• Arkiv

2020-06-04 SVARA DOKTORN ”Viktigaste orsaken till död i Covid-19: LÄKARNAS VITAMINSKRÄCK!”

 

 

Läs denna mycket viktiga artikel av SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin och sprid den vidare i alla dina nätverk, citat;

 

Viktigaste orsaken till död i Covid-19: LÄKARNAS VITAMINSKRÄCK!

 

Vi vet att många läkare är utomordentligt skickliga och dagligen räddar liv, särskilt vid olyckor och andra akuta situationer. Vi vet också att de med modern transplantationskirurgi kan ge oss nya organ som lever, njurar och t.o.m. hjärtan.

 

Kanske kunde man önska att de vore bättre på att ge oss råd för att undvika att transplantationer behövs.

 

Tyvärr är det ju också så, att de läkemedel de förskriver är en av de absolut vanligaste dödsorsakerna – särskilt hos äldre.

 

 

I dessa dagar ser och hör man olika medicinska ”experter” i media i uttala sig tvärsäkert både om hur Coronaviruset uppkommit och hur det skall bekämpas.

 

Var och en har sitt eget perspektiv på detta, och inom skolmedicinen sitter man förstås fast i det paradigm som i huvudsak har gällt sedan 1910, då Flexnerrapporten publicerades i USA.

 

Därefter har endast ”läkemedel” gällt – och i nödfall kirurgi. Allt annat betraktas som ”kvacksalveri” – alltså ovetenskapligt bedrägeri. Näringsriktig kost är således i princip ”bedrägeri”!

 

 

Detta synsätt är förstås en gigantisk tragedi, som kostar människor livet varje dag över hela världen.

Det innebär att läkarna skrämmer människor från att använda enkla naturliga medel för att hålla sig friska – eller bota uppkomna sjukdomar.

 

Redan ”läkekonstens fader”, Hippokrates, myntade uttrycket ”Låt maten bli din medicin och medicinen din mat” – omkring 400 f.Kr.

 

 

Detta har uppenbarligen dagens läkare helt glömt.

 

Vår kost tycks de anse vara närmast betydelselös för vår hälsa – eller säger bara ”ät varierad kost, så får du i dig alla nödvändiga näringsämnen”.

 

Varierad kost är förstås bättre än ”ensidig kost” – men någon garanti för god hälsa är det verkligen inte, särskilt inte om man är hänvisad till det utbud som finns i våra vanliga matvaruaffärer!

 

 

Den absoluta majoriteten av människor i vår del av världen äter katastrofalt mycket kolhydrater (socker) och försöker undvika naturligt mättat fett – enligt Livsmedelsverkets råd.

Resultatet är t.ex. det faktum att 50 % av alla svenskar i dag är rejält överviktiga (i t.ex. USA är det mycket värre). Diabetes har blivit en folksjukdom, och cancer har formligen exploderat de senaste 75 åren.

 

 

Men för att nu gå till dagens situation, med Covid-19-pandemin, så är även där läkarnas och skolmedicinens uppfattning enligt min uppfattning närmast en katastrof.

 

Om läkarna hade adekvata kunskaper om t.ex. våra vitaminer – och tillämpat dem – så kunde Covi-19 knappt ha blivit en pandemi.

 

I alla fall skulle antalet dödsoffer i denna sjukdom sannolikt ha varit oerhört mycket mindre!

 

Slut citat

 

LÄS MERA/HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6918386/posting/viktigaste-orsaken-till-d%C3%B6d-i-covid-19-l%C3%A4karnas-vitaminskr%C3%A4ck

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu