• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 23

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-03-01

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 23

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE.

Delgivning om meddelat ansvar i Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet

Sveriges regering och deras medlöpare ska rannsakas inför domstol, du förstår strax varför.

 

FAKTA OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Kan Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänsklighetens och nationen Sveriges medborgare läsa innantill? Citerar lösryckt del ur artikel publicerad 2021-03-01 av dr Mercola, läs hela och sprid vidare om denna mycket viktiga FOLKHÄLSO fråga, citat

80% of People With COVID-19 Are Deficient in Vitamin D

Vitamin D plays an important role in the development and severity of many diseases. This is why, from the very beginning of the COVID-19 pandemic, I suspected that optimizing vitamin D levels would significantly lower the incidence of infection and death in the general population.

Läs mera och sprid vidare

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/01/14-signs-of-vitamin-d-deficiency.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20210301_HL2&mid=DM810947&rid=1095687362

 

 

HJÄLP till att sprida vidare massutskicket, du sprider vidare via denna länk

 

 

Video om ca 90 sekunder, publicerad 2021-03-01, se den och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Covid-19 vaccine could kill 50 million people in the U.S.

https://www.brighteon.com/a22114a8-91e9-4d28-985d-ccda9ce31790

OBS använd denna länk när du sprider vidare på Face Book och andra plattformar som bedriver censur

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/03/01/covid-19-vaccine-could-kill-50-million-people-in-the-u-s-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/

 

 

MÄNSKLIGHETEN RESER SIG MOT FASCISMEN OCH DEN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET SOM SKOLMEDICINEN BEDRIVER ÖVER HELA VÄRLDEN

 

Citat

Hela världen börjar organisera sig

On March 20, 2021, we will stand side by side with people from all over the world for our freedom!

One day – all together!  We will make it clear that the government’s attempts to divide us have been unsuccessful. Together we will ALL demonstrate against the current Corona measures! We have at least ONE COMMON GOAL!

With live streams from different countries, together we will form the biggest demonstration of the current time!

Läs mera, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

http://hagenbo.blogspot.com/2021/02/hela-varlden-borjar-organisera-sig.html

 

 

Masshysteri
Masshysteri, även kallat masspsykos, innebär att en grupp människor låter sig påverkas av propaganda eller på annat sätt ett budskap vars syfte är att få dessa människor att ryckas med i en viss riktning och agera på ett visst sätt.

Orden psykos och hysteri till trots, är människorna för övrigt psykiskt friska.  Sådan form av masshysteri förekom inom nationalsocialistiska partiet i Tyskland under Adolf Hitler och i Pol Pots Kambodja.

Masshysteri kan även förekomma i form av kollektiva konversionssyndrom där en grupp människor plötsligt får märkliga fysiska symtom.  Detta kallas masspsykogen sjukdom.

Wikipedia

 
Läs denna mycket viktiga publicerade artikel och sprid vidare, citat

COVID-19 and the Political Economy of Mass Hysteria

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1376/htm

Du kan också läsa mera i den bifogade pdf filen Covid-19….

 

 

Sanningen och verkligheten kommer fram i Corona kommittén hos advokaten/dr Reiner Fuellmich och hans team, citat

WHO INSIDERS BLOW THE WHISTLE ON TOTAL IMMUNITY OF BILL GATES THROUGH GAVI – GLOBAL VACCINE ALLIANCE

WHO insiders blow the whistle total immunity of BIll Gates through GAVI – world vaccine alliance.

Lawyer Dr. Reiner Fuellmich and lawyer Dr. Justus P. Hoffmann interviewing Dr. Astrid Stuckelberger and Dr.Silvia Behrendt on total immunity of Bill Gates through GAVI – world vaccine alliance/. A cut from Corona investigative committee Nr. 41

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.bitchute.com/video/s8ywf3Y47oZ4/

 

 

Läs om DÖDAR INJEKTIONEN, som inte är ett ”vaccin”, utan ett biovapen mot mänskligheten,  flera artiklar under denna artikel, citat

28-Year-Old PhD Physical Therapist DEAD 2 Days After Being Injected with COVID Experimental mRNA Vaccine

https://healthimpactnews.com/2021/28-year-old-phd-physical-therapist-dead-2-days-after-being-injected-with-covid-experimental-mrna-vaccine/

 

 

Mycket viktig artikel, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Lawyers Promise ‘Nurember Trials’ Against All Behind COVID Scam

Published on February 24, 2021 Written by Jean-Michel Grau

 

Right now, a second Nuremberg tribunal that is in preparation, with a class action lawsuit being set up under the aegis of thousands of lawyers worldwide behind the American-German lawyer Reiner Fuellmich, who is prosecuting those responsible for the Covid-19 scandal manipulated by the Davos Forum.

 

In this respect, it is worth recalling that Reiner Fuellmich is the lawyer who succeeded in condemning the automobile giant Volkswagen in the case of the tampered catalytic converters. And it is this same lawyer who succeeded in condemning Deutsche Bank as a criminal enterprise.

According to Reiner Fuellmich, all the frauds committed by German companies are derisory compared to the damage that the Covid-19 crisis has caused and continues to cause. This Covid-19 crisis should be renamed the “Covid-19 Scandal” and all those responsible should be prosecuted for civil damages due to manipulations and falsified test protocols.

Therefore, an international network of business lawyers will plead the biggest tort case of all time, the Covid-19 fraud scandal, which has meanwhile turned into the biggest crime against humanity ever committed.

A Covid-19 commission of enquiry has been set up on the initiative of a group of German lawyers with the aim of bringing an international class action lawsuit using Anglo-Saxon law.

Here is the summarized translation of the last communication of Dr. Fuellmich of 15/02/2021:

Du läser mera och sprider vidare

https://principia-scientific.com/lawyers-promise-nurember-trials-against-all-behind-covid-scam/

 

 

Publicerat 2021-02-27, mycket viktig video, ca 23 minuter, se den och sprid vidare, bl.a. om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

RAW: CRIMES AGAINST HUMANITY: ROBERT DAVID STEELE WITH RICK MARTIN | FEB 26 ,2021

https://www.youtube.com/watch?v=bVy2V1buePc

 

 

Varning till alla läkare och sjuksköterskor!

Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk

https://bakomkulisserna.biz/2021/02/28/varning-till-alla-lakare-och-sjukskoterskor/

 

 

Läs mera, läs skrivelsen till minister Lena Hallengren, citat

Öppet brev till socialdepartementet och Lena Hallengren

http://hagenbo.blogspot.com/2021/02/oppet-brev-till-socialdepartementet-och.html

 

 

Skolmedicinen och därmed Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare bedriver tillsammans med den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin generell och systematisk skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare, det är ställt bortom allt rimligt tvivel.

 

Och den starkare parten Sveriges regering beskyddar denna skadar och dödarverksamhet, som inte har något stöd alls i svensk lagstiftning eller de grundläggande mänskliga rättigheterna. Har Sveriges regering annan uppfattning äger den starkare parten Sveriges regering bevisbördan att bevisa det motsatta.

 

SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas eftersom det inte existerar någon pandemi

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas med omedelbar verkan utifrån fakta

 

Vad Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare undanhåller avsiktligt nationen Sveriges alla medborgare och skattebetalare!

 

DET STÖRSTA BEDRÄGERIET I VÄRLDSHISTORIEN

OCH SVERIGES REGERING OCH ALLA DERAS MEDLÖPARE MEDDELAS OCH DELGIVES ÅTERIGEN OM DELAKTIGHET OCH MEDDELAT ANSVAR I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne, avgörandet nära, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är som hugget i sten.

 

Citatet, lägg det på minnet, omsätts i praktiken, och Sveriges regering och deras medlöpare förpassas till en historisk papperskorg som dina barn och barnbarn kommer vara stolta över!

 

Citat

”När folket fruktar regeringen finns det tyranni, men när regeringen fruktar folket finns frihet.”

Thomas Jefferson

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 47 av året 2021

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

 

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected]  e-post [email protected]  e-post [email protected]   telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu