• Arkiv

 • Kalender

  december 2019
  m ti o to f l s
  « Nov    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
Gratis blogg från Bloggproffs.se
blogglista.se
Skapa din proffsiga hemsida med inbyggd blogg på N.nu      Se exempel på hemsidor i N.nu katalogen

2019-12-02 Varför underlåter Region Västernorrland att besvara NHF SWEDEN skrivelse av 2019-10-26 med dnr 19RS11070 ?

 

Skrivelsen från NHF SWEDEN finner du här

Regionstyrelsens ordförande 2019-10-28 från NHF SWEDEN f

 

Här ser du vilka som fått del av skrivelsen

Registrerat av registrator i Region Västernorrland med diarienummer 19RS11070 2019

2019-11-05 Varför och på vilka grunder i svensk gällande lag underlåter Regeringen/Socialdepartementet att likabehandla Remissvar inkommit den 27 oktober 2019 till Socialdepartementet från Komplementärmedicinska Riksförbundet, dvs. publicera detta på Socialdepartementets OFFICIELLA HEMSIDA

LÄS OM DET FULLSTÄNDIGA VANSINNET INOM SOCIALDEPARTEMENTET UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

SOCIALDEPARTEMENTET UTAN PERSONLIGT ANSVAR

2019-11-02 Region Västernorrland undanhåller rättigheter och säkerställer att inte LAG SKA FÖLJAS, detta har satts i system av de anställda och beskyddas av de folkvalda politikerna

 

 

 TILL MINNE AV ULLA BITTER ALLA HELGONS DAG 2019-11-02

 

Ulla Bittner avled 10 april 2019 kl. 19:47 bl.a. tack vare att Region Västernorrlands folkvalda politiker och anställda inte säkerställt ATT LAG SKA FÖLJAS.

 

Vård Sverige/Region Västernorrland säkerställde inte att den kroniskt kvicksilverförgiftade Ulla Bittner fick tillgång till bättre/effektivare vård, utredning och behandling enligt gällande EU-rättighet till bättre/effektivare vård, utredning och behandling hos vårdtjänstegivare inom EU:s enorma vårdtjänstemarknad.

 

Du läser mera om detta FULLSTÄNDIGA VANSINNET inom REGION VÄSTERNORRLAND/Vård Sverige i  pdf filen TILL MINNE AV ULLA BITTNER ALLA HELGONS DAG 20191102…

TILL MINNE AV ULLA BITTNER

 

 

Att lag ska följas har landstinget/Region Västernorrland påmints om väldigt många gånger, men fullständigt struntat i!

 

 

De bifogade pdf filerna som du kan läsa här nedan har såklart delgetts Region Västernorrland, dessa bevis om legalitet struntar högaktningsfullt de folkvalda politikerna och de anställda skolmedicinska läkarna i landstinget/Region Västernorrland;

 

Pdf filen Läkartidningen 2004…. Delger om fakta utifrån vad alla folkvalda och läkare ska känna till nämligen att LAG SKA FÖLJAS, men detta undanhålls/underlåts och förhindras av de folkvalda politikerna och de anställda skolmedicinska läkarna

Läkartidningnen 2004

 

Pdf filen Patientfrihet i Europa…., däri delger den spetsspecialist sak- kunnige professorn von Quitzow i EU-rätt om vad som gäller för/ inom Sverige/Vård Sverige, men detta undanhålls/underlåts och förhindras av de folkvalda politikerna och de anställda skolmedicinska läkarna

Patientfrihet i Europa

 

 

Skadar och DÖDAR VERKSAMHET inom  VÅRD SVERIGE/skolmedicinen är uppenbart normen och värdegrunden inom ”EN VÅRD I VÄRLDSKLASS”, som vissa mytomaner har offentligt uttalat, men var finns lagstödet för att anställda skolmedicinska läkare ska dagligen skada och bedriva DÖDAR VERKSAMHET inom skattefinansierar svensk HÄLSO- OCH SJUKVÅRD?

 

Och är detta fullständiga vansinne UTAN PERSONLIGT ANSVAR förenligt med de grundläggande mänskliga rättigheterna?

 

 

VARFÖR BESKYDDAR DE FOLKVALDA POLITIKERNA inom Sveriges Regering, Sveriges Riksdag och alla Vård Sveriges REGIONER att de anställda skolmedicinska läkarna kan bedriva SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET i skattefinansierad verksamhet?

 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KAN PRECIS VAD SOM HELST HÄNDA INOM MAKT- OCH MYNDIGHETSUTÖVNINGEN I SVERIGE, OCH DET HÄNDER DAGLIGEN DENNA SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET INOM SKOLMEDICINEN I SVERIGE!

 

Särskilt journalisterna inom SR/SVT bör och ska mycket nogsamt granska detta FULLSTÄNDIGA VANSINNE inom det SUPER KORRUPTA SVERIGE, för dessa journalister är fullt ut skattefinansierade från 2019-01-01

 

Läs mera i skrivelsen från NHF SWEDEN till alla VÅRD SVERIGES REGIONER och arbetsgivaren som äger arbetsgivare ansvaret över alla anställda skolmedicinska läkarna anställda inom Sveriges alla Regioner(fd landsting)

Regionstyrelsens ordförande 2019-10-28 från NHF SWEDEN f

 

 

2019-10-29 NHF SWEDEN skrivelse till hela Vård Sveriges alla Regioner, en skrivelse som slår ned som en BOMB I VÅRD SVERIGE!

 

Läs hela skrivelsen här

Regionstyrelsens ordförande 2019-10-28

 

 

 

2019-10-21 TVÅ MYCKET VIKTIGA INTERVJUER OM VANSINNET INOM DET SUPER KORRUPTA SVERIGE

 

 SVERIGE GRANSKAS

Intervju/samtal bl.a. om 5 G med miljöingenjör Solveig Silverin 20191020

Lyssna, lär och läs undertexten, många viktiga länkar, som vi utgår från i intervjun/samtalet.

Du finner länken till DEL 2 av intervju/samtalet i undertexten.

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-bla-5-g-med-miljoingenjor-solveig-silverin-20191020

 

 SVERIGE GRANSKAS

Intervju/samtal om KRONISK KVICKSILVERFÖRGIFTNING med Bo Modin och SVARA DOKTORN 20191014

Mycket viktig intervju/samtal om det FULLSTÄNDIGA VANSINNET inom det SUPER KORRUPTA SVERIGE UTAN PERSONLIGT ANSVAR

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-om-kronisk-kvicksilverforgiftning-med-bo-modin-och-svara-doktorn-20191014

 

 

 

2019-10-19 ”I Europa är hjärnan ett organ som kan förändras, i Sverige är hjärnan en själ med själsliga störningar”

 

 

 Utan personligt ansvar är alla de folkvalda politikerna i SVERIGE ett enormt HOT och HAT emot nationen Sveriges medborgare, precis vad som helst kan hända UTAN PERSONLIGT ANSVAR!

Alltså eftersom också tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner säkerställts detsamma i deras makt- och myndighetsutövning

MYCKET VIKTIG OCH BRA ARTIKEL AV MILJÖINGENJÖR SOLVEIG SILVERIN

 

 

I Europa är hjärnan ett organ som kan förändras, i Sverige är hjärnan en själ med själsliga störningar

 

LÄS HELA ARTIKELN

https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/10/19/i-europa-ar-hjarnan-ett-organ-som-kan-forandras-i-sverige-ar-hjarnan-en-sjal-med-psykiska-storningar/

 

 

Du kan också läsa artikeln som pdf fil här

I Europa är hjärnan ett organ som kan förändras, i Sverige är hjärnan en själ med själsliga störningar

 

 

2019-09-22 REGION VÄSTERNORRLAND Allvarlig brottsmisstanke….

 

REGION VÄSTERNORRLAND Allvarlig brottsmisstanke:

Ulla Bittner avlider 2019-04-10 kl. 19:47, det kan inte uteslutas och ställas bortom allt rimligt tvivel att folkvalda politiker och anställda är ansvariga för vållande till annans död/ delaktighet i Ulla Bittners död

 

Du läser skrivelsen av denna dag till de folkvalda politikerna i Region Västernorrland här

http://ge.tt/1Fbx9Fy2

 

 

2019-09-16 Varför gömmer sig de folkvalda politikerna och ytterst ansvarige regiondirektören Hans Viklund för verkligheten i Region Västernorrland?

 

 

Du läser mer i pdf filen här nedan

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 20190916

2019-09-14 Varför BESKYDDAR STATEN SVERIGES STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN OCH SVERIGES REGERING och de folkvalda politikerna folkrätts brott mot nationen Sveriges medborgare?

 

2019-09-14

ÖPPET BREV TILL STEFAN LÖFVEN OCH SVERIGES REGERING

Öppet brev till statsminister Stefan Löfven och Sveriges Regering som ska i laga ordning registreras av registrator i statsrådsberedningen, begär dagboksblad/diarieblad med vändande e-post

 

BÄSTA STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN OCH SVERIGES REGERING

 

Varför BESKYDDAR STATEN SVERIGES STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN OCH SVERIGES REGERING och de folkvalda politikerna folkrätts brott mot nationen Sveriges medborgare?

 

Vänligen läs mycket nogsamt den bifogade pdf filen TILL ER ALLA……20190913.

 

Notera särskilt att det är ett generellt problem som berör alla nationen Sveriges medborgare när den sk hälso- och sjukvårdsverksamheten inom Vård Sverige bedriva skadar och DÖDAR VERKSAMHET utan personligt ansvar gentemot nationen Sveriges medborgare.

 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR sitter du Stefan Löfven och dina ministrar, Sveriges Riksdags folkvalda och alla andra folkvalda politiker i nationen Sverige och uppenbart BESKYDDAR att folkrättsbrott kan år efter år säkerställas inom Vård Sverige(alla regioner, f.d. landsting) gentemot nationen Sveriges medborgare, ett erkänt sakförhållande som är som hugget i sten, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel.

 

Ni höga vederbörande har till och med påstått att detta folkrättsbrott, denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET är en VÅRD I VÄRLDS KLASS, vilket uppenbart är en enorm lögn gentemot nationen Sveriges medborgare!

 

FRÅGOR SOM ÄR AV MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE ÄVEN FÖR JOURNALISTERNA INOM SVT OCH SVERIGES RADIO ATT STÄLLA TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN OCH DENNES REGERING

 

Även undertecknad begär att få ett mycket skyndsamt svar på dessa frågor som är av mycket stort allmänt intresse, särskilt eftersom Region Västernorrlands folkvalda politiker gömmer sig för allmänheten och dessa frågor

 

1

Hur kan skadar och DÖDAR VERKSAMHET inom Vård Sverige vara en VÅRD I VÄRLDSKLASS?

 

2

Hur kan denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET vara förenligt med att skattemedel används på ett effektivt sätt för skattebetalarna?

 

3

Hur kan denna skadar och DÖDAR VERKSAMHET var förenligt med de grundläggande mänskliga rättigheterna?

 

4

Var i svensk lagstiftning finns stöd för att alla Regionerna i nationen Sverige ska bedriva skadar och DÖDAR VERKSAMHET inom den så kallade hälso- och sjukvårdens verksamhet?

 

5

Var i svensk grundlag finns stöd för att du statsminister Stefan Löfven och din regering inte ska ingripa med full kraft och högsta prioritet mot detta enorma folkrättsbrott mot nationen Sveriges medborgare?

 

6

Är det förenligt med det avtal som Sverige tecknat med EU vid inträdet i Europeiska Unionen att Region Västernorrland förhindrar den fria rörligheten för vårdkonsumenterna generellt och systematiskt och därmed förhindra EU-rättigheten till bättre/effektivare vård?

 

Notera särskilt att det är nationen Sveriges medborgare som är rättighetsbärare av EU-rättigheten och själva därmed avgör vad som är bättre/effektivare vård hos annan vårdtjänstegivare inom EU:s enorma vårdtjänstemarknad.

 

Det avgör således inte skolmedicinska anställda partiska skolmedicinska läkare inom t.ex. Region Västernorrland och därtill är det inte arbetsgivarens(de folkvalda politikerna) uppdrag att BESKYDDA sådan lagstridig verksamhet, som inte är förenlig med svensk grundlag Regeringsformen 12:10, 1:1, 1:2 och 1:9.

 

 Bästa statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering

 Om statsminister och dennes regering inte har för avsikt att besvara frågorna så kan nationen Sverige medborgare konstatera att Sveriges Regering BESKYDDAR härskande diktatoriska förhållanden som i DIKTATUREN inom Region Västernorrland och därmed kan konstateras att SVERIGE uppenbart är en DIKTATUR.

 

 Mycket skyndsam handläggning med prioritet är självklart i sådant mycket allvarligt ärende som detta, då det uppenbart handlar om nationen Sveriges medborgare, all makt utgår från folket, som såklart ska i en demokratisk rättsstat beskyddas mot skadar och DÖDAR VERKSAMHET finansierad via skattemedel!

 

Du läser det öppna brevet och bilagan i pdf filerna här nedan

ÖPPET BREV TILL STEFAN LÖFVEN OCH SVERIGES REGERING 20190914

Bilagan läser du här

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGAR 20190913

 

 

Pressmeddelandet läser du här

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/varfoer-beskyddar-staten-sveriges-statsminister-stefan-loefven-och-sveriges-regering-och-de-folkvalda-politikerna-folkraetts-brott-mot-nationen-punkt-punkt-punkt-2919554

 

 

2019-09-11 VARFÖR BESKYDDAS SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHETEN INOM VÅRD SVERIGE AV DE FOLKVALDA POLITIKERNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

 

Du läser mera i denna pdf fil

VARFÖR BESKYDDAS SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHETEN INOM VÅRD SVERIGE AV DE FOLKVALDA POLTIKERNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR