• Arkiv

Gratis blogg från Bloggproffs.se
blogglista.se
Skapa din proffsiga hemsida med inbyggd blogg på N.nu      Se exempel på hemsidor i N.nu katalogen

Riksdagsledamot Elsa Widding ”karusellen” har avsiktligt snurrat förbi att det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 22

 

 

Riksdagsledamot Elsa Widding ”karusellen” har avsiktligt snurrat förbi att det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET  — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 22

 

 

Till denna delgivning är bifogat 3 bilagor, du ser dem här nedan

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze  2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 22 maj 2024 10:05

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Riksdagsledamot Elsa Widding ”karusellen” har avsiktligt snurrat förbi att det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET
Prioritet: Hög

 

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING

Riksdagsledamot Elsa Widding ”karusellen” har avsiktligt snurrat förbi att det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET

Läs mer om vad riksdagsledamot Elsa Widding officiellt  offentligt publicerat här

https://www.mynewsdesk.com/se/elsa-widding-ab

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren till [email protected]

 

2024-05-22

 

Riksdagsledamot Elsa Widding ”karusellen” har avsiktligt snurrat förbi att det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET

 

Trots att riksdagsledamot Elsa Widding, partilös oberoende, inte har någon partipiska som styr hennes val om vad som i sak ska drivas i hennes agenda i Sveriges riksdag, så konstateras att

 

 1. Riksdagsledamot Elsa Widding har offentligt delgett om att hon är fullt medveten om att det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET är ett bedrägeri, ett bedrägeri som i lagens mening enligt Brottsbalken ska anmälas, om kännedom om brottet existerar, så har inte gjorts av riksdagsledamot Elsa Widding.

 

 1. Vad som är allmänt känt är att det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET är också i Folkhälsomyndighetens Vägledningar där det är  fastställt och bekräftat redan 2020-07-21, vilket alla politiska partierna i Sveriges riksdag och riksdagsledamot Elsa Widding är delgivna om av Margaretas Skantze, ass professor läkare doktor Björn Hammarskjöld och SVERIGE GRANSKAS/ Ulf Bittner över mycket lång tid.

 

 1. Riksdagsledamot Elsa Widding och alla politiska partierna i Sveriges riksdag är delgivna om att det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET.

 

 1. Alla politiska partierna i Sveriges riksdag och därmed alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag, inklusive den partilöse oberoende riksdagsledamoten Elsa Widding bör kunna läsa innan till i Brottsbalken och svensk grundlag Regeringsformen vad som gälla i sakfrågan om av dem alla känt om anmälan av detta gigantiska enorma BEDRÄGERI som uppenbart det icke vetenskapliga och icke tillförlitliga PCR TEST BEDRÄGERIET hör hemma nämligen i en anmälan till rättsvårdande myndighet där såklart förundersökning ska inledas utifrån att det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET kostat skattebetalarna och väljarna minst 26-30 miljarder.

 

 1. Alltså ingen av de folkvalda i Sveriges riksdag har presterat och levererat en sådan brottsanmälan om detta gigantiska enorma planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödlig utgång för mänskligheten och nationen Sveriges folk och dessutom är igångsatt planerat kriminellt tillsammans med främmande makt WHO TERROR AGENDA, ett planerat kriminella HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk,  i akt, mening och syfte att kriminellt planerat försätta mänskligheten och nationen Sveriges Folk i SKRÄCK & RÄDSLA för att bana vägen för biovapen ”vaccinerna”, som skulle varit förbjudna för länge sedan efter som dessa skadar och dödar mänskligheten kriminellt planerat utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament mänskligheten.

 

 1. Således också  planerad kriminell terror och statsterrorism mot nationen Sveriges Folk som Staten Sverige är delaktiga i och medansvariga till som fått dödliga effekter för mänskligheten och nationen Sveriges folk! Kom ihåg att Sveriges regering och Sveriges riksdag, före valet 2022  alla var synnerligen väl informerade om att det planerade kriminella utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödliga effekter, sanningen, fakta och bevis finns som ingen kommer undan nämligen Folkhälsomyndighetens egna Vägledningar av 2020-07-21.

 

Alltså som gick ut till alla Sveriges 21 Regioner, som också såklart är känt av f.d. statsminister Stefan Löfven, f.d. statsminister Magdalena Andersson, f.d. socialminister Lena Hallengren och nuvarande statsminister Ulf Kristersson, nuvarande justitieminister Gunnar Strömmer, nuvarande socialminister Jacob Forssmed, nuvarande justitieutskottets ledamöter i Sveriges riksdag, nuvarande socialutskottets ledamöter i Sveriges riksdag och riksdagsledamot Elsa Widding.

 

 1. Riksdagsledamot Elsa Widding bedriver i Sveriges riksdag debatter om allt men inteen enda debatt i Sveriges riksdag, ännu, vad som fäller HELA KORTHUSET nämligen detta gigantiska bedrägeriet, planerat kriminellt PCR TEST BEDRÄGERIET, där skattebetalarna och väljarna blivit bedrägligt planerat och kriminellt blåsta på minst 26-30 miljarder som därtill fått dödliga effekter, ett gigantiskt HÖGFÖRRÄDERI tillsammans med främmande makt WHO TERROR AGENDA, som fått dödliga effekter för mänskligheten och nationen Sveriges folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna.

 

 1. Alltså en fullständig POLITISK SYSTEMKOLLAPS i Sveriges riksdags alla politiska partierna och riksdagsledamot Elsa Widding, partilös oberoende, Alla i Sveriges riksdag är mer måna om sin utkomst via skattemedel, sin maktposition, därför är det ingen av de 349 folkvalda som anmält till rättsvårdande myndighet om vad som FÄLLER HELA KORTHUSET nämligen det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödlig effekt och kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder.

 

 1. Att därtill nationen Sveriges folk tack vare ovan omnämnda församling/klan Sveriges riksdag också är delaktiga i och medskyldiga till att skadar och dödar biovapen ”vaccinerna” finns på marknaden i Sverige och inte stoppats trots att dessa i denna klan är mycket väl informerade om att utan det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET ingen pandemi, som den synnerligen samhällsansvarstagande Margareta Skantze delgett om till alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag i februari 2024, se bilagda bifogade PDF PCR bedrägeri.

 

 1. Effekter av detta som nu delgivits återigen om blir när detta kommer till allmänhetens kännedom på bred front kommer Sveriges regering och Sveriges riksdag tvingas att avgå, för ingen av dessa har legitimt stöd i svensk grundlag Regeringsformen eller Brottsbalken för vad dessa sammantaget, före valet 2022 och efter valet 2022, för vad dessa sammantaget presterat och levererat gentemot nationen Sveriges Folk, skattebetalarna och väljarna.

 

Du läser mera i de tre bifogade PDF filerna

 

PCR Bedrägeri

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA….

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu

 

 

Läs och se  också vad som delgivits tidigare som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse

 

Sveriges riksdag — Total systemkollaps inom det politiska systemet i Sveriges riksdag, regeringen och riksdagen ska avsättas med omedelbar verkan SVERIGE GRANSKAS 2024 05 21

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/21/sveriges-riksdag-total-systemkollaps-inom-det-politiska-systemet-i-sveriges-riksdag-regeringen-och-riksdagen-ska-avsattas-med-omedelbar-verkan-sverige-granskas-2024-05-21/

 

Staten Sverige  bedriver SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET mot sin egen befolkning ”Receptbelagda läkemedel är den ledande dödsorsaken” SVERIGE GRANSKAS 2024 05 20

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/20/staten-sverige-bedriver-samhallsfarlig-verksamhet-mot-sin-egen-befolkning-receptbelagda-lakemedel-ar-den-ledande-dodsorsaken-sverige-granskas-2024-05-20/

 

 

NÄR DÖDEN KNACKAR PÅ DÖRREN med SVARA DOKTORN  SVERIGE GRANSKAS 2024 05 20

https://rumble.com/v4wb9wl-nr-dden-knackar-p-drren-med-svara-doktorn.html

 

Överföring/Shedding en samhällsfara: Med Trond Wilhelmsen SVERIGE GRANSKAS 2024 05 17

https://rumble.com/v4vsjii-verfringshedding-en-samhllsfara-med-trond-wilhelmsen.html

 

 

 

Har du/ni som delgives denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS annan uppfattning äger du/ni bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt OFFENTLIGT, dock senast 2024-05-29

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

Sveriges riksdag — Total systemkollaps inom det politiska systemet i Sveriges riksdag, regeringen och riksdagen ska avsättas med omedelbar verkan SVERIGE GRANSKAS 2024 05 21

 

 

Sveriges riksdag — Total systemkollaps inom det politiska systemet i Sveriges riksdag, regeringen och riksdagen ska avsättas med omedelbar verkan SVERIGE GRANSKAS 2024 05 21

 

Till denna delgivning är bifogat 3 bilagor, du ser dem här nedan

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze  2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 21 maj 2024 08:57

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Total systemkollaps inom det politiska systemet i Sveriges riksdag, regeringen och riksdagen ska avsättas med omedelbar verkan SVERIGE GRANSKAS 2024 05 21
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är offentligt publicerad här

 

SAMHÄLLFARLIG VERKSAMHET BESKYDDAS AV ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG UTAN STÖD I SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN

Detta inkluderar såklart också riksdagsledamot Elsa Widding, oberoende partilös.

 

FULLSTÄNDIG SYSTEMKOLLAPS I DET SVENSKA POLITISKA SYSTEMET EFTERSOM ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG, FÖRE VALET 2022 & EFTER VALET 2022,  BESKYDDAR SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET &  ÄR DELAKTIGA I OCH MEDSKYLDIGA TILL FRÅMMANDE MAKTS WHO TERROR AGENDAN

 

Total systemkollaps inom det politiska systemet i Sveriges riksdag, regeringen och riksdagen ska avsättas med omedelbar verkan utifrån vad svensk grundlag Regeringsformen ger vid handen –  SVERIGE GRANSKAS 2024 05 21

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren till [email protected]

 

Alltså total systemkollaps i det politiska systemet i Sverige som beskyddar det planerade kriminella utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIGA EFFEKTER.

 

Har du/ni som enskild folkvald riksdagsledamot annan uppfattning än vad som delges i denna delgivning äger varje enskild riksdagsledamot BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT gentemot skattebetalarna och väljarna, era uppdragsgivare, mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-28.

 

Bevisa var i svensk grundlag Regeringsformen du som enskild folkvald riksdagsledamot har fullständigt stöd för att beskyddar det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIG EFFEKT för mänskligheten och nationen Sveriges Folk

 

Alltså ett planerat HÖGFÖRRÄDERI, planerat FOLKMORD, planerat BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN m.m. utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIGA EFFEKTER för mänskligheten och nationen Sveriges Folk.

 

SANNINGEN, fakta och bevis ska fram i ljuset utifrån att sakfrågan berör nationen Sveriges Folks ”nationens säkerhet”, liv, hälsa och framtida livskvalitet. Systemkollapsen inom Sveriges alla politiska partierna, inkluderat den partilöse oberoende riksdagsledamoten Elsa Widding, som alla uppenbart bevisligen inte har fört upp i OFFENTLIG debatt i Sveriges riksdag, före valet 2022 eller efter valet 2022, om SANNINGEN, fakta och bevis som delgivits till dessa före valet 2022 och efter valet 2022 om det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIGA EFFEKTER för mänskligheten och nationen Sveriges Folk.

 

Har du som folkvald riksdagsledamot annan enskild uppfattning i denna sakfråga äger du BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-28.

 

EFEKTEN UTIFRÅN DETTA HÖGFÖRRÄDERI MED MERA SOM DENNA FULLSTÄNDIGA SYSTEMKOLLAPS INNEBÄR INOM ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG BLIR …….

 

Alltså att alla beslut som fattats sedan 2020 när dessa systemkollapsade politiska partierna i Sveriges riksdag införlivade sig och anslöt sig till den kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament  WHO TERROR AGENDAN mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk

 

 • att Sveriges riksdags alla systemkollapsade partierna samverkar med den kriminella planerade WHO TERROR AGENDAN som fått dödliga effekter för mänskligheten och nationen Sverige Folk och därmed och därefter är alla beslut fattade i Sveriges riksdag nullitet, dvs. fullständig systemkollaps inom de politiska partierna i Sveriges riksdag, som inte alls längre företräder nationen Sverige Folk och nationen Sveriges Folk intressen.

 

 

NULLITET, citat

Nullitet (franskanullité, av latinnu’llus, ”ingen, betydelselös”) är i juridiken en ogiltig handling. En företeelse är en nullitet, om det räknas som om den aldrig har inträffat. Att göra något till en nullitet kallas att annullera saken.

juridisk mening kallas en rättshandling en nullitet, när den är utan verkan på grund av att någon nödvändig förutsättning saknats när den tillkom. I sådana fall får rättshandlingen inte den rättsverkan den annars skulle fått.

Källa till ovan citerat

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nullitet

 

 

SANNINGEN SKA FRAM I LJUSET & OFFENTLIGHETEN

 

En regering och riksdag i Sverige över dessa år, före valet 2022 och efter valet 2022, som i samverkan och samarbete med främmande makt WHO TERROR AGENDA planerat och kriminellt utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET säkerställer att försätta nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna i SKRÄCK & RÄDSLA med ett icke vetenskapligt och icke tillförlitligt planerat kriminellt PCR TEST BEDRÄGERI som fått DÖDLIGA EFFEKTER för mänskligheten och nationen Sverige Folk ska tvingas att avgå med omedelbar verkan av deras uppdragsgivare skattebetalarna och väljarna, och det finns legitimt stöd för detta!

 

Har du/ni som delgivits denna delgivning annan uppfattning så äger du/ni BEVISBÖRDAN att mycket skyndsamt OFFENTLIGT  bevisa det motsatta, dock senast 2024-05-28.

 

Sanningen, fakta och bevis finner du återigen i de bifogade PDF filerna, 3 till antalet, som återigen bifogas som bifogade filer

 

PCR bedrägeri 240213

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET….., fördjupning.

 

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

 

 

Är något oklart eller otydligt eller går över din kompetens vänligen återkoppla mycket skyndsamt, hoppas din kompetens innefattar att kunna läsa innantill, för sanningen, fakta och bevis finns i de 3 bifogade PDF filerna.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staten Sverige bedriver SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET mot sin egen befolkning ”Receptbelagda läkemedel är den ledande dödsorsaken” SVERIGE GRANSKAS 2024 05 20

 

 

Staten Sverige  bedriver SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET mot sin egen befolkning ”Receptbelagda läkemedel är den ledande dödsorsaken” SVERIGE GRANSKAS 2024 05 20

 

 

Till denna delginving bifogas 3 PDF filer, du läser dem här

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze  2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 20 maj 2024 16:06

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Staten Sverige bedriver SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET mot sin egen befolkning ”Receptbelagda läkemedel är den ledande dödsorsaken”
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren till [email protected]

 

Staten Sverige  bedriver SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET mot sin egen befolkning ”Receptbelagda läkemedel är den ledande dödsorsaken”,  var  har Sveriges regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten, SKR och Sveriges 21 Regioner och deras medlöpare stöd för denna SAMHÄLLSFARLIGA verksamhet i svensk grundlag Regeringsformen?

 

Den frågan ska såklart debatteras i Sveriges riksdag i OFFENTLIG DEBATT och alla politiska partierna ska såklart delge deras uppdragsgivare skattebetalarna och väljarna i OFFENTLIG DEBATT var alla politiska partierna i Sveriges riksdag har stöd i svensk grundlag Regeringsformen för att beskydda det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som bevisligen icke är vetenskapligt och icke trovärdigt enligt fastställande domar inom EU i portugisisk domstol i Portugal.

 

Du läser mer i de 3 bifogade PDF filerna.  Har du/ni i SVERIGES RIKSDAG och övriga omnämnda i denna delgivning annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att i OFFENTLIGT DEBATT bevisa det motsatta gentemot era uppdragsgivare skattebetalarna och väljarna mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-27

 

De 3 bifogade PDF filerna;

 

Alla modRNA-injektionerna med LNP måste stoppas och förbjudas nu….

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET HELA KORTHUSET FALLER MED…., fördjupning med/ om bl.a. Brottsbalken och vad svensk grundlag Regeringsformen delger om riksdagsledamöterna har för ansvar i samband med planerat Folkmord, planerat Brott Mot Mänskligheten, HÖGFÖRRÄDERIE i samverkan med främmande makt WHO TERROR AGENDA med mera.

 

PCR bedrägeri 240213

 Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi.

 

 Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige publicerade den 21 juli 2020 en vägledning till Sveriges regioner angående kriterier för bedömning av smittfrihet vid Covid-19. (Artikelnummer 20110.) Vägledningen uppdaterades den 30 november 2020.

Inledningsvis fastslår FHM följande:

 

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda denna test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Minst 26 miljarder svenska skattekronor bekostade PCR-testerna

 

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

Att Staten Sverige och de ovan omnämnda skadar och dödar sin egna befolkning och bedriver SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET mot skattebetalarna och väljarna är SANNINGEN utifrån fakta och bevis, du förstår ännu mer i den delen utifrån vad som SVERIGE GRANSKAS delger denna dag publicerat;

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER; NÄR DÖDEN KNACKAR PÅ DÖRREN med SVARA DOKTORN

 

https://rumble.com/v4wb9wl-nr-dden-knackar-p-drren-med-svara-doktorn.html

 

 

undertexten

 

2024-04-21
”Receptbelagda läkemedel är den ledande dödsorsaken” enligt Peter Gotzsche, medgrundare av Cochrane-samarbetet.

https://expose-news.com/2024/04/21/prescription-drugs-are-the-leading-cause-of-death-according-to-peter-gotzsche-co-founder-of-the-cochrane-collaboration/

 

Stötta Sven-Erik ”SVARA DOKTORN” Nordin med en gåva
Swisha till nr 0703916793 eller till bankkonto – 3021 22 82 190

Läs mer om och av SVARA DOKTORN
https://www.svaradoktorn.se/


Facebook SVARADOKTORN

 

Beställ boken NÄR DÖDEN KNACKAR PÅ DÖRREN, 328: – inkl. frakt
https://kungenavplantor.se/webshop/boken-nar-doden-knackar-pa-dorren/boken-nar-doden-knackar-pa-dorren

 

Om Anders Sydborg, se denna videointervju
https://www.youtube.com/watch?v=Hp3FpV9nEp0

 

Läs mer om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Läs även på Duck Duck Go
https://duckduckgo.com/?q=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet&atb=v314-1&ia=web

 

SE YTTERLIGARE VIDEOS I SVERIGE GRANSKAS SERIEN här
https://rumble.com/c/c-3348662

 

Du finner ytterligare mera här

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

NÄR DÖDEN KNACKAR PÅ DÖRREN med SVARA DOKTORN SVERIGE GRANSKAS 2024 05 20

 

NÄR DÖDEN KNACKAR PÅ DÖRREN med SVARA DOKTORN  SVERIGE GRANSKAS 2024 05 20

https://rumble.com/v4wb9wl-nr-dden-knackar-p-drren-med-svara-doktorn.html

 

 

 

Överföring/Shedding en samhällsfara: Med Trond Wilhelmsen SVERIGE GRANSKAS 2024 05 17

 

 

Överföring/Shedding en samhällsfara: Med Trond Wilhelmsen SVERIGE GRANSKAS 2024 05 17

https://rumble.com/v4vsjii-verfringshedding-en-samhllsfara-med-trond-wilhelmsen.html

 

 

 

Jimmie Åkesson, partiledaren & riksdagsledamot, och riksdagsledamot Elsa Widding med flera; Det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET …. SVERIGE GRANSKAS 2024 05 16

 

 

Jimmie Åkesson, partiledaren & riksdagsledamot, och riksdagsledamot Elsa Widding med flera; Det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET ….  SVERIGE GRANSKAS 2024 05 16

 

Bifogade filer till denna delgivning läser du här

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze  2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

Socialdepartementet RK_Innehallsforteckning_1053 2024 05 15

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/05/Socialdepartementet-RK_Innehallsforteckning_1053-2024-05-15.pdf

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 16 maj 2024 17:13

 

Till: ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Jimmie Åkesson, partiledaren & riksdagsledamot, och riksdagsledamot Elsa Widding med flera; Det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET ….
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning är OFFICIELLT publicerad här

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL PARTILEDARE & RIKSDAGSLEDAMOT JIMMIE ÅKESSON & RIKSDAGSLEDAMOT ELSA WIDDING(OBEROENDE PARTILÖS) med flera

 

 

Jimmie Åkesson, partiledaren & riksdagsledamot, och riksdagsledamot Elsa Widding med flera; Det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET bevisa OFFENTLIGT det motsatt om du/ni har annan uppfattning mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-23

 

Sveriges riksdag

Partiledare och riksdagsledamot  Jimmie Åkesson

 

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-och-partier/ledamot/jimmie-akesson_5ecb17ba-ebbe-4958-a142-a5134aff9808/

 

 

Riksdagsledamot Elsa Widding, oberoende partilös, med flera som delgives denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS.

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren till [email protected]

 

2024-05-16

 

Bästa Jimmie Åkesson och Elsa Widding ni har gemensamt med fd statsminister Stefan Löfven(S), Magdalena Andersson(S), Lena Hallengren(S) , ,Jacob Forssmed(KD), justitieminister Gunnar Strömmer(M) och statsminister  Ulf Kristersson(M) nämligen alla är delgivna om, från SVERIGE GRANSKAS över tid(så även alla politiska partierna i Sveriges riksdag) och beskyddar utan stöd i lag det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitaments PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Alltså som fått dödlig effekt för mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna, ett HÖGFÖRRÄDERI mot SVENSKA FOLKET tillsammans med FRÄMMANDE MAKT WHO:S TERROR AGENDA med det planerade kriminella icke vetenskapliga och icke tillförlitliga utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Har du/ni annan uppfattning äger du ni BEVISBÖRDAN att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt om var du/ni finner stöd för att BESKYDDA det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BERÄGERIET i svensk grundlag Regeringsformen, dock senast 2024-05-23.

 

 

Om så inte sker OFFENTLIGT kommer en Åklagaranmälan upprättas och ingivas till Åklagarmyndigheten, riksåklagaren och myndighetschefen Katarina Johansson Welin för vidare handläggning som denne finner utifrån gällande svensk grundlag Regeringsformen och Brottsbalken om delaktighet i och medskyldiga till de brottsmisstankar om  effekterna efter det kriminella planerade kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET och HÖGFÖRRÄDERI, därtill  brottsmisstankar som planerat utifrån gigantiska ekonomiska incitament Brott Mot Mänskligheten, Folkmord med mera.

 

 

Uppenbart är att bara brottsmisstanken om delaktighet i och medskyldighet till att inte någon av er gjort Åklagar anmälan själva om det planerade kriminella utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET bör kunna få enorma reaktioner hos svensk Folket. En förundersökning som då ska innehålla kontroll av era epost adresser och de poliska partiernas epost brevlådor kommer visa att över tid är ni alla delgivna om det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET över mycket lång tid, före valet 2022 och efter valet 2022, från SVERIGE GRANSKAS.

 

Därtill är sedan minst 2019 fram till dagsdatum det registrerat i laga ordning hos registrator vid Socialdepartementet, för detta år 2024 fram till dagsdatum se bifogade PDF filen Socialdepartementet ……2024 05 15.

 

I den bifogad PDF filen ALLT BÖRJADE MED….. kan du läsa mera om vad Brottsbalken delger om i sakfrågan om man inte anmäler brottsmisstankar om Brott som man känner till och därtill även läsa om vad som gälla för riksdagsledamöter i Sveriges riksdag enligt svensk grundlag Regeringsformen, vilket ni delgivits om sedan tidigare.

 

 

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

Den författade artikeln PCR bedrägeri av Margareta Skantze 2024-02-13 är delgiven till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter sen tidigare vilket såklart Margareta Skantze och undertecknad kan vittna om i domstol.  Varken riksdagsledamot Elsa Widding, oberoende partilös, eller någon att riksdagsledamot har säkerställt OFFENTLIG DEBATT i Sveriges riksdag trots att dessa folkvalda riksdagsledamöter är bevisligen delgivna om vad som delges av Margareta Skantze i bifogad PDF filen PCR bedrägeri. Alltså vilket befäster att alla Sveriges riksdags politiska partierna och riksdagsledamöterna BEDSKYDDAR utan stöd i lag det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödliga effekter för mänskligheten och nationen Sveriges Folk.

 

Har du/ni annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta  OFFENTLIGT vad som här ovan i texten delges mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-23

 

 

SVERIGE GRANSKAS erbjuder att göra intervjuer med Elsa Widding och Jimmie Åkesson därtill övriga delgivna så att du/ni kan delge OFFENTLIGT er uppfattning utifrån vad som delgivits alla delgivna denna delgivning av denna dag och sedan tidigare över tid.

 

SANNINGEN SKA FRAM OFFENTLIGT

 

Ass professor Björn Hammarskjöld  tar sitt samhällsansvar och delger nationen Sveriges folk SANNINGEN, vilket är OFFICIELLT publicera här av datum 2024-05-12, och kan såklart utifrån sanningen, fakta och bevis vittna under ed om detta i Sveriges riksdag och inför svensk fullständigt rättssäker domstol då ass professor Björn Hammarskjöld är spetsspecialist sakkunnig med högsta trovärdighet och är opartisk, saklig och objektiv, vilket uppenbart saknas helt inom Sveriges riksdag och Sveriges regering, som underlåter och undanhåller nationen Sveriges Folk, skattebetalare, barn, väljare och vårdkonsumenterna sanningen, fakta och bevis om det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER INTERVJU SOM ÄR AVGÖRANDE FÖR NATIONEN SVERIGES FOLKS SÄKERHET, LIV, HÄLSA & FRAMTIDA LIVSKVALITET

 

Förbjud injektionerna NU! med ass prof. Björn Hammarskjöld

 

 

https://rumble.com/v4v9riw-frbjud-injektionerna-nu-med-ass-prof.-bjrn-hammarrskjld.html

 

 

Undertext


Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

Läs mer av ass professor Björn Hammarskjöld
https://kostkunskap.blogg.se/2024/may/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu.html

 

Epost adress till ass professor Björn Hammarskjöld
[email protected]

 

Läs mer om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Läs även på Duck Duck Go
https://duckduckgo.com/?q=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet&atb=v314-1&ia=web

 

SE YTTERLIGARE VIDEOS I SVERIGE GRANSKAS SERIEN här
https://rumble.com/c/c-3348662

 

 

 

Riksdagsledamot Elsa Widding har sedan tidigare erbjudits intervju i SVERIGE GRANSKAS om det som bl.a. Margarets Skantze med stor samhälls ansvar delgivit till alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag, tyvärr har riksdagsledamot  inte alls besvarat denna inbjudan om intervju i SVERIGE GRANSKAS serien.

 

Däremot har riksdagsledamot Elsa Widding framträtt i intervjuer i SWEBB TV men undanhållit och underlåtit att ta upp de fakta och bevis som delgivits riksdagsledamot Elsa Widding från Margareta Skantze, ass professor Björn Hammarskjöld och undertecknad.

 

Alla bör ställa sig frågan om varför riksdagsledamot Elsa Widding gör så mot skattebetalarna och väljarna och därtill ifrågasätta om varför riksdagsledamot Elsa Widding inte säkerställt i Sveriges riksdag OFFENTLIG DEBATT utifrån vad som är allmänt känt nämligen att det kriminella planerade PCR TES BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET.

 

SWEBBTV har tidigare aktivt CENSURERAT om det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET, vilket du kan se om i denna SVERIGE GRANSKAS intervju med journalisten Jesper Johansson och ass professor Björn Hammarskjöld.

 

Censuren av det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET visar sig vara DÖDLIG-SVERIGE GRANSKAS

https://rumble.com/v32i00u-censuren-av-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrgeriet-visar-sig-vara-ddl.html

 

 

 

Är det något som är svårt att förstå eller oklart vänligen återkoppla mycket skyndsamt.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

Förbjud injektionerna NU! med ass prof. Björn Hammarskjöld – SVERIGE GRANSKAS DELGER INTERVJU SOM ÄR AVGÖRANDE FÖR NATIONEN SVERIGES FOLKS SÄKERHET, LIV, HÄLSA & FRAMTIDA LIVSKVALITET 2024 05 15

 

 

 

Förbjud injektionerna NU! med ass prof. Björn Hammarskjöld – SVERIGE GRANSKAS DELGER INTERVJU SOM ÄR AVGÖRANDE FÖR NATIONEN SVERIGES FOLKS SÄKERHET, LIV, HÄLSA & FRAMTIDA LIVSKVALITET  2024 05 15 

 

Se intrvjun och sprid vidare i alla dina nätverk

https://rumble.com/v4v9riw-frbjud-injektionerna-nu-med-ass-prof.-bjrn-hammarrskjld.html

 

 

 

 

partiledare Jimmie Åkesson — SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL RIKSDAGSLEDAMOT JIMMIE ÅKESSON OM PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET 2024 05 14

 

 

partiledare Jimmie Åkesson — SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL RIKSDAGSLEDAMOT JIMMIE ÅKESSON  OM PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET  2024 05 14

 

 

 

Till denna delgivning har bifogats filer du ser dom här nedan

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04 

 

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze  2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

Socialdepartementet RK_Innehallsforteckning_1053 2024 05 13

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/05/Socialdepartementet-RK_Innehallsforteckning_1053-2024-05-13.pdf

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 14 maj 2024 18:46

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL RIKSDAGSLEDAMOT JIMMIE ÅKESSON OM PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicera här

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL RIKSDAGSLEDAMOT JIMMIE ÅKESSON  OM PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET

Sveriges riksdag

Partiledare och riksdagsledamot  Jimmie Åkesson

 

Bild källa

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-och-partier/ledamot/jimmie-akesson_5ecb17ba-ebbe-4958-a142-a5134aff9808/

 

Kopia

Riksdagsledamot Elsa Widding, oberoende partilös

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren till [email protected]

 

2024-05-14

 

Bästa partiledare och riksdagsledamot Jimmie Åkesson

 

 

Såg just denna video med riksdagsledamot Jimmie Åkesson

Jimmie Åkessons tal till nationen 14 maj 2024

https://swebbtube.se/w/aRiVpkBupZe9kcJtfkNBA5

 

 

Till sak och vad tidigare är kommunicerat/ delgivet till Sveriges riksdags alla ledamöter och Sveriges riksdags alla politiska partierna, före valet 2022 och efter valet 2022,  men ej ännu debatterat offentligt i Sveriges riksdag

PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET

 

Läs bilagorna

Alla modRNA-injektionerna med LNP måst stoppas…….

 

PCR bedrägeri…..

 

ALLT BÖRJAD MED DET PLANRADE KRIMINELLA PCRT TEST BEDRÄGERIET …..

 

 

 

Citat

 

Den som är kunnig inser omedelbart de bakomliggande narrativen som just narrativ, en saga, ett

bedrägeri.

 

1 PCR-testbedrägeriet

Allt började med det planerade och misstänkt uppsåtliga, överlagda kriminella PCR testbedrägeriet. Här faller hela korthuset när vi får våra myndigheter och dess handläggare att följa lag.

För att bevisa smitta med Covid-19 används PCR-tester. PCR (Polymerase Chain Reaction)

innebär att man kan förmera genetiskt material för att kunna mäta det. Den nobelprisbelönade

kemisten Kary Mullis har i flera intervjuer påpekat att metoden är avsedd för forskningsarbete och

är oanvändbar för att ställa diagnos av pågående infektion.

 

Folkhälsomyndigheten håller uppenbarligen med Kary Mullis då den gav ut en publikation av den

21 juli 2020 där de påpekar att PCR-tester inte kan användas för att fastställa smittsamhet 3

.

“PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med

förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför

kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Två fastställandedomarna från Portugal har redan i november 2020 funnit att PCR-testerna

saknade vetenskap och bröt mot EU-rättens absoluta rätt till fri rörlighet och frihet och därför inte

kunde ligga till grund för frihetsberövande 4. I och med att dessa domar utgör en del av EU-rätten

så gäller de inom hela EU inklusive Sverige.

 

I domarna från Portugal visar det sig att minst 97 % av de påstått positiva testerna var falskt

positiva. Det beror på att testsekvenserna är hemligstämplade och används på ett misstänkt

falskt och felaktigt uppsåtligt och överlagt bedrägligt sätt.

 

Även Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom 5

funnit att det var olagligt med besöksförbud

vid äldreboenden”.

 

Det bröt mot EU-rättens absoluta rätt till fri rörlighet och frihet.

PCR-testerna redovisades dag för dag utan uppehåll och hela tiden kumulativt till mycket höga

och falska värden vilket gav en mycket förfärligt överdriven bild av smittspridningen med hjälp

av ovetenskapliga tester.

 

Läs  ännu mer av, i den bifogade PDF filen om sanningen, fakta och bevis Alla modRNA….,

 

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i Pediatrik vid Strömstad Akademi

F.d. överläkare i Pediatrik

Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

Molekylärbiolog

Virolog

 

 

 

Av Margareta Skantze läser du i den bifogade Word filen PCR bedrägeriet 240213 artikel om, citat

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi.

Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige publicerade den 21 juli 2020 en vägledning till Sveriges regioner angående kriterier för bedömning av smittfrihet vid Covid-19. (Artikelnummer 20110.) Vägledningen uppdaterades den 30 november 2020.

Inledningsvis fastslår FHM följande:

 

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda denna test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Minst 26 miljarder svenska skattekronor bekostade PCR-testerna

 

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

Margareta Skantze

Producent vid Sveriges Radio under tjugo år, numera pensionär

 

Slut citat

Läs ännu mer i Word filen PCR bedrägeri

 

 

Läs ännu mer i den bifogade PDF filen ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST….

En fördjupning som du ser vem den är ställd till i inledning

 

Och här se du vilka som delgivits delgivning om detta till, med alla epost adressera offentligt publicerade

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

Sveriges riksdag och alla politiska partierna i Sveriges riksdag fick delgivning också, offentligt publicerad här med alla epost adresser

Sveriges riksdag HÖGFÖRRÄDERIET — SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL SVERIGE RIKSDAGS ALLA POLITISKA PARTIERNA & RIKSDAGSLEDAMÖTERNA 2023 12 30

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/30/sveriges-riksdag-hogforraderiet-sverige-granskas-delger-delgivning-till-sverige-riksdags-alla-politiska-partierna-riksdagsledamoterna-2023-12-30/

 

 

Här är allt i laga ordning registrerat hos registrator hos Socialdepartementet, från 2019 fram till dags datum, senaste för år 2024 bifogas som bifogad PDF filen Socialdepartementet…….. 2024 05 13

 

 

Din fd partikollega riksdagsledamot Elsa Widding beskyddar uppenbart också detta gigantiska kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET eftersom hon bevisligen känner till det och publicerat om det men inte fört upp detta i OFFENTLIG DEBAT i Sveriges riksdag, bevisligen är det så.

 

Därtill har denna riksdagsledamot Elsa Widding inte gjort någon anmälan till rättsvårdande myndighet om detta gigantiska enorma planerade kriminella utifrån ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET(utifrån vad som är allmänt känt) som fått dödlig utgång för mänskligheten och nationen Sveriges folk, således ett HÖGFÖRRÄDERI, läs med om brottsbalken och vad som gäller för riksdagsledamöter enligt svensk grundlag Regeringsformen i fördjupningen ALLT BÖRJADE MED….

 

https://www.mynewsdesk.com/se/elsa-widding-ab/news/varfoer-svarar-inte-jakob-forssmed-paa-fraagan-om-folkhaelsomyndighetens-syn-paa-pcr-test-481577

 

 

Bästa Jimmie Åkesson, partiledare för SD, hur kommer det sig att du och dina partikamrater också beskyddar det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGEREIET som fått dödlig effekt för mänskligheten är av synnerligen mycket stort allmänt intresse.

 

Alltså varken riksdagsledamot och partiledare Jimmie Åkesson eller några andra inom de riksdagsledamöter som är i Sveriges riksdag för partiet SD har inte i OFFENTLIGT I DEBATT säkerställt offentlig debatt i Sveriges riksdag om det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIIET som fått dödlig utgång för mänskligheten och nationen Sveriges folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna.

 

 

Frågor som begäres OFFENTLIGT svar på mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-21

 

VARFÖR BESKYDDAR ALLA RIKSDAGSLEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG SOM REPRENTERAR SVERIGE DEMOKRATERNA DET PLANERADE KRIMINELLA PLANERADE UTIFRÅN ENORMA GIGANTISKA ENKONOMISKA INCITAMENT PCR TEST BEDRÄGERIET?

 

Alltså precis som alla andra riksdagsledamöter i Sveriges riksdag och Sveriges regering och deras medlöpare i det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödlig utgång för mänskligheten.

 

Har du som partiledare och riksdagsledamot Jimmie Åkesson annan uppfattning äger riksdagsledamoten och partiledaren Jimmie Åkesson BEVIS BÖRDAN att bevisa det motsatta  OFFENTLIGT mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-21.

 

 

Vänligen skicka också svaret på frågeställningarna till undertecknads epost adress.

 

 

Är något oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger makt- och myndighets missbrukarna i Sverige om sanningen, fakta och bevis utifrån vad dr ANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD, delger till mänskligheten 2024-05-13

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger makt- och myndighets missbrukarna i Sverige om sanningen, fakta och bevis utifrån vad dr ANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD, delger till mänskligheten 2024-05-13

 

Du kan också läsa hela delgivning i PDF filen här nedan

Makt och myndighetsmissbrukarna i Sverige delges delgivning från SVERIGE GRANSKAS 2024 05 13

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/05/Makt-och-myndighetsmissbrukarna-i-Sverige-delges-delgivning-fr%C3%A5n-SVERIGE-GRANSKAS-2024-05-13.pdf

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 13 maj 2024 07:36

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘”Ulf Ström, Swexit”‘ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: De biologiska och tekniska massförstörelsevapen C19 överförs/smittar, de sprider från C19 injicerade till oinjicerade.
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning är officiellt publicerad här

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger makt- och myndighets missbrukarna i Sverige om sanningen, fakta och bevis utifrån vad dr ANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD, delger till mänskligheten 2024-05-13

 

Justitieutskottet

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas 

 

 

Till  berörda  och härmed delgivna makt- och myndighetsmissbrukare missbrukare i Sverige som alla beskyddar det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska PCR TEST BEDRÄGERIET, som fäller hela korthuset, och fått dödlig utgång, delges denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS/Ulf Bittner ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost till [email protected] dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren

 

 

2024-05-13

 

Politikerna och myndighetsutövarna i Sverige, ska tjäna och betjäna skattebetarna och väljarna, som är deras uppdrags givare, opartisk, sakligt och objektivt, dessa TJÄNARE ska värna om nationen Sveriges folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna i första hand men så är inte fallet i Sverige.

 

Du har informerats och upplysts om detta tidigare av SVERIGE GRANSKAS över tid men dessa makt- och myndighetsmissbrukare inom Sveriges regering, Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Sveriges alla 21 Regioner , Åklagarmyndigheten i Sverige, Polismyndigheten med många flera som beskyddar det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera fortsätter HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk.

Har du annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt dock senast 2024-05-20

 

 

Ställ dig frågan om varför dessa går i ledband till globalisternas agenda? Bl.a. då WHO TERROR agendan som började med det kriminella planerade PCR TEEST BEDRÄGERIET som fått dödlig utgång.

 

 

BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN

 

Den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighetsområde, opartisk, saklig, objektiv och med synnerligen största trovärdighet har publicerat artikel som berör mänskligheten och nationen Sverige folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna.

 

Har du annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt dock senast 2024-05-20

 

2024-05-13, läs hela artikeln av dr ANA MARIA MIHALCEA, MD, PHDANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD

och sprid vidare denna mycket viktiga artikel, maskinöversättning citat

 

De biologiska och tekniska massförstörelsevapen C19 överförs/smittar, de sprider från C19 injicerade till oinjicerade.

 

 

Varför fortsätter jag den här diskussionen?

 

Eftersom människor behöver förstå hur mångfacetterad och avancerad tekniken är som nu finns i allas blod. Jag vill också betona faran med att överförs/smitta, ett ämne som folk undviker att ta upp eftersom det är socialt för obekvämt.

 

De biologiska och tekniska massförstörelsevapen C19 överförs/smittar, de sprider från C19 injicerade till oinjicerade.

 

De injicerade C19 andas ut dessa nanopartiklar, de släpps ut från kroppen. Nanopartiklar är så små att de är som en gas som kan komma in i din hud. Som jag har diskuterat många gånger, sa Pfizer i sina studiedokument: om en ovaccinerad man andas in luften runt en vaccinerad kvinna kan den mannen överföra C19-skottet till en annan ovaccinerad kvinna. Om du inte vet om överföring, se här min presentation om FDA och Pfizers data om det:

 

Dessa vapen sprider sig själv och de används också i vår mat, vatten, via geoteknik. Människor vill inte möta de sociala konsekvenserna av att de C19 som injiceras är självmonterande nanorobotfabriker som är mycket farliga för de ovaccinerade C19.

 

Om du förstår att okontrollerad självreplikering av nanoteknik i sig är en sjukdom, då kan du förstå varför det är absolut nödvändigt att hålla sig fysiskt borta från de injicerade om du vill överleva.

 

Vi känner till många C19 ovaccinerade personer som har vaccinskada symtom från utsöndring och symtomen som kallas lång Covid med hjärndimma, hjärtklappning, kronisk trötthet och till och med turbocancer – dessa är symptom på självreplikerande nanoteknik som infekterar mänskligheten – som jag har visat i många inlägg.

 

Det här är området jag är specialiserad på, och jag har sett och behandlat över 1000 C19 ovaccinerade patienter – därför är jag unikt kvalificerad att diskutera ämnet nanoteknikavfall.

 

De flesta människor vill inte möta denna verklighet av det mest onda krigföring som någonsin förts mot mänskligheten - och det är verkligen deras val.

 

Andra forskare som Dr Doris Cahill konstaterade 2021 att den injicerade C19 kommer att dö inom de närmaste 3-5 åren. Vi ser dessa förutsägelser utvecklas utöver rapporterna om pulserande radarmikrovågor som programmerar människor genom interaktion med dessa antenner. Vilka antenner kan du säga? Andra forskare har med elektronmikroskopi dokumenterat nanoantenner i C19-vaccinerat blod:

 

Mesogener och hjärnchips som återvunnits från olika målindivider analyserades av Dr Hildy Staninger, världens främsta expert på avancerade nanomaterial. Jag rekommenderar starkt att du laddar ner och studerar boken hon skrev om sin analys av mesogener och nanomaskiner 2012 – det här är DNA-biosensorer som används för DNA-avkänning, men också för tankekontroll och genetiska modifieringsändamål.

 

Mitt forskningsarbete bygger på hennes monumentala prestation att främja undersökningen av dessa beväpnade självmonterande nanoteknologier. Nästa steg i denna teknik är dock integrerad virtuell verklighet, med planer på att åsidosätta dina egna mänskliga tankar och direkt ingjuta extern virtuell verklighet i dina egna integrerade neurala nätverkskretsar. Jag skrev om detta här: Nanowire Brain Networks For Brain Computer Interface – Hydrogels To Create Tissue Engineered Electronic Nerve Interface For Artificiellt minne & Nanotechnological Neuromodulation

 

Du kan hitta mer om detta i Ray Kurzweils bok också.

Här är Dr Staningers forskning:

GLOBAL BRAIN CHIP OCH MESOGENS nanomaskiner för ultimat kontroll av falska minnen – datorsystem för kollektiv sinnekontroll

 

Läs mer

https://anamihalceamdphd.substack.com/p/are-programmable-nanotechnology-biosensing?

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

……………………………………………………………………………………………………..

 RIKSPOLISEN

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 13 maj 2024 07:53

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘”Ulf Ström, Swexit”‘ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: De biologiska och tekniska massförstörelsevapen C19 överförs/smittar, de sprider från C19 injicerade till oinjicerade.
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger makt- och myndighets missbrukarna i Sverige om sanningen, fakta och bevis utifrån vad dr ANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD, delger till mänskligheten 2024-05-13

 

Rikspolischefens kansli

Petra Lundh, rikspolischef

 

 

Kopia för kännedom och åtgärd

Statsminister Ulf Kristersson

https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#2605

 

Justitieminister Gunnar Strömmer

Riksåklagare  Katarina Johansson Welin

 

 

 

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas 

 

 

Till  berörda  och härmed delgivna makt- och myndighetsmissbrukare missbrukare i Sverige som alla beskyddar det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska PCR TEST BEDRÄGERIET, som fäller hela korthuset, och fått dödlig utgång, delges denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS/Ulf Bittner ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost till [email protected] dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren

 

 

2024-05-13

 

Politikerna och myndighetsutövarna i Sverige, ska tjäna och betjäna skattebetarna och väljarna, som är deras uppdrags givare, opartisk, sakligt och objektivt, dessa TJÄNARE ska värna om nationen Sveriges folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna i första hand men så är inte fallet i Sverige.

 

Du har informerats och upplysts om detta tidigare av SVERIGE GRANSKAS över tid men dessa makt- och myndighetsmissbrukare inom Sveriges regering, Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Sveriges alla 21 Regioner , Åklagarmyndigheten i Sverige, Polismyndigheten med många flera som beskyddar det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera fortsätter HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk.

Har du annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt dock senast 2024-05-20

 

 

Ställ dig frågan om varför dessa går i ledband till globalisternas agenda? Bl.a. då WHO TERROR agendan som började med det kriminella planerade PCR TEEST BEDRÄGERIET som fått dödlig utgång.

 

 

BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN

 

Den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighetsområde, opartisk, saklig, objektiv och med synnerligen största trovärdighet har publicerat artikel som berör mänskligheten och nationen Sverige folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna.

 

Har du annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt dock senast 2024-05-20

 

2024-05-13, läs hela artikeln av dr ANA MARIA MIHALCEA, MD, PHDANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD

och sprid vidare denna mycket viktiga artikel, maskinöversättning citat

 

De biologiska och tekniska massförstörelsevapen C19 överförs/smittar, de sprider från C19 injicerade till oinjicerade.

 

 

Varför fortsätter jag den här diskussionen?

 

Eftersom människor behöver förstå hur mångfacetterad och avancerad tekniken är som nu finns i allas blod. Jag vill också betona faran med att överförs/smitta, ett ämne som folk undviker att ta upp eftersom det är socialt för obekvämt.

 

De biologiska och tekniska massförstörelsevapen C19 överförs/smittar, de sprider från C19 injicerade till oinjicerade.

 

De injicerade C19 andas ut dessa nanopartiklar, de släpps ut från kroppen. Nanopartiklar är så små att de är som en gas som kan komma in i din hud. Som jag har diskuterat många gånger, sa Pfizer i sina studiedokument: om en ovaccinerad man andas in luften runt en vaccinerad kvinna kan den mannen överföra C19-skottet till en annan ovaccinerad kvinna. Om du inte vet om överföring, se här min presentation om FDA och Pfizers data om det:

 

Dessa vapen sprider sig själv och de används också i vår mat, vatten, via geoteknik. Människor vill inte möta de sociala konsekvenserna av att de C19 som injiceras är självmonterande nanorobotfabriker som är mycket farliga för de ovaccinerade C19.

 

Om du förstår att okontrollerad självreplikering av nanoteknik i sig är en sjukdom, då kan du förstå varför det är absolut nödvändigt att hålla sig fysiskt borta från de injicerade om du vill överleva.

 

Vi känner till många C19 ovaccinerade personer som har vaccinskada symtom från utsöndring och symtomen som kallas lång Covid med hjärndimma, hjärtklappning, kronisk trötthet och till och med turbocancer – dessa är symptom på självreplikerande nanoteknik som infekterar mänskligheten – som jag har visat i många inlägg.

 

Det här är området jag är specialiserad på, och jag har sett och behandlat över 1000 C19 ovaccinerade patienter – därför är jag unikt kvalificerad att diskutera ämnet nanoteknikavfall.

 

De flesta människor vill inte möta denna verklighet av det mest onda krigföring som någonsin förts mot mänskligheten - och det är verkligen deras val.

 

Andra forskare som Dr Doris Cahill konstaterade 2021 att den injicerade C19 kommer att dö inom de närmaste 3-5 åren. Vi ser dessa förutsägelser utvecklas utöver rapporterna om pulserande radarmikrovågor som programmerar människor genom interaktion med dessa antenner. Vilka antenner kan du säga? Andra forskare har med elektronmikroskopi dokumenterat nanoantenner i C19-vaccinerat blod:

 

Mesogener och hjärnchips som återvunnits från olika målindivider analyserades av Dr Hildy Staninger, världens främsta expert på avancerade nanomaterial. Jag rekommenderar starkt att du laddar ner och studerar boken hon skrev om sin analys av mesogener och nanomaskiner 2012 – det här är DNA-biosensorer som används för DNA-avkänning, men också för tankekontroll och genetiska modifieringsändamål.

 

Mitt forskningsarbete bygger på hennes monumentala prestation att främja undersökningen av dessa beväpnade självmonterande nanoteknologier. Nästa steg i denna teknik är dock integrerad virtuell verklighet, med planer på att åsidosätta dina egna mänskliga tankar och direkt ingjuta extern virtuell verklighet i dina egna integrerade neurala nätverkskretsar. Jag skrev om detta här: Nanowire Brain Networks For Brain Computer Interface – Hydrogels To Create Tissue Engineered Electronic Nerve Interface For Artificiellt minne & Nanotechnological Neuromodulation

 

Du kan hitta mer om detta i Ray Kurzweils bok också.

Här är Dr Staningers forskning:

GLOBAL BRAIN CHIP OCH MESOGENS nanomaskiner för ultimat kontroll av falska minnen – datorsystem för kollektiv sinnekontroll

 

Läs mer

https://anamihalceamdphd.substack.com/p/are-programmable-nanotechnology-biosensing?

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

……………………………………………………………………………………………………

REGION VÄSTERNORRLAND

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 13 maj 2024 08:04

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>

 

Ämne: De biologiska och tekniska massförstörelsevapen C19 överförs/smittar, de sprider från C19 injicerade till oinjicerade.
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/13/sverige-granskas-delger-makt-och-myndighets-missbrukarna-i-sverige-om-sanningen-fakta-och-bevis-utifran-vad-dr-ana-maria-mihalcea-md-phd-delger-till-manskligheten-2024-05-13/

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger makt- och myndighets missbrukarna i Sverige om sanningen, fakta och bevis utifrån vad dr ANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD, delger till mänskligheten 2024-05-13

 

 

Region Västernorrland är självstyrande under lagarna och är delaktiga i och medskyldiga till gigantiska planerade BEDRÄGERIER bl.a. det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET

 

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas 

 

 

Till  berörda  och härmed delgivna makt- och myndighetsmissbrukare missbrukare i Sverige som alla beskyddar det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska PCR TEST BEDRÄGERIET, som fäller hela korthuset, och fått dödlig utgång, delges denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS/Ulf Bittner ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost till [email protected] dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren

 

 

2024-05-13

 

Politikerna och myndighetsutövarna i Sverige, ska tjäna och betjäna skattebetarna och väljarna, som är deras uppdrags givare, opartisk, sakligt och objektivt, dessa TJÄNARE ska värna om nationen Sveriges folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna i första hand men så är inte fallet i Sverige.

 

Du har informerats och upplysts om detta tidigare av SVERIGE GRANSKAS över tid men dessa makt- och myndighetsmissbrukare inom Sveriges regering, Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Sveriges alla 21 Regioner , Åklagarmyndigheten i Sverige, Polismyndigheten med många flera som beskyddar det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera fortsätter HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk.

Har du annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt dock senast 2024-05-20

 

 

Ställ dig frågan om varför dessa går i ledband till globalisternas agenda? Bl.a. då WHO TERROR agendan som började med det kriminella planerade PCR TEEST BEDRÄGERIET som fått dödlig utgång.

 

 

BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN

 

Den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighetsområde, opartisk, saklig, objektiv och med synnerligen största trovärdighet har publicerat artikel som berör mänskligheten och nationen Sverige folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna.

 

Har du annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt dock senast 2024-05-20

 

2024-05-13, läs hela artikeln av dr ANA MARIA MIHALCEA, MD, PHDANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD

och sprid vidare denna mycket viktiga artikel, maskinöversättning citat

 

De biologiska och tekniska massförstörelsevapen C19 överförs/smittar, de sprider från C19 injicerade till oinjicerade.

 

 

Varför fortsätter jag den här diskussionen?

 

Eftersom människor behöver förstå hur mångfacetterad och avancerad tekniken är som nu finns i allas blod. Jag vill också betona faran med att överförs/smitta, ett ämne som folk undviker att ta upp eftersom det är socialt för obekvämt.

 

De biologiska och tekniska massförstörelsevapen C19 överförs/smittar, de sprider från C19 injicerade till oinjicerade.

 

De injicerade C19 andas ut dessa nanopartiklar, de släpps ut från kroppen. Nanopartiklar är så små att de är som en gas som kan komma in i din hud. Som jag har diskuterat många gånger, sa Pfizer i sina studiedokument: om en ovaccinerad man andas in luften runt en vaccinerad kvinna kan den mannen överföra C19-skottet till en annan ovaccinerad kvinna. Om du inte vet om överföring, se här min presentation om FDA och Pfizers data om det:

 

Dessa vapen sprider sig själv och de används också i vår mat, vatten, via geoteknik. Människor vill inte möta de sociala konsekvenserna av att de C19 som injiceras är självmonterande nanorobotfabriker som är mycket farliga för de ovaccinerade C19.

 

Om du förstår att okontrollerad självreplikering av nanoteknik i sig är en sjukdom, då kan du förstå varför det är absolut nödvändigt att hålla sig fysiskt borta från de injicerade om du vill överleva.

 

Vi känner till många C19 ovaccinerade personer som har vaccinskada symtom från utsöndring och symtomen som kallas lång Covid med hjärndimma, hjärtklappning, kronisk trötthet och till och med turbocancer – dessa är symptom på självreplikerande nanoteknik som infekterar mänskligheten – som jag har visat i många inlägg.

 

Det här är området jag är specialiserad på, och jag har sett och behandlat över 1000 C19 ovaccinerade patienter – därför är jag unikt kvalificerad att diskutera ämnet nanoteknikavfall.

 

De flesta människor vill inte möta denna verklighet av det mest onda krigföring som någonsin förts mot mänskligheten - och det är verkligen deras val.

 

Andra forskare som Dr Doris Cahill konstaterade 2021 att den injicerade C19 kommer att dö inom de närmaste 3-5 åren. Vi ser dessa förutsägelser utvecklas utöver rapporterna om pulserande radarmikrovågor som programmerar människor genom interaktion med dessa antenner. Vilka antenner kan du säga? Andra forskare har med elektronmikroskopi dokumenterat nanoantenner i C19-vaccinerat blod:

 

Mesogener och hjärnchips som återvunnits från olika målindivider analyserades av Dr Hildy Staninger, världens främsta expert på avancerade nanomaterial. Jag rekommenderar starkt att du laddar ner och studerar boken hon skrev om sin analys av mesogener och nanomaskiner 2012 – det här är DNA-biosensorer som används för DNA-avkänning, men också för tankekontroll och genetiska modifieringsändamål.

 

Mitt forskningsarbete bygger på hennes monumentala prestation att främja undersökningen av dessa beväpnade självmonterande nanoteknologier. Nästa steg i denna teknik är dock integrerad virtuell verklighet, med planer på att åsidosätta dina egna mänskliga tankar och direkt ingjuta extern virtuell verklighet i dina egna integrerade neurala nätverkskretsar. Jag skrev om detta här: Nanowire Brain Networks For Brain Computer Interface – Hydrogels To Create Tissue Engineered Electronic Nerve Interface For Artificiellt minne & Nanotechnological Neuromodulation

 

Du kan hitta mer om detta i Ray Kurzweils bok också.

Här är Dr Staningers forskning:

GLOBAL BRAIN CHIP OCH MESOGENS nanomaskiner för ultimat kontroll av falska minnen – datorsystem för kollektiv sinnekontroll

 

Läs mer

https://anamihalceamdphd.substack.com/p/are-programmable-nanotechnology-biosensing?

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

……………………………………………………………………………………………………

SVERIGE GRANSKAS DELGER SVERIGES REGERING, SOCIALMINISTER JACOB FORSSMED OCH DENNES MEDLÖPARE OM …..

 

 

De biologiska och tekniska massförstörelsevapen C19 överförs/smittar, de sprider från C19 injicerade till oinjicerade.

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 13 maj 2024 08:17

 

Till: ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘hakanbergmark’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Donell Eva’ <[email protected]>; ‘Larsson Tobbe’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘”Ulf Ström, Swexit”‘ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

Ämne: De biologiska och tekniska massförstörelsevapen C19 överförs/smittar, de sprider från C19 injicerade till oinjicerade.
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/13/sverige-granskas-delger-makt-och-myndighets-missbrukarna-i-sverige-om-sanningen-fakta-och-bevis-utifran-vad-dr-ana-maria-mihalcea-md-phd-delger-till-manskligheten-2024-05-13/

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger makt- och myndighets missbrukarna i Sverige om sanningen, fakta och bevis utifrån vad dr ANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD, delger till mänskligheten 2024-05-13

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER SVERIGES REGERING, SOCIALMINISTER JACOB FORSSMED OCH DENNES MEDLÖPARE OM DE VÄRSTA BEDRÄGERIERNA I SVERIGES HISTORIA SOM DESSA ÄR DELAKTIGA I OCH MEDSKYLDIGA TILL

 

Har socialminister Jacob Forssmed, Sveriges regering, och deras medlöpare annan uppfattning äger dessa BEDRAGARE bevisbördan att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt dock senast 2024-05-20 eftersom detta är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för hela nationen Sveriges Folks överlevnad, liv, hälsa och framtida livskvalitet

 

Jakob Forssmed

 

Socialminister

Socialdepartementet

”Jag vill göra livet lite lättare att leva för människor genom att skapa bra förutsättningar för hälsa och gemenskap.”

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas 

 

 

Till  berörda  och härmed delgivna makt- och myndighetsmissbrukare missbrukare i Sverige som alla beskyddar det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska PCR TEST BEDRÄGERIET, som fäller hela korthuset, och fått dödlig utgång, delges denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS/Ulf Bittner ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost till [email protected] dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren

 

 

2024-05-13

 

Politikerna och myndighetsutövarna i Sverige, ska tjäna och betjäna skattebetarna och väljarna, som är deras uppdrags givare, opartisk, sakligt och objektivt, dessa TJÄNARE ska värna om nationen Sveriges folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna i första hand men så är inte fallet i Sverige.

 

Du har informerats och upplysts om detta tidigare av SVERIGE GRANSKAS över tid men dessa makt- och myndighetsmissbrukare inom Sveriges regering, Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Sveriges alla 21 Regioner , Åklagarmyndigheten i Sverige, Polismyndigheten med många flera som beskyddar det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera fortsätter HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk.

Har du annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt dock senast 2024-05-20

 

 

Ställ dig frågan om varför dessa går i ledband till globalisternas agenda? Bl.a. då WHO TERROR agendan som började med det kriminella planerade PCR TEEST BEDRÄGERIET som fått dödlig utgång.

 

 

BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN

 

Den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighetsområde, opartisk, saklig, objektiv och med synnerligen största trovärdighet har publicerat artikel som berör mänskligheten och nationen Sverige folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna.

 

Har du annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt dock senast 2024-05-20

 

2024-05-13, läs hela artikeln av dr ANA MARIA MIHALCEA, MD, PHDANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD

och sprid vidare denna mycket viktiga artikel, maskinöversättning citat

 

De biologiska och tekniska massförstörelsevapen C19 överförs/smittar, de sprider från C19 injicerade till oinjicerade.

 

 

Varför fortsätter jag den här diskussionen?

 

Eftersom människor behöver förstå hur mångfacetterad och avancerad tekniken är som nu finns i allas blod. Jag vill också betona faran med att överförs/smitta, ett ämne som folk undviker att ta upp eftersom det är socialt för obekvämt.

 

De biologiska och tekniska massförstörelsevapen C19 överförs/smittar, de sprider från C19 injicerade till oinjicerade.

 

De injicerade C19 andas ut dessa nanopartiklar, de släpps ut från kroppen. Nanopartiklar är så små att de är som en gas som kan komma in i din hud. Som jag har diskuterat många gånger, sa Pfizer i sina studiedokument: om en ovaccinerad man andas in luften runt en vaccinerad kvinna kan den mannen överföra C19-skottet till en annan ovaccinerad kvinna. Om du inte vet om överföring, se här min presentation om FDA och Pfizers data om det:

 

Dessa vapen sprider sig själv och de används också i vår mat, vatten, via geoteknik. Människor vill inte möta de sociala konsekvenserna av att de C19 som injiceras är självmonterande nanorobotfabriker som är mycket farliga för de ovaccinerade C19.

 

Om du förstår att okontrollerad självreplikering av nanoteknik i sig är en sjukdom, då kan du förstå varför det är absolut nödvändigt att hålla sig fysiskt borta från de injicerade om du vill överleva.

 

Vi känner till många C19 ovaccinerade personer som har vaccinskada symtom från utsöndring och symtomen som kallas lång Covid med hjärndimma, hjärtklappning, kronisk trötthet och till och med turbocancer – dessa är symptom på självreplikerande nanoteknik som infekterar mänskligheten – som jag har visat i många inlägg.

 

Det här är området jag är specialiserad på, och jag har sett och behandlat över 1000 C19 ovaccinerade patienter – därför är jag unikt kvalificerad att diskutera ämnet nanoteknikavfall.

 

De flesta människor vill inte möta denna verklighet av det mest onda krigföring som någonsin förts mot mänskligheten - och det är verkligen deras val.

 

Andra forskare som Dr Doris Cahill konstaterade 2021 att den injicerade C19 kommer att dö inom de närmaste 3-5 åren. Vi ser dessa förutsägelser utvecklas utöver rapporterna om pulserande radarmikrovågor som programmerar människor genom interaktion med dessa antenner. Vilka antenner kan du säga? Andra forskare har med elektronmikroskopi dokumenterat nanoantenner i C19-vaccinerat blod:

 

Mesogener och hjärnchips som återvunnits från olika målindivider analyserades av Dr Hildy Staninger, världens främsta expert på avancerade nanomaterial. Jag rekommenderar starkt att du laddar ner och studerar boken hon skrev om sin analys av mesogener och nanomaskiner 2012 – det här är DNA-biosensorer som används för DNA-avkänning, men också för tankekontroll och genetiska modifieringsändamål.

 

Mitt forskningsarbete bygger på hennes monumentala prestation att främja undersökningen av dessa beväpnade självmonterande nanoteknologier. Nästa steg i denna teknik är dock integrerad virtuell verklighet, med planer på att åsidosätta dina egna mänskliga tankar och direkt ingjuta extern virtuell verklighet i dina egna integrerade neurala nätverkskretsar. Jag skrev om detta här: Nanowire Brain Networks For Brain Computer Interface – Hydrogels To Create Tissue Engineered Electronic Nerve Interface For Artificiellt minne & Nanotechnological Neuromodulation

 

Du kan hitta mer om detta i Ray Kurzweils bok också.

Här är Dr Staningers forskning:

GLOBAL BRAIN CHIP OCH MESOGENS nanomaskiner för ultimat kontroll av falska minnen – datorsystem för kollektiv sinnekontroll

 

Läs mer

https://anamihalceamdphd.substack.com/p/are-programmable-nanotechnology-biosensing?

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER SOCIALUTSKOTTET I SVERIGES RIKSDAG

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 13 maj 2024 08:31

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: De biologiska och tekniska massförstörelsevapen C19 överförs/smittar, de sprider från C19 injicerade till oinjicerade.
Prioritet: Hög

 

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/13/sverige-granskas-delger-makt-och-myndighets-missbrukarna-i-sverige-om-sanningen-fakta-och-bevis-utifran-vad-dr-ana-maria-mihalcea-md-phd-delger-till-manskligheten-2024-05-13/

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger makt- och myndighets missbrukarna i Sverige om sanningen, fakta och bevis utifrån vad dr ANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD, delger till mänskligheten 2024-05-13

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER SOCIALUTSKOTTET I SVERIGES RIKSDAG

 

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas 

 

 

Till  berörda  och härmed delgivna makt- och myndighetsmissbrukare missbrukare i Sverige som alla beskyddar det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska PCR TEST BEDRÄGERIET, som fäller hela korthuset, och fått dödlig utgång, delges denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS/Ulf Bittner ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost till [email protected] dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren

 

 

2024-05-13

 

Politikerna och myndighetsutövarna i Sverige, ska tjäna och betjäna skattebetarna och väljarna, som är deras uppdrags givare, opartisk, sakligt och objektivt, dessa TJÄNARE ska värna om nationen Sveriges folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna i första hand men så är inte fallet i Sverige.

 

Du har informerats och upplysts om detta tidigare av SVERIGE GRANSKAS över tid men dessa makt- och myndighetsmissbrukare inom Sveriges regering, Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Sveriges alla 21 Regioner , Åklagarmyndigheten i Sverige, Polismyndigheten med många flera som beskyddar det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera fortsätter HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk.

Har du annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt dock senast 2024-05-20

 

 

Ställ dig frågan om varför dessa går i ledband till globalisternas agenda? Bl.a. då WHO TERROR agendan som började med det kriminella planerade PCR TEEST BEDRÄGERIET som fått dödlig utgång.

 

 

BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN

 

Den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighetsområde, opartisk, saklig, objektiv och med synnerligen största trovärdighet har publicerat artikel som berör mänskligheten och nationen Sverige folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna.

 

Har du annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt dock senast 2024-05-20

 

2024-05-13, läs hela artikeln av dr ANA MARIA MIHALCEA, MD, PHDANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD

och sprid vidare denna mycket viktiga artikel, maskinöversättning citat

 

De biologiska och tekniska massförstörelsevapen C19 överförs/smittar, de sprider från C19 injicerade till oinjicerade.

 

 

Varför fortsätter jag den här diskussionen?

 

Eftersom människor behöver förstå hur mångfacetterad och avancerad tekniken är som nu finns i allas blod. Jag vill också betona faran med att överförs/smitta, ett ämne som folk undviker att ta upp eftersom det är socialt för obekvämt.

 

De biologiska och tekniska massförstörelsevapen C19 överförs/smittar, de sprider från C19 injicerade till oinjicerade.

 

De injicerade C19 andas ut dessa nanopartiklar, de släpps ut från kroppen. Nanopartiklar är så små att de är som en gas som kan komma in i din hud. Som jag har diskuterat många gånger, sa Pfizer i sina studiedokument: om en ovaccinerad man andas in luften runt en vaccinerad kvinna kan den mannen överföra C19-skottet till en annan ovaccinerad kvinna. Om du inte vet om överföring, se här min presentation om FDA och Pfizers data om det:

 

Dessa vapen sprider sig själv och de används också i vår mat, vatten, via geoteknik. Människor vill inte möta de sociala konsekvenserna av att de C19 som injiceras är självmonterande nanorobotfabriker som är mycket farliga för de ovaccinerade C19.

 

Om du förstår att okontrollerad självreplikering av nanoteknik i sig är en sjukdom, då kan du förstå varför det är absolut nödvändigt att hålla sig fysiskt borta från de injicerade om du vill överleva.

 

Vi känner till många C19 ovaccinerade personer som har vaccinskada symtom från utsöndring och symtomen som kallas lång Covid med hjärndimma, hjärtklappning, kronisk trötthet och till och med turbocancer – dessa är symptom på självreplikerande nanoteknik som infekterar mänskligheten – som jag har visat i många inlägg.

 

Det här är området jag är specialiserad på, och jag har sett och behandlat över 1000 C19 ovaccinerade patienter – därför är jag unikt kvalificerad att diskutera ämnet nanoteknikavfall.

 

De flesta människor vill inte möta denna verklighet av det mest onda krigföring som någonsin förts mot mänskligheten - och det är verkligen deras val.

 

Andra forskare som Dr Doris Cahill konstaterade 2021 att den injicerade C19 kommer att dö inom de närmaste 3-5 åren. Vi ser dessa förutsägelser utvecklas utöver rapporterna om pulserande radarmikrovågor som programmerar människor genom interaktion med dessa antenner. Vilka antenner kan du säga? Andra forskare har med elektronmikroskopi dokumenterat nanoantenner i C19-vaccinerat blod:

 

Mesogener och hjärnchips som återvunnits från olika målindivider analyserades av Dr Hildy Staninger, världens främsta expert på avancerade nanomaterial. Jag rekommenderar starkt att du laddar ner och studerar boken hon skrev om sin analys av mesogener och nanomaskiner 2012 – det här är DNA-biosensorer som används för DNA-avkänning, men också för tankekontroll och genetiska modifieringsändamål.

 

Mitt forskningsarbete bygger på hennes monumentala prestation att främja undersökningen av dessa beväpnade självmonterande nanoteknologier. Nästa steg i denna teknik är dock integrerad virtuell verklighet, med planer på att åsidosätta dina egna mänskliga tankar och direkt ingjuta extern virtuell verklighet i dina egna integrerade neurala nätverkskretsar. Jag skrev om detta här: Nanowire Brain Networks For Brain Computer Interface – Hydrogels To Create Tissue Engineered Electronic Nerve Interface For Artificiellt minne & Nanotechnological Neuromodulation

 

Du kan hitta mer om detta i Ray Kurzweils bok också.

Här är Dr Staningers forskning:

GLOBAL BRAIN CHIP OCH MESOGENS nanomaskiner för ultimat kontroll av falska minnen – datorsystem för kollektiv sinnekontroll

 

Läs mer

https://anamihalceamdphd.substack.com/p/are-programmable-nanotechnology-biosensing?

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

Region Västernorrland är självstyrande under lagarna och är delaktiga i och medskyldiga till gigantiska planerade BEDRÄGERIER bl.a. det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 10

 

 

Region Västernorrland är självstyrande under lagarna och är delaktiga i och medskyldiga till gigantiska planerade BEDRÄGERIER bl.a. det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 10

 

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04 

 

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze  2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 10 maj 2024 10:23

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>

 

Ämne: Region Västernorrland är självstyrande under lagarna och är delaktiga i och medskyldiga till gigantiska planerade BEDRÄGERIER …. SVERIGE GRANSKAS 2024 05 10
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

 

 

 

Region Västernorrland är självstyrande under lagarna och är delaktiga i och medskyldiga till gigantiska planerade BEDRÄGERIER bl.a. det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 10

 

Om arbetsgivaren/politikerna, om du som enskild ledamot i Regionfullmäktige i Region Västernorrland har annan uppfattning äger du som enskild folkvald ledamot i Regionfullmäktige bevisbördan att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-17.

 

Denna delgivning är riktad till alla folkvalda ledamöter i Regionfullmäktige i Region Västernorrland och information och upplysning till anställda inom Region Västernorrland, sanningen, fakta och bevis går inte att stoppa!

Arbetsgivare äger ansvaret att informera och upplysa enligt lag deras anställda om deras delaktighet i och medskyldighet till de planerade utifrån enorma ekonomiska incitament om dessa BEDRÄGERIER som delges arbetsgivaren/politikerna denna dag. Har du som enskild folkvald annan uppfattning äger du som enskild folkvald bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-17.

 

Därtill äger desamma folkvalda enskilda ledamöterna ansvaret att informera och upplysa allmänheten, skattebetalarna, vårdkonsumenterna och väljarna, dvs. deras uppdragsgivare, om sanningen, fakta och bevis som delges det självstyrande under lagarna Region Västernorrland, har den enskilde folkvalde regionfullmäktige ledamoten annan uppfattning äger den enskilde folkvalde BEVISBÖRDAN att bevisa OFFENTLIGT det motsatta mycket skyndsamt, dock senas 2024-05-17.

 

Citat

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi.

Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige publicerade den 21 juli 2020 en vägledning till Sveriges regioner angående kriterier för bedömning av smittfrihet vid Covid-19. (Artikelnummer 20110.) Vägledningen uppdaterades den 30 november 2020.

Inledningsvis fastslår FHM följande:

 

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda denna test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Minst 26 miljarder svenska skattekronor bekostade PCR-testerna

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

Slut citat

Du läser mer i de bifogad PDF filera

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS/ Ulf Bittner ska i laga ordning registreras av registrator, begär i vändande epost till [email protected] dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet/delgivningen till arbetsgivaren/politiken inom Region Västernorrland

 

2024-05-10

 

Bästa Birgit Johansson, Glenn Nordlund, Jan-Olov Häggström(fd ordförande i regionfullmäktige, numera ledamot i regionfullmäktige) och alla ledamöter i Regionfullmäktige inom den självstyrande underlagarna Region Västernorrland.

 

 

BEDRÄGERI & HÖGFÖRRÄDERI

Före valet 2022 och efter valet 2022 var och är det allmänt känt att de icke vetenskapliga och icke tillförlitliga kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TESTERNA är ett gigantiskt BEDRÄGERI som ni emottagit ekonomiska incitament för att försätta allmänheten inom Region Västernorrland, skattebetalarna och väljarna/vårdkonsumenterna i SKRÄCK & RÄDSLA, en agenda tillsammans med främmande makt WHO TERROR AGENA, ett högförräderi mot era uppdragsgivare skattebetarna/väljarna och vårdkonsumenterna inom den självstyrande under lagarna Region Västernorrland.

 

Alltså era uppdragsgivare, som ni som folkvalda ska TJÄNA & BETJÄNA i era uppdrag, har du som enskild ledamot i regionfullmäktige annan uppfattning äger du personligen ansvar för att OFFENTLIGT bevisa det motsatta gentemot skattebetalarna, väljarna och vårdkonsumenterna mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-17.

 

Notera särskilt; de folkvalda i regionfullmäktige som innan valet 2022 var invalda i regionfullmäktige som var/är delaktiga i och medskyldiga till dessa gigantiska BEDRÄGERIERNA och HÖGFÖRRÄDERIET mot era uppdragsgivare skattebetalarna, väljarna och vårdkonsumenterna bör och ska såklart läsa på i svensk lag om HÖGFÖRRÄDERI, delaktighet i och medansvar till planerad skadar och dödar verksamhet med de sk ”vaccinerna”, som generellt och systematisk skadat och dödat mänskligheten, ”vaccinerna”/ biovapen i ett BIOVAPEN KRIG mot mänskligheten.

 

Du som enskild regionfullmäktige ledamot, före valet 2022 och efter valet 2022, ska mycket nogsamt läsa de bifogade 3 PDF filerna, särskilt av mycket stort allmänt intresse vad som den spetsspecialist sakkunnige opartiske, saklige, objektive och förmodligen den främste inom Sverige inom dennes spetsspecialist sakkunnig hest område ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld  delger i denna publicerade artikel

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04

 

 

https://bakomkulisserna.biz/2024/05/04/nu-sprangs-bedragerierna-i-smabitar-alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

https://www.jottacloud.com/s/271ffe79d78af32439697946ed606b7bba2

 

 

Du/ni kan också läsa det samma i den bifogade PDF filen Alla modRNA injektioner …., som delger om ytterligare mera bedrägerier och kriminella planerade utan stöd i lag effekter mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljarna och vårdkonsumenterna, det är skrämmande läsning men sanningen, fakta och bevis som delges er alla av ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld.

 

Om du som enskild ledamot i regionfullmäktige i det självstyrande under lagarna Region Västernorrland har annan uppfattning än vad  spetsspecialist sakkunnige ass professor Björn Hammarskjöld delger äger du som enskild ledamot i regionfullmäktige i den självstyrande under lagarna Region Västernorrland BEVISBÖRAN att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-17.

 

DE 3 BIFOGADE PDF FILERNA som i laga ordning ska diarieföras i dagboksbladet är;

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av den spetsspecialist sakkunnige ass professor Björn Hammarskjöld 2024 05 04

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i Pediatrik vid Strömstad Akademi

F.d. överläkare i Pediatrik

Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

Molekylärbiolog

Virolog

 

PCR bedrägeri 2024 02 12

Margareta Skantze

Producent vid Sveriges Radio under tjugo år, numera pensionär

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET…, fördjupning av 2023 12 28

Ulf Bittner/SVERIGE GRANSKAS

 

 

Citerar delar ur ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöd publicerade artikel, citat

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

 

Hur många meter modRNA 1 finns det i Covid-19 injektionen?

Det gäller att skrämma befolkningen. Det är enligt Hermann Göring, en av Hitlers närmaste män i Nazityskland, en metod som  fungerat i alla samhällen i alla tider. Då får man folket att genast underkasta sig odemokratiska ledare vare sig ledarna är kommunister eller fascister eller miljöpartister.

 

2009 omdefinierade WHO begreppet pandemi 2 från att det före den I maj 2009 var det ett krav, att en InfluensaLiknande Infektion (ILI) skulle orsaka ett stort antal döda och sjuka innan epidemin skulle kunna kallas en pandemi. Härefter har man tagit bort kravet på ett stort antal döda vilket innebär att vilken influensaliknande förkylning som helst kan klassas som pandemi.

 

Svininfluensan 2009 kunde klassas som pandemi av WHO trots att vetenskapen redan 2010 kunde konstatera att det var relativt få sjuka för att uppfylla pandemikravet och ännu färre döda i svininfluensa. Ett problem: Hur skrämmer man befolkningen? Det bästa är att hota med sjukdom och död. Näst bäst är att hota med klimatet och död. Den som är kunnig inser omedelbart de bakomliggande narrativen som just narrativ, en saga, ett bedrägeri.

 

1 PCR-testbedrägeriet Allt började med det planerade och misstänkt uppsåtliga, överlagda kriminella

 

PCRtestbedrägeriet. Här faller hela korthuset när vi får våra myndigheter och dess handläggare att följa lag. För att bevisa smitta med Covid-19 används PCR-tester. PCR (Polymerase Chain Reaction) innebär att man kan förmera genetiskt material för att kunna mäta det. Den nobelprisbelönade kemisten Kary Mullis har i flera intervjuer påpekat att metoden är avsedd för forskningsarbete och är oanvändbar för att ställa diagnos av pågående infektion. Folkhälsomyndigheten håller uppenbarligen med Kary Mullis då den gav ut en publikation av den 21 juli 2020 där de påpekar att PCR-tester inte kan användas för att fastställa smittsamhet 3 . “PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Även WHO skickade i augusti 2020 ut en varning till alla PCR-testlaboratorier att om det var få procent positiva tester av alla utförda tester gav det av statistiska skäl minst två falskt positiva av tre påstått positiva tester. Labben skulle också begränsa sig till högst 25 cykler för att inte få för många falskt positiva tester. Men inga labb brydde sig om WHO:s dekret och man fortsatte att öka antalet PCR-cykler upp mot 50 cykler. 25 cykler ger 16 miljoner nya kopior som kan upptäckas. Om det saknas den sökta sekvensen så finns inget mätbart DNA, testet blir negativt.

 

När man förökar det undersökta materialet ytterligare 25 cykler kan testet då plocka upp en liten felläsning före 25 cykler och mångdubbla denna felläsning till falskt upptäckbara nivåer med mer än 16 miljoner kopior av felläsningen medan det saknas den sökta sekvensen. Det blir ett falskt positivt svar på grund av att antalet cykler är uppsåtligt och överlagt bedrägligt och ovetenskapligt förhöjt. Man kan ”upptäcka vad som helst hos vem som helst” eftersom man medvetet, uppsåtligt och överlagt kör testet utan validering, godkännande eller öppenhet. Probesekvensen är hemligstämplad alltså vet ingen vad man testar varför samtliga svar saknar svar och måste vara förfalskade.

 

 

Två fastställandedomarna från Portugal har redan i november 2020 funnit att PCR-testerna saknade vetenskap och bröt mot EU-rättens absoluta rätt till fri rörlighet och frihet och därför inte kunde ligga till grund för frihetsberövande 4. I och med att dessa domar utgör en del av EU-rätten så gäller de inom hela EU inklusive Sverige.

 

 I domarna från Portugal visar det sig att minst 97 % av de påstått positiva testerna var falskt positiva. Det beror på att testsekvenserna är hemligstämplade och används på ett misstänkt falskt och felaktigt uppsåtligt och överlagt bedrägligt sätt. Även Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom 5 funnit att det var olagligt med besöksförbud vid äldreboenden”.

 

Det bröt mot EU-rättens absoluta rätt till fri rörlighet och frihet.

 

PCR-testerna redovisades dag för dag utan uppehåll och hela tiden kumulativt till mycket höga och falska värden vilket gav en mycket förfärligt överdriven bild av smittspridningen med hjälp av ovetenskapliga tester.

 

2 Informerat samtycke

 1 Ingen har gett sitt informerade samtycke till att acceptera det bedrägliga och ovetenskapliga PCR-testet varför det är förbjudet att personal får samla in eller lagra genetiskt material från en person.

 

2 Ingen har förstått att man inte har gett sitt fullt informerade samtycke till injektionerna eftersom det framfördes under myndigheters falska och bedrägliga förespeglingar från första början.

 

Här har ingen injicerad kunnat ge sitt fullständigt informerade samtycke då Läkemedelsverket gett undantag till kravet att varje injektion av läkemedel ska föregås av att personen får möjlighet att läs igenom bipacksedeln. Detta undantag har utan tanke från myndigheternas befattningshavare förnyats för varje preparat minst två gånger om året 6

 

Hade vi fått korrekt information före den 1 januari 2021 hade nästan alla låtit bli att injiceras och inse att hela ”experimentet” var baserat på lögner och bedrägerier.

 

Här har myndigheterna och vården handlat utan stöd i lag vilket måste betraktas som uppsåtligt, överlagt kriminellt bedrägeri.

Vården gör sig skyldig till grundlagsbrott genom att på order av regering och riksdag tvingar i dig en injektion utan att ge fullständig information av innehåll, verkan och biverkan. Det finns inga bipacksedlar i förpackningarna med injektioner där all information skulle finnas.

 

3 Förfalskat läkemedel

Läkemedelsverket litar helt till de uppgifter som läkemedelsföretaget har uppgett i sin innehållsdeklaration och vägrar att göra leveranskontroller på injektionerna som de svenska myndigheterna har mottagit från Pfizer-Biontech och Moderna med flera. Inget seriöst privat företag skulle acceptera leverans av en produkt utan att antingen själv eller annat oberoende företag skulle ta reda på om den levererade produkten överensstämmer med beställningen och innehållsförteckningen.

 

Om innehållet inte  skulle överensstämma med innehållsdeklarationen är injektionerna per definition och enligt lag ett förfalskat läkemedel och får inte försäljas i Sverige 7 .

 

Utan kontroll av ett läkemedel är det per definition förfalskat, I Sverige har sjukvården fram till och med vecka 9 2024 olagligen injicerat 28 312 817 doser 8 . mer än tjugoåtta miljoner olagliga injektioner till 10,5 miljoner invånare. Det är mer än tre injektioner per vuxen invånare.

 

 Det är förfärligt att våra myndigheter misstänks att på ett falskt, uppsåtligt och överlagt sätt ha lurat och skrämt befolkningen till underkastelse och på ett falskt, uppsåtligt och överlagt sätt tvingat befolkningen att utan välinformerat samtycke låta testa sig med ett ovetenskapligt och overifierat PCR-test och injicera sig med ett olagligt experimentellt misstänkt biovapen.

 

4 Misstänkta mutor och falskt, uppsåtligt och överlagt kriminellt bedrägeri.

 

Regeringen har kommit överens med Sveriges kommuner och regioner (SKR) att på ett misstänkt falskt och felaktigt uppsåtligt och överlagt bedrägligt sätt öka PCR-testningen mellan 2020 och 2022 genom att ge en ”belöning” på 1 500 eller 1 100 SEK per test, sammanlagt mer än 26 000 miljoner kronor. Tjugosex miljarder kronor som skakades fram ur rockärmen utan beslut i riksdagen.

 

Regionerna gick med avsevärda ekonomiska överskott från 2020 och fram till 2023. Då sinade guldkalven varför regionerna gått med mångmiljardunderskott från 2023.

 

I andra länder skulle det kallas misstänkta mutor och uppsåtligt och överlagt kriminellt bedrägeri. Alla de ansvariga cheferna och enskilda medarbetare som beslutat om och/eller genomfört PCR-test och injektioner är medskyldiga.

 

Samtliga individer som har begått dessa brott mot lag, enskilda personers rättigheter och mänskligheten måste ställas till svars inför rätta vid en rättssäker rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag 9 Myndigheterna och deras anställda har undanhållit oss den kunskap som experter på FHM spritt redan den 21 juli 2020.

 

Myndigheterna och sjukvården visste att de misstänkt bedrägliga PCR-testet saknar vetenskaplig grund och är overifierat. Regionerna valde att ta emot statens misstänkt olagliga mutor för att till synes lura oss alla att kavla upp för att misstänkt uppsåtligt och överlagt injicera oss med hittills okända längdmängder av giftigt modRNA med olagliga lipidnanopartiklar (LNP) för att misstänkt uppsåtligt och överlagt skada stora delar av befolkningen.

 

5 Främmande DNA i sprutorna

Det har nu publicerats flera vetenskapliga artiklar där det redovisas främmande och förorenande DNA i otillåtna mängder i modRNA-injektioner 10 och i blodprodukter från modRNA-injicerade personer 11 . Många vetenskapare, bland andra professor Angus Dalgleish 12 13 har krävt och kräver att alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu på grund av de förfärliga skadeverkningar som alla modRNA-injektioner med LNP ger upphov till.

 

 Då uppstår frågan vad är det som våra myndigheter har sprutat i oss? Hur mycket modRNA och förorenande dsDNA i gram räknat som finns i varje dos om 0,3 m har vi bara läkemedelsbolagens uppgifter att förlita oss på.

 

Läkemedelsverket litar helt till de uppgifter som läkemedelsföretaget har uppgett i sin innehållsdeklaration och vägrar att göra leveranskontroller på injektionerna som de svenska myndigheterna har mottagit från Pfizer-Biontech och Moderna med flera.

 

 Inget seriöst privat företag skulle acceptera leverans av en produkt utan att antingen själv eller annat oberoende företag skulle ta reda på om den levererade produkten överensstämmer med beställningen och innehållsförteckningen. Om innehållet inte skulle överensstämma med innehållsdeklarationen är injektionerna per definition och enligt lag ett förfalskat läkemedel och får inte försäljas i Sverige 14 .

 

Utan kontroll av ett läkemedel är det per definition förfalskat och har försäljningsförbud.

I Sverige har sjukvården fram till och med vecka 9 2024 olagligen injicerat 28 312 817 doser 15 .

 

 

6 Det finns oredovisat DNA i modRNA-injektionerna från Pfizer och Moderna

Detta har framkommit bland annat i Health Canada och i vetenskapliga artiklar 16 Det faktum att kontaminerande DNA saknas i innehållsdeklarationerna gör injektionerna av modRNA till förfalskade läkemedel varför samtliga injektionsdoser med förfalskade läkemedel genast måste dras tillbaka från den hälso- och sjukvård som injicerar dessa förfalskade och därmed förbjudna läkemedel.

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

 

7 Hur många meter modRNA respektive förorenande DNA

Ingen verkar ha räknat på hur många meter modRNA respektive förorenande DNA som finns i varje injektion om 0,3 mL Låt oss börja med att se hur mycket våra myndigheter accepterar som tillåten mängd förorenande DNA. Läkemedelsbolagen använder DNA som mall för att tillverka modRNA så det går inte att helt rena injektionerna från DNA.

 

Den övre gränsen för DNA-förorening i en spruta är enligt myndigheterna EMA och FDA 10 nanogram (ng, 10*10-9 g eller 1*10-8 g) DNA per dos om 0,3 mL 10 ng låter inte mycket, tio miljarddels gram måste vara en försvinnande liten mängd förorenande DNA, eller hur? Moderna får ha högst 0,01% och Pfizer får ha högst 0,03% förorenande DNA.

 

Som gammal biokemist utbildad redan förra millenniet går det att räkna ut hur långt 10 ng främmande och förorenande DNA skulle sträcka sig om man lägger de förorenande DNAmolekylerna i en lång rad efter varandra. Detta är något var och en med enkla matematikkunskaper själv kan räkna ut. Se faktaruta 2

 

Vi vet sedan 1960-talet att en enda cellkärna i en människocell innehåller omkring 2 meter (m) DNA 17. Enligt en översiktsartikel publicerad 2019 i BMJ 18 finns det i en enda cellkärna hos en man, 2,05 m DNA som väger 6,41 picogram (pg, 10-12 g, biljondels gram) och består av 6,27 Gbp (miljarder baspar). Kvinnor har 3 cm mer DNA på grund av att hon har två Xkromosomer medan mannen har en X-kromosom och en tre cm kortare Y-kromosom än Xkromosomen .

 

Nu vet vi att 2,05 m dubbeltrådigt DNA väger 6,41 pg. Då kan vi räkna ut hur många meter som finns i 10 ng förorenande och främmande DNA och även i de 30 mikrogram (µg) RNA som finns i varje av Pfizers spruta och Moderna har 100 µg/dos. Se Faktaruta 2 med formler och allt Sätter vi in de aktuella siffrorna i ekvationen får vi: 2,050 m humant DNA * 10*10-9 g förorenande DNA / 6,41*10-12 g humant DNA= 3 198 m förorenande DNA.

 

Hoppsan! Det blev omkring 3 200 meter eller 3,2 km eller 2 miles förorenande och främmande DNA i en enda dos, i en enda injektion om 0,3 mL. Finns det upp till 354 gånger mer förorenande DNA som beskrivs i referens 14 så finns det 354*3,2 km = 1,13 miljoner meter eller 113 mil förorenande DNA i en enda liten injektion om 0,3 mL Längden enkeltrådigt RNA är dubbelt så lång som samma vikt dubbeltrådigt DNA Pfizers mängd modRNA om 30 mikrogram (µg) per dos kan då räknas ut till 2* 2,050 m humant DNA * 30*10-9 g modRNA / 6,41*10-12 g humant DNA= 19,5*106 m modRNA. att motsvara drygt 19 miljoner meter eller 19 hundra mil eller 12 tusen miles eller ett halvt varv runt Jorden vid ekvatorn 19.

 

Beräkningarna har knappt 3 siffrors noggrannhet varför vi använder två siffrors noggrannhet och resterande siffror med bokstäver eller med tiopotenser eller SI-prefix efter de två första signifikanta siffrorna. Modernas 3,3 gånger större mängd modRNA med 100 µg per dos motsvarar då 65 miljoner meter eller 40 tusen miles eller drygt ett och ett halvt varv runt Jorden vid ekvatorn. Det är en närmast ofattbart stor längdmängd modRNA som injicerats i varje dos modRNA. 8 Ingen har gett sitt informerade samtycke

 

Slut citat

 

Som enskild folkvald regionfullmäktige ledamot i det självstyrande under lagarna Region Västernorrland äger du enskilt ansvar att delge alla anställda inom Region Västernorrland, att delge skattebetalarna, väljarna och vårdkonsumenterna, dina uppdragsgivare, densamma informationen och upplysningen, enligt lag, har du som enskild folkvald annan uppfattning äger du BEVISBÖRDAN att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-17.

 

Noteras särskilt

Den tyska regeringen medger att det inte fanns någon pandemi

Se och läs mera

https://rumble.com/v4s85wr-den-tyska-regeringen-medger-att-det-inte-fanns-ngon-pandemi.html

 

 

 

Ytterligare mera av synnerligen mycket stort allmänt intresse

 

Publicerat 8 maj 2024 av SVT, citat

Astra Zeneca återkallar covidvaccin

Läkemedelsjätten Astra Zeneca drar tillbaka sitt vaccin mot covid-19 över hela världen, rapporterar The Telegraph. Beskedet kommer bara månader efter att företaget för första gången erkänt att vaccinet kan ge farliga biverkningar.

Ansökan om att dra in vaccinet gjordes den 5 mars och trädde i kraft på tisdagen.

 

Biverkningarna har kunnat kopplas till minst 81 dödsfall i Storbritannien och flera hundra med allvarliga skador. I fjol stämdes Astra Zeneca i Storbritannien efter att en kvinna som fått bolagets vaccin avled i mars 2021.

Läs mer

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/astra-zeneca-aterkallar-covidvaccin

 

 

 

ETT GIGANTISKT BEDRÄGERI & HÖGFÖRRÄDERI mot skattebetalarna, väljarna och vårdkonsumenterna inom det självstyrande under lagarna Region Västernorrland

 

Kom särskilt ihåg ex officio principen bästa regionfullmäktige ledamot, är det ditt egen ansvar att anmäla till Åklagare vad som ni inom det självstyrande under lagarna Region Västernorrland är delaktiga i och medskyldiga till, ditt egensvar som folkvald regionfullmäktige ledamot gentemot dina uppdragsgivare skattebetalarna, väljarna och vårdkonsumenterna

 

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

 

 

SKADAR & DÖDAR VERKSAMHET INOM DEN SJÄLVSTYRANDE UNDER LAGARNA REGION VÄSTERNORRLAND

Finns det lagligt stöd för Region Västernorrland att bedriva skadar och dödar verksamhet?

Undertecknad påstår att det finns inget lagligt stöd för att det självstyrande under lagarna Region Västernorrland att bedriva skadar och dödar verksamhet och kvalificerad planerad BEDRÅGERI VERKSAMHET, har du som enskild folkvald regionfullmäktige ledamot annan uppfattning äger du att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-17.

 

Publicerat 2024-04-21 maskinöversättning, citat

”Receptbelagda läkemedel är den främsta dödsorsaken”, enligt Peter Gotzsche, medgrundare av Cochrane Collaboration.

Peter Gotzsche utnämndes till professor i klinisk forskningsdesign och analys vid Köpenhamns universitet 2010 och var medgrundare till Cochrane Collaboration som länge ansågs vara världens främsta oberoende medicinska forskningsorganisation Source . I den position han har varit i och den kunskap han skulle ha samlat på sig, när Gotzsche skriver en artikel med titeln ”Receptbelagda läkemedel är den främsta dödsorsaken ” och ” psykiatriska droger är den tredje vanligaste dödsorsaken ”, borde vi alla lyssna på hans varning om att de flesta narkotikadödsfall kan förebyggas och att de flesta människor som har dött en ordinerad drog död inte behövde dem i första hand.

 

Gøtzsche, som har varit känd för att vara en uttalad kritiker av läkemedelsföretagens korruption av vetenskap i flera år, har publicerat mer än 97 artiklar i de ”fem stora” medicinska tidskrifterna (JAMA, Lancet, New England Journal of Medicine, British Medical Journal och Annals of Internal Medicine) och författade böcker om medicinska frågor inklusive dödliga läkemedel och organiserad brottslighet. Källa

Läs mer

https://expose-news.com/2024/04/21/prescription-drugs-are-the-leading-cause-of-death-according-to-peter-gotzsche-co-founder-of-the-cochrane-collaboration/

 

Ytterligare mera av mycket stort allmänt intresse i fråga om CENSUR inom EU delges följande, se denna svensktextade mycket viktiga videointervju

Christine Anderson, ledamot EU-parlamentet, censurerades utan förvarning av EU-parlamentet MÅSTE SES

https://rumble.com/v4t3tp9-christine-anderson-ledamot-eu-parlamentet-censurerades-utan-frvarning-av-eu.html

 

Av synnerligen mycket stort allmänt intresse är också denna intervju publicerad av SVERIGE GRANSKAS, se videointervjun som delger om sanningen, fakta och bevis

Tills motsatsen är bevisad. 5G med Anders O Brunstad

https://rumble.com/v4st45i-tills-motsatsen-r-bevisad.-5g-med-anders-o-brunstad.html

 

Är det något som är oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56