• Arkiv

2020-06-02 SVARA DOKTORN ”Enkla botemedel mot Covid-19 mm”

 

 

MYCKET VIKTIG ARTIKEL AV SVARA DOKTORN SVEN-ERIK NORDIN, LÄS DEN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

Citat

Enkla botemedel mot Covid-19 mm

(Skolmedicinens föraktade och negligerade vitaminer)

 

 

Efter Flexnerrapporten 1910 har skolmedicinen hänsynslöst motarbetat alla enkla och naturliga sätt att bibehålla eller återfå hälsan. Man har totalt ovetenskapligt inriktat sig enbart mot ”godkända läkemedel” – d.v.s. artificiella kemiska ämnen.

 

 

Och vilka som godkänts har tyvärr bestämts av läkemedelsindustrin, med god hjälp av våra myndigheter, korrumperade forskare och lättstyrda läkare, som från sin utbildnings första dag inriktats mot samma mål – att hitta ett ”läkemedel” mot varje sjukdom.

 

 

Man har också under utbildningen bibringats uppfattningen att allt utom ”godkända läkemedel” skall betraktas som ”kvacksalveri”. Märkligt nog tycks också enskilda vitaminer och för immunförsvaret nödvändiga mineraler och spårämnen ha hamnat i den kategorin.

 

 

Dessvärre har därför också varje försök att använda enkla naturliga – och ibland t.o.m. kroppsegna – ämnen kraftigt motarbetats. Ofta har sådana metoder helt förbjudits! Detta har under de gångna 110 åren förorsakat miljoner onödiga dödsfall – och mänskligt lidande som trotsar all beskrivning.

 

 

Men under samma tid har de gigantiska läkemedelsbolagen tjänat oräkneliga miljarder VARJE ÅR!

 

 

Nu håller samma sak på att hända, när det gäller den pågående Covid-19-pandemin.

DETTA MÅSTE STOPPAS!

 

Slut citat

LÄS MERA/HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6917430/posting/enkla-botemedel-mot-covid-19-mm

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu