• Arkiv

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 17 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 256

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 17

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 256

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

FAKTA; ”VACCINERNA” SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN

Jennifer Melin:
Från frisk och kry till rullstolsbunden på 10 dagar.
Här berättar hon själv om händelsen och hur hon har blivit behandlad av Region Västernorrland och Sundsvalls Tidning (Bonnier-media)

http://medborgarinitiativet.nu/

 

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Spike-proteinvacciner är biologiska vapen riktade mot mänskliga barn.

 

2 993 400 dödsfall till följd av Covid ”vaccinerna” inom EU, utifrån mindre än 1 % är inrapporterat

 

280 490 000 skador till följd av Covid ”vaccinerna” inom EU, utifrån mindre än 1 % är inrapporterat

 

Ovedersägliga bevis för att COVID-vaccinerna är de mest dödliga vaccinerna i mänsklighetens historia

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

Publicerat 2021-11-16 maskinöversättning, citat

Spike-proteinvacciner är biologiska vapen riktade mot mänskliga barn.

Covid-vacciner innehåller instruktioner för kroppen att tillverka nanopartiklar av spikeprotein . Dessa giftiga nanopartiklar attackerar kroppen från insidan och skadar till och med DNA-reparationsmekanismen som finns i kärnorna i mänskliga celler. Följaktligen är covid-vacciner ett biologiskt vapen som används för att förstöra människoliv.

 

När de injiceras i barn med tillstånd från sina föräldrar, offrar dessa föräldrar sina barn och dömer dem till döden.

 

Massvaccinationen av barn med spike proteininjektioner har ingen som helst vetenskaplig eller medicinsk motivering och verkar konstruerad för att berika Big Pharma samtidigt som man massmördar unga människor.

https://www.afinalwarning.com/571772.html

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 256

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket, ingen kan göra allt men alla kan göra något

 

 

Frågan är om SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER ska rannsakas inför domstol och där dömas till lagens strängaste straff utifrån delaktighet i Brott Mot Mänskligheten och Folkmord, finns det någon annan viktigare fråga än denna?

 

DU förstår frågan ännu bättre efter att läst hela dagens massutskick, om du inte förstår då är DU förmodligen inte läskunnig, eller hur?

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

 

 

FAKTA & BEVIS; STOPPA OMEDELBART ”VACCINERNA”

 

Bradford Hill-kriterierna är uppfyllda – COVID-sprutor orsakar dödsfall

 

”En ny kostnads-nyttoanalys i bästa fall visade mycket konservativt att det finns fem gånger så många dödsfall som kan tillskrivas varje ”vaccination” jämfört med de som kan tillskrivas COVID-19 i den mest utsatta befolkningsgruppen 65+.

 

Hos yngre personer och barn kommer risken förknippad med COVID-sprutan, jämfört med risken för COVID-19, att vara ännu större.

 

 

Publicerat 2021-11-17

 

Enligt en analys från september 2021, som bygger på konservativa, bästa möjliga scenarier, har COVID-skotten dödat fem gånger fler äldre (65+) än infektionen.

 

Hos yngre personer och barn kommer risken förknippad med COVID-sprutan, jämfört med risken för COVID-19, att vara ännu större.

 

Uppgifter visar att högre vaccinationsfrekvens inte leder till lägre antal fall av COVID-19.

 

COVID-sprutor är ett episkt misslyckande. USA:s Centers for Disease Control and Prevention rapporterar att de har mer än 30 000 spontana rapporter om antingen sjukhusinläggningar och/eller dödsfall bland de fullt vaccinerade; uppgifter från Centers for Medicare & Medicaid Services visar att 300 000 vaccinerade CMS-mottagare har lagts in på sjukhus med genombrottsinfektioner; 60 % av de äldre över 65 år som lagts in på sjukhus på grund av COVID-19 har vaccinerats.

 

 

50 % av de rapporterade dödsfallen efter COVID-19-”vaccination” inträffar inom 24 timmar, 80 % inträffar inom den första veckan. Enligt en rapport har 86 % av dödsfallen ingen annan förklaring än att det rör sig om en biverkning av vaccinet. I en skandinavisk studie konstaterades att cirka 40 % av dödsfallen efter Jab bland äldre på äldreboenden är direkt orsakade av injektionen.

 

 

Den 26 oktober 2021 publicerade Global Research en intervju med dr Peter McCullough, där han granskar och förklarar resultaten av en studie från september 2021 som publicerades i tidskriften Toxicology Reports, där det står:1

 

”En ny kostnads-nyttoanalys i bästa fall visade mycket konservativt att det finns fem gånger så många dödsfall som kan tillskrivas varje vaccination jämfört med de som kan tillskrivas COVID-19 i den mest utsatta befolkningsgruppen 65+.

 

Risken för dödsfall till följd av COVID-19 minskar drastiskt när åldern sjunker, och de långsiktiga effekterna av vaccinationerna på lägre åldersgrupper kommer att öka deras risk-nyttaförhållande, kanske avsevärt.”

 

McCullough har oklanderliga akademiska meriter. Han är internist, kardiolog, epidemiolog och professor i medicin vid Texas A&M College of Medicine i Dallas. Han har också en magisterexamen i folkhälsa och är känd för att vara en av de fem mest publicerade medicinska forskarna i USA, förutom att han är redaktör för två medicinska tidskrifter.

 

 

Bradford Hill-kriterierna är uppfyllda – COVID-sprutor orsakar dödsfall

 

McCullough fortsätter med att förklara Bradford Hill-kriteriet för orsakssamband, som är ett av de sätt på vilka vi faktiskt kan fastställa att skotten verkligen dödar människor. Vi har inte att göra med tillfälligheter.

 

”Den första frågan vi skulle ställa är: ”Har vaccinet en verkningsmekanism, en biologisk verkningsmekanism, som faktiskt kan döda en människa?”. Och svaret är ja! eftersom vaccinerna alla använder sig av genetiska mekanismer för att lura kroppen att göra virusets dödliga spikprotein.

 

Det är mycket tänkbart att vissa människor får i sig för mycket budbärar-RNA och att de producerar ett dödligt spikprotein i känsliga organ som hjärnan, hjärtat eller någon annanstans. Spikeproteinet skadar blodkärl, skadar organ och orsakar blodproppar. Så det ligger väl inom verkningsmekanismen att vaccinet kan vara dödligt.

 

Någon kan få en dödlig blodpropp. De kan få dödlig hjärtmuskelinflammation. FDA har officiella varningar om myokardit. De har varningar för blodproppar. De har varningar om ett dödligt neurologiskt tillstånd som kallas Guillain-Barré syndrom. Så FDA:s varningar, verkningsmekanismen, säger tydligt att det är möjligt.

 

 

Det andra kriteriet är: Är det en stor effekt? Och svaret är ja!

Detta är inte en subtil sak. Det handlar inte om 151 jämfört med 149 dödsfall. Det handlar om 15 000 dödsfall. Så det är en mycket stor effektstorlek, en stor effekt.

 

 

Det tredje [kriteriet] är: ”Är det internt konsekvent?”. Ser du andra saker som potentiellt kan vara dödliga i VAERS? Ja!

Vi ser hjärtattacker. Vi ser slaganfall. Vi ser myokardit. Vi ser blodproppar, och vad som helst. Så det är internt konsekvent.

 

”Är det externt konsekvent? Det är nästa kriterium. Om man tittar på MHRA, systemet med gula kortet i England, har man funnit exakt samma sak. I EudraVigilance-systemet i [Europa] har man funnit exakt samma sak.

 

Så vi har faktiskt uppfyllt alla Bradford Hill-kriterierna. Jag kan säga er med en gång att COVID-19-vaccinet, ur ett epidemiologiskt perspektiv, orsakar dessa dödsfall eller en stor del av dem.”

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Källa till ovan maskinöversatt och citerat

https://www.globalresearch.ca/covid-jab-far-more-dangerous-than-advertised/5761826

 

 

 

Varför undanhåller SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter nationen Sveriges medborgare/invånare och barn fakta och bevis om att THE VACCINE IS MORE DANGEROUS THAN COVID-19?

 

Varför företräder inte SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter nationen Sveriges medborgare/invånare och barns intresse i att STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter skolmedicinens yrkes skadar och yrkes DÖDAR VERKSAMHET med ”vaccinerna”, som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA”?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter skolmedicinens anställda läkare och sjuksköterskors skadar yrkesverksamhet och DÖDAR YRKES VERKSAMHET med de sk ”vaccinerna”?

 

Vilket lagstöd har SVERIGES ALLA RIKSDAGS LEDAMÖTER för att beskydda den skadar och dödar verksamhet som BEVISLIGEN den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och därmed skolmedicinen bedriver globalt och nationellt i Sverige mot mänskligheten?

 

 

Varför undanhåller SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/SWEBB TV, alla skattefinansierade (mer eller mindre), och fria alternativa internetmedia de fakta och bevis som bevisligen är FAKTA & BEVIS för att ”vaccinerna” med omedelbar verkan ska STOPPAS?

 

 

 

 

”VACCINERNA” ÄR BEVISLIGEN UTIFRÅN FAKTA FARLIGARE ÄN COVID-19

https://www.globalresearch.ca/video-the-vaccine-is-more-dangerous-than-covid-19-dr-peter-mccullough/5759522

 

 

 

KNAPPTRYCKARNA I SVERIGES RIKSDAG ÄR DELGIVNA OM DELAKTIGHET & MEDDELAT ANSVAR I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN/FOLKMORD mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, men STOPPAR INTE ”VACCINERNA”!

 

VARFÖR BESKYDDAR KNAPPTRYCKARNA I SVERIGES RIKSDAG DENNA ”VACCIN” DÖDAR VERKSAMHET?

 

 

 

 

Detta fynd kan bara beskrivas som en sann ”skräck” i dess implikationer.

 

Fantastisk ny forskning publicerad i Viruses , en del av SARS-CoV-2 Host Cell Interactions-utgåvan av MDPI(Open Access Journals) avslöjar att vaccinspiksproteiner tränger in i cellkärnor och orsakar förödelse på cellernas DNA-reparationsmekanism, vilket undertrycker DNA-reparation med så mycket som 90 %.

 

Forskningsuppsatsen har titeln ”SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro” och är författad av Hui Jiang och Ya-Fang Mei, vid Institutionen för molekylär biovetenskap, The Wenner– Gren Institutet, Stockholms universitet, SE-10691 Stockholm, Sverige, respektive Institutionen för klinisk mikrobiologi, Virologi, Umeå universitet, SE-90185 Umeå, Sverige. 

 

LÄS MER OCH LYSSNA PÅ PODDEN, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/567688.html

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

Bevisbördan åvilar varje enskild riksdagsledamot att bevisa sakligt, opartiskt och objektivt varför skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare generellt och systematiskt är

-       att använda skattemedel på ett effektivt sätt för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Dessutom äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan att bevisa

-       att skolmedicinen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustri och de 21 självstyrande Regionerna (fd landsting), deras anställda läkare och sjuksköterskor har stöd i svensk lagstiftning för

-       att bedriva yrkes skadar och yrkesdödar verksamhet som i en kriminell yrkes DÖDAR MAFFIA

 

Därtill äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan

-       att bevisa att den enskilde riksdagsledamoten har lagligt stöd för

-       att beskydda dels den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och dels skolmedicinens systematiska och generella skadar och dödar verksamhet dessa bedriver globalt och nationellt mot mänskligheten och därmed också bedrivs av skolmedicinen mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med bl.a. de sk ”vaccinerna”

 

Dessa notoriska faktum och erkända sakförhållande, som delgivits i massutskicken över tid, och delges denna dag, som är i laga ordning registrerat av Socialdepartementets registrator över tid är

-       att betrakta som notoriska fakta och erkända sakförhållanden som Sveriges riksdags alla ledamöter erkänner som sådana om den enskilde riksdagsledamoten inte bevisat det motsatta senast 2021-11-20.

 

Emotser sådana motbevis från varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag dock senast 2021-11-20 till undertecknads e-postadress [email protected]

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR UPPENBART INTE TROVÄRDIGA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn går inte

 

-       att lita på alls, dessa beskyddar ett MEDICINSKT EXPERIMENT som är ett genetiskt experiment på mänskligheten där mänskligheten och de ”vaccinerade” är försöksråttorna och dessutom ”superspridarna”

 

 

Dessutom har Sveriges regering och deras medlöpare genom propaganda sålt in genom ”hjärntvätt” av stora delar av nationen Sveriges medborgare/invånare och barn att dessa DÖDLIGA ”VACCINER” är vanliga vaccin, men det är de inte!

 

 

LÄS MER I DEN DELEN I PDF FILEN WHO PANDEMIN/PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

 

ETT ENORMT PLANERAT BEDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN!

 

Sveriges riksdags knapptryckare är med i ”båten” tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting, som är självstyrande), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa medier därtill tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner och kommuner.

 

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-11-17

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket, ingen kan göra allt, men alla kan göra något

 

 

FAKTA & BEVIS

VAERS medger att mindre än 1 % av alla biverkningar av vacciner rapporteras. Samma torde gälla inom EU och SVERIGE då skolmedicinens läkare uppenbart är partiska, osakliga och därmed ett ENORMT HOT mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

 

Varför BESKYDDAR Sveriges Riksdags alla ledamöter den skolmedicinska yrkes skadar och yrkes dödar verksamheten som sker globalt och nationellt bl.a. med de sk ”vaccinerna”?

 

Vilket lagstöd har SVERIGES RIKSDAGS alla riksdagsledamöter för att BESKYDDA Brott Mot Mänskligheten / Folkmord mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

 

 

FAKTA & BEVIS

Noteras särskilt; förmodligen är endast ca 1 % rapporterat in till VAERS registret i USA och Europeiska databasen, de amerikanska läkarna, de Europeiska läkarna och de svenska skolmedicinens läkare, är uppenbart partiska och medlöpare till den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins generella och systematiska yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet, läs mer i den delen här

 

BIG PHARMA’S CHEMICAL WARFARE ON HUMANITY DWARFS THE NUMBER OF VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS AND ACTS OF TERRORISM COMBINED…

While drug companies profit billions, people are dying by the millions.

https://pharmadeathclock.com/

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Maskinöversättning, fakta och bevis, läs hela artikeln, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

VAERS medger att mindre än 1 % av alla biverkningar av vacciner rapporteras

 

De som står bakom Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) har i ett tidigt bidrag medgett att ”mindre än 1 % av alla biverkningar av vaccin rapporteras”:

 

”Biverkningar av läkemedel och vacciner är vanliga, men underrapporterade. Även om 25 % av ambulans patienterna drabbas av en läkemedelsbiverkan rapporteras mindre än 0,3 % av alla läkemedelsbiverkningar och 1-13 % av de allvarliga händelserna till Food and Drug Administration (FDA).

