• Arkiv

Gratis blogg från Bloggproffs.se
blogglista.se
Skapa din proffsiga hemsida med inbyggd blogg på N.nu      Se exempel på hemsidor i N.nu katalogen

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 239

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 239

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

Mycket viktig information och upplysning till nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

Majoriteten av COVID-dödsfallen i Sverige och Storbritannien inträffar bland fullt vaccinerade.

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 239

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

Covid-vaccinet helt enkelt är ett massivt experiment på befolkningen.

En analys konstaterar att de ovaccinerade ser allt smartare ut för var dag som går.

SARS-CoV-2 är ett artificiellt framskapat virus

 

Om du tar covid vaxet kan du ALDRIG uppnå full immunitet igen – statlig statistik avslöjar den skrämmande sanningen.

 

FAKTA SOM SKA MOTBEVISAS AV SVERIGES ALLA REGIONER, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges riksdag alla ledamöter, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Uppenbart är utifrån Nürnberg koden, Helsingfors deklarationen och svensk lag bl.a. Patientlag strider ”vaccinerna”/DET MEDICINSKA EXPERIMENTET mot dessa och

-       att det framgår med all tydlighet

-       att ingen får utföra MEDICINSKA EXPERIMENT på mänskligheten/nationen Sveriges medborgare/invånare och barn utan

-       att dessa informerats fullt ut OM ALLA RISKER och

-       att människan därtill är en försöksråtta i ett medicinskt experiment och därtill avgett utifrån alla kända risker som vi idag vet, sedan länge är bl.a.

-       att dessa sk ”vaccinerna” är dödliga injektioner, detta får således inte undanhållas för då kan inte INFORMERAT SAMTYCKE avges, och då blir effekten som synes

-       att detta får effekt som faller in under Brott Mot Mänskligheten och MEDICINSK TORTYR, som strider emot svensk grundlag, där både EKMR och Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget ingår.

 

Syftet med informerat samtycke är

-       att ge mänskligheten alla uppgifter om ett medicinskt ingrepp/medicinskt experiment, som ”vaccinerna” bevisligen är, så

-       att människor/individer kan fatta ett välgrundat beslut innan de ger sitt samtycke.

 

SVERIGES ALLA REGIONER undanhåller nationen Sveriges medborgare/invånare och barn saklig, objektiv och opartisk fullständig information och upplysning om de sk ”vaccinerna”.

Därmed säkerställs bevisligen generella och systematiska grundlagsbrott, brott mot mänskligheten, brott mot EKMR och brott mot Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget som inte alls är förenligt med den demokrati och rättsstat som nationen Sveriges utger sig för att vara gentemot övriga världens mänsklighet.

 

Alltså de sk ”vaccinerna” är ett gigantiskt globalt MEDICINSKT EXPERIMENT på mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn. I detta gigantiska MEDICINKSA EXPERIMENT på mänskligheten är de ”vaccinerade” försöksråttorna, och detta erkända sakförhållande har inte motbevisats av de ovan omnämnda! Således erkänt sakförhållande som alla har att förhålla sig till.

 

GROVT UPPSÅTLIGT PLANERAT OCH BEDRÄGLIGT, utifrån enorma ekonomiska incitament, har mänskligheten utsatts för detta enorma grovt uppsåtliga MEDICINSKA EXPERIMENT, så även nationen Sveriges medborgare/invånare och barn!

 

Alltså har Sveriges alla Regioner/Sveriges Kommuner och Regioner och därtill ovan omnämnda uppsåtligt, planerat och grovt bedrägligt undanhållit detta MEDICINSKA EXPERIMENT för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn!

 

De sk ”vaccinerna” har marknadsförts som vanliga vaccin och detta har skett planerat och grovt uppsåtligt avsiktligt därför förmodligen hade annars ingen vid sina sinnes fulla bruk gett INFORMERAT SAMTYCKE TILL ATT VARA FÖRSÖKSRÅTTA i detta medicinska experiment!

Vi vet idag att de sk ”vaccinerna” generellt och systematiskt i yrkesverksamhet inom skolmedicinen globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Vi vet idag

-       att SVERIGES ALLA REGIONER, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges riksdag alla ledamöter, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), Sveriges regering och deras medlöpare inte lyft ett enda finger för

-       att STOPPA ”VACCINERNA”

 

ALLMÄNT KÄNT OM SOCIOPATER/PSYKOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

Vi vet idag

-       att i nationen Sverige är det som synes sociopater/psykopater som styr denna agenda med de sk ”vaccinerna”, om så inte kan motbevisas är detta uppenbart erkänt sakförhållande som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och barn har

-       att förhålla sig till som erkänt sakförhållande och ännu är det uppenbart så

-       att några sådana bevis finnes inte ”på bordet”

 

MASSTESTNING FÖR ATT RÄTTSSÄKERT SANERA BORT FRÅN MAKT & MYNDIGHET SOCIOPATER/PSYKOPATER ÄR SOM SYNES LÖSNINGEN, ELLER FINNES ANDRA ALTERNATIV?

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att bedriva inom skolmedicinen/Sveriges alla Regioner, yrkesverksamhet som dödar och skadar nationen Sveriges medborgare?

 

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att Sveriges riksdagsledamöter ska beskydda skolmedicinens/Sveriges alla Regioner och yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med dödliga mediciner och sk ”vacciner”? (som bevisligen är ett MEDEICINSKT EXPERIMENT där de ”vaccinerade är försöksråttorna, som generellt och systematiskt globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten))

 

Angående DÖDLIGA MEDICINER är det uppenbart som synes så att Sveriges riksdag ledamöter inte läst boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården, LÄS DEN!

https://www.bokus.com/bok/9789187207372/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet-hur-lakemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk-och-halsovarden/

 

 

Minns särskilt den sakliga, opartiska och objektiva redovisning Du fick del av i massutskicket av 2021-10-21 där FAKTA delgavs dig från Björn Hammarskjöld, citat

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/21/28-800-storre-risk-att-do-av-vaccinerna-an-att-do-av-covid/

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-26

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 

 

Majoriteten av COVID-dödsfallen i Sverige och Storbritannien inträffar bland fullt vaccinerade.

 

2021-10-25

 

Majority of COVID deaths in Sweden and the UK are among the fully vaccinated

Maskinöversättning

 

Fullt vaccinerade individer utgjorde den stora majoriteten av dödsfallen i Wuhan coronavirus (COVID-19) i Sverige och Storbritannien under den senaste månaden, enligt statliga uppgifter. Detta är i linje med ökningen av genombrottsfall och dödsfall i västländer.

 

Sveriges  folkhälso Agency  rapporterade tidigare att av de 130 COVID-19 dödsfall mellan September 1-24, är 70 procent fullt vaccinerade .

 

Möjliga orsaker till ökningen av dödsfall inkluderar den minskande effektiviteten av vaccinet över tid, lättade restriktioner och ökningen av deltastammen.

Antalet fall i Sverige sjönk efter att hälsovårdstjänstemän minskade restriktionerna i början av juni, och inga dödsfall rapporterades i landet under hela juli och augusti.

 

Dödsfallen började dock stiga i mitten av september, då nästan 75 procent av svenskar äldre än 16 var helt vaccinerade.

 

Den senaste tidens ökning av infektioner ledde också till det högsta antalet fall bland äldreomsorgsinvånare sedan februari.

 

Ett nytt testprotokoll som tillkännages av svenska myndigheter kan dock göra att genombrottsfall blir mindre av betydelse för framtida rapportering. Bara dagar efter att myndigheten rapporterade ökningen av dödsfall efter vaccination meddelade Sveriges hälsomyndighet att fullvaccinerade individer med symtom kommer att undantas från testkrav.

 

I Storbritannien observerades liknande genombrottsstegringar. En rapport från  UK Health Security Agency  (UKHSA) noterade att de flesta brittiska COVID-19-dödsfall också var bland de fullt vaccinerade, liksom sjukhusinläggningarna

 

Mellan den 6 september och den 3 oktober inträffade 70 procent av de dödliga fallen av covid hos fullt vaccinerade individer. Det fanns 2 281 dödsfall hos vaccinerade individer jämfört med 611 hos ovaccinerade inom 28 dagar efter ett positivt test.

 

Covid-19 dödsfallen bland de fullt vaccinerade har visat en dramatisk ökning sedan augusti. Rapporter visade att det hade förekommit 600 dödsfall av covid-19 i den ovaccinerade befolkningen mellan 9 augusti och 5 september, medan 1 659 dödsfall registrerades i de fullt vaccinerade.

 

De senaste siffrorna visade också att vaccinerade patienter utgjorde större delen av sjukhusvistelsen med covid-19. Det var 3 910 vaccinerade patienter som togs in mellan 6 september och 3 oktober jämfört med 2 400 ovaccinerade patienter.

Ökningen av genombrottsfall i Storbritannien speglar trender i andra högvaccinerade länder, inklusive USA. En presentation från försvarsdepartementet fann att cirka 60 procent av äldre Medicare- patienter på sjukhus för covid-19  före den 7 augusti var ”fullständigt vaccinerade.”

 

Vermont rapporterade att fullt vaccinerade individer står för 76 procent av dödsfallen från coronaviruset, medan Maryland rapporterade att mer än 40 procent av de senaste virusrelaterade dödsfallen i delstaten kom från helt vaccinerade patienter.

Offentliga uppgifter visade också att många andra länder nu kämpar med COVID-19 genombrottsfall, inklusive Australien där 36 av 49 invånare på vårdhem som dog av viruset var helt vaccinerade

 

LÄS MER OM YRKES DÖDAR ”VACCINERNA”, som generellt och systematiskt inom skolmedicinen yrkesdödar mänskligheten och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/564676.html

 

 

 

 

Över 30 studier visar att naturlig immunitet är det bästa försvaret mot covid

2021-10-25

30-plus studies prove that natural immunity is the best defense against covid

 

Maskinöversättning

 

Varför ”vaccineras” för Wuhan-coronaviruset (Covid-19) när naturlig immunitet är ett mycket bättre och mycket säkrare alternativ ?

 

Även om det kan vara politiskt inkorrekt att säga det, är naturlig immunitet ”robust, långvarig och i stort sett effektiv även i fallet med mutationer”, för att citera en ny rapport från Brownstone Institute, som identifierade ett 30-tal olika studier som visar sig naturliga immunitet är att föredra framför falsk vaccin ”immunitet”.

 

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/563402.html

 

 

 

Om du tar covid vaxet kan du ALDRIG uppnå full immunitet igen – statlig statistik avslöjar den skrämmande sanningen.

2021-10-24 MYCKET VIKTIG ARTIKEL, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

If you take the covid vax, you can NEVER achieve full immunity again – government stats unveil the horrifying truth

 

Maskinöversättning

 

Den brittiska regeringen har avslöjat att när man väl har blivit ”vaccinerad” mot Wuhan coronavirus (Covid-19) kommer man aldrig mer att kunna få full naturlig immunitet.

 

I sin rapport om övervakning av COVID-19-vaccinet från vecka 42 medgav den brittiska hälsoskyddsmyndigheten på sidan 23 att ”N-antikroppsnivåerna verkar vara lägre hos personer som smittas efter två vaccinationsdoser”. Vidare förklaras att denna minskning av antikroppar i princip är permanent.

 

”Vad betyder detta? Flera saker, alla dåliga”, skriver Alex Berenson. ”Vi vet att vaccinerna inte stoppar infektion eller överföring av viruset (i själva verket visar rapporten på annat håll att vaccinerade vuxna nu smittas i mycket HÖGRE utsträckning än ovaccinerade).”

 

”Vad britterna säger är att de nu finner att vaccinet stör kroppens medfödda förmåga att efter infektion producera antikroppar mot inte bara spikproteinet utan även andra delar av viruset. Specifikt verkar vaccinerade personer inte producera antikroppar mot nukleokapsidproteinet, virusets skal, vilket är en avgörande del av svaret hos ovaccinerade personer.”

 

På lång sikt kommer människor som tar en ”Operation Warp Speed”-vaccination att vara mycket mer sårbara för eventuella mutationer i spikproteinet som kan komma, även om de redan har blivit smittade och återställda en gång, eller flera gånger.

 

De ovaccinerade kommer däremot att få en varaktig, om inte permanent, immunitet mot alla stammar av det påstådda viruset efter att ha smittats med det naturligt även om de bara har blivit smittade en gång.

 

”Det betyder också att viruset sannolikt kommer att välja mutationer som går i exakt den riktningen, eftersom de i huvudsak kommer att ge det en enorm sårbar population att infektera”, varnar Berenson vidare. ”Och det är förmodligen ännu mer bevis för att vaccinerna kan störa utvecklingen av robust långsiktig immunitet efter infektionen.”

 

Det finns helt enkelt inget behov av att ta en injektion för ett virus som för de flesta människor inte visar några symtom alls, än mindre för ett virus som aldrig ens har isolerats och bevisats existera överhuvudtaget.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/564932.html

 

 

 

 

 

Läkaren Sture Blomberg delger i MYCKET VIKTIG ARTIKEL, läs hela, citerar lösryckta delar, citat

SARS-CoV-2 är ett artificiellt framskapat virus

 

Detta visar återigen att SARS-CoV-2 viruset inte är ett naturligt virus fram-sprunget genom mutationer från andra coronavirus-stammar – utan ett artificiellt konstruerat virus på laboratoriet i Wuhan, Kina.

 

Man räknar med att det kan produceras c:a 100.000 olika proteiner i en mänsklig cell. Med tjugo olika aminosyror att välja mellan kan en pentapeptid variera i amino-syresekvens på 20^5 = 3.200.000 olika sätt.

 

Sannolikheten för att denna peptid skall uppstå på naturlig väg genom mutationer är en chans på 32 (1/32). Sannolikheten att 60 gemensamma pentapeptider spontant skulle uppstå är en chans på 20^(5×60), vilket blir ett tal på mindre är 1/ 1000….. (mer än trehundra nollor i nämnaren ). Således bevisar också detta att viruset är artificiellt framtaget. 

 

Det bevisar antagligen också att de lungembolier och sinustromboser i hjärnan, som varit mycket uppmärksammade komplikationer till COVID-19 och vaccinationssprutorna, inte kommit som en överraskning för dem som konstruerat detta SARS-CoV-2-virus utan måste ha ingått i planeringen av detta ”monstervirus”. För hur kan man annars förklara att 31 av 60 gemensamma epitoper berör just bildningen av blodproppar? 

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://stureblomberg.blogspot.com/2021/10/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_19.html

 

 

Covid-vaccinet helt enkelt är ett massivt experiment på befolkningen.

 

2021-10-26 se hela videon, ca 7 minuter, och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Kamala Harris Admits COVID Vaccine Is Experimental

Kamala Harris is now admits in a viral tweet that the Covid vaccine is simply an massive experiment on the population.

Maskinöversättning

Kamala Harris erkänner att COVID-vaccinet är experimentellt

Kamala Harris erkänner nu i en viral tweet att Covid-vaccinet helt enkelt är ett massivt experiment på befolkningen.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://banthis.tv/watch?id=6177403136593f15b6485837

 

 

Läs mer om Kamala Harris, citat

Kamala Harris

Kamala Devi Harris[a] (/ˈkɑːmələ ˈdeɪvi/ (listenKAH-mə-lə DAY-vee;[2][3] born October 20, 1964) is an American politician and attorney who is the 49th and current vice president of the United States. She is the first female vice president and the highest-ranking female official in U.S. history, as well as the first African American and first Asian American vice president.[4][5]

https://en.wikipedia.org/wiki/Kamala_Harris

 

 

 

 

MÅSTE LÄSAS ARTIKEL/SPRID VIDARE

Citerar lösryckta delar ur artikel publicerad av Lars Bern 2021-10-25, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Att påstå att den pågående vaccinationen skulle vara en framgång är ju fullständigt groteskt….

Kan vi i dessa yttranden skönja den verkliga drivkraften bakom den fullständigt livsfarliga och besinningslösa kampanjen för att injicera hela mänskligheten med dessa experimentella genpreparat?

 

För inte räddade tekniken oss ur pandemin.

Det är snarast tvärt om, nu när vi börjar se tecken på en förvärrad smitta vid ytterligare injektioner genom det kända fenomenet Antibody-Dependent Enhancement. Den här typen av vaccinationer har misslyckats upprepade gånger i djurförsök, ändå sätter man igång det på hela mänskligheten.

 

Att påstå att den pågående vaccinationen skulle vara en framgång är ju fullständigt groteskt, med tanke på att man aldrig någonsin haft så många svåra biverkningar och dödsfall på grund av ett vaccin.

 

Därtill visar det sig att vaccinet ger ett ytterst dåligt och kortvarigt skydd som varken skyddar från att bli sjuk eller att sprida smitta.

 

Däremot skadar det den vaccinerades naturliga immunförsvar permanent och även mot andra organismer än spikproteinet från SARS-CoV-2.

 

Exempelvis har en grupp på 57 forskare, läkare och folkhälsopolitiska experter från hela världen släppt en rapport som ifrågasätter den förmodade säkerheten och effektiviteten hos Wuhan-vaccinerna.

 

Denna internationella expertgrupp kräver ett omedelbart slut på alla massvaccineringsprogram.

 

Ändå framhärdar Big Pharma och deras forskare och de driver frenetiskt den okunniga politiska klassen framför sig med skrämselpropaganda och korruption.

En analys konstaterar att de ovaccinerade ser allt smartare ut för var dag som går.

 

Man konstaterar att forskningsutbildade som kan läsa forskningsrapporter och bedöma risker är de som är mest ovilliga att låta sig injiceras. Detsamma gäller dem som i sitt arbete ser vilka allvarliga skador som genpreparaten orsakar.

 

För Big Pharma öppnar mRNA-tekniken oanade möjligheter att ta fram vacciner mot allt möjligt och man vet att inkomsterna kommer att bli astronomiska om man lyckas.

 

Drömsitsen för industrin är när man helt lyckats bryta ner människors naturliga immunförsvar, så att vi blir helt beroende av olika injektioner regelbundet – flera ggr i månaden sannolikt.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://anthropocene.live/2021/10/25/raddar-den-nya-mrna-tekniken-oss-ur-pandemin/

 

 

Citerar lösryckta delar ur artikel av läkaren Sture Blomberg, läs hela artikeln och sprid vidare, om de sk ”vaccinerna”, citat

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2

Antikroppsberoende förstärkning (ADE) vid ny exponering för cirkulerande coronavirus riskerar att orsaka omfattande sjukdom

När det gäller SARS-CoV-1 så har man klarlagt att de försöksdjur, makak-apor, som vaccinerades 2002 med mRNA för SARS-CoV-1 blev avsevärt mycket försämrade när de exponerades för SARS-CoV-1. Alla försöksdjur hade autoimmuna skador på lungorna efter ny exponering. 

För de individer som fått en mRNA-injektion för SARS-CoV-2 finns det således en växande oro för den sjukdom som kommer att utvecklas när dessa individer utsätts för vanliga coronavirus eller SARS-CoV-2-viruset.

https://stureblomberg.blogspot.com/2021/07/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_3.html

 

 

 

 

Börje Peratt har publicerat, läs hela, citat

Svenska Folkdomstolen har bedömt vilka som bär skuld till olaglig vaccinering av unga och folkmord på äldre.

https://borjeperattdebate.wordpress.com/2021/10/24/svenska-domstolen-har-bedomt-vilka-som-bar-skuld-till-olagliga-vaccinering-av-unga-och-folkmord-pa-aldre/

 

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 238

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 238

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

BEVIS FÖR MILJONTALS DÖDSFALL OCH HUNDRATALS MILJONER ALLVARLIGA BIVERKNINGAR TILL FÖLJD AV DE EXPERIMENTELLA INJEKTIONERNA AV COVID.

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 238 ALLMÄNT KÄNT OM PSYKOPATER/SOCIOPATER Man skiter totalt i vilken skada man orsakar.

 

Rädda ett liv, döda 15 Enligt en rapport på Global Research, för varje 1 liv som RNA Covid-19 räddar, dör 15 människor av vaccinet.  Endast 1 dödsfall sparas per 22 000 vaccinerade individer.  Uppskattningsvis 150 000 amerikaner dog av vaccinet och 10 000 liv räddades.

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 238

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 

 

Alla i Sveriges regering, Sveriges riksdag, i Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner/fd landsting, FOLKDÖDAR MYNDIGHETEN/Folkhälsomyndigheten, SOCIOPATDEPARTEMENETET/Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria alternativa internetmedia ska så klart förmedla detta till nationen Sveriges medborgare/invånare och medborgare, se video presskonferensen och sen förstår DU varför, citat

Europaparlamentets presskonferens

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_walPWEACsc&feature=share&fbclid=IwAR3shM3Mv2nIXijXp4v3qiJH6seotbTFoAojJyuFbM1TuLstiFQnVtkWcLs

 

 

Mycket viktig artikel som Du ska hjälpa till att sprida vidare till alla i Sveriges riksdag, Sveriges alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner och såklart SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria alternativa internetmedia, maskinöversättning, citat

BEVIS FÖR MILJONTALS DÖDSFALL OCH HUNDRATALS MILJONER ALLVARLIGA BIVERKNINGAR TILL FÖLJD AV DE EXPERIMENTELLA INJEKTIONERNA AV COVID.

 

 

Vaccine Death Report visar alla vetenskapliga bevis för att miljontals oskyldiga människor har förlorat sina liv och att hundratals miljoner lider av förlamande biverkningar efter att ha injicerats med det experimentella vaccinet CoV – 19 injektioner.

 

Rapporten avslöjar de strategiska metoder som regeringar och hälsovårdsmyndigheter använder för att dölja 99 procent av alla vaccinskador och dödsfall.

Slut citat

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.drrobertyoung.com/post/the-vaccine-death-report-millions-have-died-from-the-injections

 

 

The COVID vaccines are killing people – no way around this fact.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://www.drrobertyoung.com/post/newsbreak-135-breaking-immense-harm-from-crystallizing-blood-cells-graphene-poisoning-post-vaccine?

Publicerat 2021-10-24 se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, så här fungerar det i verkligheten i Sveriges alla Regioner. Nu i fokus Region Jämtland Härjedalen, och den yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet som bedrivs inom Sveriges alla Regioner. Alltså som är uppenbart erkänt sakförhållande, som dessa haft möjlighet att motbevis, men så inte gjort.

