• Arkiv

Archive for oktober 16th, 2020


CORONA BEDRÄGERIET I SVERIGE: ”Sjukvården i Sverige kunde ha förhindrat mer än 3 500 prematura dödsfall i Covid-19 per 2020-10-12 om sjukvården hade använt befintlig kunskap.”

      VARFÖR BESKYDDAR SVERIGES REGERING MED FLERA SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET INOM VÅRD SVERIGE?     Det är mycket märkligt att hälso- och sjukvården i Sverige tillåts att bedriva skadar och dödar verksamhet, var finns lagstödet för att alla Regioner i Sverige(fd landsting) och deras anställda skolmedicinskt utbildade läkare äga lagligt stöd för […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu