vkhsn5-dr.-jim-meehan-vaccine-examined-by-repeated-studies-reveal-metal-ingredient.html

 

 

 

 

Publicerat 2021-07-29 se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

BREAKING! Majority of Hospitalized ”COVID Patients” Are ‘VACCINATED’ | Dr. Jane Ruby

 

Maskin översättning

Dr. Jane Ruby gick med i Stew Peters för att diskutera världens mest ‘vaccinerade’ länder och hur deras senaste ökade sjukhusvistelser råkar vara de som nyligen har vaccinerats.

Uppgifterna tyder på att skottet är det som gör människor sjuka, och det är ingen överraskning på grund av de nyligen avslöjade ingrediensupptäckten

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://rumble.com/vkhw6f-breaking-majority-of-hospitalized-covid-patients-are-vaccinated-dr.-jane-ru.html

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

 

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

Lawsuits: Tidal wave of lawsuits coming against dangerous vaccine mandates – Thomas Renz interviewed by Mike Adams

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

Måste ses video intervju, sprid vidare i alla dina nätverk, MYCKET VIKTIG information och upplysning i denna video intervju, bl.a. om INFORMERAT SAMTYCKET, se och sprid vidare, citat

 

Tidal wave of lawsuits coming against dangerous vaccine mandates – Thomas Renz interviewed by Mike Adams

 https://www.brighteon.com/5abe8b87-53bf-4483-96ca-0e76d8868a4a

 

 

OBS använd denna länk när Du sprider vidare på sociala medier där Brighteon censureras

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/07/30/lawsuits-tidal-wave-of-lawsuits-coming-against-dangerous-vaccine-mandates-thomas-renz-interviewed-by-mike-adams/