• Arkiv

2018-12-03 Intervju/samtal med den med den världskände sakkunniga läkaren, medicine doktor, docent och författare Uffe Ravnskov och Sven-Erik ”SVARA DOKTORN” Nordin av 2018-12-02

Vansinnet inom skolmedicinen i Vård Sverige har eskalerat till att sk skolmedicinska mediciner utskrivna av sk skolmedicinska läkare är 3:e största DÖDSORSAKEN efter hjärtsjukdom och cancer!

 

 Proffspolitikerna beskyddar detta vansinne(det är uppenbart), ett vansinne som uppenbart inte är förenligt med Nürnberg koden och Europakonventionens artikel 3 och FN-konventionen artikel 5, VÅRD SVERIGE i den humanitära staten Sverige med en Vård i Världsklass är uppenbart en enormt mycket stor fara för svenska medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

Proffspolitikernas uppdragsgivare/skattebetalarna är utsatta för ett FOLKMORD och särskilt de äldre, sjuka och svaga svenska medborgarna är uppenbart ”måltavla” för detta vansinne! Läs mer i bifogad pdf filerna Läkemedel…. och Big Pharma´s dangerous drugs…..

 

STATINER ÄR UPPENBART CANCERFRAMKALLANDE och därtill uppenbart en fara för svenska medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

 Lyssna mycket nogsamt på erfarenheten och visdomen och kunskapen/erfarenheten som särskilt sakkunniga Uffe Ravnskov besitter och därtill vad Sven-Erik ”SVARA DOKTORN” Nordin delger i denna intervju/samtal av 2018-12-02

 

Särskilt viktigt är att professorerna, läkemedelsverket, socialstyrelsen, SBU, riksdagen och blivande Sveriges regerings alla ministrar lyssnar på detta vansinne som uppenbart inte är att använda skattemedel på ett effektivt sätt för skattebetalarna, denna intervju kan förmodligen rädda många liv på svenska medborgare om kunskaperna används

 

INTERVJU/SAMTAL MED UFFE RAVNSKOV OCH SVEN-ERIK ”SVARA DOKTORN” NORDIN

Du lyssnar på intervjun/samtalet via denna länk

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-med-den-varldskande-och-sakkunnige-uffe-ravnskov-och-sven-erik-svara-doktorn-nordin

 

Du läser mera om  och av Uffe Ravnskov

http://www.ravnskov.nu/svuffe/

 

Du läser mera om och av Sven-Erik ”SVARA DOKTORN” Nordin

http://www.svaradoktorn.se/425407360

 

Ytterligare mera av intresse

 

 Mer om kolesterol och statiner

 http://www.svaradoktorn.se/425466463

 

LÄKEMEDEL VANLIGASTE DÖDSORSAKEN

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5355171/posting/l%C3%A4kemedel-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken

 

 

Big Pharma’s dangerous drugs are now killing more people than guns or automobile accidents

 

 https://www.naturalnews.com/2018-11-20-big-pharmas-dangerous-drugs-are-now-killing-more-people.html

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu