• Arkiv

Gratis blogg från Bloggproffs.se
blogglista.se
Skapa din proffsiga hemsida med inbyggd blogg på N.nu      Se exempel på hemsidor i N.nu katalogen

Simon Hoff HÖGFÖRRÄDERIET — Simon Hoff Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed — SVERIGE GRANSKAS 2023 09 23

 

 

Simon Hoff  HÖGFÖRRÄDERIET  –  Simon Hoff Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed  –  SVERIGE GRANSKAS 2023 09 23

 

 

 

Denna delgivning är officiellt publicerad här https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/23/simon-hoff-hogforraderietsimon-hoff-pressekreterare-hos-socialminister-jakob-forssmed-sverigegranskas-2023-09-23/

 

 

 

och här sedan tidigare med bilagorna

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/20/simon-hoff-hogforraderietdelgivning-till-pressekreterare-simon-hoff-hos-social-minster-jacob-forssmedsveriges-regering-sverige-granskas-2023-09-20/

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER SIMON HOFF Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed DELGIVNING 2023 09 23

 

Nu bekräftat emottaget av Simon Hoff denna dag

 


Ditt meddelande

   Till: Simon Hoff
Ämne: Simon Hoff
Skickat: den 23 september 2023 07:48:14 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien

 lästes den den 23 september 2023 08:33:27 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien.

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 23 september 2023 07:48
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia: ‘Voulf56′ <[email protected]>
Ämne: Simon Hoff
Prioritet: Hög

 

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla delgivna denna delgivning, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

 

2023-09-23

 

 

Simon Hoff vänligen säkerställ att delgivningen av den 20 september 2023 15:58 kommer minister Jacob Forssmed och därmed Sveriges regering mycket skyndsamt, se mailtråden nedan.

 

Komplettering därutöver enligt nedan;

 

Spetsspecialist  sakkunnig, förmodligen den främste i världen inom sitt område, med högsta trovärdighet, opartisk, saklig, objektiv med största samhällsansvar gentemot mänskligheten professor i internationell rätt Francis A Boyle delger om sanning och verkligheten utifrån fakta och bevis i denna video, nu svensktextad maskinöversättning, som ministern och regeringen såklart säkerställa kommer nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare till del

 

Professor i internationell rätt Francis A Boyle om WHO 2023 09 22 med mera

https://rumble.com/v3jssbk-professor-i-internationell-rtt-francis-a-boyle-om-who-2023-09-22.html

 

 

Läs mer om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

Stoppa Globalisterna WHO/FN:s
totalitära medicinska och vetenskapliga polisstat!

Dr. Francis Boyle, Ph.D., professor i internationell rätt vid University of Illinois College of Law; JD-examen magna cum laude från Harvard Law School och en doktorsexamen i statsvetenskap från Harvard University; Tidigare styrelseledamot, Amnesty International; Utkastförfattare, USA:s inhemska genomförandelagstiftning för konventionen om biologiska vapen, känd som Biological Weapons Anti-Terrorism Act från 1989, som godkändes enhälligt av båda kamrarna i den amerikanska kongressen och undertecknades i lag av president George HW
https://rumble.com/v3jo44k-webinar-soft-coup-hard-tyranny-spawning-global-governance-on-september-20.html

 

 

Ytterligare mera av synnerligen mycket stort allmänt intresse

Data från USA:s regering bekräftar en ökning med 143 233 % av dödliga cancerfall på grund av covid-vaccination

https://expose-news.com/2023/09/22/us-gov-confirms-143233x-increase-cancer-cases-due-to-covid-vaccination/

 

 

 

Varför ökade antalet dödsfall med 57 % bland kvinnliga barn omedelbart efter att de erbjöds covid-19-vaccinet?

https://expose-news.com/2023/09/22/deaths-female-children-due-covid-vaccine/

 

 

CHOCKERANDE UNDERSÖKNING: Covid-19-”vaccinerna” orsakar en ny form av förvärvat immunbristsyndrom; här är alla bevis…

 

AIDS (förvärvat immunbristsyndrom) är namnet som används för att beskriva ett antal potentiellt livshotande infektioner och sjukdomar som inträffar när ditt immunförsvar har blivit allvarligt skadat.

 

Personer med förvärvat immunbristsyndrom löper en ökad risk att utveckla vissa cancerformer och infektioner som vanligtvis bara förekommer hos individer med ett svagt immunförsvar.

 

Här presenterar vi en rad starka bevis för att Covid-19-”vaccinerna” får mottagarna att utveckla förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) eller ett nytt tillstånd med liknande egenskaper som endast kan beskrivas som Covid-19 Vaccin Induced Acquired Immune Deficiency Syndrome (VAIDS) ).

 

LÄS MER

https://expose-news.com/2023/09/21/covid-vaccinces-cause-new-form-aids/

 

 

 

”Fynden bekräftar tidigare rapporter om encefalit och myokardit orsakad av genbaserade Covid-19-”vacciner”.”

 

2023-09-21 citerar lösryckta delar, läs hela artikeln, maskinöversättning, citat

DARPA & Moderna gick ihop för att skapa mRNA-genterapiinjektioner som ledde till ett dödligt COVID-”vaccin”

 

Införandet av främmande nukleinsyror – RNA eller DNA – i kroppen för att generera främmande proteiner är per definition genterapi, oavsett om patientens egna gener förändras av det eller inte.

 

 

Företagsmedia, med få undantag, är i stort sett tysta i denna fråga. Anledningen till att du har hållits i mörker är för att du är målet för en världsomspännande militär operation, med befolkningsminskning, massövervakning, tyrannisk kontroll av människors rörelser och förstörelsen av mänsklig autonomi genom implanterad teknologi som slutmål.

 

När det gäller Covid-19-”vaccinerna” försökte media och det medicinska etablissemanget komma runt detta genom att argumentera att eftersom ”vaccinerna” inte förändrade mottagarens DNA, betydde det att de inte var genterapi. Införandet av främmande nukleinsyror i kroppen för att generera främmande proteiner  är per definition genterapi, oavsett om individens egna gener förändras av det eller inte. DNA och RNA är genetiskt material, och om immunsystemet fångar en cell som producerar icke-mänskliga proteiner,  kommer några allvarligt dåliga saker att hända med den cellen .

 

 Fynden bekräftar tidigare rapporter om encefalit och myokardit orsakad av genbaserade Covid-19-”vacciner”

 

Vi måste lägga all vår energi på att avslöja dessa människor och avveckla deras tyranniska institutioner. Eftersom de helt klart har brutit mot det sociala kontraktet och desperat försöker dölja det faktum, är det ingen som helst mening med att lyda dem. Deras auktoritet är nu olaglig.

 

Läs mer

https://expose-news.com/2023/09/21/darpa-moderna-invented-mrna-covid-gene-therapy/

 

 

Nick Hudson: Kulten av ”lita på vetenskapen”

https://expose-news.com/2023/09/21/nick-hudson-the-cult-of-trust-the-science/

 

 

 

Du/ni förstår allvaret i detta för mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare vilket får ministern och regeringen att inse vad som ska verkställas från ministerns sida, läs mer i den delen i bifogade PDF filen Motion till riksdagen…..

 

Läs ytterligare mera i det som delgivits er sedan tidigare här nedan och bekräfta att detta er delgivna är av er emottaget mycket skyndsamt

 

 

 

Ulf Bittner

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 20 september 2023 15:58
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: BESLUT BEGÄRES; Avgå med omedelbar verkan Sveriges regering och Sveriges riksdag, utifrån fakta och bevis…..–SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17
Prioritet: Hög

 

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla delgivna denna delgivning, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

 

2023-09-20

 

Simon Hoff detta är om vad vi ska prata om och du redan nu säkerställer fullständigt rättssäkert kommer till fullkännedom om till minister Jacob Forssmed. Sökt dig 2 gånger denna dag på ditt direkt telefon nummer men inget svar, alltså efter att jag i morse ringde dig och du svarade men skulle då in i presskonferens om budgeten.

 

Vänligen läs särskilt viktigt i bifogade PDF filen Motion till riksdagen….., mycket viktiga fakta och bevis om vad ministern får/ska göra och vad densamma inte för göra.

 

Alltså detta som nu delgives dig personligen Simon Hoff och därmed minister Forssmed är inget enskilt ärende det är ett generellt och systematiskt enormt viktigt avgörande ärende för nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalare och väljarna ärende utifrån bl.a. allas liv, hälsa och framtida livskvalitet och rikets säkerhet. Undertecknad är en del i den skaran av medborgare i Sverige och synnerligen intresserad i sakfrågan var minister Forssmed och regeringen har stöd i svensk grundlag Regeringsformen för vad som delges om att vara delaktiga i och medansvariga i i delgivningen här nedan av den 17 september 2023 14:44, och svar på detta är alla i nationen Sverige Folk berättigade till svar på, och det framgår med all tydlighet i delgivningen här nedan Simon

 

Du läser mer i mailet här nedan, vänligen återkoppla skyndsamt per telefon, du ser mina kontaktuppgifter i mailet nedan

 

Är det något du eller ministern anser är otydligt eller oklart eller annan ni har svårt att förstå så återkopplar ni omgående

 

Allt gott

 

Ulf Bittner

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 17 september 2023 14:44
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘ju[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘ju[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘s[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘fo[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Voulf56′ <[email protected]>; ‘Pascal Najadi’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘Marie Jakobsson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sassersson Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: BESLUT BEGÄRES; Avgå med omedelbar verkan Sveriges regering och Sveriges riksdag, utifrån fakta och bevis…..–SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning är officiellt publicerad här, sprid vidare till alla skattebetalare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/17/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-socialminister-jakob-forssmed-med-flera-delgives-delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-ska/

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL

Socialminister Jakob Forssmed med flera delgives delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare från SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17

 

 • Avgå med omedelbar verkan Sveriges regering och Sveriges riksdag, utifrån fakta och bevis…..

 

Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…

BEKRÄFTAT – COVID-19 är orsakad av människan och Fauci, Bill Gates, Daszak och Moderna är ansvariga

 

Den amerikanska regeringen finansierade Peter Daszaks ECO Health Alliance till ett belopp av 61 491 183 dollar för att göra nya coronavirus som är smittsamma för människor. Det finansierar också direkt eller indirekt Wuhan Institute of Virology till ett belopp av 7,4 miljoner dollar för att göra nya coronavirus som är smittsamma för människor. Samtidigt finansierade National Institute of Allergy and Infectious Diseases Ralph Baric till ett belopp av $46,958,414 för att göra nya coronavirus som är smittsamma för människor.

 

Detta uppgår till mer än 114 miljoner dollar under perioden 2000 till 2020 för att skapa nya coronavirus som är smittsamma för människor.

 

Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…

 

 

Finansiering för skapandet av Covid-19

USA:s statliga finansiering för Peter Daszak och ECO Health Alliance

 

Läs mer

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETLARE OCH VÄLJARE OM HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN, SKATTEBETALARE, VÄLJARE & MÄNSKLIGHETEN

https://expose-news.com/2023/09/13/confirmed-covid-19-is-man-made/
Den förmodligen främste spetsspecialist sakkunnige i världen inom sitt område professor i internationell rätt Francis A Boyle delger i denna videointervju av juli 2023 vad du/ni äger bevisbördan att MOTBEVIA mycket skyndsamt, tillsammans med övrigt delgivet i denna delgivning, se videointervjun, som också delgivits sedan tidigare statschefen Kung Carl XVI Gustaf med väldigt många flera sen tidigare

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

625 000 % ökning av hjärtmuskelinflammation sedan biovapeninjektionerna lanserades — intervju med Dr. Peter McCullough SVENSKTEXTAD

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3hga5u-625-000-kning-av-hjrtmuskelinflammation-intervju-med-dr.-peter-mccullough.html

 

HÖGFÖRRÄDERIET FORTSÄTTER

SVERIGES REGERING FORTSÄTTER MED SKADAR OCH DÖDAR BIOVAPENINJEKTIONERNA/ ”VACCINERNA”

Regeringen säkerställer tillgången av vaccin mot covid-19

Publicerad 05 september 2023; Regeringen avsätter 792 miljoner kronor för att säkerställa tillgången på vaccin mot covid-19 under 2024. För 2025 beräknas 429 miljoner kronor.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/regeringen-sakerstaller-tillgangen-av-vaccin-mot-covid-19/

 

Verkligheten som Staten Sverige delges om i denna delgivning

2023-09-15

Experter uppskattar att över 20 miljoner redan är döda på grund av covid-19-”vaccination”och över 2 miljarder är allvarligt skadade

https://expose-news.com/2023/09/15/20m-dead-2b-injured-covid-vaccination/

 

2023-09-13

Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.

Masanori Fukushima, japansk professor och ordförande i en organisation som studerar vaccinskador, lindande inte in orden när han pratade om covidvaccinen på en presskonferens häromdagen:

 

”Detta är inte en läkemedelsskada. För att vara tydlig, ”vaccinet” är inte ett läkemedel, utan ett biovapen med alla typer av toxicitet. Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.”

Se videon

https://twitter.com/lakaruppropet1/status/1701870407563809273?s=20

 

 

 

Socialminister Jakob Forssmed

[email protected]

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97

Socialdepartementet

Rättschef /expeditionschef Andreas Krantz

[email protected]

08-405 81 02

 

Tf enhetschef Cecilia Halle

Telefon 08-408 11 57

[email protected]

 

Ziba Zareie, tillförordnad enhetschef

Telefon 08-405 86 89

Mobil telefon 073-038 79 22

Epost [email protected]  

 

 

Följande är också delgivna denna delgivning

socialdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)

E-post [email protected]

 

sverigedemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 010-10 11 500 (vardagar 10–15)

E-post [email protected]

 

moderat.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

vansterpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

centerpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-617 38 00

E-post [email protected]

 

kristdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-723 25 00

E-post [email protected]

 

mp.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)

E-post [email protected]

 

Liberalerna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)

E-post [email protected]

 

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];

 

NOTERAS SÄRSKILT

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Slut citat

Läs ännu mera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla delgivna denna delgivning, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator, till

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

 

2023-09-17

 

Till er alla delgivna; NU FÅR DET VARA NOG! Stoppa biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna” omedelbart utifrån fakta och bevis

 

ETT EU-MÅL FÖR LAGLIGHETSPRÖVNING I SVENSK FULLSTÄNDIGT RÄTTSSÄKER DOMSTOL

Begär laglighetsprövning i domstol mycket skyndsamt utifrån de fakta och bevis som delgives er delgivna denna delgivning, begär således ett fullständigt rättssäkert BESLUT med besvärshänvisning mycket skyndsamt, dock senast 2023-09-24.

Alltså ett i laga ordning beslut utifrån svensk grundlag Regeringsformen var Sveriges regering, Sveriges riksdag , Sveriges riksdags alla politiska partierna och era medlöpare över tid, före valet 2022 och efter valet 2022,  HAR LAGA STÖD FÖR VAD

 • som delges om i denna delgivning har lagligt stöd för
 • att bedriva verksamhet finansierat med skattemedel  tillsammans med FRÄMMANDE MAKT som uppenbart är ett biovapenkrig med biovapeninjektioner så kallade ”Vacciner” och bedrivit vad som övrigt framkommer, och fortfarande bedriver AVSIKTLIGT PLANERAD KRIMINELL BEDRÄGERI VERKSAMHET & HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare med skattemedel.

 

Rättigheten till detta begärda beslut grundar sig bl.a. på vad som delges i svensk grundlag Regeringsformen(RF), se bl.a. RF 11:14 och 12:10. Se därtill överstående all svensk lag EU-lag med direktverkande EU LAG Rättighetsstadgan , som innefattar rättigheter för rättighetsbärarna, nationen Sveriges Folk, som undertecknad är en del av.

 

Rättighetsstadgan  — Rättighetsstadgan med förklaringar finner du/ni här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

Begärt att BESLUTET ska skickas med epost till undertecknads epost adress [email protected], dock senast 2023-09-24

 

 

TROVÄRDIGHETEN för Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering, Sverige riksdag MED FLERA MEDLÖPARE, före valet 2022 och efter valet 2022, utifrån fakta och bevis är lika med NOLL!

Fakta och bevis krossar således er delgivnas TROVÄRDIGHET

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET är ett faktum utifrån fakta bevis direkt från källan nämligen FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, utifrån fakta och bevis  har detta gigantiska bedrägeri kostat skattebetalarna 26-30 miljarder, bara detta gigantiska bedrägeri ska i en demokrati direkt diskvalificera Sveriges riksdag, Sverige regering, före valet 2022 och efter valet 2022, dvs. alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET för att via skattemedel bedriva någon form av skattefinansierad verksamhet gentemot era arbetsgivares nationen Sveriges Folk skattebetalarna! Det finns uppenbart inget lagstöd alls utifrån svensk grundlag Regeringsformen för att något parti i Sveriges riksdag ska bedriva verksamhet som är i ärendet och fallet det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET

 

PCR TEST BEDRÄGERIET VAR PLANERAT FÖR ATT SÄTTA SKRÄCK/RÄDSLA I PLANERAD WHO TERROR AGENDA DESS MEDLÖPARE, BL.A. SVERIGE, MOT NATIOEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETALARE

Alltså en agenda tillsammans med FRÄMMANDE makt nämligen WHO TERROR agendan för att försätta mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare i RÄDSLA & SKRÄCK för att bana vägen för nästa gigantiska mega bedrägeri nämligen den enda LÖSNINGEN skadar och dödar ”vaccinerna” som är biovapen i ett biovapenkrig mot mänskligheten. ”Vaccinerna”/biovapen som i Sverige marknadsförts med skattemedel som vanliga vaccin, och fortfarande marknadsförs som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/ biovapen bevisligen inte är, ett gigantiskt MEGA MARKNADSFÖRINGS  BEDRÄGERIE utifrån enorma ekonomiska incitament tillsammans med främmande makt nämligen WHO AGENDAN tillsammans med den kriminella läkemedelsindustrin med flera. Historiens Värsta Planerade Folkmord, planerat utifrån enorma ekonomiska incitament Brott Mot Mänskligheten med väldigt många flera kvalificerade brott i Brottsbalken.

 

PCR TEST BEDRÄGERIET KOSTADE SKATTEBETALARNA 26-30 MILJARDER, ALLT VAR PLANERAT!
Till er alla delgivna FAKTA & BEVIS om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÅGERIET som ni alla är delaktiga i och medansvariga i är ett NOTORISKT FAKTUM och kostade bara det i reda pengar skattebetalarna 26-30 miljarder av skattebetalarnas medel, och allt var planerat!
Leveranserna av PCR TESTERNA skedde redan 2017-2018 till de involverade staterna i detta gigantiska BEDRÄGERIE med PCR TESTER som icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga(Portugal domarna hösten 2020, 2 fastställande domar inom EU), vilket FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satte på pränt i vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva fastställde redan 2020-07-21!
Men detta delgavs inte nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare officiellt i SVT/SR/TV4 via pressmeddelande eller presskonferens från Sveriges regering eller Folkhälsomyndigheten, alltså det undanhölls och underläts AVSIKTLIGT och planerat att komma era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn till del.

 

Detsamma gjordes därmed också av Sveriges alla 21 Regioner, deras politiker och deras anställda dvs. undanhöll och underlät att delge vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satt på pränt 2020-07-21 nämligen i egna VÄGLEDNINGAR vad du/ni redan tidigare av SVERIGE GRANSKAS delgivits om att redan 2020-07-21 var fastställt och som ”hugget i sten” inom Folkhälsomyndigheten, citat

 

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.
Slut citat.

Beviset finns i PDF fil att laddas ner här via denna länk
https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2

 

Fakta och Bevis om PCR TESTBEDRÄGERIET från Folkhälsomyndigheten finner du i denna PDF fil från Folkhälsomyndigheten av datum 2020-07-21
Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020 07 21
https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

 

 

Det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET banade vägen för biovapeninjektionerna de så kallade ”vaccinerna” och Historiens Värsta Folkmord, bevisbördan att bevisa det motsatt ägs av Sveriges regering, Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022

 

Här bör och ska uppmärksammas särskilt

 • Att PCR TEST BEDRÄGERIET åtföljdes av det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament  MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET som med skattemedel av Staten Sverige mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare avsiktligt marknadsfördes biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna”!

 

Alltså marknadsfördes och fortfarande marknadsförs AVSIKTLIGT & BEDRÄGLIGT KIRIMINELLT PLANERAT utifrån enorma ekonomiska incitament gentemot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare som vanliga vaccin, vilket dessa biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna” bevisligen inte är! Att det är biovapeninjektioner dessa så kallade ”vacciner” är fullt ut bevisat i denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS över mycket lång tid.

 

Alltså utan åtgärd från Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i ovan omnämnt, och det är då bl.a. Folkhälsomyndigheten och SVERIGES ALLA 21 REGIONERN som i grunden utifrån det planerade kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET tillsamman planerat med den FRÄMMANDE MAKTEN WHO har iscensatt detta nu fullt ut bevisbara BIOVAPENKRIG och denna bioterrorism, terrror och statsterrorism mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare och era väljare, ett HÖGFÖRRÄDERIE mot nationen Sveriges Folk som aldrig tidigare skådats i svensk historia.

 

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs således av Sveriges regering, Sveriges riksdag, och Sveriges riksdags alla politiska partier och deras medlöpare, bl.a. då Folkhälsomyndigheten och Sveriges 21 alla Regioner, detta ska ske offentligt i presskonferens, dock senast 2023-09-24.

 

HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE ÄR ETT NOTORISKT FAKTUM OCH ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE OM INET DET MOTSATTA BEVISAS OFFENTLIGT AV ER DELGIVNA DENNA DELGIVNING SENAST 2023-09-24

 

HÖGFÖRRÄDERI AV LANDSFÖRRÄDARNA MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Citat

Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde. Förräderibrott kan falla under brott mot Tryckfrihetsförordningen.

I Sverige styrs straffet av 19 kapitlet 1 § brottsbalken:

Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.

I svenska strafflagen förekom inte uttrycket högförräderi, men vad 8 kapitlet l § stadgade om ”förräderi” motsvarar i stort sett andra lagars högförräderibestämmelser. Straffet var (till 1921) dödsstraff eller straffarbete på livstid. Var faran ringa, nedsattes dock detta straff till straffarbete i sex till tio år. Krigsförräderi har fram till 1973 haft dödsstraff som möjlig påföljd under krigstid, men har aldrig tillämpats. Därefter är alla dödsstraff förbjudna i Regeringsformen.

Numera är straffet i Sverige fängelse på mellan 10 och 18 år (eller på livstid). Vid ringa fara är straffet fängelse i mellan 4 och 10 år.[1]

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Läs ytterligare mera, offentligt publicerat, och i laga ordning registrerat av registrator vid Socialdepartementet, citat

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 06 10 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 356

PLANERAT ÖVERLAGT MORD / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN — OM BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN — 2022 06 10

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/10/planerat-overlagt-mord-brott-mot-manskligheten-om-biovapen-kriget-mot-manskligheten-2022-06-10/

 

”Vaccinet har gjort långt större skada än nytta”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/07/vaccinet-har-gjort-langt-storre-skada-an-nytta/

 

 

CITAT

PFIZERS  CoVIDKONTRAKT ÄR AVSLÖJAT TACK VARE SYDAFRIKANSK DOMSTOL.

 

Vår regering ljög för oss. Hela världens regeringar ljög för sina medborgare.

De visste att vaccinet inte var säkert och effektivt när de körde in det i armarna på folk. Så medan politiker runt om i världen försäkrade allmänheten att vaccinerna var ”säkra och effektiva” – hade de undertecknat ett kontrakt som erkände att de långsiktiga effekterna och effekten av vaccinet inte var kända och att det kan finnas negativa effekter av vaccinet som inte var kända.

Pfizer: ”vi vet inte om det är säkert eller effektivt”

Regeringar: ”det är säkert och effektivt”

En sydafrikansk domstol har beordrat att Pfizer-vaccinavtalet mellan SA-regeringen och Pfizer ska offentliggöras. Det är rimligt att anta att villkoren i detta kontrakt är lika för varje nation.

Avtalet: https://healthjusticeinitiative.org.za/wp-content/uploads/2023/09/OCRPfizer-1_Redacted.pdf

Avsnitt 5.5:

”Köparen [Republiken Sydafrika] erkänner att:

Vaccinet och material som är relaterade till vaccinet, och dess komponenter och ingående material utvecklas snabbt på grund av nödsituationer för covid-19-pandemin och kommer att fortsätta att studeras efter tillhandahållande av vaccinet till köparen enligt detta avtal.

Köparen (regeringen) erkänner vidare att de långsiktiga effekterna och effekten av vaccinet inte är kända för närvarande och att det kan finnas skadliga effekter av vaccinet som inte är kända för närvarande”

Vår regering och våra politiker ljög för allmänheten. Inte konstigt att de är så desperata att hålla dessa kontrakt dolda.Inte konstigt att politikerna är så ointresserade och faktaresistenta mot all annan saklig och vetenskaplig information som har framställts och uppdagats.Inte konstigt att politiker och globalisterna har fördömt och censurerat läkare och forskare och kallat dom konspiratörer och vaccinförnekare.

DE SA SANNINGEN

Slut citat

Läs och se mera här och sprid vidare till alla skattebetalare och era väljare

https://healthjusticeinitiative.org.za/pandemic-transparency/

https://health-e.org.za/2023/09/06/covid-19-vaccines-sa-charged-over-two-times-more-than-other-countries/

 

 

 

Se videon publicerat 2023-09-08, maskinöversättning, citat

PFIZER-KONTAKT SLÄPPS GENOM DOMSTOLSBESLUT SOM DE INTE VILL ATT DU SKA SE!

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE & ERA VÄLJARE

https://tlavagabond.substack.com/p/pfizer-contracts-released-by-court

 

 

Begär att ni laddar ner denna redovisning av dr David E Martin och bekräftar att så är gjort i vändande epost till [email protected]  och därtill säkerställer att ni delgivna läser detta synnerligen mycket viktiga dokument utifrån det handlar om rikets säkerhet och därmed skattebetalarnas och nationen Sveriges Folks och Barns säkerhet, liv, hälsa och framtida livskvalitet/överlevnad!

 

The Fauci/COVID-19 Dossier This document is prepared for humanity by Dr. David E. Martin.

 

https://www.davidmartin.world/wp-content/uploads/2021/01/The_Fauci_COVID-19_Dossier.pdf

 

 

Finns också här att ladda ner om ovanstående länk inte fungerar mot förmodan

https://www.jottacloud.com/s/271bc32debff8934e52b0b7650b6acb6ee3

 

 

2023-09-16 maskinöversättning, citat

 

9 av 10 COVID-dödsfall under det senaste året har varit bland de helt/trippel ”vaccinerade”

 

Officiella siffror som publicerats av den brittiska regeringen avslöjar att den helt/trippelvaccinerade befolkningen har stått för över 9 av 10 Covid-19 dödsfall i England under det senaste året, 91% av alla Covid-19 dödsfall sedan början av 2022, och 94% av alla dödsfall i Covid-19 sedan början av april 2022.

 

De tyst publicerade siffrorna avslöjar att den vaccinerade befolkningen som helhet stod för chockerande 94 % av alla Covid-19-dödsfall i april och maj 2022, och de ovaccinerade stod för bara 6 % av alla Covid-19-dödsfall. Men den mest fruktansvärda statistiken här är att 90 % av dödsfallen bland de vaccinerade var bland personer som hade fått minst tre doser av en Covid-19-injektion.

 

Det här är inte den typen av siffror du förväntar dig att se om Covid-19-injektionerna verkligen är upp till 95 % effektiva för att förhindra dödsfall, eller hur?

 

När nyheter som denna sopas under mattan av mainstreammedia, får det dig att undra vad mer du inte får veta…

 

LÄS MER OCH SPRID TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

 

https://expose-news.com/2023/09/16/9-in-every-10-covid-deaths-over-the-last-year-have-been-among-the-fully-triple-vaccinated/

 

 

 

2023-09-15

Regeringsrapporter bekräftade att covid-19-vaccination har orsakat cancer i en aldrig tidigare skådad hastighet

https://expose-news.com/2023/09/15/covid-jabs-cause-cancer-unprecedented-rate/

 

2023-09-15

Experter uppskattar att över 20 miljoner redan är döda på grund av covid-19-vaccination och över 2 miljarder är allvarligt skadade

https://expose-news.com/2023/09/15/20m-dead-2b-injured-covid-vaccination/

 

2023-09-13

Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.

Masanori Fukushima, japansk professor och ordförande i en organisation som studerar vaccinskador, lindande inte in orden när han pratade om covidvaccinen på en presskonferens häromdagen:

 

”Detta är inte en läkemedelsskada. För att vara tydlig, vaccinet är inte ett läkemedel, utan ett biovapen med alla typer av toxicitet. Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.”

Se videon

https://twitter.com/lakaruppropet1/status/1701870407563809273?s=20

 

 

 

Publicerat 2023-09-14 maskinöversättning, citat

CDC-studie bekräftar COVID-19-vaccination ökar risken för att drabbas av autoimmun hjärtsjukdom som påverkar hjärtat med över 13 200 %

En studie utförd av US Centers for Disease Control och Food and Drug Administration har visat att risken för myokardit efter mRNA COVID-vaccination är cirka 133 gånger större än bakgrundsrisken i befolkningen .

Detta innebär Covid-vaccination ökar risken att drabbas av myokardit, en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i hjärtat, med 13 200 %.

https://expose-news.com/2023/09/14/cdc-c19-jab-risk-heart-disease-13200-percent/

 

 

 

Facebook bekräftar COVID-19-vacciner förstör immunsystemet och orsakar en ny form av AIDS

Facebook har bekräftat att fem månaders officiella statliga data faktiskt bevisar att covid-19-vaccination förstör immunsystemet, vilket leder till vad som kan beskrivas som en ny form av förvärvat immunbristsyndrom.

Kan vi därför se någon ny form av Covid-19-vaccininducerat förvärvat immunbristsyndrom?

Det verkar verkligen så när vi betraktar de senaste siffrorna som gjorts tillgängliga av den brittiska regeringen genom Office for National Statistics visar att den ovaccinerade befolkningen har den lägsta dödligheten per 100 000 jämfört med den vaccinerade befolkningen bland alla åldersgrupper.

https://expose-news.com/2023/09/14/facebook-confirms-covid-19-vaccines-destroy-immune-system/

 

 

 

 

VAD VET VI IDAG UTIFRÅN FAKTA & BEVIS FRÅN SPETSPECIALIST SAKKUNNIGA VÄRLDSKÄNDA OPARTISKA, SAKLIGA OCH OBJEKTIVA MED STÖRSTA TROVÄRDIGHET SOM VÄRNAR MÄNSKLIGHETEN?

 

 

I EU PARLAMENTET FÖREGÅENDE VECKA I EXPERTUTFRÅGNINGAR OCH EXPERTEDOGÖRELSER DELGES OM FAKTA & BEVIS

PUBLICERAT 2023-09-16 Måste ses, en världsexpert som ingen i Sverige någonsin förmodligen kommer komma i närheten av i uppriktighet och ärlighet utifrån fakta och bevis, med moral, etik och samhällsansvar gentemot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

Dr. Peter McCollough i Expertutfrågning i EU-parlamentet svensktextad, ca 18 minuter

Sprid vidare till alla skattebetalare och era väljare

https://rumble.com/v3i9e90-dr.-peter-mccollough-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

 

PUBLICERAT 2023-09-16 Måste ses, en världsexpert som ingen i Sverige någonsin förmodligen kommer komma i närheten av i uppriktighet och ärlighet utifrån fakta och bevis, med moral, etik och samhällsansvar gentemot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

Dr David E Martin i Expertutfrågning i EU-parlamentet, svensk textad ca 26 minuter

Sprid vidare till alla skattebetalare och era väljare

https://rumble.com/v3i3mey-dr-david-e-martin-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

När du/ni delgivna sett dessa bägge världsexpert som delger om fakta och bevis, med högsta trovärdighet, då bör du/ni inse att riksdag och regering har att avgå med omedelbar verkan, för ni värnar inte alls era väljare eller era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges Folk!

 

Ni är därmed inte nationen Sveriges Folks regering och riksdag, ni ingår i en globalistisk WHO/FRÄMMANDE MAKT TERROR AGENDA med avsikt att skada och döda mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

Alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, ingår bevisligen i denna WHO TERROR AGENDA mot era uppdragsgivare och därmed tillsammans med främmande är belagt statsterrorism och HÖGFÖRRÄDERIE mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta offentligt ägs av er delgivna denna delgivning, dock senast 2023-09-24

BEVISBÖRDAN som du/ni äger innefattar att du/ni delgivna denna delgivning bevisar var i och utifrån svensk grundlag Regeringsformen du/ni har stöd för att vara delaktiga i och medansvarige i planerad kriminell verksamhet med skattemedel finansierad och tillsammans med främmande makt bedriva HÖGFÖRRÄDERI genom terror och statsterrorism, bioterrorism med mera mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

 

YTTERLIGARE FAKTA & BEVIS

2023-09-15 MÅSTE LÄSAS ARTIKEL, citat

Japansk professor stämplar covidvaccin som biovapen med alla typer av toxicitet

 

Masanori Fukushima, japansk professor och ordförande i en organisation som studerar vaccinskador (Japanese Society for Vaccine-related Complication, JSVRC) pratade om covidvaccinen på en presskonferens nyligen och konstaterade då att det inte är en läkemedelsskada eftersom vaccinet inte är inte ett läkemedel, utan ett biovapen med alla typer av toxicitet.

 

-”Jag är ordförande för studiegruppen för vaccinproblem. Som läkare och som vetenskapsman är jag allvarligt medveten om att vi står inför en enorm kris just nu. Jag kan säga att den här krisen precis har börjat. Detta är en demokratikris. Folkets rätt att få tillgång till information är fullständigt undergrävd.

 

Regeringen intar en skamlös attityd att fortsätta att totalt ignorera de grundläggande mänskliga rättigheterna. Detta är absolut oacceptabelt!

 

Ärliga forskare har dokumenterat åtskilliga fall av vaccinrelaterade skador vid sina akademiska konferenser. Antalet rapporterade vaccinskador är många. Detta är inte bara en ovanlig situation. Inget liknande har någonsin hänt tidigare. Vad vacciner orsakar är inte läkemedelsrelaterade skador. Totalt ofullständig substans som kallas nukleinsyraläkemedel (för genterapi), som faktiskt inte ens är ett läkemedel, distribuerades till allmänheten.

 

Så vad hände som ett resultat? Jag vågar säga ”Mord”.

 

Vi kan säga att en massaker har inträffat. Detta är mer som en förintelse orsakad av ett biovapen.

 

Något väldigt slarvigt och halvdant har släppts till världen. Biljoner offentliga medel slösades bort på en sådan halvfärdig produkt. Vi kommer att ta itu med postvaccinationssyndromet som klassificeras som ”Biverkningar” enligt den internationella klassificeringen. Det är hög tid att ge lämplig medicinsk vård till patienter som drabbats av postvaccinationssyndrom på ett riktigt seriöst sätt. Omedelbart måste alla läkare, alla vetenskapsmän, möta detta enorma problem.”

 

 

Covidplandemin kommer gå till historien som en av de största medicinska skandalerna någonsin, men det är tveksamt om de högst ansvariga kommer straffas och offren lär heller inte få upprättelse inom en överskådlig framtid eftersom hela etablissemanget deltager i bedrägeriet att hålla allmänheten ovetandes om deras brott mot mänskligheten. Men vad gör man inte för att få kickbacks in på kontot?! Bedrövligt.

 

LÄS MERA OCH SE VIDEON, SPRID TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://jennypiper.blog/2023/09/15/japansk-professor-stamplar-covidvaccin-som-biovapen-med-alla-typer-av-toxicitet/

 

 

LÄS OCKSÅ OM HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare här
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Läs och se ytterligare mer
HUR MÅNGA SKA DÖMAS I SVERIGE UTIFRÅN NURNBERG KODEN?
https://rumble.com/v3hou7y-hur-mnga-ska-dmas-i-sverige-utifrn-nrnberg-koden-svensktextad.html

Läs mera här om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare:
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet
Se videos och läs mera
Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…
https://expose-news.com/2023/09/13/confirmed-covid-19-is-man-made/
Officiella rapporter från regeringschefer över hela världen visar att covid-”vaccination” orsakar avfolkning i en skrämmande takt
https://expose-news.com/2023/09/13/government-reports-prove-depopulation-by-covid-vaccination/
Experter uppskattar att 20 miljoner redan är döda på grund av covid-vaccination och över 2 miljarder skadade
https://twitter.com/CartlandDavid/status/1701959741960822993
Uppskattningar som sammanställts från sammanställda data tyder på att så många som 20 miljoner människor världen över har dött hittills av skotten, medan ytterligare 2,2 miljarder har drabbats av skador – och vi har bara precis kommit igång.
https://expose-news.com/2022/10/01/20milllion-dead-covid-vaccination/
COVID-19: Hur det största brottet mot mänskligheten utvecklades
Oavsett vilket måste vi arrestera alla som är inblandade i beslutsprocessen.

https://expose-news.com/2023/09/13/covid-19-how-the-greatest-crime-against-humanity-unfolded/

 

SE OCKSÅ DESSA VIDEOS
CV19 injicerade är sjuka Super Spridare
https://rumble.com/v3gjips-cv19-injicerade-r-sjuka-super-spridare.html


Pandemin var ett biologiskt vapen för folkmord enligt Dr. David E Martin

https://rumble.com/v3fw3b2-pandemin-var-ett-biologiskt-vapen-fr-folkmord-enligt-dr.-david-e-martin.html
Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html
SASHA LATYPOVA delger fakta och bevis om Militariserad hälso-och sjukvård/biovapen mot mänskligheten
https://rumble.com/v3dl592-sasha-latypova-delger-fakta-och-bevis-om-militariserad-hlso-och-sjukvrdbiov.html
Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31
https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html


Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och fakta [SVENSK TEXT]

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

 

Du kan läs mer av och om Karen Kingston den förmodligen den främste spetsspecialist sakkunnige i världen inom sitt område här

https://karenkingston.substack.com/p/who-do-we-turn-to-when-the-us-government

https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

https://karenkingston.substack.com/p/the-3-trillion-substack-on-how-to

https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners

https://karenkingston.substack.com/p/intended-consequences-mrna-vaccines

https://karenkingston.net/

 

Den förmodligen främste spetsspecialist sakkunnige i världen inom sitt område professor i internationell rätt Francis A Boyle delger i denna videointervju av juli 2023 vad du/ni äger bevisbördan att motbevisa mycket skyndsamt, tillsammans med övrigt delgivet i denna delgivning, se videointervjun, som också delgivits sedan tidigare statschefen Kung Carl XVI Gustaf med väldigt många flera sen tidigare

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

 

När du/ni förstår innebörden av ert HÖGFÖRRÄDERI så kommer förmodligen väldigt många av er delgivna denna delgivning förhoppningsvis väldigt dåligt och det enda rimliga är att du/ni avgår med omedelbar verkan, denne förmodligen främste i världen inom sitt område den spetsspecialist sakkunnige här nedan är opartisk, saklig och objektiv och med synnerligen högsta TROVÄDIGEHET, någon som inte alls existerar hor er delgivna denna delgivning

625 000 % ökning av hjärtmuskelinflammation – intervju med Dr. Peter McCullough

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3hga5u-625-000-kning-av-hjrtmuskelinflammation-intervju-med-dr.-peter-mccullough.html

 

 

YTTERLIGARE FAKTA & BEVIS

Denna videointervju talar för sig själv om vad du/ni är delaktiga i och medansvariga i utifrån i grunden det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera efterföljande fullständiga vansinne

De Covid 19 injicerade med biovapeninjektionerna / ”vaccinerna” är sjuka Super Spridare

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3gjips-cv19-injicerade-r-sjuka-super-spridare.html

 

 

En berättigad frågeställning utifrån att det som du/ni är delaktiga i och medansvariga i är om du/ni är vid era sinnens fulla bruk, har du/ni i så fall bevis för det?

Alltså det som du/ni är delaktiga i och medansvariga i är i fullständig strid mot Nürnberg koden, Geneve deklarationen, Barnkonventionen, Helsingforsdeklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget som äger företräde över svensk lag grundlag Regeringsformen(RF), se i den delen RF 11:14 och 12:10, Patientlag, se särskilt 3:e och 4:e kap., och väldigt många synnerligen mycket allvarliga brott utifrån Brottsbalken.

Noteras ska att rättigheterna i Rättighetsstadgan ägs av rättighetsbärarna och när du/ni delgivna inskränker dessa rättigheter äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa var du/ni har stöd för detta utifrån svensk grundlag Regeringsformen, alltså att bedriva utifrån enorma ekonomiska incitament kriminell skadar och dödar verksamhet, terror, bioterrorism, statsterrorism och biovapenkrig tillsammans med främmande makt WHO, och hur ska det gå till är en befogad frågeställning, eller hur?

 

Se denna svensk textade videon och tänk till om det varit värt och är värt att fortsätta vara den du/ni är och är medansvariga i och delaktiga i utifrån denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS över tid, allt i laga ordning registrerat av bl.a. registrator vid Socialdepartementet sedan minst 2019 och fram till dags datum; publicerad 2023-09-15

Hur många ska dömas i Sverige utifrån Nürnberg koden? Dr. John Campbell(SVENSKTEXTAD)

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3hou7y-hur-mnga-ska-dmas-i-sverige-utifrn-nrnberg-koden-svensktextad.html

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Francis A Boyle — Professor i internationell rätt Francis A Boyle om WHO 2023 09 22 — SVERIGE GRANSKAS 2023 09 23

 

 

Francis A Boyle  — Professor i internationell rätt Francis A Boyle om WHO 2023 09 22  –  SVERIGE GRANSKAS 2023 09 23 

https://rumble.com/v3jssbk-professor-i-internationell-rtt-francis-a-boyle-om-who-2023-09-22.html

 

 

 

Läs mer om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

Stoppa Globalisterna WHO/FN:s totalitära medicinska och vetenskapliga polisstat!

 

Dr. Francis Boyle, Ph.D., professor i internationell rätt vid University of Illinois College of Law; JD-examen magna cum laude från Harvard Law School och en doktorsexamen i statsvetenskap från Harvard University; Tidigare styrelseledamot, Amnesty International;

 

 

Utkastförfattare, USA:s inhemska genomförandelagstiftning för konventionen om biologiska vapen, känd som Biological Weapons Anti-Terrorism Act från 1989, som godkändes enhälligt av båda kamrarna i den amerikanska kongressen och undertecknades i lag av president George HW
https://rumble.com/v3jo44k-webinar-soft-coup-hard-tyranny-spawning-global-governance-on-september-20.html

 

 

Läs och se mera

Ulf Bittner
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/
SVERIGE GRANSKAS
https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos
https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas
SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER
https://twitter.com/SverigeGranskas
SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE
https://rumble.com/c/c-3348662
Sverige
e-post [email protected]
e-post [email protected]
e-post [email protected]
telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)
SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

Simon Hoff HÖGFÖRRÄDERIET — Delgivning till pressekreterare Simon Hoff hos social minster Jacob Forssmed, Sveriges regering — SVERIGE GRANSKAS 2023 09 20

 

 

Simon Hoff HÖGFÖRRÄDERIET — Delgivning till pressekreterare Simon Hoff hos social minster Jacob Forssmed, Sveriges regering  — SVERIGE GRANSKAS 2023 09 20

 

 

Bifogade PDF filer till denna delgivning finner du här

 

 

Delgivning till alla 21 Regioner i Sverige ……. –SVERIGE GRANSKAS 2023 09 07

https://www.jottacloud.com/s/2718e261c9d29db4d8eb5c66f4f59dca2d3

 

 

 Motion-till-riksdagen-av-Görel-Thurdin-1997-97-Demokrati-rättssäkerhet-och-myndighetsutövning

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/01/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning-2.pdf

 

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 20 september 2023 15:58

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: BESLUT BEGÄRES; Avgå med omedelbar verkan Sveriges regering och Sveriges riksdag, utifrån fakta och bevis…..–SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17
Prioritet: Hög

 

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla delgivna denna delgivning, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

 

2023-09-20

 

Simon Hoff detta är om vad vi ska prata om och du redan nu säkerställer fullständigt rättssäkert kommer till fullkännedom om till minister Jacob Forssmed. Sökt dig 2 gånger denna dag på ditt direkt telefon nummer men inget svar, alltså efter att jag i morse ringde dig och du svarade men skulle då in i presskonferens om budgeten.

 

Vänligen läs särskilt viktigt i bifogade PDF filen Motion till riksdagen….., mycket viktiga fakta och bevis om vad ministern får/ska göra och vad densamma inte för göra.

 

Alltså detta som nu delgives dig personligen Simon Hoff och därmed minister Forssmed är inget enskilt ärende det är ett generellt och systematiskt enormt viktigt avgörande ärende för nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalare och väljarna ärende utifrån bl.a. allas liv, hälsa och framtida livskvalitet och rikets säkerhet. Undertecknad är en del i den skaran av medborgare i Sverige och synnerligen intresserad i sakfrågan var minister Forssmed och regeringen har stöd i svensk grundlag Regeringsformen för vad som delges om att vara delaktiga i och medansvariga i i delgivningen här nedan av den 17 september 2023 14:44, och svar på detta är alla i nationen Sverige Folk berättigade till svar på, och det framgår med all tydlighet i delgivningen här nedan Simon

 

Du läser mer i mailet här nedan, vänligen återkoppla skyndsamt per telefon, du ser mina kontaktuppgifter i mailet nedan

 

Är det något du eller ministern anser är otydligt eller oklart eller annan ni har svårt att förstå så återkopplar ni omgående

 

Allt gott

 

Ulf Bittner

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 17 september 2023 14:44
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘ju[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘ju[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘s[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘fo[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Voulf56′ <[email protected]>; ‘Pascal Najadi’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘Marie Jakobsson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sassersson Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: BESLUT BEGÄRES; Avgå med omedelbar verkan Sveriges regering och Sveriges riksdag, utifrån fakta och bevis…..–SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning är officiellt publicerad här, sprid vidare till alla skattebetalare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/17/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-socialminister-jakob-forssmed-med-flera-delgives-delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-ska/

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL

Socialminister Jakob Forssmed med flera delgives delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare från SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17

 

 • Avgå med omedelbar verkan Sveriges regering och Sveriges riksdag, utifrån fakta och bevis…..

 

Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…

BEKRÄFTAT – COVID-19 är orsakad av människan och Fauci, Bill Gates, Daszak och Moderna är ansvariga

 

Den amerikanska regeringen finansierade Peter Daszaks ECO Health Alliance till ett belopp av 61 491 183 dollar för att göra nya coronavirus som är smittsamma för människor. Det finansierar också direkt eller indirekt Wuhan Institute of Virology till ett belopp av 7,4 miljoner dollar för att göra nya coronavirus som är smittsamma för människor. Samtidigt finansierade National Institute of Allergy and Infectious Diseases Ralph Baric till ett belopp av $46,958,414 för att göra nya coronavirus som är smittsamma för människor.

 

Detta uppgår till mer än 114 miljoner dollar under perioden 2000 till 2020 för att skapa nya coronavirus som är smittsamma för människor.

 

Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…

 

 

Finansiering för skapandet av Covid-19

USA:s statliga finansiering för Peter Daszak och ECO Health Alliance

 

Läs mer

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETLARE OCH VÄLJARE OM HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN, SKATTEBETALARE, VÄLJARE & MÄNSKLIGHETEN

https://expose-news.com/2023/09/13/confirmed-covid-19-is-man-made/
Den förmodligen främste spetsspecialist sakkunnige i världen inom sitt område professor i internationell rätt Francis A Boyle delger i denna videointervju av juli 2023 vad du/ni äger bevisbördan att MOTBEVIA mycket skyndsamt, tillsammans med övrigt delgivet i denna delgivning, se videointervjun, som också delgivits sedan tidigare statschefen Kung Carl XVI Gustaf med väldigt många flera sen tidigare

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

625 000 % ökning av hjärtmuskelinflammation sedan biovapeninjektionerna lanserades — intervju med Dr. Peter McCullough SVENSKTEXTAD

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3hga5u-625-000-kning-av-hjrtmuskelinflammation-intervju-med-dr.-peter-mccullough.html

 

HÖGFÖRRÄDERIET FORTSÄTTER

SVERIGES REGERING FORTSÄTTER MED SKADAR OCH DÖDAR BIOVAPENINJEKTIONERNA/ ”VACCINERNA”

Regeringen säkerställer tillgången av vaccin mot covid-19

Publicerad 05 september 2023; Regeringen avsätter 792 miljoner kronor för att säkerställa tillgången på vaccin mot covid-19 under 2024. För 2025 beräknas 429 miljoner kronor.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/regeringen-sakerstaller-tillgangen-av-vaccin-mot-covid-19/

 

Verkligheten som Staten Sverige delges om i denna delgivning

2023-09-15

Experter uppskattar att över 20 miljoner redan är döda på grund av covid-19-”vaccination”och över 2 miljarder är allvarligt skadade

https://expose-news.com/2023/09/15/20m-dead-2b-injured-covid-vaccination/

 

2023-09-13

Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.

Masanori Fukushima, japansk professor och ordförande i en organisation som studerar vaccinskador, lindande inte in orden när han pratade om covidvaccinen på en presskonferens häromdagen:

 

”Detta är inte en läkemedelsskada. För att vara tydlig, ”vaccinet” är inte ett läkemedel, utan ett biovapen med alla typer av toxicitet. Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.”

Se videon

https://twitter.com/lakaruppropet1/status/1701870407563809273?s=20

 

 

 

Socialminister Jakob Forssmed

[email protected]

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97

Socialdepartementet

Rättschef /expeditionschef Andreas Krantz

[email protected]

08-405 81 02

 

Tf enhetschef Cecilia Halle

Telefon 08-408 11 57

[email protected]

 

Ziba Zareie, tillförordnad enhetschef

Telefon 08-405 86 89

Mobil telefon 073-038 79 22

Epost [email protected]  

 

 

Följande är också delgivna denna delgivning

socialdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)

E-post [email protected]

 

sverigedemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 010-10 11 500 (vardagar 10–15)

E-post [email protected]

 

moderat.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

vansterpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

centerpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-617 38 00

E-post [email protected]

 

kristdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-723 25 00

E-post [email protected]

 

mp.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)

E-post [email protected]

 

Liberalerna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)

E-post [email protected]

 

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];

 

NOTERAS SÄRSKILT

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Slut citat

Läs ännu mera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla delgivna denna delgivning, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator, till

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

 

2023-09-17

 

Till er alla delgivna; NU FÅR DET VARA NOG! Stoppa biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna” omedelbart utifrån fakta och bevis

 

ETT EU-MÅL FÖR LAGLIGHETSPRÖVNING I SVENSK FULLSTÄNDIGT RÄTTSSÄKER DOMSTOL

Begär laglighetsprövning i domstol mycket skyndsamt utifrån de fakta och bevis som delgives er delgivna denna delgivning, begär således ett fullständigt rättssäkert BESLUT med besvärshänvisning mycket skyndsamt, dock senast 2023-09-24.

Alltså ett i laga ordning beslut utifrån svensk grundlag Regeringsformen var Sveriges regering, Sveriges riksdag , Sveriges riksdags alla politiska partierna och era medlöpare över tid, före valet 2022 och efter valet 2022,  HAR LAGA STÖD FÖR VAD

 • som delges om i denna delgivning har lagligt stöd för
 • att bedriva verksamhet finansierat med skattemedel  tillsammans med FRÄMMANDE MAKT som uppenbart är ett biovapenkrig med biovapeninjektioner så kallade ”Vacciner” och bedrivit vad som övrigt framkommer, och fortfarande bedriver AVSIKTLIGT PLANERAD KRIMINELL BEDRÄGERI VERKSAMHET & HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare med skattemedel.

 

Rättigheten till detta begärda beslut grundar sig bl.a. på vad som delges i svensk grundlag Regeringsformen(RF), se bl.a. RF 11:14 och 12:10. Se därtill överstående all svensk lag EU-lag med direktverkande EU LAG Rättighetsstadgan , som innefattar rättigheter för rättighetsbärarna, nationen Sveriges Folk, som undertecknad är en del av.

 

Rättighetsstadgan  — Rättighetsstadgan med förklaringar finner du/ni här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

Begärt att BESLUTET ska skickas med epost till undertecknads epost adress [email protected], dock senast 2023-09-24

 

 

TROVÄRDIGHETEN för Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering, Sverige riksdag MED FLERA MEDLÖPARE, före valet 2022 och efter valet 2022, utifrån fakta och bevis är lika med NOLL!

Fakta och bevis krossar således er delgivnas TROVÄRDIGHET

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET är ett faktum utifrån fakta bevis direkt från källan nämligen FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, utifrån fakta och bevis  har detta gigantiska bedrägeri kostat skattebetalarna 26-30 miljarder, bara detta gigantiska bedrägeri ska i en demokrati direkt diskvalificera Sveriges riksdag, Sverige regering, före valet 2022 och efter valet 2022, dvs. alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET för att via skattemedel bedriva någon form av skattefinansierad verksamhet gentemot era arbetsgivares nationen Sveriges Folk skattebetalarna! Det finns uppenbart inget lagstöd alls utifrån svensk grundlag Regeringsformen för att något parti i Sveriges riksdag ska bedriva verksamhet som är i ärendet och fallet det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET

 

PCR TEST BEDRÄGERIET VAR PLANERAT FÖR ATT SÄTTA SKRÄCK/RÄDSLA I PLANERAD WHO TERROR AGENDA DESS MEDLÖPARE, BL.A. SVERIGE, MOT NATIOEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETALARE

Alltså en agenda tillsammans med FRÄMMANDE makt nämligen WHO TERROR agendan för att försätta mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare i RÄDSLA & SKRÄCK för att bana vägen för nästa gigantiska mega bedrägeri nämligen den enda LÖSNINGEN skadar och dödar ”vaccinerna” som är biovapen i ett biovapenkrig mot mänskligheten. ”Vaccinerna”/biovapen som i Sverige marknadsförts med skattemedel som vanliga vaccin, och fortfarande marknadsförs som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/ biovapen bevisligen inte är, ett gigantiskt MEGA MARKNADSFÖRINGS  BEDRÄGERIE utifrån enorma ekonomiska incitament tillsammans med främmande makt nämligen WHO AGENDAN tillsammans med den kriminella läkemedelsindustrin med flera. Historiens Värsta Planerade Folkmord, planerat utifrån enorma ekonomiska incitament Brott Mot Mänskligheten med väldigt många flera kvalificerade brott i Brottsbalken.

 

PCR TEST BEDRÄGERIET KOSTADE SKATTEBETALARNA 26-30 MILJARDER, ALLT VAR PLANERAT!
Till er alla delgivna FAKTA & BEVIS om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÅGERIET som ni alla är delaktiga i och medansvariga i är ett NOTORISKT FAKTUM och kostade bara det i reda pengar skattebetalarna 26-30 miljarder av skattebetalarnas medel, och allt var planerat!
Leveranserna av PCR TESTERNA skedde redan 2017-2018 till de involverade staterna i detta gigantiska BEDRÄGERIE med PCR TESTER som icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga(Portugal domarna hösten 2020, 2 fastställande domar inom EU), vilket FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satte på pränt i vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva fastställde redan 2020-07-21!
Men detta delgavs inte nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare officiellt i SVT/SR/TV4 via pressmeddelande eller presskonferens från Sveriges regering eller Folkhälsomyndigheten, alltså det undanhölls och underläts AVSIKTLIGT och planerat att komma era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn till del.

 

Detsamma gjordes därmed också av Sveriges alla 21 Regioner, deras politiker och deras anställda dvs. undanhöll och underlät att delge vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satt på pränt 2020-07-21 nämligen i egna VÄGLEDNINGAR vad du/ni redan tidigare av SVERIGE GRANSKAS delgivits om att redan 2020-07-21 var fastställt och som ”hugget i sten” inom Folkhälsomyndigheten, citat

 

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.
Slut citat.

Beviset finns i PDF fil att laddas ner här via denna länk
https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2

 

Fakta och Bevis om PCR TESTBEDRÄGERIET från Folkhälsomyndigheten finner du i denna PDF fil från Folkhälsomyndigheten av datum 2020-07-21
Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020 07 21
https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

 

 

Det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET banade vägen för biovapeninjektionerna de så kallade ”vaccinerna” och Historiens Värsta Folkmord, bevisbördan att bevisa det motsatt ägs av Sveriges regering, Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022

 

Här bör och ska uppmärksammas särskilt

 • Att PCR TEST BEDRÄGERIET åtföljdes av det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament  MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET som med skattemedel av Staten Sverige mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare avsiktligt marknadsfördes biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna”!

 

Alltså marknadsfördes och fortfarande marknadsförs AVSIKTLIGT & BEDRÄGLIGT KIRIMINELLT PLANERAT utifrån enorma ekonomiska incitament gentemot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare som vanliga vaccin, vilket dessa biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna” bevisligen inte är! Att det är biovapeninjektioner dessa så kallade ”vacciner” är fullt ut bevisat i denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS över mycket lång tid.

 

Alltså utan åtgärd från Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i ovan omnämnt, och det är då bl.a. Folkhälsomyndigheten och SVERIGES ALLA 21 REGIONERN som i grunden utifrån det planerade kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET tillsamman planerat med den FRÄMMANDE MAKTEN WHO har iscensatt detta nu fullt ut bevisbara BIOVAPENKRIG och denna bioterrorism, terrror och statsterrorism mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare och era väljare, ett HÖGFÖRRÄDERIE mot nationen Sveriges Folk som aldrig tidigare skådats i svensk historia.

 

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs således av Sveriges regering, Sveriges riksdag, och Sveriges riksdags alla politiska partier och deras medlöpare, bl.a. då Folkhälsomyndigheten och Sveriges 21 alla Regioner, detta ska ske offentligt i presskonferens, dock senast 2023-09-24.

 

HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE ÄR ETT NOTORISKT FAKTUM OCH ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE OM INET DET MOTSATTA BEVISAS OFFENTLIGT AV ER DELGIVNA DENNA DELGIVNING SENAST 2023-09-24

 

HÖGFÖRRÄDERI AV LANDSFÖRRÄDARNA MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Citat

Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde. Förräderibrott kan falla under brott mot Tryckfrihetsförordningen.

I Sverige styrs straffet av 19 kapitlet 1 § brottsbalken:

Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.

I svenska strafflagen förekom inte uttrycket högförräderi, men vad 8 kapitlet l § stadgade om ”förräderi” motsvarar i stort sett andra lagars högförräderibestämmelser. Straffet var (till 1921) dödsstraff eller straffarbete på livstid. Var faran ringa, nedsattes dock detta straff till straffarbete i sex till tio år. Krigsförräderi har fram till 1973 haft dödsstraff som möjlig påföljd under krigstid, men har aldrig tillämpats. Därefter är alla dödsstraff förbjudna i Regeringsformen.

Numera är straffet i Sverige fängelse på mellan 10 och 18 år (eller på livstid). Vid ringa fara är straffet fängelse i mellan 4 och 10 år.[1]

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Läs ytterligare mera, offentligt publicerat, och i laga ordning registrerat av registrator vid Socialdepartementet, citat

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 06 10 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 356

PLANERAT ÖVERLAGT MORD / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN — OM BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN — 2022 06 10

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/10/planerat-overlagt-mord-brott-mot-manskligheten-om-biovapen-kriget-mot-manskligheten-2022-06-10/

 

”Vaccinet har gjort långt större skada än nytta”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/07/vaccinet-har-gjort-langt-storre-skada-an-nytta/

 

 

CITAT

PFIZERS  CoVIDKONTRAKT ÄR AVSLÖJAT TACK VARE SYDAFRIKANSK DOMSTOL.

 

Vår regering ljög för oss. Hela världens regeringar ljög för sina medborgare.

De visste att vaccinet inte var säkert och effektivt när de körde in det i armarna på folk. Så medan politiker runt om i världen försäkrade allmänheten att vaccinerna var ”säkra och effektiva” – hade de undertecknat ett kontrakt som erkände att de långsiktiga effekterna och effekten av vaccinet inte var kända och att det kan finnas negativa effekter av vaccinet som inte var kända.

Pfizer: ”vi vet inte om det är säkert eller effektivt”

Regeringar: ”det är säkert och effektivt”

En sydafrikansk domstol har beordrat att Pfizer-vaccinavtalet mellan SA-regeringen och Pfizer ska offentliggöras. Det är rimligt att anta att villkoren i detta kontrakt är lika för varje nation.

Avtalet: https://healthjusticeinitiative.org.za/wp-content/uploads/2023/09/OCRPfizer-1_Redacted.pdf

Avsnitt 5.5:

”Köparen [Republiken Sydafrika] erkänner att:

Vaccinet och material som är relaterade till vaccinet, och dess komponenter och ingående material utvecklas snabbt på grund av nödsituationer för covid-19-pandemin och kommer att fortsätta att studeras efter tillhandahållande av vaccinet till köparen enligt detta avtal.

Köparen (regeringen) erkänner vidare att de långsiktiga effekterna och effekten av vaccinet inte är kända för närvarande och att det kan finnas skadliga effekter av vaccinet som inte är kända för närvarande”

Vår regering och våra politiker ljög för allmänheten. Inte konstigt att de är så desperata att hålla dessa kontrakt dolda.Inte konstigt att politikerna är så ointresserade och faktaresistenta mot all annan saklig och vetenskaplig information som har framställts och uppdagats.Inte konstigt att politiker och globalisterna har fördömt och censurerat läkare och forskare och kallat dom konspiratörer och vaccinförnekare.

DE SA SANNINGEN

Slut citat

Läs och se mera här och sprid vidare till alla skattebetalare och era väljare

https://healthjusticeinitiative.org.za/pandemic-transparency/

https://health-e.org.za/2023/09/06/covid-19-vaccines-sa-charged-over-two-times-more-than-other-countries/

 

 

 

Se videon publicerat 2023-09-08, maskinöversättning, citat

PFIZER-KONTAKT SLÄPPS GENOM DOMSTOLSBESLUT SOM DE INTE VILL ATT DU SKA SE!

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE & ERA VÄLJARE

https://tlavagabond.substack.com/p/pfizer-contracts-released-by-court

 

 

Begär att ni laddar ner denna redovisning av dr David E Martin och bekräftar att så är gjort i vändande epost till [email protected]  och därtill säkerställer att ni delgivna läser detta synnerligen mycket viktiga dokument utifrån det handlar om rikets säkerhet och därmed skattebetalarnas och nationen Sveriges Folks och Barns säkerhet, liv, hälsa och framtida livskvalitet/överlevnad!

 

The Fauci/COVID-19 Dossier This document is prepared for humanity by Dr. David E. Martin.

 

https://www.davidmartin.world/wp-content/uploads/2021/01/The_Fauci_COVID-19_Dossier.pdf

 

 

Finns också här att ladda ner om ovanstående länk inte fungerar mot förmodan

https://www.jottacloud.com/s/271bc32debff8934e52b0b7650b6acb6ee3

 

 

2023-09-16 maskinöversättning, citat

 

9 av 10 COVID-dödsfall under det senaste året har varit bland de helt/trippel ”vaccinerade”

 

Officiella siffror som publicerats av den brittiska regeringen avslöjar att den helt/trippelvaccinerade befolkningen har stått för över 9 av 10 Covid-19 dödsfall i England under det senaste året, 91% av alla Covid-19 dödsfall sedan början av 2022, och 94% av alla dödsfall i Covid-19 sedan början av april 2022.

 

De tyst publicerade siffrorna avslöjar att den vaccinerade befolkningen som helhet stod för chockerande 94 % av alla Covid-19-dödsfall i april och maj 2022, och de ovaccinerade stod för bara 6 % av alla Covid-19-dödsfall. Men den mest fruktansvärda statistiken här är att 90 % av dödsfallen bland de vaccinerade var bland personer som hade fått minst tre doser av en Covid-19-injektion.

 

Det här är inte den typen av siffror du förväntar dig att se om Covid-19-injektionerna verkligen är upp till 95 % effektiva för att förhindra dödsfall, eller hur?

 

När nyheter som denna sopas under mattan av mainstreammedia, får det dig att undra vad mer du inte får veta…

 

LÄS MER OCH SPRID TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

 

https://expose-news.com/2023/09/16/9-in-every-10-covid-deaths-over-the-last-year-have-been-among-the-fully-triple-vaccinated/

 

 

 

2023-09-15

Regeringsrapporter bekräftade att covid-19-vaccination har orsakat cancer i en aldrig tidigare skådad hastighet

https://expose-news.com/2023/09/15/covid-jabs-cause-cancer-unprecedented-rate/

 

2023-09-15

Experter uppskattar att över 20 miljoner redan är döda på grund av covid-19-vaccination och över 2 miljarder är allvarligt skadade

https://expose-news.com/2023/09/15/20m-dead-2b-injured-covid-vaccination/

 

2023-09-13

Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.

Masanori Fukushima, japansk professor och ordförande i en organisation som studerar vaccinskador, lindande inte in orden när han pratade om covidvaccinen på en presskonferens häromdagen:

 

”Detta är inte en läkemedelsskada. För att vara tydlig, vaccinet är inte ett läkemedel, utan ett biovapen med alla typer av toxicitet. Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.”

Se videon

https://twitter.com/lakaruppropet1/status/1701870407563809273?s=20

 

 

 

Publicerat 2023-09-14 maskinöversättning, citat

CDC-studie bekräftar COVID-19-vaccination ökar risken för att drabbas av autoimmun hjärtsjukdom som påverkar hjärtat med över 13 200 %

En studie utförd av US Centers for Disease Control och Food and Drug Administration har visat att risken för myokardit efter mRNA COVID-vaccination är cirka 133 gånger större än bakgrundsrisken i befolkningen .

Detta innebär Covid-vaccination ökar risken att drabbas av myokardit, en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i hjärtat, med 13 200 %.

https://expose-news.com/2023/09/14/cdc-c19-jab-risk-heart-disease-13200-percent/

 

 

 

Facebook bekräftar COVID-19-vacciner förstör immunsystemet och orsakar en ny form av AIDS

Facebook har bekräftat att fem månaders officiella statliga data faktiskt bevisar att covid-19-vaccination förstör immunsystemet, vilket leder till vad som kan beskrivas som en ny form av förvärvat immunbristsyndrom.

Kan vi därför se någon ny form av Covid-19-vaccininducerat förvärvat immunbristsyndrom?

Det verkar verkligen så när vi betraktar de senaste siffrorna som gjorts tillgängliga av den brittiska regeringen genom Office for National Statistics visar att den ovaccinerade befolkningen har den lägsta dödligheten per 100 000 jämfört med den vaccinerade befolkningen bland alla åldersgrupper.

https://expose-news.com/2023/09/14/facebook-confirms-covid-19-vaccines-destroy-immune-system/

 

 

 

 

VAD VET VI IDAG UTIFRÅN FAKTA & BEVIS FRÅN SPETSPECIALIST SAKKUNNIGA VÄRLDSKÄNDA OPARTISKA, SAKLIGA OCH OBJEKTIVA MED STÖRSTA TROVÄRDIGHET SOM VÄRNAR MÄNSKLIGHETEN?

 

 

I EU PARLAMENTET FÖREGÅENDE VECKA I EXPERTUTFRÅGNINGAR OCH EXPERTEDOGÖRELSER DELGES OM FAKTA & BEVIS

PUBLICERAT 2023-09-16 Måste ses, en världsexpert som ingen i Sverige någonsin förmodligen kommer komma i närheten av i uppriktighet och ärlighet utifrån fakta och bevis, med moral, etik och samhällsansvar gentemot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

Dr. Peter McCollough i Expertutfrågning i EU-parlamentet svensktextad, ca 18 minuter

Sprid vidare till alla skattebetalare och era väljare

https://rumble.com/v3i9e90-dr.-peter-mccollough-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

 

PUBLICERAT 2023-09-16 Måste ses, en världsexpert som ingen i Sverige någonsin förmodligen kommer komma i närheten av i uppriktighet och ärlighet utifrån fakta och bevis, med moral, etik och samhällsansvar gentemot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

Dr David E Martin i Expertutfrågning i EU-parlamentet, svensk textad ca 26 minuter

Sprid vidare till alla skattebetalare och era väljare

https://rumble.com/v3i3mey-dr-david-e-martin-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

När du/ni delgivna sett dessa bägge världsexpert som delger om fakta och bevis, med högsta trovärdighet, då bör du/ni inse att riksdag och regering har att avgå med omedelbar verkan, för ni värnar inte alls era väljare eller era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges Folk!

 

Ni är därmed inte nationen Sveriges Folks regering och riksdag, ni ingår i en globalistisk WHO/FRÄMMANDE MAKT TERROR AGENDA med avsikt att skada och döda mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

Alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, ingår bevisligen i denna WHO TERROR AGENDA mot era uppdragsgivare och därmed tillsammans med främmande är belagt statsterrorism och HÖGFÖRRÄDERIE mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta offentligt ägs av er delgivna denna delgivning, dock senast 2023-09-24

BEVISBÖRDAN som du/ni äger innefattar att du/ni delgivna denna delgivning bevisar var i och utifrån svensk grundlag Regeringsformen du/ni har stöd för att vara delaktiga i och medansvarige i planerad kriminell verksamhet med skattemedel finansierad och tillsammans med främmande makt bedriva HÖGFÖRRÄDERI genom terror och statsterrorism, bioterrorism med mera mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

 

YTTERLIGARE FAKTA & BEVIS

2023-09-15 MÅSTE LÄSAS ARTIKEL, citat

Japansk professor stämplar covidvaccin som biovapen med alla typer av toxicitet

 

Masanori Fukushima, japansk professor och ordförande i en organisation som studerar vaccinskador (Japanese Society for Vaccine-related Complication, JSVRC) pratade om covidvaccinen på en presskonferens nyligen och konstaterade då att det inte är en läkemedelsskada eftersom vaccinet inte är inte ett läkemedel, utan ett biovapen med alla typer av toxicitet.

 

-”Jag är ordförande för studiegruppen för vaccinproblem. Som läkare och som vetenskapsman är jag allvarligt medveten om att vi står inför en enorm kris just nu. Jag kan säga att den här krisen precis har börjat. Detta är en demokratikris. Folkets rätt att få tillgång till information är fullständigt undergrävd.

 

Regeringen intar en skamlös attityd att fortsätta att totalt ignorera de grundläggande mänskliga rättigheterna. Detta är absolut oacceptabelt!

 

Ärliga forskare har dokumenterat åtskilliga fall av vaccinrelaterade skador vid sina akademiska konferenser. Antalet rapporterade vaccinskador är många. Detta är inte bara en ovanlig situation. Inget liknande har någonsin hänt tidigare. Vad vacciner orsakar är inte läkemedelsrelaterade skador. Totalt ofullständig substans som kallas nukleinsyraläkemedel (för genterapi), som faktiskt inte ens är ett läkemedel, distribuerades till allmänheten.

 

Så vad hände som ett resultat? Jag vågar säga ”Mord”.

 

Vi kan säga att en massaker har inträffat. Detta är mer som en förintelse orsakad av ett biovapen.

 

Något väldigt slarvigt och halvdant har släppts till världen. Biljoner offentliga medel slösades bort på en sådan halvfärdig produkt. Vi kommer att ta itu med postvaccinationssyndromet som klassificeras som ”Biverkningar” enligt den internationella klassificeringen. Det är hög tid att ge lämplig medicinsk vård till patienter som drabbats av postvaccinationssyndrom på ett riktigt seriöst sätt. Omedelbart måste alla läkare, alla vetenskapsmän, möta detta enorma problem.”

 

 

Covidplandemin kommer gå till historien som en av de största medicinska skandalerna någonsin, men det är tveksamt om de högst ansvariga kommer straffas och offren lär heller inte få upprättelse inom en överskådlig framtid eftersom hela etablissemanget deltager i bedrägeriet att hålla allmänheten ovetandes om deras brott mot mänskligheten. Men vad gör man inte för att få kickbacks in på kontot?! Bedrövligt.

 

LÄS MERA OCH SE VIDEON, SPRID TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://jennypiper.blog/2023/09/15/japansk-professor-stamplar-covidvaccin-som-biovapen-med-alla-typer-av-toxicitet/

 

 

LÄS OCKSÅ OM HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare här
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Läs och se ytterligare mer
HUR MÅNGA SKA DÖMAS I SVERIGE UTIFRÅN NURNBERG KODEN?
https://rumble.com/v3hou7y-hur-mnga-ska-dmas-i-sverige-utifrn-nrnberg-koden-svensktextad.html

Läs mera här om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare:
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet
Se videos och läs mera
Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…
https://expose-news.com/2023/09/13/confirmed-covid-19-is-man-made/
Officiella rapporter från regeringschefer över hela världen visar att covid-”vaccination” orsakar avfolkning i en skrämmande takt
https://expose-news.com/2023/09/13/government-reports-prove-depopulation-by-covid-vaccination/
Experter uppskattar att 20 miljoner redan är döda på grund av covid-vaccination och över 2 miljarder skadade
https://twitter.com/CartlandDavid/status/1701959741960822993
Uppskattningar som sammanställts från sammanställda data tyder på att så många som 20 miljoner människor världen över har dött hittills av skotten, medan ytterligare 2,2 miljarder har drabbats av skador – och vi har bara precis kommit igång.
https://expose-news.com/2022/10/01/20milllion-dead-covid-vaccination/
COVID-19: Hur det största brottet mot mänskligheten utvecklades
Oavsett vilket måste vi arrestera alla som är inblandade i beslutsprocessen.

https://expose-news.com/2023/09/13/covid-19-how-the-greatest-crime-against-humanity-unfolded/

 

SE OCKSÅ DESSA VIDEOS
CV19 injicerade är sjuka Super Spridare
https://rumble.com/v3gjips-cv19-injicerade-r-sjuka-super-spridare.html


Pandemin var ett biologiskt vapen för folkmord enligt Dr. David E Martin

https://rumble.com/v3fw3b2-pandemin-var-ett-biologiskt-vapen-fr-folkmord-enligt-dr.-david-e-martin.html
Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html
SASHA LATYPOVA delger fakta och bevis om Militariserad hälso-och sjukvård/biovapen mot mänskligheten
https://rumble.com/v3dl592-sasha-latypova-delger-fakta-och-bevis-om-militariserad-hlso-och-sjukvrdbiov.html
Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31
https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html


Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och fakta [SVENSK TEXT]

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

 

Du kan läs mer av och om Karen Kingston den förmodligen den främste spetsspecialist sakkunnige i världen inom sitt område här

https://karenkingston.substack.com/p/who-do-we-turn-to-when-the-us-government

https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

https://karenkingston.substack.com/p/the-3-trillion-substack-on-how-to

https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners

https://karenkingston.substack.com/p/intended-consequences-mrna-vaccines

https://karenkingston.net/

 

Den förmodligen främste spetsspecialist sakkunnige i världen inom sitt område professor i internationell rätt Francis A Boyle delger i denna videointervju av juli 2023 vad du/ni äger bevisbördan att motbevisa mycket skyndsamt, tillsammans med övrigt delgivet i denna delgivning, se videointervjun, som också delgivits sedan tidigare statschefen Kung Carl XVI Gustaf med väldigt många flera sen tidigare

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

 

När du/ni förstår innebörden av ert HÖGFÖRRÄDERI så kommer förmodligen väldigt många av er delgivna denna delgivning förhoppningsvis väldigt dåligt och det enda rimliga är att du/ni avgår med omedelbar verkan, denne förmodligen främste i världen inom sitt område den spetsspecialist sakkunnige här nedan är opartisk, saklig och objektiv och med synnerligen högsta TROVÄDIGEHET, någon som inte alls existerar hor er delgivna denna delgivning

625 000 % ökning av hjärtmuskelinflammation – intervju med Dr. Peter McCullough

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3hga5u-625-000-kning-av-hjrtmuskelinflammation-intervju-med-dr.-peter-mccullough.html

 

 

YTTERLIGARE FAKTA & BEVIS

Denna videointervju talar för sig själv om vad du/ni är delaktiga i och medansvariga i utifrån i grunden det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera efterföljande fullständiga vansinne

De Covid 19 injicerade med biovapeninjektionerna / ”vaccinerna” är sjuka Super Spridare

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3gjips-cv19-injicerade-r-sjuka-super-spridare.html

 

 

En berättigad frågeställning utifrån att det som du/ni är delaktiga i och medansvariga i är om du/ni är vid era sinnens fulla bruk, har du/ni i så fall bevis för det?

Alltså det som du/ni är delaktiga i och medansvariga i är i fullständig strid mot Nürnberg koden, Geneve deklarationen, Barnkonventionen, Helsingforsdeklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget som äger företräde över svensk lag grundlag Regeringsformen(RF), se i den delen RF 11:14 och 12:10, Patientlag, se särskilt 3:e och 4:e kap., och väldigt många synnerligen mycket allvarliga brott utifrån Brottsbalken.

Noteras ska att rättigheterna i Rättighetsstadgan ägs av rättighetsbärarna och när du/ni delgivna inskränker dessa rättigheter äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa var du/ni har stöd för detta utifrån svensk grundlag Regeringsformen, alltså att bedriva utifrån enorma ekonomiska incitament kriminell skadar och dödar verksamhet, terror, bioterrorism, statsterrorism och biovapenkrig tillsammans med främmande makt WHO, och hur ska det gå till är en befogad frågeställning, eller hur?

 

Se denna svensk textade videon och tänk till om det varit värt och är värt att fortsätta vara den du/ni är och är medansvariga i och delaktiga i utifrån denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS över tid, allt i laga ordning registrerat av bl.a. registrator vid Socialdepartementet sedan minst 2019 och fram till dags datum; publicerad 2023-09-15

Hur många ska dömas i Sverige utifrån Nürnberg koden? Dr. John Campbell(SVENSKTEXTAD)

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3hou7y-hur-mnga-ska-dmas-i-sverige-utifrn-nrnberg-koden-svensktextad.html

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Sveriges riksdag HÖGFÖRRÄDERIET — KORTHUSET RASAR SAMMAN TOTALT DEL 2; DELGIVNING TILL SVERIGES RIKSDAG MED FLERA OM HÖGFÖRRÄDERIET…. SVERIGE GRANSKAS 2023 09 19

 

 

Sveriges riksdag HÖGFÖRRÄDERIET  –  KORTHUSET RASAR  SAMMAN TOTALT DEL 2; DELGIVNING  TILL SVERIGES RIKSDAG MED FLERA OM HÖGFÖRRÄDERIET…. SVERIGE GRANSKAS 2023 09 19

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 19 september 2023 18:51

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘alex[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘azra[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Voulf56′ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>

 

Ämne: KORTHUSET RASAR SAMMAN TOTALT DEL 2; DELGIVNING TILL SVERIGES RIKSDAG MED FLERA OM HÖGFÖRRÄDERIET…. SVERIGE GRANSKAS 2023 09 19
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning är officiellt publicerat här

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING

 

KORTHUSET RASAR  SAMMAN TOTALT DEL 2; DELGIVNING  TILL SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES REGRING MED FLERA OM HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE –  SVERIGE GRANSKAS 2023 09 19

 

DELGIVNING OM DELAKTIGHET I OCH MEDANSVAR I HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETALARE UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, före valet 2022 och efter valet 2022, dessa har allierat sig med FRÄMMANDE MAKT och säkerställt därmed det värsta HÖGFÖRRÄDERIET i svensk historia, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av dessa HÖGFÖRRÄDARE ovan omnämnda

 

Alla politiska partierna, före valet 2022 och efter valet 2022, i Sveriges riksdag är delaktiga i och medansvariga i detta det värsta HÖGFÖRRÄDERIET i svensk historia och ingen av dessa partierna har legalt stöd för eller legitimitet för att regera nationen Sverige, då utifrån gällande svensk grundlag Regeringsformen.

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av HÖGFÖRRÄDARNA och deras medlöpare, du/ni förstår mera efter denna delgivning

 

 

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som delgives denna delgivning, begär att som bevis för detta är registrerat i laga ordning av registrator, och därtill vem som är handläggare, och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren, att erhålla dagboksblad/ diarie blad/nummer i vändande epost till [email protected]

 

 

SEKRETES PRÖVNING; INGEN SEKRETESS DÅ ÄRENDET ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT

 

 

2023-09-19

 

Av största möjliga allmänna intresse utifrån att det handlar om RIKETS SÄKERHET och nationen Sveriges

Folk, Barn och skattebetalares och era väljares liv, hälsa och framtida  livskvalitet och överlevnad delges er delgivna följande;

 

Världskänd spetsspecialist, förmodligen den främste i världen inom sitt område dr Peter McCullough, dess like finnes inte att uppbringa i Sverige, med hösta trovärdighet, opartisk, saklig, objektiv, med mod och civilkurage och därtill största möjliga samhällsansvar och medmänsklighet, moral och etik delger i expertutlåtande och expert utfrågning inför EU-parlamentariker med många flera fakta och bevis, som du/ni delgivna har att motbevisa mycket skyndsamt om du/ni har annan uppfattning, då i presskonferens och pressmeddelanden, dock senast 2023-09-26

 

 

2023-09-19 läs hela artikeln, se videon, sprid vidare, maskinöversättning, citat

Dr Peter McCullough: Ingen ska ta en ny spruta, covid-”vacciner” är inte säkra för mänskligt bruk

 

Förra onsdagen höll Dr. Peter McCullough ett tal i Europaparlamentet under en utfrågning med fem ledamöter av Europaparlamentet (”MEPs”). Utfrågningen syftade till att öka medvetenheten om Världshälsoorganisationens (“WHO:s”) maktgrepp.

 

Dr. McCullough gav bevis för den enorma våg av skador som covid-”vaccinerna” har orsakat. Det finns en falsk berättelse om att det är covid som orsakar alla dessa sjukdomar. Fall inte för den falska berättelsen. Det är vaccinerna som orsakar denna enorma våg av sjukdom, sa han.

 

”Vägen framåt är helt klart att ingen ska ta ett nytt skott – ingen,” sa Dr. McCullough.

 

”Covid-19-vaccinerna och alla deras avkommor och framtida boosters är inte säkra för mänsklig användning.”

 

”WHO står bakom dessa vacciner,” tillade han. ”Det är min övertygelse att EU, USA och alla större intressenter faktiskt helt borde dra sig ur WHO.”

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON, SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE & VÄLJARE

https://expose-news.com/2023/09/19/covid-vaccines-are-not-safe-for-human-use/

 

 

 

Videon finns här publicerad med svensk text

Dr. Peter McCollough i Expertutfrågning i EU-parlamentet

https://rumble.com/v3i9e90-dr.-peter-mccollough-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

 

 

Se också denna video, svensk textad

Dr David E Martin i Expertutfrågning i EU-parlamentet

https://rumble.com/v3i3mey-dr-david-e-martin-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

 

 

 

2023-09-19 läs hela artikeln, se videon, sprid vidare, maskinöversättning, citat

PfizerGate: Tragisk sanning om COVID-”vacciner” avslöjar att 50 000 britter dog plötsligt på bara 8 månader på grund av den 5-månaders nedräkningen till döden orsakad av C-19-”vaccination”

Bevisen är tydliga och obestridliga: vaccinerna har dödat och dödar fortfarande människor, och de dödliga konsekvenserna blir fullt kännbara ungefär fem månader efter varje vaccination. Detta är en tragedi av episka proportioner,

LÄS HELA ARTIKELN, SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE & VÄLJARE

https://expose-news.com/2023/09/19/pfizergate-c19-jabs-kills-50k-brits-5month-death-dountdown/

 

 

 

2023-09-18 läs hela artikeln, se videon, SPRID VIDARE, maskinöversättning, citat

Secret Pfizer-rapport visar att företaget VISSTE sedan februari 2021 att dess mRNA COVID-jab dödade människor

 

Oavsett för de flesta producerade en begäran om Freedom of Information Act (FOIA) från 2021 vad som har kommit att kallas den ”Konfidentiella Pfizer-rapporten”, som visar att vaccinjätten har vetat hela tiden att dess Wuhan-coronavirus (COVID- 19 ) jab är dödlig.

mRNA-injektionen orsakade mer än 1 200 rapporterade dödsfall och tiotusentals rapporterade biverkningar, som vi känner till, bara inom de första två månaderna efter att den släpptes i mitten av december 2020. Det fanns också 23 rapporterade fall av spontana aborter av 270 graviditeter och mer än 2 000 rapporter om hjärtsjukdomar.

 

Pfizer fick alla dessa rapporter i slutet av februari 2021, och företaget bekräftade självt att dess jabs är ansvariga för ”dråp”. Baserat på dessa bevis hade Pfizer ett ansvar vid den tiden enligt lagen att omedelbart dra tillbaka injektionen, men det gjorde inget sådant.

Istället skulle Pfizer fortsätta att injicera hundratals miljoner människor runt om i världen med sina mRNA-injektioner. Och än en gång, tack vare godkännande från US Food and Drug Administration (FDA) och acceptans av US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), massinjicerar Pfizer återigen allmänheten med ännu fler mRNA- injektioner .

 

Läs hela Pfizer-rapporten i sin helhet på denna länk .

(Relaterat: Visste du att Pfizers mRNA COVID-jabs sprider sig på de ovaccinerade ?)

 

Pfizer är inte bara skyldig till ”dråp” – företaget begår FOLKMORD med kriminella avsikter

Hade Pfizer omedelbart dragit tillbaka sina mRNA-sprutor i slutet av februari 2021 efter att ha fått alla dessa rapporter, så kan beteckningen ”dråp” ha varit tillämplig, beroende på hur avslöjandet hanterades. Eftersom Pfizer har fortsatt att distribuera och administrera dem, faller detta nu i kategorin massfolkmord .

 

LÄS HELA ARTIKELN, SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE & VÄLJARE

https://www.naturalnews.com/2023-09-18-secret-pfizer-report-mrna-covid-jab-killer.html

 

 

 

 

Du/ni läser ännu mera här nedan i mailtråden om vad socialminister Jacob Forssmed med många flera, bl.a. alla politiska partierna i Sveriges riksdag, delgavs i delgivning av den 17 september 2023 14:44

Socialminister Jakob Forssmed med flera delgives delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare från SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 17 september 2023 14:44
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘justitiedep[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘andrea[email protected]’ <[email protected]>

 

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘ulf.j.gabrielsson@gmail.com’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Voulf56′ <[email protected]>; ‘Pascal Najadi’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘Marie Jakobsson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘redaktione[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sassersson Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

 

Ämne: BESLUT BEGÄRES; Avgå med omedelbar verkan Sveriges regering och Sveriges riksdag, utifrån fakta och bevis…..–SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning är officiellt publicerad här, sprid vidare till alla skattebetalare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/17/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-socialminister-jakob-forssmed-med-flera-delgives-delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-ska/

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL

Socialminister Jakob Forssmed med flera delgives delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare från SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17

 

 • Avgå med omedelbar verkan Sveriges regering och Sveriges riksdag, utifrån fakta och bevis…..

 

Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…

BEKRÄFTAT – COVID-19 är orsakad av människan och Fauci, Bill Gates, Daszak och Moderna är ansvariga

 

Den amerikanska regeringen finansierade Peter Daszaks ECO Health Alliance till ett belopp av 61 491 183 dollar för att göra nya coronavirus som är smittsamma för människor. Det finansierar också direkt eller indirekt Wuhan Institute of Virology till ett belopp av 7,4 miljoner dollar för att göra nya coronavirus som är smittsamma för människor. Samtidigt finansierade National Institute of Allergy and Infectious Diseases Ralph Baric till ett belopp av $46,958,414 för att göra nya coronavirus som är smittsamma för människor.

 

Detta uppgår till mer än 114 miljoner dollar under perioden 2000 till 2020 för att skapa nya coronavirus som är smittsamma för människor.

 

Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…

 

 

Finansiering för skapandet av Covid-19

USA:s statliga finansiering för Peter Daszak och ECO Health Alliance

 

Läs mer

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETLARE OCH VÄLJARE OM HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN, SKATTEBETALARE, VÄLJARE & MÄNSKLIGHETEN

https://expose-news.com/2023/09/13/confirmed-covid-19-is-man-made/

 
Den förmodligen främste spetsspecialist sakkunnige i världen inom sitt område professor i internationell rätt Francis A Boyle delger i denna videointervju av juli 2023 vad du/ni äger bevisbördan att MOTBEVIA mycket skyndsamt, tillsammans med övrigt delgivet i denna delgivning, se videointervjun, som också delgivits sedan tidigare statschefen Kung Carl XVI Gustaf med väldigt många flera sen tidigare

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

625 000 % ökning av hjärtmuskelinflammation sedan biovapeninjektionerna lanserades — intervju med Dr. Peter McCullough SVENSKTEXTAD

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3hga5u-625-000-kning-av-hjrtmuskelinflammation-intervju-med-dr.-peter-mccullough.html

 

HÖGFÖRRÄDERIET FORTSÄTTER

SVERIGES REGERING FORTSÄTTER MED SKADAR OCH DÖDAR BIOVAPENINJEKTIONERNA/ ”VACCINERNA”

Regeringen säkerställer tillgången av vaccin mot covid-19

Publicerad 05 september 2023; Regeringen avsätter 792 miljoner kronor för att säkerställa tillgången på vaccin mot covid-19 under 2024. För 2025 beräknas 429 miljoner kronor.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/regeringen-sakerstaller-tillgangen-av-vaccin-mot-covid-19/

 

Verkligheten som Staten Sverige delges om i denna delgivning

2023-09-15

Experter uppskattar att över 20 miljoner redan är döda på grund av covid-19-”vaccination”och över 2 miljarder är allvarligt skadade

https://expose-news.com/2023/09/15/20m-dead-2b-injured-covid-vaccination/

 

2023-09-13

Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.

Masanori Fukushima, japansk professor och ordförande i en organisation som studerar vaccinskador, lindande inte in orden när han pratade om covidvaccinen på en presskonferens häromdagen:

 

”Detta är inte en läkemedelsskada. För att vara tydlig, ”vaccinet” är inte ett läkemedel, utan ett biovapen med alla typer av toxicitet. Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.”

Se videon

https://twitter.com/lakaruppropet1/status/1701870407563809273?s=20

 

 

 

Socialminister Jakob Forssmed

[email protected]

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97

Socialdepartementet

Rättschef /expeditionschef Andreas Krantz

[email protected]

08-405 81 02

 

Tf enhetschef Cecilia Halle

Telefon 08-408 11 57

[email protected]

 

Ziba Zareie, tillförordnad enhetschef

Telefon 08-405 86 89

Mobil telefon 073-038 79 22

Epost [email protected]  

 

 

Följande är också delgivna denna delgivning

socialdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)

E-post [email protected]

 

sverigedemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 010-10 11 500 (vardagar 10–15)

E-post [email protected]

 

moderat.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

vansterpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

centerpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-617 38 00

E-post [email protected]

 

kristdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-723 25 00

E-post [email protected]

 

mp.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)

E-post [email protected]

 

Liberalerna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)

E-post [email protected]

 

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];

 

NOTERAS SÄRSKILT

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Slut citat

Läs ännu mera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla delgivna denna delgivning, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator, till

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

 

2023-09-17

 

Till er alla delgivna; NU FÅR DET VARA NOG! Stoppa biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna” omedelbart utifrån fakta och bevis

 

ETT EU-MÅL FÖR LAGLIGHETSPRÖVNING I SVENSK FULLSTÄNDIGT RÄTTSSÄKER DOMSTOL

Begär laglighetsprövning i domstol mycket skyndsamt utifrån de fakta och bevis som delgives er delgivna denna delgivning, begär således ett fullständigt rättssäkert BESLUT med besvärshänvisning mycket skyndsamt, dock senast 2023-09-24.

Alltså ett i laga ordning beslut utifrån svensk grundlag Regeringsformen var Sveriges regering, Sveriges riksdag , Sveriges riksdags alla politiska partierna och era medlöpare över tid, före valet 2022 och efter valet 2022,  HAR LAGA STÖD FÖR VAD

 • som delges om i denna delgivning har lagligt stöd för
 • att bedriva verksamhet finansierat med skattemedel  tillsammans med FRÄMMANDE MAKT som uppenbart är ett biovapenkrig med biovapeninjektioner så kallade ”Vacciner” och bedrivit vad som övrigt framkommer, och fortfarande bedriver AVSIKTLIGT PLANERAD KRIMINELL BEDRÄGERI VERKSAMHET & HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare med skattemedel.

 

Rättigheten till detta begärda beslut grundar sig bl.a. på vad som delges i svensk grundlag Regeringsformen(RF), se bl.a. RF 11:14 och 12:10. Se därtill överstående all svensk lag EU-lag med direktverkande EU LAG Rättighetsstadgan , som innefattar rättigheter för rättighetsbärarna, nationen Sveriges Folk, som undertecknad är en del av.

 

Rättighetsstadgan  — Rättighetsstadgan med förklaringar finner du/ni här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

Begärt att BESLUTET ska skickas med epost till undertecknads epost adress [email protected], dock senast 2023-09-24

 

 

TROVÄRDIGHETEN för Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering, Sverige riksdag MED FLERA MEDLÖPARE, före valet 2022 och efter valet 2022, utifrån fakta och bevis är lika med NOLL!

Fakta och bevis krossar således er delgivnas TROVÄRDIGHET

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET är ett faktum utifrån fakta bevis direkt från källan nämligen FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, utifrån fakta och bevis  har detta gigantiska bedrägeri kostat skattebetalarna 26-30 miljarder, bara detta gigantiska bedrägeri ska i en demokrati direkt diskvalificera Sveriges riksdag, Sverige regering, före valet 2022 och efter valet 2022, dvs. alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET för att via skattemedel bedriva någon form av skattefinansierad verksamhet gentemot era arbetsgivares nationen Sveriges Folk skattebetalarna! Det finns uppenbart inget lagstöd alls utifrån svensk grundlag Regeringsformen för att något parti i Sveriges riksdag ska bedriva verksamhet som är i ärendet och fallet det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET

 

PCR TEST BEDRÄGERIET VAR PLANERAT FÖR ATT SÄTTA SKRÄCK/RÄDSLA I PLANERAD WHO TERROR AGENDA DESS MEDLÖPARE, BL.A. SVERIGE, MOT NATIOEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETALARE

Alltså en agenda tillsammans med FRÄMMANDE makt nämligen WHO TERROR agendan för att försätta mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare i RÄDSLA & SKRÄCK för att bana vägen för nästa gigantiska mega bedrägeri nämligen den enda LÖSNINGEN skadar och dödar ”vaccinerna” som är biovapen i ett biovapenkrig mot mänskligheten. ”Vaccinerna”/biovapen som i Sverige marknadsförts med skattemedel som vanliga vaccin, och fortfarande marknadsförs som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/ biovapen bevisligen inte är, ett gigantiskt MEGA MARKNADSFÖRINGS  BEDRÄGERIE utifrån enorma ekonomiska incitament tillsammans med främmande makt nämligen WHO AGENDAN tillsammans med den kriminella läkemedelsindustrin med flera. Historiens Värsta Planerade Folkmord, planerat utifrån enorma ekonomiska incitament Brott Mot Mänskligheten med väldigt många flera kvalificerade brott i Brottsbalken.

 

PCR TEST BEDRÄGERIET KOSTADE SKATTEBETALARNA 26-30 MILJARDER, ALLT VAR PLANERAT!
Till er alla delgivna FAKTA & BEVIS om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÅGERIET som ni alla är delaktiga i och medansvariga i är ett NOTORISKT FAKTUM och kostade bara det i reda pengar skattebetalarna 26-30 miljarder av skattebetalarnas medel, och allt var planerat!
Leveranserna av PCR TESTERNA skedde redan 2017-2018 till de involverade staterna i detta gigantiska BEDRÄGERIE med PCR TESTER som icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga(Portugal domarna hösten 2020, 2 fastställande domar inom EU), vilket FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satte på pränt i vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva fastställde redan 2020-07-21!
Men detta delgavs inte nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare officiellt i SVT/SR/TV4 via pressmeddelande eller presskonferens från Sveriges regering eller Folkhälsomyndigheten, alltså det undanhölls och underläts AVSIKTLIGT och planerat att komma era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn till del.

 

Detsamma gjordes därmed också av Sveriges alla 21 Regioner, deras politiker och deras anställda dvs. undanhöll och underlät att delge vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satt på pränt 2020-07-21 nämligen i egna VÄGLEDNINGAR vad du/ni redan tidigare av SVERIGE GRANSKAS delgivits om att redan 2020-07-21 var fastställt och som ”hugget i sten” inom Folkhälsomyndigheten, citat

 

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.
Slut citat.

Beviset finns i PDF fil att laddas ner här via denna länk
https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2

 

Fakta och Bevis om PCR TESTBEDRÄGERIET från Folkhälsomyndigheten finner du i denna PDF fil från Folkhälsomyndigheten av datum 2020-07-21
Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020 07 21
https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

 

 

Det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET banade vägen för biovapeninjektionerna de så kallade ”vaccinerna” och Historiens Värsta Folkmord, bevisbördan att bevisa det motsatt ägs av Sveriges regering, Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022

 

Här bör och ska uppmärksammas särskilt

 • Att PCR TEST BEDRÄGERIET åtföljdes av det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament  MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET som med skattemedel av Staten Sverige mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare avsiktligt marknadsfördes biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna”!

 

Alltså marknadsfördes och fortfarande marknadsförs AVSIKTLIGT & BEDRÄGLIGT KIRIMINELLT PLANERAT utifrån enorma ekonomiska incitament gentemot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare som vanliga vaccin, vilket dessa biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna” bevisligen inte är! Att det är biovapeninjektioner dessa så kallade ”vacciner” är fullt ut bevisat i denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS över mycket lång tid.

 

Alltså utan åtgärd från Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i ovan omnämnt, och det är då bl.a. Folkhälsomyndigheten och SVERIGES ALLA 21 REGIONERN som i grunden utifrån det planerade kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET tillsamman planerat med den FRÄMMANDE MAKTEN WHO har iscensatt detta nu fullt ut bevisbara BIOVAPENKRIG och denna bioterrorism, terrror och statsterrorism mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare och era väljare, ett HÖGFÖRRÄDERIE mot nationen Sveriges Folk som aldrig tidigare skådats i svensk historia.

 

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs således av Sveriges regering, Sveriges riksdag, och Sveriges riksdags alla politiska partier och deras medlöpare, bl.a. då Folkhälsomyndigheten och Sveriges 21 alla Regioner, detta ska ske offentligt i presskonferens, dock senast 2023-09-24.

 

HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE ÄR ETT NOTORISKT FAKTUM OCH ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE OM INET DET MOTSATTA BEVISAS OFFENTLIGT AV ER DELGIVNA DENNA DELGIVNING SENAST 2023-09-24

 

HÖGFÖRRÄDERI AV LANDSFÖRRÄDARNA MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Citat

Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde. Förräderibrott kan falla under brott mot Tryckfrihetsförordningen.

I Sverige styrs straffet av 19 kapitlet 1 § brottsbalken:

Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.

I svenska strafflagen förekom inte uttrycket högförräderi, men vad 8 kapitlet l § stadgade om ”förräderi” motsvarar i stort sett andra lagars högförräderibestämmelser. Straffet var (till 1921) dödsstraff eller straffarbete på livstid. Var faran ringa, nedsattes dock detta straff till straffarbete i sex till tio år. Krigsförräderi har fram till 1973 haft dödsstraff som möjlig påföljd under krigstid, men har aldrig tillämpats. Därefter är alla dödsstraff förbjudna i Regeringsformen.

Numera är straffet i Sverige fängelse på mellan 10 och 18 år (eller på livstid). Vid ringa fara är straffet fängelse i mellan 4 och 10 år.[1]

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Läs ytterligare mera, offentligt publicerat, och i laga ordning registrerat av registrator vid Socialdepartementet, citat

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 06 10 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 356

PLANERAT ÖVERLAGT MORD / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN — OM BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN — 2022 06 10

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/10/planerat-overlagt-mord-brott-mot-manskligheten-om-biovapen-kriget-mot-manskligheten-2022-06-10/

 

”Vaccinet har gjort långt större skada än nytta”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/07/vaccinet-har-gjort-langt-storre-skada-an-nytta/

 

 

CITAT

PFIZERS  CoVIDKONTRAKT ÄR AVSLÖJAT TACK VARE SYDAFRIKANSK DOMSTOL.

 

Vår regering ljög för oss. Hela världens regeringar ljög för sina medborgare.

De visste att vaccinet inte var säkert och effektivt när de körde in det i armarna på folk. Så medan politiker runt om i världen försäkrade allmänheten att vaccinerna var ”säkra och effektiva” – hade de undertecknat ett kontrakt som erkände att de långsiktiga effekterna och effekten av vaccinet inte var kända och att det kan finnas negativa effekter av vaccinet som inte var kända.

Pfizer: ”vi vet inte om det är säkert eller effektivt”

Regeringar: ”det är säkert och effektivt”

En sydafrikansk domstol har beordrat att Pfizer-vaccinavtalet mellan SA-regeringen och Pfizer ska offentliggöras. Det är rimligt att anta att villkoren i detta kontrakt är lika för varje nation.

Avtalet: https://healthjusticeinitiative.org.za/wp-content/uploads/2023/09/OCRPfizer-1_Redacted.pdf

Avsnitt 5.5:

”Köparen [Republiken Sydafrika] erkänner att:

Vaccinet och material som är relaterade till vaccinet, och dess komponenter och ingående material utvecklas snabbt på grund av nödsituationer för covid-19-pandemin och kommer att fortsätta att studeras efter tillhandahållande av vaccinet till köparen enligt detta avtal.

Köparen (regeringen) erkänner vidare att de långsiktiga effekterna och effekten av vaccinet inte är kända för närvarande och att det kan finnas skadliga effekter av vaccinet som inte är kända för närvarande”

Vår regering och våra politiker ljög för allmänheten. Inte konstigt att de är så desperata att hålla dessa kontrakt dolda.Inte konstigt att politikerna är så ointresserade och faktaresistenta mot all annan saklig och vetenskaplig information som har framställts och uppdagats.Inte konstigt att politiker och globalisterna har fördömt och censurerat läkare och forskare och kallat dom konspiratörer och vaccinförnekare.

DE SA SANNINGEN

Slut citat

Läs och se mera här och sprid vidare till alla skattebetalare och era väljare

https://healthjusticeinitiative.org.za/pandemic-transparency/

https://health-e.org.za/2023/09/06/covid-19-vaccines-sa-charged-over-two-times-more-than-other-countries/

 

 

 

Se videon publicerat 2023-09-08, maskinöversättning, citat

PFIZER-KONTAKT SLÄPPS GENOM DOMSTOLSBESLUT SOM DE INTE VILL ATT DU SKA SE!

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE & ERA VÄLJARE

https://tlavagabond.substack.com/p/pfizer-contracts-released-by-court

 

 

Begär att ni laddar ner denna redovisning av dr David E Martin och bekräftar att så är gjort i vändande epost till [email protected]  och därtill säkerställer att ni delgivna läser detta synnerligen mycket viktiga dokument utifrån det handlar om rikets säkerhet och därmed skattebetalarnas och nationen Sveriges Folks och Barns säkerhet, liv, hälsa och framtida livskvalitet/överlevnad!

 

The Fauci/COVID-19 Dossier This document is prepared for humanity by Dr. David E. Martin.

 

https://www.davidmartin.world/wp-content/uploads/2021/01/The_Fauci_COVID-19_Dossier.pdf

 

 

Finns också här att ladda ner om ovanstående länk inte fungerar mot förmodan

https://www.jottacloud.com/s/271bc32debff8934e52b0b7650b6acb6ee3

 

 

2023-09-16 maskinöversättning, citat

 

9 av 10 COVID-dödsfall under det senaste året har varit bland de helt/trippel ”vaccinerade”

 

Officiella siffror som publicerats av den brittiska regeringen avslöjar att den helt/trippelvaccinerade befolkningen har stått för över 9 av 10 Covid-19 dödsfall i England under det senaste året, 91% av alla Covid-19 dödsfall sedan början av 2022, och 94% av alla dödsfall i Covid-19 sedan början av april 2022.

 

De tyst publicerade siffrorna avslöjar att den vaccinerade befolkningen som helhet stod för chockerande 94 % av alla Covid-19-dödsfall i april och maj 2022, och de ovaccinerade stod för bara 6 % av alla Covid-19-dödsfall. Men den mest fruktansvärda statistiken här är att 90 % av dödsfallen bland de vaccinerade var bland personer som hade fått minst tre doser av en Covid-19-injektion.

 

Det här är inte den typen av siffror du förväntar dig att se om Covid-19-injektionerna verkligen är upp till 95 % effektiva för att förhindra dödsfall, eller hur?

 

När nyheter som denna sopas under mattan av mainstreammedia, får det dig att undra vad mer du inte får veta…

 

LÄS MER OCH SPRID TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

 

https://expose-news.com/2023/09/16/9-in-every-10-covid-deaths-over-the-last-year-have-been-among-the-fully-triple-vaccinated/

 

 

 

2023-09-15

Regeringsrapporter bekräftade att covid-19-vaccination har orsakat cancer i en aldrig tidigare skådad hastighet

https://expose-news.com/2023/09/15/covid-jabs-cause-cancer-unprecedented-rate/

 

2023-09-15

Experter uppskattar att över 20 miljoner redan är döda på grund av covid-19-vaccination och över 2 miljarder är allvarligt skadade

https://expose-news.com/2023/09/15/20m-dead-2b-injured-covid-vaccination/

 

2023-09-13

Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.

Masanori Fukushima, japansk professor och ordförande i en organisation som studerar vaccinskador, lindande inte in orden när han pratade om covidvaccinen på en presskonferens häromdagen:

 

”Detta är inte en läkemedelsskada. För att vara tydlig, vaccinet är inte ett läkemedel, utan ett biovapen med alla typer av toxicitet. Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.”

Se videon

https://twitter.com/lakaruppropet1/status/1701870407563809273?s=20

 

 

 

Publicerat 2023-09-14 maskinöversättning, citat

CDC-studie bekräftar COVID-19-vaccination ökar risken för att drabbas av autoimmun hjärtsjukdom som påverkar hjärtat med över 13 200 %

En studie utförd av US Centers for Disease Control och Food and Drug Administration har visat att risken för myokardit efter mRNA COVID-vaccination är cirka 133 gånger större än bakgrundsrisken i befolkningen .

Detta innebär Covid-vaccination ökar risken att drabbas av myokardit, en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i hjärtat, med 13 200 %.

https://expose-news.com/2023/09/14/cdc-c19-jab-risk-heart-disease-13200-percent/

 

 

 

Facebook bekräftar COVID-19-vacciner förstör immunsystemet och orsakar en ny form av AIDS

Facebook har bekräftat att fem månaders officiella statliga data faktiskt bevisar att covid-19-vaccination förstör immunsystemet, vilket leder till vad som kan beskrivas som en ny form av förvärvat immunbristsyndrom.

Kan vi därför se någon ny form av Covid-19-vaccininducerat förvärvat immunbristsyndrom?

Det verkar verkligen så när vi betraktar de senaste siffrorna som gjorts tillgängliga av den brittiska regeringen genom Office for National Statistics visar att den ovaccinerade befolkningen har den lägsta dödligheten per 100 000 jämfört med den vaccinerade befolkningen bland alla åldersgrupper.

https://expose-news.com/2023/09/14/facebook-confirms-covid-19-vaccines-destroy-immune-system/

 

 

 

 

VAD VET VI IDAG UTIFRÅN FAKTA & BEVIS FRÅN SPETSPECIALIST SAKKUNNIGA VÄRLDSKÄNDA OPARTISKA, SAKLIGA OCH OBJEKTIVA MED STÖRSTA TROVÄRDIGHET SOM VÄRNAR MÄNSKLIGHETEN?

 

 

I EU PARLAMENTET FÖREGÅENDE VECKA I EXPERTUTFRÅGNINGAR OCH EXPERTEDOGÖRELSER DELGES OM FAKTA & BEVIS

PUBLICERAT 2023-09-16 Måste ses, en världsexpert som ingen i Sverige någonsin förmodligen kommer komma i närheten av i uppriktighet och ärlighet utifrån fakta och bevis, med moral, etik och samhällsansvar gentemot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

Dr. Peter McCollough i Expertutfrågning i EU-parlamentet svensktextad, ca 18 minuter

Sprid vidare till alla skattebetalare och era väljare

https://rumble.com/v3i9e90-dr.-peter-mccollough-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

 

PUBLICERAT 2023-09-16 Måste ses, en världsexpert som ingen i Sverige någonsin förmodligen kommer komma i närheten av i uppriktighet och ärlighet utifrån fakta och bevis, med moral, etik och samhällsansvar gentemot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

Dr David E Martin i Expertutfrågning i EU-parlamentet, svensk textad ca 26 minuter

Sprid vidare till alla skattebetalare och era väljare

https://rumble.com/v3i3mey-dr-david-e-martin-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

När du/ni delgivna sett dessa bägge världsexpert som delger om fakta och bevis, med högsta trovärdighet, då bör du/ni inse att riksdag och regering har att avgå med omedelbar verkan, för ni värnar inte alls era väljare eller era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges Folk!

 

Ni är därmed inte nationen Sveriges Folks regering och riksdag, ni ingår i en globalistisk WHO/FRÄMMANDE MAKT TERROR AGENDA med avsikt att skada och döda mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

Alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, ingår bevisligen i denna WHO TERROR AGENDA mot era uppdragsgivare och därmed tillsammans med främmande är belagt statsterrorism och HÖGFÖRRÄDERIE mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta offentligt ägs av er delgivna denna delgivning, dock senast 2023-09-24

BEVISBÖRDAN som du/ni äger innefattar att du/ni delgivna denna delgivning bevisar var i och utifrån svensk grundlag Regeringsformen du/ni har stöd för att vara delaktiga i och medansvarige i planerad kriminell verksamhet med skattemedel finansierad och tillsammans med främmande makt bedriva HÖGFÖRRÄDERI genom terror och statsterrorism, bioterrorism med mera mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

 

YTTERLIGARE FAKTA & BEVIS

2023-09-15 MÅSTE LÄSAS ARTIKEL, citat

Japansk professor stämplar covidvaccin som biovapen med alla typer av toxicitet

 

Masanori Fukushima, japansk professor och ordförande i en organisation som studerar vaccinskador (Japanese Society for Vaccine-related Complication, JSVRC) pratade om covidvaccinen på en presskonferens nyligen och konstaterade då att det inte är en läkemedelsskada eftersom vaccinet inte är inte ett läkemedel, utan ett biovapen med alla typer av toxicitet.

 

-”Jag är ordförande för studiegruppen för vaccinproblem. Som läkare och som vetenskapsman är jag allvarligt medveten om att vi står inför en enorm kris just nu. Jag kan säga att den här krisen precis har börjat. Detta är en demokratikris. Folkets rätt att få tillgång till information är fullständigt undergrävd.

 

Regeringen intar en skamlös attityd att fortsätta att totalt ignorera de grundläggande mänskliga rättigheterna. Detta är absolut oacceptabelt!

 

Ärliga forskare har dokumenterat åtskilliga fall av vaccinrelaterade skador vid sina akademiska konferenser. Antalet rapporterade vaccinskador är många. Detta är inte bara en ovanlig situation. Inget liknande har någonsin hänt tidigare. Vad vacciner orsakar är inte läkemedelsrelaterade skador. Totalt ofullständig substans som kallas nukleinsyraläkemedel (för genterapi), som faktiskt inte ens är ett läkemedel, distribuerades till allmänheten.

 

Så vad hände som ett resultat? Jag vågar säga ”Mord”.

 

Vi kan säga att en massaker har inträffat. Detta är mer som en förintelse orsakad av ett biovapen.

 

Något väldigt slarvigt och halvdant har släppts till världen. Biljoner offentliga medel slösades bort på en sådan halvfärdig produkt. Vi kommer att ta itu med postvaccinationssyndromet som klassificeras som ”Biverkningar” enligt den internationella klassificeringen. Det är hög tid att ge lämplig medicinsk vård till patienter som drabbats av postvaccinationssyndrom på ett riktigt seriöst sätt. Omedelbart måste alla läkare, alla vetenskapsmän, möta detta enorma problem.”

 

 

Covidplandemin kommer gå till historien som en av de största medicinska skandalerna någonsin, men det är tveksamt om de högst ansvariga kommer straffas och offren lär heller inte få upprättelse inom en överskådlig framtid eftersom hela etablissemanget deltager i bedrägeriet att hålla allmänheten ovetandes om deras brott mot mänskligheten. Men vad gör man inte för att få kickbacks in på kontot?! Bedrövligt.

 

LÄS MERA OCH SE VIDEON, SPRID TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://jennypiper.blog/2023/09/15/japansk-professor-stamplar-covidvaccin-som-biovapen-med-alla-typer-av-toxicitet/

 

 

LÄS OCKSÅ OM HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare här
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Läs och se ytterligare mer
HUR MÅNGA SKA DÖMAS I SVERIGE UTIFRÅN NURNBERG KODEN?
https://rumble.com/v3hou7y-hur-mnga-ska-dmas-i-sverige-utifrn-nrnberg-koden-svensktextad.html

Läs mera här om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare:
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet
Se videos och läs mera
Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…
https://expose-news.com/2023/09/13/confirmed-covid-19-is-man-made/
Officiella rapporter från regeringschefer över hela världen visar att covid-”vaccination” orsakar avfolkning i en skrämmande takt
https://expose-news.com/2023/09/13/government-reports-prove-depopulation-by-covid-vaccination/
Experter uppskattar att 20 miljoner redan är döda på grund av covid-vaccination och över 2 miljarder skadade
https://twitter.com/CartlandDavid/status/1701959741960822993
Uppskattningar som sammanställts från sammanställda data tyder på att så många som 20 miljoner människor världen över har dött hittills av skotten, medan ytterligare 2,2 miljarder har drabbats av skador – och vi har bara precis kommit igång.
https://expose-news.com/2022/10/01/20milllion-dead-covid-vaccination/
COVID-19: Hur det största brottet mot mänskligheten utvecklades
Oavsett vilket måste vi arrestera alla som är inblandade i beslutsprocessen.

https://expose-news.com/2023/09/13/covid-19-how-the-greatest-crime-against-humanity-unfolded/

 

SE OCKSÅ DESSA VIDEOS
CV19 injicerade är sjuka Super Spridare
https://rumble.com/v3gjips-cv19-injicerade-r-sjuka-super-spridare.html


Pandemin var ett biologiskt vapen för folkmord enligt Dr. David E Martin

https://rumble.com/v3fw3b2-pandemin-var-ett-biologiskt-vapen-fr-folkmord-enligt-dr.-david-e-martin.html
Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html
SASHA LATYPOVA delger fakta och bevis om Militariserad hälso-och sjukvård/biovapen mot mänskligheten
https://rumble.com/v3dl592-sasha-latypova-delger-fakta-och-bevis-om-militariserad-hlso-och-sjukvrdbiov.html
Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31
https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html


Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och fakta [SVENSK TEXT]

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

 

Du kan läs mer av och om Karen Kingston den förmodligen den främste spetsspecialist sakkunnige i världen inom sitt område här

https://karenkingston.substack.com/p/who-do-we-turn-to-when-the-us-government

https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

https://karenkingston.substack.com/p/the-3-trillion-substack-on-how-to

https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners

https://karenkingston.substack.com/p/intended-consequences-mrna-vaccines

https://karenkingston.net/

 

Den förmodligen främste spetsspecialist sakkunnige i världen inom sitt område professor i internationell rätt Francis A Boyle delger i denna videointervju av juli 2023 vad du/ni äger bevisbördan att motbevisa mycket skyndsamt, tillsammans med övrigt delgivet i denna delgivning, se videointervjun, som också delgivits sedan tidigare statschefen Kung Carl XVI Gustaf med väldigt många flera sen tidigare

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

 

När du/ni förstår innebörden av ert HÖGFÖRRÄDERI så kommer förmodligen väldigt många av er delgivna denna delgivning förhoppningsvis väldigt dåligt och det enda rimliga är att du/ni avgår med omedelbar verkan, denne förmodligen främste i världen inom sitt område den spetsspecialist sakkunnige här nedan är opartisk, saklig och objektiv och med synnerligen högsta TROVÄDIGEHET, någon som inte alls existerar hor er delgivna denna delgivning

625 000 % ökning av hjärtmuskelinflammation – intervju med Dr. Peter McCullough

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3hga5u-625-000-kning-av-hjrtmuskelinflammation-intervju-med-dr.-peter-mccullough.html

 

 

YTTERLIGARE FAKTA & BEVIS

Denna videointervju talar för sig själv om vad du/ni är delaktiga i och medansvariga i utifrån i grunden det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera efterföljande fullständiga vansinne

De Covid 19 injicerade med biovapeninjektionerna / ”vaccinerna” är sjuka Super Spridare

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3gjips-cv19-injicerade-r-sjuka-super-spridare.html

 

 

En berättigad frågeställning utifrån att det som du/ni är delaktiga i och medansvariga i är om du/ni är vid era sinnens fulla bruk, har du/ni i så fall bevis för det?

Alltså det som du/ni är delaktiga i och medansvariga i är i fullständig strid mot Nürnberg koden, Geneve deklarationen, Barnkonventionen, Helsingforsdeklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget som äger företräde över svensk lag grundlag Regeringsformen(RF), se i den delen RF 11:14 och 12:10, Patientlag, se särskilt 3:e och 4:e kap., och väldigt många synnerligen mycket allvarliga brott utifrån Brottsbalken.

Noteras ska att rättigheterna i Rättighetsstadgan ägs av rättighetsbärarna och när du/ni delgivna inskränker dessa rättigheter äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa var du/ni har stöd för detta utifrån svensk grundlag Regeringsformen, alltså att bedriva utifrån enorma ekonomiska incitament kriminell skadar och dödar verksamhet, terror, bioterrorism, statsterrorism och biovapenkrig tillsammans med främmande makt WHO, och hur ska det gå till är en befogad frågeställning, eller hur?

 

Se denna svensk textade videon och tänk till om det varit värt och är värt att fortsätta vara den du/ni är och är medansvariga i och delaktiga i utifrån denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS över tid, allt i laga ordning registrerat av bl.a. registrator vid Socialdepartementet sedan minst 2019 och fram till dags datum; publicerad 2023-09-15

Hur många ska dömas i Sverige utifrån Nürnberg koden? Dr. John Campbell(SVENSKTEXTAD)

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3hou7y-hur-mnga-ska-dmas-i-sverige-utifrn-nrnberg-koden-svensktextad.html

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

Nya Dagbladet och NewsVoice — Delgivning om ; Är du/ni delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERIET…… SVERIGE GRANSKAS 2023 09 19

 

 

 

Nya Dagbladet och NewsVoice  — Delgivning om ; Är du/ni delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERIET……  SVERIGE GRANSKAS 2023 09 19

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 19 september 2023 10:11
Till: ‘Isac Boman’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘Gunnar SÖDERBERG’ <[email protected]>; ‘Emil Borg’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jesper Johansson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Delgivning om ; Är du/ni delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERIET…… SVERIGE GRANSKAS 2023 09 19
Prioritet: Hög

 

 

 

Denna delgivning är officiellt publicerad här

 

Nya Dagbladet

Markus Andersson, ansvarig utgivare

Isac Boman, nyhetschef

NewsVoice, Torbjörn ”Public Service på riktigt” Sassersson

 

2023-09-19

 

Tack för ditt mail svar här nedan Isac, se mailtråden och där mail av den 18 september 2023 16:48 och mail av den 16 september 2023 12:36, därav delges också News Voice denna delgivning

 

 

 

Är du/ni medansvariga i och delaktiga i HÖGGFÖRRÄDERIET genom att undanhålla era läsare och donatorer/swishare fakta och bevis om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera?

 

Stöd oss via Swish, 123 611 30 21, eller bankgiro, 5601-6462, eller donera med betalkort, exempelvis Visa och Mastercard via denna länk, alternativt via vår Paypal-sida. Gåvomottagare: Aeon Media AB.

Det går också att donera kontant helt anonymt. Skicka sedlar väl dolda i ett slutet kuvert till: Nya Dagbladet, Box 1, 774 21 Avesta.

 

Alltså är du/ni FALSKA PROFETER som undanhåller och underlåter att delge om fakta och bevis som de facto fäller Sveriges regering, Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, och deras medlöpare i det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIT som kostade bara den delen kostade skattebetalarna 26-30 miljarder, har ni/du publicerat att allt var planerat, dvs. PCR testerna levererades redan 2017-2018 till stora delar av västvärlden, inklusive Sverige?

 

Det senaste får du/ni de facto här utifrån PRO BONO verksamhet, helt fritt, från SVERIGE GRANSKAS, kom bara ihåg att uppge källan, om ni väljer att publicera, har du/ni bevis för att ni har publicerat följande fakta och bevis, då emotses BEVIS från er sida i denna fokusdel, mycket skyndsamt;

 

PCR TEST BEDRÄGERIET KOSTADE SKATTEBETALARNA 26-30 MILJARDER, ALLT VAR PLANERAT!
Till er alla delgivna FAKTA & BEVIS om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÅGERIET som ni alla är delaktiga i och medansvariga i är ett NOTORISKT FAKTUM och kostade bara det i reda pengar skattebetalarna 26-30 miljarder av skattebetalarnas medel, och allt var planerat!
Leveranserna av PCR TESTERNA skedde redan 2017-2018 till de involverade staterna i detta gigantiska BEDRÄGERIE med PCR TESTER som icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga(Portugal domarna hösten 2020, 2 fastställande domar inom EU), vilket FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satte på pränt i FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva fastställde redan 2020-07-21!
Men detta delgavs inte nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare officiellt i SVT/SR/TV4 via pressmeddelande eller presskonferens från Sveriges regering eller Folkhälsomyndigheten, alltså det undanhölls och underläts AVSIKTLIGT och planerat att komma era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn till del.

 

Detsamma gjordes därmed också av Sveriges alla 21 Regioner, deras politiker och deras anställda dvs. undanhöll och underlät att delge vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satt på pränt 2020-07-21 nämligen i egna VÄGLEDNINGAR vad du/ni redan tidigare av SVERIGE GRANSKAS delgivits om, citat
Redan 2020-07-21 var fastställt och som ”hugget i sten” inom Folkhälsomyndigheten, citat


PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.

Beviset finns i PDF fil att laddas ner här via denna länk
https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2

Fakta och Bevis om PCR TESTBEDRÄGERIET från Folkhälsomyndigheten finner du i denna PDF fil från Folkhälsomyndigheten av datum 2020-07-21
Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020 07 21
https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

Alltså detta var planerat att UNDANHÅLLAS skattebetalarna AVSIKTLIGT, planerat som en del i WHO terror agendan för att sätta nationen Sveriges Folk, barn och skattebetalare i SKRÄCK & RÄDSLA, Sverige är en av många medlemmar i WHO, alltså stats terrorism och var finns stödet för denna verksamheten med skattemedel i svensk grundlag Regeringsformen?

Alltså för att bana vägen för nästa MEGA BEDRÄGERI nämligen marknadsförings bedrägeriet med de sk ”vaccinerna”, som bevisligen marknadsfördes som vanliga vaccin, alltså biovapeninjektionerna de sk ”vaccinerna” är BIOVAPEN och det är allmänt känt över hela världen, och det är delgivet socialminister Jacob Forssmed med många flera mången gång, även alla politiska partierna i Sveriges riksdag, nu senast, här officiellt publicerat, finner du/ni här

 

socialminister Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET — Socialminister Jakob Forssmed med flera delgives delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare från SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17

BESLUT BEGÄRES; Avgå med omedelbar verkan Sveriges regering och Sveriges riksdag, utifrån fakta och bevis…..–SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/17/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-socialminister-jakob-forssmed-med-flera-delgives-delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-ska/

 

Angående biovapeninjektionerna som bevisligen är BIOVAPEN i ett biovapenkrig mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna och alla politiska partierna i Sveriges riksdags VÄLJARE!

Var finns stödet för det i svensk grundlag Regeringsformen att bedriva skattefinansierad verksamhet med bioterrorism, biovapeninjektioner, stats terrorism och biovapen krig mot nationen Sveriges Folk, barn och skattebetalarna?

Du/ni förstår mera efter att sett dessa videos med fakta och bevis från spetsspecialist sakkunniga med högsta trovärdighet, därtill opartiska, sakliga och objektiva, något som helt saknas inom Sverige

Dr David E Martin i Expertutfrågning i EU-parlamentet

https://rumble.com/v3i3mey-dr-david-e-martin-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD

https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html

 

Dr. Peter McCollough i Expertutfrågning i EU-parlamentet

https://rumble.com/v3i9e90-dr.-peter-mccollough-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

625 000 % ökning av hjärtmuskelinflammation – intervju med Dr. Peter McCullough

https://rumble.com/v3hga5u-625-000-kning-av-hjrtmuskelinflammation-intervju-med-dr.-peter-mccullough.html

 

CV19 injicerade är sjuka Super Spridare

https://rumble.com/v3gjips-cv19-injicerade-r-sjuka-super-spridare.html

 

SASHA LATYPOVA delger fakta och bevis om Militariserad hälso-och sjukvård/biovapen mot mänskligheten

https://rumble.com/v3dl592-sasha-latypova-delger-fakta-och-bevis-om-militariserad-hlso-och-sjukvrdbiov.html

 

 

Vår statschef kungen är delgiven fakta och bevis från den förmodligen främste i världen inom sitt område, med högsta trovärdighet, opartisk, saklig och objektiv, professor i internationell rätt Francis A Boyle, men statschefen precis som Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare agerar inte för att värna nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare, vilket innebär, tills motsatsen är bevisad av dessa alla är delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

 

Se också denna videon, som föranledde den ovanstående till statschefen

Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD

https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

 

Public service på riktigt  Torbjörn Sassersson, NewsVoice och Nya Dagbladet har nu ett val att göra, Nya Dagbladet publicerar nyheter, analyser, reportage med mera i alla medieformat. Vi bevakar särskilt frågor om mänskliga, kulturella och etniska rättigheter, integritet och övervakning, miljö och hälsa, att fortsätta som innan och underlåta och undanhålla, precis som SVT/SR/TV4/TT TELEGRAMBYRÅ riks- och lokamedia, i pappersform och på nätet, som undanhåller fakta och bevis för nationen nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna .

 

Alltså att inte rapportera om detta HÖGFÖRÄDDERI mot nationen Sveriges Folk, och det får då effekten om så är fallet utifrån de fakta och bevis som ni/du Torbjörn Sassersson, Magnus Andersson och Isac Boman delgivits denna dag  att om ni undanhåller och underlåter rapporter och skriva/delge om vad ni delgivits uppenbart är delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk.

Du/ni läser ännu mer om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sverige Folk publicerat här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Om du/ni har annan uppfattning om det som delgivits er här i denna delgivning äger du/ni att BEVISA det motsatta, dock senast 2023-09-26

 

Kom ihåg; det som delgivits er i denna delgivning strider mot Nürnberg koden, Geneve deklarationen, Barn konventionen, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Lissabonfördraget och däri direktverkande EU lag överstående svensk grundlag Rättighetsstadgan, Patientlag bl.a. 3:e och 4:e kap., och stora delar i Brottsbalken.

Effekten av detta blir då, om detta kommer ut på bred front till allmänheten att Sveriges regering, Sveriges riksdag, och därmed alla politiska partierna i Sverige, före valet 2022 och efter valet 2022, inte alls har något stöd i svensk grundlag Regeringsformen för att regera landet och instifta lagar eller  fatta beslut lagligt för nationen Sveriges Folk räkning. Och därtill försvinner helt och hållet möjligheten för att bedriva skattefinansierad verksamhet för alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och det bör ni/du förstå, om ni inte är delaktiga i och medansvariga i att beskydda detta HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, barn och skattebetalarna.

 

Se dessa videos

Hur många ska dömas i Sverige utifrån Nürnbergs koden? Dr. John Campbell(SVENSKTEXTAD)

https://rumble.com/v3hou7y-hur-mnga-ska-dmas-i-sverige-utifrn-nrnberg-koden-svensktextad.html

 

Se också intervju med ass professor, läkaren doktor Björn Hammarskjöld och den belönade grävande journalisten Jesper Johansson, som fick pris som Sveriges bästa journalist på föregående alternativa Bok & Media mässan med temat YTTRANDEFRIHET

Censuren av det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET visar sig vara DÖDLIG-SVERIGE GRANSKAS

https://rumble.com/v32i00u-censuren-av-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrgeriet-visar-sig-vara-ddl.html

 

Är något oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

Från: Isac Boman <[email protected]>
Skickat: den 18 september 2023 16:48
Till: [email protected]; [email protected]
Ämne: Artikeltips

 

Hej Ulf,

Du får gärna läsa på om våra många PCR-artiklar, vi har skrivit hundratals genom åren men här ett litet axplock:

https://nyadagbladet.se/analys/fungerar-verkligen-coronatesterna/
https://nyadagbladet.se/utrikes/reiner-fuellmich-coronapandemin-ar-en-pcr-test-pandemi/
https://nyadagbladet.se/halsa/tusentals-coronatester-felaktiga/
https://nyadagbladet.se/vetenskap/pcr-testets-skapare-kary-mullis-fauci-vet-ingenting/

I övrigt vore vi som tidigare sagt vid ett tiotal gånger tacksamma om du kan undvika att använda epost som man gjorde i mitten på 90-talet. Jag förstår att du som många andra har svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen som skett sedan dess, men likväl kan ingen människa ta dina utskick på allvar med den epileptiska utformning och frekvens de har nu.

Skulle även varmt vilja rekommendera dig att ta del av berättelsen ”Pojken och vargen”, något som jag tror vore både dig själv och din omgivning till glädje. Eftersom du inte verkar känna till den skickar jag en länk här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pojken_och_vargen

Med vänlig hälsning

Isac Boman

Redaktör

Nya Dagbladet

Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning

 

[email protected]
https://nyadagbladet.se/
Telegram: @nyadagbladet

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 16 september 2023 12:36
Till: ‘Sassersson Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘markus.andersson@nyadagbladet.se’ <[email protected]>
Ämne: SPRIDS David E Martin SVENSK TEXTA NYSS PUBLICERAT
Prioritet: Hög

 

 

Mycket viktigt att du sprider vidare denna video som är svensktextad och MÅSTE UT INFORMATION till alla i dina nätverk, trevligt LÖRDAGSMYS för alla som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

UB

 

 

Officiellt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/16/dr-david-e-martin-i-expertutfragning-i-eu-parlamentet-2023-09-13-svensk-textad-sverige-granskas-2023-09-15/

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE

 

Dr David E Martin i Expertutfrågning i EU-parlamentet 2023 09 13 SVENSK TEXTAD

 

https://rumble.com/v3i3mey-dr-david-e-martin-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

 

UNDERTEXT

Läs mer här om vad som delges 2023-09-13
https://christineanderson.eu/en/expert-hearing-in-the-eu-parliament-13-09-2023-1430-1630-cet/

Citat
”WHO – med sin strävan efter allt mer makt och ökad finansiering – är den centrala drivkraften för ”pandemikriser” såväl som den odemokratiska förskjutningen av politiska beslut till icke-valda, överstatliga organisationer som inte längre kan hållas ansvariga av oss medborgare.
Med en expertutfrågning den 13 september i EU-parlamentet vill vi gå till roten av problemet och för första gången avslöja de konstitutionella mekanismerna bakom WHO:s maktövertagande.
Våra mål är:
1) Att göra människor medvetna om de verkliga farorna som kommer från WHO och EU.
2) Att främja den offentliga och politiska debatten om detta snabba maktgrepp.
3) Att ge konkreta förslag och exempel på vad vi som civilsamhälle kan och bör göra i vart och ett av våra länder.
Tanken är att tydligt avslöja och dissekera WHO:s
hemliga maktövertagande ur ett juridiskt och vetenskapligt perspektiv för den gemensamma medborgaren. Efter alla expertpresentationer kommer detta evenemang att resultera i en lista med frågor och krav till Europeiska kommissionen för att driva den parlamentariska debatten.
EXPERTER:
• Prof. Mattias Desmet (Belgien)
• Prof. Michael Geistlinger (Österrike)
• Prof. Andreas Sönnichsen (Österrike)
• Dr. Peter McCollough (USA)
• Dr Beate Pfeil (Tyskland)
• Dr. David E. Martin (USA)
• Dr. Maria Hubmer-Mogg (Österrike)
• Dr. Renate Holzeisen (Italien)
• Philipp Kruse, advokat (Schweiz)
Värd för parlamentsledamöter:
• MEP Christine ANDERSON (Tyskland)
• MEP Mislav KOLAKUŠIĆ (Kroatien)
• MEP Ivan SINČIĆ (Kroatien)
• MEP Cristian TERHES (Rumänien)
• MEP Virginie JORON (Frankrike)
Slut citat.

LÄS OCKSÅ OM HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare här
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

PCR TEST BEDRÄGERIET KOSTADE SKATTEBETALARNA 26-30 MILJARDER, ALLT VAR PLANERAT!
Till er alla delgivna FAKTA & BEVIS om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÅGERIET som ni alla är delaktiga i och medansvariga i är ett NOTORISKT FAKTUM och kostade bara det i reda pengar skattebetalarna 26-30 miljarder av skattebetalarnas medel, och allt var planerat!
Leveranserna av PCR TESTERNA skedde redan 2017-2018 till de involverade staterna i detta gigantiska BEDRÄGERIE med PCR TESTER som icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga(Portugal domarna hösten 2020, 2 fastställande domar inom EU), vilket FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satte på pränt i FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva fastställde redan 2020-07-21!
Men detta delgavs inte nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare officiellt i SVT/SR/TV4 via pressmeddelande eller presskonferens från Sveriges regering eller Folkhälsomyndigheten, alltså det undanhölls och underläts AVSIKTLIGT och planerat att komma era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn till del. Detsamma gjordes därmed också av Sveriges alla 21 Regioner, deras politiker och deras anställda dvs. undanhöll och underlät att delge vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satt på pränt 2020-07-21 nämligen i egna VÄGLEDNINGAR vad du/ni redan tidigare av SVERIGE GRANSKAS delgivits om, citat
Redan 2020-07-21 var fastställt och som ”hugget i sten” inom Folkhälsomyndigheten, citat


PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.

Slut citat.

Beviset finns i PDF fil att laddas ner här via denna länk
https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2

Fakta och Bevis om PCR TESTBEDRÄGERIET från Folkhälsomyndigheten finner du i denna PDF fil från Folkhälsomyndigheten av datum 2020-07-21
Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020 07 21
https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

Läs och se ytterligare mer
HUR MÅNGA SKA DÖMAS I SVERIGE UTIFRÅN NURNBERG KODEN?
https://rumble.com/v3hou7y-hur-mnga-ska-dmas-i-sverige-utifrn-nrnberg-koden-svensktextad.html

 

625 000 % ökning av hjärtmuskelinflammation – intervju med Dr. Peter McCullough

https://rumble.com/v3hga5u-625-000-kning-av-hjrtmuskelinflammation-intervju-med-dr.-peter-mccullough.html

 

2023-09-15 MÅSTE LÄSAS ARTIKEL, citat

Japansk professor stämplar covidvaccin som biovapen med alla typer av toxicitet

 

Masanori Fukushima, japansk professor och ordförande i en organisation som studerar vaccinskador (Japanese Society for Vaccine-related Complication, JSVRC) pratade om covidvaccinen på en presskonferens nyligen och konstaterade då att det inte är en läkemedelsskada eftersom vaccinet inte är inte ett läkemedel, utan ett biovapen med alla typer av toxicitet.

 

-”Jag är ordförande för studiegruppen för vaccinproblem. Som läkare och som vetenskapsman är jag allvarligt medveten om att vi står inför en enorm kris just nu. Jag kan säga att den här krisen precis har börjat. Detta är en demokratikris. Folkets rätt att få tillgång till information är fullständigt undergrävd.

 

Regeringen intar en skamlös attityd att fortsätta att totalt ignorera de grundläggande mänskliga rättigheterna. Detta är absolut oacceptabelt!

 

Ärliga forskare har dokumenterat åtskilliga fall av vaccinrelaterade skador vid sina akademiska konferenser. Antalet rapporterade vaccinskador är många. Detta är inte bara en ovanlig situation. Inget liknande har någonsin hänt tidigare. Vad vacciner orsakar är inte läkemedelsrelaterade skador. Totalt ofullständig substans som kallas nukleinsyraläkemedel (för genterapi), som faktiskt inte ens är ett läkemedel, distribuerades till allmänheten.

 

Så vad hände som ett resultat? Jag vågar säga ”Mord”.

 

Vi kan säga att en massaker har inträffat. Detta är mer som en förintelse orsakad av ett biovapen.

 

Något väldigt slarvigt och halvdant har släppts till världen. Biljoner offentliga medel slösades bort på en sådan halvfärdig produkt. Vi kommer att ta itu med postvaccinationssyndromet som klassificeras som ”Biverkningar” enligt den internationella klassificeringen. Det är hög tid att ge lämplig medicinsk vård till patienter som drabbats av postvaccinationssyndrom på ett riktigt seriöst sätt. Omedelbart måste alla läkare, alla vetenskapsmän, möta detta enorma problem.”

 

 

Covidplandemin kommer gå till historien som en av de största medicinska skandalerna någonsin, men det är tveksamt om de högst ansvariga kommer straffas och offren lär heller inte få upprättelse inom en överskådlig framtid eftersom hela etablissemanget deltager i bedrägeriet att hålla allmänheten ovetandes om deras brott mot mänskligheten. Men vad gör man inte för att få kickbacks in på kontot?! Bedrövligt.

 

LÄS MERA OCH SE VIDEON, SPRID TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://jennypiper.blog/2023/09/15/japansk-professor-stamplar-covidvaccin-som-biovapen-med-alla-typer-av-toxicitet/

 

 

 

 

Se videos och läs mera  :
Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…
https://expose-news.com/2023/09/13/confirmed-covid-19-is-man-made/


Officiella rapporter från regeringschefer över hela världen visar att covid-”vaccination” orsakar avfolkning i en skrämmande takt

https://expose-news.com/2023/09/13/government-reports-prove-depopulation-by-covid-vaccination/


Experter uppskattar att 20 miljoner redan är döda på grund av covid-vaccination och över 2 miljarder skadade

https://twitter.com/CartlandDavid/status/1701959741960822993
Uppskattningar som sammanställts från sammanställda data tyder på att så många som 20 miljoner människor världen över har dött hittills av skotten, medan ytterligare 2,2 miljarder har drabbats av skador – och vi har bara precis kommit igång.
https://expose-news.com/2022/10/01/20milllion-dead-covid-vaccination/


COVID-19: Hur det största brottet mot mänskligheten utvecklades

Oavsett vilket måste vi arrestera alla som är inblandade i beslutsprocessen.
https://expose-news.com/2023/09/13/covid-19-how-the-greatest-crime-against-humanity-unfolded/

 

SE OCKSÅ DESSA VIDEOS
CV19 injicerade är sjuka Super Spridare
https://rumble.com/v3gjips-cv19-injicerade-r-sjuka-super-spridare.html
Pandemin var ett biologiskt vapen för folkmord enligt Dr. David E Martin
https://rumble.com/v3fw3b2-pandemin-var-ett-biologiskt-vapen-fr-folkmord-enligt-dr.-david-e-martin.html
Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html


SASHA LATYPOVA delger fakta och bevis om Militariserad hälso-och sjukvård/biovapen mot mänskligheten

https://rumble.com/v3dl592-sasha-latypova-delger-fakta-och-bevis-om-militariserad-hlso-och-sjukvrdbiov.html


Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html


Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD

https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

Ulf Bittner
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/
SVERIGE GRANSKAS
https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos
https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas
SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER
https://twitter.com/SverigeGranskas
SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE
https://rumble.com/c/c-3348662
Sverige
e-post [email protected]
e-post [email protected]
e-post [email protected]
telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)
SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Willgert SWEBBTV HÖGFÖRRÄDERIET — Delgivning från SVERIGE GRANSKAS till SWEBBTV Mikael Willgert med många flera i sakfrågan FALSKA PROFETEN SVERIGES GRANSKAS 2023 09 18

 

 

Mikael Willgert SWEBBTV HÖGFÖRRÄDERIET  — Delgivning från SVERIGE GRANSKAS till SWEBBTV Mikael Willgert med många flera i sakfrågan FALSKA PROFETEN  SVERIGES GRANSKAS 2023 09 18 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 18 september 2023 13:05

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Emil Borg’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘Jesper Johansson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Delgivning från SVERIGE GRANSKAS till SWEBBTV Mikael Willgert med många flera i sakfrågan FALSKA PROFETEN SVERIGES GRANSKAS 2023 09 18
Prioritet: Hög

 

 

Denna kommunicering/delgivning är offentligt publicerat här

 

Tack Yrsa Häggström för vad som du delger i mailtråden här nedan

 

 

 

Delgivning från SVERIGE GRANSKAS till SWEBBTV Mikael Willgert med många flera i sakfrågan FALSKA PROFETEN  SVERIGES GRANSKAS 2023 09 18

 

 

 

Swebbtv och Mikael Willgert delges svar på tal här nedan;

 

 

Mikael tiden är inne för att SVERIGE GRANSKAS gör en intervju med dig om de lögner du sprider, sanningarna som du döljer ska såklart upp i ljuset, i intervjun ska såklart också Björn Hammarskjöld och Jesper Johansson, som du bevisligen CENSURERAT, vara med, och det kommer bli en intervju som väldigt många kommer att högakta dvs. om du som CENSURERAR vågar ställa upp i SVERIGE GRANSKAS, som PRO BONO värnar om sanningen och verkligheten.

 

 

Bevisligen är följande fakta och bevis som SWEBBTV aldrig kan CENSURERAR, för det är fakta och bevis direkt från Folkhälsomyndigheten, så bäste Mikael här är vad du undanhåller och underlåter att dina donatorer och swishare  tillika med alla era följare och tittare, och inte förglömma skattebetalarna som delfinansierar den CENSURVERKSAMHET som övriga finansiärer, vilket innebär att du/ni sitter i samma båt som mainstream media.

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av dig som CENSURERARE utifrån fakta och bevis

 

 

Åklagarmyndigheten i Sverige  — SVERIGE GRANSKAS delger Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, åklagar anmälan mot Folkhälsomyndigheten i Sverige i sakfråga om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare 2023 09 03

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/03/aklagarmyndigheten-i-sverige-sverige-granskas-delger-aklagarmyndigheten-i-sverige-huvudkontoret-i-stockholm-aklagar-anmalan-mot-folkhalsomyndigheten-i-sverige-2023-09-03/

 

Noteras särskilt då i den åklagaranmälan vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN undanhöll och underlät delge offentligt till hela nationen Sveriges Folk, avsiktligt och planerat, för att försätta nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare i SKRÄCK & RÄDSLA, en planerade agenda, som är HÖGFÖRRÄDERI eftersom den är i samverkan och sammarbets med FRÄMMANDE MAKT nämligen WHO TERROR AGDENDA, som också igår delgavs i delgivning till socialminister Jacob Forssmed med väldigt många flera, publicerat här

 

 

socialminister Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET — Socialminister Jakob Forssmed med flera delgives delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare från SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/17/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-socialminister-jakob-forssmed-med-flera-delgives-delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-ska/

 

https://bakomkulisserna.biz/2023/09/17/beslut-begares-avga-med-omedelbar-verkan-sveriges-regering-och-sveriges-riksdag-utifran-fakta-och-bevis-sverige-granskas-2023-09-17/

 

 

Citat  ur detta ovan hänvisat till

 

Till er alla delgivna FAKTA & BEVIS om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÅGERIET som ni alla är delaktiga i och medansvariga i är ett NOTORISKT FAKTUM och kostade bara det i reda pengar skattebetalarna 26-30 miljarder av skattebetalarnas medel, och allt var planerat!
Leveranserna av PCR TESTERNA skedde redan 2017-2018 till de involverade staterna i detta gigantiska BEDRÄGERIE med PCR TESTER som icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga(Portugal domarna hösten 2020, 2 fastställande domar inom EU), vilket FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satte på pränt i vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva fastställde redan 2020-07-21!

 

Men detta delgavs inte nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare officiellt i SVT/SR/TV4 via pressmeddelande eller presskonferens från Sveriges regering eller Folkhälsomyndigheten, alltså det undanhölls och underläts AVSIKTLIGT och planerat att komma era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn till del.

Detsamma gjordes därmed också av Sveriges alla 21 Regioner, deras politiker och deras anställda dvs. undanhöll och underlät att delge vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satt på pränt 2020-07-21 nämligen i egna VÄGLEDNINGAR vad du/ni redan tidigare av SVERIGE GRANSKAS delgivits om att redan 2020-07-21 var fastställt och som ”hugget i sten” inom Folkhälsomyndigheten, citat

 

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.

 

 

Beviset finns i PDF fil att laddas ner här via denna länk
https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2

 

Fakta och Bevis om PCR TESTBEDRÄGERIET från Folkhälsomyndigheten finner du i denna PDF fil från Folkhälsomyndigheten av datum 2020-07-21

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020 07 21

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

Det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET banade vägen för biovapeninjektionerna de så kallade ”vaccinerna” och Historiens Värsta Folkmord, bevisbördan att bevisa det motsatt ägs av Sveriges regering, Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022

 

 

Här bör och ska uppmärksammas särskilt

 • Att PCR TEST BEDRÄGERIET åtföljdes av det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament  MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET som med skattemedel av Staten Sverige mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare avsiktligt marknadsfördes biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna”!

 

Alltså marknadsfördes och fortfarande marknadsförs AVSIKTLIGT & BEDRÄGLIGT KIRIMINELLT PLANERAT utifrån enorma ekonomiska incitament gentemot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare som vanliga vaccin, vilket dessa biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna” bevisligen inte är!

 

Att det är biovapeninjektioner dessa så kallade ”vacciner” är fullt ut bevisat i denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS över mycket lång tid.

 

Alltså utan åtgärd från Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i ovan omnämnt, och det är då bl.a. Folkhälsomyndigheten och SVERIGES ALLA 21 REGIONERN som i grunden utifrån det planerade kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET tillsamman planerat med den FRÄMMANDE MAKTEN WHO har iscensatt detta nu fullt ut bevisbara BIOVAPENKRIG och denna bioterrorism, terror och statsterrorism mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare och era väljare, ett HÖGFÖRRÄDERIE mot nationen Sveriges Folk som aldrig tidigare skådats i svensk historia.

 

 

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs således av Sveriges regering, Sveriges riksdag, och Sveriges riksdags alla politiska partier och deras medlöpare, bl.a. då Folkhälsomyndigheten och Sveriges 21 alla Regioner, detta ska ske offentligt i presskonferens, dock senast 2023-09-24.

 

 

 

 

 

Mikael Läs också den PDF fil som bifogades till socialministern igår, du finner den här, ladda ner den via denna länk Mikael

PDF fil bifoga denna delgivning finner du här

https://www.jottacloud.com/s/2718e261c9d29db4d8eb5c66f4f59dca2d3

 

 

 

 

YTTERLIGARE MERA SOM UPPENBART ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE BÄSTE MIKAEL WILLGERT

 

Censuren av det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET visar sig vara DÖDLIG-SVERIGE GRANSKAS

 

https://rumble.com/v32i00u-censuren-av-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrgeriet-visar-sig-vara-ddl.html

 

 

 

Åklagarmyndigheten i Göteborg inleder förundersökning…

https://rumble.com/v3gvmlu-klagarmyndigheten-i-gteborg-inleder-frunderskning….html

 

 

Det tredje riket dog aldrig – Sverige Granskas Dr. Reiner Fuellmich & Emil Borg(SV-TEXT)

https://rumble.com/v2zkr38-the-third-reich-never-died-sverige-granskas-dr.-reiner-fuellmich-and-emil-b.html

 

 

MYCKET VIKTIGT SOM OCKSÅ SOCIALMINSTERN OCH ALLA POLITISKA PARTIERNA FICK DEL AV IGÅR, OCH NU OCKSÅ RIKSDAGSLEDAMOT ELSA WIDDING, bägge svensktextade, PRO BONO verksamhet inom SVERIGE GRANSKAS, varsågod, sprid vidare helt GRATIS Mikael, men kom ihåg att uppge källan

Dr. Peter McCollough i Expertutfrågning i EU-parlamentet

https://rumble.com/v3i9e90-dr.-peter-mccollough-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

Dr David E Martin i Expertutfrågning i EU-parlamentet

https://rumble.com/v3i3mey-dr-david-e-martin-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

 

 

 

 

Vääälllkoommen Mikael och tack återigen till Yrsa Häggström

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

Från: YRSA <[email protected]>
Skickat: den 18 september 2023 11:10
Till: [email protected]
Ämne: Fw: VB: Stort misstag

 

För kännedom.

Yrsa

 

—– Forwarded message —–

From: YRSA <[email protected]>

To: [email protected] <[email protected]>

Sent: Monday, 18 September 2023 at 11:03:47 AM GMT+2

Subject: Re: VB: Stort misstag

 

Hej Mikael,

 

Du anser att jag sprider lögner om SwebbTV? Om så är, får du väl

gå ut och rätta till det som är felaktigt så att läsarna inte får en felaktig uppfattning.

Så länge det inte sker, tar jag inte bort någonting. Det är ju inte DU som bestämmer

vad jag publicerar på min hemsida. Nu är det ju Jespers åsikt, och den får du i

så fall bemöta om den är osann.

 

Mvh

Yrsa Häggström

 

On Monday, 18 September 2023 at 10:59:15 AM GMT+2, YRSA <[email protected]> wrote:

 

 

Ja, vad säger du?

Yrsa

 

—– Forwarded message —–

From: Mikael Willgert <[email protected]>

To:[email protected]” <[email protected]>

Sent: Monday, 18 September 2023 at 10:25:19 AM GMT+2

Subject: VB: Stort misstag

 

Hej Yrsa,

Trist att du sprider lögnerna från Bittner.

Tycker du ska ta bort ljuget från din sida eftersom det lurar folk

Mvh

Mikael

 

 

Från: Mikael Willgert [mailto:[email protected]]
Skickat: den 18 september 2023 10:19
Till: ‘Christina Johansson’
Ämne: SV: Stort misstag

 

Hej Christina,

Vi hade inte råd att ha honom kvar. Vi la 700.000 på honom under men vi blev tvungna att dra ner på kostnaderna.

Trist med Bittner som sprider detta skitsnack.

Varför anställer Bittner inte Johansson?

Bittner ljuger om Swebbtv, han följer oss inte och vet inget om vad vi har tagit upp i våra program. En ren lögnare.

Sprid inte denna skit vidare!

Mvh

Mikael

 

Från: Christina Johansson [mailto:[email protected]]
Skickat: den 16 september 2023 23:39
Till: Mikael Willgert
Ämne: Stort misstag

 

Hej Mikael!

 

Det var ett stort misstag av dig att avskeda den granskande stjärnjournalisten Jesper Johansson och att censurera hans viktiga reportage om de falska PCR-testerna. Jag tittar inte längre på Swebbtv.

 

https://bakomkulisserna.biz/2023/07/27/sverige-granskas-varfor-forsvann-journalisten-den-prisade-och-sa-aktade-folkkare-gravande-journalisten-jesper-johansson-helt-plotsligt-fran-swebbtv/

 

Hälsningar

Christina Johansson

Region Västernorrland HÖGFÖRRÄDERIET — BESLUT BEGÄRES Delgivning till Region Västernorrland; begäran om opartiskt, sakligt och objektivt beslut för laglighetsprövning i domstol mycket skyndsamt, dock senast 2023-09-24 — SVERIGE GRANSKAS 2023 07 17

 

 

Region Västernorrland  — BESLUT BEGÄRES Delgivning till Region Västernorrland; begäran om opartiskt, sakligt och objektivt beslut för laglighetsprövning i domstol mycket skyndsamt, dock senast 2023-09-24  — SVERIGE GRANSKAS 2023 07 17

 

 

 

PDF fil bifoga denna delgivning finner du här

https://www.jottacloud.com/s/2718e261c9d29db4d8eb5c66f4f5

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 17 september 2023 21:07

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘monasof[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘Emil Borg’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ’20 Widengren Joel’ <[email protected]>; ‘hakanbergmark’ <[email protected]>; ‘Oystein Ronne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘magnus[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: BESLUT BEGÄRES Delgivning till Region Västernorrland , begäran om opartisk, sakligt och objektivt beslut för laglighetsprövning i domstol mycket skyndsamt — SVERIGE GRANSKAS 2023 07 17
Prioritet: Hög

 

 

 

Denna delgivning är officiellt publicerad här

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL

Region Västernorrland

BESLUT BEGÄRES Delgivning till Region Västernorrland; begäran om opartiskt, sakligt och objektivt beslut för laglighetsprövning i domstol mycket skyndsamt, dock senast 2023-09-24  — SVERIGE GRANSKAS 2023 07 17

 

Till alla folkvalda i regionfullmäktige och ytterst ansvariga inom förvaltning för Region Västernorrlands hälso- och sjukvård och smittskydds läkare Maria Tempe med epost adress [email protected]  utifrån alla Västernorrlänningars liv, hälsa och framtida livskvalitet är uppenbart i mycket stor fara och som uppenbart har grund i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska intressen PCR TEST BEDRÄGERIET med mera efter följande effekter, som du/ni läser mera om i delgivningen till Socialminister Jacob Forssmed med flera av den 17 september 2023 14:44  här nedan i mailtråden utifrån där delgivet de delgivna om Fakta & Bevis, som härmed också delges er i delgivning till er inom Region Västernorrland.

 

NOTERAS SÄRSKILT

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Slut citat

Läs ännu mera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla delgivna denna delgivning, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator till [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

 

2023-09-17

 

Till er alla delgivna denna delgivning, noterat följande;

 

Publicerat 16 september 2023, citat

Den 7 november drar vaccinationerna mot covid-19 och influensan igång i Västernorrland.

Om man är under 65 år och inte tillhör någon riskgrupp kan man ändå vaccinera sig men det är ett beslut som individen själv får ta.

https://www.st.nu/2023-09-16/sa-ska-du-tanka-vid-covid-vaccination

 

Publicerat den 14 september 2023, citat

Antalet fall av covid-19 ökar såväl i länet som i övriga landet, men från en jämförelsevis låg nivå.

På samma gång är Västernorrland en av fyra regioner i landet där man hittat de första fallen av den nya virusvarianten BA.2.86.

https://www.st.nu/2023-09-14/nya-coronavarianten-har-upptackts-i-lanet

 

 

När du/ni läst igenom vad som delgivits i delgivning här nedan i mailtråden, och bifogade bilagan och verkligen satt er i in de fakta och bevis som delges är er i denna delgivning då uppstår frågeställningar som begäres besvarade fullständig opartiskt, sakligt och objektivt utifrån de fakta och bevis som härmed också år er delgivna och utifrån ert beslut och ställningstagande sedermera blir föremål för prövning i domstol, laglighetsprövning utifrån grunden EU-rättigheter som rättighetsbärarna alla Västernorrlänningar är rättighetsbärare av utifrån Rättighetsstadgan och svensk grundlag Regeringsformen, du/ni läser mer om det i delgivningen här nedan i mailtråden, delgivning till Socialministern med flera delgivna.

 

Dessa biovapeninjektioner de så kallade ”vaccinerna” är bevisligen inga vaccin/läkemedel och ska därav icke uppsåtligt bedrägligt kriminellt planerat utifrån enorma ekonomiska incitament marknadsföras som vanliga vaccin, vilket bevisligen gjorts tidigare över tid och försättes att göras planerat och kriminellt utifrån enorma ekonomiska incitament, precis som med PCR TEST BEDRÄGERIET, vilket du/ni läser mera om i delgivningen här nedan utifrån fakta och bevis redovisade till socialministern med flera delgivna den 17 september 2023 14:44.

 

Noteras särskilt; Region Västernorrland är självstyrande under lagarna och sakfrågorna ska därav besvaras av regionen för att sedermera prövas/laglighetsprövas i domstol.

 

Noteras ska särskilt att omvänd bevisbörda gäller utifrån att det är Västerorrlänningarna och skattebetalarna, era uppdragsgivare, som undertecknad är en del av, som är rättighetsbärarna av rättigheterna i Rättighetsstadgan och utifrån detta äger du/ni bevisbördan att motbevisa vad som delgivits i delgivningen till socialministern här nedan, det som där delgivits gäller således fullt ut också inom Region Västernorrland.

 

Fråga 1

 

Var finner smittskyddsläkaren och regionens politier, som äger arbetsgivaransvaret över de anställda inom den så kallade hälso- och sjukvården legalt stöd och legitimitet för att bedriva planerad kriminell verksamhet utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET och efterföljande MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERI där dessa biovapeninjektionerna de så kallade ”vaccinerna” marknadsförs  och fortfarande marknadsförs utifrån enorma ekonomiska incitament som vanliga vaccin, när dessa bevisligen inte är läkemedel eller vanliga vaccin utan är biovapeninjektioner som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänsklighet och därtill som konstateras inte alls är säkra och effektiva.

 

 

Fråga 2.

 

Var i svensk lagstiftning, svenskgrundlag Regeringsformen och EU-lag som är direktverkande och äger företräde över alla annan svensk lag Rättighetsstadgan, en EU-rättsakt i Lissabonfördraget, finner de anställda inom Region Västernorrland och arbetsgivaren/ politikerna, som äger arbetsgivare ansvaret för de anställda inom Region Västernorrland stöd för att  vara delaktiga i och medansvariga i  att med biovapeninjektioner skada och döda Västernorrlänningarna.

 

 

Fråga 3.

 

Uppenbart är att utifrån svensk grundlag Regeringsformen och Rättighetsstadgan ska Region Västernorrland säkerställa att vara opartiska, sakliga och objektiva även i marknadsföringen gentemot era skattebetalare och kunder, det är ett notoriskt faktum och en förutsättning utifrån de förutsättningar som ni bedriver skattefinansierad verksamhet på uppdrag av era uppdragsgivare skattebetalare och kunder.  Vänligen med bestämt bevisa var, när och hur har Region Västernorrland fullständigt rättssäkert och tydligt lättförståeligt opartiskt, sakligt och objektivt  delgivit era uppdragsgivare om att ni är delaktiga i och medansvariga i ett gigantiskt bedrägeri som kostat skattebetalarna i Sverige bara i sakfrågan PCR TEST BEDRÄGERIET 26-30 miljarder. Alltså det planerade PCR TEST BEDRÄGERIET utifrån enorma ekonomiska incitament i akt, mening och syfte att via terror verksamhet försätta  Västernorrlänningarna i SKRÄCK & RÄDSLA i alla Västernorrlänningar för att bana vägen för nästa MEGA BEDRÄGERIET med marknadsföringen bana vägen för biovapeninjektionerna / ”vaccinerna” som ni BEVISLIGEN  marknadsförts som vanliga vaccin?

 

Fråga 4.

Patientlag, däri särskilt 3:e och 4:e kapitlet, har ni politiker som äger arbetsgivare ansvaret över era anställda säkerställt vad som gäller utifrån dessa experimentellas så kallade av er ”vaccinerna” att varje enskilt individ skattebetalare och kund som bedrägligt lurats till att ta dessa biovapen injektionerna har säkerställt vad som i 3.e och 4:e kapitlet i Patient lag, alltså vad som också är av största vikt för varje individ som ni lurat till att ta dessa biovapen injektioner att dessa är fullt ut medvetna om detta MEDICINSKA EXPERIMENT med dessa av er marknadsförda så kallade ”vaccinerna/ biovapen injektionerna har skrivit på att de förstår fullt ut utifrån gällande förutsättning för MEDICINSKA EXPERIMENT?

 

REKOMENDERAR ER UTIFRÅN ATT TILLS MOTSATSEN AV ER ÄR BEVISAD, DVS. ATT VARJE ENKSILD SOM BLIVIT AV ER ”VACCINERNAD” MED DESSA BIOVAPENINJEKTIONER, SOM INTE SKRIVIT PÅ NÅGOT SÅDANT DOKUMENT, BEVISLIGEN ÄR DET SÅ TILLS DET MOTSATTA ÄR AV ER BEVISAT I FÖRESTÅENDE LAGLIGHETSPRÖVNING, ATT SE DENNA SVENSK TEXTADE VIDEO

 

Hur många ska dömas i Sverige utifrån Nürnberg koden? Dr. John Campbell(SVENSKTEXTAD), ca 18 minuter

https://rumble.com/v3hou7y-hur-mnga-ska-dmas-i-sverige-utifrn-nrnberg-koden-svensktextad.html

 

Undertecknads uppfattning är att ni/du är delaktig i och medansvariga i kvalificerat Brott Mot Mänskligheten och HÖGFÖRRÄDERI utifrån enorma ekonomiska incitament  tills motsatsen är av er bevisat i laglighetsprövningen inför fullständigt rättssäker opartisk, saklig och objektiv domstol i detta EU-MÅL utifrån EU-rättslig grund.

 

Vänligen men bestämt sätt er in fullständigt vad som delgivits socialministern denna dag här nedan utifrån den delgivning och där fakta och bevis är nu också delgivet er i denna delgivning, läs därtill nogsamt bifogade PDF filen delgivning till alla 21 regioner.

 

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter till er så kallade smittskyddsläkare, växeln får inte lämna ut telefon nummer till den anställde smittskyddsläkaren, enligt direktiv de erhållit från deras chefer, och i den delen om det behövs kommer den sakfrågan också bli föremål för laglighetsprövning om så behövs, då utifrån bl.a. offentlighets principen och mer därtill, förhoppningsvis ska det inte behövas utifrån att det finns inget lagstöd alls för att inte lämna ut fullständiga kontakt uppgifter till den anställde smittsskyddsläkaren.

 

 

 

Är något svårt att förstå eller behöver tydliggöras ytterligare vänligen återkoppla i den delen mycket skyndsamt.

 

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 17 september 2023 14:44
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Voulf56′ <[email protected]>; ‘Pascal Najadi’ <[email protected]>; [email protected]; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘Marie Jakobsson’ <[email protected]>; [email protected]; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Sassersson Torbjörn’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; [email protected]; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; [email protected]; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; [email protected]
Ämne: BESLUT BEGÄRES; Avgå med omedelbar verkan Sveriges regering och Sveriges riksdag, utifrån fakta och bevis…..–SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning är officiellt publicerad här, sprid vidare till alla skattebetalare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/17/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-socialminister-jakob-forssmed-med-flera-delgives-delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-ska/

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL

Socialminister Jakob Forssmed med flera delgives delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare från SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17

 

 • Avgå med omedelbar verkan Sveriges regering och Sveriges riksdag, utifrån fakta och bevis…..

 

Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…

BEKRÄFTAT – COVID-19 är orsakad av människan och Fauci, Bill Gates, Daszak och Moderna är ansvariga

 

Den amerikanska regeringen finansierade Peter Daszaks ECO Health Alliance till ett belopp av 61 491 183 dollar för att göra nya coronavirus som är smittsamma för människor. Det finansierar också direkt eller indirekt Wuhan Institute of Virology till ett belopp av 7,4 miljoner dollar för att göra nya coronavirus som är smittsamma för människor. Samtidigt finansierade National Institute of Allergy and Infectious Diseases Ralph Baric till ett belopp av $46,958,414 för att göra nya coronavirus som är smittsamma för människor.

 

Detta uppgår till mer än 114 miljoner dollar under perioden 2000 till 2020 för att skapa nya coronavirus som är smittsamma för människor.

 

Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…

 

 

Finansiering för skapandet av Covid-19

USA:s statliga finansiering för Peter Daszak och ECO Health Alliance

 

Läs mer

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETLARE OCH VÄLJARE OM HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN, SKATTEBETALARE, VÄLJARE & MÄNSKLIGHETEN

https://expose-news.com/2023/09/13/confirmed-covid-19-is-man-made/
Den förmodligen främste spetsspecialist sakkunnige i världen inom sitt område professor i internationell rätt Francis A Boyle delger i denna videointervju av juli 2023 vad du/ni äger bevisbördan att MOTBEVIA mycket skyndsamt, tillsammans med övrigt delgivet i denna delgivning, se videointervjun, som också delgivits sedan tidigare statschefen Kung Carl XVI Gustaf med väldigt många flera sen tidigare

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

625 000 % ökning av hjärtmuskelinflammation sedan biovapeninjektionerna lanserades — intervju med Dr. Peter McCullough SVENSKTEXTAD

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3hga5u-625-000-kning-av-hjrtmuskelinflammation-intervju-med-dr.-peter-mccullough.html

 

HÖGFÖRRÄDERIET FORTSÄTTER

SVERIGES REGERING FORTSÄTTER MED SKADAR OCH DÖDAR BIOVAPENINJEKTIONERNA/ ”VACCINERNA”

Regeringen säkerställer tillgången av vaccin mot covid-19

Publicerad 05 september 2023; Regeringen avsätter 792 miljoner kronor för att säkerställa tillgången på vaccin mot covid-19 under 2024. För 2025 beräknas 429 miljoner kronor.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/regeringen-sakerstaller-tillgangen-av-vaccin-mot-covid-19/

 

Verkligheten som Staten Sverige delges om i denna delgivning

2023-09-15

Experter uppskattar att över 20 miljoner redan är döda på grund av covid-19-”vaccination”och över 2 miljarder är allvarligt skadade

https://expose-news.com/2023/09/15/20m-dead-2b-injured-covid-vaccination/

 

2023-09-13

Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.

Masanori Fukushima, japansk professor och ordförande i en organisation som studerar vaccinskador, lindande inte in orden när han pratade om covidvaccinen på en presskonferens häromdagen:

 

”Detta är inte en läkemedelsskada. För att vara tydlig, ”vaccinet” är inte ett läkemedel, utan ett biovapen med alla typer av toxicitet. Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.”

Se videon

https://twitter.com/lakaruppropet1/status/1701870407563809273?s=20

 

 

 

Socialminister Jakob Forssmed

[email protected]

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97

Socialdepartementet

Rättschef /expeditionschef Andreas Krantz

[email protected]

08-405 81 02

 

Tf enhetschef Cecilia Halle

Telefon 08-408 11 57

[email protected]

 

Ziba Zareie, tillförordnad enhetschef

Telefon 08-405 86 89

Mobil telefon 073-038 79 22

Epost [email protected]  

 

 

Följande är också delgivna denna delgivning

socialdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)

E-post [email protected]

 

sverigedemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 010-10 11 500 (vardagar 10–15)

E-post [email protected]

 

moderat.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

vansterpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

centerpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-617 38 00

E-post [email protected]

 

kristdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-723 25 00

E-post [email protected]

 

mp.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)

E-post [email protected]

 

Liberalerna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)

E-post [email protected]

 

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];

 

NOTERAS SÄRSKILT

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Slut citat

Läs ännu mera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla delgivna denna delgivning, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator, till

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

 

2023-09-17

 

Till er alla delgivna; NU FÅR DET VARA NOG! Stoppa biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna” omedelbart utifrån fakta och bevis

 

ETT EU-MÅL FÖR LAGLIGHETSPRÖVNING I SVENSK FULLSTÄNDIGT RÄTTSSÄKER DOMSTOL

Begär laglighetsprövning i domstol mycket skyndsamt utifrån de fakta och bevis som delgives er delgivna denna delgivning, begär således ett fullständigt rättssäkert BESLUT med besvärshänvisning mycket skyndsamt, dock senast 2023-09-24.

Alltså ett i laga ordning beslut utifrån svensk grundlag Regeringsformen var Sveriges regering, Sveriges riksdag , Sveriges riksdags alla politiska partierna och era medlöpare över tid, före valet 2022 och efter valet 2022,  HAR LAGA STÖD FÖR VAD

 • som delges om i denna delgivning har lagligt stöd för
 • att bedriva verksamhet finansierat med skattemedel  tillsammans med FRÄMMANDE MAKT som uppenbart är ett biovapenkrig med biovapeninjektioner så kallade ”Vacciner” och bedrivit vad som övrigt framkommer, och fortfarande bedriver AVSIKTLIGT PLANERAD KRIMINELL BEDRÄGERI VERKSAMHET & HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare med skattemedel.

 

Rättigheten till detta begärda beslut grundar sig bl.a. på vad som delges i svensk grundlag Regeringsformen(RF), se bl.a. RF 11:14 och 12:10. Se därtill överstående all svensk lag EU-lag med direktverkande EU LAG Rättighetsstadgan , som innefattar rättigheter för rättighetsbärarna, nationen Sveriges Folk, som undertecknad är en del av.

 

Rättighetsstadgan  — Rättighetsstadgan med förklaringar finner du/ni här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

Begärt att BESLUTET ska skickas med epost till undertecknads epost adress [email protected], dock senast 2023-09-24

 

 

TROVÄRDIGHETEN för Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering, Sverige riksdag MED FLERA MEDLÖPARE, före valet 2022 och efter valet 2022, utifrån fakta och bevis är lika med NOLL!

Fakta och bevis krossar således er delgivnas TROVÄRDIGHET

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET är ett faktum utifrån fakta bevis direkt från källan nämligen FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, utifrån fakta och bevis  har detta gigantiska bedrägeri kostat skattebetalarna 26-30 miljarder, bara detta gigantiska bedrägeri ska i en demokrati direkt diskvalificera Sveriges riksdag, Sverige regering, före valet 2022 och efter valet 2022, dvs. alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET för att via skattemedel bedriva någon form av skattefinansierad verksamhet gentemot era arbetsgivares nationen Sveriges Folk skattebetalarna! Det finns uppenbart inget lagstöd alls utifrån svensk grundlag Regeringsformen för att något parti i Sveriges riksdag ska bedriva verksamhet som är i ärendet och fallet det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET

 

PCR TEST BEDRÄGERIET VAR PLANERAT FÖR ATT SÄTTA SKRÄCK/RÄDSLA I PLANERAD WHO TERROR AGENDA DESS MEDLÖPARE, BL.A. SVERIGE, MOT NATIOEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETALARE

Alltså en agenda tillsammans med FRÄMMANDE makt nämligen WHO TERROR agendan för att försätta mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare i RÄDSLA & SKRÄCK för att bana vägen för nästa gigantiska mega bedrägeri nämligen den enda LÖSNINGEN skadar och dödar ”vaccinerna” som är biovapen i ett biovapenkrig mot mänskligheten. ”Vaccinerna”/biovapen som i Sverige marknadsförts med skattemedel som vanliga vaccin, och fortfarande marknadsförs som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/ biovapen bevisligen inte är, ett gigantiskt MEGA MARKNADSFÖRINGS  BEDRÄGERIE utifrån enorma ekonomiska incitament tillsammans med främmande makt nämligen WHO AGENDAN tillsammans med den kriminella läkemedelsindustrin med flera. Historiens Värsta Planerade Folkmord, planerat utifrån enorma ekonomiska incitament Brott Mot Mänskligheten med väldigt många flera kvalificerade brott i Brottsbalken.

 

PCR TEST BEDRÄGERIET KOSTADE SKATTEBETALARNA 26-30 MILJARDER, ALLT VAR PLANERAT!
Till er alla delgivna FAKTA & BEVIS om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÅGERIET som ni alla är delaktiga i och medansvariga i är ett NOTORISKT FAKTUM och kostade bara det i reda pengar skattebetalarna 26-30 miljarder av skattebetalarnas medel, och allt var planerat!
Leveranserna av PCR TESTERNA skedde redan 2017-2018 till de involverade staterna i detta gigantiska BEDRÄGERIE med PCR TESTER som icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga(Portugal domarna hösten 2020, 2 fastställande domar inom EU), vilket FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satte på pränt i vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva fastställde redan 2020-07-21!
Men detta delgavs inte nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare officiellt i SVT/SR/TV4 via pressmeddelande eller presskonferens från Sveriges regering eller Folkhälsomyndigheten, alltså det undanhölls och underläts AVSIKTLIGT och planerat att komma era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn till del.

 

Detsamma gjordes därmed också av Sveriges alla 21 Regioner, deras politiker och deras anställda dvs. undanhöll och underlät att delge vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satt på pränt 2020-07-21 nämligen i egna VÄGLEDNINGAR vad du/ni redan tidigare av SVERIGE GRANSKAS delgivits om att redan 2020-07-21 var fastställt och som ”hugget i sten” inom Folkhälsomyndigheten, citat

 

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.
Slut citat.

Beviset finns i PDF fil att laddas ner här via denna länk
https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2

 

Fakta och Bevis om PCR TESTBEDRÄGERIET från Folkhälsomyndigheten finner du i denna PDF fil från Folkhälsomyndigheten av datum 2020-07-21
Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020 07 21
https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

 

 

Det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET banade vägen för biovapeninjektionerna de så kallade ”vaccinerna” och Historiens Värsta Folkmord, bevisbördan att bevisa det motsatt ägs av Sveriges regering, Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022

 

Här bör och ska uppmärksammas särskilt

 • Att PCR TEST BEDRÄGERIET åtföljdes av det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament  MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET som med skattemedel av Staten Sverige mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare avsiktligt marknadsfördes biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna”!

 

Alltså marknadsfördes och fortfarande marknadsförs AVSIKTLIGT & BEDRÄGLIGT KIRIMINELLT PLANERAT utifrån enorma ekonomiska incitament gentemot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare som vanliga vaccin, vilket dessa biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna” bevisligen inte är! Att det är biovapeninjektioner dessa så kallade ”vacciner” är fullt ut bevisat i denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS över mycket lång tid.

 

Alltså utan åtgärd från Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i ovan omnämnt, och det är då bl.a. Folkhälsomyndigheten och SVERIGES ALLA 21 REGIONERN som i grunden utifrån det planerade kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET tillsamman planerat med den FRÄMMANDE MAKTEN WHO har iscensatt detta nu fullt ut bevisbara BIOVAPENKRIG och denna bioterrorism, terrror och statsterrorism mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare och era väljare, ett HÖGFÖRRÄDERIE mot nationen Sveriges Folk som aldrig tidigare skådats i svensk historia.

 

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs således av Sveriges regering, Sveriges riksdag, och Sveriges riksdags alla politiska partier och deras medlöpare, bl.a. då Folkhälsomyndigheten och Sveriges 21 alla Regioner, detta ska ske offentligt i presskonferens, dock senast 2023-09-24.

 

HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE ÄR ETT NOTORISKT FAKTUM OCH ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE OM INET DET MOTSATTA BEVISAS OFFENTLIGT AV ER DELGIVNA DENNA DELGIVNING SENAST 2023-09-24

 

HÖGFÖRRÄDERI AV LANDSFÖRRÄDARNA MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Citat

Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde. Förräderibrott kan falla under brott mot Tryckfrihetsförordningen.

I Sverige styrs straffet av 19 kapitlet 1 § brottsbalken:

Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.

I svenska strafflagen förekom inte uttrycket högförräderi, men vad 8 kapitlet l § stadgade om ”förräderi” motsvarar i stort sett andra lagars högförräderibestämmelser. Straffet var (till 1921) dödsstraff eller straffarbete på livstid. Var faran ringa, nedsattes dock detta straff till straffarbete i sex till tio år. Krigsförräderi har fram till 1973 haft dödsstraff som möjlig påföljd under krigstid, men har aldrig tillämpats. Därefter är alla dödsstraff förbjudna i Regeringsformen.

Numera är straffet i Sverige fängelse på mellan 10 och 18 år (eller på livstid). Vid ringa fara är straffet fängelse i mellan 4 och 10 år.[1]

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Läs ytterligare mera, offentligt publicerat, och i laga ordning registrerat av registrator vid Socialdepartementet, citat

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 06 10 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 356

PLANERAT ÖVERLAGT MORD / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN — OM BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN — 2022 06 10

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/10/planerat-overlagt-mord-brott-mot-manskligheten-om-biovapen-kriget-mot-manskligheten-2022-06-10/

 

”Vaccinet har gjort långt större skada än nytta”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/07/vaccinet-har-gjort-langt-storre-skada-an-nytta/

 

 

CITAT

PFIZERS  CoVIDKONTRAKT ÄR AVSLÖJAT TACK VARE SYDAFRIKANSK DOMSTOL.

 

Vår regering ljög för oss. Hela världens regeringar ljög för sina medborgare.

De visste att vaccinet inte var säkert och effektivt när de körde in det i armarna på folk. Så medan politiker runt om i världen försäkrade allmänheten att vaccinerna var ”säkra och effektiva” – hade de undertecknat ett kontrakt som erkände att de långsiktiga effekterna och effekten av vaccinet inte var kända och att det kan finnas negativa effekter av vaccinet som inte var kända.

Pfizer: ”vi vet inte om det är säkert eller effektivt”

Regeringar: ”det är säkert och effektivt”

En sydafrikansk domstol har beordrat att Pfizer-vaccinavtalet mellan SA-regeringen och Pfizer ska offentliggöras. Det är rimligt att anta att villkoren i detta kontrakt är lika för varje nation.

Avtalet: https://healthjusticeinitiative.org.za/wp-content/uploads/2023/09/OCRPfizer-1_Redacted.pdf

Avsnitt 5.5:

”Köparen [Republiken Sydafrika] erkänner att:

Vaccinet och material som är relaterade till vaccinet, och dess komponenter och ingående material utvecklas snabbt på grund av nödsituationer för covid-19-pandemin och kommer att fortsätta att studeras efter tillhandahållande av vaccinet till köparen enligt detta avtal.

Köparen (regeringen) erkänner vidare att de långsiktiga effekterna och effekten av vaccinet inte är kända för närvarande och att det kan finnas skadliga effekter av vaccinet som inte är kända för närvarande”

Vår regering och våra politiker ljög för allmänheten. Inte konstigt att de är så desperata att hålla dessa kontrakt dolda.Inte konstigt att politikerna är så ointresserade och faktaresistenta mot all annan saklig och vetenskaplig information som har framställts och uppdagats.Inte konstigt att politiker och globalisterna har fördömt och censurerat läkare och forskare och kallat dom konspiratörer och vaccinförnekare.

DE SA SANNINGEN

Slut citat

Läs och se mera här och sprid vidare till alla skattebetalare och era väljare

https://healthjusticeinitiative.org.za/pandemic-transparency/

https://health-e.org.za/2023/09/06/covid-19-vaccines-sa-charged-over-two-times-more-than-other-countries/

 

 

 

Se videon publicerat 2023-09-08, maskinöversättning, citat

PFIZER-KONTAKT SLÄPPS GENOM DOMSTOLSBESLUT SOM DE INTE VILL ATT DU SKA SE!

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE & ERA VÄLJARE

https://tlavagabond.substack.com/p/pfizer-contracts-released-by-court

 

 

Begär att ni laddar ner denna redovisning av dr David E Martin och bekräftar att så är gjort i vändande epost till [email protected]  och därtill säkerställer att ni delgivna läser detta synnerligen mycket viktiga dokument utifrån det handlar om rikets säkerhet och därmed skattebetalarnas och nationen Sveriges Folks och Barns säkerhet, liv, hälsa och framtida livskvalitet/överlevnad!

 

The Fauci/COVID-19 Dossier This document is prepared for humanity by Dr. David E. Martin.

 

https://www.davidmartin.world/wp-content/uploads/2021/01/The_Fauci_COVID-19_Dossier.pdf

 

 

Finns också här att ladda ner om ovanstående länk inte fungerar mot förmodan

https://www.jottacloud.com/s/271bc32debff8934e52b0b7650b6acb6ee3

 

 

2023-09-16 maskinöversättning, citat

 

9 av 10 COVID-dödsfall under det senaste året har varit bland de helt/trippel ”vaccinerade”

 

Officiella siffror som publicerats av den brittiska regeringen avslöjar att den helt/trippelvaccinerade befolkningen har stått för över 9 av 10 Covid-19 dödsfall i England under det senaste året, 91% av alla Covid-19 dödsfall sedan början av 2022, och 94% av alla dödsfall i Covid-19 sedan början av april 2022.

 

De tyst publicerade siffrorna avslöjar att den vaccinerade befolkningen som helhet stod för chockerande 94 % av alla Covid-19-dödsfall i april och maj 2022, och de ovaccinerade stod för bara 6 % av alla Covid-19-dödsfall. Men den mest fruktansvärda statistiken här är att 90 % av dödsfallen bland de vaccinerade var bland personer som hade fått minst tre doser av en Covid-19-injektion.

 

Det här är inte den typen av siffror du förväntar dig att se om Covid-19-injektionerna verkligen är upp till 95 % effektiva för att förhindra dödsfall, eller hur?

 

När nyheter som denna sopas under mattan av mainstreammedia, får det dig att undra vad mer du inte får veta…

 

LÄS MER OCH SPRID TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

 

https://expose-news.com/2023/09/16/9-in-every-10-covid-deaths-over-the-last-year-have-been-among-the-fully-triple-vaccinated/

 

 

 

2023-09-15

Regeringsrapporter bekräftade att covid-19-vaccination har orsakat cancer i en aldrig tidigare skådad hastighet

https://expose-news.com/2023/09/15/covid-jabs-cause-cancer-unprecedented-rate/

 

2023-09-15

Experter uppskattar att över 20 miljoner redan är döda på grund av covid-19-vaccination och över 2 miljarder är allvarligt skadade

https://expose-news.com/2023/09/15/20m-dead-2b-injured-covid-vaccination/

 

2023-09-13

Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.

Masanori Fukushima, japansk professor och ordförande i en organisation som studerar vaccinskador, lindande inte in orden när han pratade om covidvaccinen på en presskonferens häromdagen:

 

”Detta är inte en läkemedelsskada. För att vara tydlig, vaccinet är inte ett läkemedel, utan ett biovapen med alla typer av toxicitet. Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.”

Se videon

https://twitter.com/lakaruppropet1/status/1701870407563809273?s=20

 

 

 

Publicerat 2023-09-14 maskinöversättning, citat

CDC-studie bekräftar COVID-19-vaccination ökar risken för att drabbas av autoimmun hjärtsjukdom som påverkar hjärtat med över 13 200 %

En studie utförd av US Centers for Disease Control och Food and Drug Administration har visat att risken för myokardit efter mRNA COVID-vaccination är cirka 133 gånger större än bakgrundsrisken i befolkningen .

Detta innebär Covid-vaccination ökar risken att drabbas av myokardit, en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i hjärtat, med 13 200 %.

https://expose-news.com/2023/09/14/cdc-c19-jab-risk-heart-disease-13200-percent/

 

 

 

Facebook bekräftar COVID-19-vacciner förstör immunsystemet och orsakar en ny form av AIDS

Facebook har bekräftat att fem månaders officiella statliga data faktiskt bevisar att covid-19-vaccination förstör immunsystemet, vilket leder till vad som kan beskrivas som en ny form av förvärvat immunbristsyndrom.

Kan vi därför se någon ny form av Covid-19-vaccininducerat förvärvat immunbristsyndrom?

Det verkar verkligen så när vi betraktar de senaste siffrorna som gjorts tillgängliga av den brittiska regeringen genom Office for National Statistics visar att den ovaccinerade befolkningen har den lägsta dödligheten per 100 000 jämfört med den vaccinerade befolkningen bland alla åldersgrupper.

https://expose-news.com/2023/09/14/facebook-confirms-covid-19-vaccines-destroy-immune-system/

 

 

 

 

VAD VET VI IDAG UTIFRÅN FAKTA & BEVIS FRÅN SPETSPECIALIST SAKKUNNIGA VÄRLDSKÄNDA OPARTISKA, SAKLIGA OCH OBJEKTIVA MED STÖRSTA TROVÄRDIGHET SOM VÄRNAR MÄNSKLIGHETEN?

 

 

I EU PARLAMENTET FÖREGÅENDE VECKA I EXPERTUTFRÅGNINGAR OCH EXPERTEDOGÖRELSER DELGES OM FAKTA & BEVIS

PUBLICERAT 2023-09-16 Måste ses, en världsexpert som ingen i Sverige någonsin förmodligen kommer komma i närheten av i uppriktighet och ärlighet utifrån fakta och bevis, med moral, etik och samhällsansvar gentemot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

Dr. Peter McCollough i Expertutfrågning i EU-parlamentet svensktextad, ca 18 minuter

Sprid vidare till alla skattebetalare och era väljare

https://rumble.com/v3i9e90-dr.-peter-mccollough-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

 

PUBLICERAT 2023-09-16 Måste ses, en världsexpert som ingen i Sverige någonsin förmodligen kommer komma i närheten av i uppriktighet och ärlighet utifrån fakta och bevis, med moral, etik och samhällsansvar gentemot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

Dr David E Martin i Expertutfrågning i EU-parlamentet, svensk textad ca 26 minuter

Sprid vidare till alla skattebetalare och era väljare

https://rumble.com/v3i3mey-dr-david-e-martin-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

När du/ni delgivna sett dessa bägge världsexpert som delger om fakta och bevis, med högsta trovärdighet, då bör du/ni inse att riksdag och regering har att avgå med omedelbar verkan, för ni värnar inte alls era väljare eller era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges Folk!

 

Ni är därmed inte nationen Sveriges Folks regering och riksdag, ni ingår i en globalistisk WHO/FRÄMMANDE MAKT TERROR AGENDA med avsikt att skada och döda mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

Alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, ingår bevisligen i denna WHO TERROR AGENDA mot era uppdragsgivare och därmed tillsammans med främmande är belagt statsterrorism och HÖGFÖRRÄDERIE mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta offentligt ägs av er delgivna denna delgivning, dock senast 2023-09-24

BEVISBÖRDAN som du/ni äger innefattar att du/ni delgivna denna delgivning bevisar var i och utifrån svensk grundlag Regeringsformen du/ni har stöd för att vara delaktiga i och medansvarige i planerad kriminell verksamhet med skattemedel finansierad och tillsammans med främmande makt bedriva HÖGFÖRRÄDERI genom terror och statsterrorism, bioterrorism med mera mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

 

YTTERLIGARE FAKTA & BEVIS

2023-09-15 MÅSTE LÄSAS ARTIKEL, citat

Japansk professor stämplar covidvaccin som biovapen med alla typer av toxicitet

 

Masanori Fukushima, japansk professor och ordförande i en organisation som studerar vaccinskador (Japanese Society for Vaccine-related Complication, JSVRC) pratade om covidvaccinen på en presskonferens nyligen och konstaterade då att det inte är en läkemedelsskada eftersom vaccinet inte är inte ett läkemedel, utan ett biovapen med alla typer av toxicitet.

 

-”Jag är ordförande för studiegruppen för vaccinproblem. Som läkare och som vetenskapsman är jag allvarligt medveten om att vi står inför en enorm kris just nu. Jag kan säga att den här krisen precis har börjat. Detta är en demokratikris. Folkets rätt att få tillgång till information är fullständigt undergrävd.

 

Regeringen intar en skamlös attityd att fortsätta att totalt ignorera de grundläggande mänskliga rättigheterna. Detta är absolut oacceptabelt!

 

Ärliga forskare har dokumenterat åtskilliga fall av vaccinrelaterade skador vid sina akademiska konferenser. Antalet rapporterade vaccinskador är många. Detta är inte bara en ovanlig situation. Inget liknande har någonsin hänt tidigare. Vad vacciner orsakar är inte läkemedelsrelaterade skador. Totalt ofullständig substans som kallas nukleinsyraläkemedel (för genterapi), som faktiskt inte ens är ett läkemedel, distribuerades till allmänheten.

 

Så vad hände som ett resultat? Jag vågar säga ”Mord”.

 

Vi kan säga att en massaker har inträffat. Detta är mer som en förintelse orsakad av ett biovapen.

 

Något väldigt slarvigt och halvdant har släppts till världen. Biljoner offentliga medel slösades bort på en sådan halvfärdig produkt. Vi kommer att ta itu med postvaccinationssyndromet som klassificeras som ”Biverkningar” enligt den internationella klassificeringen. Det är hög tid att ge lämplig medicinsk vård till patienter som drabbats av postvaccinationssyndrom på ett riktigt seriöst sätt. Omedelbart måste alla läkare, alla vetenskapsmän, möta detta enorma problem.”

 

 

Covidplandemin kommer gå till historien som en av de största medicinska skandalerna någonsin, men det är tveksamt om de högst ansvariga kommer straffas och offren lär heller inte få upprättelse inom en överskådlig framtid eftersom hela etablissemanget deltager i bedrägeriet att hålla allmänheten ovetandes om deras brott mot mänskligheten. Men vad gör man inte för att få kickbacks in på kontot?! Bedrövligt.

 

LÄS MERA OCH SE VIDEON, SPRID TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://jennypiper.blog/2023/09/15/japansk-professor-stamplar-covidvaccin-som-biovapen-med-alla-typer-av-toxicitet/

 

 

LÄS OCKSÅ OM HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare här
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Läs och se ytterligare mer
HUR MÅNGA SKA DÖMAS I SVERIGE UTIFRÅN NURNBERG KODEN?
https://rumble.com/v3hou7y-hur-mnga-ska-dmas-i-sverige-utifrn-nrnberg-koden-svensktextad.html

Läs mera här om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare:
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet
Se videos och läs mera
Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…
https://expose-news.com/2023/09/13/confirmed-covid-19-is-man-made/
Officiella rapporter från regeringschefer över hela världen visar att covid-”vaccination” orsakar avfolkning i en skrämmande takt
https://expose-news.com/2023/09/13/government-reports-prove-depopulation-by-covid-vaccination/
Experter uppskattar att 20 miljoner redan är döda på grund av covid-vaccination och över 2 miljarder skadade
https://twitter.com/CartlandDavid/status/1701959741960822993
Uppskattningar som sammanställts från sammanställda data tyder på att så många som 20 miljoner människor världen över har dött hittills av skotten, medan ytterligare 2,2 miljarder har drabbats av skador – och vi har bara precis kommit igång.
https://expose-news.com/2022/10/01/20milllion-dead-covid-vaccination/
COVID-19: Hur det största brottet mot mänskligheten utvecklades
Oavsett vilket måste vi arrestera alla som är inblandade i beslutsprocessen.

https://expose-news.com/2023/09/13/covid-19-how-the-greatest-crime-against-humanity-unfolded/

 

SE OCKSÅ DESSA VIDEOS
CV19 injicerade är sjuka Super Spridare
https://rumble.com/v3gjips-cv19-injicerade-r-sjuka-super-spridare.html


Pandemin var ett biologiskt vapen för folkmord enligt Dr. David E Martin

https://rumble.com/v3fw3b2-pandemin-var-ett-biologiskt-vapen-fr-folkmord-enligt-dr.-david-e-martin.html
Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html
SASHA LATYPOVA delger fakta och bevis om Militariserad hälso-och sjukvård/biovapen mot mänskligheten
https://rumble.com/v3dl592-sasha-latypova-delger-fakta-och-bevis-om-militariserad-hlso-och-sjukvrdbiov.html
Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31
https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html


Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och fakta [SVENSK TEXT]

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

 

Du kan läs mer av och om Karen Kingston den förmodligen den främste spetsspecialist sakkunnige i världen inom sitt område här

https://karenkingston.substack.com/p/who-do-we-turn-to-when-the-us-government

https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

https://karenkingston.substack.com/p/the-3-trillion-substack-on-how-to

https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners

https://karenkingston.substack.com/p/intended-consequences-mrna-vaccines

https://karenkingston.net/

 

Den förmodligen främste spetsspecialist sakkunnige i världen inom sitt område professor i internationell rätt Francis A Boyle delger i denna videointervju av juli 2023 vad du/ni äger bevisbördan att motbevisa mycket skyndsamt, tillsammans med övrigt delgivet i denna delgivning, se videointervjun, som också delgivits sedan tidigare statschefen Kung Carl XVI Gustaf med väldigt många flera sen tidigare

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

 

När du/ni förstår innebörden av ert HÖGFÖRRÄDERI så kommer förmodligen väldigt många av er delgivna denna delgivning förhoppningsvis väldigt dåligt och det enda rimliga är att du/ni avgår med omedelbar verkan, denne förmodligen främste i världen inom sitt område den spetsspecialist sakkunnige här nedan är opartisk, saklig och objektiv och med synnerligen högsta TROVÄDIGEHET, någon som inte alls existerar hor er delgivna denna delgivning

625 000 % ökning av hjärtmuskelinflammation – intervju med Dr. Peter McCullough

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3hga5u-625-000-kning-av-hjrtmuskelinflammation-intervju-med-dr.-peter-mccullough.html

 

 

YTTERLIGARE FAKTA & BEVIS

Denna videointervju talar för sig själv om vad du/ni är delaktiga i och medansvariga i utifrån i grunden det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera efterföljande fullständiga vansinne

De Covid 19 injicerade med biovapeninjektionerna / ”vaccinerna” är sjuka Super Spridare

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3gjips-cv19-injicerade-r-sjuka-super-spridare.html

 

 

En berättigad frågeställning utifrån att det som du/ni är delaktiga i och medansvariga i är om du/ni är vid era sinnens fulla bruk, har du/ni i så fall bevis för det?

Alltså det som du/ni är delaktiga i och medansvariga i är i fullständig strid mot Nürnberg koden, Geneve deklarationen, Barnkonventionen, Helsingforsdeklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget som äger företräde över svensk lag grundlag Regeringsformen(RF), se i den delen RF 11:14 och 12:10, Patientlag, se särskilt 3:e och 4:e kap., och väldigt många synnerligen mycket allvarliga brott utifrån Brottsbalken.

Noteras ska att rättigheterna i Rättighetsstadgan ägs av rättighetsbärarna och när du/ni delgivna inskränker dessa rättigheter äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa var du/ni har stöd för detta utifrån svensk grundlag Regeringsformen, alltså att bedriva utifrån enorma ekonomiska incitament kriminell skadar och dödar verksamhet, terror, bioterrorism, statsterrorism och biovapenkrig tillsammans med främmande makt WHO, och hur ska det gå till är en befogad frågeställning, eller hur?

 

Se denna svensk textade videon och tänk till om det varit värt och är värt att fortsätta vara den du/ni är och är medansvariga i och delaktiga i utifrån denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS över tid, allt i laga ordning registrerat av bl.a. registrator vid Socialdepartementet sedan minst 2019 och fram till dags datum; publicerad 2023-09-15

Hur många ska dömas i Sverige utifrån Nürnberg koden? Dr. John Campbell(SVENSKTEXTAD)

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3hou7y-hur-mnga-ska-dmas-i-sverige-utifrn-nrnberg-koden-svensktextad.html

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

socialminister Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET — Socialminister Jakob Forssmed med flera delgives delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare från SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17

 

 

BESLUT BEGÄRES; Avgå med omedelbar verkan Sveriges regering och Sveriges riksdag, utifrån fakta och bevis…..–SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 17 september 2023 14:44

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <socialdepartementet.r[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘andrea[email protected]’ <[email protected]>

 

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <regi[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Voulf56′ <[email protected]>; ‘Pascal Najadi’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘Marie Jakobsson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sassersson Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: BESLUT BEGÄRES; Avgå med omedelbar verkan Sveriges regering och Sveriges riksdag, utifrån fakta och bevis…..–SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17
Prioritet: Hög

 

 

 

 

PDF fil bifoga denna delgivning finner du här

https://www.jottacloud.com/s/2718e261c9d29db4d8eb5c66f4f59dca2d3

 

 

 

socialminister Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET — Socialminister Jakob Forssmed med flera delgives delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare från SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17

 

 

 

Denna delgivning är officiellt publicerad här, sprid vidare till alla skattebetalare

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL

Socialminister Jakob Forssmed med flera delgives delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare från SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17

 

 • Avgå med omedelbar verkan Sveriges regering och Sveriges riksdag, utifrån fakta och bevis…..

 

Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…

BEKRÄFTAT – COVID-19 är orsakad av människan och Fauci, Bill Gates, Daszak och Moderna är ansvariga

 

Den amerikanska regeringen finansierade Peter Daszaks ECO Health Alliance till ett belopp av 61 491 183 dollar för att göra nya coronavirus som är smittsamma för människor. Det finansierar också direkt eller indirekt Wuhan Institute of Virology till ett belopp av 7,4 miljoner dollar för att göra nya coronavirus som är smittsamma för människor. Samtidigt finansierade National Institute of Allergy and Infectious Diseases Ralph Baric till ett belopp av $46,958,414 för att göra nya coronavirus som är smittsamma för människor.

 

Detta uppgår till mer än 114 miljoner dollar under perioden 2000 till 2020 för att skapa nya coronavirus som är smittsamma för människor.

 

Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…

 

 

Finansiering för skapandet av Covid-19

USA:s statliga finansiering för Peter Daszak och ECO Health Alliance

 

Läs mer

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETLARE OCH VÄLJARE OM HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN, SKATTEBETALARE, VÄLJARE & MÄNSKLIGHETEN

https://expose-news.com/2023/09/13/confirmed-covid-19-is-man-made/
Den förmodligen främste spetsspecialist sakkunnige i världen inom sitt område professor i internationell rätt Francis A Boyle delger i denna videointervju av juli 2023 vad du/ni äger bevisbördan att MOTBEVIA mycket skyndsamt, tillsammans med övrigt delgivet i denna delgivning, se videointervjun, som också delgivits sedan tidigare statschefen Kung Carl XVI Gustaf med väldigt många flera sen tidigare

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

625 000 % ökning av hjärtmuskelinflammation sedan biovapeninjektionerna lanserades — intervju med Dr. Peter McCullough SVENSKTEXTAD

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3hga5u-625-000-kning-av-hjrtmuskelinflammation-intervju-med-dr.-peter-mccullough.html

 

HÖGFÖRRÄDERIET FORTSÄTTER

SVERIGES REGERING FORTSÄTTER MED SKADAR OCH DÖDAR BIOVAPENINJEKTIONERNA/ ”VACCINERNA”

Regeringen säkerställer tillgången av vaccin mot covid-19

Publicerad 05 september 2023; Regeringen avsätter 792 miljoner kronor för att säkerställa tillgången på vaccin mot covid-19 under 2024. För 2025 beräknas 429 miljoner kronor.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/regeringen-sakerstaller-tillgangen-av-vaccin-mot-covid-19/

 

Verkligheten som Staten Sverige delges om i denna delgivning

2023-09-15

Experter uppskattar att över 20 miljoner redan är döda på grund av covid-19-”vaccination”och över 2 miljarder är allvarligt skadade

https://expose-news.com/2023/09/15/20m-dead-2b-injured-covid-vaccination/

 

2023-09-13

Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.

Masanori Fukushima, japansk professor och ordförande i en organisation som studerar vaccinskador, lindande inte in orden när han pratade om covidvaccinen på en presskonferens häromdagen:

 

”Detta är inte en läkemedelsskada. För att vara tydlig, ”vaccinet” är inte ett läkemedel, utan ett biovapen med alla typer av toxicitet. Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.”

Se videon

https://twitter.com/lakaruppropet1/status/1701870407563809273?s=20

 

 

 

Socialminister Jakob Forssmed

[email protected]

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97

Socialdepartementet

Rättschef /expeditionschef Andreas Krantz

[email protected]

08-405 81 02

 

Tf enhetschef Cecilia Halle

Telefon 08-408 11 57

[email protected]

 

Ziba Zareie, tillförordnad enhetschef

Telefon 08-405 86 89

Mobil telefon 073-038 79 22

Epost [email protected]  

 

 

Följande är också delgivna denna delgivning

socialdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)

E-post [email protected]

 

sverigedemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 010-10 11 500 (vardagar 10–15)

E-post [email protected]

 

moderat.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

vansterpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

centerpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-617 38 00

E-post [email protected]

 

kristdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-723 25 00

E-post [email protected]

 

mp.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)

E-post [email protected]

 

Liberalerna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)

E-post [email protected]

 

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];

 

NOTERAS SÄRSKILT

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Slut citat

Läs ännu mera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla delgivna denna delgivning, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator, till

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

 

2023-09-17

 

Till er alla delgivna; NU FÅR DET VARA NOG! Stoppa biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna” omedelbart utifrån fakta och bevis

 

ETT EU-MÅL FÖR LAGLIGHETSPRÖVNING I SVENSK FULLSTÄNDIGT RÄTTSSÄKER DOMSTOL

Begär laglighetsprövning i domstol mycket skyndsamt utifrån de fakta och bevis som delgives er delgivna denna delgivning, begär således ett fullständigt rättssäkert BESLUT med besvärshänvisning mycket skyndsamt, dock senast 2023-09-24.

Alltså ett i laga ordning beslut utifrån svensk grundlag Regeringsformen var Sveriges regering, Sveriges riksdag , Sveriges riksdags alla politiska partierna och era medlöpare över tid, före valet 2022 och efter valet 2022,  HAR LAGA STÖD FÖR VAD

 • som delges om i denna delgivning har lagligt stöd för
 • att bedriva verksamhet finansierat med skattemedel  tillsammans med FRÄMMANDE MAKT som uppenbart är ett biovapenkrig med biovapeninjektioner så kallade ”Vacciner” och bedrivit vad som övrigt framkommer, och fortfarande bedriver AVSIKTLIGT PLANERAD KRIMINELL BEDRÄGERI VERKSAMHET & HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare med skattemedel.

 

Rättigheten till detta begärda beslut grundar sig bl.a. på vad som delges i svensk grundlag Regeringsformen(RF), se bl.a. RF 11:14 och 12:10. Se därtill överstående all svensk lag EU-lag med direktverkande EU LAG Rättighetsstadgan , som innefattar rättigheter för rättighetsbärarna, nationen Sveriges Folk, som undertecknad är en del av.

 

Rättighetsstadgan  — Rättighetsstadgan med förklaringar finner du/ni här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

Begärt att BESLUTET ska skickas med epost till undertecknads epost adress [email protected], dock senast 2023-09-24

 

 

TROVÄRDIGHETEN för Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering, Sverige riksdag MED FLERA MEDLÖPARE, före valet 2022 och efter valet 2022, utifrån fakta och bevis är lika med NOLL!

Fakta och bevis krossar således er delgivnas TROVÄRDIGHET

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET är ett faktum utifrån fakta bevis direkt från källan nämligen FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, utifrån fakta och bevis  har detta gigantiska bedrägeri kostat skattebetalarna 26-30 miljarder, bara detta gigantiska bedrägeri ska i en demokrati direkt diskvalificera Sveriges riksdag, Sverige regering, före valet 2022 och efter valet 2022, dvs. alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET för att via skattemedel bedriva någon form av skattefinansierad verksamhet gentemot era arbetsgivares nationen Sveriges Folk skattebetalarna! Det finns uppenbart inget lagstöd alls utifrån svensk grundlag Regeringsformen för att något parti i Sveriges riksdag ska bedriva verksamhet som är i ärendet och fallet det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET

 

PCR TEST BEDRÄGERIET VAR PLANERAT FÖR ATT SÄTTA SKRÄCK/RÄDSLA I PLANERAD WHO TERROR AGENDA DESS MEDLÖPARE, BL.A. SVERIGE, MOT NATIOEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETALARE

Alltså en agenda tillsammans med FRÄMMANDE makt nämligen WHO TERROR agendan för att försätta mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare i RÄDSLA & SKRÄCK för att bana vägen för nästa gigantiska mega bedrägeri nämligen den enda LÖSNINGEN skadar och dödar ”vaccinerna” som är biovapen i ett biovapenkrig mot mänskligheten. ”Vaccinerna”/biovapen som i Sverige marknadsförts med skattemedel som vanliga vaccin, och fortfarande marknadsförs som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/ biovapen bevisligen inte är, ett gigantiskt MEGA MARKNADSFÖRINGS  BEDRÄGERIE utifrån enorma ekonomiska incitament tillsammans med främmande makt nämligen WHO AGENDAN tillsammans med den kriminella läkemedelsindustrin med flera. Historiens Värsta Planerade Folkmord, planerat utifrån enorma ekonomiska incitament Brott Mot Mänskligheten med väldigt många flera kvalificerade brott i Brottsbalken.

 

PCR TEST BEDRÄGERIET KOSTADE SKATTEBETALARNA 26-30 MILJARDER, ALLT VAR PLANERAT!
Till er alla delgivna FAKTA & BEVIS om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÅGERIET som ni alla är delaktiga i och medansvariga i är ett NOTORISKT FAKTUM och kostade bara det i reda pengar skattebetalarna 26-30 miljarder av skattebetalarnas medel, och allt var planerat!
Leveranserna av PCR TESTERNA skedde redan 2017-2018 till de involverade staterna i detta gigantiska BEDRÄGERIE med PCR TESTER som icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga(Portugal domarna hösten 2020, 2 fastställande domar inom EU), vilket FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satte på pränt i vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva fastställde redan 2020-07-21!
Men detta delgavs inte nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare officiellt i SVT/SR/TV4 via pressmeddelande eller presskonferens från Sveriges regering eller Folkhälsomyndigheten, alltså det undanhölls och underläts AVSIKTLIGT och planerat att komma era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn till del.

 

Detsamma gjordes därmed också av Sveriges alla 21 Regioner, deras politiker och deras anställda dvs. undanhöll och underlät att delge vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satt på pränt 2020-07-21 nämligen i egna VÄGLEDNINGAR vad du/ni redan tidigare av SVERIGE GRANSKAS delgivits om att redan 2020-07-21 var fastställt och som ”hugget i sten” inom Folkhälsomyndigheten, citat

 

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.
Slut citat.

Beviset finns i PDF fil att laddas ner här via denna länk
https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2

 

Fakta och Bevis om PCR TESTBEDRÄGERIET från Folkhälsomyndigheten finner du i denna PDF fil från Folkhälsomyndigheten av datum 2020-07-21
Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020 07 21
https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

 

 

Det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET banade vägen för biovapeninjektionerna de så kallade ”vaccinerna” och Historiens Värsta Folkmord, bevisbördan att bevisa det motsatt ägs av Sveriges regering, Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022

 

Här bör och ska uppmärksammas särskilt

 • Att PCR TEST BEDRÄGERIET åtföljdes av det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament  MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET som med skattemedel av Staten Sverige mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare avsiktligt marknadsfördes biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna”!

 

Alltså marknadsfördes och fortfarande marknadsförs AVSIKTLIGT & BEDRÄGLIGT KIRIMINELLT PLANERAT utifrån enorma ekonomiska incitament gentemot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare som vanliga vaccin, vilket dessa biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna” bevisligen inte är! Att det är biovapeninjektioner dessa så kallade ”vacciner” är fullt ut bevisat i denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS över mycket lång tid.

 

Alltså utan åtgärd från Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i ovan omnämnt, och det är då bl.a. Folkhälsomyndigheten och SVERIGES ALLA 21 REGIONERN som i grunden utifrån det planerade kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET tillsamman planerat med den FRÄMMANDE MAKTEN WHO har iscensatt detta nu fullt ut bevisbara BIOVAPENKRIG och denna bioterrorism, terrror och statsterrorism mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare och era väljare, ett HÖGFÖRRÄDERIE mot nationen Sveriges Folk som aldrig tidigare skådats i svensk historia.

 

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs således av Sveriges regering, Sveriges riksdag, och Sveriges riksdags alla politiska partier och deras medlöpare, bl.a. då Folkhälsomyndigheten och Sveriges 21 alla Regioner, detta ska ske offentligt i presskonferens, dock senast 2023-09-24.

 

HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE ÄR ETT NOTORISKT FAKTUM OCH ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE OM INET DET MOTSATTA BEVISAS OFFENTLIGT AV ER DELGIVNA DENNA DELGIVNING SENAST 2023-09-24

 

HÖGFÖRRÄDERI AV LANDSFÖRRÄDARNA MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Citat

Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde. Förräderibrott kan falla under brott mot Tryckfrihetsförordningen.

I Sverige styrs straffet av 19 kapitlet 1 § brottsbalken:

Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.

I svenska strafflagen förekom inte uttrycket högförräderi, men vad 8 kapitlet l § stadgade om ”förräderi” motsvarar i stort sett andra lagars högförräderibestämmelser. Straffet var (till 1921) dödsstraff eller straffarbete på livstid. Var faran ringa, nedsattes dock detta straff till straffarbete i sex till tio år. Krigsförräderi har fram till 1973 haft dödsstraff som möjlig påföljd under krigstid, men har aldrig tillämpats. Därefter är alla dödsstraff förbjudna i Regeringsformen.

Numera är straffet i Sverige fängelse på mellan 10 och 18 år (eller på livstid). Vid ringa fara är straffet fängelse i mellan 4 och 10 år.[1]

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Läs ytterligare mera, offentligt publicerat, och i laga ordning registrerat av registrator vid Socialdepartementet, citat

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 06 10 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 356

PLANERAT ÖVERLAGT MORD / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN — OM BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN — 2022 06 10

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/10/planerat-overlagt-mord-brott-mot-manskligheten-om-biovapen-kriget-mot-manskligheten-2022-06-10/

 

”Vaccinet har gjort långt större skada än nytta”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/07/vaccinet-har-gjort-langt-storre-skada-an-nytta/

 

 

CITAT

PFIZERS  CoVIDKONTRAKT ÄR AVSLÖJAT TACK VARE SYDAFRIKANSK DOMSTOL.

 

Vår regering ljög för oss. Hela världens regeringar ljög för sina medborgare.

De visste att vaccinet inte var säkert och effektivt när de körde in det i armarna på folk. Så medan politiker runt om i världen försäkrade allmänheten att vaccinerna var ”säkra och effektiva” – hade de undertecknat ett kontrakt som erkände att de långsiktiga effekterna och effekten av vaccinet inte var kända och att det kan finnas negativa effekter av vaccinet som inte var kända.

Pfizer: ”vi vet inte om det är säkert eller effektivt”

Regeringar: ”det är säkert och effektivt”

En sydafrikansk domstol har beordrat att Pfizer-vaccinavtalet mellan SA-regeringen och Pfizer ska offentliggöras. Det är rimligt att anta att villkoren i detta kontrakt är lika för varje nation.

Avtalet: https://healthjusticeinitiative.org.za/wp-content/uploads/2023/09/OCRPfizer-1_Redacted.pdf

Avsnitt 5.5:

”Köparen [Republiken Sydafrika] erkänner att:

Vaccinet och material som är relaterade till vaccinet, och dess komponenter och ingående material utvecklas snabbt på grund av nödsituationer för covid-19-pandemin och kommer att fortsätta att studeras efter tillhandahållande av vaccinet till köparen enligt detta avtal.

Köparen (regeringen) erkänner vidare att de långsiktiga effekterna och effekten av vaccinet inte är kända för närvarande och att det kan finnas skadliga effekter av vaccinet som inte är kända för närvarande”

Vår regering och våra politiker ljög för allmänheten. Inte konstigt att de är så desperata att hålla dessa kontrakt dolda.Inte konstigt att politikerna är så ointresserade och faktaresistenta mot all annan saklig och vetenskaplig information som har framställts och uppdagats.Inte konstigt att politiker och globalisterna har fördömt och censurerat läkare och forskare och kallat dom konspiratörer och vaccinförnekare.

DE SA SANNINGEN

Slut citat

Läs och se mera här och sprid vidare till alla skattebetalare och era väljare

https://healthjusticeinitiative.org.za/pandemic-transparency/

https://health-e.org.za/2023/09/06/covid-19-vaccines-sa-charged-over-two-times-more-than-other-countries/

 

 

 

Se videon publicerat 2023-09-08, maskinöversättning, citat

PFIZER-KONTAKT SLÄPPS GENOM DOMSTOLSBESLUT SOM DE INTE VILL ATT DU SKA SE!

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE & ERA VÄLJARE

https://tlavagabond.substack.com/p/pfizer-contracts-released-by-court

 

 

Begär att ni laddar ner denna redovisning av dr David E Martin och bekräftar att så är gjort i vändande epost till [email protected]  och därtill säkerställer att ni delgivna läser detta synnerligen mycket viktiga dokument utifrån det handlar om rikets säkerhet och därmed skattebetalarnas och nationen Sveriges Folks och Barns säkerhet, liv, hälsa och framtida livskvalitet/överlevnad!

 

The Fauci/COVID-19 Dossier This document is prepared for humanity by Dr. David E. Martin.

 

https://www.davidmartin.world/wp-content/uploads/2021/01/The_Fauci_COVID-19_Dossier.pdf

 

 

Finns också här att ladda ner om ovanstående länk inte fungerar mot förmodan

https://www.jottacloud.com/s/271bc32debff8934e52b0b7650b6acb6ee3

 

 

2023-09-16 maskinöversättning, citat

 

9 av 10 COVID-dödsfall under det senaste året har varit bland de helt/trippel ”vaccinerade”

 

Officiella siffror som publicerats av den brittiska regeringen avslöjar att den helt/trippelvaccinerade befolkningen har stått för över 9 av 10 Covid-19 dödsfall i England under det senaste året, 91% av alla Covid-19 dödsfall sedan början av 2022, och 94% av alla dödsfall i Covid-19 sedan början av april 2022.

 

De tyst publicerade siffrorna avslöjar att den vaccinerade befolkningen som helhet stod för chockerande 94 % av alla Covid-19-dödsfall i april och maj 2022, och de ovaccinerade stod för bara 6 % av alla Covid-19-dödsfall. Men den mest fruktansvärda statistiken här är att 90 % av dödsfallen bland de vaccinerade var bland personer som hade fått minst tre doser av en Covid-19-injektion.

 

Det här är inte den typen av siffror du förväntar dig att se om Covid-19-injektionerna verkligen är upp till 95 % effektiva för att förhindra dödsfall, eller hur?

 

När nyheter som denna sopas under mattan av mainstreammedia, får det dig att undra vad mer du inte får veta…

 

LÄS MER OCH SPRID TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

 

https://expose-news.com/2023/09/16/9-in-every-10-covid-deaths-over-the-last-year-have-been-among-the-fully-triple-vaccinated/

 

 

 

2023-09-15

Regeringsrapporter bekräftade att covid-19-vaccination har orsakat cancer i en aldrig tidigare skådad hastighet

https://expose-news.com/2023/09/15/covid-jabs-cause-cancer-unprecedented-rate/

 

2023-09-15

Experter uppskattar att över 20 miljoner redan är döda på grund av covid-19-vaccination och över 2 miljarder är allvarligt skadade

https://expose-news.com/2023/09/15/20m-dead-2b-injured-covid-vaccination/

 

2023-09-13

Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.

Masanori Fukushima, japansk professor och ordförande i en organisation som studerar vaccinskador, lindande inte in orden när han pratade om covidvaccinen på en presskonferens häromdagen:

 

”Detta är inte en läkemedelsskada. För att vara tydlig, vaccinet är inte ett läkemedel, utan ett biovapen med alla typer av toxicitet. Så många människor har dött på grund av distributionen av biovapnet. Det är en massaker. Det är en förintelse.”

Se videon

https://twitter.com/lakaruppropet1/status/1701870407563809273?s=20

 

 

 

Publicerat 2023-09-14 maskinöversättning, citat

CDC-studie bekräftar COVID-19-vaccination ökar risken för att drabbas av autoimmun hjärtsjukdom som påverkar hjärtat med över 13 200 %

En studie utförd av US Centers for Disease Control och Food and Drug Administration har visat att risken för myokardit efter mRNA COVID-vaccination är cirka 133 gånger större än bakgrundsrisken i befolkningen .

Detta innebär Covid-vaccination ökar risken att drabbas av myokardit, en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i hjärtat, med 13 200 %.

https://expose-news.com/2023/09/14/cdc-c19-jab-risk-heart-disease-13200-percent/

 

 

 

Facebook bekräftar COVID-19-vacciner förstör immunsystemet och orsakar en ny form av AIDS

Facebook har bekräftat att fem månaders officiella statliga data faktiskt bevisar att covid-19-vaccination förstör immunsystemet, vilket leder till vad som kan beskrivas som en ny form av förvärvat immunbristsyndrom.

Kan vi därför se någon ny form av Covid-19-vaccininducerat förvärvat immunbristsyndrom?

Det verkar verkligen så när vi betraktar de senaste siffrorna som gjorts tillgängliga av den brittiska regeringen genom Office for National Statistics visar att den ovaccinerade befolkningen har den lägsta dödligheten per 100 000 jämfört med den vaccinerade befolkningen bland alla åldersgrupper.

https://expose-news.com/2023/09/14/facebook-confirms-covid-19-vaccines-destroy-immune-system/

 

 

 

 

VAD VET VI IDAG UTIFRÅN FAKTA & BEVIS FRÅN SPETSPECIALIST SAKKUNNIGA VÄRLDSKÄNDA OPARTISKA, SAKLIGA OCH OBJEKTIVA MED STÖRSTA TROVÄRDIGHET SOM VÄRNAR MÄNSKLIGHETEN?

 

 

I EU PARLAMENTET FÖREGÅENDE VECKA I EXPERTUTFRÅGNINGAR OCH EXPERTEDOGÖRELSER DELGES OM FAKTA & BEVIS

PUBLICERAT 2023-09-16 Måste ses, en världsexpert som ingen i Sverige någonsin förmodligen kommer komma i närheten av i uppriktighet och ärlighet utifrån fakta och bevis, med moral, etik och samhällsansvar gentemot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

Dr. Peter McCollough i Expertutfrågning i EU-parlamentet svensktextad, ca 18 minuter

Sprid vidare till alla skattebetalare och era väljare

https://rumble.com/v3i9e90-dr.-peter-mccollough-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

 

PUBLICERAT 2023-09-16 Måste ses, en världsexpert som ingen i Sverige någonsin förmodligen kommer komma i närheten av i uppriktighet och ärlighet utifrån fakta och bevis, med moral, etik och samhällsansvar gentemot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

Dr David E Martin i Expertutfrågning i EU-parlamentet, svensk textad ca 26 minuter

Sprid vidare till alla skattebetalare och era väljare

https://rumble.com/v3i3mey-dr-david-e-martin-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

När du/ni delgivna sett dessa bägge världsexpert som delger om fakta och bevis, med högsta trovärdighet, då bör du/ni inse att riksdag och regering har att avgå med omedelbar verkan, för ni värnar inte alls era väljare eller era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges Folk!

 

Ni är därmed inte nationen Sveriges Folks regering och riksdag, ni ingår i en globalistisk WHO/FRÄMMANDE MAKT TERROR AGENDA med avsikt att skada och döda mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

Alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, ingår bevisligen i denna WHO TERROR AGENDA mot era uppdragsgivare och därmed tillsammans med främmande är belagt statsterrorism och HÖGFÖRRÄDERIE mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta offentligt ägs av er delgivna denna delgivning, dock senast 2023-09-24

BEVISBÖRDAN som du/ni äger innefattar att du/ni delgivna denna delgivning bevisar var i och utifrån svensk grundlag Regeringsformen du/ni har stöd för att vara delaktiga i och medansvarige i planerad kriminell verksamhet med skattemedel finansierad och tillsammans med främmande makt bedriva HÖGFÖRRÄDERI genom terror och statsterrorism, bioterrorism med mera mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

 

YTTERLIGARE FAKTA & BEVIS

2023-09-15 MÅSTE LÄSAS ARTIKEL, citat

Japansk professor stämplar covidvaccin som biovapen med alla typer av toxicitet

 

Masanori Fukushima, japansk professor och ordförande i en organisation som studerar vaccinskador (Japanese Society for Vaccine-related Complication, JSVRC) pratade om covidvaccinen på en presskonferens nyligen och konstaterade då att det inte är en läkemedelsskada eftersom vaccinet inte är inte ett läkemedel, utan ett biovapen med alla typer av toxicitet.

 

-”Jag är ordförande för studiegruppen för vaccinproblem. Som läkare och som vetenskapsman är jag allvarligt medveten om att vi står inför en enorm kris just nu. Jag kan säga att den här krisen precis har börjat. Detta är en demokratikris. Folkets rätt att få tillgång till information är fullständigt undergrävd.

 

Regeringen intar en skamlös attityd att fortsätta att totalt ignorera de grundläggande mänskliga rättigheterna. Detta är absolut oacceptabelt!

 

Ärliga forskare har dokumenterat åtskilliga fall av vaccinrelaterade skador vid sina akademiska konferenser. Antalet rapporterade vaccinskador är många. Detta är inte bara en ovanlig situation. Inget liknande har någonsin hänt tidigare. Vad vacciner orsakar är inte läkemedelsrelaterade skador. Totalt ofullständig substans som kallas nukleinsyraläkemedel (för genterapi), som faktiskt inte ens är ett läkemedel, distribuerades till allmänheten.

 

Så vad hände som ett resultat? Jag vågar säga ”Mord”.

 

Vi kan säga att en massaker har inträffat. Detta är mer som en förintelse orsakad av ett biovapen.

 

Något väldigt slarvigt och halvdant har släppts till världen. Biljoner offentliga medel slösades bort på en sådan halvfärdig produkt. Vi kommer att ta itu med postvaccinationssyndromet som klassificeras som ”Biverkningar” enligt den internationella klassificeringen. Det är hög tid att ge lämplig medicinsk vård till patienter som drabbats av postvaccinationssyndrom på ett riktigt seriöst sätt. Omedelbart måste alla läkare, alla vetenskapsmän, möta detta enorma problem.”

 

 

Covidplandemin kommer gå till historien som en av de största medicinska skandalerna någonsin, men det är tveksamt om de högst ansvariga kommer straffas och offren lär heller inte få upprättelse inom en överskådlig framtid eftersom hela etablissemanget deltager i bedrägeriet att hålla allmänheten ovetandes om deras brott mot mänskligheten. Men vad gör man inte för att få kickbacks in på kontot?! Bedrövligt.

 

LÄS MERA OCH SE VIDEON, SPRID TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://jennypiper.blog/2023/09/15/japansk-professor-stamplar-covidvaccin-som-biovapen-med-alla-typer-av-toxicitet/

 

 

LÄS OCKSÅ OM HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare här
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Läs och se ytterligare mer
HUR MÅNGA SKA DÖMAS I SVERIGE UTIFRÅN NURNBERG KODEN?
https://rumble.com/v3hou7y-hur-mnga-ska-dmas-i-sverige-utifrn-nrnberg-koden-svensktextad.html

Läs mera här om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare:
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet
Se videos och läs mera
Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…
https://expose-news.com/2023/09/13/confirmed-covid-19-is-man-made/
Officiella rapporter från regeringschefer över hela världen visar att covid-”vaccination” orsakar avfolkning i en skrämmande takt
https://expose-news.com/2023/09/13/government-reports-prove-depopulation-by-covid-vaccination/
Experter uppskattar att 20 miljoner redan är döda på grund av covid-vaccination och över 2 miljarder skadade
https://twitter.com/CartlandDavid/status/1701959741960822993
Uppskattningar som sammanställts från sammanställda data tyder på att så många som 20 miljoner människor världen över har dött hittills av skotten, medan ytterligare 2,2 miljarder har drabbats av skador – och vi har bara precis kommit igång.
https://expose-news.com/2022/10/01/20milllion-dead-covid-vaccination/
COVID-19: Hur det största brottet mot mänskligheten utvecklades
Oavsett vilket måste vi arrestera alla som är inblandade i beslutsprocessen.

https://expose-news.com/2023/09/13/covid-19-how-the-greatest-crime-against-humanity-unfolded/

 

SE OCKSÅ DESSA VIDEOS
CV19 injicerade är sjuka Super Spridare
https://rumble.com/v3gjips-cv19-injicerade-r-sjuka-super-spridare.html


Pandemin var ett biologiskt vapen för folkmord enligt Dr. David E Martin

https://rumble.com/v3fw3b2-pandemin-var-ett-biologiskt-vapen-fr-folkmord-enligt-dr.-david-e-martin.html
Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html
SASHA LATYPOVA delger fakta och bevis om Militariserad hälso-och sjukvård/biovapen mot mänskligheten
https://rumble.com/v3dl592-sasha-latypova-delger-fakta-och-bevis-om-militariserad-hlso-och-sjukvrdbiov.html
Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31
https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html


Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och fakta [SVENSK TEXT]

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

 

Du kan läs mer av och om Karen Kingston den förmodligen den främste spetsspecialist sakkunnige i världen inom sitt område här

https://karenkingston.substack.com/p/who-do-we-turn-to-when-the-us-government

https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

https://karenkingston.substack.com/p/the-3-trillion-substack-on-how-to

https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners

https://karenkingston.substack.com/p/intended-consequences-mrna-vaccines

https://karenkingston.net/

 

Den förmodligen främste spetsspecialist sakkunnige i världen inom sitt område professor i internationell rätt Francis A Boyle delger i denna videointervju av juli 2023 vad du/ni äger bevisbördan att motbevisa mycket skyndsamt, tillsammans med övrigt delgivet i denna delgivning, se videointervjun, som också delgivits sedan tidigare statschefen Kung Carl XVI Gustaf med väldigt många flera sen tidigare

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

 

När du/ni förstår innebörden av ert HÖGFÖRRÄDERI så kommer förmodligen väldigt många av er delgivna denna delgivning förhoppningsvis väldigt dåligt och det enda rimliga är att du/ni avgår med omedelbar verkan, denne förmodligen främste i världen inom sitt område den spetsspecialist sakkunnige här nedan är opartisk, saklig och objektiv och med synnerligen högsta TROVÄDIGEHET, någon som inte alls existerar hor er delgivna denna delgivning

625 000 % ökning av hjärtmuskelinflammation – intervju med Dr. Peter McCullough

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3hga5u-625-000-kning-av-hjrtmuskelinflammation-intervju-med-dr.-peter-mccullough.html

 

 

YTTERLIGARE FAKTA & BEVIS

Denna videointervju talar för sig själv om vad du/ni är delaktiga i och medansvariga i utifrån i grunden det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera efterföljande fullständiga vansinne

De Covid 19 injicerade med biovapeninjektionerna / ”vaccinerna” är sjuka Super Spridare

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3gjips-cv19-injicerade-r-sjuka-super-spridare.html

 

 

En berättigad frågeställning utifrån att det som du/ni är delaktiga i och medansvariga i är om du/ni är vid era sinnens fulla bruk, har du/ni i så fall bevis för det?

Alltså det som du/ni är delaktiga i och medansvariga i är i fullständig strid mot Nürnberg koden, Geneve deklarationen, Barnkonventionen, Helsingforsdeklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget som äger företräde över svensk lag grundlag Regeringsformen(RF), se i den delen RF 11:14 och 12:10, Patientlag, se särskilt 3:e och 4:e kap., och väldigt många synnerligen mycket allvarliga brott utifrån Brottsbalken.

Noteras ska att rättigheterna i Rättighetsstadgan ägs av rättighetsbärarna och när du/ni delgivna inskränker dessa rättigheter äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa var du/ni har stöd för detta utifrån svensk grundlag Regeringsformen, alltså att bedriva utifrån enorma ekonomiska incitament kriminell skadar och dödar verksamhet, terror, bioterrorism, statsterrorism och biovapenkrig tillsammans med främmande makt WHO, och hur ska det gå till är en befogad frågeställning, eller hur?

 

Se denna svensk textade videon och tänk till om det varit värt och är värt att fortsätta vara den du/ni är och är medansvariga i och delaktiga i utifrån denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS över tid, allt i laga ordning registrerat av bl.a. registrator vid Socialdepartementet sedan minst 2019 och fram till dags datum; publicerad 2023-09-15

Hur många ska dömas i Sverige utifrån Nürnberg koden? Dr. John Campbell(SVENSKTEXTAD)

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://rumble.com/v3hou7y-hur-mnga-ska-dmas-i-sverige-utifrn-nrnberg-koden-svensktextad.html

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

Dr Peter McCollough in Expert Hearing at the European Parliament — SWEDEN UNDER REVIEW 2023 09 16

 

 

Dr Peter McCollough in Expert Hearing at the European Parliament  — SWEDEN UNDER REVIEW 2023 09 16

https://rumble.com/v3i9e90-dr.-peter-mccollough-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

 

 

Dr. Peter McCollough i Expertutfrågning i EU-parlamentet –SVERIGE GRANSKAS 2023 09 16

 

 

Dr. Peter McCollough i Expertutfrågning i EU-parlamentet  –SVERIGE GRANSKAS 2023 09 16

https://rumble.com/v3i9e90-dr.-peter-mccollough-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

 

 

UNDERTEXTEN TILL VIDEON

 

Läs mer här om vad som delges 2023-09-13
https://rumble.com/v3i3mey-dr-david-e-martin-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html
https://christineanderson.eu/en/expert-hearing-in-the-eu-parliament-13-09-2023-1430-1630-cet/

Citat
”WHO – med sin strävan efter allt mer makt och ökad finansiering – är den centrala drivkraften för ”pandemikriser” såväl som den odemokratiska förskjutningen av politiska beslut till icke-valda, överstatliga organisationer som inte längre kan hållas ansvariga av oss medborgare.
Med en expertutfrågning den 13 september i EU-parlamentet vill vi gå till roten av problemet och för första gången avslöja de konstitutionella mekanismerna bakom WHO:s maktövertagande.
Våra mål är:
1) Att göra människor medvetna om de verkliga farorna som kommer från WHO och EU.
2) Att främja den offentliga och politiska debatten om detta snabba maktgrepp.
3) Att ge konkreta förslag och exempel på vad vi som civilsamhälle kan och bör göra i vart och ett av våra länder.
Tanken är att tydligt avslöja och dissekera WHO:s
hemliga maktövertagande ur ett juridiskt och vetenskapligt perspektiv för den gemensamma medborgaren. Efter alla expertpresentationer kommer detta evenemang att resultera i en lista med frågor och krav till Europeiska kommissionen för att driva den parlamentariska debatten.
EXPERTER:
• Prof. Mattias Desmet (Belgien)
• Prof. Michael Geistlinger (Österrike)
• Prof. Andreas Sönnichsen (Österrike)
• Dr. Peter McCollough (USA)
• Dr Beate Pfeil (Tyskland)
• Dr. David E. Martin (USA)
• Dr. Maria Hubmer-Mogg (Österrike)
• Dr. Renate Holzeisen (Italien)
• Philipp Kruse, advokat (Schweiz)
Värd för parlamentsledamöter:
• MEP Christine ANDERSON (Tyskland)
• MEP Mislav KOLAKUŠIĆ (Kroatien)
• MEP Ivan SINČIĆ (Kroatien)
• MEP Cristian TERHES (Rumänien)
• MEP Virginie JORON (Frankrike)
Slut citat.

LÄS OCKSÅ OM HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare här
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

Läs och se ytterligare mer
HUR MÅNGA SKA DÖMAS I SVERIGE UTIFRÅN NURNBERG KODEN?
https://rumble.com/v3hou7y-hur-mnga-ska-dmas-i-sverige-utifrn-nrnberg-koden-svensktextad.html

Läs mera här om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare:
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet
Se videos och läs mera mera :
Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…
https://expose-news.com/2023/09/13/confirmed-covid-19-is-man-made/
Officiella rapporter från regeringschefer över hela världen visar att covid-”vaccination” orsakar avfolkning i en skrämmande takt
https://expose-news.com/2023/09/13/government-reports-prove-depopulation-by-covid-vaccination/
Experter uppskattar att 20 miljoner redan är döda på grund av covid-vaccination och över 2 miljarder skadade
https://twitter.com/CartlandDavid/status/1701959741960822993
Uppskattningar som sammanställts från sammanställda data tyder på att så många som 20 miljoner människor världen över har dött hittills av skotten, medan ytterligare 2,2 miljarder har drabbats av skador – och vi har bara precis kommit igång.
https://expose-news.com/2022/10/01/20milllion-dead-covid-vaccination/
COVID-19: Hur det största brottet mot mänskligheten utvecklades
Oavsett vilket måste vi arrestera alla som är inblandade i beslutsprocessen.
https://expose-news.com/2023/09/13/covid-19-how-the-greatest-crime-against-humanity-unfolded/

PCR TEST BEDRÄGERIET KOSTADE SKATTEBETALARNA 26-30 MILJARDER, ALLT VAR PLANERAT!
Till er alla delgivna FAKTA & BEVIS om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÅGERIET som ni alla är delaktiga i och medansvariga i är ett NOTORISKT FAKTUM och kostade bara det i reda pengar skattebetalarna 26-30 miljarder av skattebetalarnas medel, och allt var planerat!
Leveranserna av PCR TESTERNA skedde redan 2017-2018 till de involverade staterna i detta gigantiska BEDRÄGERIE med PCR TESTER som icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga(Portugal domarna hösten 2020, 2 fastställande domar inom EU), vilket FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satte på pränt i FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva fastställde redan 2020-07-21!
Men detta delgavs inte nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare officiellt i SVT/SR/TV4 via pressmeddelande eller presskonferens från Sveriges regering eller Folkhälsomyndigheten, alltså det undanhölls och underläts AVSIKTLIGT och planerat att komma era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn till del. Detsamma gjordes därmed också av Sveriges alla 21 Regioner, deras politiker och deras anställda dvs. undanhöll och underlät att delge vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satt på pränt 2020-07-21 nämligen i egna VÄGLEDNINGAR vad du/ni redan tidigare av SVERIGE GRANSKAS delgivits om, citat
redan 2020-07-21 var fastställt och som ”hugget i sten” inom Folkhälsomyndigheten, citat
PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.
Slut citat.

Beviset finns i PDF fil att laddas ner här via denna länk
https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2

Fakta och Bevis om PCR TESTBEDRÄGERIET från Folkhälsomyndigheten finner du i denna PDF fil från Folkhälsomyndigheten av datum 2020-07-21
Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020 07 21
https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

SE OCKSÅ DESSA VIDEOS
CV19 injicerade är sjuka Super Spridare
https://rumble.com/v3gjips-cv19-injicerade-r-sjuka-super-spridare.html
Pandemin var ett biologiskt vapen för folkmord enligt Dr. David E Martin
https://rumble.com/v3fw3b2-pandemin-var-ett-biologiskt-vapen-fr-folkmord-enligt-dr.-david-e-martin.html
Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html
SASHA LATYPOVA delger fakta och bevis om Militariserad hälso-och sjukvård/biovapen mot mänskligheten
https://rumble.com/v3dl592-sasha-latypova-delger-fakta-och-bevis-om-militariserad-hlso-och-sjukvrdbiov.html
Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31
https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html
Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

Ulf Bittner
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/
SVERIGE GRANSKAS
https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos
https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas
SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER
https://twitter.com/SverigeGranskas
SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE
https://rumble.com/c/c-3348662
Sverige
e-post [email protected]
e-post [email protected]
e-post [email protected]
telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)
SKYPE nr voulf56