 

På samma sätt rapporteras mindre än 1 % av biverkningarna av vacciner.

Den låga rapporteringsfrekvensen förhindrar eller försenar identifieringen av ”problematiska” läkemedel och vacciner som äventyrar folkhälsan.”

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/vaers-admits-fewer-than-1-vaccine-adverse-events-reported/5760046?

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Dessa siffor om skador/dödsfall utifrån Europeiska databasen över biverkningar, ger följande verklighet, se artikel nedan, som är av datum 2021-11-16, se därtill artikeln ovan om VAERS medger att mindre än 1 % av alla biverkningar av vacciner rapporteras;

 

2 993 400 dödsfall till följd av Covid ”vaccinerna” inom EU, utifrån mindre än 1 % är inrapporterat

 

280 490 000 skador till följd av Covid ”vaccinerna” inom EU, utifrån mindre än 1 % är inrapporterat

 

 

Alltså utifrån FAKTA och BEVIS skulle DÖDAR & SKADAR ”vaccinerna” varit STOPPADE för länge sedan!

 

 

Publicerat 2021-11-16 maskinöversättning, läs hela artikeln, citat

29 934 dödsfall 2 804 900 skador till följd av COVID-sprutor i den europeiska databasen över biverkningar

 

https://www.globalresearch.ca/29934-deaths-2804900-injuries-following-covid-shots-european-database-adverse-reactions-corporate-journalists-pericarditis-pfizer-shots/5761811

 

 

 

 

Publicerat 2021-11-16 maskinöversättning, läs hela artikeln, citat

Ovedersägliga bevis för att COVID-vaccinerna är de mest dödliga vaccinerna i mänsklighetens historia

 

Här är tre ointagliga bevis på att covid-vaccinerna är de farligaste i historien och bör omedelbart tas bort:

 

 1. De VAERS Data visar 8,456 dödsfall i USA (OBS: Om du använder openvaers, se till att ”dra i spaken” för att visa endast inrikes). Även om man använder de mest konservativa antagandena om 223 dödsfall i bakgrunden (den högsta årliga dödssiffran i VAERS historia för inhemska dödsfall), är detta 8 233 ”överskott” dödsfall. Något orsakade dessa dödsfall. Det är en STOR siffra. Det är en folkhälsokatastrof . Om det inte var vaccinet, vad fann CDC som orsakade alla dessa överflödiga dödsfall? Ingenting! Absolut ingenting!

 

Observera att jag inte ens behövde multiplicera med VAERS underrapporteringsfaktor (URF) på 41 ( beräknad via CDC:s egen metodik). Det finns bara 226 miljoner vaccinerade. Det är en dödlighet från vaccinet på minst 36 dödsfall per miljon vaccinerade (förutsatt att den mest konservativa möjliga URF av 1).

 

Det är 36 gånger mer dödligt än det dödligaste vaccinet i mänsklighetens historia , ett vaccin som är för osäkert att använda. Det har ingen verksamhet att vara på marknaden. Observera att alla rapporter i VAERS valideras av HHS innan de tillåts visas i VAERS. Det händer misstag. Det finns minst 2 rekord av 1,6M i VAERS som spelades, ett av Dr. David Gorski (som är stolt över att bryta mot federal lag för att göra det).

 

 

 1. En framstående grupp neurologer med 20 000 patienter har haft cirka 2 000 patienter med vaccinrelaterade biverkningar. I praktikens 11-åriga historia har de aldrig haft en patient med en vaccinrelaterad biverkning. Även om detta kan hända bara av otur, är chansen att det händer av ”otur” mindre än 1 på 10**100, dvs omöjligt.

 

Detta är en enorm ökning av betydande neurologiska händelser som är oförklarlig om vaccinerna är säkra. Detta är ytterligare bevis på att ökningen av händelserna som rapporterats i VAERS inte är ”stimulerad rapportering.” OBS: Läkarna kommer inte att träda fram offentligt av rädsla för vedergällning (förlust av medicinsk licens). Det är därför ingen vet. Med läkarnas tillstånd avslöjar jag det gärna till NY Times eller annan påstådd ansedd nyhetskälla under NDA om de vill göra en berättelse om den.

 

 

 1. Och så finns det en 60-faldig ökning av antalet biverkningar som händer framför våra ögon . Svårt att förklara eftersom det aldrig hände innan vaccinerna rullade ut.

 

När jag säger oåterkallelig menar jag att ingen kan argumentera med bevis för att dessa hände på grund av något annat än vaccinet som den primära orsaken. ”Att använda bevis” är nyckeln. Folk för handviftande argument hela tiden för att ifrågasätta hypoteser. Det som spelar roll är argument med stödjande bevis . Det verkar vara obefintligt i alla tre fallen.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://www.globalresearch.ca/unassailable-proof-covid-vaccines-most-deadly-vaccines-human-history/5761808

 

 

 

 

Den världskände spetsspecialist sakkunnige advokaten Robert F Kennedy Jr delger mänskligheten fata och bevis, läs hela artikeln och se videon, ca 2 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, publicerat 2021-11-16, maskinöversättning, citat

RFK Jr. släpper COVID-vaccinbomb – säger att Jab ”dödar fler människor än alla vacciner tillsammans”.

 

”Det har rapporterats 17 000 dödsfall till VAERS från Covid-vaccinerna”, säger Kennedy, som är professor vid Pace University. ”Och det är fler, under de senaste åtta månaderna, än alla vacciner – de miljarder och åter miljarder vacciner – tillsammans under de senaste 30 åren.

 

https://www.redvoicemedia.com/2021/11/rfk-jr-drops-covid-vaccine-bomb-says-jab-is-killing-more-people-than-all-vaccines-combined/?utm_source=right-rail-latest

 

 

 

Se videon och sprid vidare, ca 2 minuter, publicerat 2021-11-16, maskinöversättning, citat

Robert Kennedy säger att COVID har använts för att avskaffa rättighetsförklaringen

https://www.redvoicemedia.com/video/2021/11/robert-kennedy-says-covid-has-been-used-to-eliminate-the-bill-of-rights/?utm_source=right-rail-latest

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel av journalisten Jesper Johansson, läs hela, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Corona – ett större hot mot folkstyre än folkhälsa?

 

Vilket pris är det värt att betala för att råda bot på en världsomspännande sjukdom och vilka mekanismer är i spel just nu? När covid-19 sprider sig över världen så reagerar beslutsfattare i land efter land med drakoniska åtgärder i syfte att hejda en smitta och skydda sina befolkningar. Kan vi vara säkra på att våra friheter inte går förlorade för överskådlig tid?

 

En av Amerikas grundare och senare president Benjamin Franklin sägs ha sagt

 

”Den som önskar ge upp sin frihet för att uppnå trygghet kommer inte att få, eller förtjäna, endera.” 

 

Kanske är det dags att jordens befolkning börjar minnas de orden.

 

Läs mer

https://www.perspektiv.tv/2021/10/18/corona-ett-storre-hot-mot-folkstyre-an-folkhalsa/

 

 

 

 

 

Maskinöversättning, publicerat 2021-11-15, citat

7 stämningar som ifrågasätter COVID-vaccinplikt för amerikanska militärer

Läs hela artikeln och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/569779.html

 

 

 

 

Maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikel av 2021-11-15, citat

Associated Press medger nu att VACCINERADE människor sprider covid och fyller sjukhus, hävdar att BOOSTER SHOTS är svaret

 

Mainstreammedia börjar äntligen erkänna att de ”fullständigt vaccinerade” är ansvariga för att amerikanska sjukhus översvämmas av sjuka och döende patienter. Det enda problemet är att medias ”lösning” är att injicera människor med fler ”boosters”.

 

Hela den här falska plandemin skulle ha varit ett avlägset minne redan om folk bara ignorerat media-pharma-regeringens propagandamaskin och istället förlitat sig på sina egna känslor (förutsatt att någon fortfarande har dessa) istället.

 

Läs mer och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/570887.html

 

 

 

 

Maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikel av 2021-11-15, citat

Tyska kliniken slutar ge anställda covid-19 booster shots efter rapporter om negativa effekter

 

Det finns inga vetenskapliga bevis för att boosters är nödvändiga

Läs mer och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/570549.html

 

 

 

 

MEDICINSK TYRANNI & GALNA POLITIKER, SOM SYNES FULLBLODS SOCIOPATER/PSYKOPATER

 

2021-11-16 ”VACCINERNA” DÖDAR ÄVEN JULEN OCH JULTOMTÉN, alltså där som synes alla är ”vaccinerade”, vilken galen värld vi lever i! Du förstår mer om pågående fullständiga vansinne efter att läst denna artikel, citat

The Most Vaccinated Place In The World Just Cancelled Christmas

Still think it’s all been about a virus? Think again. Gibraltar has just cancelled Christmas. Gibraltar is the most vaccinated place on Planet Earth. What kind of fuckery is this?

 

The Gibraltarian government has just announced that “official Christmas parties, official receptions and similar gatherings” have been canceled.

 

 

Health Minister Samantha Sacramento said this week:

 

“The drastic increase in the numbers of people testing positive for Covid-19 in recent days is a stark reminder that the virus is still very prevalent in our community and that it is the responsibility of us all to take every reasonable precaution to protect ourselves and our loved ones.”

 

 

I laughed so hard I nearly choked when I read that Gibraltar is 118 per cent fully-jabbed. Yes, read that back. How is that possible? Well, according to rt.com statisticians:

 

More than 118% of Gibraltar’s population are fully vaccinated against Covid-19, with this figure stretching beyond 100% due to doses given to Spaniards who cross the border to work or visit the territory every day. Gibraltar’s entire adult population has been fully vaccinated since March, and masks are still required in shops and on public transport. 

 

That is mind-bending for someone like me who struggled with basic maths in high school.

 

No-one dares to say it. Why are so many fully-jabbed coming down with covid? Why are the jabs not preventing transmission? What’s really going on?

 

I’m like patience on a monument over here, waiting for a mainstream reporter to break ranks and cry “bullshit.”

It’s the hope that kills you.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://richieallen.co.uk/the-most-vaccinated-place-in-the-world-just-cancelled-christmas/

 

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 15 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 255

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 16

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 255

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

Bifogade pdf filer till detta massutskick finner du här nedan

 

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/11/WHO-PANDEMIN-OCH-PCR-BEDR%C3%84GERIET-GRUNDEN-TILL-%E2%80%9DVACCIN%E2%80%9D-D%C3%96DAR-TSUNAMIN.pdf

 

 

COVID Jab är mycket farligare än annonserat

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/11/COVID-Jab-%C3%A4r-mycket-farligare-%C3%A4n-annonserat.pdf

 

 

covid-vaccine-deaths-pdf

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/11/covid-vaccine-deaths-pdf.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 255

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket, ingen kan göra allt men alla kan göra något

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/11/16/delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-brott-mot-manskligheten-och-folkmord-till-alla-sveriges-riksdags-ledamoter-2021-11-15-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-255/

 

Mycket viktig information och upplysning, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, intervjun på norska, lätt att förstå, citat

Advokaten Erlend Efskind säger att vaccinationen av barn fortsätter i jämn takt, och hur viktigt det är att omedelbart få slut på detta vansinne. 

I detta sammanhang har ett 14-sidigt juridiskt brev (procesnotis) utarbetats till premiärminister Støre och hälso- och omsorgsminister Kjerkol, med begäran om omedelbart stopp för vaccinationen.

LYSSNA PÅ INTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.buzzsprout.com/1790541/9533508?fbclid=IwAR3qFey09JTOPRzTlNHmLn1DgAGLIDbviAhTYaZLmTSQiyFhfK0E1wgw2MQ

 

 

2021-11-15 maskinöversättning, citat

Uppgifter från Public Health Scotland visar att 89 % av COVID-dödsfallen under den senaste månaden inträffade bland fullt ”vaccinerade” personer.

https://www.afinalwarning.com/571003.html

 

 

”VACCINERNA” ÄR BEVISLIGEN UTIFRÅN FAKTA FARLIGARE ÄN COVID-19 

 

 

KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

VARFÖR BESKYDDAR SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER DEN KRIMINELLA VACCIN/LÄKEMEDELSINDUSTRINS & SKOLMEDICINENS DÖDAR VERKSAMHET

 

BIG PHARMA’S CHEMICAL WARFARE ON HUMANITY DWARFS THE NUMBER OF VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS AND ACTS OF TERRORISM COMBINED…

While drug companies profit billions, people are dying by the millions.

https://pharmadeathclock.com/

 

 

 

Pfizer lägger till farlig medicin i COVID-”vaccinerna” för barn

Måste ses video, ca 4 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Pfizer Adds Dangerous Drug to Children’s COVID Vaccines

Maskinöversättning

 

Pfizer lade i hemlighet till ett läkemedel mot hjärtinfarkt i COVID-”vaccinet” för barn när rapporter om hjärtstillestånd hos de ”vaccinerade” blir normen.

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://banned.video/watch?id=618e8cba14677f46152f31f7

 

https://banned.video/watch?id=618c7b9111848a41725b16e2

 

 

 

45 000% fler döda i Pfizer ”vaccin” än influensa i USA 2018

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger, citat

Detta var känt i mars 2021

Sammanlagt har det dött 121 personer i Sverige i samband med vaccination mot Covid-19 eller 12 personer per 100 000 doser. Det motsvara 450 gånger fler döda i Pfizers vaccin än influensa i USA 2018.

Läs mer

https://kostkunskap.blogg.se/2021/march/hur-manga-dor-av-av-vaccinet-mot-covid-19.html

 

DET HÄNDER NU INOM EU, RAPPORT FRÅN ADVOKAT DR REINER FUELLMICH 2021-11-15

Maskinöversättning, citat

 

Reiner Fuellmich

Besöker Polen och ger instruktioner till deras officiella Corona-utredningskommitté.

 

Viviane Fischer och Dr. Reiner Fuellmich från Corona-utredningskommittén är i Warszawa på inbjudan av polska parlamentariker. De ger råd till det polska parlamentets officiella Corona-utredningskommitté, som inleder sitt arbete i dag.

 

Källa till ovan citerat

https://t.me/s/ReinerFuellmichEnglish

 

 

PUBLICERAT 2021-11-15 journalisten Jesper Johansson intervjuar ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld, sprid vidare i alla dina nätverk, se videointervjun, citat

Björn Hammarskjöld om Läkemedelsverkets rekordmånga obehandlade biverkningsrapporter

 

Assisterande professor Björn Hammarskjöld menar att läkemedelsverket idag har tio gånger fler obehandlade biverkningsrapporter än vad myndigheten normalt har.

 

Myndigheten verkar enligt professorn inte vara intresserad av att utreda varför magnetiska egenskaper har setts hos personer som injicerats med nödgodkända så kallade coronavaccin och Hammarskjöld säger till Perspektiv TV att han blivit nekad muntlig förhandling i ett pågående rättsligt ärende i frågan.

 

Sveriges etablissemang vill nu att barn och ungdomar mellan 12 och 15 år ska ta sprutan, men Hammarskjöld anser att det är oansvarigt att pressa barn att ta emot läkemedel mot en sjukdom där sannolikheten för sjukdom hos barn är så liten, i synnerhet när läkemedlets säkerhet ska utvärderas först i december 2023.

 

Hammarskjöld menar att unga inte bör pressas till att ta sprutan och att om barn eller ungdomar blir pressade av lärare, annan personal eller klasskamrater så bör skolan agera.

 

Han anser att det är tal om ett pågående experiment där Sveriges unga görs till försökskaniner och pekar på att det aldrig tidigare har legat så många obehandlade biverkningsrapporter på hög hos Läkemedelsverket.

 

Hammarskjöld anser att antalet biverkningar egentligen är betydligt högre än de drygt 83 000 noterade i början av november 2021, och skulle uppskatta att det reella antalet biverkningar ligger omkring 30-50% av alla injektioner, baserat på den sjukskrivningsstatistik som sågs bland sjukvårdspersonal i inledningen av 2021 då injektionerna kom igång.

 

Hammarskjöld refererar även till en vetenskaplig artikel som hävdar att injektionerna av så kallade covidvacciner, tvärtom mot vad tanken med vaccinerna är, leder till minskad antikroppsproduktion, sämre immunförsvar, sämre DNA- reparationsförmåga och cytokinstorm.

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vp94vt-bjrn-hammarskjld-om-lkemedelsverkets-rekordmnga-obehandlade-biverkningsrapp.html

 

 

 

 

OBS FÖLJ JOURNALISTEN JESPER JOHANSSON PÅ DENNES HEMSIDA

 

Perspektiv TV vill fylla det tomrum som de etablerade journalisterna lämnat i det mediala landskapet. Vi anser att Sveriges journalistkår i mångt och mycket undvikit att föra fram frågor som är av stor betydelse för landets utveckling. 

 

Vi vill se en medveten och upplyst befolkning som därigenom kan fatta informerade beslut då vi anser att kunskap är makt. Utan en upplyst och medveten befolkning reduceras demokratin till att vara plutokratins fikonlöv.

Vårt mål är att medborgare i Sverige ska ha tillgång till information som stärker deras möjligheter till insyn i problem som länge har förtigits. Vi vill vara ett oberoende nyhetsmedium med fokus på nyhetsförmedling och kulturinslag i videoformat, artikelform, videoreportage, opinionsinlägg och djuplodande intervjuer.

Våra medarbetare är personer som under flera år varit både ideellt engagerade och arbetat professionellt i mediebranschen och vår drivkraft i vårt arbete är sökandet efter vad vi uppfattar vara det mest sanningsenliga och

 

Vi arbetar utan statligt stöd och vi är helt beroende av våra tittares stöd för att kunna producera material.
Swisha gärna en slant till oss på
123 397 09 51. Tack!

 

Läs och se mer

https://www.perspektiv.tv/

 

 

KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

 

Varför undanhåller SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter nationen Sveriges medborgare/invånare och barn fakta och bevis om att THE VACCINE IS MORE DANGEROUS THAN COVID-19?

 

Varför företräder inte SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter nationen Sveriges medborgare/invånare och barns intresse i att STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter skolmedicinens yrkes skadar och yrkes DÖDAR VERKSAMHET med ”vaccinerna”, som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA”?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter skolmedicinens anställda läkare och sjuksköterskors skadar yrkesverksamhet och DÖDAR YRKES VERKSAMHET med de sk ”vaccinerna”?

 

Vilket lagstöd har SVERIGES ALLA RIKSDAGS LEDAMÖTER för att beskydda den skadar och dödar verksamhet som BEVISLIGEN den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och därmed skolmedicinen bedriver globalt och nationellt i Sverige mot mänskligheten?

 

 

Varför undanhåller SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/SWEBB TV, alla skattefinansierade (mer eller mindre), och fria alternativa internetmedia de fakta och bevis som bevisligen är FAKTA & BEVIS för att ”vaccinerna” med omedelbar verkan ska STOPPAS?

 

 

 

 

ORSAKAR SPIKPROTEIN KATASTROFALA SKADOR PÅ DNA?

2021-11-15 The HighWire with Del Bigtree   har publicerat MYCKET VIKTIG VIDEO, ca 9 minuters video, som alla ska se, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

IS SPIKE PROTEIN CAUSING CATASTROPHIC DAMAGE TO DNA?

Maskinöversättning

 

En ny studie från Sverige har potential att förändra allt vi vet om COVID-vaccinets spikproteiner, inklusive var de hamnar i mänskliga celler. Medan vetenskapen håller på att komma ikapp, tyder chockerande resultat på stora störningar i cellens DNA-reparationsmekanismer.

 

Publicerat: November 15, 2021

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK OCH VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”

https://rumble.com/vp9jax-is-spike-protein-causing-catastrophic-damage-to-dna.html

 

 

 

 

Citat

Coronakrisen är triggern till en global statskupp av monumentala mått.

 

”Coronakrisen är triggern till en global statskupp av monumentala mått. Det är inledningen på en ny era, med en ny internationell ekonomisk ordning som riskerar att fullständigt tillintetgöra människans friheter.

 

Tyrannerna har nu tagit över för att med tvång styra oss in i en “klimatsmart” och “hälsosam” värld genom World Economic Forums nya tekno-totalitära färdplan – The Great Reset.”

 

Här länk med beskrivning på svenska av de olika återställningspunkterna som tillsammans bildar ”The Great Reset”

 

http://pharos.stiftelsen-pharos.org/the-global-reset-tyrannernas-plan-for-varlden/

Läs även kommentarerna……

 

 

”VACCINERNA” ÄR BEVISLIGEN UTIFRÅN FAKTA FARLIGARE ÄN COVID-19

 

Läkemedelsmedicin dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, vapenvåld och mord tillsammans.

https://www.naturalnews.com/052613_pharma_death_clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

 

 

 

 

Varför undanhåller SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter nationen Sveriges medborgare/invånare och barn fakta och bevis om att THE VACCINE IS MORE DANGEROUS THAN COVID-19?

 

Varför företräder inte SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter nationen Sveriges medborgare/invånare och barns intresse i att STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter skolmedicinens yrkes skadar och yrkes DÖDAR VERKSAMHET med ”vaccinerna”, som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA”?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter skolmedicinens anställda läkare och sjuksköterskors skadar yrkesverksamhet och DÖDAR YRKES VERKSAMHET med de sk ”vaccinerna”?

 

Vilket lagstöd har SVERIGES ALLA RIKSDAGS LEDAMÖTER för att beskydda den skadar och dödar verksamhet som BEVISLIGEN den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och därmed skolmedicinen bedriver globalt och nationellt i Sverige mot mänskligheten?

 

 

Varför undanhåller SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/SWEBB TV, alla skattefinansierade(mer eller mindre), och fria alternativa internetmedia de fakta och bevis som bevisligen är FAKTA & BEVIS för att ”vaccinerna” med omedelbar verkan ska STOPPAS?

 

 

 

 

”VACCINERNA” ÄR BEVISLIGEN UTIFRÅN FAKTA FARLIGARE ÄN COVID-19

 

FAKTA & BEVIS

THE VACCINE IS MORE DANGEROUS THAN COVID-19

 

 

https://www.globalresearch.ca/video-the-vaccine-is-more-dangerous-than-covid-19-dr-peter-mccullough/5759522

 

 

 

KNAPPTRYCKARNA I SVERIGES RIKSDAG ÄR DELGIVNA OM DELAKTIGHET & MEDDELAT ANSVAR I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN/FOLKMORD mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, men STOPPAR INTE ”VACCINERNA”, VARFÖR BESKYDDAR KNAPPTRYCKARNA I SVERIGES RIKSDAG DENNA ”VACCIN” DÖDAR VERKSAMHET?

 

 

Om DÖDAR ”vaccinerna” läser DU mer om i dagens massutskick, ”vaccinerna” som beskyddas av SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter, bevisligen har dessa knapptryckare i SVERIGES RIKSDAG ännu inte stoppat dessa skadar och DÖDAR ”VACCINERNA”!

 

2021-11-15 Läs hela artikeln, lyssna på podden och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

De ”vaccinerade” faller döda i öppen dager när Fauci och media erkänner att vaxet är ett totalt misslyckande… samtidigt som de propagerar för fler boostersprutor för de godtrogna.

 

Personer som tog de två första sprutorna kan vara tillräckligt hjärnskadade för att fortsätta ta ”boosters” tills de dör.

 

Fattar du? Om du vägrar att ta den oändliga paraden av dödliga spikproteininjektioner kommer du att stängas av från samhället. Det väcker frågan: Vad var poängen med att ta de två första injektionerna från början?

 

Många människor tog sprutorna för att de bara ville att regeringen skulle lämna dem ifred. Nu får de veta att deras första våg av lydnad inte längre räknas. Människor tränas som hundar att böja sig för ständigt ökande lydnadskrav som ställs av den onda regeringen.

 

De som fortsätter att ta boostersprutor påskyndar bara sin biologiska förstörelse och spelar rakt in i händerna på avfolknings globalisterna som vill göra slut på den mänskliga rasens livskraft på planeten Jorden.

LÄS MER OCH LYSSNA PÅ MIKE ADAMS THE HEALTH RANGER VAD HAN DELGER I PODDEN, SPRID VIDARE

https://www.afinalwarning.com/571352.html

 

 

 

 

Citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

MÅNGA AV DESSA EFFEKTER ÄR NATURLIGTVIS DÖDLIGA

Vaccinets spikprotein kommer in i cellkärnor, undertrycker DNA-reparationsmotorn i människokroppen, kommer att släppa lös explosion av cancer, immunbrist, autoimmuna sjukdomar och accelererat åldrande

 

Detta fynd kan bara beskrivas som en sann ”skräck” i dess implikationer.

Fantastisk ny forskning publicerad i Viruses , en del av SARS-CoV-2 Host Cell Interactions-utgåvan av MDPI(Open Access Journals) avslöjar att vaccinspiksproteiner tränger in i cellkärnor och orsakar förödelse på cellernas DNA-reparationsmekanism, vilket undertrycker DNA-reparation med så mycket som 90 %.

 

Forskningsuppsatsen har titeln ”SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro” och är författad av Hui Jiang och Ya-Fang Mei, vid Institutionen för molekylär biovetenskap, The Wenner– Gren Institutet, Stockholms universitet, SE-10691 Stockholm, Sverige, respektive Institutionen för klinisk mikrobiologi, Virologi, Umeå universitet, SE-90185 Umeå, Sverige. 

 

LÄS MER OCH LYSSNA PÅ PODDEN, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/567688.html

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

 

Publicerat 2021-11-16, läs hela artikeln, och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning

Enligt en analys från september 2021, baserad på konservativa scenarier i bästa fall, har covid-skotten dödat fem gånger fler äldre (65+) än infektionen

 

 • Hos yngre människor och barn kommer risken förknippad med covid-skottet, jämfört med risken för covid-19, att vara ännu mer uttalad

 

 

 • Data visar att högre vaccinationsfrekvens inte översätts till lägre fallfrekvenser för covid-19

 

 • Covid-skotten är ett episkt misslyckande. US Centers for Disease Control and Prevention rapporterar att de har mer än 30 000 spontana rapporter om antingen sjukhusinläggningar och/eller dödsfall bland de helt vaccinerade; data från Centers for Medicare & Medicaid Services visar att 300 000 vaccinerade CMS-mottagare har lagts in på sjukhus med genombrottsinfektioner; 60 % av seniorer över 65 år som är inlagda på sjukhus för covid-19 har vaccinerats

 

 

 • 50 % av de rapporterade dödsfallen efter covid-19 ”vaccination” inträffar inom 24 timmar; 80 % inträffar under den första veckan. Enligt en rapport har 86 % av dödsfallen ingen annan förklaring förutom en vaccinbiverkning. En skandinavisk studie drog slutsatsen att cirka 40 % av dödsfallen efter jab bland seniorer i hemtjänst är direkt på grund av injektionen

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/11/16/covid-vaccine-deaths.aspx?

 

 

Läs mer i de bifogade pdf filerna covid(engelska)… och COVID(maskinöversättning till svenska)…

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 255

VARNING TILL ALLMÄNHETEN/ NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket, ingen kan göra allt, men alla kan göra något

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

 

 

VARFÖR BESKYDDAR SVERIGES RIKSDAGS ALL RIKSDAGSLEDAMÖTER ”VACCINERNA”

SOM BEVISLIGEN I SKOLMEDICINSK YRKESVERKSAMHET SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN, EN KRIMINELL YRKESDÖDAR VERKSAMHET I SAMVERKAN MED DEN KRIMINELLA VACCIN & LÄKEMEDELSINDUSTRIN

 

 

Om skadar och DÖDAR ”vaccinerna”, ett MEDICINSKT EXPERIMENT/ GENETISKT EXPERIMENT, som de ”vaccinerade” inte informerats och upplyst om

 

-      att de ”vaccinerade” är försöksråttorna i detta läkemedels experiment, som avslutas först 2023, alltså som beskyddas av SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter tills motsatsen är bevisad av varje enskild riksdagsledamot, dock senast 2021-11-20.

 

 

 

MÅNGA AV DESSA EFFEKTER ÄR NATURLIGTVIS DÖDLIGA

 

 

 

SCIENCE HORROR: Vaccine spike protein enters cell nuclei, suppresses DNA repair engine of the human body, will unleash explosion of cancer, immunodeficiency, autoimmune disorders and accelerated aging

Mycket viktig artikel, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

SCIENCE HORROR: Vaccinets spetsprotein kommer in i cellkärnor, undertrycker DNA-reparationsmotorn i människokroppen, kommer att släppa lös explosion av cancer, immunbrist, autoimmuna sjukdomar och accelererat åldrande

 

Detta fynd kan bara beskrivas som en sann ”skräck” i dess implikationer. Fantastisk ny forskning publicerad i Viruses , en del av SARS-CoV-2 Host Cell Interactions-utgåvan av MDPI(Open Access Journals) avslöjar att vaccinspiksproteiner tränger in i cellkärnor och orsakar förödelse på cellernas DNA-reparationsmekanism, vilket undertrycker DNA-reparation med så mycket som 90 %.

 

Forskningsuppsatsen har titeln ”SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro” och är författad av Hui Jiang och Ya-Fang Mei, vid Institutionen för molekylär biovetenskap, The Wenner– Gren Institutet, Stockholms universitet, SE-10691 Stockholm, Sverige, respektive Institutionen för klinisk mikrobiologi, Virologi, Umeå universitet, SE-90185 Umeå, Sverige. 

 

Vi har sparat en kopia av forskningsrapporten i ett PDF-dokument på NN-servrar på denna URL: https://www.naturalnews.com/files/viruses-13-02056-v2.pdf I slutsatsen av artikeln skriver författarna:

 

”Vi fann att spikproteinet markant hämmade både BRCA1- och 53BP1-focibildning (Figur 3D–G). Tillsammans visar dessa data att SARS–CoV–2 spikproteinet i full längd hämmar Reparation av DNA-skadorfrisk person, reparerar NHEJ-mekanismen DNA:t och förhindrar att en patogen mutation uppstår. Men i närvaro av vaccinets spikeprotein, NHEJ-effektiviteten undertrycks med så mycket som 90 % , vilket betyder att den inte kan göra sitt jobb på grund av den undertryckta förmågan att rekrytera proteiner för reparation. Som ett resultat introduceras följande ”fel” i kromosomerna inuti kärnorna i mänskliga celler, allt på grund av närvaron av spikproteinet från mRNA-vacciner:

 

 • Mutationer eller ”fel” i den genetiska sekvensen.
 • DELETIONER av hela segment av genetisk kod.
 • INFOGA av felaktiga segment.
 • Blandning och matchning / permutationer av genetisk kod.

 

Dessa fel, när de uttrycks genom celldelning och replikering, resulterar i:

 • En explosion av cancer och cancertumörer i hela kroppen
 • Förlust av produktion av immunsystemets B- och T-celler (dvs inducerad immunbrist)
 • Autoimmuna sjukdomar
 • Accelererat åldrande och minskad telomerlängd
 • Förlust av funktion hos komplexa organsystem som cirkulations-, neurologiska, endokrina, muskuloskeletala, etc.
 • Cellskador som liknar strålningsförgiftning eftersom celler förstör sig själva inifrån

 

 

Många av dessa effekter är naturligtvis dödliga.

Andra kommer att belasta vaccinoffer med fruktansvärda försvagande skador och organfel som kommer att kräva en livslång medicinsk intervention.

 

 

Spikeprotein går in i cellens kärna

Från uppsatsen länkad ovan: Mekanistiskt fann vi att spikproteinet lokaliseras i kärnan och hämmar reparation av DNA-skador genom att hindra nyckel-DNA-reparationsprotein BRCA1 och 53BP1 rekrytering till skadeplatsen. Detta innebär att spikproteinet, som genereras i cellribosomer efter att cellerna har kapats av mRNA-vacciner, inte alltid lämnar cellen och kommer in i blodomloppet som vi får veta av mRNA-vaccinförespråkare. I vissa fall kommer spikproteinet in i cellkärnan .

 

Där stör det DNA-reparationsmekanismen som beskrivs i den här artikeln. ”Överraskande nog hittade vi överflödet av spikproteinet i kärnan (Figur 1A),” avslutade studieförfattarna.

 

 

Detta betyder utan tvekan, mRNA-vacciner resulterar i kromosomförändringar i kroppens celler .

 

Det är en bekräftelse på att sådana vaccin verkligen skapar förödelse med genetisk integritet och uppvisar biverkningar som inte har förutsetts eller beskrivits av mRNA-vaccinförespråkare.

 

Dr Thomas Levy skriver om toxiciteten hos spikeproteinet på Orthomolecular.org :

 

Oro har väckts angående spridningen av spikproteinet i hela kroppen efter vaccination. Istället för att förbli lokaliserad på injektionsstället för att provocera fram immunsvaret och inget annat, har spikproteinnärvaro upptäckts i hela kroppen hos vissa vaccinerade individer. Vidare verkar det som om några av de cirkulerande spikproteinerna helt enkelt binder ACE2-receptorerna utan att komma in i cellen, vilket inducerar ett autoimmunt svar på hela cell-spike proteinentiteten. Beroende på vilken celltyp som binder spikeproteinet kan vilket som helst av ett antal autoimmuna medicinska tillstånd uppstå. 

 

 

Mer oroväckande förklarar Dr Levy att aktuella bevis visar att spikeproteinet fortsätter att produceras i kroppen, efter den första mRNA-injektionen . Han förklarar:

 

Medan den underliggande patologin återstår att vara fullständigt definierad, är en förklaring till problemen med trombotiska tendenser och annan symtomatologi som ses hos kroniska covid- och post-vaccinationspatienter direkt relaterad till den ihållande närvaron av spikproteindelen av coronaviruset. Vissa rapporter hävdar att spikeproteinet kan fortsätta att produceras efter den initiala bindningen till ACE2-receptorerna och kommer in i några av de celler som det initialt riktar sig till. De kliniska bilderna av kronisk covid och toxicitet efter vaccinering verkar mycket lika, och båda beror troligen på denna fortsatta närvaro och spridning av spikproteinet över hela kroppen (Mendelson et al., 2020; Aucott och Rebman, 2021; Levy , 2021; Raveendran, 2021).

 

 

Spikeprotein i full längd resulterade i det största undertryckandet av NHEJ DNA-reparationsmekanism

 

 

5G-exponering, chemtrail-exponering, exponering för livsmedelskemikalier, mammografi och till och med exponering för solljus kommer att orsaka förödelse hos dem som har tagit mRNA-vacciner

 

Det skrämmande resultatet av detta fynd är att människor som har tagit mRNA-vaccin kommer att uppleva undertryckt DNA-reparation , eskalerande exponeringar som en gång ansågs vara mindre problem för betydande hot mot deras hälsa.

 

Med andra ord kommer personer som utsätts för 5G-strålning, mammografiundersökningar, mjukgörare i livsmedel och cancerframkallande ämnen i personliga hygienprodukter (tvättmedel, parfymer, schampon, hudkrämer, etc.) inte att kunna reparera DNA-skadorna som orsakas av dessa exponeringar. Efter relativt små exponeringar kommer de att börja mutera och utveckla cancer i hela kroppen. 

 

Glöm inte att 5G-exponering resulterar i peroxinitritproduktion i blodet, en extremt farlig fri radikal som orsakar DNA-skador i hjärnceller och vävnadsceller över hela kroppen. 

Detta skulle till och med kunna beskrivas som ett slags binärt vapensystem där mRNA-vacciner försvagar DNA-reparationen, och 5G-exponering (eller kemisk exponering i matförsörjningen) ger vapnet som bryter DNA-strängar och leder till att kroppen inte kan upprätthålla genetisk integritet under cellreplikation.

