• Arkiv

Gratis blogg från Bloggproffs.se
blogglista.se
Skapa din proffsiga hemsida med inbyggd blogg på N.nu      Se exempel på hemsidor i N.nu katalogen

Corona bedrägeriet: I USA RESER SIG FOLK OCH POLIS MOT CORONA BEDRÄGERIET – CORONA BEDRÄGERI MAFFIAN – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

Hur kan det komma sig att amerikaner har mer civilkurage i kroppen och sinnet än vad svenskarna har?

 

Eller är det så att svenska nationen Sverige medborgare har ryggrad, civilkurage och modet att stå upp mot denna MEDICAL TYRANNY!

Alltså Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten som uppenbart är en politisk global agenda, så även då i Sverige, för  Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är faktum i verklighetens Sverige

 

Här får du se hur amerikaner gör i USA, citat

 

Curfew Breakers’ Protest – Patriots Rally against Newsom lockdown, Huntington Beach, California

https://www.youtube.com/watch?v=-2T975T3Rhg

 

 

CORONA BEDRÄGERI MAFFIAN HAR FÖRSATT SVERIGE I SKRÄCK OCH RÄDSLA : Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare –

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

CORONA BEDRÄGERI MAFFIAN HAR FÖRSATT SVERIGE I SKRÄCK OCH RÄDSLA 

 

För att förstå verkligheten som vi befinner oss i här och nu så behövs FAKTA.

Du får del av fakta med källor här nedan, och sprider det vidare i alla dina nätverk, för detta fullständiga vansinne kan STOPPAS av oss nationen Sveriges medborgare, om vi  TILLSAMMANS vill det, och tar fram civilkuraget och HJÄLPS ÅT!

 

 

FAKTA 1

 

 

PCR TEST TRUTH : ”It is also important to remember PCR was invented as a way to create copies of genetic material. Its was never intended to be a diagnostic tool.” 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/26/pcr-test-truth-it-is-also-important-to-remember-pcr-was-invented-as-a-way-to-create-copies-of-genetic-material-its-was-never-intended-to-be-a-diagnostic-tool-corona-bedragerietbrott-mot-man/

 

 

 

FAKTA 1 A

 

FIRST LAWSUIT FILED by DR. REINER FUELLMICH

 https://www.youtube.com/watch?v=YaXLdbO3JKk&fbclid=IwAR3zIi2i4IOP7m5pbBI2Yw86spJtpTGvL4BnTZQ1KLgjZszEO8hv7g5hHYE

 

 

FAKTA 2

 

CORONA  BEDRÄGERIET I SVERIGE ETT LIVSFARLIGT VIRUS SOM SPRITT SIG

 

Därför har flera delgivningar om meddelat ansvar gjorts, de senaste delgivningarna om meddelat ansvar är gjorda 2020-11-26 och delgivna professor Niklas Arnberg, Umeå Universitet, och dennes arbetsgivare, som äger arbetsgivare ansvaret, nämligen Umeå Universitet, du läser hela skrivelsen/delgivningen här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/26/umea-universitet-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-professor-niklas-arnberg-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-umea-universitet-agare-av-arbetsgivare-ansvaret-for-den-anstallde-professor-ni/

 

 

FAKTA 3

 

Citerar lösryckta delar ur lag, citat

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Brott mot mänskligheten

2 §  För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som

  1. dödar en person som ingår i gruppen,

  2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,

 

[S2]Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

 

 

Slut citat

 

Källa till ovan citerat

https://lagen.nu/2014:406

 

 

FAKTA 4

 

Lyssna på denna intervjun med stjärnadvokaten dr Reiner Fuellmich och ass professor Björn Hammarskjöld

 

 

SVERIGE GRANSKAS

Dr Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud part 2 2020 11 24

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2-2020-11-24

 

 

Kom särskilt ihåg detta mycket viktiga uttalat av dr Reiner Fuellmich, citat

 

Dr. Reiner Fuellmich kunde berätta mer om PCR-testet:

 

 

”Detta PCR-test är den enda grunden för, i Tyskland, men också över hela världen, att fastställa att vi har att göra med en pandemi. PCR-testerna kan inte och får inte användas för att avgöra om vi har att göra med en infektion.

De är inte godkända för diagnostiska ändamål, och de kan inte heller det.

De kan inte hitta någon infektion, de kan bara bestämma att ett specifikt fragment av en molekyl hittades i kroppen, men det kan vara vad som helst, det kan också vara rester, till exempel från processerna i kroppens eget immunsystems kamp mot förkylning och / eller eller något mer ofarligt.

Testerna kan också ha en positiv effekt på papaya och andra saker, som under tiden också har skrivits om i media.

Detta innebär att själva grunden, den faktiska grunden för att fastställa existensen av en pandemi, inte existerar alls
(uttalande av Dr. Fuellmich, här, 12: 52-13: 55).

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/

 

 

FAKTA 4 A

 

THE ONLY GOOD VACCIN IS A DEAD VACCIN

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/25/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2/

 

 

 

 

FAKTA 5

 

Videon där dr Reiner Fuellmich uttalat ovan citerat, se FAKTA 4,  uttalande finner du här

 

Dr. Reiner Fuellmich – Crimes against humanity

https://www.brighteon.com/d4631913-3268-4c90-b03b-d3818af1cdbc

 

Videon med svensk undertext finner du fortfarande här

https://www.youtube.com/watch?v=hfhCEwbRRsI

 

 

FAKTA 6

 

Världens befolkningar har börjat fatta att detta vansinnet Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten är ett enormt hot och hat emot mänskligheten

 

Manifestationer/demonstrationer har varit en del av vardagen över längre tid överallt i världen, men vansinnet fortsätter, för VACCIN AGENDAN som Bill Gates redogjorde för redan innan WHO DELGAV OM PANDEMIN, är MÅLET!

 

Sveriges Regering redogjorde för det nyligt, STOLT i SVT, alltså denne statsman Stefan Löfven och regering ingår uppenbart i CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare!

 

Dvs. VACCIN ÅT ALLA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Sveriges regering är 3 ggr delgivna om meddelat ansvar i CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare, av Ulf Bittner

 

Dessa delgivningar om meddelat ansvar är i laga ordning registrerade av registrator hos Socialdepartementet, du finner här dessa delgivningar om meddelat ansvar

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/11/SOCIADEPARTMENTET-REGISTRATOR-2020-11-26.pdf

 

SOCIADEPARTMENTET REGISTRATOR 2020 11 26

 

 

FAKTA 7

 

Vi nationen Sveriges medborgare har att inse att SVERIGES REGERING och riksdagen m.fl. medlöpare som t.ex. SVT/SR/TV4 och riksmedia alla är involverade och beskyddar Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

Sammanfattning utifrån fakta

Utifrån dessa sammantagna fakta har vi nationen Sveriges medborgare ett enormt ansvar att värna nationen Sveriges alla medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet.

Och vi har att återta demokratin till nationen Sveriges medborgare, till nationen Sveriges folk, annat finns inte på kartan just nu!

 

 

 

Sprid vidare till alla dina nätverk, Face Book, Twitter, bloggare, alternativ/internet media, för tillsammans kan vi värna demokrati till nationen Sveriges befolkning och medborgare.

 

 

 

 

THE ONLY GOOD VACCIN IS A DEAD VACCIN

 

 

OM VACCIN VANSINNET BÖR ALLA SE DETTA

 

 

Dr. Carrie Madej warns about coronavirus vaccines and transhumanism nanotechnology to alter your DNA

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/26/dr-carrie-madej-warns-about-coronavirus-vaccines-and-transhumanism-nanotechnology-to-alter-your-dna-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/

 

 

 

 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin : Intressant och viktig intervju! – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare – CORONABEDRÄGERI MAFFIAN HAR FÖRSATT SVERIGE I SKRÄCK OCH RÄDSLA

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin 26. nov, 2020, citat

 

Intressant och viktig intervju!

 

 

Många känner inte till att det förbereds en juridisk ”grupptalan”, där man i åtal företräder mängder av människor (miljoner!), som på olika sätt drabbats av det gigantiska bedrägeri som hänger samman med den s.k. ”Coronapandemi” som nu går över världen.

 

 

Ett antal framstående advokater under ledning av Dr Reiner Fuellmich har under en tid tagit del av vittnesmål från ett stort antal framstående, oberoende forskare och blivit helt övertygade om att de kan vinna mål mot både enskilda företag och kanske regeringar, som bidragit till den nu uppkomna situationen.

 

 

Det kan handla om mål som blir större och viktigare än de berömda Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget, då nazistiska ledare dömdes för ”Brott mot mänskligheten”.

 

 

Bland annat framkommer att det test som nu används för att konstatera aktuell smitta inte är konstruerat för att – och inte kan – diagnosticera infektion av något slag – samt att något så enkelt som rejäla tillskott av C-vitamin och vitamin D3 kan förhindra allvarliga följder av det aktuella viruset.

 

 

Den som vill lyssna till nämnde Dr Fuellmich – och den svenske experten på den typ av sjukdom det handlar om, Dr Björn Hammarskjöld – kan göra det via följande länk, där de intervjuas av Ulf Bittner:

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2-2020-11-24

 

 

Slut citat Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6978213/posting/intressant-och-viktig-intervju

 

 

 

CORONA BEDRÄGERIET I SVERIGE ETT LIVSFARLIGT VIRUS SOM SPRITT SIG : Sveriges Regering och deras medlöpare kommer inte undan verkligheten och sanningen! – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare – Del 7 & 8

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

CORONA  BEDRÄGERIET I SVERIGE ETT LIVSFARLIGT VIRUS SOM SPRITT SIG : 

Sveriges Regering och deras medlöpare kommer inte undan verkligheten och sanningen!

– Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare –  Del 7 & 8

 

 

Det är ett sanslöst fullständigt vansinne som pågår i Sverige, ett enormt missbruk av skattebetalarnas medel och hot emot nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

 

CORONABEDRÄGERI MAFFIAN HAR FÖRSATT SVERIGE I SKRÄCK OCH RÄDSLA OCH DÄRTILL UPPENBART BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Skattemedel används inte på ett effektivt sätt för skattebetalarna, Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är ett uppenbart faktum, och denna Coronabedrägeri  MAFFIA är uppenbart ett livsfarligt VIRUS som brett ut sig och spridit sig  över hela Sverige som en pandemi.

 

 

Du läser mera i del 7 & 8 här nedan, del 7 som pdf fil och del 8 i sin helhet

 http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/11/TILL-ER-ALLA-GODA-SVENSKA-MEDBORGARE-2020-11-251.pdf

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2020 11 25

 

 

Del 8 i sin helhet här nedan, citat

 

 

DELGIVNINGAR OM MEDDELAT ANSVAR I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN DENNA DAG

Professor Niklas Arnberg och dennes arbetsgivare Umeå Universitet, Umeå

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2020-11-26

 

 

Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, regeringen, riksdagen, socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret), Sveriges alla regioner(fd landsting), Umeå Universitet, SVT/SR och riksmedia, förhoppningsvis förstår ni alla att er främsta uppgift är att tjäna och betjäna nationen Sveriges medborgare/era uppdragsgivare

 

Sveriges Regering med flera har bedrägligt vilselett nationen Sveriges medborgare i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänsklighetens och nationen Sveriges medborgar

”It is also important to remember PCR was invented as a way to create copies of genetic material. Its was never intended to be a diagnostic tool.”

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin 26. nov, 2020, citat

Intressant och viktig intervju!

Många känner inte till att det förbereds en juridisk ”grupptalan”, där man i åtal företräder mängder av människor (miljoner!), som på olika sätt drabbats av det gigantiska bedrägeri som hänger samman med den s.k. ”Coronapandemi” som nu går över världen.

Ett antal framstående advokater under ledning av Dr Reiner Fuellmich har under en tid tagit del av vittnesmål från ett stort antal framstående, oberoende forskare och blivit helt övertygade om att de kan vinna mål mot både enskilda företag och kanske regeringar, som bidragit till den nu uppkomna situationen.

Det kan handla om mål som blir större och viktigare än de berömda Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget, då nazistiska ledare dömdes för ”Brott mot mänskligheten”.

Bland annat framkommer att det test som nu används för att konstatera aktuell smitta inte är konstruerat för att – och inte kan – diagnosticera infektion av något slag – samt att något så enkelt som rejäla tillskott av C-vitamin och vitamin D3 kan förhindra allvarliga följder av det aktuella viruset.

Den som vill lyssna till nämnde Dr Fuellmich – och den svenske experten på den typ av sjukdom det handlar om, Dr Björn Hammarskjöld – kan göra det via följande länk, där de intervjuas av Ulf Bittner:

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2-2020-11-24

Slut citat Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6978213/posting/intressant-och-viktig-intervju

 

Läs och begrunda, sprid vidare i alla dina nätverk

UMEÅ UNIVERSITET: Delgivning om meddelat ansvar till professor Niklas Arnberg & Delgivning om meddelat ansvar till Umeå Universitet, ägare av arbetsgivare ansvaret för den anställde professor Niklas Arnberg – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/26/umea-universitet-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-professor-niklas-arnberg-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-umea-universitet-agare-av-arbetsgivare-ansvaret-for-den-anstallde-professor-ni/

Läs och begrunda, sprid vidare i alla dina nätverk

Dr. Carrie Madej warns about coronavirus vaccines and transhumanism nanotechnology to alter your DNA – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/26/dr-carrie-madej-warns-about-coronavirus-vaccines-and-transhumanism-nanotechnology-to-alter-your-dna-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/

 

Mycket viktig information och upplysning som ”experterna” i SVT/SR/TV, riksmedia, Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering, Sveriges riksdag och alla Sveriges regioner(fd landsting) ska kunna, även om de väcks mitt i natten, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

PCR TEST TRUTH : ”It is also important to remember PCR was invented as a way to create copies of genetic material. Its was never intended to be a diagnostic tool.” – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN PERSONLIGT ANSVAR

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN, KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR, alla politikerna i Sverige UTAN PERSONLIGT ANSVAR!

DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN HAR BL.A. MAKTEN ÖVER SKATTEMILJARDERNA

ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER INGÅR I DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN UTAN PERSONLIGT ANSVAR

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN HAR SJÄLVA SÄKERSTÄLLT UTAN PERSONLIGT ANSVAR

SVERIGES SITTANDE REGERING KAN SÄKERSTÄLLA ATT UTAN PERSONLIGT ANSVAR FÖRSVINNER LIKA SNABBT SOM BLIXTEN, MEN GÖR DET INTE, TROTS ATT ALLA RIKSDAGS PARTIERNA HAR DEN UPPFATTNINGEN SOMMAREN 2018

 

Majoriteten av nationen Sveriges medborgare föds med fullständigt personligt ansvar och dör med fullständigt personligt ansvar, all makt utgår från nationen Sveriges medborgare/folket, ser och förstår DU VANSINNET och FÖRTRYCKET I VAD den samhällsfarligaste Klanen i Sverige står bakom

 

SVERIGES REGERING BÖR AVGÅ MED OMEDELBAR VERKAN

Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan instifta om att UTAN PERSONLIGT ANSVAR ska förpassas till soptippen.

Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan säkerställa att FÖRFATTNINGSDOMSTOL säkerställs.

VARFÖR BESKYDDAS DEPOPULATIONS AGENDAN OCH CORONA BEDRÄGERIET AV SVERIGES REGERING, RIKSDAGEN, SOCIALSTYRELSEN, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN(ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR), SVT/SR OCH RIKSMEDIA?

STÄLL DIG FRÅGAN OM VARFÖR SITTANDE REGERING I SVERIGE INTE SÄKERSTÄLLT ATT I SNABB LAGSTIFTNING,

SOM MED DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET, SÄKERSTÄLLT ATT UTAN PERSONLIGT ANSVAR UPPHÖR LIKA SNABBT SOM LAGSTIFTNINGEN OM DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET TILLKOM?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom särskilt ihåg

GLOBALISTERNA MOT MÄNSKLIGHETEN

AV MÄNNISKA PRODUCERAT DÖDLIGT BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR ORSAKEN TILL ATT WHO FÖRKLARADE CORONAVIRUS PANDEMI

Skolmedicinen EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET= folkrättsbrott mot mänskligheten och NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

DE SAMHÄLLSFARLIGAS KLAN, EN MAFFIA UTAN PERSONLIGT ANSVAR, ÄR ETT ENORMT HOT MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARES LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET

 

DET STÖRSTA HOTET MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN ÄR DE MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA I SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES ALLA REGIONER OCH

DERAS MEDLÖPARE TJÄNSTEMÄN/TJÄNSTEKVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER

Det krävs uppenbart ett ENORMT FOLKUPPROR FRÅN NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE MED FULLSTÄNDIGT PERSONLIGT ANSVAR FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

Syltryggarnas paradis

Enormt många svenska medborgare är uppenbart missnöjda i Sverige. Väldigt många har drabbats, bevisligen, och enormt många är såklart oroliga för sina nära och kära.

 

Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar demokrati, rättssäkerhet och de grundläggande mänskliga rättigheterna, för du kommer förmodligen inte få läsa eller höra om detta genom svensk main stream

media eller av någon inom Sveriges Regering eller Sveriges riksdag, vi utgår från det tills motsatsen är bevisad

 

Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa jag värnar framför allt annat.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://soundcloud.com/ulf-bittner

Sweden

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)  SKYPE nr voulf56

 

 Slut citat

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR TEST TRUTH : ”It is also important to remember PCR was invented as a way to create copies of genetic material. Its was never intended to be a diagnostic tool.” – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

Att Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är uppenbart den sanning och verklighet som är verklighetens sanning, sprid vidare i alla dina nätverk om sanningen, läs hela artikeln, citat

 

It is also important to remember PCR was invented as a way to create copies of genetic material. Its was never intended to be a diagnostic tool.

https://greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/

 

 

UMEÅ UNIVERSITET : Delgivning om meddelat ansvar till professor Niklas Arnberg & Delgivning om meddelat ansvar till Umeå Universitet, ägare av arbetsgivare ansvaret för den anställde professor Niklas Arnberg – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Du kan läsa i pdf filen om delgivning om delat ansvar

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/11/Delgivning-om-meddelat-ansvar-till-professor-Niklas-Arnberg-och-Ume%C3%A5-universitet-%C3%A4gare-av-arbetsgivare-ansvaret-2020-11-26-a.pdf

 

 

Delgivning om meddelat ansvar till professor Niklas Arnberg och Umeå universitet ägare av arbetsgivare ansvaret 2020 11 26 a

 

 

 

Följande har fått kopia för kännedom och åtgärd :

 

Sveriges Regering, socialminister Lena Hallengren

 Socialdepartementets registrator delgivningarna är registerade

 

 

Följande har fått kännedom delgivningen om meddelat ansvar

 

Advokat/ dr Reiner Fuellmich

 

 

WORLD DOCTORS ALLIANCE & WORLD FREEDOM ALLIANCE

 (DÅ I MAILET, SOM INTE PUBLICERAS HÄR, ENDAST SKRIVELSEN PUBLICERAS HÄR)

 

 

 

Du kan också läsa hela delgivningen om meddelat ansvar här nedan, citat

 

 

 

Delgivning om meddelat ansvar till professor Niklas Arnberg, Umeå Universitet, Umeå, utifrån allmänt känt över hela världen om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

Delgivning om meddelat ansvar till Umeå Universitet, ägare av arbetsgivare ansvaret för den anställde professor Niklas Arnberg

Sida 1 av 8

Umeå universitet

901 87 Umeå

 

Tel: 090-786 50 00

[email protected]

Niklas Arnberg

[email protected]

090-785 84 40

Verksam vid;

Professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi

Enhet: Avdelningen för virologi

6M, Universitetssjukhuset, Virologi

Umeå universitet, 901 85 Umeå

Anknuten som professor till Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS)

Virologi, By 6F, NUS, Klinisk mikrobiologiKlinisk mikrobiologi, 90187 Umeå

 

Denna delgivning om meddelat ansvar ska i laga ordning registreras av registrator, begär registerutdrag/dagboksblad med i laga ordning registrering/ärende nr och specificering av skrivelsens innebörd, och fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av delgivningen om meddelat ansvar av professor Niklas Arnberg

 

Begär därtill fullständiga kontakt uppgifter till den/dom som äger arbetsgivare ansvaret över den anställde professor Niklas Arnbergs anställning vid Umeå Universitet.

 

Sekretess prövning; ingen sekretes då ärendet är av mycket stort allmänt intresse för alla nationen Sveriges medborgare och dessutom av mycket stort internationellt intresse

 

2020-11-26

It is also important to remember PCR was invented as a way to create copies of genetic material. Its was never intended to be a diagnostic tool.

https://greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/

Bästa Umeå universitet och professor Niklas Arnberg, som i egenskap av den starkare parten/påstående parten äger bevisbördan att bevisa bortom allt rimligt tvivel vad som påståtts offentligt av professor Niklas Arnberg i dennes tjänsteutövning vid Umeå Universitet, är sanningen och verkligheten om PCR test.

 

Dvs. grunden till av WHO påstådd pandemi och därtill vad professor Niklas Arnberg delgett offentligt publicerat  inspelat samtal.

 

 

Bevis

Det publicerade inspelade samtalet med professor Niklas Arnberg av 2020-11-10 där den anställde delger om dennes uppfattning om PCR testet.

 

SVERIGE GRANSKAS

Professor Niklas Arnberg har helt annan uppfattning om PCR testet än dr Reiner Fuellmich 20201110

https://soundcloud.com/ulf-bittner/professor-niklas-arnberg-har-helt-annan-uppfattning-om-pcr-testet-an-dr-reiner-fuellmich-20201110

 

Fakta 1 av 2020-11-26

Nyligen delgett World Wide om PCR testet av dr Reiner Fuellmich(advokat) uttalat, publicerat på dr Reiner Fuellmich Youtube kanal av 2020-11-25

Lockdowns, masks & vaccines Ben Swann’s Covid podcast

https://www.youtube.com/watch?v=MjrY-I7v–Q

 

Fakta 2 av 2020-11-24

SVERIGE GRANSKAS

Dr Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud part 2 2020 11

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2-2020-11-24

 

Begär att Umeå universitet, ägare av arbetsgivare ansvaret, mycket nogsamt ser denna videos/bevisen om olika uppfattningar, dels den anställde professor Niklas Arnberg av 2020-11-10 och dennes uppfattning ställd emot fakta som delges om av dr Reiner Fuellmich i fakta 1-2

 

Känt av Umeå universitet som delgetts till professor Niklas Arnberg 2020-11-10, se ovan angivet och delges under rubriken Bevis

Uppläst för den anställde professor Niklas Arnberg, och bemött av den samma i inspelade samtalet, lyssna mycket nogsamt på vad den anställde professor Niklas Arnberg påstår offentligt i det inspelade samtalet av 2020-11-10, och därtill publicerat i undertexten till det publicerade inspelade samtalet

 

Citat

Dr. Reiner Fuellmich kunde berätta mer om PCR-testet:

 

Detta PCR-test är den enda grunden för, i Tyskland, men också över hela världen, att fastställa att vi har att göra med en pandemi.

PCR-testerna kan inte och får inte användas för att avgöra om vi har att göra med en infektion.

De är inte godkända för diagnostiska ändamål, och de kan inte heller det. De kan inte hitta någon infektion, de kan bara bestämma att ett specifikt fragment av en molekyl hittades i kroppen, men det kan vara vad som helst, det kan också vara rester, till exempel från processerna i kroppens eget immunsystems kamp mot förkylning och / eller eller något mer ofarligt. Testerna kan också ha en positiv effekt på papaya och andra saker, som under tiden också har skrivits om i media.

 

Detta innebär att själva grunden, den faktiska grunden för att fastställa existensen av en pandemi, inte existerar alls

(uttalande av Dr. Fuellmich, här, 12: 52-13: 55).

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/

Det citerade återfinns uttalat i video av dr Reiner Fuellmich här

https://www.youtube.com/watch?v=hfhCEwbRRsI

och här

https://www.brighteon.com/5aa03fd2-9653-4fe1-bcf5-0f373ec0bf7b

Ytterligare mera Fakta 3 återfinns här

https://childrenshealthdefense.org/defender/health-expert-outraged-government-response-covid/

 

Citerar lösryckta delar ur ovan artikel, från angiven Fakta 3 länken, citat

 

Dr. Roger Hodkinson, MA, MB, FRCPC, FCAP, CEO and medical director of Western Medical Assessments, spoke at the Edmonton City Council Community and Public Services Committee meeting on Nov. 13……

 

Here’s the transcript of Hodkinson’s testimony:

This is Dr. Hodkinson, I just wanted to let you know I’m standing by.

OK, well we would love to hear from you, the floor is yours.

Thank you very much. I do appreciate the opportunity to address you on this very important matter. What I’m going to say is lay language, and blunt. It is counter-narrative, and so you don’t immediately think I’m a quack, I’m going to briefly outline my credentials so that you can understand where I’m coming from in terms of knowledge base in all of this.

I’m a medical specialist in pathology which includes virology. I trained at Cambridge University in the UK. I’m the ex-president of the pathology section of the Medical Association. I was previously an assistant professor in the Faculty of Medicine doing a lot of teaching.

I was the chairman of the Royal College of Physicians of Canada Examination Committee and Pathology in Ottawa, but more to the point I’m currently the chairman of a biotechnology company in North Carolina selling the COVID-19 test.

And [inaudible] you might say I know a little bit about all of this. The bottom line is simply this: There is utterly unfounded public hysteria driven by the media and politicians. It’s outrageous.

This is the greatest hoax ever perpetrated on an unsuspecting public. There is absolutely nothing that can be done to contain this virus. Other than protecting older, more vulnerable people.

It should be thought of as nothing more than a bad flu season. This is not Ebola. It’s not SARS. It’s politics playing medicine and that’s a very dangerous game.

There is no action of any kind needed other than what happened last year when we felt unwell. We stayed home, we took chicken noodle soup, we didn’t visit granny and we decided when we would return to work. We didn’t need anyone to tell us.

Masks are utterly useless. There is no evidence base for their effectiveness whatsoever. Paper masks and fabric masks are simply virtue-signaling. They’re not even worn effectively most of the time. It’s utterly ridiculous.

Seeing these unfortunate, uneducated people — I’m not saying that in a pejorative sense — seeing these people walking around like lemmings, obeying without any knowledge base, to put the mask on their face.

Social distancing is also useless because COVID is spread by aerosols which travel 30 meters or so before landing. Enclosures have had such terrible unintended consequences. Everywhere should be opened tomorrow as well as was stated in the Great Barrington Declaration that I circulated prior to this meeting.

And a word on testing:

I do want to emphasize that I’m in the business of testing for COVID. I do want to emphasize that positive test results do not, underlined in neon, mean a clinical infection. It’s simply driving public hysteria and all testing should stop.

Unless you’re presenting to the hospital with some respiratory problem.

All that should be done is to protect the vulnerable and to give them all in the nursing homes that are under your control, give them all 3,000 to 5,000 international units of vitamin D every day which has been shown to radically reduce the likelihood of Infection.

And I would remind you all that using the province’s own statistics, the risk of death under 65 in this province is one in 300,000. One in 300,000. You’ve got to get a grip on this.

The scale of the response that you are undertaking with no evidence for it is utterly ridiculous given the consequences of acting in a way that you’re proposing. All kinds of suicides, business closures, funerals, weddings etc. It’s simply outrageous! It’s just another bad flu and you’ve got to get your minds around that.

Let people make their own decisions. You should be totally out of the business of medicine. You’re being led down the garden path by the chief medical officer of health for this province. I am absolutely outraged that this has reached this level. It should all stop tomorrow.

Thank you very much.

Slut citat

 

”Dr Roger Hodkinson, MA, MB, FRCPC, FCAP

Dr Hodkinson är VD för Western Medical Assessments och har varit företagets medicinska chef i över 20 år. Han tog sin allmänna medicinska examen från Cambridge University i Storbritannien och blev sedan en Royal College-certifierad patolog i Kanada (FRCPC) efter ett uppehållstillstånd i Vancouver, BC.

Innan hans förbindelse med Western Medical hade Dr Hodkinson en lång och varierad karriär som gav honom värdefull inblick i många medicinska områden som nu gynnar företagets kunder:

Allmänläkare i Storbritannien och Kanada

Personalpatolog vid Misericordia Hospital, Edmonton, Alberta

Patolog vid Läkarundersökningskontoret i Edmonton som bestämmer dödsorsaken

Biträdande professor vid fakulteten för medicin vid University of Alberta

Ordförande för Alberta Society of Laboratory Physicians

Ordförande för en Royal College of Physicians and Surgeons Committee i Ottawa

VD för ett stort privat medicinskt laboratorium i Edmonton, Alberta”

Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039

 

Ytterligare mer Fakta 4 finns här

Portuguese Court Rules PCR Tests As Unreliable & Unlawful To Quarantine People

https://greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/

 

Citerar lösryckta delar ur artikeln via länken ovan, citat

It is also important to remember PCR was invented as a way to create copies of genetic material. Its was never intended to be a diagnostic tool.

The standard coronavirus tests are throwing up a huge number of positive cases daily. These tests are done based on faulty WHO protocols which are designed to include false positives cases as well.

This fact about false positives of PCR Tests was first noted in public by Dr. Beda M. Stadler, a Swiss biologist, emeritus professor, and former director of the Institute of Immunology at the University of Bern.

So if we do a PCR corona test on an immune person, it is not a virus that is detected, but a small shattered part of the viral genome. The test comes back positive for as long as there are tiny shattered parts of the virus left. Correct: Even if the infectious viruses are long dead, a corona test can come back positive, because the PCR method multiplies even a tiny fraction of the viral genetic material enough [to be detected].

Earlier, the WHO’s testing protocol was even questioned by Finland’s national health authority.

WHO had called on countries to test as many patients as possible for coronavirus.

Finland ran out of testing capacity and began limiting coronavirus tests to the most vulnerable groups and healthcare personnel only. Finland’s national health authority said that testing people with mild symptoms would be a waste of healthcare resources.

In a startling disclosure, Finland’s head of health security, Mika Salminen dismissed WHO advisory saying the WHO doesn’t understand pandemics and that their Coronavirus testing protocol is illogical and doesn’t work.

So, if the WHO’s testing protocols are indeed based on the most reliable, accurate and well sourced technologies and research methodologies available worldwide, shouldn’t they have known about its negligible effectiveness and its impact in causing panic and chaos?

Indeed the WHO knows it doesn’t work and moreover this is not the first time such criticisms have been voiced.

In the past in 2010, the WHO was caught faking a pandemic and was forced to admit that its methodology of measuring the virality or the spread of the disease, instead of its severity was incorrect.

Slut citat

 

 

Delgivning om meddelat ansvar till Umeå Universitet, ägare av arbetsgivare ansvaret för den anställde professor Niklas Arnberg

Umeå Universitet, ägare av arbetsgivare ansvaret för den anställde professor Niklas Arnberg, delgives härmed delgivning om meddelat ansvar utifrån Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Begär mycket skyndsam återkoppling från Umeå universitet, arbetsgivare ansvarets ägare, och av den anställde professor Niklas Arnberg utifrån delgivning om meddelat ansvar i sakfråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, då det uppenbart är bevisat vilken uppfattning den anställde professor Niklas Arnberg har och delgett/uttalat offentligt.

Begär mycket skyndsamt därtill återkoppling om Umeå universitet, ägare av arbetsgivare ansvaret, har densamma uppfattning som uttalats offentligt av den anställde professor Niklas Arnberg

Denna kommunicering kommer med omedelbar verkan publiceras offentligt och därtill delges stora delar av Sverige via massutskick, som också Umeå universitet får del av sedan längre tid. Era svar kommer också delges offentligt via samma förfaringssätt.

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://soundcloud.com/ulf-bittner

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)  SKYPE nr voulf56

 

Slut citat

 

 

 

Dr. Carrie Madej warns about coronavirus vaccines and transhumanism nanotechnology to alter your DNA – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

Måste ses video om VACCIN VANSINNET , Mike Adams intervjuar Dr. Carrie Madej, ,mycket viktig information och upplysning som alla nationen Sveriges medborgare

 

Sprid vidare i alla dina nätverk och kom ihåg följande

 

THE ONLY GOOD VACCIN IS A DEAD VACCIN

 

Läs mera i den delen

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/25/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2/

 

 

 

Dr. Carrie Madej warns about coronavirus vaccines and transhumanism nanotechnology to alter your DNA

https://www.brighteon.com/f6465304-2a0f-4e7d-a5ee-f5e4eebc0c4b

 

 

 

Lyssna också på denna intervju

SVERIGE GRANSKAS

Dr Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud part 2 2020 11 24

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2-2020-11-24

 

 

 

PROFESSOR DOLORES CAHILL : Livestream with Prof Dolores Cahill – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare – MÅSTE SES OCH SPRIDAS

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

Fakta om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare delges av professor Dolores Cahill, MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE, citat

 

 

Livestream with Prof Dolores Cahill

https://www.youtube.com/watch?v=UoOor_uEQTs

 

 

 

Lyssna också på dr Reiner Fuellmich

 

 

Dr Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud part 2

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/25/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2/

 

 

 

 

Dr Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud part 2

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

THE ONLY GOOD VACCIN IS A DEAD VACCIN

 

Lyssna på den spetsspecialist sakkunnige ass professor Björn Hammarskjöld, Björn Hammarskjöld delger och uttalar ovan rubricerat i intervjun med dr Reiner Fuellmich 2020-11-24.

Rubricerat citerat av Björn är kommet direkt ur munnen från professor i virologi Sven Gard, Karolinska Institutet,, enligt Björn Hammarskjöld, som har ett enormt minne!

 

Lyssna på vad stjärnadvokaten dr Reiner Fuellmich delger om vaccin i denna intervju.

Notera särskilt att det är allvar nu för nationen Sveriges medborgare. Lyssna och läs undertexten och sprid vidare i alla dina nätverk

 

 

SVERIGE GRANSKAS

Dr Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud part 2 2020 11 24

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2-2020-11-24

 

 

 

 

THE ONLY GOOD VACCIN IS A DEAD VACCIN

 

THE ONLY GOOD VACCIN IS A DEAD VACCIN : Sveriges Regering och deras medlöpare kommer inte undan verkligheten och sanningen! – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare – Del 7

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

THE ONLY GOOD VACCIN IS A DEAD VACCIN

 

Sveriges Regering med flera har bedrägligt vilselett nationen Sveriges medborgare i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänsklighetens och nationen Sveriges medborgare

 

 

Delgivning om meddelat ansvar till Socialministern Lena Hallengren, Sveriges regering och alla folkvalda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag m.fl. medlöpare 2020 11 24 – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/25/delgivning-om-meddelat-ansvar-till-socialministern-lena-hallengren-sveriges-regering-och-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-i-sveriges-riksdag-m-fl-medlopare-2020-11-24-corona-bedragerietbrott-mo/

 

THE ONLY GOOD VACCIN IS A DEAD VACCIN

 

 

Lyssna på den spetsspecialist sakkunnige ass professor Björn Hammarskjöld, Björn Hammarskjöld delger och uttalar ovan rubricerat i intervjun med dr Reiner Fuellmich 2020-11-24.

Rubricerat citerat av Björn är kommet direkt ur munnen från professor i virologi Sven Gard, Karolinska Institutet,, enligt Björn Hammarskjöld, som har ett enormt minne!

 

 

Lyssna på vad stjärnadvokaten dr Reiner Fuellmich delger om vaccin i denna intervju.

 

 

Notera särskilt att det är allvar nu för nationen Sveriges medborgare. Lyssna och läs undertexten och sprid vidare i alla dina nätverk

 

 

SVERIGE GRANSKAS Dr Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud part 2 2020 11 24

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2-2020-11-24

 

 

 

Läs ännu mera om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/11/TILL-ER-ALLA-GODA-SVENSKA-MEDBORGARE-2020-11-25.pdf

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2020 11 25