• Arkiv

2020-09-07 De samhällsfarligaste i Sverige: KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

 

De samhällsfarligaste i Sverige:

KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

Det är uppenbart så att KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR är de som har makten över skattemiljarderna i Sverige, dessutom makten över att stifta lagar i Sverige, dessutom ska denna klan utan personligt ansvar säkerställa att lagarna åtöljes och tillämpas rättssäkert opartiskt och sakligt i Sverige.

 

 

Rättsstaten Sverige existerar uppenbart inte, ett klansamhälle existerar däremot fullt ut i Sverige och den samhällsfarligaste KLANEN ÄR UPPENBART KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR!

 

 

 

Vilka ingår i den mycket samhällsfarliga  KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR?

 

 

I denna mycket samhällsfarliga klanen utan personligt ansvar ingår alla folkvalda politiker i Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Sveriges alla Regioner(fd landsting) och Sveriges alla kommuner.

 

I denna mycket samhällsfarliga klanen utan personligt ansvar ingår alla tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner och kommuner.

 

Alla dessa utan personligt ansvar är säkerställa detta fullständiga vansinniga utan persoligt ansvar av en majoritet i Sveriges Regering och Sveriges riksdag.

 

Detta fullständiga vansinne utan personligt ansvar säkerställdes utan stöd i folkviljan, dvs. man struntade fullt och fast i att säkerställa att all makt utgår från folket i Sverige.

 

2018 innan valet fanns  enighet i Sveriges riksdag om att utan personligt ansvar inte är gångbart längre och att efter valet skulle därmed blivande Sveriges Regering ombesörja att utan personligt ansvar förpassades ur historien.

 

Men så har inte skett, alltså Sveriges Regering och Sveriges riksdag tillåter och värnar om att detta fullständiga vansinne utan persoligt ansvar fortfarande existerar fullt ut.

 

Hur kunde grundbeslutet om att införa utan personligt ansvar alls vara förenligt med grundlagen Regeringsformen? Och hur kan detta utan personligt ansvar vara förenligt med svensk grundlag Regeringsformen idag 2020?

Svensk grundlag, när beslutet fattatdes om utan personligt ansvar säkerställdes 1975, och idag 2020 ger vid handen, citat:

 

9 §   Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

 

 

Uppenbart behandlas alla inte lika i Sverige, den mycket samhällsfarliga KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR har säkerställt att beskyddas från konsekvenser när dessa uppenbart är de som ställt till vad Sverige är av idag 2020

 

Nepotism, förtryckar kultur, tystnads kultur och beskyddar kultur är deras vapen mot nationen Sveriges medborgare och detta fullständiga vansinne utan personligt ansvar beskyddas uppenbart av journalisterna inom SVT/SR, TV4 och riksmedia.

 

 

DEN MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR VÄRNAR UPPENBART INTE OM NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Att nationen Sverige har utsatts för en DEPOPULATIONS AGENDA över mycket lång tid är uppenbar när man sett in i SKOLMEDICIN VANSINNET och VACCIN VANSINNET i Sverige över tid.

 

Vi vet att dessa utan personligt ansvar säkerställde folkrättsbrott när våra äldre i nationen Sverige förhindrades syrgas behandling och annan i världen framgångsrik behandling för Covid-19 under den sk pandemin 2020, dessa äldre ”mördades” med morfin och andra andningshämmande patenterade sk skolmedicinska mediciner.

 

 

Vi vet också att detta hade kunnat förhindrats, läs bl.a. Lars Berns artiklar, nu senaste artikeln i ämnet, citat

 

Att jaga en skugga

https://anthropocene.live/2020/09/06/att-jaga-en-skugga/

 

 

Läs ännu mera av Lars Bern som har delget enormt mycket allmänbildande artiklar och gett ut boken om ”Den Metabola Pandemin”

https://anthropocene.live/

 

 

Notera särskilt, ur Lars Bern artikel av 2020-09-06, citat

 

Sanningen är den att utan de vanliga metabola sjukdomarna vore inte Covid-19 ens i närheten av en pandemi.

 

De hittillsvarande dödsfallen i Covid-19 är omkring 700.000 globalt, vilket gör sjukdomen bara till den 20:de dödligaste.

 

 

Den sammantagna dödligheten i de metabola sjukdomarna är 60 gånger högre.

Dödligheten i dessa åkommor kommer nu att öka eftersom coronahysterin trängt undan diagnostisering och behandling av dem. I Sverige räknar man att många behandlingar kommer att senareläggas med upp till ett år.

 

 

Min uppmaning till skolmedicinen och till den politiska adeln är att sluta skrämma med och jaga en skugga. Ta istället itu med det verkliga problemet som är alla de kroniska ämnesomsättningssjukdomarna.

 

 

Gör ni det, löser ni samtidigt problemet med Covid-19 sjukligheten, vilket absolut inte det vaccin som Big Pharma nu säljer på er kommer att göra.

 

 

Erfarenheten visar att influensavacciner är mycket ineffektiva och ytterst diskutabla eftersom de måste upprepas årligen p.g.a. virus benägenhet att mutera.

 

Åtgärder för en bättre metabol hälsa löser problemet för gott, men tyvärr finns det ett medicin- och livsmedelsindustriellt komplex som inte vill se någon sådan lösning.

 

 

Lars Bern

 

Slut citat

 

Källa till ovan citerat

https://anthropocene.live/2020/09/06/att-jaga-en-skugga/

 

 

 

LÄS OCH SE OCKSÅ

 

 

Doktor Jon Tallinger har delgett, citat

 

You will save lives with this statement Stefan Sauk.

 https://www.youtube.com/watch?v=LwJtcwCFlMI

 

 

Stefan Sauk har publicerat, citat

 

Stefan Sauk angående palliativ vård

 https://www.youtube.com/watch?v=8JlRWGapl0U

 

 

 

 Citat

Minst 40 kriminella klaner i Sverige, ”kommit hit bara för att begå brott

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/09/07/2020-09-07-minst-40-kriminella-klaner-i-sverige-kommit-hit-bara-for-att-bega-brott/

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu