• Arkiv

 • Kalender

  april 2019
  m ti o to f l s
  « Mar    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
Gratis blogg från Bloggproffs.se
blogglista.se
Skapa din proffsiga hemsida med inbyggd blogg på N.nu      Se exempel på hemsidor i N.nu katalogen

2019-03-29 REGION VÄSTERNORRLAND SÄKERSTÄLLDE ATT STÄNGA TILLGÅNG TILL ULLA BITTNER JOURNALER UTAN STÖD I GÄLLANDE LAG OCH RÄTT

 

REGION VÄSTERNORRLAND SÄKERSTÄLLDE ATT STÄNGA TILLGÅNG TILL ULLA BITTNER JOURNALER, UTAN STÖD I GÄLLANDE LAG OCH RÄTT,  FÖR ANHÖRIGE OCH OMBUDET ULF BITTNER, SOM BESITTER OINSKRÄNKBAR GENERALFULLMAKT ATT FÖRETRÄDA ULLA BITTNER FULLT UT

 

CITERAR UR STÄLLNINGSTAGANDET/BESLUTET FRÅN MAKT- OCH MYNDIGHETSUTÖVARNA, CITAT

 

Skäl till nedstängning är att berörd invånare lider men av direktåtkomst till journal­information.

 

Verkställighet har enl ovan konfirmerats av regionjurist, verksamhetschef inom vården och chefläkare.  Notera att detta inte utgör ett hinder för att i sedvanlig ordning (t ex via kontakt med aktuell vårdverksamhet) begära utlämnande av allmän handling (patientjournal).

 

 Slut citat

 

DU LÄSER MERA, OCH LYSSNAR PÅ INSPELADE SAMTAL,

I SKRIVELSE OCH FINNER LÄNKARNA TILL  INSPELADE SAMTAL, SOM DU FINNER HÄR

REGION VÄSTERNORRLAND SÄKERSTÄLLDE ATT STÄNGA TILLGÅNG TILL ULLA BITTNER JOURNALER FÖR ANHÖRIGE OCH OMBUDET ULF BITTNER

2019-03-27 VEM HAR SÄKERSTÄLLT INOM VÅRDGUIDEN/REGION VÄSTERNORRLAND ATT SPÄRRA ÅTKOMSTEN TILL ULLA BITTNERS JOURNALER?

 

I flera dagar har det gått hur bra som helst att logga in och läsa Ulla Bittners journaler, läsare är den anhörige och i besittning av oinskränkbar generalombudsfullmakt Ulf Bittner, som företräder Ulla Bittner fullt ut oinskränkt utifrån svenska Avtals lag från 1915.

 

NOTERAS SÄRSKILT

Generalombudsfullmakten är upprättad emellan parterna Ulla Bittner och Ulf Bittner 2011, ingen inom Region Västernorrland(vårdtjänstegivaren) har i laga ordning bestridit denna generalombudsfullmakt, alltså i beslut med besvärshänvisning, således är legaliteten fullständigt accepterad av vårdtjänstegivaren Region Västernorrland.

 

Du återhör i inspelat samtalet vad som framförs till SUPPORTEN VÅRDGUIDEN

 

 

SVERIGE GRANSKAS

Inspelat samtal med supporten VÅRDGUIDEN 20190327

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-supporten-vardguiden-20190327

 

 

DU LÄSER OCH HÖR/LYSSNAR MERA OM BAKGRUNDEN TILL DENNA SPÄRRNING AV ÅTKOMSTEN TILL JOURNALERNA NÄMLIGEN OM HUR KVACKSALVARE TILLÅTS HÄRJA FRITT INOM REGIONSJUKHUSET I SUNDVALL, REGION VÄSTERNORRLAND

 

Region Västernorrland angående ……..

 

MYCKET BRÅDSKANDE MED PRIORITET Till alla folkvalda politiker i regionfullmäktige i Region Västernorrland 20190326

 

Heavy Metal Bulletin – Beskrivning av kronisk kvicksilverförgiftning

 

2019-03-26 Region Västernorrland; MYCKET SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET BEDRIVS INOM REGION VÄSTERNORRLAND

 

KVACKSALVARNA FORTSÄTTER VERKSAMHETEN PÅ SUNDSVALLS SJUKHUS

 

Idag inspelade och offentligt publicerade samtal med Regionsjukhuset i Sundvall

1:a samtalet denna morgon

SVERIGE GRANSKAS

Medicin avd. 2, Regionsjukhuset, Sundsvall, Region Västernorrland, och där sjuksköterskorna, LYSSNA MYCKET NOGSAMT på detta inspelade samtalet av denna dag 2019-03-26

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-medicin-avdelning-2-regionsjukhuset-i-sundsvall-20190326

 

2:a samtalet denna morgon

 SVERIGES GRANSKAS

Läkaren och verksamhetschefen Maria Strandberg,
Regionsjukhuset i Sundvall, Region Västernorrland, inspelat denna dag 2019-03-26, efter att inspelat samtal tidigare med sjuksköterskorna, LYSSNA MYCKET NOGSAMT på detta inspelade samtal

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-regionsjukhuset-i-sundsvall-verksamhetschef-maria-strandberg-20190326

 

Du läser ännu mer om detta FULLSTÄNDIGA VANSINNE, som tillåts av arbetsgivaren Region Västernorrland, alltså tillåts och uppenbart BESKYDDAS av de folkvalda politikerna i regionfullmäktige

MYCKET BRÅDSKANDE MED PRIORITET Till alla folkvalda politiker i regionfullmäktige i Region Västernorrland 20190326

 

Bilagan till skrivelse finner du här

Heavy Metal Bulletin – Beskrivning av kronisk kvicksilverförgiftning

 

ÄNNU MER ATT LYSSNA PÅ I SVERIGE GRANSKAS SERIEN FINNER DU HÄR

https://soundcloud.com/ulf-bittner

2019-03-19 Region Västernorrland; angående upplevt MÄNNISKOROV/KIDNAPPNING AV ULLA BITTNER

 

REGION VÄSTERNORRLAND utmärker sig igen och underlåter att LAG SKA FÖLJAS, alltså fullständigt RÄTTSOSÄKERHET som är i strid emot att MAKTUTÖVNINGEN SKA SKE UNDER LAGARNA

 

Detta fullständiga vansinne säkerställdes efter att inte SAMTYCKE till föreslagna behandlingar och vård medgavs till läkare anställd av den yttersta ansvarige arbetsgivaren Region Västernorrland, arbetsgivare ansvaret ägs av de folkvalda politikerna.

 

I den delen om samtycke eller inte samtycke gäller bl.a. Patientlag och däri 4 kap.

http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2014:821

 

Du läser mer i denna skrivelse till Region Västernorrland

 

Region Västernorrland angående ……..

2019-02-09 Bästa statsminister och socialminister i Sveriges Regering står ni bakom och beskyddar uppenbar SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET?

 

 

Du som läsare får del av skrivelsen till statsministern och socialministern i SVERIGES REGERING och de bilagor som bifogas denna skrivelse

 

Skrivelsen till SVERIGES REGERING och där statsministern och socialministern läser du här

20190209 Till Er alla Goda Svenska Medborgare

 

Bilagorna till ovanstående skrivelse läser du här

RÄTTSSÄKERHET OCH SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET INOM REGION VÄSTERNORRLAND Del 3

 

 Could a Root Canal Be the Cause of Your Chronic Health Problem_

 

Demokrati rättssäkerhet och myndighetsutövning av Görel Thurdin f

 

 

SVERIGES REGERING OCH UPPDRAG GRANSKNING HAR EMOTTAGIT SKRIVELSEN, VILKET DU KAN LÄSA HÄR

 

SVERIGES REGERING OCH UPPDRAG GRANSKNING HAR EMOTTAGIT SKRIVELSEN AV 20190209

2019-02-03 Del 2 ÖPPET BREV till Sveriges Regering statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren

Citerar lösryckta delar ur skrivelsen ÖPPET BREV DEL 2, citat;

 

 

ANVÄNDS SKATTEMEDEL PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA I DETTA PÅGÅENDE FOLKMORD AV SVENSKA MEDBORGARE?

 

3:e största DÖDSORSAKEN, efter hjärtsjukdom och cancer, är MEDICINER

 

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient per år och således tar livet av 35 patienter under sina 35 verksamma år”

 

Källa till ovan citerat

https://newsvoice.se/2019/01/recension-av-peter-gotzsches-bok-konsten-att-overleva-i-en-overmedicinerad-varld/

 

 

Alltså fakta är att 3:e största DÖDSORSAKEN är de SKOLMEDICINSKA LÄKARNA som UTAN PERSONLIGT ANSVAR skriver ut dessa skolmedicinska mediciner.

 

Prognosen, utifrån ovan citerat och delgivet är rena rama VANSINNET

 

Sverige har ca 40 000 skolmedicinska läkare, detta läkarskrå som dagligen DÖDAR och SKADAR svenska medborgare.

 

Alltså på 35 år säkerställer dessa sammantaget att döda 1 400 000 svenska människor, alltså utifrån vad du läst här ovan. Noteras särskilt att detta vansinne är säkerställt UTAN PERSONLIGT ANSVAR!

 

 

Du läser hela det ÖPPNA BREVET  till Sveriges Regering här

 

Öppet Brev Sveriges Regering statsministern och socialministern del 2 20190203

 

 

 

2019-02-01 ÖPPET BREV Till Sveriges Regering och däri tillskrivna statsministern och socialministern

 

 

ETT FOLKMORD PÅGÅR INOM SVERIGE/VÅRD SVERIGE OCH REGIONERNA(tidigare landsting)

 

SKOLMEDICINEN och dess LÄKARE är idag 3:e största DÖDSORSAKEN och detta beskyddas uppenbart av de folkvalda politikerna

 

3:e största DÖDSORSAKEN, efter hjärtsjukdom och cancer, är skolmedicinska MEDICINER, dessa sk mediciner skrivs ut helt legalt via receptblocket av de sk skolmedicinska läkarna.

 

POLITIKERNA ÄGER ARBETSGIVARE ANSVARET I SVERIGES ALLA REGIONER/VÅRD SVERIGE

 

Arbetsgivarna i alla Regioner(tidigare landsting) inom Vård Sverige, arbetsgivarna äger uppenbart ett arbetsgivare ansvar, beskyddar uppenbart detta vansinne.

 

Var har arbetsgivarna till de anställda skolmedicinska läkarna inom Vård Sverige stöd i gällande lag och rätt och de grundläggande mänskliga rättigheterna för att de anställda skolmedicinska läkarna ska på skattebetalarnas bekostnad DÖDA och SKADA svenska medborgare dagligen med skolmedicinska MEDICINER?

 

ÄR DETTA VANSINNE att använda skattemedel på ett effektivt sätt för SKATTEBETALARNA? Skattebetalarna som uppenbart är politikernas uppdragsgivare.

 

 

Vid flera tillfällen har alla landsting/regioner tillskrivits i fråga(en enkät) om var dessa i egenskap av arbetsgivare för alla deras anställda läkare finner stöd för att de anställda läkarna DÖDAR och SKADAR svenska medborgare dagligen i svensk lagstiftning och de grundläggande mänskliga rättigheterna.

 

Men dessa landsting/regioner i VÅRD SVERIGE undanhåller allmänheten svar på enkäten.

 

Alla bör fråga sig varför arbetsgivarna till LÄKARNA undanhåller allmänheten svar på enkäten? Varför beskyddas läkarna av politikerna?

 

POLITIKERNA OCH LÄKARNA I SVERIGE STÅR FÖRENADE OCH ENADE BAKOM FOLKMORDET PÅ SVENSKA MEDBORGARE MED HJÄLP AV SKOLMEDICINSKA MEDICINER

 

3:e största Dödsorsaken är således läkarna och politikerna

 

 

DETTA ÄR ETT NATIONELLT PROBLEM FÖR DE SVENSKA MEDBORGARNA

 

 Detta VANSINNE pågår systematiskt och generellt gentemot det svenska folket och de svenska medborgarna och därför tillskrives SVERIGES REGERING och där statsministern Stefan Löfven och  socialministern Lena Hallengren i ett ÖPPET BREV

 

Du läser det ÖPPNA BREVET här

 

ÖPPET BREV Till Sveriges Regering och däri tillskrivna statsministern och socialministern 20190201

 

BILAGORNA TILL DET ÖPPNA BREVET TILL SVERIGES REGERING FINNER DU här

 

Till Er alla Goda Svenska Medborgare 20190201

 

Läkemedel vanligast dödsorsaken 20180808

 

Demokrati rättssäkerhet och myndighetsutövning av Görel Thurdin

 

Legalitetsprincipen

 

EURS officiell OJ-C-2007-303-FULL-SV-TXT

 

 

Hjärnan är ingen dator – Stoppa ECT – Stoppa legitimerad tvångsmisshandel av våra barns hjärnor!

https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/01/30/hjarnan-ar-ingen-dator-stoppa-ect-stoppa-legitimerad-tvangsmisshandel-av-vara-barns-hjarnor/

 

 

2019-01-27 DÖDSSKOTTET FÖR SKOLMEDICINEN?

 

 

Idag får du del av och vetskap om förmodligen den viktigaste videon i världen.

 

FÖRMODLIGEN DEN VIKTIGASTE VIDEON OM HÄLSA I VÄRLDEN

Du ser videon och läser mera i pdf filen, som Sveriges Regering, Sveriges Riksdag och alla landsting/regioner fått del av denna dag

 

Till Er alla Goda Svenska Medborgar 20190127

2019-01-23 Intervju/samtal om CANCERFONDEN med Sven-Erik SVARA DOKTORN Nordin

 

Intervju/samtal del 1.1 om CANCERFONDEN med Sven Erik SVARA DOKTORN Nordin 20190123

 

Del 1 lyssnar Du på via denna länk

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-del-11-om-cancerfonden-med-sven-erik-svara-doktorn-nordin-20190123

 

Del 2 lyssnar Du på via denna länk

 https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-del-12-om-cancerfonden-med-sven-erik-svara-doktorn-nordin-20190123

Undertext till Intervjun/samtalet

Intervju/samtal del 1.1 om CANCERFONDEN med Sven Erik SVARA DOKTORN Nordin 20190123

Intervju/samtalet avbröts utan känd anledning, därav blir denna intervju i 2 delar, detta är då del 1 av datum 2019-01-23, del 2 finns i direkt anslutning till denna intervju i SVERIGE GRANSKAS serien

Artikeln av Sven Erik SVARA DOKTORN Nordin, som han delgett sina läsare, som intervjun/samtalet utgår från finner du här

Om Cancergalan – en katastrof

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6715191/posting/om-cancergalan-en-katastrof

Svara Doktorns MIN METOD att överleva CANCER/DÖDSDOM finner Du här

http://www.svaradoktorn.se/441550183

Intervjuare

Ulf Bittner

 

Ytterligare mera intervjuer/samtal i SVERIGE GRANSKAS serien

https://soundcloud.com/ulf-bittner

 

 

2019-01-21 SVERIGE GRANSKAS Region Västernorrland inspelat samtal med enhetschef Ann Holmström 20190121

 

INOM REGION VÄSTERNORRLAND SÄKERSTÄLLER INTE ARBETSGIVAREN ATT LAG ÅTFÖLJES AV DE ANSTÄLLDA

 

Vansinnet har pågått över mycket lång tid, alltså är något allvarligt fel när inte regionfullmäktige, regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden tillsammans via de folkvalda politikerna, som har MAKTEN ÖVER SKATTEMILJARDERNA och därtill äger arbetsgivare ansvaret, förmår att säkerställa ATT LAG ÅTFÖLJES av de anställda i den egna verksamheten inom Region Västernorrland

 

GRUNDLAGSBROTT PRESTERAS SÅLEDES SYSTEMATISKT OCH GENERELLT GENTEMOT ALLMÄNHETEN

Allmänheten/skattebetalarna som uppenbart är de folkvalda politikernas uppdragsgivare inser vansinnet sedan mycket lång tid tillbaka men politikerna har hittills beskyddat grundlagsbrotten inom landstinget/Region Västernorrland

 

Lyssna på dagens inspelade samtal med anställd inom Region

Västernorrland

 

SVERIGE GRANSKAS

Region Västernorrland inspelat samtal med enhetschef Ann Holmström 20190121

 https://soundcloud.com/ulf-bittner/region-vasternorrland-inspelat-samtal-med-enhetschef-ann-holmstrom-20190121