• Arkiv

2020-06-08 ”INGEN SÅG DET KOMMA” – ”Om myndigheters förnekelse och ansvarslöshet”

 

 

Citerar delar ur videon ”INGEN SÅG DET KOMMA” – ”Om myndigheters förnekelse och ansvarslöshet” med Henrik Jönsson, citat;

 

 

Citat;

 

 

”För sanningen är att Socialdemokraterna har allt att förlora på det utökade straffansvaret vid tjänstefel som riksdagen beslutade om 2018.

 

 

Risken är nämligen överhängande att pressade tjänstemän då kommer att börja avslöja oegentligheter i statsförvaltningen för att själva undvika straff.

 

 

Och om den omfattande politiska styrningen som drivit myndighet efter myndighet till haveriets rand uppdagas och rättsligen prövas då riskerar den redan svårt sargade socialdemokratin att fullständigt falla samman.

 

 

Att tjänstemän idag inte ställs till svars för de beslut de fattar är grunden för upprätthållandet av den potempkinkuliss det svenska samhället degenererat till att bli.”

 

Slut citat.

 

 

 

Ytterligare citat ur samma grund, citat

 

 

”Den politiska makten vilar på att samhället fortsätter att acceptera detta bedrägeri.

 

 

En korrumperad rättsordning där medborgarna förväntas följa lagen eller straffas medan tjänstemän tillåts både göra ”avsteg från lagen”, kringskära offentlighetsprincipen och ljuga om beredskapstillståndet utan konsekvenser undergräver inte bara förtroendet för de svenska myndigheterna.

 

 

Det riskerar att rasera det helt.

 

 

Och valet mellan en raserad socialdemokrati och ett raserat rättssamhälle torde vara enkelt.

 

 

Och gissa vad; DE ALLRA FLESTA SER DET KOMMA.”

 

Slut citat.

 

 

Citerat ovan är hämtat ur den senaste videon, av datum 2020-06-05 från Henrik Jönsson ” ”INGEN SÅG DET KOMMA” – Om myndigheters förnekelse och ansvarslöshet”

 

 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR ETT FULLSTÄNDIGT VANSINNE FÖR NATIONEN SVERIGE MEDBORGARE SOM VÄRNA RÄTTSSÄKERHET FÖR NATIONENS MEDBORGARE

 

 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE, SÄRSKILT TILL ALLA JOURNALISTER INOM SVT/SR OCH RIKSMEDIA, I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

Henrik Jönsson delger nationen Sveriges medborgare om verklighetens vansinne i SVERIGE VANSINNET, citat

 

 

”INGEN SÅG DET KOMMA” – Om myndigheters förnekelse och ansvarslöshet

 

 

Från corona-beredskap till brottsbekämpning hörs samma urskuldande klagosång: “Ingen såg det komma!”

 

 

Varför har svenska myndigheter så svårt att se vart saker är på väg? Varför vill man begränsa allmänhetens insyn – och vad blir konsekvenserna av ett bristande ansvarsutkrävande? Dessa frågor tar jag upp i veckans video!

Slut citat

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK FÖR DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNE SKA SÅKLART FÅ ETT SLUT

https://www.youtube.com/watch?v=xvwSg7d_OdU

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu