• Arkiv

2018-12-06 SVERIGE GRANSKAS NU I FOKUS VÅRD SVERIGE OCH DÄRI BL.A. LANDSTINGET/REGION VÄSTERNORRLAND

Att VÅRD SVERIGE(alla landsting/regioner) och deras sk skolmedicinska läkare och deras sk skolmedicinska mediciner uppenbart är en mycket stor fara för svenska medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet är erkänt sakförhållande.

 

Alltså det pågår nämligen ett FOLKMORD med stöd och hjälp av dessa skolmedicinska läkare och deras sk skolmedicinska mediciner, och detta beskyddas uppenbart ända upp på regeringsnivå och riksdagsnivå, för ingen har ännu agerat för att STOPPA DETTA VANSINNE!

 

Är detta vansinne förenligt med att använda skattemedel på ett effektivt sätt för skattebetalarna/uppdragsgivarna och det svenska folket/de svenska medborgarna? SVARET KAN ENDAST BLI NEJ!

Du läser mera i den delen om detta vansinnet utifrån FAKTA bl.a. via denna artikel av Sven-Erik SVARA DOKTORN Nordin

Läkemedel vanligast dödsorsaken 20180808

 

 

Är detta vansinne förenligt med Europakonventionens artikel 3 och FN-konventionens artiklar 3 och 5?

 

Det är uppenbart inte heller förenligt med FN-konventionen

Bl.a. då inte förenligt med

Artikel 3 Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 5 Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Ovan citerat har sin källa här

https://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter

 

 

Detta vansinne inom skolmedicinen är uppenbart inte förenligt med Nürnberg koden

Fritt översatt till svenska

Informerat samtycke innebär att du har rätt att bli fullt informerad om fördelarna och riskerna med en medicinsk intervention och friheten att fatta ett frivilligt beslut om huruvida du ska acceptera dessa risker eller inte, utan att bli tvingad eller straffad för det beslut du fattar. Informerat samtycke gäller inte bara risker som deltagarna i vetenskapliga experiment tar, utan också risker som tas av patienter som vårdas av läkare. 

 Källa till ovan citerat

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/11/07/informed-consent-vaccine-rights.aspx

 

Du läser ytterligare mera om vansinnet inom skolmedicinen via dessa artiklar

 

Big Pharma’s dangerous drugs are now killing more people than guns or au… X

MAFFIA FAMILJEN Om en Stat i Staten utan personligt ansvar x

Öppet Brev till statsminister Stefan Löfven och minister Annika Strandhäll 20180830 Om demokrati eller diktatur inom staten Sverige för era uppdragsgivare skattebetalarna de svenska medborgarna med personligt ansvar

Till minister Gabriel Wikström, Sveriges Regering, och alla goda medmänniskor och Sveriges Riksdag……

Måndag till Fredagsnytt, vecka 5, 1-5 februari år 2016 21 sidor

Rotfyllningar Hur rotfyllningar leder till en sjuk kropp och vad du kan göra för att o (2)

Som en sammanfatting över läkemedelbolagens kriminiatlitet

Vanvården inom psykiatrin är århundradets skandal som nu avslöjas 201402 (2)

Receptbelagda mediciner är nu den tredje ledande dödsorsaken efter hjärt…

Landstinget Västernorrland landstingsstyrelsen sida 1 av 8 jämte bilagor

Öppet brev till landstingsstyrelsens ordf Per Valberg 20140317 (2)

Gränsöverskridande vård en gränslös myndighetsvurpa nu fråga om rättssäker rättstillämpning i Högsta förvaltningsdomstolen 20131110

Politiskt dubbelspel avslöjas av EU-dom ASSAR FAGER 20180303 r 7 sidor

Läkartidningen 2004 Ulf Bernitz Vilken roll bör läkare och annan vårdper… x

20180719 Frågor utifrån artikel Politiskt dubbelspel avslöjas av EU-dom av Assar Fager

POLITIK och EU av Assar Fager oktober 2018 k

Är SVERIGE en trovärdig avtalspartner av Assar Fager 20150522 5 sidor

Alla lägesrapporter av Assar Fager 2012 -2013 finner du på sidan 17 i Lägesrapport maj 2013 av Assar Fager

 

Välkommen till den humanistiska stormakten Sverige med en Vård i Världsklass!

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu