• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 13

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

21st Century NUREMBERG Trials

Använd denna länk när du sprider vidare för annars kan Face Book med flera förmodligen censurera

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/02/15/21st-century-nuremberg-trials-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare-corona-maffian-skadar-dodar/

 

Murder By ‘Vaccine’ – The Evidence Mounts

Effectively KILLING MILLIONS all over the world  

THIS IS A BIOWEAPON ATTACK AND THIS IS WW3 – DR LEE MERRIT INTERVIEW  

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 
 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-02-17

 

Alla kan HJÄLPA till att sprida vidare dagens massutskick via denna länk

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten

 ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 13

Skolmedicinen/den kriminella läkemedels/vaccin industrin bedriver skadar och Dödar verksamhet

 SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA

 Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför

 BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 Delgivning om meddelat ansvar i Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet

 Sveriges Regering med flera medlöpare har bedrägligt uppsåtligt vilselett nationen Sveriges medborgare i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänsklighetens och nationen Sveriges medborgare

HJÄLP TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

EN PLANERAD DEPOPULATIONS AGENDA/ PLANERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE som beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Noteras särskilt

TORTYR AV DE ÄLDRE I SVERIGE KONSTATERAS I VITTNES MÅLET av ass professor Björn Hammarskjöld, alltså detta sker således generellt och systematiskt av staten Sverige emot våra äldre som varit med att bygga upp Sverige!

 

Mycket allvarliga brottsmisstankar om generella och systematiska Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare kommer inom när framtid delges riksåklagare Petra Lund, då utifrån svensk lag, nämligen Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

 

Detta vittnesmål av ass professor Björn Hammarskjöld i Corona Kommittén, till advokaten/dr. Reiner Fuellmich och dennes team, har i skrivande stund setts redan nu av över 72 800 människor, alltså över hela världen. Vittnesmålet var först publicerat på YouTube men stängdes snabbt ner där.

 

Vittnesmålet publicerades därefter på VIMEO och kommer förmodligen förändra SVERIGE BILDEN för all evighet, då världsbefolkning globalt kommer ytterligare mera förstå om det fullständiga VANSINNE som pågår och pågått inom SVERIGE över mycket lång tid.

 

SSVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare kommer förmodligen bli historiskt ihågkomna som desamma som fälldes i Nürnberg rättegångarna efter andra världskriget.

 

Vill du sprida videon och ass professor Björn Hammarskjölds vittnesmål vidare så har du direktlänken här

https://vimeo.com/511097958

 

Om du är osäker på hur Face Book och övriga plattformar censurerar direkt länken så kan du välja att sprida Björn Hammarskjölds vittnesmål i Corona kommittén med denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/02/13/bjorn-hammarskjold-tortyr-av-de-aldre-i-sverige-konstateras-i-vittnes-malet-av-bjorn-hammarskjold-som-vittnade-infor-corona-kommiten-2021-02-12-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och/

 

Vittnesmålet är på engelska och du ser ass professor Björn Hammarskjölds vittnesmål genom att spola fram till 2.29.11 och ser och lyssnar på ass professor Björn Hammarskjölds vittnes mål inför Corona Kommittén, och därmed inför den världskände advokaten dr. Reiner Fuellmich och delar av hans team.

 

Återstår att se om hur skattefinansierade SVT/SR, TV4 och riksmedia kommer återrapportera om vittnesmålet till nationen Sveriges skattebetalare, alltså om detta vittnesmål av ass professor Björn Hammarskjöld, som uppenbart kommer förändra SVERIGES BILDEN för all evighet.

 

Återstår också att se om hur alternativ/internet/nya medier i Sverige på internet kommer att återrapportera om ass professor Björn Hammarskjölds vittnesmål inför Corona Kommittén.

 

 

 

Vaccination deaths in a Berlin Care Home

 

Publicerat 2021-02-16 advokaten dr Reiner Fuellmich och hans team, intervju om ”vaccinet”, som inte är ett vaccin, men är en injektion som DÖDAR, se videon och sprid vidare, citat

Corona Untersuchungsausschuss Ad Hoc 6 – Vaccination deaths in a Berlin Care Home

https://lbry.tv/berlin-care-home-whistleblow:9

21st Century NUREMBERG Trials

Måste ses video, sprid vidare om DET DÖDLIGA VANSINNET MED INJEKTIONERNA

(de så kallade ”vaccinerna”, som inte är vacciner, injektioner som skadar och DÖDAR) som pågår WORLD WIDE, och vad som förmodligen väntar för Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Videon om ca 13 min ska såklart spridas vidare så att alla nationen Sveriges medborgare får sanningen och verkligheten till livs om den skadar och DÖDAR VERKSAMHET som pågår med en INJEKTION, ett genetiskt experiment som är ett biovapen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

21st Century NUREMBERG Trials

Använd denna länk när du sprider vidare för annars kan Face Book med flera förmodligen censurera

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/02/15/21st-century-nuremberg-trials-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare-corona-maffian-skadar-dodar/

Publicerat 2021-02-16 MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE, se videon om ca 5 minuter

Facebook CEO Mark Zuckerberg Takes ‘Anti-Vax’ Stance in Violation of His Own Platform’s New Policy

https://www.youtube.com/watch?v=oXWREk7MVqQ

Det kom ett mail, som du får del av, citat

 

Project Veritas released a new video today provided by a Brave Facebook Insider exposing Facebook CEO Mark Zuckerberg’s contradictory position… ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Project Veritas released a new video today provided by a Brave Facebook Insider exposing Facebook CEO Mark Zuckerberg’s contradictory position when it comes to COVID-19 vaccines. Here are some of the highlights from the video:

  • Mark Zuckerberg, Facebook CEO in July 2020: “But I do just want to make sure that I share some caution on this [vaccine] because we just don’t know the long-term side effects of basically modifying people’s DNA and RNA…basically the ability to produce those antibodies and whether that causes other mutations or other risks downstream. So, there’s work on both paths of vaccine development.”
  • During a public live stream with Dr. Fauci in November 2020, Zuckerberg had a different take: “Just to clear up one point, my understanding is that these vaccines do not modify your DNA or RNA. So that’s just an important point to clarify.”
  • Facebook announced last week that they are “expanding [their] efforts to remove false claims on Facebook and Instagram about COVID-19, COVID-19 vaccines and vaccines in general during the pandemic.”
  • Facebook said it would remove claims that vaccines change people’s DNA.
  • Facebook claims it wants people to “discuss, debate and share their personal experiences, opinions and views” as it pertains to the pandemic but will remove vaccine concerns from its platform that had once been expressed by their own CEO.

You can watch the video here:

https://www.youtube.com/watch?v=oXWREk7MVqQ&feature=youtu.be

It is unclear if Facebook still stands by Zuckerberg’s concerns in July and whether or not the company would ban this video of Zuckerberg from its platforms because of vaccine policy violations.

 Slut citat

 

 

Det kom ett mail, som du får del av, citat

YOU ARE A LAB-RAT FOR MEDICAL-MAFIA $MONEY!!

 The World Economic Forum’s ‘BLUEPRINT’ is a direct copy of Karl Marx’s ‘Communist Manifesto’ of the Communist Party where ‘ALL’ property and ‘ALL’ freedom was taken by the State & the COVID-FRAUD is designed re-run of that same power-grab that destroyed the Soviet Union; Hitler also used the same scam and paid 100% wages to everyone; but taxes were 98% of wages causing economic collapse! https://www.youtube.com/watch?v=KQfz2zwfpzU

Although the World Economic Forum is trying this identical scam on again after it failed in 2009 when the 47 Council of Europe nations attacked the W.H.O. for lying that the H1N1 was a PANDEMIC when it was NOT, this is NOT the main force driving this scam! ‘MASSIVE’ COVID-EXPOSÉ http://www.vaxrisk.org/COVID-EXPOSÉ.pdf

The main force driving this scam is the Medical-Mafia pushing SEVEN BILLION LETHAL VACCINES!!

This lie will deliver $THOUSANDS of $TRILLIONS of $DOLLARS in mass-profits ‘IMMEDIATELY’ !!! FOLLOW THE MONEY!!!

There is only one slight problem!!!

 THIS IS ‘NOT’ A VACCINE!! https://www.bitchute.com/video/thgHE7VUsDrn/?fbclid=IwAR30RHa1XWDiJEtAPQoIYHjUg5JUDFwCCc5ISqL5NCVSmq080QnWrf7WWV4

 The Medical-Mafia now KILLS 80,000 Australians EVERY YEAR on ‘FORCED’ psych-drugs in our tiny 25 million population!! GOVERNMENT DEATHS SOURCE: ABS http://www.vaxrisk.org/ABSKILL.pdf

The Medical-Mafia see the $TRILLIONS now made on these ‘FORCED’ psych-drugs and have hijacked the same FORCE racket to now FORCE 7 BILLION lethal vaccines for $THOUSANDS of $TRILLIONS of $DOLARS in EVIL PROFITS! https://www.youtube.com/watch?v=a0pS-Fv7PPI

 YOU ARE A LAB-RAT FOR MEDICAL-MAFIA $MONEY!!

Slut citat

Citat

DEBUNKING THE NARRATIVE (WITH PROF. DOLORES CAHILL) – Banned by YouTube

Video Interview courtesy of Computing Forever

The following bio information is from Prof. Cahill’s website at https://dolorescahill.com/pages/experience

 

Prof. Dolores Cahill is a world-wide renowned expert in high-throughput proteomics technology development and automation, high content protein arrays and their biomedical applications, including in biomarker discovery and diagnostics.

https://dolorescahill.com/pages/experience

Brief Overview:

Läs mera och se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://bluecat.media/prof-dolores-cahill/

 

EN PLANERAD DEPOPULATIONS AGENDA/ PLANERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE som beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

DU LÄSER MERA HÄR

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/02/TILL-ER-ALLA-GODA-SVENSKA-MEDBORGARE-2021-02-17-f.pdf

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2021 02 17 f

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu