• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 22

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

Från: eueeshealthcare [mailto:[email protected]]
Skickat: den 28 februari 2021 07:31
Till:[email protected]’; ‘marianne liljeholt’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Aftonbladet’; ‘Expressen’; ‘torbjörn sassersson’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘SE Nin’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘SB Registrator’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘torbjörn sassersson’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]oberg.se’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Kim Svinghammar’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Lina Berg’; ’[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]
Kopia:[email protected]
Ämne: ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 22 The HighWire with Del Bigtree avslöjar sanningen och verkligheten om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare
Prioritet: Hög

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

FAKTA OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tusenmannamarsch för sanning och frihet den 6:e mars kl 14:00 på Medborgarplatsen i Stockholm

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-02-28

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 22

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE.

Delgivning om meddelat ansvar i Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet

 

Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

 

 

 

FAKTA OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

22 MINUTER ALLA MÅSTE SE OCH SPRIDA VIDARE

 

 The HighWire with Del Bigtree avslöjar sanningen och verkligheten om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Publicerat 2021-02-25, sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.brighteon.com/e87edc08-8437-4564-8824-ab78fc64b784

 

OBS Använd denna länk när Du sprider vidare, för annars kommer förmodligen Face Book med flera censurerare censurera Brighteon länken

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/02/28/the-highwire-with-del-bigtree-avslojar-sanningen-och-verkligheten-om-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/

 

 

 

Tusenmannamarsch för sanning och frihet den 6:e mars kl 14:00 på Medborgarplatsen i Stockholm

 

 

Tiden närmar sig, snart 6 mars, då nationen Sveriges medborgare reser sig och visar på civilkurage, mod och värnar om demokratin, rättssäkerheten mot fascismen och MEDICINSKT TYRANNI.

Läs och lyssna vad FOLKETS RADIO delger om

https://folketsradio.podbean.com/e/covid-och-ifragasattarna/

 

 

 

Vad händer den 6 mars 2021, läs mera

Tusenmannamarsch för sanning och frihet den 6:e mars kl 14:00 på Medborgarplatsen i Stockholm

https://bakomkulisserna.biz/2021/02/17/tusenmannamarsch-for-sanning-och-frihet-den-6e-mars-kl-1400-pa-medborgarplatsen-i-stockholm/

 

https://www.facebook.com/events/445318636828705/

 

 

 

Alltså då nationens insiktsfulla och pålästa medborgare reser sig mot de POLITISKT KORRUPTA och den skadar och DÖDAR AGENDA som bevisligen SVERIGES REGERING och deras medlöpare står bakom och beskyddar.

 

Alltså en skadar och DÖDAR VERKSAMHET som uppenbart är ett enormt hot och hat mot nationen Sveriges alla medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet, som därtill inte är förenligt med att åtfölja svensk lag och de grundläggande mänskliga rättigheterna.

 

 

 

MÄNSKLIGHETEN RESER SIG MOT FASCISMEN OCH DENNA SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET ÖVER HELA VÄRLDEN

 

Se videon, ca 10 minuter, och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

The human uprising with ‘Covid’ fascism protests from around the world – COME ON PEOPLE, TIME TO GO AGAIN IN MASSIVELY GREATER NUMBERS

https://davidicke.com/2021/02/27/the-human-uprising-with-covid-fascism-protests-from-around-the-world-come-on-people-time-to-go-again-in-massively-greater-numbers/

 

 

 

Skolmedicinen och därmed Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare bedriver tillsammans med den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin generell och systematisk skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare, det är ställt bortom allt rimligt tvivel.

 

Och den starkare parten Sveriges regering beskyddar denna skadar och dödarverksamhet, som inte har något stöd alls i svensk lagstiftning eller de grundläggande mänskliga rättigheterna. Har Sveriges regering annan uppfattning äger den starkare parten Sveriges regering bevisbördan att bevisa det motsatta.

 

SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA

 

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas eftersom det inte existerar någon pandemi

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas med omedelbar verkan utifrån fakta

 

Vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare undanhåller avsiktligt nationen Sveriges alla medborgare och skattebetalare!

 

DET STÖRSTA BEDRÄGERIET I VÄRLDSHISTORIEN

OCH SVERIGES REGERING OCH ALLA DERAS MEDLÖPARE MEDDELAS OCH DELGIVES ÅTERIGEN OM DELAKTIGHET OCH MEDDELAT ANSVAR I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne, avgörandet nära, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten.

 

Citatet, lägg det på minnet, omsätts i praktiken, och Sveriges regering och deras medlöpare förpassas till en historisk papperskorg som dina barn och barnbarn kommer vara stolta över!

 

Citat

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 46 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

 

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

 

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected]  e-post [email protected]  e-post [email protected]   telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu