• Arkiv

2018-12-06 SVERIGE GRANSKAS i särskilt FOKUS VÅRD SVERIGE och däri bl.a. Region Västernorrland

Du får del av länkar till SVERIGE GRANSKAS och intervjuer/samtal upplagda på Sound Cloud

 

Via dessa intervjuer/samtal får du insikter i och om verkligheten inom Vård Sverige(alla landsting och regioner i Sverige), som uppenbart går hand i hand med BIG PHARMA den kriminella läkemedelsindustrin och deras sk skolmedicinska mediciner, som skadar och dödar svenska medborgare dagligen!

 

Är detta vansinne förenligt med att skattemedel används på ett effektivt sätt för skattebetalarna/uppdragsgivarna och därmed de svenska medborgarna? SVARET KAN ENDAST BLI NEJ!

 

KOM SÄRSKILT IHÅG ATT

 

Skolmedicinska sk Mediciner/läkemedel, som sk skolmedicinska läkare skriver ut via receptblocket, är mycket farliga, 3:e största dödsorsaken efter hjärtsjukdom och cancer

 

 

”Det har också framkommit att medicinska felbedömningar, som inkluderar annat än olämplig medicinering, är den tredje vanligaste dödsorsaken även om man bara räknar de patienter som dör på sjukhus. De flesta av dödsfallen hade kunnat undvikas.”

 

LYSSNA PÅ SVERIGE GRANSKAS VIA DENNA LÄNK OCH SPRID MYCKET GÄRNA VIDARE I DINA NÄTVERK

https://soundcloud.com/ulf-bittner

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu