• Arkiv

2018-12-04 Vad får vi uppdragsgivare/skattebetalarna för SKATTEMILJARDERNA INOM VÅRD SVERIGE?

NU I FOKUS SÄRSKILT VÅRD SVERIGE OCH DÄRI BL.A. REGION VÄSTERNORRLAND

Allmänt känt är att den 3:e största dödsorsaken är sk skolmedicinska mediciner

 

Skolmedicinska sk mediciner/läkemedel, som sk skolmedicinska läkare skriver ut via receptblocket, är mycket farliga för mänsklighetens liv, hälsa och framtida livskvalitet, 3:e största dödsorsaken efter hjärtsjukdom och cancer

 

”Det har också framkommit att medicinska felbedömningar, som inkluderar annat än olämplig medicinering, är den tredje vanligaste dödsorsaken även om man bara räknar de patienter som dör på sjukhus. De flesta av dödsfallen hade kunnat undvikas.”

 

Alla onödiga dödsfall är ett hot mot folkhälsan ett av de största genom tiderna, det värsta sedan spanska sjukan kring första världskriget.”

 

”…dödssiffrorna bara stiger, från år till år.”

 

Bakgrunden

Skolmedicinska sk läkare inom landstinget/region Västernorrland har över tid beskyddats av proffspolitikerna/politikerna(de folkvalda utan personligt ansvar), uppenbart är att även de sk skolmedicinska läkarna är utan personligt ansvar.

 

Således ett dubbelt vansinne utan personligt ansvar i dessa ovan omnämnda sammantagna makt- och myndighetsutövning.

 

 

Den senaste skrivelsen till de folkvalda i regionfullmäktige i Region Västernorrland delger bl.a. om vansinnet med STATINER

Du läser skrivelsen genom att klicka på länken här nedan

20181204 Regionfullmäktiges alla folkvalda i Region Västernorrland

 

REGION VÄSTERNORRLAND ÄR KÄNT FÖR SKANDALER I PARTI OCH MINUT

Att åtfölja lag är uppenbart inte normen och värdegrunden inom Region Västernorrland, nu senast bevisat återigen hur skattemedel inte används på ett effektivt sätt för skattebetalarna

 Citat

Region Västernorrland krävs på 5,5 miljoner i böter

Region Västernorrland köpte in stafettläkare för mångmiljonbelopp utan upphandling. Nu krävs regionen på 5,5 miljoner i upphandlingsavgift av Konkurrensverket.

Det är fyra norrlandslandsting, Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten, som gjort otillåtna direktupphandlingar av bemanningspersonal. Nu krävs de på mellan 3,5 till 5,5 miljoner kronor vardera i böter/upphandlingsskadeavgift av Konkurrensverket.

 

– Otillåten direktupphandling är en allvarlig överträdelse av upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande

 Slut citat

Hela artikeln  läser du via denna länk

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/region-vasternorrland-kravs-pa-5-5-miljoner-i-boter

 

BESKYDDARKULTUR, TYSTNADSKULTUR, FÖRTRYCKARKULTUR OCH NEPOTISM är vardagsmat och uppenbart normen och värdegrunden inom Region Västernorrland’

Om detta vansinne, för vad är det annars, har delgetts i skrivelser i en lång följetong av skrivelser från allmänheten till de folkvalda i regionfullmäktige, regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämndens proffspolitiker/politiker, men hittills utan åtgärd trots att det bevisats grundlagsbrott uppenbart är normen och värdgrunden i de anställdas led.

Uppenbart beskyddar därmed de folkvalda proffspolitikerna/politikerna därmed detta vansinne som bevisligen inte är att använda skattemedel på ett effektivt sätt för skattebetalarna/deras uppdragsgivare och därmed är därtill samhällskontraktet brutet(LAG SKA FÖLJAS är uppenbart inte normen och grunden inom Region Västernorrland)!

 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR OCH MED STÖD AV BESKYDDARKULTUREN FORTSÄTTER DETTA VANSINNE SOM UPPENBART INTE ÄR DEMOKRATI, RÄTTSSÄKERHET OCH PATIENTSÄKERHET

Anställda som bevisligen inte säkerställer att MAKTUTÖVNINGEN SKA SKE UNDER LAGARNA(se Regeringsformen 1:1, svensk grundlag) premieras med fortsatt anställning!!

Alltså beskyddas av ytterst ansvarige tjänstemannen regiondirektör Hans Viklund och proffspolitikerna/politikerna sammantaget och därtill belönas med fortsatt anställning.

 

ETT MYCKET TALANDE EXEMPEL, ett inspelat samtal med anställd inom landstinget/region Västernorrland som fortfarande är anställd(belönad med fortsatt anställning trots detta vansinne som du får del av)

 

Landstinget Västernorrland Vårdvalsansvarige Lena Nordgaard 2016.01.20

 

LYSSNA på detta samtal med den anställde Lena Nordgaard

https://soundcloud.com/ulf-bittner/landstinget-vasternorrland-vardvalsansvarige-lena-nordgaard-20160120

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu