• Arkiv

 • Kalender

  juli 2018
  m ti o to f l s
  « Maj    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
Gratis blogg från Bloggproffs.se
blogglista.se
Skapa din proffsiga hemsida med inbyggd blogg på N.nu      Se exempel på hemsidor i N.nu katalogen

2018-07-19 Politiskt dubbelspel avslöjas av EU-dom

Assar Fager har satt sig in i verklighetens verklighet om Sverige och EU, du kommer bli mycket förvånad efter att läst detta!

 

Här avslöjar Assar Fager  ett  politiskt dubbelspel som förmodligen kan anses som ett bedrägeri gentemot skattebetalarna, läs först dagens sammanfattning och frågeställningarna i följande del

 

20180719 Frågor utifrån artikel Politiskt dubbelspel avslöjas av EU-dom av Assar Fager

 

 När Du läst ovanstående så kan du läsa grunden till frågorna i följande grund del Politiskt dubbelspel avslöjas av EU-dom

 

Politiskt dubbelspel avslöjas av EU av ASSAR FAGER 20180303 r 7 sidor

 

 

Press och nyhetsmeddelande har gått ut

 

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/det-stora-bedraegeriet-mot-svenska-skattebetalarna-2590821

 

https://www.mynewsdesk.com/se/news/det-stora-bedraegeriet-mot-svenska-skattebetalarna-314858

2018-07-04 Region Västernorrland har att åtfölja grundlag, men säkerställer inte att makt- och myndighetsutövningen sker under lagarna

UTAN PERSONLIGT ANSVAR

Utan personligt ansvar kan makt- och myndighetsutövarna i Sverige säkerställa näst intill vad som helst i deras makt- och myndighetsutövning utan att säkerställa att detta sker under lagarna, alla är nämligen utan personligt ansvar för vad dessa ställer till med i deras makt- och myndighetsutövning.

 

Svensk grundlag Regeringsformen delger i 1 kap. 1 § att Maktutövningen ska ske under lagarna.

Men detta är uppenbart inte gällande för ”etablissemanget” utan personligt ansvar, du förstår strax mera.

 

Läs mera i den delen

 

Maktutövning under lagarna?

https://eso.expertgrupp.se/rapporter/kommunalt-trots/

 

Avsaknaden av ämbetsmannaansvar innebär att det råder i det närmaste straffrihet för chefer, ansvariga tjänstemän och politiker.

https://nyheter24.se/debatt/839456-professor-lofven-ska-kunna-hallas-juridiskt-ansvarig-for-sin-politik

Det var 1975 som S-regeringen i sin ”ämbetsansvarsreform” (prop. 1975:78) genomförde en betydande avkriminalisering som gjorde det omöjligt att straffa tjänstemän som gjort fel i tjänsten.

https://samtiden.nu/2018/04/till-slut-riksdagen-vill-aterinfora-tjanstemannaansvaret/

 

Region Västernorrland har över tid säkerställt att generellt och systematiskt beskydda proffspolitiker/politiker och anställda som inte säkerställer att makt- och myndighetsutövarna åtfölja lag

 

Därmed säkerställs grundlagsbrott i parti och minut som ”värdegrund” när Region Västernorrland utövar makt- och myndighet 

Om detta kan du läsa mera

 

http://ge.tt/4xvRTRq2

 

2018-05-29 ”KVASTEN GÅR MOT KORRUPTION”

På jordens alla kontinenter äger på en och samma gång en moralisk upprustning rum: Korruption har fått ett dåligt rykte. Tjuvarna torskar.

”Det sägs att makten korrumperar. Men det är i själva verket makten som attraherar korrupta. De kloka attraheras av andra saker än makt.”

Läs hela artikeln av Staffan Heimerson

https://detgodasamhallet.com/2018/05/28/staffans-heimersons-utrikes-arenden-kvasten-gar-mot-korruption/

Denna artikel av Staffan Heimerson bör vara högaktuell och såklart även förstås som att i Sverige behövs även en storstädning med kvasten, ett makt- och myndighetsutövande Sverige utan personligt ansvar har som synes säkerställt det vansinne som du idag får del om och av.

2018-03-15 Öppet Brev till SVERIGES REGERING statsminister Stefan Löfven och minister Strandhäll

 

”Välkommen till det Super Korrupta Sverige, makt- och myndighetsmissbrukarnas paradis, för vad ska staten Sverige annars kallas utifrån vad som återigen delges om, är detta, som återigen delges Sveriges Regering, annat än beskyddande av olaglig verksamhet som sittande Sveriges regering presterat och levererat?”

 

 

En mycket stark inledning på det Öppna Brevet, men det finns grund och orsak till det utifrån fakta/bevis och tidigare kommunicerat för ca 1 år sedan.

 

Alltså då till  SVERIGES REGERING och den gången till ytterst ansvarig minister Gabriel Wikström, som helt enkelt struntade i vad allmänheten delger Sveriges Regering. En tid senare blev Gabriel Wikström sjuk och numera vet alla att han inte längre är minister.

 

Alltså samma som minister Gabriel Wikström och Sveriges Regering då(2017-03-29) fick del av skickades återigen 15 mars 2018 till SVERIGES REGERING och statsminister Stefan Löfven och minister Annika Strandhäll, samma fakta och samma bevis som delgetts ca 1 år tidigare till dåvarande minister Gabriel Wikström.

 

Citerar delar ur vad som minister Gabriel Wikström fick del av redan i skrivelse av 2017-03-29, delger spridda citat ur skrivelsen, citat;

 

2017-03-29

 Öppet Brev till Sveriges Regering minister Gabriel Wikström och Sveriges riksdag

 

Makt- och myndighetskorruptionen inom Vård Sverige; Försäkringskassan, SKL, Landsting/regioner och förvaltningsdomstolarna, i en kartell förhindras EU-rättigheten till fri rörlighet!

 

Bästa minister Gabriel Wikström och Sveriges Regering och riksdag

 

Detta är inget enskilt ärende, detta sker bevisligen generellt, systematiskt och grovt överlagt, således har ministern och Sveriges Regering att ingripa kraftfullt, ty denna makt- och myndighetskorruption i kartell är uppenbart i strid emot vad staten Sveriges har förbundit sig till.

Dessutom förhindras grovt överlagt och planerat svenska folkets EU-rättighet till fri rörlighet, rätten till bättre/effektivare vård och behandling. En EU-rättighet som uppenbart skattebetalarna betalat för sedan 1995 vid EU-inträdet.

Detta som nu bevisats är en skam för staten Sverige, där uppenbart makt- och myndighetskorruptionen fått ett mycket starkt fäste och där girighetens lampa lyser mycket starkt.

 

Ministern har att fullt ut respektera vad som redan 96/97 redogjordes för i riksdagsmotion av fd minister Görel Thurdin, se bifogade pdf filen Motion till riksdagen…….

 

När lagbrott sker i parti och minut inom staten Sverige då har vi att konstatera att detta är ett förräderi emot skattebetalarna, och därtill stöld av skattebetalarnas medel och tid, se i den delen vad tidigare socialdemokratisk minister delgett, citat;

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”

 Källa till ovan citerat

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_M%C3%B6ller

 

Att det är makt- och myndighetskorruption är uppenbart, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimligt tvivel.

Att det sker i en kartell bestående av Försäkringskassan, SKL, landsting/regioner och förvaltningsdomstolarna är också uppenbart, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimligt tvivel.

 

 Assar Fager, som gjort utredningen, som bifogas i 3 bifogade pdf filer, som bifogas som bifogade pdf filer enligt Bilage förteckningen, och undertecknad, som bistår Assar Fager, vi ställer gärna upp för möte mycket skyndsamt.

 

Slut citat

 

 

 

Här läser du skrivelsen Öppet Brev till SVERIGES REGERING statsminister Stefan Löfven och minister Annika Strandhäll av datum 2018-03-15

 

”Öppet Brev till Sveriges Regering Bästa Statsminister och Sveriges Regering; BEVIS för att sittande Regering beskyddar olaglig verksamhet och återigen säkerställes bevis för makt- och myndighetskorruption inom det Super Korrupta Sverige”

 

Öppet Brev till Sveriges Regering statsminister Löfven och minister Strandhäll 20180315

 

Här finner Du alla bilagda pdf filer till Öppet Brev till Sveriges Regering statsminister Stefan Löfven och minister Annika Strandhäll av datum 2018-03-15, pdf filerna laddas ner genom denna länk

http://ge.tt/1Szvq2p2

 

 

 

Här läser Du skrivelsen till SVERIGES REGERING minister Gabriel Wikström av datum 2017-03-29

 

 

”ÖPPET BREV om Makt- och myndighetskorruptionen inom Vård Sverige och förvaltningsdomstolarna, i en kartell förhindras EU-rättigheten till fri rörlighet!”

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2017/03/30/20170329-till-minister-gabriel-wikstrom-sveriges-regering-och-alla-goda-medmanniskor-och-sveriges-riksdags-alla-riksdagsledamoter-genom-gruppledarna/

 

2018-03-03 POLITISKT DUBBELSPEL AVSLÖJAS AV EU-DOM

 

Assar Fager har över tid intresserat sig för unionsrätten och unionsrättigheter, som svenska medborgare är rättighetsbärare av.

 

 

Idag får Du del av Assar Fager upptäckter på ett annat speciellt område inom EU, som blivit mycket omskrivet och omdebatterat nämligen flyktingkvoter.

 

Citerar inledningen ur detta dokument, citat;

 

 

Politiskt dubbelspel avslöjas av EU-dom

 Under senast åren har ministrar och media i Sverige uttalat stor indignation över att medlemsländer i EU inte följer fattade beslut. Det är en ful ovana, som även Sverige kan beslås med. Vad ministrarna varit mest upprörda över är att beslutet om kvotflyktingar på 120 000 inte verkställts.

 

En möjlig förklaring kan vara att beslutet överklagats till EU-domstolen som 6 september 2017 kom med sitt beslut i de förenade målen C-643/15 och C-647/15. Domen är på 64 sidor fördelad på 347 klargörande punkter.

 

Förvånansvärt är att media inte haft intresse att delge svenska folket sakfrågor av stort allmänt intresse och ställa frågor till våra politiker med domen som källa.

 

En allmän fråga kan vara; Hur vanligt är att svensk myndighet verkställer en tvistig fråga innan domstolens slutliga dom?

 

Överklagan till EU-domstolen har skett av Slovakien, representerat med ett ombud samt Ungern, representerat med 2 ombud. Sverige som icke är sakägare var representerade med 6 ombud, ledda av rättsavdelningen på UD. Sverige har begärt och fått detta som stöd åt unionens 4 ombud. Behöver Sverige demonstrera sina byråkratiska stormaktsambitioner även i EU-domstolen?

 

”Löfven gruppen” tillverkade överklagansargument

 Överklagan gjordes utifrån ett antal påstådda formfel. Det ena mer skruvade än det andra.

 Men ett tungt beslut(punkterna 136-150 i domen) synes varit förvirrande och ledande, nämligen att Europeiska rådet(regeringscheferna/ Löfvens grupp) gett order till kommissionen och ministerrådet(fackministrarna) att besluta i konsensus.

 

Detta krav uppfylldes inte utan Tjeckien, Ungern, Rumänien och Slovakien röstade emot, Finland lade ned sin röst. Dock räckte omröstningen till kvalificerad majoritet(punkt 11 i domen).

 

Hur löste domstolen detta dilemma? Av punkterna 148 och 149 framgår att ”Löfven gruppen” överträtt sina befogenheter enligt fördragen när man begärt konsensus.

 

Sedan domstolen rensat bort denna överträdelse så kunde man utifrån ”ren” fördragstext avslå överklagan. ”Löfven gruppens” fördragsstridiga begäran om konsensus gav argument till överklagan vilket kan ha försenat verkställigheten.

 

Slut citat

 

 

 Du läser hela dokumentet ”Politiskt dubbelspel avslöjas av EU-dom” om 7 sidor genom att klicka på länken här nedan

 

Politiskt dubbelspel avslöjas av EU-dom ASSAR FAGER 20180303 r 7 sidor

Press och Nyhetsmeddelande läser Du genom att klicka på nedanstående länkar

 

 

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vilka-aer-fraemlingsfientliga-baesta-statsminister-stefan-loefven-2437887

 

https://www.mynewsdesk.com/se/news/vilka-aer-fraemlingsfientliga-baesta-statsminister-stefan-loefven-297294

 

2017-04-15 Sveriges Regering och Minister Gabriel Wikström får vetskap om hur 2 svenskar fått dödsdom av Vård Sverige läkare, men dessa 2 överlever sin dödsdom/cancer!

 

Sveriges Regering och minister Gabriel Wikström har fått del av hur bl.a. Sven Erik Nordin valde sin egen väg för att bli frisk från sin cancer, läkarna hade gett Sven Erik Nordin dödsdomen. Sven Erik gick sin egen väg och överlevde sin dödsdom och är frisk och cancerfri tack vare sin egen metod/väg att bli frisk från cancern.

 

Hur bevisligen 2 svenska medborgare överlever Vård Sveriges dödsdom och läkarna fattar ingenting? Nu är dessa 2 överlevare ”vetenskap och beprövad erfarenhet” vad tänker minister Gabriel Wikström nu göra?

 

 

Citerar delar ur/av Sven Erik Nordin nertecknat och delgett, citat;

 

Något brev liknande detta har du sannolikt aldrig tidigare fått – och kommer kanske heller aldrig mer att få. Jag har själv bara en gång skrivit något av det här slaget.

 

Det var till min läkare (som utfärdat min dödsdom). Han hade inte en enda kommentar till mitt märkliga tillfrisknande, som enligt honom skulle vara absolut omöjligt – annat än att han ”var glad att jag mådde bra”.

 

Hans synnerligen kortfattade svar var ett mellanting mellan ”god dag yxskaft” och ett slag i ansiktet.

 

Kanske kan det ovan beskrivna åtminstone göra dig nyfiken på innehållet i följande epos… Och om du tar dig tid att läsa, så hoppas jag att ett ev. svar inte blir av samma karaktär som den nämnde läkarens!

 

Slut citat.

 

 

Ytterligare mera av Sven Erik Nordin delgett/nertecknat, citat;

 

Ett intressant fall har jag själv följt på nära håll. Det handlar om en kvinna i 75-årsåldern, som drabbades av pankreascancer (en av de mest dödliga cancerformerna; medianöverlevnaden efter diagnos är ca 4 månader). Dessutom hade hon metastaser både i levern och i en njure.

 

Läkarna förklarade förstås att de inget kunde göra, och kvinnan skrevs in i palliativa teamet på hemorten. Det var bara smärtlindring och psykologiskt stöd som gällde, i avvaktan på den oundvikliga döden.

 

Jag lyckades få kvinnans dotter (som är distriktssköterska och därför inledningsvis var mycket skeptisk) att ”läsa på”, och sedan hon gjort det vågade hon ge sin mor kolloidalt silver (15 ml fem gånger per dag) och rejäla doser av D-vitamin (6000 IE varje dygn).

 

Detta kunde tack vare dotterns profession ske utan läkarnas vetskap – och de fick alltså inte tillfälle att förbjuda behandlingen.

 

Efter en tid var kvinnan cancerfri. Detta hände för ca fem år sedan, och kvinnan lever fortfarande utan cancer.

 

Slut citat

 

Du läser hela skrivelsen till Sveriges Regering och minister Gabriel Wikström, här

Sveriges Regering minister Gabriel Wikström om Sven Erik Nordin och hans egna metod att överleva cancer och bli frisk ifrån cance

 

Du läser den bifogade pdf filen som Sveriges Regering och minister Gabriel Wikström också fick del av, här

 

Brev om hälsa-till anonym _expert_ x

 

Pressmeddelandet läser du här

 

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sveriges-regering-och-minister-gabriel-wikstroem-faar-del-av-hur-2-svenska-medborgare-oeverlever-doedsdom-av-laekare-i-vaard-sverige-1916281

 

20170330 Makt- och myndighetskorruptionen inom Vård Sverige; nu ifråga om Vacciner, Öppet Brev till Sveriges Regering minister Gabriel Wikström och Sveriges Riksdag

2017-03-30

Öppet Brev till Sveriges Regering minister Gabriel Wikström och Sveriges riksdag

 

 Makt- och myndighetskorruptionen inom Vård Sverige

 

 Bästa minister och Sveriges riksdags folkvalda

 

 Det vilar på era axlar ett stort etiskt och moraliskt ansvar, det är uppenbart efter att ni tagit del av detta som idag förmedlas i fråga om Vacciner, som den kriminella läkemedelsindustrin har synnerligen mycket stora ekonomiska intressen i.

 Men är dessa vacciner ”hälsokost” och något som är bra för svenska folkets folkhälsa, liv och hälsa och framtida livskvalitet?

 Du läser igenom i lugn och ro och säkerställer att du förstår informationen, du är folkvald och all makt utgår från folket, och ditt moraliska och etiska ansvar ägs av dig självt.

 Citerar artikel som ni alla tillskrivna äger ansvaret att säkerställa kommer er till del för att alls kunna säkerställa att svenska folkhälsan säkerställs, vaccin skall inte på något sätt vara ett tvång eller en förutsättning för mänskligt liv, det är uppenbart efter detta.

 I en demokratisk rättsstat har/ska vårdkonsumenterna själva att avgöra om vaccin alls är av intresse, dvs. om man ger samtycke till sådant behandlingsförslag av vårdtjänsteutförare, citat;

 

 

13 Alarmerande Vetenskapliga Studier Om Vaccinsäkerhet – Samt Varför Du Inte Sett Dem Förut

 

 

Du läser hela skrivelsen via denna länk

 

Makt- och myndighetskorruptionen inom Vård Sverige Öppet Brev till Sveriges Regering minister Gabriel Wikström och Sveriges riksdag 20170330

 

 

Pressmeddelandet läser du här

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/makt-och-myndighetskorruptionen-inom-vaard-sverige-nu-i-fraaga-om-vacciner-oeppet-brev-till-sveriges-regering-och-sveriges-riksdag-1886736

 

 

20170329 Till minister Gabriel Wikström, Sveriges Regering, och alla goda medmänniskor och Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, genom gruppledarna.

2017-03-29

 

Öppet Brev till Sveriges Regering minister Gabriel Wikström och Sveriges riksdag

 

 Makt- och myndighetskorruptionen inom Vård Sverige;

 

Försäkringskassan, SKL, Landsting/regioner och förvaltningsdomstolarna, i en kartell förhindras EU-rättigheten till fri rörlighet!

 

 

Hela skrivelsen till minister Gabriel Wikström och Sveriges riksdag m.fl. läser och laddar du ner genom denna länk

 

http://ge.tt/7AE1TTj2

 

 

Bilageförteckning

 Bilaga 1 till denna skrivelse

Här Bevisas……17 sidor inkluderat bilagorna till skrivelsen av Assar Fager, bifogas som bifogad pdf filen Här Bevisas……..

I denna skrivelse och över bilagorna bevisas att Försäkringskassan leder en arbetsgrupp, bestående av Försäkringskassan, SKL(Sveriges Kommuner och Landsting) och flera Landsting/Regioner(vid tillfället 6 st. olika landsting/regioner närvarande i mötet av 2016-09-16) som vill förhindra gränsöverskridande vård.

 

Till Bilaga 1 kopplas Bilaga 2, bilaga 2 består av 3 st. e-post skrivelser som inlämnats till HFD i målet 4095-16

Bilaga 1 laddas ner genom denna länk

http://ge.tt/2UIjRTj2

 

 

Bilaga 2 läser du genom denna länk

Ytterligare Bevis bestående av 3 aktbilagor i mål nr 4095-16 av datum 2016-12-06, 3 sidor, bifogas som bifogad pdf fil Ytterligare Bevis……

Ytterligare Bevis bestående av 3 aktbilagor i mål nr 4095 16 av

 

 

Bilaga 3 laddar du ner genom denna länk

Kommentar Försäkringskassans inlaga till HFD 2016-08-31 i mål nr 4095-16, 20 sidor inkl. bilagor. Bifogas som bifogad pdf fil Kommentar Försäkringskassan inlaga……..

 

http://ge.tt/3dc9STj2

 

 

 

Bilaga 4 läser du genom denna länk

 

Motion till riksdagen av Görel Thurdin, 1996 97 c545 , Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning x

 

 

Pressmeddelandet läser du genom denna länk

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/makt-och-myndighetskorruptionen-inom-vaard-sverige-skrivelse-till-minister-gabriel-wikstroem-slash-sveriges-regering-och-sveriges-riksdag-1886323

2017-02-01 Svar till EU-kommissionen från Assar Fager Ärende: CHAP(2016) 1236 Reaktion på Er skrivelse Ref Ares(2017) 118015-10/1 2017

EU-kommissionen har gång efter annan under flera års tid fått skrivelser från medborgare i Sverige om situationen inom medlemsstaten Sverige, då ifråga om EU-rättigheten till fri rörlighet och bättre/effektivare vård, så kallad gränsöverskridande vård.

 

Försäkringskassan/domstolarna i Sverige är uppenbart i symbios med att generellt gå emot EU-domstolens praxis, vilket får effekten att generellt inskränka den fria rörligheten.

 

 

”Svenska försäkringskassan och svenska domstolar gör tvärtom nämligen ägnar all möda åt administrativa begrepp som de själva, utan lagstiftning, har konstruerat!”

 

 

 

Assar Fager svarar denna gång till EU-kommissionen, över 18 sidor och bilagor om 11 sidor, med bl.a. följande, du får här del av utvalda delar i skrivelsen, citat;

 

Ni anser att jag lämnat för vaga bevis. Ändå tycker jag att mina frågor och framställningar borde leda till förundran och spaningsglöd hos en kvalificerad utredare.

 

Vård Sverige är i stort behov av utveckling, patienten/vårdkonsumenten är mycket medveten om detta faktum, men tillåts inte kunna nyttja den fria rörligheten generellt, EU-rättigheten till fri rörlighet, som ägs av svenska unionsmedborgare. 

 

Borde inte en allert undersökare/utredare ställa sig frågan om vad som gäller, nämligen fastställd nationell lagstiftning via rättsakter kontra förarbeten som genom nationella myndigheters tillämpning motverkar/upphäver samma lagstiftning?

När inte kravet ”sedvanlig i yrkeskretsarna” finnes inom svensk rätt kan ju heller inte den föreskrivna tolkningsmetoden införas i svenska regelsystemet.

 

Svensk lagstiftning saknar nämligen nämnda kvalificeringsprocess.

 

Ändock har svenska Försäkringskassan och domstol nyttjat begreppet för inskränkning och ställer sig därmed i strid med C-211/08 EU-kommissionen mot Spanien punkt 49.

Skall Ert svar tolkas som att för Sveriges del räcker det att inskränkningen via ”internationell medicinsk vetenskap” endast behöver kungöras genom förarbeten/proposition och då inte heller behöver uppfylla EU-domstolens krav i Smits och Peerbooms om att begreppet skall nyttjas lika både internt och externt?

 

Är Sverige undantagen skyldigheten om lagstiftning vid inskränkning enligt artikel 52 Rättighetsstadgan?

 

Svenska försäkringskassan och svenska domstolar gör tvärtom nämligen ägnar all möda åt administrativa begrepp som de själva, utan lagstiftning, har konstruerat!

 

EU-domstolens prioritering om de medicinska skälen och behoven därav för patienten/vårdkonsumenten lämnas helt åt sitt öde!

OBS; Alltså Sveriges Regering har själva redan innan EG-inträdet underkänt sitt kommande agerande i prop. 2012/13:150 där begreppet ”internationell medicinsk vetenskap” införes som inskränkning emot berättigade förväntningar som framgår av patientrörlighetsdirektivet skäl 39.

Utifrån att både EU-domstolen och Sveriges Regering kräver förutsägbarhet och möjlighet att i unionsrätten kunna kontrollera beslutets laglighet i förhållande till unionsrätten.

 

Dessa unionsrättsliga krav måste vägas emot tillämpningen av svenska myndigheters flerfaldiga, på förhand omöjliga att kontrollera, administrativa regler(några har angivits i denna skrivelse).

 

Någon sådan vägning företas varken av Försäkringskassan eller svensk domstol trots yrkanden.

Frågan måste ställas, hur ska patienten/vårdkonsumenten enligt ovan nämnda EU-doms möjlighet att utreda beslutets laglighet i förhållande till gemenskapsrätten när huvudargumentet till avslag ”internationell medicinsk vetenskap” inte överhuvudtaget finnes i unionsrätten?

 

Därtill förbjuder artikel 56 alla nationella hinder mot fri rörlighet!

 

 

Sverige har accepterat läkardirektivet/yrkesdirektivet vars erkännande enligt mål C-444/05 Stamatelaki punkt 37 innebär att någon överprövning utifrån nationella regler om utländska läkares vårdgivning icke accepteras.

Likväl sker överprövning enligt bilagt så kallad rättsligt ställningstagande utgivet av Försäkringskassan.

 

 

Enhetschef Natalie Chase SANCO har i brev(tidigare översänt) sagt att termen ”internationell medicinsk vetenskap” inte finnes inom EU-rätten. Denna utredning bevisar att hon har rätt eftersom termen är en av EU-domstolen givet förhållningssätt när nederländsk myndighet ska tolka det interna nederländska begreppet(som är en inskränkning av fri rörlighet) ”sedvanlig i yrkeskretsarna”(se rubrik D i denna skrivelse).

 

För de nyfiknas skull så återfinnes begreppet varken i unionsrätten eller i svensk rätt utan i nederländsk rätt, och då beskriven i Smits och Peerbooms punkt 3-10. I punkt 10 sista raden inskrives ”sedvanlig i yrkeskretsarna” utifrån ett nederländskt beslut.

 

Ovanförliggande lagsteg är kunglig kungörelse och speciell lagstiftning(ZFM) för socialbidragstagare.

 

Skulle svenska kungen blanda sig i socialsystemen i Sverige så vore det grundlagstridigt. Därtill äger socialbidragstagare avgiftsbefrielse enligt §26 a SFS 2013:515 på samma sätt som övriga svenska patienter/vårdkonsumenter.

 

Gåtan är således hur ett sorts dekret av nederländsk kung till hjälp för socialbidragstagare, genom svenska myndigheters påstående att EU-domstolen genom praxis och uttalanden, har fått fäste i svenska regelverk för gränsöverskridande vård och då som hinder av andra medlemsstaters läkares vårdgivning.

 

Gåtan blir inte mindre av att svenska myndigheter skyller redogjorda begränsande termer på EU-domstolen samtidigt som samma myndigheter hävdar att länderna själva får utforma de sociala reglerna.

 

Vad samma myndigheter även då glömmer i upplysning mot patienter/vårdkonsumenter är att det är nationella lagstiftaren som utformar de sociala systemen, se Smits och Peerbooms punkt 45.

 

 

Du läser hela skrivelsen till EU-kommissionen från Assar Fager genom denna länk

Svar till EU kommissionen februari 2017 Assar Fager svar av datum 20170201 18 sidor

 

Pressmeddelandet läser du här

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/eu-kommissionen-har-att-syna-makt-och-myndighetskorruptionen-i-sverige-1781606

2016-07-02 Till EU kommissionen 2016 i juli Anmälan och upplysningar angående Sveriges garanti om genomfört direktiv och verkligheten

Sverige har i avtal förbundit sig gentemot EU att säkerställa fri rörlighet på området vårdtjänster utan undantag inskrivet i avtalet. Men hur förhåller sig verkligheten inom Sverige gentemot all svenskar som vuxit upp i Sverige och varit med och bidragit till att Sverige idag är vad det är?

Får dessa svenskar som betalat skatt genom åren tillgång till vad EU-rättigheterna ger vid handen, svaret blir NEJ!

Därför tillskrives återigen EU-kommissionen av Assar Fager, du läser skrivelsen och bilagorna här nedan genom att klicka på respektive länkar

 

EU kommissionen 2016 i juli Anmälan och upplysningar angående Sveriges garanti om genomfört direktiv och verkligheten

20160702 EU kommissionen 2016 i juli Anmälan och upplysningar angående Sveriges garanti om genomfört direktiv och verkligheten

 

Bilaga 1 till ovanstående skrivelse

Bilaga 1 HSL 1982 763 och Lag 2013 513 1 sida

 

Bilaga 2 till ovanstående skrivelse

Bilaga 2 HFD 4175-15

 

Pressmeddelandet läser du via denna länk

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sveriges-statsminister-stefan-loefven-har-att-taga-sitt-ansvar-gentemot-svenska-skattebetalarna-1464065