• Arkiv

2020-06-05 REGION VÄSTERNORRLAND ”Var återfinns det legala stödet för att anställda skolmedicinska läkare bedriver skadar och dödarverksamhet?”

 

 

Över tid har de folkvalda politikerna i Region Västernorrland  undanhållit skattebetalarna svar på frågor som är av mycket stort allmänt intresse.

 

Alltså då utifrån arbetsgivare ansvaret, som ägs av de folkvalda politikerna, ska frågorna besvaras och svaren undertecknas av de folkvalda politikerna som äger arbetsgivare ansvaret.

 

De folkvalda politikerna har över tid vägrat att besvara frågorna som är av mycket stort allmänt intresse för alla skattebetalare i Västernorrland.

 

 

Frågorna är ställda utifrån att skattebetalarna/medborgarna i Västernorrland ska säkerställas fullständig rättssäkerhet.

 

Rättssäkerhet innebär att enskilda ska kunna lita på lagstiftningen

 

REGION VÄSTERNORRLAND ” Var återfinns det legala stödet för att anställda skolmedicinska läkare bedriver skadar och dödarverksamhet?”

 

Du läser skrivelsen till Region Västernorrland här

REGIONFULLMÄKTIGE I REGION VÄSTERNORRLAND 2020 06 05

 

Du läser bilagan till skrivelsen här

NHF skrivelse till Region Västernorrland 2019 10 28 f

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu