• Arkiv

Gratis blogg från Bloggproffs.se
blogglista.se
Skapa din proffsiga hemsida med inbyggd blogg på N.nu      Se exempel på hemsidor i N.nu katalogen

SVERIGE GRANSKAS: Dr Mikael Nordfors WORLD DOCTORS ALLIANCE 2020 10 25

 

Vänligen sprid vidare i alla dina nätverk, manifestation i Stockholm lördag 31 oktober 2020, lyssna och läs undertexten och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

 

 

SVERIGE GRANSKAS

Dr Mikael Nordfors WORLD DOCTORS ALLIANCE 2020 10 25

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-mikael-nordfors-world-doctors-alliance-2020-10-25

 

 

 

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS/SWEDEN EXAMINED: Dr. Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud 2020 10 20

 

Must listen to this  interview, and  spread it in all your networks

 

 

Måste lyssnas på denna intervju, läs undertexten och sprid vidare i alla dina nätverk

 

 

SVERIGE GRANSKAS/SWEDEN EXAMINED

Dr. Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud 2020 10 20

 

 

Listen to the interview, read the subtitles and spread the word in all your networks

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-2020-10-20

 

 

 

 

 

VACCIN VANSINNET: Karen Hækkerup (Generalsekretær, UNICEF Danmark) om at hele planeten skal vaccineres mod corona

 

 

Måste ses och spridas vidare om VACCIN VANSINNET/MEDICAL TYRANNY, publicerat 2020-10-19 citat

 

Karen Hækkerup (Generalsekretær, UNICEF Danmark) om at hele planeten skal vaccineres mod corona

https://youtu.be/EJyVVmfa_ZI

 

 

SVERIGE GRANSKAS : Johnny Casch bl.a. om Ole Dammegård turnen 2020 10 20

 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS

Johnny Casch bl.a. om Ole Dammegård turnen 2020 10 20

 

 

Lyssna och läs undertexten och sprid vidare i dina nätverk

https://soundcloud.com/ulf-bittner/johnny-casch-bla-om-ole-dammegard-turnen-2020-10-20

 

 

 

Mörkningen av Corona bedrägeriet, BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare fortsätter inom huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige!

 

Alla bör ställa sig frågan om varför Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, och ytterst ansvarige myndighetschefen Petra Lundh fortsätter mörka om Corona bedrägeriet och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare.

 

 

 

Mörkningen av Corona bedrägeriet, BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare fortsätter inom huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige!

 

Skrivelsen till ytterst ansvarige myndighetschefen Petra Lundh, via e-post, du ser den i sin helhet här nedan. citat

 

Från: eueeshealthcare [mailto:[email protected]]
Skickat: den 19 oktober 2020 20:42
Till:[email protected]’; ‘[email protected]
Kopia:[email protected]
Ämne: Mörkningen av Corona bedrägeriet, BROTT MOT MÄNSKLIGEHETEN och nationen Sveriges medborgare fortsätter inom huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige!
Prioritet: Hög

 

Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret)                       

Petra Lundh, myndighetschef

[email protected]

[email protected]

 

Kopia för kännedom, den anställde

Niklas Gustafsson

Verksarkivarie / Dataskyddsombud

Rättsavdelningen

Box 5553 | 114 85  Stockholm

Östermalmsgatan 87C

Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad/ registerutdrag/diarieutskrift med vändande e-post till [email protected] , därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet som myndighetschefen utser som handläggare.

 

All kommunicering ska ske via e-post

 

Sekretessprövning; upphäver all sekretess då ärendet är av mycket stort allmänt intresse för alla nationen Sveriges medborgare utifrån rättssäkerhets fråga och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare

 

 

2020-10-19

 

 

Mörkningen av Corona bedrägeriet, BROTT MOT MÄNSKLIGEHETEN och nationen Sveriges medborgare fortsätter inom huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige!

 

Dessutom stöld av skattemedel, skattebetalarna i Sverige mister därmed förtroendet för Åklagarmyndigheten i Sverige, trovärdigheten är förbrukad, när ytterst ansvarige myndighetschefen Petra Lundh uppenbart tillåter detta och som synes beskyddar sådan olaglig verksamhet dvs. stöld av skattemedel.

 

 

 

Bästa ytterst ansvarige myndighetschef Petra Lundh

 

 

Se mailet nedan, fullständigt godtycke och egna skönsmässiga personliga bedömningar i en textmassa från din anställde Niklas Gustafsson, av den 19 oktober 2020 08:49.

 

 

Lika behandling inför lag, att åtfölja lag

 

Den anställde påstår, fullständigt godtyckligt och skönsmässigt, citat;

 

Åklagarmyndigheten lämnar endast ut kopia av allmän handling på papper. Till vilken adress önskar du få handlingarna skickade?

 

 

Bevis på att detta påstående är ren skär lögn, se bifogade pdf filen AMR……., som skickats via e-post från Utvecklings Centrum i Stockholm till Ulf Bittner, citat

 

Från: Reg Utvecklingscentrum [mailto:[email protected]]
Skickat: den 23 juni 2020 09:11
Till: Ulf Bittner
Ämne: SV: ÅKLAGARMYNDIGHETEN AMR- 246s-20 omprövning…, om 26 sidor jämte bilagor enligt bilageförteckning

 

Din begäran om omprövning av AMR-2465-20 handläggs i AMR-4533-20. Handläggare är överåklagare Mats Svensson.

 

 

 

Registrator

 

Utvecklingscentrum

Box 1004

101 38 Stockholm

Tel: 010-562 54 15 Fax 010-562 60 14

[email protected]

www.aklagare.se

 

Slut citat.

 

 

 

Bästa myndighetschef Petra Lundh, att missbruka skattemedel, som bevisligen sker inom huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige, där du är ytterst ansvarig för ”stöld av skattemedel”!

 

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.”

 

 

 

Att som den anställde, som du är ytterst ansvarig för Petra, aktivt bedrägligt grovt vilseleder i dennes makt- och myndighetsutövning gentemot allmänheten är uppenbart vad du som ytterst ansvarig myndighetschef står bakom och beskyddar, för annars hade detta aldrig hänt!

 

 

 

Ledaren och myndighetschefen Petra Lundh har att ”rätta in sig i ledet” och bevisligen säkerställa att svensk grundlag säkerställs åtföljas till punkt och pricka av alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Se bifogade pdf filer från Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten, där också bevis finns för att dessa skickas via e-post till Ulf Bittner från denna dag.

 

Så ska det se ut om man inte mörkar om Corona bedrägeriet och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare.

Och så ska rättssäkert säkerställas inom huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige!

 

 

Dvs. likabehandlings principen och rättssäkerhetsprincipen, som uppenbart härmed måste delges myndighetschefen Petra Lundh.

 

 

 

Emotser mycket skyndsam handläggning och beslut undertecknad av ytterst ansvarige myndighetschefen Petra Lundh, se tidigare skrivelse av lö 2020-10-17 17:01 från Ulf Bittner, 21 sidor, citat

 

Från: Ulf Bittner [mailto:[email protected]]
Skickat: den 17 oktober 2020 17:01
Till:[email protected]’; ‘[email protected]
Ämne: Åklagarmyndigheten i Sverige huvudkontoret och ytterst ansvarige myndighetschef Petra Lundh om mörkandet av Corona bedrägeriet & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare
Prioritet: Hög

 

Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret)                         sida 1 av 21

 

 

Slut citat.

 

 

 

Utöver tidigare begärt beslut begäres att den anställde tas ur tjänst med omedelbar verkan och särskilt då utifrån att det skulle kosta skattebetalarna, ännu mera stöld av skattemedel, ytterligare mera skattemedel om denne anställdes godtycke och skönmässiga egna påhitte lagar får gälla inom Åklagarmyndigheten i Sverige huvudkontoret.

 

 

Dvs. skicka brev. Kostar porto, brevpapper och kuvert dessutom någon som ska göra det, det tar tid! Därtill miljöförstöring!

 

 

Bevisligen skapas en pdf fil och skickas via e-post snabbt, enkelt och kostnads effektivt, alltså är mycket mer kostnadseffektivt och därtill precis så enkelt och rättssäkert det kan bli, när skattebetalaren så begär, eller erbjuds av er den möjligheten(informations och upplysningsplikten)

 

 

Inte som nu diktatoriskt som i en diktatur, där en anställd ”små påve” tillåts härja fritt på skattebetalarnas bekostnad, tack vare att du som ytterst ansvarig myndighetschef tillåter det Petra Lundh!

 

 

Begär att dagboksblad/registerutdrag skickas med vändande e-post, i detta ärende, och de massutskick, som bl.a. Folkhälsomyndigheten och Socialdepartementet med många flera får del av från undertecknad

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter, som värnar om svensk grundlag och att Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, ska upprätthålla rättssäkerhet gentemot alla nationen Sveriges medborgare, särskilt när det gälla generella och systematiska BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare av den samhällsfarligaste KLANEN I SVERIGE, nämligen klanen UTAN PERSONLIGT ANSVAR!

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://soundcloud.com/ulf-bittner

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

This message is meant for the addressee only and may contain confidential and legally privileged information. Any unauthorised review, use, copying, storage, disclosure or distribution of this e-mail and any attachments is strictly prohibited. If you are not the named recipient or have otherwise received this communication in error, please destroy this message from your system and kindly notify the sender by e-mail. Thank you for your co-operation

 

Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA.

 

WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment.

 

Från: Gustafsson Niklas [mailto:[email protected]]
Skickat: den 19 oktober 2020 08:49
Till: eueeshealthcare
Kopia: Reg Huvudkontoret
Ämne: SV: Mänskligheten reser sig mot Corona bedrägeriet och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN…. DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 32 Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare, du läser mera i den bifogade filen TILL..

 

Hej!

 

Åklagarmyndigheten lämnar endast ut kopia av allmän handling på papper. Till vilken adress önskar du få handlingarna skickade?

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

Niklas Gustafsson

Verksarkivarie / Dataskyddsombud

 

Rättsavdelningen

Box 5553 | 114 85  Stockholm

Östermalmsgatan 87C

 

Slut citat

 

BILAGORNA TILL SKRIVELSEN SER DU HÄR NEDAN

 

Regerings kansligets registrator 2020 10 19

 

Folkhäsomyndighetens registrator 2020 10 19

 

Registerutdrag 00029-2020 – 2020-10-19

 

RK_Innehallsforteckning_1053 2020 10 19

 

AMR-4533-20 ÅKM 2020 10 19

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE: BERLIN 10102020: BETTER NORMAL, NOT NEW NORMAL – WWW.ACU2020.ORG – WORLD DOCTORS ALLIANCE

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

BERLIN 10102020: BETTER NORMAL, NOT NEW NORMAL – WWW.ACU2020.ORG – WORLD DOCTORS ALLIANCE

https://www.bitchute.com/video/BBpb7tjzVbsB/

 

 

 

 

DEN KRIMINELLA LÄKEMEDELSINDUSTRIN & SKOLMEDICINEN DÖDAR: ”Läkare starkt kritisk till svensk vård: Big pharma-korruption dödar fler än covid-19″

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk, du förstår strax mera och varför!

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH TORTYR presteras dagligen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare inom skolmedicinen och den kriminella läkemedelsindustrin.

 

Denna skadar och dödar verksamhet är inte på något sätt förenlig med att åtfölja svensk lag eller säkerställa de grundläggande mänskliga rättigheterna.

 

Under pågående CORONA BEDRÄGERIET 2020 kommer denna skadar och dödar verksamhet upp i dager ytterligare eftersom BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare nu uppmärksammas ytterligare mera internationellt

 

Se videon  Crimes against Humanity

https://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ

 

 

Läkare i Sverige som har insett detsamma om vansinnet inom Vård Sverige /skolmedicinen och den kriminella läkemedelsindustrin och träder fram offentligt om detta utsätts för något fruktansvärt omänskligt i Sverige

 

Se denna video intervju och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Läkare starkt kritisk till svensk vård: Big pharma-korruption dödar fler än covid-19

https://www.youtube.com/watch?v=lrE3Ej_y3ck&feature=youtu.be

 

 

Se också denna video om den skadar och dödar verksamhet som bedrivs inom skolmedicinen, och i Sverige beskyddas av Sveriges Regering med flera inom den samhällsfarligaste KLANEN I SVERIGE, klanen UTAN PERSONLIGT ANSVAR, citat

 

What They Don’t Want You to Know | Dr. Bruce Lipton (MUST SEE!!!)

https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU

 

 

Noteras särskilt;

Dödsorsak för mänskligheten är i denna ordning

  1. Läkemedel och läkarnas diagnoser

  2. Hjärt o kärlsjukdomar

  3. Cancer

 

 

Läs också denna fakta artikel om skadar och dödar verksamheten inom skolmedicinen och den kriminella läkemedelsindustrin, citat

 

Pharma Death Clock website launched: Find out how many millions of people Big Pharma has killed since January 1, 2000

https://www.naturalnews.com/052613_pharma_death_clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

 

 

 

Ytterligare mera fakta, citat

 

BIG PHARMA’S CHEMICAL WARFARE ON HUMANITY DWARFS THE NUMBER OF VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS AND ACTS OF TERRORISM COMBINED…

 

 

While drug companies profit billions, people are dying by the millions.

https://pharmadeathclock.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statsminister Stefan Löfvens Sveriges Regering m.fl. & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare

 

 

Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare i pågående CORONA BEDRÄGERIET är uppenbart mycket allvarligt.

 

Hur ska så allvarliga brottsmisstankar kunna undanröjas den samhällsfarligast KLANEN I SVERIGE, klanen UTAN PERSONLIGT ANSVAR?

 

Citat

 

Sveriges Regering och statsminister Stefan Löfven m.fl. har förmodligen skrivit under sina egna ”dödsdomar”!

 

 

Är dessa alla betjänta och högst kvalificerade för palliativ vård?

 

 

Eller ska de alla rannsakas för generellt och systematiskt planerat BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare?

 

Slut citat

 

Du läser mera i  pfd filen här nedan och sprider vidare i alla dina nätverk

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2020 10 19 A

 

 

Läs också

 

Läs gällande lag om BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN I SVERIGE, citerar lösryckta delar, läs hela, citat

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

 

 

Brott mot mänskligheten

 

 

2 §  För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som

  1. dödar en person som ingår i gruppen,

  2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,

 

 

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

 

Slut citat

 

 

 

 

 

 

 

 

CORONA BEDRÄGERIET MEDICAL FASCISM : World leaders are planning new lock downs to introduce “The World Debt Reset Program” which includes universal basic income and vaccination requirements

 

 

MEDICAL FASCISM INGÅR I CORONA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

 

Corona bedrägeriet publicerat 2020-10-19, sprid vidare om detta planerade Corona bedrägeri mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

 

 

World leaders are planning new lock downs to introduce “The World Debt Reset Program” which includes universal basic income and vaccination requirements

 

 

(Natural News) World leaders are preparing for a second and third wave of covid-19 cases and are fine-tuning their lock down strategies which will be implemented late in 2020 and into 2021.

 

Their planning involves the development of a new world economy, one that introduces medical fascism as a permanent way of life.

 

A Canadian whistle blower came forward with the plans. The whistle-blower is on the Liberal Party of Canada’s Strategic Planning Committee, which operates under the direction of Canada’s Office of the Prime Minister (PMO).

 

 

 

Slut citat, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.naturalnews.com/2020-10-19-world-leaders-planning-world-debt-reset-program.html

 

 

MÅSTE LÄSAS: Open letter to the UK Government, Governments of the World and the Citizens of the World

 

 

Open letter to the UK Government, Governments of the World and the Citizens of the World

WDAOpenLetter

 

Du hittar detta öppna brev även här

WORLD DOCTORS ALLIANCE

https://worlddoctorsalliance.com/

 

 

SKRIV PÅ OCH STÖD DET ÖPPNA BREVET

https://worlddoctorsalliance.com/contact/