Därav är det erkänt sakförhållande att alla Sveriges Regioner bedriver med bl.a. ”vaccinerna” yrkes dödar och yrkes skadar verksamhet, som strider emot svensk grundlag Regeringsformen. Se videon, ca 36 minuter och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Region Jämtland Härjedalen, Experter på undanflykter

 

Region Jämtland Härjedalen och övriga 21 Regioner i Sverige undviker att svara på folkets frågor. De marknadsför injektionerna som Vaccin trots att det är genetiska medicinska experiment. Det enda Region Jämtland säkerställer är att ingen kan ge ett informerat samtycke då information till patienten saknas. Regionen bryter mot Patientlagen 3 & 4 kapitlet, samt bryter mot Nürnbergkoden och Helsingforsdeklarationen vilket är brott mot mänskligheten.

Allt detta känner regionerna till, men gör allt för att undanhålla patienten. Regionerna misstänks därför för uppsåt att undanhålla information. Alla försök till dialog eller svar på frågor har regionen avböjt att svara på.

Slut citat

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vo6btd-region-jmtland-hrjedalen-experter-p-undanflykter.html

 

”Vaccinerna” skadar och dödar i yrkesverksamhet inom skolmedicinen över hela väst världen och det undanhålls nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, och det undanhålls avsiktligt av Sveriges alla Regioner, som därmed säkerställer grundlagsbrott dvs. detta förfaringssätt är partiskt och osakligt! Alltså Regeringsformen/svensk grundlag delger i bl.a. Regeringsformen 1 kap. 9 §, citat

9 §  Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408). Slut citat

Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla Regioner känner mycket väl till svenska grundlag och därmed Regeringsformen men dessa sammantaget undanhåller alla nationen Sveriges medborgare/invånare och barn vad som ges vid handen i svensk grundlag Regeringsformen.

Detta sker som synes grovt uppsåtligt och grovt bedrägligt och det finns ekonomiska incitament inom Sveriges alla Regioner för att vara partiska och osakliga.

”Vaccinerna” som bevisligen är ett MEDICINSKT EXPERIMENT/ett gentiskt experiment, där de ”vaccinerade” är försöksråttorna,  är således ingen vanligt vaccin i traditionell bemärkelse.

Alltså detta undanhålls också som synes grovt uppsåtligt och grovt bedrägligt och det finns ekonomiska incitament inom Sveriges alla Regioner för att vara partiska och osakliga dvs. systematiskt och generellt inom alla Regionerna/fd landsting är detta satt i system med grundlagsbrott.

Det är nämligen av  stor ekonomisk betydelse att skolmedicinen är partiska och osakliga i deras yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet, vilket delgivits om i tidigare massutskick som du delgivits.

Detta sker inom skolmedicinen globalt och inom skolmedicen nationellt, och det sker inom Sverige i Sveriges alla Regioner, och det beskyddas som synes av Sveriges riksdags alla partier/riksdagsledamöter och därtill uppenbar som synes beskyddas detta därtill av Sveriges Regering.

Dessa har sammantaget inte bevisat motsatsen, trots att dessa haft möjlighet och tillfälle till det, således erkänt sakförhållande

-       att Sveriges riksdag och Sveriges regering beskyddar skolmedicinen och Sveriges alla Regioners yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna”!

 

Hur många inom ovanstående omnämnda KLAN är sociopater/psykopater är en synnerligen mycket viktig fråga (och därtill högaktuell fråga)?

 

 

 

ALLMÄNT KÄNT OM PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att bedriva inom skolmedicinen/Sveriges alla Regioner, yrkesverksamhet som dödar och skadar nationen Sveriges medborgare?

 

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att Sveriges riksdags ledamöter ska beskydda skolmedicinens/Sveriges alla Regioner och yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med dödliga mediciner och sk ”vacciner”? (som bevisligen är ett MEDEICINSKT EXPERIMENT där de ”vaccinerade är försöksråttorna, som generellt och systematiskt globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten))

 

Angående DÖDLIGA MEDICINER är det uppenbart som synes så att Sveriges riksdag ledamöter inte läst boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården, LÄS DEN!

https://www.bokus.com/bok/9789187207372/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet-hur-lakemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk-och-halsovarden/

 

 

 

Minns särskilt den sakliga, opartiska och objektiva redovisning Du fick del av i massutskicket av 2021-10-21 där FAKTA delgavs dig från Björn Hammarskjöld, citat

 

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/21/28-800-storre-risk-att-do-av-vaccinerna-an-att-do-av-covid/

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-25

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 

2021-10-24 maskinöversättning, se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Sars-Cov2 är inte isolerad

Danska myndigheter kan inte förklara för journalisten på presskonferensen varför de inte kan tillhandahålla några bevis för att SARS-CoV-2 är isolerat och renat.

Ladda ner åtkomst till dokument från SSI:

https://www.dropbox.com/s/njdstn0t8ndhe7j/isoleringafsarscov2.jpg?dl=0

SE VIDEON, ca 3 minuter och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vo5pil-sars-cov2-er-ikke-isoleret.html

 

Mycket VIKTIG ARTIKEL OCH BEVIS utifrån fakta, sanningen och verkligheten ”vaccinerna” DÖDAR, maskinöversättning, läs hela artikeln, publicerad 2021-10-22, citat

Folkmordet på våra äldre

Äldre över 65 år utgör 76% av de registrerade dödsfallen efter ett skott av covid-19, vilket innebär 12 396 dödsfall enligt den senaste statistiken. ( Källa .)

Hur många seniorer har dött efter vaccination för alla vacciner under de senaste 30 åren, innan COVID-19-skotten fick tillstånd för nödanvändning?

Det fanns 1 068 dödsfall hos personer över 65 år efter ALLA vacciner under de senaste 30 åren. ( Källa .)

Så under de senaste 10 månaderna har det varit 11,6 gånger fler dödsfall bland personer över 65 år än det har varit de senaste 30 åren efter ALLA vacciner.

Och ändå har CDC och FDA just godkänt ett tredje ”booster”-skott för COVID-19 för denna åldersgrupp.

Och vi vet från vittnesbörd idag om frontlinjearbetare som arbetar med patienter på sjukhusen att det finns ett enormt tryck på sjuksköterskor och läkare att INTE rapportera biverkningar från COVID-19-skotten till VAERS-databasen.

Men nu har en omfattande analys av underrapporteringen av covid-19 biverkningar utförts av Dr. Jessica Rose, som har en kandidatexamen i tillämpad matematik, en MSc i immunologi och en doktorsexamen i beräkningsbiologi.

Vad hon upptäckte var att anafylaxi underrapporterades i VAERS med 41X. Läs hennes fullständiga analys här:  STUDIE: Regeringens egna data avslöjar att minst 150 000 förmodligen döda i USA efter COVID-19-vacciner

Så lika fördömande som regeringens nuvarande data är som jag just förklarade ovan i den här artikeln, ta den här statistiken för de senaste 10 månaderna efter COVID-19-skott och multiplicera dem med 41X, och då får du ett santare antal verkligheter än vad regeringen rapporterar för närvarande.

Detta är överlägset den största dölja och skandalen i mänsklighetens historia.

https://www.globalresearch.ca/cdc-16310-dead-778685-injured-following-covid-19-shots-2-5x-more-deaths-than-following-all-vaccines-past-30-years-2102-fetal-deaths/5758319

 

 

Om den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och DE DÖDLIGA ”VACCINERNA”, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Big Pharma äger världen

Och du behöver inte ha Big Pharmas fingeravtryck på dödsfallen.  Politiker kan trycka på avtryckaren med vaccinationsmandat.  Underrättelsetjänster penetrerar nyhetskällor och förvandlar medicinska sjukdomsrapporter till propaganda.

Vaccination: det är ologiskt

Om du bara blir förvirrad av siffror kanske logiken kan lösa upp de korsade trådarna om pandemin.  Glöm statistiken, pandemipaniken saknar logisk grund.  Som en sjuksköterska nyligen frågade: ”Varför måste de skyddade skyddas från de oskyddade genom att tvinga de oskyddade att använda det skydd som inte skyddade de skyddade från början?”

Credot att vaccinera för att skydda andra är ologiskt.  Det är som att säga att man ska bära en regnjacka för att andra inte ska bli blöta.

Rädda ett liv, döda 15

Enligt en rapport på Global Research, för varje 1 liv som RNA Covid-19 räddar, dör 15 människor av vaccinet.  Endast 1 dödsfall sparas per 22 000 vaccinerade individer.  Uppskattningsvis 150 000 amerikaner dog av vaccinet och 10 000 liv räddades.

Men för Big Pharma är detta bara siffror, inte döda människor.  Vem ska bry sig om deras dödliga produkter utan ansvar?                 

https://www.globalresearch.ca/big-pharma-owns-world/5759312

 

 

 

2021-10-22 Mycket FAKTA och bevis om ”vaccinerna” som dödar, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

Hög registrerad dödlighet i länder som kategoriseras som ”Covid-19-vaccinmästare”. Vaccinerade lider av ökad risk för dödlighet jämfört med icke-vaccinerade

Data om dödlighet i de mest vaccinerade länderna. Ökade sjukhusinläggningar av de vaccinerade

På Island tror man inte längre på flockimmunitet

I detta lilla land med 360 000 invånare är mer än 80% primo-vaccinerade och 75% har en fullständig vaccinationscykel. Men i mitten av juli 2021 hade nya dagliga infektioner ökat från cirka 10 till cirka 120, innan de stabiliserades i en högre takt än före vaccinationsperioden. Denna plötsliga upprepning övertygade chefsepidemiologen om omöjligheten att erhålla kollektiv immunitet genom vaccination. ”Det är en myt ”, förklarade han offentligt.

 

Israel: uppenbar katastrof efter vaccination som förnekats av tjänstemän

Israel, förkämpe för Pfizer-injektionen, som en gång överallt nämndes som ett exempel på effektivitet, påminns nu hårt om verkligheten och är nu modellen för vaccinfel.

70 % av befolkningen är primovaccinerade, och nästan 90 % av de som är i riskzonen har en fullständig vaccinationscykel. Men epidemin har återhämtat sig starkare än någonsin sedan slutet av juni , och mer än 11 ​​000 nya fall registrerades på en dag (14 september 2021) som överträffade topparna i januari 2021 under utbrottet efter de första Pfizer -injektionerna med nästan 50% .

 

Slutsatser

De nuvarande pseudovaccinerna är inte tillräckligt effektiva . De förhindrar inte att epidemin återkommer, inte heller sjukhusvistelser eller svåra former eller dödsfall. I Israel och Storbritannien, som anger offrens vaccinationsstatus, drabbas de vaccinerade av en ökad risk för dödlighet jämfört med de icke-vaccinerade .

Strävan efter en policy för enbart vaccin leder till en dödlig återvändsgränd , medan länder som officiellt rekommenderar tidig behandling (Indien) eller tillåter sina läkare att skriva ut det (Japan, Korea) klarar sig mycket bättre.

Vad väntar våra hälsomyndigheter på för att sluta tro på falska simuleringar som utförs av epidemiologer som är för nära kopplade till vaccinföretag, för att titta på de bevisade fakta och avbryta deras bedrägliga och skadliga vaccinationskampanj och rekommendera tidig behandling ?

Fortsättningen av förbudet mot tidig behandling av behandlande läkare leder till förlorade chanser för många patienter och engagerar direkt ansvaret för regeringen och särskilt hälsoministern.

Dr Gérard Delépine är onkolog och statistiker

https://www.globalresearch.ca/high-recorded-mortality-in-countries-categorized-as-covid-19-vaccine-champions-increased-hospitalization/5757173

 

”Vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt och Sveriges riksdag, Sveriges regering, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner/fd landsting har inte bevisat det motsatta, trots att dessa fått möjligheten till det!

Dessa, i denna KLAN, undanhåller således avsiktligt nationen Sveriges medborgare/invånare och barn dessa avgörande FAKTA, ställ dig frågan om varför? FÖLJ ALLTID PERNGARNA!!!!!

 

Lars Bern har publicerat mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckt del ur artikeln, citat

…spikproteiner är själva avsikten med de s.k. COVID-19-vaccinationerna.

Denna nedbrytning av blodhjärnbarriärens integritet orsakad av enbart spikproteinet är oroväckande eftersom produktion av spikproteiner är själva avsikten med de s.k. COVID-19-vaccinationerna.

Helt följdriktigt har också många nyligen vaccinerade människor drabbats av neurologiska symptom som förlamningar, huvudvärk, yrsel, illamående, kramper och okontrollerad tremor…..

Slut citat

https://anthropocene.live/2021/10/24/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2-del-4/

 

 

2021-10-23 svensk textad intervju, se den, och läs hela artikeln, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Dr Roger Hodkinson varnar kraftfullt för riskerna med covidvacciner – Intervju av Del Bigtree

Men… vaccinet har aldrig behövts i sådan brådska för något som i det stora hela är så trivialt. Att man kallar det “en nödsituation” är det som ligger till grund för detta, början på det. Det har aldrig varit en nödsituation, och det är ingen nödsituation nu.

Bara för att vaccinet finns tillgängligt betyder inte att det ska användas utan vidare på alla dessa kategorier av människor som faktiskt aldrig har ingått i en klinisk prövning till att börja med.

Som du sa tidigare är detta i storleksordning den största okontrollerade kliniska prövning i medicinsk historia.

En osäker produkt injiceras i miljarders människors armar, utan att ha någon aning om de långsiktiga riskerna.

Det är medicinsk felbehandling i den mest groteska skala. Vi har aldrig sett något liknande tidigare.

https://newsvoice.se/2021/10/del-bigtree-dr-roger-hodkinson-risker-covidvacciner/

 

 

 

 

Svensk textad intervju, se den och sprid vidare, citat

REINER FUELLMICH INTERVJUAD AV MIKE ADAMS

 

Mike Adams intervjuar den internationella människorättsadvokaten Reiner Füellmich, vars team i Tyskland undersöker bevis på brott mot mänskligheten som härrör från de globala covidrelaterade kränkningarna av mänskliga rättigheter. Dr Reiner Füellmich tar även upp de kommande tribunalerna.

https://rumble.com/vo2a57-reiner-fuellmich-intervjuad-av-mike-adams.html

 

Det kom ett mail om de DÖDLIGA ”vaccinerna”, se videon, läs nedanstående, citat

Det bevittnas nu även runt om i världen att folk i unga åldrar nu dör i ovanligt hög grad utan förklaring. Men enda rimliga förklaringen är att de dör av injektionerna.

Det bevittnas nu även runt om i världen att folk i unga åldrar nu dör i ovanligt hög grad utan förklaring. Men enda rimliga förklaringen är att de dör av injektionerna.

Döden av injektionerna är nämligen fördröjd i 6 månader och framåt. Det tar tid innan immunförsvaret har brutits ned av injektionerna och när det är tillräckligt svagt då kan du dö av nästan vad som helst. Det är sanningen.

Dödsorsakerna kommer att vara väldigt olika men bero på ett immunförsvar som har skadats av injektionerna. Ju fler injektioner ju mer skadat blir ditt immunförsvar.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vo4g7h-deaths-from-all-causes-are-abnormally-high.html

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 237

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 237

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

The COVID vaccines are killing people – no way around this fact.

 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

En forskares analys av VAERS-data visar att antalet dödsfall efter COVID-sprutor har ökat med 5 427 % jämfört med alla vacciner under de senaste 10 åren. – Indien har just förklarat att de är COVID FREE efter att ha använt IVERMECTIN.

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 237

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 

DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

Se videon som delger FAKTA och sprid vidare, ca 6 minuter video, SPRID VIDARE, citat

Major Government Report Proves Covid Vaccines are Bioweapons

https://banned.video/watch?id=61703cfd6978e80911d833df

 

Riccardo Bosi of the Australia One party says there will be no amnesty for corrupt politicians and leaders at the end of October.

https://t.me/nocovidvaccines/962294

 

Bästa riksdagsledamot i SVERIGES RIKSDAG

Hur många sociopater/psykopater existerar inom SVERIGES RIKSDAG?

Hur många sociopater/psykopater existerar inom SKOLMEDICINEN i Sverige?

Är rentav alla inom SKOLMEDICINEN och SVERIGES RIKSDAG sociopater/psykopater?

 

ALLMÄNT KÄNT OM PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGARNA ÄR SYNNERLIGEN BEFOGADE UTIFRÅN

 

-       ATT NI I SVERIGES RIKSDAG ÄNNU INTE STOPPAT ”VACCINERNA” SOM BEVISLIGEN GLOBALT DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH SÅ ÄVEN NATIONELT, ALLTSÅ ÄVEN I SVERIGE BEDRIVS INOM SKOLMEDICINEN GENERELL OCH SYSTEMATISK SKADAR OCH DÖDAR YRKESVERKSAMHET, BL.A. DÅ MED DE SK ”VACCINERNA”, ELLER HUR BÄSTA RIKSDAGSLEDAMOT I SVERIGES RIKSDAG?

 

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att bedriva inom skolmedicinen/Sveriges alla Regioner, yrkesverksamhet som dödar och skadar nationen Sveriges medborgare?

 

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att Sveriges riksdags ledamöter ska beskydda skolmedicinens/Sveriges alla Regioner och yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med dödliga mediciner och sk ”vacciner”? (som bevisligen är ett MEDEICINSKT EXPERIMENT där de ”vaccinerade är försöksråttorna, som generellt och systematiskt globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten))

 

Angående DÖDLIGA MEDICINER är det uppenbart som synes så att Sveriges riksdag ledamöter inte läst boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården, LÄS DEN!

https://www.bokus.com/bok/9789187207372/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet-hur-lakemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk-och-halsovarden/

 

 

Alltså utan lagstöd beskyddar Sveriges Riksdags ledamöter yrkes dödar och yrkes skadar verksamhet inom skolmedicinen och Sveriges alla Regioner, erkänt sakförhållande, som Sveriges riksdagsledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23

 

 

Ytterligare mera om SKOMEDICINENS yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet!

 

Find out how many millions of people Big Pharma has killed since January 1, 2000

https://www.naturalnews.com/052613_pharma_death_clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

 

 

 

TOTAL DEATHS SINCE JANUARY 1, 2000…

BIG PHARMA’S CHEMICAL WARFARE ON HUMANITY DWARFS THE NUMBER OF VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS AND ACTS OF TERRORISM COMBINED…

While drug companies profit billions, people are dying by the millions.

https://pharmadeathclock.com/

 

 

Bästa riksdagsledamot i SVERIGES RIKSDAG är DU för eller MOT den yrkes skadar och yrkesdödar verksamhet som BEVISLIGEN bedrivs inom SKOLMEDICINEN?

 

Tillhör DU den KLAN inom SVERIGES RIKSDAG som uppenbart är för ”vaccinerna” och SKOLMEDICINENS generella och systematiska yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet och därmed uppenbart som synes bör genomgå synnerligen mycket skyndsamt en stor sinnesundersökning?

 

Minns särskilt den sakliga, opartiska och objektiva redovisning Du fick del av i massutskicket av 2021-10-21 där FAKTA delgavs dig från Björn Hammarskjöld, citat

 

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/21/28-800-storre-risk-att-do-av-vaccinerna-an-att-do-av-covid/

Publicerat 2021-10-22, läs hela artikeln och sprid vidare, citerar lösryckta delar ur artikeln, mansinöversättning, citat

En forskares analys av VAERS-data visar att antalet dödsfall efter COVID-sprutor har ökat med 5 427 % jämfört med alla vacciner under de senaste 10 åren.

Hon gjorde nyligen en presentation inför Världshälsorådet och hennes analys av uppgifterna i VAERS avslöjade att det under 2021 har skett en 5 427-procentig ökning av dödsfall efter COVID-19-injektioner och en 1 373-procentig ökning av biverkningar efter COVID-19-injektioner, jämfört med alla andra vacciner som givits ut under de senaste tio åren.

En annan otrolig statistik som hon hittade var att ungefär en av 324 personer som fått en COVID-19-spruta har rapporterat en biverkning.

I en av sina tidigare analyser konstaterade hon att uppgifterna i VAERS är underrapporterade med en faktor X42. Detta skulle innebära att ungefär en av åtta personer som fått en COVID-19-spruta rapporterar en biverkning.

Detta är den typ av analys av VAERS-data som CDC och FDA borde göra, och sedan ta bort experimentella produkter som dödar och skadar så många människor.

Men som vi har avslöjat så många gånger under det senaste decenniet är dessa federala organ mycket korrupta, och de personer som leder dem fortsätter att ta lukrativa positioner hos stora läkemedelsföretag.

Alla tre FDA-godkända COVID-19-vaccinföretag anställer tidigare FDA-kommissionärer.

Folkhälsan är inte deras angelägenhet, utan vinster för Big Pharma.

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/phd-researcher-analysis-vaers-data-reveals-5427-increase-deaths-covid-shots-compared-all-vaccines-past-10-years/5759321

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-23

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

Indien har just förklarat att de är COVID FREE efter att ha använt IVERMECTIN.

VÄRLDSNYHET, måste spridas vidare video, ca 8 minuter DU måste se, se och SPRID VIDARE, publicerad 2021-10-21, ”vaccinerna” kan STOPPAS, det finns behandling som stoppar Covid, citat

India just declared they are COVID FREE after using IVERMECTIN

https://brandnewtube.com/watch/india-just-declared-they-are-covid-free-after-using-ivermectin_tPAwLpPS1db9mIH.html

 

VARNING FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN                        

Den svenske läkaren Sture Blomberg har publicerat artikel av mycket stort allmänt intresse, läs hela, citerar lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

SARS-CoV-2 är ett artificiellt framskapat virus

Detta visar återigen att SARS-CoV-2 viruset inte är ett naturligt virus fram-sprunget genom mutationer från andra coronavirus-stammar – utan ett artificiellt konstruerat virus på laboratoriet i Wuhan, Kina. Man räknar med att det kan produceras c:a 100.000 olika proteiner i en mänsklig cell. Med tjugo olika aminosyror att välja mellan kan en pentapeptid variera i amino-syresekvens på 20^5 = 3.200.000 olika sätt.

Sannolikheten för att denna peptid skall uppstå på naturlig väg genom mutationer är en chans på 32 (1/32). Sannolikheten att 60 gemensamma pentapeptider spontant skulle uppstå är en chans på 20^(5×60), vilket blir ett tal på mindre är 1/ 1000….. (mer än trehundra nollor i nämnaren ). Således bevisar också detta att viruset är artificiellt framtaget.

Det bevisar antagligen också att de lungembolier och sinustromboser i hjärnan, som varit mycket uppmärksammade komplikationer till COVID-19 och vaccinationssprutorna, inte kommit som en överraskning för dem som konstruerat detta SARS-CoV-2-virus utan måste ha ingått i planeringen av detta ”monstervirus”.

För hur kan man annars förklara att 31 av 60 gemensamma epitoper berör just bildningen av blodproppar?

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://stureblomberg.blogspot.com/2021/10/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_19.html

 

 

VARNING FÖR ”VACCINERNA”

Se videon, sprid vidare i alla dina nätverk

2021-10-22 Maskinöversättning, ca 12 minuter, citat

Dödscocktail för massorna!

Dr Jane Ruby säger att detta är ett farligt….. som kommer att skapa förvirring, kaos och död.

https://rumble.com/vo3b0f-fda-announces-mix-and-match-boosters-death-cocktail-for-masses.html

 

 

Gravitas: Revealed: How Pfizer blackmails countries for shots

Maskinöversättning

Sätter Pfizer vinster över liv? Public Citizen, en ideell organisation säger att Pfizer kan stoppa länder från att prata om kontrakt, blockera vaccindonationer, ensidigt ändra leveransscheman och kräva offentliga tillgångar som säkerhet

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nYIJxoh7gqw

 

2021-10-22 läs hela artikeln, se videos och sprid vidare, maskinöversättning, citat

Dr Robert O. Young svarar på en begäran om information från en nederländsk patolog..

Dr Robert O. Young svarar på en begäran om information från en nederländsk patolog som bevittnar blodkoagulation (och mikroblödningar i huden som kallas peticchiae)[2] hos ett stort antal avlidna efter vaccinering, och förklarar att detta är den enorma skada som orsakas av nanografen- och järnoxidförgiftning (som nu har visat sig finnas i alla de fyra stora vaccinerna – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), vilket gör att de röda blodkropparna koagulerar extremt mycket och orsakar en kristallisering av blodkropparna.

Nanografen inuti cellerna gör också människor extremt elektriskt ledande och paramagnetiska, samtidigt som de kan manipuleras på distans av trådlös/5G-strålning genom att kopplas upp mot mobilmaster och superdatorer för artificiell intelligens.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://www.drrobertyoung.com/post/newsbreak-135-breaking-immense-harm-from-crystallizing-blood-cells-graphene-poisoning-post-vaccine?

 

 

Det kom ett mail du får del av, citat

Intervju med Reiner Fuellmich som beskriver det fatala misslyckandet med Covid injektionerna i Israel

Intervju med Reiner Fuellmich som beskriver det fatala misslyckandet med Covid injektionerna i Israel som är de mest besprutade landet i världen. Nu är detta landet i Världen som har mest problem med folk som blir sjuka och dör av skador av dessa giftinjektioner.

 

Myndigheterna vet helt klart men mörkar statistik och siffror för befolkningen. Samma sak görs i alla länder, skador och biverkningar mörkas. Det är tydligt att det finns en dold agenda med injektionerna. 

 

Hur myndigheterna kan ge dessa giftinjektioner till barn är ofattbart. Vilket också är sant för folket i de flesta länder fattar inte och har blivit förda bakom ljuset och lurade av korrupta myndigheter. 

 

80% av svenska folket begriper ännu inte att de har blivit bedragna vilket är betydligt mer oroväckande än att vi har kriminella psykopater vid myndigheterna.

Slut citat

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Report of Covid injection injuries from Israel

https://rumble.com/vo2v0b-report-of-covid-injection-injuries-from-israel.html

 

Citat

Öystein Rönne # 192 – Björn Hammarskjöld levererar statistik

Björn Hammarskjöld i en intervju med Reiner Füellmich och hans stab som samlar in uppgifter till en stämning av världens ondskefulla individer som ligger bakom Covidbluffen.

Björn meddelar bl.a. att det är 28 800% större risk att dö av det s.k. vaccinet, än av den s.k. Covid-19.

https://rumble.com/vo2pon-ystein-rnne-192-bjrn-hammarskjld-levererar-statistik.html

 

 

STUDY: Covid vaccines are NOT reducing infection rates

New research published in the European Journal of Epidemiology has confirmed that getting “vaccinated” for the Wuhan coronavirus (Covid-19) does absolutely nothing to help decrease infection rates.

A team of researchers looked at data from 168 countries, including from 2,947 individual counties within the United States, to see how vaccination rates correlate to caseloads. They determined that there is no correlation at all, as the jabs do not provide the protection promised.

https://www.afinalwarning.com/564560.html

 

 

EU-PARLAMENTET MOTSÄTTER SIG VACCINATIONSMANDAT 22/10/2021

Se videon och SPRID VIDARE, citat

BREAKING EU PARLIAMENT OPPOSES VACCINE MANDATE AGENDA 22/10/2021

https://brandnewtube.com/watch/breaking-eu-parlement-opposes-vaccine-mandate-agenda-22-10-2021_42heUX5bLkHAWFm.html

 

Tidigare medicinsk rådgivare till Trump varnar för att ”vaccinerna” skapar ett supervirus

2021-10-23 ca 23 minuter DU ska de och SPRIDA VIDARE, citat

Former Trump Medical Advisor Warns Shots are Creating a Supervirus

Natural Immunity Offers 13x Better Protection Against Delta Variant Than Pfizer Vaccine

https://banned.video/watch?id=61733f137c7d401093689750

 

 

Citerar lösryckta delar ur denna mycket viktiga artikel, citat

STUDY: Covid “vaccine” spike proteins damage heart cells, alter heart function… and they’re in the booster shots, too

Maskinöversättning

Covid-”vacciner” ÄR pandemin

Allt detta beskrivs ännu tydligare i den senaste dumpningen av mer än 900 sidor ”topphemliga” dokument om pandemin, som för första gången avslöjar den komplexa väv av lögner och bedrägerier som har fört oss till denna punkt i historien.

Fauci, Zhengli, Peter Daszak från EcoHealth Alliance och många andra i USA:s regering är alla medskyldiga och har ännu inte ställts inför rätta för sina brott mot mänskligheten. Du kan dock vara säker på att de kommer att göra det – om inte i detta liv så i alla fall i nästa.

 

Eftersom varje ny dag tycks ge nya avslöjanden om situationen kanske vi inte behöver vänta så länge. Kanske kommer en tid när tillräckligt många människor är medvetna om sanningen så att något äntligen görs nu och rättvisa skipas.

”Om folk inte ser vad som pågår så är det deras fel”, skrev en kommentator på GreatGameIndia.

”Vi går igenom en Vaxdemik och det är de som tog den giftiga vaccinationen som överför antingen grafenoxid eller syntetiska spikproteiner till barnen. Det är anledningen till att de också blir sjuka, för att inte tala om att de måste bära ansiktsmask.”

En annan pekade på en video från Dr. David Martin och Reiner Fuellmich som förklarar hur den så kallade ”Delta-varianten” inte ens existerar – om det inte naturligtvis bara är en vaccininducerad sjukdom under ett annat namn.

https://chemicalviolence.com/2021-09-10-covid-vaccine-spike-proteins-damage-heart-cells.html

 

 

Dr. Astrid Stuckelberger | Conversations with Adrian Podcast – Oct 20, 2021

https://brandnewtube.com/watch/dr-astrid-stuckelberger-conversations-with-adrian-podcast-oct-20-2021_SIBWmYWuJAEt3V5.html

 

 

 

Folkets Radio delger om, lyssna och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Konsten att missa dödliga vaccinbiverkningar

https://folketsradio.se/konsten-att-missa-dodliga-vaccinbiverkningar/

 

 

Publicerat 2021-10-22, kom ihåg att ca 1 – 10 % rapporteras in till VAERS, citat

17,000+ Deaths Reported After COVID Vaccines, Including New Report of 12-Year-Old Who Died After Pfizer Vaccine

VAERS data released Friday by the CDC included a total of 818,044 reports of adverse events from all age groups following COVID vaccines, including 17,128 deaths and 122,833 serious injuries between Dec. 14, 2020, and Oct. 15, 2021.

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-deaths-injuries-covid-vaccine/?

 

 

MÅSTE SES; MINNS ATT SAMMA HÄNDE I SVERIGE, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVER

Ca 11 minuter video, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning

”Åklagare godkänner åtal för ”vaccin” mord, tjänstemännen dödade patienterna avsiktligt

Vilda konspirationsteorier håller på att bli verklighet runt om i världen. AJ Roberts är en veteran från den brittiska armén och värd för ”The AJ Roberts Show”, och Roberts är baserad i Storbritannien. Roberts anslöt sig till Stew Peters för att avslöja en utredning som har inletts för att fastställa om sjukvårdstjänstemän medvetet ledde ”oönskade” patienter till döden.

 

Dessutom berättade Roberts om en åklagare i Storbritannien som har accepterat mordanklagelser mot en skola som gav ett barn ”vaccin”, som senare avled.

https://rumble.com/vo1jc7-vaccine-murder-charges-accepted-by-prosecutors-officials-intentionally-kill.html

 

 

 

CHOCKANDE: Dr. Carrie Madej släpper den första bilden av innehållet i Pfizer-flaskorna

Maskinöversättning, MÅSTE SES VIDEO, du förstår varför efter att sett video efter ca 18 minuter

EXKLUSIVA VIDEOR OCH BILDER:

Dr. Carrie Madej kom till ”The Stew Peters Show” med bilder som borde chockera hela världen och som omedelbart bör undersökas av lagstiftarna. ”Vaccinerna” måste stoppas, omedelbart!

https://rumble.com/vnzy9f-shocking-dr.-carrie-madej-releases-first-look-at-pfizer-vial-contents.html

 

 

 

 

Ca 18 minuter video, maskinöversättning, se den och SPRID VIDARE, ca 18 minuter

Analytiker inom bioteknik: Genetisk kod stulits och ändrats med PCR-tester…

Karen Kingston är tidigare anställd på Pfizer och bioteknikanalytiker. Kingston var med på Stew Peters för att avslöja hur de PCR-tester som många utsätts för kapar din genetiska kod och överför informationen till Kina.

https://rumble.com/vo1py7-biotech-analyst-genetic-code-stolen-changed-with-pcr-tests-shots.html

 

 

Kalle Hellberg delger

Video alla MÅSTE se!

 

Här kommer dessa videolänkar i repris och jag uppmanar ALLA att se alla dessa och sedan sprida detta mail till så många som möjligt, inte bara till släkt och vänner, utan till media, journalister, makthavare, företagare, politiker….. (Den andra adressen nedan är ändrad sedan förra utskicket, beroende av att förra länken hade tappat den svenska textremsan, den nya adressen nedan är med svensk text.)

 

Innehållet förklarar tydligt verkligheten (myglet, lögnerna…) i vårt dagliga leverne på Jorden! För de flesta blir det ett uppvaknande som vi aldrig kan uppleva och förstå, så länge vi låter oss matas av världsbilden vi får genom radio-tv-tidningar, alltså massmedia. Vi matas dagligen med lögner, för att vi ska indoktrineras till att bli goda men rädda konsumenter, helt arrangerat och bestämt av de verkliga makthavarna!

 

För ett år sedan kom första filmen ”Plandemic”. Den har visats i världen över en miljard gånger, trots många försök att radera den från Internet, den har hittills alltid återuppstått. Här med svensk text! (Starka krafter bakom kulisserna försöker ständigt att radera dessa länkar, så se alla dessa filmer innan det är för sent!).

https://video.selea.se/w/d87c4383-3651-4d57-9ef8-6265df925c61

 

En uppföljare är denna ”Plandemic indoctornation”, även kallad Plandemic 2, den har visats i världen över tvåhundra miljoner gånger! Den är för oss svenskar uppdelad i tre avsnitt, här är del 1 av Plandemic 2, svensk text:

https://www.brighteon.com/6f2b94db-ed2e-450b-a602-2e8e20d38291

 

Här är andra delen av Plandemic 2, svensk text:

https://humanismkunskap.org/2020/09/12/plandemic-indoctornation-svensk-sub-avsnitt-2/

 

Här är tredje delen av Plandemic 2 video, svensk text.

https://humanismkunskap.org/2020/10/09/plandemic-indoctornation-del-3-av-3-svensk-textad-25-min/

 

Missa inte dessa filmer, de ger så bra förklaring och bakgrund till bl a de galenskaper vi nu upplever! Men det värsta av allt är att den tillvaro vi tvingas leva i är helt framställd genom lögner och bedrägeri, allt ”viktigt” vi luras att tro på är bluff! Mycket ”nöje”!

 

Stort tack till filmproducent Börje Peratt, som har fixat översättning till svenska!

 

Kalle H.

 

 

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-23, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKE

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

28 800% MORE LIKELY TO DIE FROM ”VACCINES” THAN FROM COVID

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

 

28 800% MORE LIKELY TO DIE FROM ”VACCINES” THAN FROM COVID

 

Of course you read more and spread the word in all your networks

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/21/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-236/

 

 

 

 

 

 

 

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

 

Du läser såklart mer och sprider vidare i alla dina nätverk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/21/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-236/

 

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 236

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 236

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 236

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/21/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-236/

 

 

DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

Alla ledamöter i SVERIGES RIKDAG, sk knapptryckarna, är delgivna FAKTA från Björn Hammarskjöld, om det MEDICINSKA EXPERIMENTET, där försöksråttorna är de ”vaccinerade”, de ”vaccinerade” som synes grovt uppsåtligt och grovt bedrägligt, utifrån enorma ekonomiska incitament (uppsåt finnes) avsiktligt och planerat vilseledds att det är vanliga vaccin dessa erbjudes, så är det bevisligen inte!

Alltså de sk ”vaccinerna” är yrkesdödar verksamhet inom skolmedicinen i Sverige, erkänt sakförhållande som ska motbevisas av alla ledamöter i Sveriges riksdag, dock senast 2021-10-23.

Varför BESKYDDAR Sveriges riksdags alla ledamöter Sveriges alla Regioner/fd landsting och deras yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna” är en befogad frågeställning som alla Sveriges riksdagsledamöter har att besvara, dock senast 2021-10-23.

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, denna delgivning skickas denna dag i detta massutskick till bl.a. SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter.

 

 

 

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

 

 

FAKTA DELGIVNA SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER AV BJÖRN HAMMARSKJÖLD 2021-10-20

 

Det blir 288 gånger högre risk att dö av en vaccination än att dö av infektionen.

 

 

Björn Hammarskjöld DELGIVER SVERIGES RIKSDAG om gällande förutsättningar utifrån FAKTA & SVENSK GRUNDLAG

Björn Hammarskjöld är som synes blockerad av riksdagsledamot Anders W Jonsson, dvs. epost till riksdagsledamot Jonsson är blockerad, enligt Björn Hammarskjöld, jämför det med att ett vanligt brev skickas till riksdagsledamoten Anders W Jonsson.

Alltså så frågan blir då till SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter med vilket lagstöd agerar då riksdagsledamoten Anders W Jonsson utifrån yttrandefrihet (svensk grundlag) och därtill att Sveriges riksdags alla ledamöter är finansierade av deras UPPDRAGSGIVARE nationen Sveriges medborgare/invånare

 

Så här svarade en riksdagsledamot på Björn Hammarskjölds delgivning Lagföljande bland riksdagsledamöter till alla Sveriges riksdagsledamöter av 2021-10-20, citat

Ämne: SV: Lagföljande bland riksdagsledamöter

Datum:

Wed, 20 Oct 2021 11:41:26 +0000
Från: Mathias Tegnér <[email protected]>
Till: Björn Hammarskjöld <[email protected]>

Hej Björn,

Tack för ditt mail. Jag ser det som rimligare att du framför dina synpunkter direkt till ledamoten, än att vi ska framföra ditt budskap.

I sak, gällande din referens till våra grundlagar, så är det ju mig veterligen så att våra lagar inte får strida mot grundlagarna, dvs. grundlagarna har inte rättsverkan mot individer som jag tror du gör gällande i ditt meddelande.

Utöver detta tackar jag för informationen i ditt mail.

Ha en fin dag!

Hälsningar

Mathias

   
Mathias Tegnér Riksdagsledamot (S)

Tyresö, Stockholms Län

 

Näringsutskottet

EU-nämnden

 

 

Mobil: +46 (0)725 41 53 42

Telefon:+46 (0)8-786 48 27

Blogg: www.mathiastegner.com

https://www.facebook.com/tegnerfortyreso

 

 

Slut citat

Denne riksdagsledamot Mattias Tegnér visste såklart inte om att riksdagsledamot Anders W Jonsson blockerat Björn Hammarskjöld.

 

Riksdagsledamoten Kristina Nilsson kommunicerad till Björn Hammarskjöld enligt nedan, läs mailtråden nerifrån, citat

Den 2021-10-20 kl. 16:34, skrev Kristina Nilsson:

Aha, då förstår jag. Jag skriver ut ditt mail och ger det till honom vid tillfälle.

Med vänlig hälsning,

Kristina

Skickat från min iPhone

 

20 okt. 2021 kl. 15:56 skrev Björn Hammarskjöld <[email protected]>:

Hej Kristina!

Tack för ditt vänliga svar.

Jag har skickat till Anders också men han hävdar tidigare att han ska blocka mig så då får hans kollegor bibringa honom den kunskap han synes ha viss brist på.

Vänligen  Björn

Den 2021-10-20 kl. 15:07, skrev Kristina Nilsson:

Hej Björn,

Jag delar många av dina synpunkter, men föreslår att du kontaktar Anders W Jonsson själv.

Med vänlig hälsning,

Kristina

Skickat från min iPhone

Slut citat

 

 

 

Här är vad Björn Hammarskjöld delgiver alla SVERIGES RIKSDAGS ledamöter av datum 2021-10-20 i epost skrivelsen, citat

Lagföljande bland riksdagsledamöter

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 20 oktober 2021 13:21
Ämne: Lagföljande bland riksdagsledamöter

Tjänare min bästa/e riksdagsledamot!

Jag hörde på nyheterna att kollegan Anders W Jonsson vill att alla riksdagsledamöter ska förhöras om vaccinstatus för att få vistas i Riksdagen.

Jag vet att du kan de lagar som gäller för oss alla och som Anders W Jonsson verkar vilja bortse ifrån.

Jag vill att du upplyser riksdagspersonen Anders W Jonsson att han har att följa Regeringsformen 1 kapitlet 1 § 3 st. och 9 §, 2 kapitlet 2, 3, 5, 6, 12, 19 §§, 11kapitlet 14 §, 12 kapitlet 10 §, EKMR 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13 och 17 artiklarna och att EURS artikel 1, 2, 3, 21, 22, 41, 42, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 gäller sedan 2009-12-09 alla personer inom EU.

Sedan bör riksdagspersonen tillika läkaren Anders W Jonsson känna till Patientsäkerhetslagen 6 kapitlet 12, 13, 14 §§ rörande sekretess samt att riksdagspersonen tillika läkaren Anders W Jonsson har att iaktta Offentlighets- och sekretesslagen 21 kapitlet 1 §.

Sammanfattningsvis så får riksdagspersonen tillika läkaren Anders W Jonsson fråga om en annan person är vaccinerad men svaret är sekretessbelagt och det är förbjudet att registrera svaret.

Jag ser det som besynnerligt att riksdagspersonen tillika läkaren Anders W Jonsson över huvud taget föreslår att riksdagen tar upp lag- och grundlagsstridiga förslag.

Riksdagspersonen tillika läkaren Anders W Jonsson borde i sin profession också veta att det finns ett enkelt sätt att förhindra att en person drabbas av InfluensaLika Infektioner (ILI) där bland andra Covid-19 ingår.

Vi måste även inse att en frisk person smittar inte.

En frisk person smittar inte vare sig den är vaccinerad eller inte.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som är sjuk ska stanna hemma oavsett om personen är vaccinerad eller inte.

Detta innebär att det från Folkhälsomyndigheten sida görs ingen skillnad på den som är vaccinerad eller inte.

Vi vet åldersfördelningen bland riksdagsledamöterna. Det är 296 som är under 60 år.

Deras risk att dö av Covid-19 är mycket liten se tabell och diagram nedan.

Det saknas därför anledning att vidta några som helst ”smittskyddsåtgärder” i Riksdagen.

Vi vet att Livsmedelsverket sedan urminnes tider vet att nyfödingar om 3 kg ska ha 10 µg (400 IE) vitamin D3 för att slippa få rakit eller Engelska sjukan. Då slipper också dessa barn alla förkylningar under ett halvår med tillräckligt med vitamin D3.

Alla över 6 kg bör därför få ett tillskott på vitamin D3 för att slippa nästan alla ILI.

Då bör man dosera precis som Livsmedelsverket doserar till nyfödingar, 10 µg (400 IE) per tre kg och dag.

Vi ger inte en vuxendos av läkemedel till nyfödingar, de kan dö . Vi ger inte heller en nyföddhetsdos av läkemedel till vuxna, det är då overksamt.

Alltså ska vi ge alla vuxna en dos som motsvarar kroppsvikten. Som exempel bör en person om 75 kg ta en dos som räknas ut med följande enkla formel

400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE (10 µg/3 kg*75 kg=250 µg)

Förenklat blir det

133 IE/kg*75 kg=10 000IE (3,3 µg/kg*75 kg=250 µg)

Risk för överdosering saknas så länge man håller sig under 125 000 IE eller 3 125 µg per dag till vuxen. Den doseringen hade man i Finland under 1950-talet fram till 1964 då finska nyfödingar fick 125 µg eller 5 000 per dag.

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/10/20/the-great-new-normal-purge.aspx

Tabell 1.

Relativ risk att dö per 100 000 invånare jämfört med personer under 20 år

Åldersgrupp Relativ risk

0-9 år 1

10-19 år 1

20-29 år 2

30-39 år 4

40-49 år 10

50-59 år 33

60-69 år 104

70-79 år 364

80-89 år 1 483

90 plus år 4 228

Nu finns det vaccin som har använts på 155 000 av dessa 2,4 miljoner barn och det finns enligt Läkemedelsverkets statistik minst en person under 20 år som vaccinerat sig och dött av injektionen.

En av 288 dödsfall som Läkemedelsverket redovisar.

 

 

Det blir 288 gånger högre risk att dö av en vaccination än att dö av infektionen.

 

 

Då är man uppe i samma risk som en 70-åring att dö i Covid 19. Se tabell ovan och diagram nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blå stapel antal gånger fler dödsfall än barn 0-19 år i respektive åldersgrupp

Röd stapel Antal avlidna per 100 000 invånare per ILI-säsong i respektive åldersgrupp.

Slut citat

 

Länken Björn Hammarskjöld delger i delgivning, den artikeln, bifogas som bifogad PDF fil the great new normal……

 

 

Artikeln bifogas detta massutskick som PDF fil, du kan läsa den här

 

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/the-great-new-normal-purge-pdf.pdf

 

 

 

SAMMAN FATTNING

 

De sk ”vaccinerna” som i yrkesverksamhet inom skolmedicinen dvs. inom Sveriges Regionerna/fd landsting, Sveriges alla Regioners yrkesdödar och yrkes skadar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna” ska STOPPAS AV SVERIGES RIKSDAG med omedelbar verkan.

 

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-21

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-21, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

 

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

  • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 235

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 235

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 Till dagens massutskick har bifogats denna pdf fil, maskinöversättning av mycket viktig artikel

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/Dr-Mercola-2021-10-20.pdf

 

 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

Hur många har dött, är på väg att dö eller är redan permanent skadade av Covid-vaccin?  Visste du att om du dör en timme efter att ha fått ett Covid-vaccin kommer läkarna och sjukhusen inte att skylla på vaccinet? De gör bara ett PCR-test (nästan alltid falskt positivt resultat) och förklarar att offret dog av Covid, och tillägger att vaccinet inte hann verka (2 veckor är kravet, vilket innebär att du officiellt är ”ovaccinerad”)

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 235

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

DELGIVNING OM MEDDELAD DELAKTIGHET OCH ANSVAR I BROTTSMISSTANKE OM DEN SYNNERLIGEN MYCKET ALLVARLIGA BROTTSMISSTANKEN OM BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till at sprida vidare massutskicket

 

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

”VACCINERNA” DÖDAR

MINST 380 000 dödsfall och 63 miljoner ”negativa händelser” för en sammanlagd befolkning på cirka 830 miljoner människor (Storbritannien, EU, USA).

”Biverkningar av läkemedel och vacciner är vanliga, men underrapporterade. … mindre än 0,3 % av alla läkemedelsbiverkningar och 1-13 % av allvarliga händelser rapporteras till Food and Drug Administration (FDA). På samma sätt rapporteras mindre än 1 % av biverkningarna av vacciner.

Study by Harvard Researcher Finds Countries with Lowest COVID-19 Vaccination Rates Have Fewer Cases of COVID than Fully Vaccinated Countries

Är Sverige riksdags alla ledamöter landsförrädare? Finns det någon bland knapptryckarna i Sveriges riksdag som bryr sig om

-       att ”vaccinerna” bevisligen generellt och systematiskt i skolmedicinsk yrkesverksamhet skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

 

Är knapptryckarna i Sveriges riksdag gåendes i takt med den globala (och uppenbart bevisligen) nationella skolmedicinska skadar och dödar yrkesverksamheten, som uppenbart styrs av global agenda och av den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins skadar och dödar yrkesverksamhet inom skolmedicinen?

Är Sveriges riksdags alla knapptryckare sakliga, opartiska och objektiva enligt gällande svensk grundlag, i deras uppdrag, i deras uppdrag som är för deras UPPDRAGSGIVARE nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

Se och lyssna på den spetsspecialist sakkunnige opartiske, saklige och objektive världskände Wolfgang Wodarg, som delger världen om sanningen och verkligheten i denna MYCKET VIKTIGA INTERVJU av 2021-10-18, när DU gjort det så förstår allt om KNAPPTRYCKANA I SVERIGES RIKSDAG.

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Publicerat 2021-10-18 MÅSTE SES VIDEO, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Wolfgang Wodarg | Full Interview | Planet Lockdown

Maskinöversättning

I denna intima intervju med Wolfgang Wodarg diskuterar vi den breda frågan om korruption inom WHO, hur vi bör förstå ”pandemin” eller bristen på den och hur vi måste stoppa denna djävulska trend mot en falsk medicinsk dystopi som kommer att ta över alla aspekter av våra liv.

Han är en av de mest ärliga och eftertänksamma människor som vi någonsin har träffat och han har ett fantastiskt CV och har levt ett rikt liv fullt av erfarenheter som på ett unikt sätt kvalificerar honom att förstå djupet och bredden av denna komplexa situation som vi befinner oss i.

Han grävde i frågan och upptäckte ett getingbo av lögner och korruption inom WHO.

https://rumble.com/vnwzlh-wolfgang-wodarg-full-interview-planet-lockdown.html

PCR BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

Och de sk ”vaccinerna” som generellt och systematiskt i yrkesverksamhet inom skolmedicinen, globalt och nationellt, skadar och dödar mänskligheten, erkända sakförhållanden som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att motbevisa, dock senast 2021-10-23

 

SVERIGES RIKSDAG OCH LEDAMÖTERNA DÄR ÄGER ETT ENORMT ANSVAR MOT DERAS UPPDRAGSGIVARE NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Och det ansvaret har dessa riksdagsledamöter inte tagit, således är dessa i händerna på och ”rättat in sig i ledet” efter den agenda de globalistiska krafterna och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och deras enorma ekonomiska intressen bevisligen presterat och levererat. Sveriges riksdagsledamöter envar äger bevisbördan att bevisa det motsatta dock senast 2021-10-23.

SKATTEMEDEL HAR UPPENBART BEVISLIGEN INTE ANVÄNDTS PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Det största och förmodligen det värsta bedrägeriet/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN i världshistorien skördar nu offer dagligen över hela västvärlden, skolmedicinen och ”rätta in dig i ledet” propaganda, BLI RÄDD/VAR RÄDD, är en av effekterna i den enorma propaganda som SVT/SR/TV/RIKSMEDIA med många flera bedrivit inom stat, regioner och kommuner, som alla är mer eller minder skattefinansierade, säkerställt kommit nationen Sveriges medborgare/invånare och barn till del.

Läs mycket viktigt publicerat 2021-10-18, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Kritisk peer-reviewed studie om myokardit ”Borttages tillfälligt”

En ny PUBMED-studie av Dr. Peter McCullough använde data från Vaccine Adverse Events Reports System (VAERS) för att undersöka hjärtbiverkningar (AE)- specifikt myokardit- efter injicering av den första eller andra dosen av en av de tre experimentella covid- 19 ”vacciner” som för närvarande administreras under tillstånd för nödanvändning (EUA) på ett ”aldrig tidigare skådat sätt”.

Studien avslöjade att det är säkert att anta att rapportering av hjärtrelaterade komplikationer, inklusive myokardit, hos VAERS inte är sällsynt, utan istället bara ”toppen av isberget”.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://uncoverdc.com/2021/10/18/critical-peer-reviewed-study-on-myocarditis-temporarily-removed/

MYCKET VIKTIG ARTIKEL SOM SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN IDAG DELGIVES, OCH DU SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DU FÖRSTÅR STRAX VARFÖR!

 

Citerar lösryckta delar ur artikel av denna dag 2021-10-20, läs hela, den bifogas som bifogad pdf fil dr Mercola, och den är en maskinöversättning, så alla begriper, så även de lösryckta delar ur artikeln maskinöversatta här nedan, citat

New Normal Gestapo åker runt till människors hem för att förhöra dem om deras anti-New Normal Facebook-inlägg….

Dag efter dag, månad efter månad, har massorna utsatts för den mest destruktiva psykologiska terrorkampanjen i psykologisk terrors historia. 

Men det är inte bara en utrensning av ”de ovaccinerade”. Alla som avviker från den officiella ideologin demoniseras och förföljs systematiskt.

I Tyskland, Australien och andra New Normal -länder är det officiellt förbjudet att protestera mot New Normal . New Normal Gestapo åker runt till människors hem för att förhöra dem om deras anti-New Normal Facebook-inlägg .

Företag censurerar öppet innehåll som strider mot den officiella berättelsen .

Nya Normal goon squads strövar omkring på gatorna och kontrollerar människors ”vaccination” -papper .

 

Och det är inte bara regeringar och företag som genomför den nya normala utrensningen.

Vänner rensar ut vänner. Hustrur utrensar män. Fäder rensar barn. Barn är utrensande föräldrar. Nya normaler rensar gamla normala tankar.

Globala ”hälsomyndigheter” reviderar definitioner för att de ska överensstämma med New Normal ”vetenskap”.

Och så vidare … en ny officiell ”verklighet” tillverkas precis framför våra ögon. Allt och alla som inte överensstämmer med det rensas, opersonliga, minneshålade, raderas. Ingen av dem borde komma som en överraskning.

 

Varje begynnande totalitärt system, i något skede av sitt övertagande av samhället, lanserar en utrensning av politiska motståndare, ideologiska oliktänkande och andra ”antisociala avvikare”.

 

Sådana utrensningar kan vara korta eller öppna, och de kan anta ett antal yttre former, beroende på typen av totalitärt system, men du kan inte ha totalitarism utan dem.

Kärnan i totalitarism – oavsett vilka kostymer och ideologi den bär – är en önskan om att helt kontrollera samhället, varje aspekt av samhället, varje enskilt beteende och tänkande.

 

Varje totalitärt system, oavsett om det är en hel nation, en liten kult eller någon annan form av social kropp, utvecklas mot detta ouppnåliga mål … den totala ideologiska omvandlingen och kontrollen av varje enskilt element i samhället (eller vilken typ av social kropp det än består av). Denna fanatiska strävan efter total kontroll, absolut ideologisk enhetlighet och eliminering av all olikhet är det som gör totalitarism totalitarism.

 

Således måste varje nytt totalitärt system, någon gång i utvecklingen, lansera en utrensning av dem som vägrar att anpassa sig till dess officiella ideologi. Den måste göra detta av två grundläggande skäl:

(1) att separera eller på annat sätt eliminera faktiska politiska motståndare och dissidenter som utgör ett hot mot den nya regimen; och (2) och ännu viktigare, att etablera det ideologiska territorium inom vilket massorna nu måste begränsa sig för att undvika att segregeras eller elimineras.

 

Rensningen måste genomföras öppet, brutalt, så att massorna förstår att samhällets regler för alltid har förändrats, att deras tidigare rättigheter och friheter är borta, och att från och med nu inte kommer någon form av motstånd eller avvikelse från officiell ideologi tolereras, och kommer att hänsynslöst straffas.

 

Nej, vi är långt förbi rationalitet vid denna tidpunkt. Vi bevittnar födelsen av en ny form av totalitarism. Inte ”kommunism”. Inte ”fascism”. Global-kapitalistisk totalitarism. Pseudomedicinsk totalitarism. Patologiserad totalitarism. En form av totalitarism utan en diktator, utan en definierbar ideologi. En totalitarism baserad på ”vetenskap”, på ”fakta”, på ”verklighet”, som den skapar själv.

Så som jag ser det kommer de kommande sex månaderna att avgöra hur framgångsrika de inledande stadierna av utrullningen av denna nya totalitarism kommer att bli.

I april 2022 visar vi antingen alla våra ”papper” för New Normal Gestapo för att kunna försörja sig, gå på en skola, äta på en restaurang, resa och annars leva våra liv…..

DU LÄSER MER OCH SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Källa till ovan citerat

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/10/20/the-great-new-normal-purge.aspx?

(artikeln försvinner efter 48 timmar pga rådande omständigheter, som bl.a. omnämnes i artikeln)

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-20

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

 

Björn Hammarskjöld har delgivit skrivelse till Etikprövningsmyndigheten av 2021-10-19, du ser vilka som är övriga mottagare här nedan, läs och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Etikprövningstillsånd saknas

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 19 oktober 2021 19:50
Till: [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Etikprövningstillsånd saknas

Tjänare!

Jag finner att Etikprövningsmyndigheten synes sakna utgivet etiskt tillstånd för vare sig Pfizer, Moderna, Astra Zeneca eller svensk myndighet att använda ett vaccin som är nödgodkänt och som saknar slutrapporter av de kliniska försök som avslutas tidigast 2023.

Jag begär att ONEP anmäler de bolag och de myndigheter som använt de så kallade vaccinerna mot Covid-19 som Comirnaty, Spikevax och Vaxzevria till åklagare på liknande grund som har skett tidigare enligt Läkartidningen

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/10/overklagandenamnd-studie-om-valdtaktsman-saknade-tillstand/

Kolla gärna de patent som med lätthet återfinns enligt sökning (bifogas)

Jag funderar.

Hur har det blivit så här?

Vem har satt igång injektioner av artfrämmande genetiskt material hos den svenska befolkningen?

Injektionerna med artfrämmande genetiskt material som påstås ges för att hindra spridning av Covid-19 har börjat sedan 2020-12-28 i Sverige.

Men vem har beslutat att sjukvården ska injicera ett sekretessbelagt artfrämmande genetiskt preparat, med till synes fler ingredienser än som angetts, till större delen av Sveriges befolkning?

 

Eftersom det är ett experimentellt preparat som påstås ges enligt Helsingforsdeklarationen på grund av en vanlig bonnförkylning som inte har högre dödlighet än en vanlig säsongsinfluensa så måste det begäras ett etiskt tillstånd enligt den svenska Etikprövningslagen, Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

 

Denna InfluensaLika infektion (ILI) kan med lätthet förhindras när personen har tillräckligt hög nivå av vitamin D3, minst samma nivå som nyfödingar får på rekommendation av Livsmedelsverket. Nyföding ska ha 400 IE/3 kg*75 kg= 10 000 IE blir då den dos en vuxen om 75 kg kroppsvikt ska ha. Vi ger inte nyfödingar en vuxendos av läkemedel, barnet riskerar att dö. Vi ger inte vuxna en nyfödingsdos av läkemedel, det brukar vara verkningslöst. Det är visat i flera studier att minst 125 nmol/L av vitamin D3 i blodet skyddar till nära 100 % mot ILI.

 

Så jag frågade på Etikprövningsmyndigheten vilka som har fått etiskt tillstånd att injicera främmande genetiskt material i enlighet med Etikprövningslagen.

Jag älskar registratorerna på Etikprövningsmyndigheten! De är utmärkta förebilder för den gamla tidens ämbetspersoner! De som alltid gjorde rätt, alltid tog till vara den enskilda människans rättigheter och alltid följde lag! Dessutom är de självständigt tänkande individer som verkar göra allt för att hjälpa den lilla enskilda människan!

De har snabbt och effektivt gett ut en lista på samtliga etikprövningar som är gjorda angående Covid-19 någonstans i ansökan. Det blev sammanlagt 818 poster från och med 2020-02-21.

Jag har gått igenom listan på alla 818 etikansökningarna rörande Covid-19.

Vad jag finner är att ordet ”Comirnarty” är explicit nämnt två gånger i posterna med radnummer 618 och 705.

Det saknas någon form av etikprövningsansökan från läkemedelsbolagen Pfizer, Moderna, AstraZeneca och Johnson och Johnson.

Jaha, här har vi ett antal läkemedelsföretag som till synes ogenerat och utan stöd i lag kränger injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra till den svenska staten som glatt verkar delar ut sagda preparat till de 21 regionerna som till synes lika ogenerat prackar på de omisstänksamma invånarna en injektion med injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra i strid med Helsingforsdeklarationen, Patientsäkerhetslagen, grundlagen, EU-rätten och Etikprövningslagen samt Lag (2014:406).

Den hypotes som Läkemedelsverket synes ha är att ”Comirnaty innehåller inget magnetiskt material”.

Detta är en falsifierbar hypotes som faller så fort någon kan påvisa magnetiskt material i Comirnaty.

Läkemedelsverket eller annan myndighet synes inte ha gjort den minsta lilla leveranskontroll för att säkerställa att Comirnaty innehåller endast det som står i innehållsförteckningen.

Samtidigt hävdar Strålsäkerhetsmyndigheten att Läkemedelverket ska kontrollera solskyddsmedel 1.

Jag har gått igenom hela den underbara listan från Etikprövningsmyndigheten och finner att Folkhälsomyndigheten har en hemsida med rubriken Vem ansvarar för vad i arbetet med vaccination mot covid-19? 2 Se bilaga med samma rubrik.

 

Här framgår det att det är minst femtio (50) olika myndigheter inblandade med regeringen i toppen.

Det är det perfekta upplägget för att alla påstås ha ett kollektivt ansvar men i realiteten kan ingen lagföras för brott mot lag, förslagsvis tjänstefel. Eftersom det är myndighetsutövning mot enskild så blir ett brott som anses som ringa och därmed straffritt blir brott enligt normalgraden. Grundlagsbrott, som brott mot RF 1 kapitlet 9 §, anses vara svårare än brott mot administrativ lag, då måste man uppgradera brottet till grovt tjänstefel.

Eftersom det även är ett brott mot EU-rätten måste brottet uppgraderas till synnerligen grovt tjänstefel att till någon del medverka till att en person injiceras med injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra i strid med Helsingforsdeklarationen, Patientsäkerhetslagen, grundlagen och EU-rätten och Etikprövningslagen jämte Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Till detta kommer att injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra synes innehålla någon form av oredovisat magnetiskt material. Detta till synes oredovisade magnetiska material kan bestå av hydrogel spetsat med trevärda järnjoner (Fe (III)) 3.

Det till synes oredovisade magnetiska materialet kan också bestå av grafenoxid som också har magnetiska egenskaper 4. Dessa metoder finns publicerade i ett otal vetenskapliga artiklar som med lätthet kan återfinnas via PubMed, en av de stora databaserna där de flesta vetenskapliga artiklar kan återfinnas.

Vid genomgång av lista med 818 etikprövningar rörande Covid-19 finns följande att beakta.

Det finns sammanlagt sex etikprövningsansökningar från Folkhälsomyndigheten men de rör inte injektionerna med sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra.

Socialstyrelsen finns inte nämnt bland sökande.

Läkemedelsverket har två registerstudier om vaccinuppföljning med radnummer 554 och 742 från 2020-12-14 respektive 2021-04-19.

Socialdepartementet saknas, liksom regeringen.

SBU har en ansökan på radnummer 671 med ansökningsdag 2021-02-25 om långtidscovid.

MSB, Arbetsmiljöverket, 1177, länsstyrelserna saknas också.

I övrigt finns regioner och universitet som sökt etiskt tillstånd för ett brett spektrum av olika forskningsidéer rörande Covid-19.

Läkemedelsverket eller annan myndighet synes inte ha gjort den minsta lilla leveranskontroll för att säkerställa att Comirnaty innehåller endast det som står i innehållsförteckningen.

Den hypotes som Läkemedelsverket synes ha är att
Comirnaty innehåller inget magnetiskt material”.

Detta är en falsifierbar hypotes som faller så fort någon kan påvisa magnetiskt material i Comirnaty.

Det finns många filmer på Internet om att Comirnaty synes innehålla magnetiskt material. Då skulle hypotesen ha fallit av dessa anledningar.

Men hypotesen underhålls till synes av andra intressenter varför jag har testat på två personer som var injicerade dagen innan respektive fått dos 2 en månad tidigare.

Båda uppvisade magnetiska egenskaper vilket får hypotesen att ”Comirnaty innehåller inget magnetiskt material” att falla med ett brak som borde höras långt in till ONEP

Sammanfattningsvis synes det saknas ansökningar om etikprövning av injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra som dessutom synes innehålla i innehållsdeklarationen oredovisat material med magnetiska egenskaper.

Det innebär att dessa injektioner av sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra inte får användas över huvud taget.

Till detta kommer att det nu finns en artikel om att injektionerna synes ge mer skada än nytta

Citation: Classen B. US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal Clinical Trial Data Analyzed
Using the Proper Scientific Endpoint, “All Cause Severe Morbidity”. Trends Int Med. 2021; 1(1): 1-6.

Läs sista stycket i artikeln

In such a hostile government environment, the citizens need to individually evaluate the science of immunization with COVID-19
vaccines and not rely on philosophical arguments propagated by government officials. In this case there is no scientific evidence
that the COVID-19 vaccines improve the health of the individual, much less of the population as a whole. Mass immunization with
COVID-19 vaccines is certainly leading to a catastrophic public health event.

 

 

Jag begär att ONEP enligt etikprövningslagen och Lag (2014:406) omedelbart till åklagare ska anmäla den eller de som injicerar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra som dessutom synes innehålla i innehållsdeklarationen oredovisat material med magnetiska egenskaper som Comirnaty och liknande preparat, som helt synes sakna etiskt tillstånd att injiceras.

 

Observera att även förmän till den som injicerar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra som dessutom synes innehålla i innehållsdeklarationen oredovisat material med magnetiska egenskaper som Comirnaty och liknande preparat ska lagföras enligt Lag (2014:406) 2, 13, 14, 15, 16 §§.

 

 

Jag begär att ONEP enligt etikprövningslagen och Lag (2014:406) omedelbart tillser att samtliga injektioner sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra som dessutom synes innehålla i innehållsdeklarationen oredovisat material med magnetiska egenskaper som Comirnaty och liknande preparat omedelbart och skyndsamt avslutas och upphör

 

 

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Mikrobiolog och molekylärbiolog

070-385 09 33

Folkhälsomyndighetens information om Bilaga

Vem ansvarar för vad i arbetet med vaccination mot covid-19?

Lyssna

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/ansvarsfordelning/

I Sverige arbetar flera myndigheter på nationell, regional och lokal nivå med vaccination mot covid-19. Arbetet innebär både planering inför vaccination, t.ex. vilka som ska erbjudas vaccin först, information till allmänheten och praktiskt arbete med vaccinationerna.

Regeringen och vaccinsamordnaren

Regeringens och den särskilda vaccinsamordnaren säkerställer tillgången till vacciner mot covid-19 under pandemin. Vaccinsamordnaren deltar i arbetet med EU-kommissionens avtal med vaccintillverkare och regeringen tecknar avtal för Sverige.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten tar fram en nationell plan för vaccinationen mot covid-19 och stödjer regionerna i planeringen. I arbetet ingår bland annat att:

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot coronaviruset (covid-19). Läkemedelsverket samarbetar med läkemedelsmyndigheter i Europa och internationellt, för att bidra till arbetet med att få fram godkända vacciner mot covid-19.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ansvarar för föreskrifter inom hälso- och sjukvård där regler kring vaccination och avfall ingår. Myndigheten har även köpt in förvaringsfrysar för vaccin mot covid- 19 för att vid behov kunna stödja regionerna.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Regionerna

När det finns ett godkänt vaccin är det regionerna som ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19. Arbetet innefattar att:

  • Distribuera vaccin inom den egna regionen.
  • Planera för bemanning, lokaler och för att vaccination ska kunna genomföras.
  • Erbjuda vaccination mot covid-19 till invånarna, enligt beslut i regionen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Mer information hos 1177

Information om vad som gäller för dig i din region hittar du hos 1177 Vårdguiden, hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB arbetar med att stödja den nationella samordningen mellan aktörer vid en pandemi, bevakar och bedömer konsekvenserna av en pandemi för samhället och samhällsviktiga verksamheter, samt möjliggör samordnad kommunikation mellan berörda aktörer och till allmänheten via krisinformation.se.

Läs mer på MSB:s webbplats

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ansvarar för föreskrifter för biologisk agens och smittämnen i arbetsmiljön och har tillsynsansvar vad gäller mikrobiologiska arbetsmiljörisker.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Länsstyrelser

Länsstyrelserna har ansvar för att samordna den regionala krisberedskapen och stödja regionerna, kommunerna, och det civila samhället i deras arbete. De ska även stödja regionerna i arbetet med att informera allmänheten.

Läs mer

Läs om roller och ansvar vid en pandemi på sidan 10 i kunskapsunderlaget ”Hur vi förbereder oss – ett kunskapsunderlag”.

När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19?

Läs mer på 1177.se

Uppdaterat: 2021-01-26

Skriv ut

 

1Tillverkarna ansvarar för att bestämmelserna följs, och de färdiga produkterna förhandsgranskas inte av någon myndighet. Att kraven uppfylls kontrolleras istället av myndigheterna genom stickprover eller i planerade projekt. I Sverige är det Läkemedelsverket som tillsammans med kommunerna är tillsynsmyndigheter.
Titel: Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2009
Rapportnummer: 2010:13 Författare: SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning Datum: Maj 2010

2https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/ansvarsfordelning/

3Jie ChenXicheng Wang , Hua Ye  et al, Fe (III)@[email protected] microspheres loaded hydrogel for liver injury treatment Int J Biol Macromol . 2020 Sep 15;159:183-193. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.04.206.

4Jing Chen, Juan Leng, Xiai Yang, Enhanced Performance of Magnetic Graphene Oxide-Immobilized Laccase and Its Application for the Decolorization of Dyes Molecules. 2017 Feb; 22(2): 221.
Published online 2017 Feb 1. doi: 10.3390/molecules22020221

 

Slut citat

 

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

 

UK’s Pfizer report reveals SHOCKING VACCINE INJURIES and deaths from the covid jab

2021-10-19 publicerat, maskinöversättning, citat

Storbritanniens Pfizer-rapport avslöjar chockerande vaccinskador och dödsfall till följd av vaccinet

Hur många har dött, är på väg att dö eller är redan permanent skadade av Covid-vaccin?

Visste du att om du dör en timme efter att ha fått ett Covid-vaccin kommer läkarna och sjukhusen inte att skylla på vaccinet?

De gör bara ett PCR-test (nästan alltid falskt positivt resultat) och förklarar att offret dog av Covid, och tillägger att vaccinet inte hann verka (2 veckor är kravet, vilket innebär att du officiellt är ”ovaccinerad”), utan att kommentera det experimentella, dödliga, blodproppsskapande hugg som patienten fick för en timme sedan, eller till och med för ett par dagar sedan.

Du kan vara säker på att om du hade testat positivt för Covid en månad tidigare skulle du helt klart bli märkt som en Covid-orsakad död.

 

Vanliga skador som anges i den brittiska regeringens Pfizer jab-data (se UKcolumn.org) avslöjar vaccinskador, varav en del inträffade nästan omedelbart eller inom några dagar, inklusive hjärtinfarkt, missfall, blodförgiftning, förlamning, Bells pares, stroke, bältros, Covid-19, dövhet, blindhet och psykiatriska störningar (prionsjukdom som galna ko-sjukan).

 

Hur kan man nu få så många hemska problem av en eller två injektioner av spikproteiner? Det är ett enkelt svar: Det finns flera miljarder spikproteiner i blodet hos dessa vaccinoffer, vilket skapar absolut kaos i hela kärlsystemet.

 

Europeisk databas listar HORRIFISKA hälsoutfall för Pfizer-Biotech, Moderna, Janssen (J&J) och AstraZeneca Covid-stackar.

 

Kom fram och få era blodproppsinjektioner gratis, oavsett vad det kostar er hälsa och kanske ert liv. Enligt pressen är man ”vetenskapsfientlig” om man inte stöder blodproppar och tiotusentals dödsfall till följd av Covid-sprutor. Ändå vänds nu återigen bladet mot falska nyheter och dålig medicin, eftersom de skador och dödsfall som orsakats direkt av Covid-sprutor hopar sig.

 

Här är bara en titt på några av de skräckhistorier om vaccinskador som publicerats och rapporterats och som man aldrig hör talas om i massmedia. Och om någon postar någon av dessa skador eller dödsfall i sociala medier blir de bannlysta permanent.

 

#1. En medicinsk arbetstagare som var tvungen att ta vaccinet måste få båda benen och en hand amputerade efter att ha blivit injicerad med miljarder blodförtunnande spikproteiner.

 

#2. En 14-årig pojke dog av en massiv hjärnblödning bara några timmar efter sin andra Pfizer-jacka.

 

#3. En bebis blev förlamad av Covid-vaccinet.

 

#4. En kvinna dog av en sällsynt hjärnsjukdom inom 12 veckor efter att ha fått den andra Pfizer-impfningen.

 

#5. En läkare i flottan avslöjar sanningen och säger att fler soldater har dött av vaccinet än av viruset.

 

#6. En mamma rapporterade att hennes dotter dog fem timmar efter att hon fått Pfizer-impfningen.

 

#7. En pojkes skola tvingade honom att få Covid-vaccinet och nu har han ett allvarligt hjärtfel.

 

#8. En kvinnas son var en frisk idrottare, nu kan han knappt gå.

 

#9. 13 % av gravida kvinnor drabbas av missfall strax efter Covid-vaccin.

 

#10. Mamma rapporterade att det andra vaccinet från Pfizer gjorde henne stum.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVER

https://www.afinalwarning.com/563313.html

 

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Publicerat 2021-10-18 MÅSTE SES VIDEO, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Wolfgang Wodarg | Full Interview | Planet Lockdown

Maskinöversättning

I denna intima intervju med Wolfgang Wodarg diskuterar vi den breda frågan om korruption inom WHO, hur vi bör förstå ”pandemin” eller bristen på den och hur vi måste stoppa denna djävulska trend mot en falsk medicinsk dystopi som kommer att ta över alla aspekter av våra liv.

Han är en av de mest ärliga och eftertänksamma människor som vi någonsin har träffat och han har ett fantastiskt CV och har levt ett rikt liv fullt av erfarenheter som på ett unikt sätt kvalificerar honom att förstå djupet och bredden av denna komplexa situation som vi befinner oss i.

Han började sin karriär som läkare inom internmedicin, men blev missnöjd med att fokusera på att tjäna pengar på människor som var sjuka och fortsatte därför som folkhälsoansvarig i norra Tyskland, där han kommer ifrån.

Där gjorde han undersökningar för att mäta de årliga influensavågorna genom att låta sin sekreterare ringa fabriker, skolor och företag för att se om folk var sjuka hemma.

Det var inte ovanligt att 10 procent av alla som var sjuka hemma under en bra influensavåg. Därefter blev han ledamot av det tyska parlamentet. När han var där inträffade svininfluensan och han visste att något inte stod rätt till när 800 fall i Mexiko förklarades vara en pandemi.

 

Han grävde i frågan och upptäckte ett getingbo av lögner och korruption inom WHO.

 

Han lade fram ett lagförslag som kallades Fake Pandemic och gjorde mycket för att få bort den falska skräcken på den tiden, till stor förtret för de korrupta funktionärerna i dessa institutioner. Han fortsatte att arbeta i Europas råd och är verkligen en av de mest hedervärda och ärliga rösterna som ger perspektiv på vår nuvarande situation. Vi hade äran att få en intervju på distans tidigare i år och denna personliga intervju. Lyssna och lär dig av denna man med integritet!

Se videointervjun OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK och KÖR NER I HALSEN PÅ ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG

https://rumble.com/vnwzlh-wolfgang-wodarg-full-interview-planet-lockdown.html

 

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Mycket viktig information och FAKTA till nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

”VACCINERNA” DÖDAR

MINST 380 000 dödsfall och 63 miljoner ”negativa händelser” för en sammanlagd befolkning på cirka 830 miljoner människor (Storbritannien, EU, USA).

COVID-19-”vaccinerna” och Nürnbergkodexen. Brott mot mänskligheten, folkmord

2021-10-17

Effekten för Sveriges riksdags alla ledamöter blir som i denna artikel, läs och sprid vidare i alla dina nätverk, läs hela artikeln och se video, citat

The COVID-19 “Vaccine” and the Nuremberg Code. Crimes Against Humanity, Genocide

Maskinöversättning

Vaccinet tillämpas och införs över hela världen. Målpopulationen är 7,9 miljarder människor. Flera doser planeras. Det är det största vaccinationsprogrammet i världshistorien.

”Aldrig tidigare har immunisering av hela planeten genomförts genom att leverera ett syntetiskt mRNA till människokroppen”.

WHO:s ”riktlinjer” för inrättandet av ett världsomspännande digitalt informationssystem för utfärdande av så kallade ”digitala certifikat för Covid-19″ finansieras generöst av Rockefeller- och Bill och Melinda Gates-stiftelserna.

Vaccinet med mRNA är inte ett projekt som genomförs av ett mellanstatligt FN-organ (WHO) på uppdrag av FN:s medlemsstater: Det är ett privat initiativ. De miljardärseliter som finansierar och genomför vaccinprojektet över hela världen är eugenister som är inriktade på avfolkning.

Den första principen i ”Nürnbergkodexen” säger att ”den mänskliga subjektets frivilliga samtycke är absolut nödvändigt”, och det är just detta som förnekas när det gäller ”vaccinet” (se de fetstilt skrivna meningarna nedan).

1. Den mänskliga individens frivilliga samtycke är absolut nödvändigt.

Detta innebär att den berörda personen bör ha rättslig förmåga att ge sitt samtycke, bör vara i en sådan situation att han eller hon kan utöva sin fria valfrihet utan inblandning av något element av våld, bedrägeri, bedrägeri, tvång, övertalning eller annan form av tvång eller tvång, och bör ha tillräcklig kunskap och förståelse för de delar av ämnet som berörs så att han eller hon kan fatta ett förstående och upplyst beslut. Denna sistnämnda faktor kräver att försökspersonen, innan han eller hon accepterar ett positivt beslut, bör informeras om försökets art, varaktighet och syfte, om den metod och de medel med vilka det ska genomföras, om alla olägenheter och faror som rimligen kan förväntas samt om de effekter på hans eller hennes hälsa eller person som kan tänkas bli följden av att han eller hon deltar i försöket.

 

2. Försöket bör vara sådant att det ger fruktbara resultat för samhällets bästa, som inte kan kontrolleras med andra metoder eller studiemedel och som inte är slumpmässigt och onödigt till sin natur.

3. Försöket bör vara så utformat och grundat på resultaten av djurförsök och kunskap om den naturliga utvecklingen av den sjukdom eller det andra problem som studeras, att de förväntade resultaten motiverar genomförandet av försöket.

 

4. Försöket bör genomföras på ett sådant sätt att allt onödigt fysiskt och psykiskt lidande och skada undviks.

 

5. Inget experiment bör genomföras där det finns en a priori anledning att tro att död eller invalidiserande skada kommer att inträffa; utom kanske i de experiment där de experimentella läkarna också fungerar som försökspersoner.

 

6. Graden av risk som ska tas bör aldrig överstiga den som bestäms av den humanitära betydelsen av det problem som ska lösas genom experimentet.

 

7. Korrekta förberedelser bör göras och tillräckliga faciliteter tillhandahållas för att skydda försökspersonen mot även avlägsna möjligheter till skada, funktionsnedsättning eller död.

 

8. Försöket bör genomföras endast av vetenskapligt kvalificerade personer. Högsta grad av skicklighet och omsorg bör krävas genom alla stadier av experimentet av dem som utför eller deltar i experimentet.

 

9. Under experimentets gång bör den mänskliga försökspersonen ha frihet att avsluta experimentet om han har nått ett fysiskt eller mentalt tillstånd där en fortsättning av experimentet förefaller honom omöjlig.

 

10. Under experimentets gång måste den ansvariga vetenskapsmannen vara beredd att avsluta experimentet i vilket skede som helst, om han i utövandet av den goda tro, överlägsna skicklighet och noggranna bedömning som krävs av honom troligen har anledning att tro att en fortsättning av experimentet sannolikt kommer att leda till skada, funktionsnedsättning eller dödsfall för försökspersonen.

 

betoning tillagd

Hela befolkningar i ett stort antal länder hotas för att de ska följa med och vaccinera sig.

 

Med hänvisning till Nürnbergkodexen kan de inte göra det:

 

”att utöva ett fritt val utan inblandning av något element av våld, bedrägeri, bedrägeri, list, tvång, övergrepp eller någon annan form av tvång eller tvång” (Nürnberg 1 ovan).

 

Det är väldokumenterat att det finns en uppåtgående trend när det gäller dödsfall och skador orsakade av mRNA-vaccin i hela världen, och hälsovårdsmyndigheterna är fullt medvetna om ”hälsoriskerna”, men har ändå inte informerat allmänheten. Det finns inget informerat samtycke. Och medierna ljuger genom tänderna:

 

”Inget experiment bör genomföras om det finns en a priori anledning att tro att dödsfall eller invalidiserande skador kommer att inträffa” (Nürnberg 5 ovan).

 

Det ”a priori skäl” som anges i Nürnbergprincip 5 är väl dokumenterat: Dödsfall och invalidiserande skador pågår på hela planeten. De bekräftas av den officiella statistiken över mRNA-vacciners dödlighet och sjuklighet (EU, USA, Storbritannien).

 

Video: mRNA-vaccinet lanserades i mitten eller slutet av december 2020. I många länder skedde en betydande förändring av dödligheten efter införandet av mRNA-vaccinet.

Läs mer och se videon, sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.globalresearch.ca/the-covid-19-vaccine-and-the-nuremberg-code-crimes-against-humanity/5755776

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

FAKTA/MÅSTE LÄSAS OCH SPRIDAS VIDAR

En studie av en Harvardforskare visar att länder med lägst vaccinationsfrekvens för COVID-19 har färre fall av COVID än fullt vaccinerade länder.

2021-10-19

Study by Harvard Researcher Finds Countries with Lowest COVID-19 Vaccination Rates Have Fewer Cases of COVID than Fully Vaccinated Countries

maskinöversättning

En ny studie som publicerats i European Journal of Epidemiology bevisar vad vi konspirationsteoretiker hela tiden har sagt om COVID-19-sprutor: De orsakar symtom som leder till COVID-19-diagnoser snarare än att förebygga dem.

Läs hela studien här . Du kanske vill ladda ner .pdf -versionen, eftersom den här typen av studier som visar att Big Pharma och statliga hälsovårdsinstanser som FDA och CDC ljuger för människor tenderar att ”dras tillbaka” när de publiceras.

COVID-19-vacciner ger inte bara några fördelar, de dödar och skadar människor, varför så många avvikande läkare och forskare idag kallar dem ”biovapen.”

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/study-harvard-researcher-finds-countries-lowest-covid-19-vaccination-rates-fewer-cases-covid-than-fully-vaccinated-countries/5759016

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

 

Bevis på att CDC ljuger för världen om COVID-vaccinets säkerhet

2021-10-18 läs hela artikeln, citat

Proof that the CDC Is Lying to the World About COVID Vaccine Safety

https://www.globalresearch.ca/proof-cdc-lying-world-about-covid-vaccine-safety/5758901

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

 

 

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

2021-10-18 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur denna MYCKET VIKTIGA ARTIKEL, läs hela och sprid vidare, ”vaccinerna” yrkes dödar verksamhet inom skolmedicinen, hur många yrkes skadas av ”vaccinerna”, du vet strax, citat

”VACCINERNA” DÖDAR

Det finns en världsomspännande uppåtgående trend när det gäller dödsfall och skador orsakade av vaccinering.

 

De senaste officiella siffrorna (30 augusti 2021) pekar på ungefär:

 

38 488 rapporterade och registrerade dödsfall i samband med mRNA-vaccin i EU, Storbritannien och USA (tillsammans) och

6,3 miljoner rapporterade ”biverkningar”.

 

 

Men endast en liten del av offren eller familjerna till de avlidna kommer att gå igenom den tråkiga processen att rapportera vaccinrelaterade dödsfall och biverkningar till de nationella hälsomyndigheterna.

 

Dessutom är hälsomyndigheterna aktivt involverade i att dölja de dödsfall och skador som beror på det ”icke godkända” och ”experimentella” mRNA-”vaccinet”.

 

Baserat på historiska uppgifter (Electronic Support for Public Health-Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS, s. 6):

 

”Biverkningar av läkemedel och vacciner är vanliga, men underrapporterade. … mindre än 0,3 % av alla läkemedelsbiverkningar och 1-13 % av allvarliga händelser rapporteras till Food and Drug Administration (FDA). På samma sätt rapporteras mindre än 1 % av biverkningarna av vacciner. (betoning tillagd)

 

Även om vi inte har möjlighet att göra exakta uppskattningar kan vi fastställa storleksordningen.

 

Multiplicera de officiella siffrorna (registrerade och registrerade) med den relevanta parametern för att få fram de verkliga siffrorna för dödsfall och skador.

 

Mycket höga siffror 

Om man antar att 10 % av dödsfallen och de negativa händelserna rapporteras (ett mycket försiktigt antagande enligt Harvard Pilgrim Health Care, Inc, s. 6).

 

mRNA-”vaccinet” skulle ha resulterat i följande

 

MINST 380 000 dödsfall och 63 miljoner ”negativa händelser” för en sammanlagd befolkning på cirka 830 miljoner människor (Storbritannien, EU, USA).

 

DU LÄSER MER OCH SPRIDER VIDARE

https://www.globalresearch.ca/the-killer-vaccine-worldwide-7-9-billion-people/5749363

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

COVID-19 RT-PCR-testet: Hur man vilseleder hela mänskligheten. Att använda ett ”test” för att låsa samhället

Det är dags för alla att ta sig ur denna negativa trance, denna kollektiva hysteri, för svält, fattigdom och massiv arbetslöshet kommer att döda och slå ner många fler människor än SARS-CoV-2!

 

Läs hela artikeln och sprid vidare

The COVID-19 RT-PCR Test: How to Mislead All Humanity. Using a “Test” To Lock Down Society

It is time for everyone to come out of this negative trance, this collective hysteria, because famine, poverty, massive unemployment will kill, mow down many more people than SARS-CoV-2!

https://www.globalresearch.ca/covid-19-rt-pcr-how-to-mislead-all-humanity-using-a-test-to-lock-down-society/5728483

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 234

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 234

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Riksdagsledamot Roger Richtoff kallar i ett inlägg på sociala medier covid-19-vaccinet för ”giftspruta”.

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 234

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

DELGIVNING OM MEDDELAD DELAKTIGHET OCH ANSVAR I BROTTSMISSTANKE OM DEN SYNNERLIGEN MYCKET ALLVARLIGA BROTTSMISSTANKEN OM BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till at sprida vidare massutskicket

 

 

”Höga vaccinationsnivåer kan inte minska infektionerna, och att vaccinera de äldsta och mest sjuka har inte heller gjort särskilt mycket för de totala sjukhusvistelserna och dödsfallen. Ändå fortsätter våra regeringar, inte för att vaccinerna fungerar, utan för att de inte gör det.”

 

 

Om ”vaccinerna” som systematiskt och generellt ”slaktar mänskligheten, citat

Vi slaktas av ett fåtal sociopatiska oligarker och korrupta regeringar. Kampen om mänsklighetens själ står på spel. Den kommer bara att sluta när vi alla säger NEJ!!!!

Slut citat

 

DET ÄR JÄTTEVIKTIGT ATT NI SPRIDER DENNA VIDEO TILL SÅ MÅNGA NI BARA KAN!

Öystein Rönne har lagt upp ”HUR VÄRLDEN BLIR IDIOTFÖRKLARAD” av Niclas, med Youtubekanal ”Strävan efter sanningen, censurerat av YouTube alldeles nyss, måste ses videon DU inte vill missa.

MÅSTE SES VIDEON/SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

”Hur världen blev grundlurad” nu publicerat del 2 ”HUR VÄRLDEN BLIR IDIOTFÖRKLARAD”

https://rumble.com/vnuwal-ystein-rnne-188-niclas-levererar-igen-video-i-vrldsklass.html

 

 

 

”Höga vaccinationsnivåer kan inte minska infektionerna, och att vaccinera de äldsta och mest sjuka har inte heller gjort särskilt mycket för de totala sjukhusvistelserna och dödsfallen. Ändå fortsätter våra regeringar, inte för att vaccinerna fungerar, utan för att de inte gör det.”

 

2021-10-18

“High rates of vaccination can’t reduce infections, and vaccinating the oldest and sickest hasn’t done very much for overall hospitalisations and deaths either. Yet our governments press on, not because the vaccines are working, but because they’re not.”

https://twitter.com/akheriaty/status/1450197745894002689

 

 

Läs ännu mer, publicerat 2021-10-18

Maximum Vaccination

The vaccines can’t control Corona, which is why they won’t stop vaccinating.

https://eugyppius.substack.com/p/maximum-vaccination?

 

 

 

FRÄMMANDE MAKT/den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin enorma ekonomiska intressen, som går hand i hand med skolmedicinen och därmed Sveriges alla Regioner/fd landsting, synes styra och bestämma

 

-       att den yrkes skadar och yrkes dödar agendan som det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”vaccinerna” är, där försöksråttorna är de ”vaccinerade”, globalt och nationellt i Sverige,

-       att ”vaccinerna” som generellt och systematisk i kriminell yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, alltså

-       att effektiden blir BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, som synes beskyddas av KNAPPTRYCKARNA i Sveriges riksdag!

 

Var i svensk lagstiftning har Sveriges riksdag och KNAPPTRYCKARNA där stöd för

 

-       att beskydda denna yrkes dödar och yrkes skadar verksamhet som SKOLMEDICINEN bevisligen bedriver globalt och nationellt, då inom Sveriges alla Regioner/fd landsting med bl.a. de sk ”vaccinerna”?

 

Det finns uppenbart i Sveriges riksdag ett undantag, och det är uppenbart en riksdagsman som synes vara mycket väl inläst om verkligheten och sanningen om de sk ”vaccinerna”, citat

 

Riksdagsledamot Roger Richtoff kallar i ett inlägg på sociala medier covid-19-vaccinet för ”giftspruta”.

https://sverigesradio.se/artikel/sd-toppen-jamfor-covid-vaccin-med-giftspruta

Har KNAPPTRYCKAR KOMPANIET DVS. SVERIGES RIKSDAG STÖD I SVENSK LAGSTIFTNING FÖR

 

-      ATT BESKYDDA DEN YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SOM SKOLMEDICINEN BEDRIVER GLOBALT OCH NATIONELLT INOM SVERIGE?

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödar verksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

-       att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen (bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppenbart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

-       att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-19

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

 

SVERIGES RIKSDAG/KNAPPTRYCKARNA HAR ETT VAL ATT GÖRA!

ÄR RIKSDAGSLEDAMÖTERNA I SVERIGES RIKSDAG TILL FÖR DERAS UPPDRAGSGIVARE NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN?

 

Känner dessa knapptryckare till verkligheten och sanningen, känner dessa knapptryckare Nürnberg koden, Helsingfors deklarationen, Patient lag och

 

-       att ”vaccinerna” är ett pågående MEDICINSKT EXPERIMENT där försöksråttorna som grovt bedrägligt och uppsåtligt grovt uppsåtligt och planerat och avsiktligt vilseletts

 

-       att tro de mottagit vanliga vaccin, ”vaccinerna” är inga vanliga vaccin, och detta har bevisligen undanhållits avsiktligt av Sveriges Kommun och Regioner, Sveriges alla Regioner/fd landsting med många flera aktörer i det störst bedrägeriet i VÄRLDSHISTORIEN!

 

 

Därtill dessutom BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN eftersom ”vaccinerna” globalt och nationellt generellt och systematiskt i yrkesverksamhet inom SKOLMEDICINEN skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, bevisbördan

 

-       att bevisa det motsatta ägs av KNAPPTRYCKARNA i Sveriges riksdag, dock senast 2021-10-23(se tidigare massutskick i den delen).

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

 

Niclas med sin Youtubekanal ”Strävan efter sanningen” fick såklart denna video nerplockad och censurerad, den finns nu här, tack vare Öystein Rönne, se den och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

 

”Hur världen blev grundlurad” del 2 ”HUR VÄRLDEN BLIR IDIOTFÖRKLARAD

https://rumble.com/vnuwal-ystein-rnne-188-niclas-levererar-igen-video-i-vrldsklass.html

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

En irländsk stad som till 99,7 % är ”fullt vaccinerad” drabbas av ett massivt covid ”utbrott”

2021-10-18

Ireland town that’s 99.7% “fully vaccinated” seeing massive covid “outbreak”

https://www.afinalwarning.com/562923.html

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

Publicerat 2021-10-19 av Children’s Health Defense, citerar lösryckta delar ur artikeln, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Watch Mary Holland and Robert F. Kennedy, Jr. at the Broadway Rally for Freedom here:

“The vaccine is not safe and effective …” Kennedy told the crowd. “How can you compel Americans to take them?”

 

Kennedy noted with irony that Dr. Anthony Fauci, the person behind the push for vaccinating children as young as 5 for COVID, received the annual Bill of Rights Award by the American Civil Liberties Union of Southern California.

 

“In what universe is it okay to say, ‘we are going to make these children die in order that older people can live?’” Kennedy asked. He raised concerns about the rise of myocarditis and other COVID vaccine adverse effects on younger age groups.

 

“We have no business doing this to little children,” Kennedy said, after explaining the average age of death from COVID is 76, the same as the average life expectancy.

Subjecting children to the adverse events of COVID vaccination, he said, “is unethical. It is medical malpractice.”

 

LÄS MER OCH SE VIDEON

https://childrenshealthdefense.org/defender/thousands-protest-vaccine-mandates-new-york-city-rally-robert-f-kennedy-jr/

 

 

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

 

Vetenskapsmännen har undersökt COVID:s näsvabbar som avslöjar faran.

2021-10-18 12 minuter som ingen vill missa, se och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

COVID Nasal Swabs Examined by Scientists Reveal DANGER

Scientists have been examining the nasal swabs that get shoved up your kids’ nose at school all day, and the results will shake your soul.

https://rumble.com/vnwt2p-covid-nasal-swabs-examined-by-scientists-reveal-danger.html

 

 

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

Forskare inom marinens elektroniska krigföring slår larm om Jab-mandatet

2021-10-18

Navy Electronic Warfare Scientist Sounds Alarm on Jab Mandate

Jennifer Roames has spent 14 years as a Senior Physicist with the Naval Surface Warfare Center. She’s an incredibly intelligent individual, and she’s decided against being forced into a shot being falsely referred to as a ”vaccine”. Roames joined Stew Peters to tell the world what’s REALLY going on behind closed doors!

https://rumble.com/vnwltb-navy-electronic-warfare-scientist-sounds-alarm-on-jab-mandate.html

 

 

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

Ca 14 minuter som alla såklart ska se, sprid vidare i alla dina nätverk

Jab: Scientist Discovers Hatching Eggs, Parasites Birthed After Injection

This seems really scary. A polish scientist looking into the secret ”vaccine” recipe made horrific discoveries!

Maybe we know why Ivermectin is working! Get your early treatment protocol NOW, and get right with God!

https://rumble.com/vnslor-jab-scientist-discovers-hatching-eggs-parasites-birthed-after-injection.html

 

 

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

….to be injected with a deadly biological weapon spike protein nanoparticle isn’t exactly a wise strategy for lasting health.

 

….att injiceras med en dödlig biologisk vapenspikprotein-nanopartikel är inte precis en klok strategi för att hålla hälsan vid liv.

 

Om trenden håller i sig kommer vi under de kommande sex månaderna att få se en global våg av vaccinoffer som dör av cancer och vanliga infektioner.

2021-10-18 citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, lyssna också på podden, citat

If the trend holds, the next six months will see a global wave of vaccine victims dying from cancer and common infections

The only plausible explanation for all this is that the vaccines are, indeed, a depopulation weapon delivery system, and they function by destroying a victim’s immune system, causing them to be killed by cancer or common infections. Just today, fully vaccinated Colin Powell died from covid, marking yet another post-vaccine victim of the depopulation agenda.

 

Watch for the lying corporate media to run with the hospital crisis stories, claiming, “people are dying because selfish anti-vaxxers won’t take their vaccines!”

 

But in reality, it will be the vaccinated who will be dying from their own suicide shots, since allowing yourself to be injected with a deadly biological weapon spike protein nanoparticle isn’t exactly a wise strategy for lasting health.

 

The upshot is that the covid plandemic really is a global depopulation scheme, and the hysteria about covid was designed to drive people into accepting the very vaccines that are destroying their immune function and plunging them into near-certain death.

 

The next six months will reveal mass death across the Northern hemisphere, even as the war criminals pushing these deadly vaccines double down on their genocidal demands.

 

The reason why they want 100% of the public to be vaccinated is so that there is no control group to compare against the vaccinated. As long as a control group of unvaxxed people exists, the mortality associated with vaccine injections cannot be swept under the rug. In fact, as Alex Berenson is now reporting, there are excess post-vaccine deaths in Scotland as well as across Germany.

 

Läs hela artikeln och lyssna på podden me HEALTH RANGER Mike Adams, och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/563388.html

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

Ca 15 minuter video, se den och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

RECEIPTS: Patents Expose ”Medical Devices” in Jab, Injectable Computing System

Karen Kingston continues to blow HUGE HOLES in the ”safe and effective” narrative surrounding the failed ”vaccines”, which are looking more and more like an intentional global depopulation plan.

https://rumble.com/vnsi1x-receipts-patents-expose-medical-devices-in-jab-injectable-computing-system.html

 

 

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

På begäran av Nebraska Department of Health utfärdade Nebraskas justitieminister Doug Peterson den 15 oktober ett rättsligt yttrande om att vårdgivare i Nebraska lagligen kan förskriva ivermektin och hydroxiklorokin för behandling av COVID, så länge de erhåller ett informerat samtycke från patienten.

 

2021-10-18 publicerat av Children’s Health Defense

At the request of the Nebraska Department of Health, on Oct. 15, Nebraska Attorney General Doug Peterson issued a legal opinion that Nebraska healthcare providers can legally prescribe ivermectin and hydroxychloroquine for the treatment of COVID, so long as they obtain informed consent from the patient.

https://childrenshealthdefense.org/defender/nebraska-ag-doug-peterson-legal-opinion-ivermectin-hcq-covid/?

 

 

 

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

Vi slaktas av ett fåtal sociopatiska oligarker och korrupta regeringar. Kampen om mänsklighetens själ står på spel. Den kommer bara att sluta när vi alla säger NEJ!!!!

 

Dr. Vladimir Zelenko, se denna video, 3 minuter 30 sekunder, och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

We are being slaughtered by a few sociopathic oligarchs and corrupt governments. The battle for the soul of humanity is at stake. It will only end when we all say NO!!!

https://banned.video/watch?id=616861987bcd2f463dd20a2b

 

 

 

 

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 233

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 233

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Har KNAPPTRYCKAR KOMPANIET DVS. SVERIGES RIKSDAG STÖD I SVENSK LAGSTIFTNING FÖR

ATT BESKYDDA DEN YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SOM SKOLMEDICINEN BEDRIVER GLOBALT OCH NATIONELLT INOM SVERIGE?

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

COVID’s plan was to kill

 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 233

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAD DELAKTIGHET OCH ANSVAR I BROTTSMISSTANKE OM DEN SYNNERLIGEN MYCKET ALLVARLIGA BROTTSMISSTANKEN OM BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till at sprida vidare massutskicket

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/18/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-233/

 

 

Publicerat 2021-10-18 Rekommenderar alla att läsa och sprida vidare denna åklagaranmälan och sprida vidare i alla dina nätverk, citat

Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige får ytterligare en åklagaranmälan på sitt bord nu i fokus Region Jämtland Härjedalen 2021 10 17

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/17/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-ytterligare-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-nu-i-fokus-region-jamtland-harjedalen-2021-10-17/

 

 

För 12–15-åringar medför covidvaccination högre risk för skador och sjukdomar än att vara ovaccinerad

Har KNAPPTRYCKAR KOMPANIET DVS. SVERIGES RIKSDAG STÖD I SVENSK LAGSTIFTNING FÖR

 

-      ATT BESKYDDA DEN YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SOM SKOLMEDICINEN BEDRIVER GLOBALT OCH NATIONELLT INOM SVERIGE?

 

 

Offentligt publicerat 2021-10-16

DELGIVNINGS BEVIS för att Sveriges Riksdags alla ledamöter delgivits massutskicket av 2021 10 16

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/16/delgivnings-bevis-for-att-sveriges-riksdags-alla-ledamoter-delgivits-massutskicket-av-2021-10-16/

 

 

 

Den senaste UKHSA-rapporten visar att vaccinerade stod för 80% av dödsfall i covid-19 och 60% av sjukhusinläggningar under de senaste 4 veckorna

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödar verksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

-       att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppenbart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

-       att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-18

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

Läs Björn Hammarskjölds överklagan om ”vaccinerna” till Förvaltningsrätten i Uppsala och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur ök, citat

ÖVERKLAGAN AV LÄKEMEDELSVERKETS BESLUT

 

Yrkanden

 

Vi yrkar att Läkemedelsverket beslut av 2021-09-06 upphävs skyndsamt

Vi yrkar att Läkemedelsverket åläggs att skyndsamt dra in tillståndet för försäljning och injicering av vacciner mot Covid-19 i avvaktan på oberoende laboratorieanalyser på grund av att det synes finnas material med magnetiska egenskaper.

 

Dessa material med oredovisade och lättupptäckta magnetiska egenskaper saknas i innehållsförteckningen vilket innebär att injektionerna synes vara bedrägliga förfalskningar.

 

Vi yrkar muntlig förhandling med vittnesförhör

 

Vi yrkar att domstolen skyndsamt tar upp detta ärende

 

Slut citat

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://kostkunskap.blogg.se/2021/october/overklagan-av-lakemedelsverkets-beslut.html

 

 

 

Björn Hammarskjöld delger Uppsala kommunstyrelse skrivelse av 2021-10-17, citerar lösryckta delar, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Hörde på radion att Uppsala kommun tänker ta reda på vilka medarbetare som är vaccinerade mot Covid-19 för att omplacera vissa personer.

 

Brukar kallas diskriminering annorstädes och är förbjudet i lag.

 

Om ni vill skydda de äldre och sköra personerna som i Uppsala har överlevt Covid-19 ska kommunen rekommendera att alla invånare äter vitamin D3 i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendation för nyfödingar.

 

Här anger Livsmedelsverket att nyfödingar ska ha 10 mikrogram (400 IE)  vitamin D3 per dag och 3 kg. Man ger inte en nyföding en vuxendos av ett läkemedel, barnet riskerar att dö. Man ger inte heller en nyföddshetsdos av ett läkemedel till vuxna, den är overksam.

 

En vuxen om 75 kg ska då ha 10 mikrogram/3 kg*75 kg= 250 mikrogram eller 400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE vitamin D3 per dag.

 

Denna dos vitamin D3 gör att nivån av vitamin D3 i blodet uppgår till minst 125 nmol/L och man förhindrar mer än 90 % av alla InluensaLika Infektioner (ILI) där även Covid-19 ingår.

 

Vi måste även inse att en frisk person smittar inte.

 

En frisk person smittar inte vare sig den är vaccinerad eller inte.

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som är sjuk ska stanna hemma oavsett om personen är vaccinerad eller inte.

Detta innebär att det från Folkhälsomyndigheten sida görs ingen skillnad på den som är vaccinerad eller inte.

https://kostkunskap.blogg.se/2021/october/ta-reda-pa-vaccinstatus-och-diskriminera-medarbetare-i-uppsala.html

 

 

Se videointervjun och sprid vidare, massor om ”vaccinerna” som dödar, citat

Läkare rekommenderade behandling mot C19 – fick sin legitimation indragen

https://www.medicdebate.org/node/2525

 

 

Börje Peratt delger mycket viktig artikel, läs hela, citat

Vaccinationsbevis strider mot grundlagen

https://humanismkunskap.org/2021/10/17/vaccinationsbevis-strider-mot-grundlagen/

 

Börje Peratt delger i artikel, citat

Agnes Wold dömd av Folkdomstolen för bedrägeri, vilseledning och brott mot mänskligheten

https://humanismkunskap.org/2021/10/15/agnes-wold-domd-av-folkdomstolen-for-bedrageri-vilseledning-och-brott-mot-manskligheten/

 

Noteras särskilt; det inrapporteras ca 1–10 %, betänk det när du läser nedanstående;

maskinöversättning ur artikel här nedan, publicerat 2021-10-18 citat

…..över 90 000 dödsfall till följd av influensavaccinet år 2021, när det vanliga antalet är omkring 100 per år, TROR DU att det kan vara klokt att STOPPA och ompröva dessa så kallade ”vacciner” mot virus 19 och influensa NU?

 

JAG FÖRESLÅR STARKT ATT MAN STOPPAR VACCINATIONERNA NU – DET HANDLAR OM LIV OCH DÖD FÖR HELA MÄNSKLIGHETEN!!!!

Slut citat

 

 

Läs hela artikeln, publicerad 2021-10-18, sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckt del ur artikeln, citat

What Should Our Scientists Recommend NOW?

 

Now, if in October of 2020 the FDA knew that ‘vaccine enhanced disease’ was a possible risk of the Covid-19 vaccines, and if in December of 2020 the FDA acknowledged that the risk of ‘vaccine enhanced disease’ over time was unknown, and in early 2021, a PhD virologist and lifelong vaccinologist states that the flu vaccine will put you at risk if you are vaccinated for Covid-19, and if just a little later a doctor who won the 2008 Nobel Prize in Medicine states that he is worried that flu season will bring the risk of ‘antibody dependent enhancement’; (a.k.a. ‘vaccine enhanced disease’) for those who receive the Covid-19 and/or Influenza vaccine, and then in October of 2021 the CDC’s own VAERS database is showing over 90,000 deaths from the flu vaccine in 2021, when the usual number is around 100 per year, DO YOU THINK it might be prudent to STOP and reconsider these CoV – 19 and Influenza so-called ‘vaccines’ NOW?

 

MAY I STRONGLY SUGGEST TO STOP THE INOCULATIONS NOW – THIS IS A MATTER OF LIFE AND DEATH FOR ALL OF HUMANITY!!!!

 

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.drrobertyoung.com/post/is-the-flu-vaccine-the-cov-19-vaxx-or-the-cov-19-vaxx-the-flu-vaccine?utm_campaign=516e8f45-09f9-41dc-b98c-f90d6aa455ae&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=92a1433f-9d7e-41e7-97be-e1b6de38e12c

 

 

FAKTA SOM SVERIGES RIKSDAG ALLA LEDAMÖTER HAR ATT MOTBEVISA, ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN, DOCK SENAST 2021-10-23

MYCKET ALLMÄNBILDANDE OM ”VACCINERNA” OCH DEN PLANERADE PANDEMIN/PLANDEMIN OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Publicerat 2021-10-17, av dr Mercola, citat

COVID’s plan was to kill

all the mom and pop shops, all the personal businesses, so that we’re all dependent upon these multinational corporations that are under the control of the same people that are behind all of this.

They can then make sure that all of our supplies, everything we need to get by in our lives, are controlled by people that are controlled by them so that they can then control our lives. That’s really what this game is about.”

Läs mer i den bifogade pdf filen miki willis….., du kan också läsa vad som sägs i intervjun som dr Mercola gör med Mikki Willis, läs den bifogade pdf filen Dr Joseph Mercola…..

SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER SKA SÅKLART KLARA AV ATT LÄSA EN BOK, ELLER HUR? DE SKA OCKSÅ KLARA AV ATT SE FILMERNA SOM SEDAN TIDIGARE FINNS ATT FINNA PÅ INTERNET, ELLER HUR?

Du förstår strax mer, bästa riksdagsledamot i Sveriges riksdag!

 

Boken, citat

Plandemic: Fear Is the Virus. Truth Is the Cure. 

Maskinöversättning

Den otroliga sanna historien om den mest förbjudna dokumentären i historien.

En undersökande journalist utforskar kontroversen som uppstår efter att det virala fenomenet som kallas  Plandemic , den mest sedda och censurerade dokumentären i historien, släpptes , och försöker motbevisa och avvisa påståenden som gjorts genom hela filmen. Istället öppnar journalisten en Pandoras låda för att på egen hand bevittna en underjorden av korruption, lögner och de mörkaste av olösta mysterier.

Resultatet? En fascinerande berättelse bakom kulisserna om skapandet av  Plandemic  och  Plandemic: Indoctornation; en exponering av sanningen bakom ursprunget till COVID-19; en alarmerande undersökning av individer, som Dr. Anthony Fauci och Bill Gates, och organisationer som bland annat CDC, NIH, WHO och Bill & Melinda Gates Foundation, som driver den globala vaccinationsagendan; och en titt på teknikjätten och vanliga mediekrafter som gör sitt yttersta för att tysta och undertrycka sanningen i dessa fynd.

Den undersökande filmaren Mikki Willis fokuserar sin obefläckade lins på två nyckelämnen: virolog Dr Judy Mikovits, som talar uppriktigt om de metoder för kontroll och vinst som förstör individer och institutioner som har till uppgift att övervaka folkhälsan; och Dr David E. Martin, vars forskning och chockerande data bekräftar påståenden om intressekonflikter.

De amerikanska medierna och faktakontrollerna fördömde de två dokumentärerna som ”farlig konspirationsteori”.

Idag hyllas den tvådelade bomben globalt för att varna världen för de brott mot mänskligheten som just nu avslöjas.

Från sin brors och mammas död på grund av dålig medicin, till hans uppvaknande vid Ground Zero 9/11, beskriver Mikki Willis i detalj de otroliga livserfarenheter som fick honom att riskera sin karriär och säkerhet för att skapa  Plandemic  -serien.

Källa till ovan citerat

https://www.amazon.com/Plandemic-Fear-Virus-Truth-Cure/dp/1510765549

 

 

 

DELGIVNINGAR VI MINNS

Publicerat 2020-11-26 ca 1 månad innan SVERIGE GRANSKAS stängdes ner utan förvarning av Sound Cloud, citat

UMEÅ UNIVERSITET: Delgivning om meddelat ansvar till professor Niklas Arnberg & Delgivning om meddelat ansvar till Umeå Universitet, ägare av arbetsgivare ansvaret för den anställde professor Niklas Arnberg – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/26/umea-universitet-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-professor-niklas-arnberg-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-umea-universitet-agare-av-arbetsgivare-ansvaret-for-den-anstallde-professor-ni/

 

 

 

DELGIVNING SOM ÄR I FOKUS; ANMÄLAN TILL MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH, ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, VI MINNS

Mycket skyndsam handläggning är begärt, det återstår att se vad som händer och sker, särskilt utifrån den verklighet som är verkligheten, citat

Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige får en åklagaranmälan på sitt bord 2021 10 13

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/13/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-2021-10-13/

 

 

 

TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER NU I FOKUS OM YTTERLIGARE MER DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

Publicerat 2021-10-16 FAKTA måste läsas och spridas vidare i alla dina nätverk, varna alla för ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som systematiskt och generellt i yrkesverksamhet inom SKOLMEDICINEN skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN, erkänt sakförhållande som Sveriges riksdag äger bevisbördan att motbevisa, dock senast 2021-10-23(se i den delen massutskicket av 2021-10-16).

 

Om KRIMINELL SKOLMEDICINSK YRKES DÖDAR VERKSAMHET OCH YRKES SKADAR VERKSAMHET, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

Den senaste UKHSA-rapporten visar att vaccinerade stod för 80% av dödsfall i covid-19 och 60% av sjukhusinläggningar under de senaste 4 veckorna

Många kommer att hävda att detta beror på att majoriteten av den vuxna befolkningen nu är helt vaccinerade, men samma människor kommer att glömma att Covid-19-injektionerna ska minska risken för sjukhusvistelse och död.

Därför är det så oroväckande att se att dödsfall i covid-19 mellan den 13 september och 10 oktober 2021 var cirka 30 gånger högre än samma period 2020 då det inte fanns några påstådda 95% effektiva vacciner.

Anledningen till att de var så låga den här gången förra året är på grund av säsongsmässighet som hjälpte till att hålla ett påstådd andningsvirus i schack fram till vintern, som alltid har hänt genom historien.

Det faktum att säsongsmässighet inte har kunnat göra det den här gången när det förmodligen har fått hjälp av ett 95% effektivt vaccin tyder på att de helt vaccinerade borde vara extremt bekymrade för sin hälsa den kommande vintern.

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://theexpose.uk/2021/10/16/latest-ukhsa-report-80-percent-covid-deaths-vaccinated/

 

 

FAKTA

En analys av Covid-19-vaccinets effektivitet visar att de helt enkelt inte fungerar.

Publicerat 2021-10-15 läs hela artikeln

An analysis of Covid-19 Vaccine Effectiveness shows they simply don’t work

https://theexpose.uk/2021/10/15/an-analysis-of-covid-19-vaccine-effectiveness-shows-they-simply-dont-work/

 

 

Har KNAPPTRYCKAR KOMPANIET DVS. SVERIGES RIKSDAG STÖD I SVENSK LAGSTIFTNING FÖR

 

-      ATT BESKYDDA DEN YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SOM SKOLMEDICINEN BEDRIVER GLOBALT OCH NATIONELLT INOM SVERIGE?

 

 

 

Skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin bedriver bevisligen yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet globalt och nationellt bl.a. med de sk ”vaccinerna” och detta beskyddas uppenbart av Sveriges regering, Sveriges riksdag, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner/fd landsting, således är dessa partiska och osakliga i deras uppdrag.

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av de omnämnda starkare parterna. Alltså bevisa till deras UPPDRAGSGIVARE, nationen Sveriges medborgare/invånare och barn!

 

 

 

Var i svensk lagstiftning finns instiftat

-      att skolmedicinen/ den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin och därmed Sveriges alla Regioner/fd landsting äger legal rätt

-      att bedriva yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet i skattefinansierad verksamhet mot deras UPPDRAGSGIVARE nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

 

 

 

”Vaccinerna” skulle varit STOPPADE FÖR LÄNGE SEDAN UTIFRÅN FAKTA!

 

Fakta som bl.a. delgivits i massutskicken över tid och är väl kända över hela världen, dvs. erkända sakförhållanden som dessa ovan omnämnda har att motbevisa, men bevisligen inte kunnat motbevisa, således erkända sakförhållanden som ovan omnämnda har att förhålla sig till.

 

 

Alltså vilket strider mot gällande grundlag Regeringsformen, alltså systematisk och generellt grundlagsbrott, eftersom dessa sammantaget uppenbart inte går alls att lita på, deras TROVÄRDIGHET är fullständigt förbrukad

 

 

 

MEDICINSKT EXPERIMENT; DE SK ”VACCINERNA” STRIDER MOT NURNBERG KODEN, HELSINGFORS DEKLARATIONEN OCH SVENSK LAGSTIFTNING

Varken Sveriges regering, Sveriges riksdag, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner/fd landsting eller för den delen har motbevisat detta därmed erkända sakförhållande. Alltså dess omnämnda har haft möjlighet till det men tystnads och förtryckare kulturen råder, alltså diktatoriska förhållanden som i en diktatur!

 

Vilket får effekten att dessa sk ”vaccinerna” är ett MEDICINSKT EXPERIMENT som är i strid med svensk grundlag, Nürnberg koden, Helsingfors deklarationen, Patientlag med mera och därtill uppenbart faller in under den mycket allvarliga brottsmisstanken om generellt och systematiskt planerat med ekonomiska uppsåt BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN! Sveriges riksdag har att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, se i den delen massutskicket av 2021-10-16.

 

Noters särskilt; det finns behandlingar, kostnadseffektiva och fullt fungerande mot Covid och därför skulle de sk ”vaccinerna” varit STOPPADE FÖR LÄNGE SEDAN!

 

 

 

FAKTA; läs denna mycket viktiga artikel, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

En jämförelse av officiella regeringsrapporter tyder på att de helt vaccinerade utvecklar förvärvat immunsviktsyndrom

 

De senaste brittiska PHE-vaccinövervakningsrapportens siffror om Covid-fall visar att dubbelvaccinerade 40-70-åringar har tappat 40% av sin immunförmåga jämfört med ovaccinerade.

 

Deras immunförsvar försämras med cirka 5% per vecka (mellan 2,7% och 8,7%).

 

Om detta fortsätter kommer 30-50-åringar att ha 100% försämring av immunsystemet, noll virusförsvar till jul och alla dubbelvaccinerade personer över 30 kommer att ha tappat immunförsvaret i mars nästa år.

 

Pfizer hävdade ursprungligen 95% effektivitet för sitt vaccin (beräknat som i den sista kolumnen ovan). Siffrorna ovan indikerar att deras siffror mycket väl kan ha varit korrekta direkt efter vaccinationen (de yngre åldersgrupperna har fått vaccinet för kortast tid).

Men siffrorna ovan visar också att vaccinerna INTE bara förlorar effektivitet över tid ner till noll effektivitet, de skadar gradvis immunsystemet tills en negativ effektivitet uppnås. De lämnar för närvarande någon över 30 i en sämre situation än de var före vaccinationen För mer se här.

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

 

https://theexpose.uk/2021/10/10/comparison-reports-proves-vaccinated-developing-ade/?

 

 

 

 

 

OM ”VACCINERNA” I DENNA VIDEOINTERVJU; THAT`S MURDER

MÅSTE SES INTERVJU, se den och sprid vidare, om ”vaccinerna” som alla ska se och sprida vidare, med den spetsspecialist sakkunnige världskände Michael Yeadon, publicerad 2021-10-13, ca 9 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk

Michael Yeadon | Fertility & the Jab | Planet Lockdown

Maskinöversättning

I det här korta avsnittet tar Michael Yeadon upp hur Covid-vaccinerna kan påverka kvinnors fertilitet. Hösten 2020 skrev han ett brev till den europeiska tillsynsmyndigheten där han beskrev dessa problem och blev ignorerad. Han tar också upp några av de grundläggande frågorna kring oinformerad medverkan i medicinska förfaranden och den bredare etiska frågan kring Covid-19-vaccinationskampanjen. Ett måste för den fullt informerade medborgaren.

https://rumble.com/vnpw33-michael-yeadon-fertility-and-the-jab-planet-lockdown.html

 

 

 

Mycket allmänbildande intervju med Mads Palsvig, publicerad 2021-10-13, se den och sprid vidare i alla dina nätverk

Mads Palsvig | Studio Interview Copenhagen | Planet Lockdown

https://rumble.com/vnpurb-mads-palsvig-studio-interview-copenhagen-planet-lockdown.html

 

 

 

Måste ses videointervju publicerad av Swebb-Tv, MYCKET VIKTIGA FAKTA delges i denna videointervju, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

GRATTIS TILL SWEBB-TV, LARS BERN OCH LÄKAREN STURE BLOMBERG

Citerar lösryckta delar ur publicerad artikel av 2021-10-16, läs hela artikeln och se videointervjun, citat

 

Lars Bern ser en agenda bakom vaccineringen.

– Läkemedelsindustrins plan är att göra människor helt beroende av deras preparat, säger han. Därför gör man sitt ytterst för att motverka naturlig immunförsvar. Man vill ha en ordning där vi människor får en rutin att ta injektioner flera gånger per år. Detta är en perfekt storm för läkemedelsindustrin.

 

– Men att vaccinera mot kraftigt muterande influensavirus är ingen hållbar strategi, påpekar han.

 

Enligt Lars Bern finns det redan en medicin som är överlägsen de antivirala läkemedel som nu tas fram mot covid-19: Ivermektin. Det är mer effektivt och dessutom säkert, eftersom det funnits så länge, förklarar han.

 

– Trots att man redan har en medicin som är bättre ska man nu introducera preparat där man inte vet vilka biverkningar som finns och som dessutom är sämre. Och som kanske kommer kosta hundra gånger mer per dos. Läkemedelsindustrin vill kunna ta patent, men det kan man inte göra på Iverkmektin.

 

 

Ivermektin har 86 procent profylaktisk (förebyggande, vår anm) effekt, enligt Bern.

 

Även Sture Blomberg är mycket positiv till Ivermektin.

 

– Jag måste säga att jag är imponerad av de resultat som kommit från Ivermektin. Ivermektin måste fram, påpekar han.

 

Doktorer måste läsa på. Det finns hur många studier som helst som visar vilken effekt det har.

 

Slut citat

 

Läs mer och se videon, ca 58 minuter

https://nyheter.swebbtv.se/lars-bern-lakemedelsindustrin-vill-gora-oss-beroende-av-vaccin/

 

 

 

Läs denna Mycket Viktiga artikel av Lars Bern och sprid den vidare i alla dina nätverk, publicerat 2021-10-17, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Är målet att ruinera människors immunförsvar?

Det är för mig helt uppenbart att strategin för det medicinindustriella komplexet är att uppnå en situation där människors immunförsvar är kraftigt försvagat och vi därför blir helt beroende av industrins kemiska preparat i form av piller och vacciner. Vi ser hela tiden hur deras propaganda går i den riktningen.

 

Ju mer jag lär mig om de falska vacciner som nu injiceras mot coronaepidemin, ju mer misstänker jag att slutmålet är att helt rasera människors immunförsvar mot, i detta fall, virus.

 

Därmed skulle alla bli beroende av att ständigt tvingas ta injektioner och andra medikament mot virusinfektioner eftersom den egna kroppen inte längre kan bekämpa dem.

https://anthropocene.live/2021/10/17/ar-malet-att-ruinera-manniskors-immunforsvar/

 

 

Citat

För 12–15-åringar medför covidvaccination högre risk för skador och sjukdomar än att vara ovaccinerad

Läkaruppropet kommer att publicera debattartiklar med anknytning till uppropet och som inte publicerats av etablerad media eller som vi vill publicera för att ämnet är angeläget. Den första artikeln handlar om varför inte barn 12 till 15 år ska vaccineras. Den är skriven av Anette Stahel, filosofie magister i biomedicin, och även undertecknad av en immunolog samt 14 läkare.

Läkartidningen och Dagens Medicin tackade nej till att publicera artikeln.

https://lakaruppropet.se/2021/10/15/covidvaccinering-risk/

 

 

 

Kalle Hellberg delger i massutskick, citat

Video alla borde se!

 

Från: Kalle Hellberg <[email protected]>

Skickat: den 17 oktober 2021 20:46

Till: Kalle Hellberg <[email protected]>

Ämne: Video alla borde se!

 

Jag har skickat ut denna första video tidigare, för ett år sedan kom första filmen ”Plandemic”. Den har visats i världen över en miljard gånger, trots många försök att radera den från Internet, den har hittills alltid återuppstått. Här en version med svensk text, har ni inte sett den, se den!

https://video.selea.se/w/d87c4383-3651-4d57-9ef8-6265df925c61

 

En uppföljare är denna ”Plandemic indoctornation”, även kallad Plandemic 2, den har visats i världen över tvåhundra miljoner gånger! Den är för oss svenskar uppdelad i tre avsnitt, här är del 1 av Plandemic 2, svensk text:

https://humanismkunskap.org/2020/09/07/plandemic-indoctornation-svensk-sub-part-1/

 

Här är andra delen av Plandemic 2, svensk text:

https://humanismkunskap.org/2020/09/12/plandemic-indoctornation-svensk-sub-avsnitt-2/

 

Här är tredje delen av Plandemic 2 video, svensk text.

https://humanismkunskap.org/2020/10/09/plandemic-indoctornation-del-3-av-3-svensk-textad-25-min/

 

Missa inte dessa filmer, de ger så bra förklaring och bakgrund till de galenskaper vi nu upplever, och det värsta av allt, det vi nu måste genomleva är helt framställt genom lögner och bedrägeri, allt är bluff!

 

Mycket ”nöje”!

 

Kalle H.

Slut citat

 

 

Se videointervjun och sprid vidare

Läkare rekommenderade behandling mot C19 – fick sin legitimation indragen

Läkaren Mikael Nordfors satt på middag hemma hos en bekant då han upptäckte att det var problem med förskrivningstjänsten av läkemedel. Efter att ha varit i kontakt med en patient som inte längre kunde få ut sin medicin fick han veta att patienten talat med en apotekare, som nämnt att Nordfors förskrivningskod var spärrad. Efter många undringar nåddes Nordfors senare av budet att hans läkarlegitimation dragits in efter en anmälan av Inspektionen för vård och omsorg.

 

En av anledningarna som anförs i utlåtandet från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är att Mikael Nordfors diagnosticerat patienter och behandlat dessa för piriformissyndrom, något som uppges ha skett trots disciplinåtgärder från IVO. Behandling med ozon anges även som ett skäl för att bedöma Nordfors som grovt oskicklig i sin yrkesutövning, då man anser att han utsatt sina patienter för ”stor patientsäkerhetsrisk med en intravenös behandling som saknar stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.”

 

IVO skriver att doserna för mängden ozon som administrerats inte går att urskilja och att underlåtit att dokumentera väsentliga uppgifter såsom fullständig status och anamnes i journalen. Nordfors å andra sidan menar att han har backning för sina behandlingsmetoder från kollegor i utlandet som menar att behandling med ozon är i stort sett helt ofarligt. I utlåtandet anförs även att Nordfors torgfört behandlingar mot Covid-19 som strider mot läkemedelsverkets rekommendationer.

 

Han har bland annat rekommenderat läkare att behandla med hydroxiklorokin, och på grund av detta enligt myndigheterna underminerat tilltron till den svenska sjukvården. Nordfors anser å andra sidan att han har täckning för sina rekommendationer i internationell forskning och att beslutet att dra in hans legitimation inte har något att göra med hans yrkesskicklighet eller vården av hans patienter, utan menar istället att myndigheternas åtgärder handlar om att han är politiskt obekväm för den rådande politiska makten och läkemedelsindustrin.

 

Se videon

https://www.medicdebate.org/node/2525

 

 

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, om så inte sker är därmed dessa FAKTA erkända sakförhållanden av Sveriges riksdags alla ledamöter och de sk ”vaccinerna” SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

Läs denna mycket viktiga artikel och se videon, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citerar lösryckta delar ur artikel, citat

 

Professorernas chockerande upptäckt

14 oktober, 2021

 

Presentation vid Patologiska Institutet i Reutlingen, Tyskland september 2021

 

Antalet chockerande nyheter avlöser varandra nästan på daglig basis. Var och en av dessa skulle i en normal situation ge rubriker i månader men vi befinner oss inte i ett normalt läge utan i ett krig – ett informationskrig.

 

Ett antal tyska professorer har dragit sitt strå till stacken genom att mycket professionellt och noggrant obducera avlidna vaccinerade samt studera prover från de så kallade vaccinerna.

 

Dessa undersökningar är så utförliga och oklanderliga att den tre timmar långa presentationen förtjänar att lyftas fram extra i floden av andra nu i stort sett dagligen förekommande bevis. Det de presenterar är chockerande.

Sammanfattning – presskonferens vid Patologiska Institutet i Reutlingen, Tyskland

 

Den 20 september 2021 hölls en presskonferens vid Patologiska Institutet i Reutligen, Tyskland. Den direktsändes på Internet och finns dubbad på engelska. Det som presenteras är a) fynd från obduktioner av 40 patienter som dött inom två veckor från

 

att ha injicerats med ett så kallat coronavaccin b) okänt material och komponenter i vaccinerna som bland annat en österrikisk forskargrupp funnit. Presskonferensen börjar med obduktionerna för att i del två (ca: 1:20) göra en djupdykning i vaccinernas innehåll.

 

Obduktionerna har utförts av professor Dr. Arne Burkhardt med över fyra decenniers erfarenhet av obduktioner med tiotusentals obducerade samt 150 faktagranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter, professor Dr. Walter Lang, med 25 års erfarenhet av obduktioner och som expert inom området på ett flertal välkända sjukhus samt professor Dr. Werner Bergholz, med decenniers erfarenhet från elektromekanik och kvalitetskontroll. Deras fynd är granskade samt verifierade av andra professorer och har därför hög trovärdighet.

 

Fynden bekräftar de som gjorts av Dr. Peter Schirmacher, chefspatolog på universitetet i Heidelberg, där han funnit att 30 till 40 procent av 40 avlidna vaccinerade, dött till följd av vaccinet.

 

Obduktionerna visar också en stor mängd märkliga, ofta oförklarliga, föremål, strukturer och partiklar i vävnaderna.

 

En österrikisk forskargrupp som är en av ett trettiotal andra grupper, i ett löst sammansatt världsomspännande nätverk, bekräftar i sin analys det andra grupper, bland annat från Spanien, USA och Japan, kommit fram till beträffande coronavaccinernas innehåll – de innehåller mängder av okänt material, partiklar och strukturer i rörelse och metalliskt material.

 

Sammantaget är dessa fynd, både obduktionerna och vaccinernas okända innehåll, så chockerande att det lett till legala och politiska krav att omedelbart avbryta den pågående vaccinationskampanjen i Tyskland, inleda en omfattande statlig utredning av vaccinernas innehåll samt att genomföra obduktioner av vaccinerade som avlidit.

 

Ett tiotal läkare, professorer och advokater deltog i panelen på konferensen.

 

 

Vid 50 minuter berättar Dr. Arne Burkhardt om fyndet av en extremt förstorad lymfkörtel man funnit som tyder på en kraftig överreaktion hos immunsystemet. Sammanfattningsvis ser vi ett immunsystem som överreagerar och attackerar kroppens egna vävnader och alla organ, det som kallas autoimmun reaktion. Man ser uppförstorade gigantiska, sprängda, celler och celler vars yttre väggar kontaminerats med metalliska ämnen.

 

Vid 56 minuter visas bilder från vacciner som undersökts och som tydligt visar okänt främmande material och partiklar i olika former. Det man funnit är enligt professorerna inget som någon skulle vilja ha i sin kropp.

 

 

Sammanfattningsvis säger Dr. Arne Burkhardt att det inte är omöjligt att 30 till 40 procent av de obducerade avlidit som en direkt konsekvens av vaccinerna.

 

Han avslutar med att påpeka att myndigheterna ofta varnar dem som inte tar vaccinerna att deras liv kommer att bli svårt.

 

Dr. Arne Burkhardt menar att det är uppenbart att samma gäller för de som tar vaccinerna – de får också leva med konsekvenserna av sitt val att ta det.

 

Immunförsvaret sjunker dramatiskt efter vaccinering

 

Slut citat

Läs hela artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, se videon

 

http://friasidor.is/professorernas-chockerande-upptackt/

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

BÄSTA PETRA LUNDH BEGÄR HÄRMED ÅTER ETT BESTLUT I LAGA ORDNING MED BESVÄRSHÄNVISNING, FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLJBART OCH FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLBJART MOTIVERAT MYCKET SKYNDSAMT, ALLTSÅ SOM ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE, OCH KOMMER PUBLICERAS OFFENTLIGT I KOMMANDE MASSUTSKICK

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödar verksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

-       att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppebart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

-       att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

ALLMÄNT KÄNT OM PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, om så inte sker är därmed dessa FAKTA erkända sakförhållanden av Sveriges riksdags alla ledamöter och de sk ”vaccinerna” SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

COVID-19-vaccin leder till betydligt fler dödsfall på bara 10 månader än alla andra vacciner tillsammans under de senaste 30 åren.

Noteras särskilt; ca 1-10 % inrapporteras

 

 

I Sverige;

Det kom ett mail som du får del av, citat

Max Gustaf Segerström skrev:

 

ÖPPET BREV TILL FHM, REGERINGEN & LÄKEMEDELSVERKET

Imorgon, torsdagen den 14 oktober 2021, kommer Läkemedelsverket ut med sina nya rapporter över handlagda biverkningar. Då kommer de hittills inrapporterade biverkningarna, för de dryga nio månader som vaccinerna använts, att vara fler än samtliga inrapporterade biverkningar under de senaste ELVA åren sammantaget för alla de cirka 25 000 läkemedel och substanser som används i Sverige.

 

Enligt den svenska vetenskapliga studien, ”Attitudes among hospital physicians to the reporting of adverse drug reactions in Sweden”, inrapporteras färre än 10% av alla allvarliga biverkningar. När det gäller mindre allvarliga biverkningar, är skillnaden ännu större, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18825377/ .

Detta bekräftas också av Region Uppsala, som till och med ger ännu dystrare siffror, https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/lakemedel/lakemedelssakerhet/biverkningar/rapportera-biverkningar/

 

 

”Det är välkänt att det föreligger en kraftig underrapportering såtillvida att <5% av allvarliga biverkningar rapporteras; i Sverige skickas en rapport för varje läkare vart sjätte år.”

 

 

Det verkliga antalet biverkningar, både allvarliga och mindre allvarliga är således till och med högre än astronomiska.

 

Om inrapporteringen av allvarliga biverkningar kommer att följa samma mönster som för inrapporteringen av biverkningar av Pandemrix, kommer dessa dessutom att fortsätta under cirka 10 år efter att vaccinationerna avslutats.

 

Vad är det exakt i statistiken över dödligheten under pandemin, jämfört med övriga år, som berättigar detta och att Sverige snart spenderat runt 1 000 miljarder kronor extra eller kanske ännu mer, på grund av denna otroligt hemska och fruktansvärda pandemi?

Slut citat

 

 

Är alla inom FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN), Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner/fd landsting, Sveriges Regering och deras medlöpare, Sveriges riksdag, alla anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner fullständigt hjärndöda, som inte sammantaget STOPPAR ”VACCINERNA”?

 

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, om så inte sker är därmed dessa FAKTA erkända sakförhållanden av Sveriges riksdags alla ledamöter och de sk ”vaccinerna” SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

 

COVID-19-vaccin leder till betydligt fler dödsfall på bara 10 månader än alla andra vacciner tillsammans under de senaste 30 åren.

 

Publicerat 2021-10-14 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA” SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, citat

COVID-19 vaccines result in far more deaths in just 10 months than all other vaccines combined for the last 30 years

https://www.afinalwarning.com/561948.html

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige får ytterligare en åklagaranmälan på sitt bord nu i fokus Region Jämtland Härjedalen 2021 10 17

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

Läs och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

 

 

Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige får ytterligare en åklagaranmälan på sitt bord nu i fokus Region Jämtland Härjedalen 2021 10 17

 

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh

[email protected]

Åklagarmyndigheten i Sveriges, huvud kontoret i Stockholm

 

Växel 010-562 50 00

 

Registrator

[email protected]

 

Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i laga ordning registreras av registrator Åklagarmyndigheten i Stockholm, huvudkontoret i Stockholm, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh utsedd handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att åklagare anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad. Begär dessa uppgifter med vändande epost till [email protected] och därtill till [email protected] , [email protected] och [email protected]

 

Sekretess prövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.

 

Övrig information; anmälan delgives dels på svenska och dels på engelska till Åklagarmyndigheten i Sveriges, då utifrån vad som ovan redogjorts för.

 

 

2021-10-17

 

 

Åklagaranmälan till myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh som har på begäran att säkerställa fullständig rättssäker, opartisk och saklig handläggning och att denna åklagare anmälan mycket skyndsamt och med prioritet handlägges av myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh utsedd handläggare och instans inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

Brottsmisstankar

 

Grovt uppsåtligt planerat bedrägeri med ekonomiska incitament när de sk ”vaccinerna” marknadsförts som vanliga vaccin, men bevisligen inte är vanliga vaccin, vilket får effekten att nationen Sveriges medborgare/invånare och barn utsätts för vad som är än mer synnerligen mycket allvarlig brottsmisstanken Brott Mot Mänskligheten.

Se i dessa delar svensk lag Brottsbalken och se särskilt i den delen  Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

Vad som ytterligare förvisso mer säkerställer att dessa brottsmisstankar är synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar är att det sker generellt och systematisk och därtill fått effekten av att mänskligheten skadas och dödas generellt och systematiskt av skolmedicinen, dels internationellt(global agenda) och dels nationellt som t.ex. i Sverige.

 

Således sker detta sammantaget inom Vård Sverige(nationellt) och där då i de fullt ut skattefinansierade självstyrande Regionerna, som är 21 till antalet i Sverige, och detta då i strid mot svensk grundlag Regeringsformen, Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen och flera andra svenska lagar, dels i Brottsbalken och dels i t.ex. Patientlag.

 

Noteras särskilt; Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för att Sveriges alla självstyrande 21 Regioner/ fd landsting återfinns lagstöd för att dessa har laglig rätt att bedriva inom skolmedicinens yrkesverksamhet som generellt och systematiskt skadar och dödar deras uppdragsgivare skattebetalarna i Sverige?

 

Som i detta anmälnings ärende är fokuserat på det MEDICINSKA EXPERIMENTET de sk ”vaccinerna”, som är ett medicinskt experiment/genetiskt experiment där de som ”vaccineras” är försöksråttorna, men de ”vaccinerade” har inte informerats och upplyst om detta i marknadsföringen av Sveriges alla 21 Regioner.

 

Således planerat och uppsåtligt med enorma ekonomiska incitament, där skattemedel inte används på ett effektivt sätt för skattebetalarna dvs. de 21 Regionernas uppdragsgivare. Därmed undanhålls grovt uppsåtligt och planerat svensk grundlag Regeringsformen och bl.a. Patient lag, se 3 och 4 kap,  om bl.a. INFORMERAT SAMTYCKE!

 

Detta strider då uppenbart bevisligen mot Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen och svensk grundlag Regeringsformen och flera underliggande lagar. Dessutom bör myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, och den av denne utsett handläggare och instans säkerställa rättssäkert, opartisk och sakligt om det som anges i anmälan om dessa synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankarna är förenliga med de grundläggande mänskliga rättigheterna, EKMR och EU-rättighetsstadgan i Lissabonfördraget, som uppenbart är överstående och äga företräde över svensk grundlag Regeringsformen, se i den delen Regeringsformen 11:14 och 12:10 https://lagen.nu/1974:152

 

 

 

Brottsmisstänkt och brottsmisstänkta

 

I denna åklagar anmälan om brottsmisstankar fokuseras anmälan mot en av dessa 21 Regioner nämligen den självstyrande Regionen/fd landstinget Jämtland Härjedalen, men generellt och systematiskt sker detsamma inom alla Sverige 21 självstyrande Regioner/landsting.

 

Brottsmisstänkta är således arbetsgivare för alla anställda inom den självstyrande Regionen Jämtland Härjedalen, ett arbetsgivare ansvar existerar fullt ut inom Sverige alla 21 Regioner, således så även inom Region Jämtland.

 

De inom arbetsgivare ledet som då anmälan avser är först och främst då regionfullmäktiges ordf., regionfullmäktiges ordf. och hälso- och sjukvårdsnämndens ordf. Dessa är fullt ut informerade och upplysta sedan tidigare dels genom massutskicken, som också myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och därmed dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige får åtnjuta, och därmed kan myndighetschefen och riksåklagarens anställda med lätthet följa vad som där delgivits Sveriges alla 21 Regioner och därtill då den i denna åklagare anmälan den specifika självstyrande Regionen Jämtland Härjedalen.

 

I de anställdas led är det enormt många involverade som då aktivt propagerarat för vad dessa anser är vanliga vaccin, men som inte är det, men som är vad som delgivits i denna anmälan. För att omnämna några nyckel ställningar kan anges smittskyddsläkaren, vaccin samordnaren och alla anställda läkare och sjuksköterskor, som utfört på golvet dessa injiceringar med injektionerna som uppenbart inte är vanliga vaccin, vilket delgivits om i detta anmälnings ärende.

 

 

Ett exempel på kommunicerat från Region Jämtland Härjedalen till undertecknad, citat

 

Från: FBL E-post Region Jämtland Härjedalen <[email protected]>
Skickat: den 15 oktober 2021 12:27
Till: [email protected]
Kopia: FBL Platina RS <[email protected]>
Ämne: VB: Svar

 

 

Hej,

Region Jämtland Härjedalen har mottagit de brev ni har skickat (RS/231/2021).

Vi hänvisar till de svar vi lämnat tidigare i detta ärende. I arbetet med vaccinationer mot covid-19 följer Region Jämtland Härjedalen nationella allmänna råd, riktlinjer och bestämmelser.

 

Med vänlig hälsning

Mikael Ferm
Regionstabschef

Region Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen behandlar dina personuppgifter vid kommunikation via e-post. Hanteringen av personuppgifter följer gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr

 

Slut citat

 

 

Några inspelade samtal som gjorts med dels arbetsgivare representanter och dels anställda har gjorts och delges här nedan, vänligen men bestämt ladda ner de inspelade mp3 filerna, som utgör bevis, genom dessa länkar

 

 

Anne Marie Johansson regionfullmäktige ledamot Region Jämtland Härjedalen 2021 09 13

https://www.jottacloud.com/s/27155b9713e53e64cadb8fe0b57ce8fb82e

 

 

regionstabschef Mikael Ferm Region Jämtland Härjedalen 2021 08 30

https://www.jottacloud.com/s/271bf5295fdc13e4ae39c465c196f95c107

 

 

Cornelia Orhagen Brusmark Medicinskt ansvarig i Särskild ledning för vaccinationer Region Jämtland Härjedalen 2021 10 08

https://www.jottacloud.com/s/27194904a8dea33488a82c52febfb24233f

 

smittskyddsläkaren Micael Widerström Region Jämtland Härjedalen 2021 10 08

https://www.jottacloud.com/s/27159d5f6efdbe441fbb4d684a97c835e7d

 

 

 

 

Bevis

 

1.

PCR bedrägeriet, som utlöste WHO pandemin, PCR testet är uppenbart ett enormt bedrägeri mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn. Om detta har delgivits åklagare anmälan till myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda, Åklagarmyndigheten i Sverige, i åklagaranmälan av datum 2021-10-13, från undertecknad, se således mer i den delen om det beviset.

 

Se i den delen också tidigare offentligt publicerat

 

Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige får en åklagaranmälan på sitt bord 2021 10 13

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/13/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-2021-10-13/?

 

 

UMEÅ UNIVERSITET : Delgivning om meddelat ansvar till professor Niklas Arnberg & Delgivning om meddelat ansvar till Umeå Universitet, ägare av arbetsgivare ansvaret för den anställde professor Niklas Arnberg – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/26/umea-universitet-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-professor-niklas-arnberg-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-umea-universitet-agare-av-arbetsgivare-ansvaret-for-den-anstallde-professor-ni/

 

 

2.

Videon intervjun som journalisten Jesper Johansson gjort med advokat dr. Reiner Fuellmich, nyligt publicerad på Swebb -TV, publicerat 2021-10-10, citat

Intervju med advokat dr Reiner Fuellmich om bedrägeriet med coronapandemin

https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW

 

 

3.

Vittnes förhör bör således hållas mycket skyndsamt med advokat dr Reiner Fuellmich och av denne väl kända spets specialist sakkunniga världsexperter på området, som bl.a. advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Kommittén, Tyskland, redovisat i vittnesmål publicerat bl.a. här

https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/09/sitzung5.jpg

 

Därtill har advokat dr Reiner Fuellmich tillgång till och ingår i ett världsomspännande kontakt nätverk med spetsspecialist sakkunskap, ett globalt nätverk, eftersom bl.a. PCR bedrägerit och efterföljande sk ”vacciner” är ett enormt globalt faktum och enormt hot mot mänskligheten/Brott Mot Mänskligheten, det är således erkänt sakförhållande att dessa sammantaget tillsammans med advokat dr Reiner Fuellmich är tillgängliga och ska enligt anmälaren kallas till vittnes förhör i denna anmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar.

 

I den delen är det anmälarens uppfattning att det är advokat dr Reiner Fuellmich som avgör vilka denne anser skall bistå som spetsspecialist sakkunniga vittnen i denna åklagaranmälan. Undertecknad har informerat advokat dr Reiner Fuellmich om tidigare åklagaranmälan av 2021-10-13, och advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland får även kopia på denna dagens åklagar anmälan.

 

Undertecknad står till förfogande för ytterligare med klargöranden och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet säkerställs

 

 

4.

Ytterligare fakta, som åberopas som bevis

 

Läs hela denna mycket viktiga artikeln av Margareta Skantze, publicerad 2021-10-11, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

Nobels fredspris bör gå till Reiner Fuellmich

 

Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.

 

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga.

 

Den officiella siffran är 17000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

 

I Indien har en grupp jurister i sammanslutningen Indian Bar Association (IBA) tagit initiativ till ett åtal mot doktor Soumya Swaminathan, chefsforskare vid WHO. I en stämningsansökan inlämnad den 26 maj 2021 anklagas hon för folkmord eftersom hon mörkat data om Ivermectin som effektivt botemedel mot Covid-19.

 

I USA har sju advokater inlämnat en brett upplagd stämningsansökan mot landets hälsomyndigheter representerade av den nytillträdde ministern Xavier Becerra. Också här spelar argumentet om de ovetenskapliga PCR-testerna en viktig roll.

 

De amerikanska advokaterna lägger dessutom stort fokus vid den undermåliga rapporteringen av de dödsfall och skador som följt i vaccinationens spår under det gångna halvåret och hävdar att myndigheterna avsiktligt mörkar denna statistik.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/

 

 

Författare till artikeln ovan är

 

Margareta Skantze http://Margaretaskantze.se

 

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt    förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge. Pressfoto: Staffan Lindbom.

 

 

 

Engelsk maskinöversättning av åklagare anmälan

 

 

English machine translation of prosecutor notification

 

Head of Authority and Prosecutor General Petra Lundh

[email protected]

The Prosecution Authority of Sweden, Head Office in Stockholm

 

Switchboard 010-562 50 00

 

Registrar

[email protected]

 

This prosecutor’s notification of extremely serious criminal charges shall be duly registered by the Registrar of the Prosecution Service in Stockholm, head office in Stockholm, requesting the full contact details of the case officer appointed by the Head of the Authority and the Public Prosecutor Petra Lundh, together with the record sheet/diary number or diary sheet, as proof and confirmation that the prosecutor’s notification has been received and duly registered. Please send this information by e-mail to [email protected]  and also to [email protected]  , [email protected]  and [email protected]

 

Confidentiality examination; no confidentiality as this prosecutor’s report is of very great public interest in Sweden and also of very great public interest internationally.

 

Other information; the notification will be served partly in Swedish and partly in English to the Swedish Prosecution Authority, based on what has been described above.

 

2021-10-17

 

Prosecutor’s notification to the head of the authority and the public prosecutor Petra Lundh, who has been requested to ensure complete, legally secure, impartial and objective handling and that this prosecutor’s notification is handled very promptly and with priority by the head of the authority and the public prosecutor Petra Lundh, the designated officer and instance within the Public Prosecutor’s Office in Sweden.

 

 

Criminal charges

 

Grossly intentional planned fraud with financial incentives when the so-called ”vaccines” are marketed as ordinary vaccines, but proven not to be ordinary vaccines, which has the effect of exposing the nation of Sweden’s citizens/residents and children to what is even more extremely very serious criminal suspicion of Crimes Against Humanity.

See in these parts Swedish law The Criminal Code and see in particular in that part Act (2014:406) on punishment for genocide, crimes against humanity and war crimes

https://lagen.nu/2014:406

 

What further certainly ensures that these criminal charges are extremely very serious criminal charges is that it is done generally and systematically and in addition has had the effect of humanity being harmed and killed generally and systematically by school medicine, both internationally (global agenda) and nationally as for example in Sweden.

 

Thus, this is happening in Sweden as a whole within the Swedish health care system (nationally) and then in the fully tax-financed autonomous Regions, of which there are 21 in Sweden, and this in violation of the Swedish Constitution, the Nuremberg Convention, the Helsinki Declaration and several other Swedish laws, partly in the Criminal Code and partly in e.g. the Patients Act.

 

Of particular note: Where in Swedish law is there legal support for Sweden’s 21 autonomous regions/former county councils to have the legal right to conduct professional activities in school medicine that generally and systematically harm and kill their clients, the taxpayers of Sweden?

 

As in this case, the focus is on the MEDICAL EXPERIMENT, the so-called ”vaccines”, which is a medical experiment/genetic experiment in which those who are ”vaccinated” are the guinea pigs, but the ”vaccinated” have not been informed and educated about this in the marketing of Sweden’s 21 Regions.

 

Thus planned and deliberate with huge financial incentives, where tax money is not used in an efficient way for the taxpayers i.e. the 21 Regions’ clients. Thus, the Swedish constitution, the Government form and among other things Patient law, see chapters 3 and 4, about among other things INFORMED CONTRACTING, is being grossly and deliberately evaded!

 

This is then in clear violation of the Nuremberg Convention, the Helsinki Declaration and the Swedish Constitution and several underlying laws. In addition, the head of the authority and the public prosecutor Petra Lundh, the Prosecution Authority of Sweden, and the officer and body appointed by him should ensure in a legally sound, impartial and objective manner whether what is stated in the notification of these particularly very serious criminal charges is compatible with fundamental human rights, the ECHR and the EU Charter of Fundamental Rights in the Lisbon Treaty, which clearly prevail and take precedence over the Swedish Constitution, see in that regard Regeringsformen 11:14 and 12:10 https://lagen.nu/1974:152

 

 

Suspected and accused persons

 

In this prosecutor’s report on criminal suspicions, the report is focused on one of these 21 Regions, namely the autonomous Region/former county council Jämtland Härjedalen, but generally and systematically the same happens in all Sweden’s 21 autonomous Regions/county councils.

 

Suspected criminals are thus employers of all employees within the autonomous Region of Jämtland Härjedalen, an employer responsibility fully exists within all 21 Regions of Sweden, thus also within the Region of Jämtland.

 

Those within the employer ranks to which the notification relates are first and foremost the chairman of the regional council, the chairman of the regional council and the chairman of the health board. These are fully informed and enlightened since earlier partly through the mass mailings, which also the head of the authority and the public prosecutor Petra Lundh and thus his employees within the Prosecution Authority in Sweden may enjoy, and thus the head of the authority and the public prosecutor’s employees can easily follow what has been communicated there to all 21 Regions of Sweden and in addition then the in this prosecutor’s notification the specific autonomous Region Jämtland Härjedalen.

 

In the ranks of the employees there are enormously many involved who then actively promoted what they consider to be ordinary vaccines, but which are not, but which is what was communicated in this complaint. To mention a few key positions, the infection control doctor, the vaccine coordinator and all the doctors and nurses employed, who carried out these injections on the floor with the injections that are clearly not ordinary vaccines, as notified in this notification case.

 

 

An example of communicated from Region Jämtland Härjedalen to the undersigned, quote

 

From: FBL E-mail Region Jämtland Härjedalen <[email protected]>

Sent: 15 October 2021 12:27

To: [email protected]

Copy: FBL Platina RS <[email protected]>

Subject: VB: Reply

 

 

Hi,

Region Jämtland Härjedalen has received the letters you have sent (RS/231/2021).

We refer to the answers we have given previously in this matter. In the work with vaccinations against covid-19, Region Jämtland Härjedalen follows national general advice, guidelines and regulations.

 

Yours sincerely

Mikael Ferm

Regional Chief of Staff

Region Jämtland Härjedalen

 

 

Region Jämtland Härjedalen processes your personal data when communicating via e-mail. The handling of personal data complies with applicable data protection legislation. You can read more about how we process your data at https://regionjh.se/gdpr

 

End quote

 

 

Some recorded conversations made with both employer representatives and employees have been made and are shared below, please but be sure to download the recorded mp3 files, which constitute evidence, through these links

 

Some recorded conversations made with both employer representatives and employees have been made and are shared below, please download the recorded mp3 files, which constitute evidence, through these links

 

 

Anne Marie Johansson regional council member Region Jämtland Härjedalen 2021 09 13

https://www.jottacloud.com/s/27155b9713e53e64cadb8fe0b57ce8fb82e

 

 

Regional Chief of Staff Mikael Ferm Region Jämtland Härjedalen 2021 08 30

https://www.jottacloud.com/s/271bf5295fdc13e4ae39c465c196f95c107

 

 

Cornelia Orhagen Brusmark Medical Officer in charge of Special Management for Vaccinations Region Jämtland Härjedalen 2021 10 08

https://www.jottacloud.com/s/27194904a8dea33488a82c52febfb24233f

 

Infectious Diseases Medical Officer Micael Widerström Region Jämtland Härjedalen 2021 10 08

https://www.jottacloud.com/s/27159d5f6efdbe441fbb4d684a97c835e7d

 

 

 

Proof

 

1.

The PCR fraud, which triggered the WHO pandemic, the PCR test is clearly a huge fraud against humanity and the nation of Sweden’s citizens/residents and children. About this has been served the prosecutor notification to the head of the authority and the public prosecutor Petra Lundh and his employees, the Prosecution Authority of Sweden, in the prosecutor notification of date 2021-10-13, from the undersigned, see thus more in that part about that evidence.

 

See in that part also previously publicly published

 

Prosecutor General and Head of Authority Petra Lundh Prosecution Authority of Sweden receives a prosecutor’s complaint on its table 2021 10 13

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/13/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-2021-10-13/?

 

 

UMEÅ UNIVERSITET : Notification of announced responsibility to Professor Niklas Arnberg & Notification of announced responsibility to Umeå University, owner of the employer responsible for the employee Professor Niklas Arnberg – Corona fraud/Crime against humanity and the nation of Sweden citizens

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/26/umea-universitet-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-professor-niklas-arnberg-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-umea-universitet-agare-av-arbetsgivare-ansvaret-for-den-anstallde-professor-ni/

 

 

2.

The video interview that journalist Jesper Johansson made with lawyer Dr. Reiner Fuellmich, recently published on Swebb -TV, published 2021-10-10, quote

 

Interview with lawyer Dr. Reiner Fuellmich about the corona pandemic fraud

https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW

 

 

3.

The witnesses’ hearings should therefore be held very urgently with lawyer Dr Reiner Fuellmich and by him well-known top specialist world experts in the field, as inter alia lawyer Dr Reiner Fuellmich and his team in the Corona Committee, Germany, reported in testimony published inter alia here

https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/09/sitzung5.jpg

 

In addition, Dr. Reiner Fuellmich has access to and is part of a worldwide network of contacts with top specialist expertise, a global network, because, among other things, the PCR fraud and subsequent so-called ”vaccines” are an enormous global fact and an enormous threat to humanity/crime against humanity, it is thus an admitted fact that these together with Dr. Reiner Fuellmich are available and should, according to the complainant, be called to testify in this complaint about extremely serious criminal charges.

 

In this respect, it is the complainant’s opinion that it is the lawyer Dr Reiner Fuellmich who decides who he considers should act as specialist expert witnesses in this prosecution complaint. The undersigned has informed attorney Dr. Reiner Fuellmich of the previous prosecution filing of 2021-10-13, and attorney Dr. Reiner Fuellmich and his team in Germany will also receive a copy of this present prosecution filing.

 

The undersigned is at your disposal for further clarifications and looks forward to a legally sound and very expeditious processing with priority being ensured

 

 

4.

Additional facts, which are invoked as evidence

 

Read this very important article by Margareta Skantze, published 2021-10-11, quoting excerpts from the article, quote

 

Nobel Peace Prize should go to Reiner Fuellmich

 

Here are some examples. On 28 November, the Lisbon Court of Appeal ruled that depriving a German tourist of his freedom was an abuse of justice. He had been quarantined with three companions in a hotel room in the Azores after it emerged that, despite the absence of symptoms, he had been diagnosed with Covid-19 by PCR tests alone. The judgment states that the PCR tests are unscientific and unreliable. The ruling has become epoch-making for future trials.

 

One of the knock-on effects is that on 19 May 2021, the Lisbon Administrative Court ruled that the government’s figures on the number of Covid-19 deaths in Portugal in the period 20 January 2020 were false.

 

The official figure is 17,000 deaths, but must now be reduced to only 152 deaths, as the remainder were determined solely by the unscientific PCR tests.

 

In India, a group of lawyers from the Indian Bar Association (IBA) has initiated a prosecution against Dr Soumya Swaminathan, Chief Scientist at the WHO, in a lawsuit filed on 26 May 2021, accusing her of genocide for covering up data on Ivermectin as an effective cure for Covid-19.

 

In the US, seven lawyers have filed a broad-based lawsuit against the country’s health authorities, represented by newly appointed Secretary Xavier Becerra. Here too, the argument about the unscientific PCR tests plays an important role.

 

The US lawyers also focus on the underreporting of deaths and injuries following vaccination over the past six months, claiming that the authorities are deliberately concealing these statistics.

 

End quote, source of above quote

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/

 

 

Authors of the above article are

 

Margareta Skantze http://Margaretaskantze.se

 

Margareta Skantze is a freelance playwright, director and lecturer with a twenty-year history at Swedish Radio as a producer of cultural programmes. Since 1979 she has lived in Karlskrona in Blekinge. Press photo: Staffan Lindbom.

 

 

 

Denna åklagaranmälan kommer att publiceras offentligt i morgondagens massutskick 2021-10-18 och dessutom publiceras offentligt här http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ redan denna kväll 2021-10-18

 

 

This prosecutor’s complaint will be publicly published in tomorrow’s mass mailing 2021-10-18 and also publicly published here http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/  already this evening 2021-10-17

 

 

 

Ulf Bittner kommer att tillsammans med advokat dr Reiner Fuellmich och ass professor Björn Hammarskjöld göra en SVERIGE GRANSKAS intervju om detta åklagaranmälnings ärende och det ärende som 2021-10-12 ingavs till Läkemedelsverket/Förvaltningsrätten i Uppsala av ass professor Björn Hammarskjöld, myndighetschefen och riksåklagaren läser mer i den delen i de bifogade pdf filerna, och sedermera delge denna videointervju om situationen i Sverige till mänskligheten över hela världen, intervjun kommer göras på engelska.

 

Förvaltningsrätten i Uppsala……

 

E-post till Läkemedelsverket…..

 

 

 

Ulf Bittner will, together with Dr Reiner Fuellmich and Assistant Professor Björn Hammarskjöld, do an interview with SVERIGE GRANSKAS/ SWEDEN UNDER REVIEW about this prosecution case and the case submitted to the Medical Products Agency/Administrative Court in Uppsala on 2021-10-12 by Assistant Professor Björn Hammarskjöld, the head of the authority and the public prosecutor read more in that part in the attached pdf files, and later share this video interview about the situation in Sweden to humanity all over the world, the interview will be done in English.

 

Administrative Court of Uppsala……

 

E-mail to the Medical Products Agency…..

 

 

 

Med rättssäkra hälsningar/ With best regards

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56