• Arkiv

Återta friheten – stoppa plandemin! av Gunnar Söderberg 2021-03-26 — Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare — Corona Maffian Skadar & Dödar Mänskligheten

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

Läs och sprid vidare vad Gunnar Söderberg förmedlar i sin text om det pågående Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

 

 

2021-03-26. Återta friheten – stoppa plandemin!

 

 

”Det är svårt att se en svart katt i ett mörkt rum . Och särskilt när katten inte finns.”

I världen råder nu masspsykos och mänskligheten är patienten. Tvångsvård sker i olika former. Utan någon diagnos. Och utan existerande sjukdom. Personalen saknar legitimation. Och sekretess har lagts…

 

 

Nedstängningarna medför att friheten upphör, människors hälsa och liv förstörs, samhällen slås sönder och ekonomier går i kras. Grund till de drakoniska åtgärderna saknas, använd diagnosmetod är falsk.

 

 

Något virus av en dignitet, som skulle motivera tvångsåtgärderna, finns inte.

De myndigheter, politiker och företag, som är ansvariga bryter mot vetenskap, lagar, etik och moral. Massmedia förvränger eller utelämnar fakta. Lögnen har blivit dagsens sanning.

 

 

Men detta var noga planerat. En förövning till plandemin genomfördes 18 oktober 2019 i
New York, det så kallade ”Event 201”.

Målet är att omdana världen till ett samhälle, som
helt styrs uppifrån av en elit, där demokrati och mänskliga rättigheter sätts på undantag.

 

 

Detta leds från World Economic Forum med säte i Davos och verkställs av WHO.

Nedstängningarna har varit en viktig del en agenda, vilken nu genomförs med stor kraft.

En agenda, vilken de olika ländernas regeringar och myndigheter följer med medierna som
språkrör.

 

 

Emellertid ifrågasätts det som händer allt mer.

 

 

WHO:s roll och agerande har nagelfarits av Astrid Stuckelberger, en person som under lång
tid haft framträdande poster inom detta organ.

Hon avslöjade hur WHO på falsk grund
angivit åtgärder såsom sk ”lockdowns.

 

 

Och att förespråka massvaccinering med vacciner,
som inte är vederbörligt testade.

Och vissa preparat är inte ens vacciner.

Mänskligheten är försöksdjuret i detta gigantiska experiment.

 

 

Vaccineringarna har särskilt uppmärksammats av den erkände vaccinförespråkaren Geert Vanden Bossche.

I ett nödrop till WHO och andra ansvariga, krävde han nyligen att dessa omedelbart stoppas.

 

 

Hans budskap är att vaccineringarna inte bara hotar människorna till lem och liv, utan kan riskera att utplåna hela mänskligheten.

 

 

Runt om i världen protesterar nu allt fler människor mot plandemin. Manifestationer anordnades 20 mars i runt 40 länder och över 100 städer med mycket stora deltagarskaror. 

 

 

Och alla världsdelar var representerade. Initiativtagarna till manifestationen, som gick under namnet ”Worldwide Rally for Freedom”, är från Kassel i Tyskland.

 

 

Många stora metropoler fanns bland evenemangsplatserna, såsom New York, Paris, Madrid, Kiev och London.

I Canada manifesterade man i de tre största städerna Toronto, Montreal och Quebec och i Norden i de fyra huvudstäderna Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.

 

 

På många håll samlades stora deltagarskaror, såsom i London.

Detta beskrevs i den svenska rikstidningen SvD så här; ”I London samlades människor för att gå mot Westminster”.

 

 

Man kan få intrycket att det handlade om ett fåtal personer. En verklighetstrogen beskrivning skulle ha redovisat att manifestationen samlade många tusen personer. Och att dessa i Hyde park bildade en människomur, som hade en sådan kraft att de många poliserna pressades tillbaka.

 

 

En mångfald av yttringar förekom under manifestationerna allt från stor dramaturgi av
vitklädda aktörer i Kiev, till en stillsam och värdig parad med nationsflaggor i Vilnius.

 

 

Många olika budskap framfördes, inte minst på temat att friheten måste komma tillbaka.
”Sluta med lockdowns” och ”Stoppa vaccineringarna” var flitigt återkommande budskap. Också skyltar med beskedet ”Media är viruset” var frekventa.

 

 

Myndigheternas bemötande av manifestationerna uppvisade stor variation.

På många håll var polisernas brutalitet stor, såsom i Amsterdam – där batonger, hundar och vattenkanoner flitigt kom till användning.

De otäcka situationerna var många. I Malmö skingrades manifestationen genom polis på hästar, som i bredd red hotande mot manifestatörerna. Ett för de olika platserna varierande antal personer omhändertogs av polis.

 

 

Man kan undra vilken form av repression, som kan komma härnäst.

Det känns vibrationer från de nazistiska tvångslägren, där fångar injicerades som försöksobjekt i medicinska experiment. Och därifrån var det få som kom ut levande…

 

 

Ytterligare information finns i bilagan nedan.

 

 

Gunnar Söderberg
[email protected]
Samhällsanalytiker i fem decennier/
Samhällsvetare (Fil.pol.mag).
Fd statstjänsteman regionalt med uppdrag som aktuarie, chef och expert.
Politiker regionalt och lokalt 2001-19 med uppdrag inom bland annat hälso- och sjukvård,
regional utveckling, kultur samt revision.
Diverse politiska ordförandeposter såväl regionalt som lokalt

 

 

 

Bilagor:

 

 

1.David Martin om lockdowns.

https://worlddoctorsalliance.com/blog/david-martin-full-interview-planet-lockdown/

2. Astrid Stuckelbergs avslöjanden om WHO.
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/19/gavi-bill-gates-world-health-organization.aspx

3. Geert Vanden Bossches nödrop om vaccineringarna.

https://thehighwire.com/videos/a-coming-covid-catastrophe/

4. Dokumentation från manifestationerna 20 mars 2021. Telegram Webkanalen.
https://worldwidedemonstration.com

 

Slut citat

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu