• Arkiv

RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH Det är riksåklagaren som måste nu ge sig på regeringen, Folkhälsomyndigheten och de kommuner som bryter mot lag. — Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare — CORONA MAFFIAN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH  Det är riksåklagaren som måste nu ge sig på regeringen, Folkhälsomyndigheten och de kommuner som bryter mot lag.  

 

SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA

 

 

Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Ass professor Björn Hammarskjöld delger i mycket viktig artikel om den tortyr som sker generellt och systematiskt mot de äldre i Sverige, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

 

Besöksförbud på åldersrikeboende är tortyr.

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

 

 

Här finns i 2 § Brott mot mänskligheten 2.

 

 

Eftersom våra äldre som spärras in på åldersrikeboende utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila så uppfylls kraven i lagen.

 

 

Det är alltså tortyr och ansvariga kan straffas enligt

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 13, 14, 15, 16 §§ 3

 

 

Vem är nu ansvarig för dessa brott mot mänskligheten?

 

 

Det måste vara regeringen in toto som är ytterst ansvarig för att den civila gruppen åldersrikeboende torteras.

Men även de som har fattat beslut på lägre nivå som Folkhälsomyndigheten och även på kommunal nivå eftersom de måste betraktas som förmän till åldersrikeboendet.

 

 

Det här problemet får nu riksåklagaren Petra Lundh nu på sitt bord. Det är riksåklagaren som måste nu ge sig på regeringen, Folkhälsomyndigheten och de kommuner som bryter mot lag.

 

 

Slut citat

 

 

Källa till ovan citerat

https://kostkunskap.blogg.se/2021/february/besoksforbud-pa-aldersrikeboende-ar-tortyr.html

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu