• Arkiv

 • Kalender

  september 2018
  m ti o to f l s
  « Aug    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
Gratis blogg från Bloggproffs.se
blogglista.se
Skapa din proffsiga hemsida med inbyggd blogg på N.nu      Se exempel på hemsidor i N.nu katalogen

2018-08-30 Öppet Brev till statsminister Stefan Löfvén och minister Annika Strandhäll om Vård Sverige(alla landsting och regioner) en diktatur och förbjuden EU-olaglig kartell

 

Statsminister  Löfvén och minister Strandhäll påminns om verkligheten i Sverige och särskilt då inom Vård Sverige(alla landsting/regioner), Sveriges riksdag och alla landsting/regioner får del av denna skrivelse/ Öppna Brevet

 

I skrivelsen kan Du bl.a. läsa om, citat;

För det första

Bevisat är att Vård Sverige(alla landsting/regioner) gör svenska folket sjukare och sjukare genom så kallade mediciner och därtill pågår ett folkmord av svenska medborgare, särskilt då de äldre(sjuka och svaga).
Bevis finns således för att Sverige inte är en humanitär stormakt och bevis finns således för att Sverige inte har en Vård i världsklass.

Slut citat.

 

Skrivelsen om 18 sidor läser du via denna länk

Öppet Brev till statsminister Stefan Löfven och minister Annika Strandhäll 20180830 Om demokrati eller diktatur inom staten Sverige för era uppdragsgivare skattebetalarna de svenska medborgarna med personligt ansvar

 

Bilaga till denna skrivelse(1), artikel i Läkartidningen 2004 av professor i EU-rätt Ulf Bernitz läser du via denna länk

http://ge.tt/7fkZlJr2

 

Som tillägg till skrivelsen finns skrivelse till Region Västernorrland av 2018-08-25 jämte bilagorna, för att visa på ur verkligheten om verkligheten inom Vård Sverige

 

Skrivelsen till Region Västernorrland(8 sidor) av 2018-08-25 läser du via denna länk

20180825 Regionfullmäktiges alla ledamöter i Region Västernorrland sida 1 av 8

 

 

Bilagorna till skrivelsen till Region Västernorrland av 2018-08-25, bilageförteckning och bilagorna läser du via dessa länkar

 

Bilageförteckningen

Bilagorna och bilageförteckningen möte RVN 2018-08-23

 

Bilagorna om 36 sidor i en och samma pdf fil

http://ge.tt/1s4PmJr2

 

Underlag(11 sidor) vid mötet med Region Västernorrland 2018-08-23 i Matfors, där deltog vice ordf. i  regionstyrelsen Jan-Olov Häggström  och Hans Backlund(bägge regionfullmäktige i Region Västernorrland) och Ulf Bittner, detta underlag läser du via denna länk

Möte med Region Västernorrland, 2018-08-23, Matfors, 11 sidor jämte bila…

 Pressmeddelande

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vaard-sverige-alla-landsting-slash-regioner-aer-uppenbart-ett-hot-emot-svenska-folkets-liv-haelsa-och-framtida-livskvalitet-2668453

 

2018-08-08 Var i lagstiftningen är det fastslaget och fastställt att landsting/regioner ska bedriva verksamhet som skadar och dödar svenska folket?

Det pågår som synes ett folkmord i Sverige, i synnerhet av de äldre, detta sker inför öppen ridå, genom sk mediciner och detta vansinne kan ske tack vare sk läkare och deras receptblock, vad gör arbetsgivarna inom alla landsting och regioner åt detta vansinne inom Sverige?

 

Arbetsgivarna i alla Sveriges landsting och regioner har  ett arbetsgivaransvar över de anställda läkarna.

Dessa anställda  läkare utför endast ett arbete, som avlönas av skattebetalarna/uppdragsgivarna. Dvs. alla svenska medborgare som betalar dels skatt och dels egenavgifter när svenska medborgare nyttjar som vårdkonsumenter dessa vårdtjänster som landsting och regioner erbjuder sina kunder.

 

 

Sveriges landsting och regioner utgör Vård Sverige, ett skolmedicinskt monopol, det VÄLFÄRDSINDUSTRIELLA VÅRDKOMPLEXET, som går hand i hand med den kriminella läkemedelsindustrin(läs mer i den delen i böckerna ”Dödliga Mediciner….” och ” Dödlig Psykiatri….”).

Alla Sveriges landsting och regioner ska säkerställa att Makten över skattemiljarderna säkerställs under lagarna, men bevisligen sker så inte i Sverige.

 

Alltså grundlagsbrott säkerställs därmed i mycket stor skala, dvs. detta vansinne tillåts gentemot svenska medborgare/skattebetalarna och därmed i grunden uppdragsgivarna det svenska folket. Se i den delen Regeringsformen 1:1 och 1:9.

 

Alla Sveriges landsting och regioner har därför tillskrivits 2018-08-08 i en marknadsundersökning/enkät för att få svar på frågor som är i mycket stort allmänt intresse. Skrivelsen upplevs förmodligen som mycket provocerande av alla landsting och regioner, men skrivelsen är synnerligen mycket befogad.

 

Du förstår mera när du läst skrivelsen och bilagorna till denna skrivelse, du kan läsa skrivelsen och bilagorna genom länkarna här nedan

 

Via denna länk läser du skrivelsen

Till alla proffspolitiker och politiker i Sveriges alla landsting och regioner 20180808 (2)

 

 

Bilagorna läser du via dessa länkar

Läkemedel vanligast dödsorsaken 20180808

 

Till Er alla Goda Svenska Medborgare 20180724 UB

 

Sundsvalls kommun tvingade 91 årig kvinna äta 6000 tabletter på 1 år – NewsVoice -20180808

 

En artikel av Sven-Erik ”SVARA DOKTORN” Nordin, som är faktabaserad, som alla svenska medborgare bör läsa mycket nogsamt, är dessa fakta och detta vansinne som delges i artikeln enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”?

 

LÄKEMEDEL VANLIGASTE DÖDSORSAKEN?

 http://www.svaradoktorn.se/427029039/5355171/posting/l%C3%A4kemedel-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken

 

 

Citerar lösryckta delar ur artikeln LÄKEMEDEL VANLIGASTE DÖDSORSAKEN?, citat;

 

I Dagens Nyheters bilaga ”DN-Tema”, den 17 november 2017, kunde man läsa en artikel som skrivits av Karin Söderberg, direktör för kvalitet och farmaci på Kronans Apotek.

Där framgick bl.a. att mindre än hälften av alla läkemedel används på rätt sätt, och att 3000 människor årligen i Sverige dör av felaktigt använda läkemedel.

Det är t.ex. tio gånger fler än de som dör i trafiken under ett år. Om man därtill lägger alla som dör av korrekt använda läkemedel, på grund av deras biverkningar, så hamnar man på hisnande tal.

För en tid sedan genomförde apotekaren Cecilia Lenander en studie på 1700 äldre i Skåne för att se över deras läkemedelsanvändning.

 

Hon fann då att 80 % av dem (ÅTTA AV TIO!) hade sjukdomstillstånd som direkt berodde på mediciner (av läkare utskrivna och av Läkemedelsverket godkända preparat).

 

Anmärkningsvärt nog var det genomsnittliga antalet mediciner för varje patient elva! Och man vet, att om någon samtidigt har fem preparat eller mer, så är det nästan 100 % säkert, att minst två av dem interagerar på ett för hälsan negativt sätt. Resultatet av studien publicerades i Sydsvenskan den 6 maj 2017.

 

Man brukar anta, att vart tredje dödsfall i Sverige förorsakas av läkemedel. Sanno­likt är det en underskattning, eftersom dödsorsaken ofta anges vara den sjukdom man fått medicinen mot – även om den rent konkret beror just på medicinen (eller kombinationen av mediciner).

 

 

Den här undersökningen borde naturligtvis ha sänt en chockvåg genom läkarkåren – och hela sjukvårdssystemet!

 

Landstingspolitikerna borde ha trillat av sina stolar av förfäran! Man tycks betala många miljarder varje år (bl.a. via högkostnadsskyddet) för att göra människor sjuka!

 

Det här betyder alltså, att MEDICINER (korrekt utskrivna av läkare) sannolikt är den i särklass viktigaste anledningen till sjukdom hos äldre – och möjligen den allra vanligaste dödsorsaken.

 

Inom vägtrafiken säger man sig ha en ”nollvision” för antalet döda (vilket självklart är en vällovlig inställning, om än fullständig utopisk). Det är där inte helt enkelt att identifiera de enskilda orsakerna till dödsfallen, men man anstränger sig verkligen för att minska trafikdöden.

 

På det medicinska området kan man med stor säkerhet identifiera en av de absolut vanligaste dödsorsakerna hos den svenska befolkningen – troligen den allra vanligaste.

Och möjligheterna att i hög grad nedbringa dödstalet borde vara betydande. Detta skulle inte heller kosta massor av pengar, utan sannolikt i stället spara miljarder av våra skattepengar!

 

Varför tycks intresset vara obefintligt hos media, politiker, journalister, allmänheten?

Slut citat.

 

 

Kan Du förstå varför detta vansinne tillåts fortsätta, det strider emot svenska lag, läs och begrunda(Europakonventionen är svensk lag sedan 1995)

 

Citerar ur skrivelsen till alla landsting och regioner av 2018-08-08, citat;

 

 

Artikel 3 – Förbud mot tortyr

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

 

Landsting och regioner och dess anställda läkare får bevisligen inte utsätta svenska folket, och i synnerhet då de äldre för ”omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”

 

Alltså ett erkänt sakförhållande är att landsting och regioner och deras anställda läkare i Sverige får inte enligt lag utsätta svenska medborgare för ”omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”.

 

Slut citat.

 

 

Pressmeddelandet läser du genom denna länk

 

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/var-i-lagstiftningen-aer-det-fastslaget-och-faststaellt-att-landsting-och-regioner-ska-bedriva-verksamhet-som-skadar-och-doedar-svenska-folket-2628277

 

2018-07-20 Diktaturen Västernorrland där Sundsvalls kommun och Region Västernorrland säkerställer makt- och myndighetsmissbruk genom att inte åtfölja lag

 

LAG SKA FÖLJAS

 

Utan personligt ansvar struntar makt- och myndighetsutövarna i Västernorrland, nu i fokus Sundsvalls Kommun och Region Västernorrland, att säkerställa att lag ska följas.

 

Detta får effekten att allmänheten/skattebetalarna utsätts för ett enormt bedrägeri/förräderi och därtill att Diktaturen Västernorrland uppenbart existerar i verklighetens verklighet.

 

 Du läser mera i den bifogade pdf filen som kommit Sundsvalls kommun och Region Västernorrland till del denna dag

 

Sundsvalls kommun och Region Västernorrland 20180720 begäran om gemensamt beslut med besvärshänvisning 10 sidor jämte 3 bilagor

2018-07-19 Politiskt dubbelspel avslöjas av EU-dom

Assar Fager har satt sig in i verklighetens verklighet om Sverige och EU, du kommer bli mycket förvånad efter att läst detta!

 

Här avslöjar Assar Fager  ett  politiskt dubbelspel som förmodligen kan anses som ett bedrägeri gentemot skattebetalarna, läs först dagens sammanfattning och frågeställningarna i följande del

 

20180719 Frågor utifrån artikel Politiskt dubbelspel avslöjas av EU-dom av Assar Fager

 

 När Du läst ovanstående så kan du läsa grunden till frågorna i följande grund del Politiskt dubbelspel avslöjas av EU-dom

 

Politiskt dubbelspel avslöjas av EU av ASSAR FAGER 20180303 r 7 sidor

 

 

Press och nyhetsmeddelande har gått ut

 

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/det-stora-bedraegeriet-mot-svenska-skattebetalarna-2590821

 

https://www.mynewsdesk.com/se/news/det-stora-bedraegeriet-mot-svenska-skattebetalarna-314858

2018-07-04 Region Västernorrland har att åtfölja grundlag, men säkerställer inte att makt- och myndighetsutövningen sker under lagarna

UTAN PERSONLIGT ANSVAR

Utan personligt ansvar kan makt- och myndighetsutövarna i Sverige säkerställa näst intill vad som helst i deras makt- och myndighetsutövning utan att säkerställa att detta sker under lagarna, alla är nämligen utan personligt ansvar för vad dessa ställer till med i deras makt- och myndighetsutövning.

 

Svensk grundlag Regeringsformen delger i 1 kap. 1 § att Maktutövningen ska ske under lagarna.

Men detta är uppenbart inte gällande för ”etablissemanget” utan personligt ansvar, du förstår strax mera.

 

Läs mera i den delen

 

Maktutövning under lagarna?

https://eso.expertgrupp.se/rapporter/kommunalt-trots/

 

Avsaknaden av ämbetsmannaansvar innebär att det råder i det närmaste straffrihet för chefer, ansvariga tjänstemän och politiker.

https://nyheter24.se/debatt/839456-professor-lofven-ska-kunna-hallas-juridiskt-ansvarig-for-sin-politik

Det var 1975 som S-regeringen i sin ”ämbetsansvarsreform” (prop. 1975:78) genomförde en betydande avkriminalisering som gjorde det omöjligt att straffa tjänstemän som gjort fel i tjänsten.

https://samtiden.nu/2018/04/till-slut-riksdagen-vill-aterinfora-tjanstemannaansvaret/

 

Region Västernorrland har över tid säkerställt att generellt och systematiskt beskydda proffspolitiker/politiker och anställda som inte säkerställer att makt- och myndighetsutövarna åtfölja lag

 

Därmed säkerställs grundlagsbrott i parti och minut som ”värdegrund” när Region Västernorrland utövar makt- och myndighet 

Om detta kan du läsa mera

 

http://ge.tt/4xvRTRq2

 

2018-05-29 ”KVASTEN GÅR MOT KORRUPTION”

På jordens alla kontinenter äger på en och samma gång en moralisk upprustning rum: Korruption har fått ett dåligt rykte. Tjuvarna torskar.

”Det sägs att makten korrumperar. Men det är i själva verket makten som attraherar korrupta. De kloka attraheras av andra saker än makt.”

Läs hela artikeln av Staffan Heimerson

https://detgodasamhallet.com/2018/05/28/staffans-heimersons-utrikes-arenden-kvasten-gar-mot-korruption/

Denna artikel av Staffan Heimerson bör vara högaktuell och såklart även förstås som att i Sverige behövs även en storstädning med kvasten, ett makt- och myndighetsutövande Sverige utan personligt ansvar har som synes säkerställt det vansinne som du idag får del om och av.

2018-03-15 Öppet Brev till SVERIGES REGERING statsminister Stefan Löfven och minister Strandhäll

 

”Välkommen till det Super Korrupta Sverige, makt- och myndighetsmissbrukarnas paradis, för vad ska staten Sverige annars kallas utifrån vad som återigen delges om, är detta, som återigen delges Sveriges Regering, annat än beskyddande av olaglig verksamhet som sittande Sveriges regering presterat och levererat?”

 

 

En mycket stark inledning på det Öppna Brevet, men det finns grund och orsak till det utifrån fakta/bevis och tidigare kommunicerat för ca 1 år sedan.

 

Alltså då till  SVERIGES REGERING och den gången till ytterst ansvarig minister Gabriel Wikström, som helt enkelt struntade i vad allmänheten delger Sveriges Regering. En tid senare blev Gabriel Wikström sjuk och numera vet alla att han inte längre är minister.

 

Alltså samma som minister Gabriel Wikström och Sveriges Regering då(2017-03-29) fick del av skickades återigen 15 mars 2018 till SVERIGES REGERING och statsminister Stefan Löfven och minister Annika Strandhäll, samma fakta och samma bevis som delgetts ca 1 år tidigare till dåvarande minister Gabriel Wikström.

 

Citerar delar ur vad som minister Gabriel Wikström fick del av redan i skrivelse av 2017-03-29, delger spridda citat ur skrivelsen, citat;

 

2017-03-29

 Öppet Brev till Sveriges Regering minister Gabriel Wikström och Sveriges riksdag

 

Makt- och myndighetskorruptionen inom Vård Sverige; Försäkringskassan, SKL, Landsting/regioner och förvaltningsdomstolarna, i en kartell förhindras EU-rättigheten till fri rörlighet!

 

Bästa minister Gabriel Wikström och Sveriges Regering och riksdag

 

Detta är inget enskilt ärende, detta sker bevisligen generellt, systematiskt och grovt överlagt, således har ministern och Sveriges Regering att ingripa kraftfullt, ty denna makt- och myndighetskorruption i kartell är uppenbart i strid emot vad staten Sveriges har förbundit sig till.

Dessutom förhindras grovt överlagt och planerat svenska folkets EU-rättighet till fri rörlighet, rätten till bättre/effektivare vård och behandling. En EU-rättighet som uppenbart skattebetalarna betalat för sedan 1995 vid EU-inträdet.

Detta som nu bevisats är en skam för staten Sverige, där uppenbart makt- och myndighetskorruptionen fått ett mycket starkt fäste och där girighetens lampa lyser mycket starkt.

 

Ministern har att fullt ut respektera vad som redan 96/97 redogjordes för i riksdagsmotion av fd minister Görel Thurdin, se bifogade pdf filen Motion till riksdagen…….

 

När lagbrott sker i parti och minut inom staten Sverige då har vi att konstatera att detta är ett förräderi emot skattebetalarna, och därtill stöld av skattebetalarnas medel och tid, se i den delen vad tidigare socialdemokratisk minister delgett, citat;

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”

 Källa till ovan citerat

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_M%C3%B6ller

 

Att det är makt- och myndighetskorruption är uppenbart, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimligt tvivel.

Att det sker i en kartell bestående av Försäkringskassan, SKL, landsting/regioner och förvaltningsdomstolarna är också uppenbart, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimligt tvivel.

 

 Assar Fager, som gjort utredningen, som bifogas i 3 bifogade pdf filer, som bifogas som bifogade pdf filer enligt Bilage förteckningen, och undertecknad, som bistår Assar Fager, vi ställer gärna upp för möte mycket skyndsamt.

 

Slut citat

 

 

 

Här läser du skrivelsen Öppet Brev till SVERIGES REGERING statsminister Stefan Löfven och minister Annika Strandhäll av datum 2018-03-15

 

”Öppet Brev till Sveriges Regering Bästa Statsminister och Sveriges Regering; BEVIS för att sittande Regering beskyddar olaglig verksamhet och återigen säkerställes bevis för makt- och myndighetskorruption inom det Super Korrupta Sverige”

 

Öppet Brev till Sveriges Regering statsminister Löfven och minister Strandhäll 20180315

 

Här finner Du alla bilagda pdf filer till Öppet Brev till Sveriges Regering statsminister Stefan Löfven och minister Annika Strandhäll av datum 2018-03-15, pdf filerna laddas ner genom denna länk

http://ge.tt/1Szvq2p2

 

 

 

Här läser Du skrivelsen till SVERIGES REGERING minister Gabriel Wikström av datum 2017-03-29

 

 

”ÖPPET BREV om Makt- och myndighetskorruptionen inom Vård Sverige och förvaltningsdomstolarna, i en kartell förhindras EU-rättigheten till fri rörlighet!”

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2017/03/30/20170329-till-minister-gabriel-wikstrom-sveriges-regering-och-alla-goda-medmanniskor-och-sveriges-riksdags-alla-riksdagsledamoter-genom-gruppledarna/

 

2018-03-03 POLITISKT DUBBELSPEL AVSLÖJAS AV EU-DOM

 

Assar Fager har över tid intresserat sig för unionsrätten och unionsrättigheter, som svenska medborgare är rättighetsbärare av.

 

 

Idag får Du del av Assar Fager upptäckter på ett annat speciellt område inom EU, som blivit mycket omskrivet och omdebatterat nämligen flyktingkvoter.

 

Citerar inledningen ur detta dokument, citat;

 

 

Politiskt dubbelspel avslöjas av EU-dom

 Under senast åren har ministrar och media i Sverige uttalat stor indignation över att medlemsländer i EU inte följer fattade beslut. Det är en ful ovana, som även Sverige kan beslås med. Vad ministrarna varit mest upprörda över är att beslutet om kvotflyktingar på 120 000 inte verkställts.

 

En möjlig förklaring kan vara att beslutet överklagats till EU-domstolen som 6 september 2017 kom med sitt beslut i de förenade målen C-643/15 och C-647/15. Domen är på 64 sidor fördelad på 347 klargörande punkter.

 

Förvånansvärt är att media inte haft intresse att delge svenska folket sakfrågor av stort allmänt intresse och ställa frågor till våra politiker med domen som källa.

 

En allmän fråga kan vara; Hur vanligt är att svensk myndighet verkställer en tvistig fråga innan domstolens slutliga dom?

 

Överklagan till EU-domstolen har skett av Slovakien, representerat med ett ombud samt Ungern, representerat med 2 ombud. Sverige som icke är sakägare var representerade med 6 ombud, ledda av rättsavdelningen på UD. Sverige har begärt och fått detta som stöd åt unionens 4 ombud. Behöver Sverige demonstrera sina byråkratiska stormaktsambitioner även i EU-domstolen?

 

”Löfven gruppen” tillverkade överklagansargument

 Överklagan gjordes utifrån ett antal påstådda formfel. Det ena mer skruvade än det andra.

 Men ett tungt beslut(punkterna 136-150 i domen) synes varit förvirrande och ledande, nämligen att Europeiska rådet(regeringscheferna/ Löfvens grupp) gett order till kommissionen och ministerrådet(fackministrarna) att besluta i konsensus.

 

Detta krav uppfylldes inte utan Tjeckien, Ungern, Rumänien och Slovakien röstade emot, Finland lade ned sin röst. Dock räckte omröstningen till kvalificerad majoritet(punkt 11 i domen).

 

Hur löste domstolen detta dilemma? Av punkterna 148 och 149 framgår att ”Löfven gruppen” överträtt sina befogenheter enligt fördragen när man begärt konsensus.

 

Sedan domstolen rensat bort denna överträdelse så kunde man utifrån ”ren” fördragstext avslå överklagan. ”Löfven gruppens” fördragsstridiga begäran om konsensus gav argument till överklagan vilket kan ha försenat verkställigheten.

 

Slut citat

 

 

 Du läser hela dokumentet ”Politiskt dubbelspel avslöjas av EU-dom” om 7 sidor genom att klicka på länken här nedan

 

Politiskt dubbelspel avslöjas av EU-dom ASSAR FAGER 20180303 r 7 sidor

Press och Nyhetsmeddelande läser Du genom att klicka på nedanstående länkar

 

 

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vilka-aer-fraemlingsfientliga-baesta-statsminister-stefan-loefven-2437887

 

https://www.mynewsdesk.com/se/news/vilka-aer-fraemlingsfientliga-baesta-statsminister-stefan-loefven-297294

 

2017-04-15 Sveriges Regering och Minister Gabriel Wikström får vetskap om hur 2 svenskar fått dödsdom av Vård Sverige läkare, men dessa 2 överlever sin dödsdom/cancer!

 

Sveriges Regering och minister Gabriel Wikström har fått del av hur bl.a. Sven Erik Nordin valde sin egen väg för att bli frisk från sin cancer, läkarna hade gett Sven Erik Nordin dödsdomen. Sven Erik gick sin egen väg och överlevde sin dödsdom och är frisk och cancerfri tack vare sin egen metod/väg att bli frisk från cancern.

 

Hur bevisligen 2 svenska medborgare överlever Vård Sveriges dödsdom och läkarna fattar ingenting? Nu är dessa 2 överlevare ”vetenskap och beprövad erfarenhet” vad tänker minister Gabriel Wikström nu göra?

 

 

Citerar delar ur/av Sven Erik Nordin nertecknat och delgett, citat;

 

Något brev liknande detta har du sannolikt aldrig tidigare fått – och kommer kanske heller aldrig mer att få. Jag har själv bara en gång skrivit något av det här slaget.

 

Det var till min läkare (som utfärdat min dödsdom). Han hade inte en enda kommentar till mitt märkliga tillfrisknande, som enligt honom skulle vara absolut omöjligt – annat än att han ”var glad att jag mådde bra”.

 

Hans synnerligen kortfattade svar var ett mellanting mellan ”god dag yxskaft” och ett slag i ansiktet.

 

Kanske kan det ovan beskrivna åtminstone göra dig nyfiken på innehållet i följande epos… Och om du tar dig tid att läsa, så hoppas jag att ett ev. svar inte blir av samma karaktär som den nämnde läkarens!

 

Slut citat.

 

 

Ytterligare mera av Sven Erik Nordin delgett/nertecknat, citat;

 

Ett intressant fall har jag själv följt på nära håll. Det handlar om en kvinna i 75-årsåldern, som drabbades av pankreascancer (en av de mest dödliga cancerformerna; medianöverlevnaden efter diagnos är ca 4 månader). Dessutom hade hon metastaser både i levern och i en njure.

 

Läkarna förklarade förstås att de inget kunde göra, och kvinnan skrevs in i palliativa teamet på hemorten. Det var bara smärtlindring och psykologiskt stöd som gällde, i avvaktan på den oundvikliga döden.

 

Jag lyckades få kvinnans dotter (som är distriktssköterska och därför inledningsvis var mycket skeptisk) att ”läsa på”, och sedan hon gjort det vågade hon ge sin mor kolloidalt silver (15 ml fem gånger per dag) och rejäla doser av D-vitamin (6000 IE varje dygn).

 

Detta kunde tack vare dotterns profession ske utan läkarnas vetskap – och de fick alltså inte tillfälle att förbjuda behandlingen.

 

Efter en tid var kvinnan cancerfri. Detta hände för ca fem år sedan, och kvinnan lever fortfarande utan cancer.

 

Slut citat

 

Du läser hela skrivelsen till Sveriges Regering och minister Gabriel Wikström, här

Sveriges Regering minister Gabriel Wikström om Sven Erik Nordin och hans egna metod att överleva cancer och bli frisk ifrån cance

 

Du läser den bifogade pdf filen som Sveriges Regering och minister Gabriel Wikström också fick del av, här

 

Brev om hälsa-till anonym _expert_ x

 

Pressmeddelandet läser du här

 

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sveriges-regering-och-minister-gabriel-wikstroem-faar-del-av-hur-2-svenska-medborgare-oeverlever-doedsdom-av-laekare-i-vaard-sverige-1916281

 

20170330 Makt- och myndighetskorruptionen inom Vård Sverige; nu ifråga om Vacciner, Öppet Brev till Sveriges Regering minister Gabriel Wikström och Sveriges Riksdag

2017-03-30

Öppet Brev till Sveriges Regering minister Gabriel Wikström och Sveriges riksdag

 

 Makt- och myndighetskorruptionen inom Vård Sverige

 

 Bästa minister och Sveriges riksdags folkvalda

 

 Det vilar på era axlar ett stort etiskt och moraliskt ansvar, det är uppenbart efter att ni tagit del av detta som idag förmedlas i fråga om Vacciner, som den kriminella läkemedelsindustrin har synnerligen mycket stora ekonomiska intressen i.

 Men är dessa vacciner ”hälsokost” och något som är bra för svenska folkets folkhälsa, liv och hälsa och framtida livskvalitet?

 Du läser igenom i lugn och ro och säkerställer att du förstår informationen, du är folkvald och all makt utgår från folket, och ditt moraliska och etiska ansvar ägs av dig självt.

 Citerar artikel som ni alla tillskrivna äger ansvaret att säkerställa kommer er till del för att alls kunna säkerställa att svenska folkhälsan säkerställs, vaccin skall inte på något sätt vara ett tvång eller en förutsättning för mänskligt liv, det är uppenbart efter detta.

 I en demokratisk rättsstat har/ska vårdkonsumenterna själva att avgöra om vaccin alls är av intresse, dvs. om man ger samtycke till sådant behandlingsförslag av vårdtjänsteutförare, citat;

 

 

13 Alarmerande Vetenskapliga Studier Om Vaccinsäkerhet – Samt Varför Du Inte Sett Dem Förut

 

 

Du läser hela skrivelsen via denna länk

 

Makt- och myndighetskorruptionen inom Vård Sverige Öppet Brev till Sveriges Regering minister Gabriel Wikström och Sveriges riksdag 20170330

 

 

Pressmeddelandet läser du här

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/makt-och-myndighetskorruptionen-inom-vaard-sverige-nu-i-fraaga-om-vacciner-oeppet-brev-till-sveriges-regering-och-sveriges-riksdag-1886736