 

Detta tar inte lång tid att uttryckas på fruktansvärda fysiska sätt, såsom försöket att växa av inre organvävnader på ytan av huden eller ansiktet, vilket är anledningen till att jag har titulerat dagens Situationsuppdatering-podcast, ”Monsters, Zombies and Mutants. ”

 

Närvaron av spikproteinet stör normal immunfunktion och leder till immunbrist (ett AIDS-liknande tillstånd)

 

LÄS MER OCH LYSSNA PÅ PODDEN, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/567688.html

 

 

 

Sanningen och verkligheten om  det MEDICINSKA EXPERIMENTET/ GENETISKA EXPERIMENTET, som marknadsförts av Staten Sverige(SS), SVERIGES REGERING och deras medlöpare,

som vanliga vaccin, men bevisligen inte är det!

 

De ”vaccinerade” av SS är försöksråttorna i ett läkemedelsexperiment som avslutas först 2023, men dessa ”vaccinerade” har inte informerats och upplysts om detta notoriska faktum av SS!

 

 

SS har därtill inte informerat och upplyst om

 

-        att ”vaccinerna” generellt och systematiskt i yrkesverksamhet inom skolmedicinen, globalt och nationellt inom SS, skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, det har UNDANHÅLLITS AVSIKTLIGT AV SS(SVERIGES REGERING och deras medlöpare)!

 

 

 

SS har avsiktligt, uppsåtligt och BEDRÄGLIGT marknadsfört ett  uppsåtligt bedrägeri mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn,

vilket får effekten att dessa inom SS är delaktiga i en planerad yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet som tidigare i världshistorien inte skådats.

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

Bevisbördan åvilar varje enskild riksdagsledamot att bevisa sakligt, opartiskt och objektivt varför skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare generellt och systematiskt är

-       att använda skattemedel på ett effektivt sätt för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Dessutom äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan att bevisa

-       att skolmedicinen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustri och de 21 självstyrande Regionerna (fd landsting), deras anställda läkare och sjuksköterskor har stöd i svensk lagstiftning för

-       att bedriva yrkes skadar och yrkesdödar verksamhet som i en kriminell yrkes DÖDAR MAFFIA

 

Därtill äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan

-       att bevisa att den enskilde riksdagsledamoten har lagligt stöd för

-       att beskydda dels den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och dels skolmedicinens systematiska och generella skadar och dödar verksamhet dessa bedriver globalt och nationellt mot mänskligheten och därmed också bedrivs av skolmedicinen mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med bl.a. de sk ”vaccinerna”

 

Dessa notoriska faktum och erkända sakförhållande, som delgivits i massutskicken över tid, och delges denna dag, som är i laga ordning registrerat av Socialdepartementets registrator över tid är

-       att betrakta som notoriska fakta och erkända sakförhållanden som Sveriges riksdags alla ledamöter erkänner som sådana om den enskilde riksdagsledamoten inte bevisat det motsatta senast 2021-11-20.

 

Emotser sådana motbevis från varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag dock senast 2021-11-20 till undertecknads e-postadress [email protected]

 

 

FAKTA & BEVIS

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR UPPENBART INTE TROVÄRDIGA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn går inte

 

-       att lita på alls, dessa beskyddar ett MEDICINSKT EXPERIMENT som är ett genetiskt experiment på mänskligheten där mänskligheten och de ”vaccinerade” är försöksråttorna och dessutom ”superspridarna”

 

 

Dessutom har Sveriges regering och deras medlöpare genom propaganda sålt in genom ”hjärntvätt” av stora delar av nationen Sveriges medborgare/invånare och barn att dessa DÖDLIGA ”VACCINER” är vanliga vaccin, men det är de inte!

 

 

LÄS MER I DEN DELEN I PDF FILEN WHO PANDEMIN/PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

 

ETT ENORMT PLANERAT BEDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN!

 

Sveriges riksdags knapptryckare är med i ”båten” tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting, som är självstyrande), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa medier därtill tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner och kommuner.

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

MÄNNISKOR DÖR TILL FÖLJD AV ”VACCINERNA” I HELA VÄRLDEN

PEOPLE DROPPING DEAD FROM THE VACCINE WORLDWIDE

https://www.brighteon.com/f606859c-fce0-49e5-9ab7-921882234ac2

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-11-16

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket, ingen kan göra allt, men alla kan göra något

 

 

 

 

Det kom ett massutskick från Kalle Hellberg som du får del av, citat

 

Coronakrisen är triggern till en global statskupp av monumentala mått.

 

”Coronakrisen är triggern till en global statskupp av monumentala mått. Det är inledningen på en ny era, med en ny internationell ekonomisk ordning som riskerar att fullständigt tillintetgöra människans friheter. Tyrannerna har nu tagit över för att med tvång styra oss in i en “klimatsmart” och “hälsosam” värld genom World Economic Forums nya tekno-totalitära färdplan – The Great Reset.”

 

Här länk med beskrivning på svenska av de olika återställningspunkterna som tillsammans bildar ”The Great Reset”

http://pharos.stiftelsen-pharos.org/the-global-reset-tyrannernas-plan-for-varlden/

Läs även kommentarerna……

 

Slut citat

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 15 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 254

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 15

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 253

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Organiserad brottslighet!

Barn i de åldrarna löper praktiskt taget noll risk att skadas allvarligt eller dö av Covid-19. Men de har en avsevärd risk att skadas av ”vaccinet” – vilket det redan finns vittnesmål om!

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7084864/posting/organiserad-brottslighet

 

 

 

Extremt viktigt!

Stoppa injektionerna omedelbart.

Särskilt viktig information till beslutsfattare inom regioner och svenska myndigheter.

Det är ingen hemlighet vad som pågår. Massmord på barn sker mitt framför ögonen på er och ingen gör något åt det. It’s no secret to what is going on. Mass murder of the children is taking place right in front of you and no one is doing anything about it.

http://medborgarinitiativet.nu/extremt-viktigt/

 

 

 

Jag tycker att det är hög tid att folk slutar lita på våra regeringar, slutar förlita sig på regeringen och tar ut våra barn från offentliga skolor, som Dr. Zev Zelenko sa till Alex Jones om Info Wars. 

https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/11/14/epigenetics-vaccines-are-deleting-human-genes-transfecting-cells-with-ebola-marburg/?

 

 

26 miljoner barn kommer att få ett vaccin som har testats på 1 300 barn, med katastrofala resultat.

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/11/14/the-real-anthony-fauci.aspx?

 

 

Dr Robert Malone är med Kristi Leigh för att avslöja hur stora skador ”vaccinerna” kommer att orsaka våra barn och vad som kan krävas för att väcka folk till liv om denna fara.

https://banthis.tv/watch?id=618dc8042fa19644c8b64393

 

 

 

SJUKHUS I BELGIEN RAPPORTERAR NU ATT 100 % AV DERAS COVIDFALL ÄR DUBBELT ”VACCINERADE”.

https://brandnewtube.com/watch/hospitals-in-belgium-are-now-reporting-that-100-of-their-covid-cases-are-double-vaccinated_GYfEYwJv3bYvkgw.html

 

 

 

 

Enkelt uttryckt ökar ”vaccinerna” dödligheten, inte minskar den. Han fann att dödligheten av alla orsaker är högre bland ”vaccinerade” personer än bland ovaccinerade.

https://www.globalresearch.ca/excess-deaths-point-depopulation-agenda/5761182

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 254

VARNING TILL ALLMÄNHETEN/ NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar 2021-11-13 doktor, läkare och ass professor Björn Hammarskjöld och läkare doktor Mikael Nordfors

 

 

I intervjun tas upp om bl.a. skolmedicinen och DÖDLIGA MEDICINER, därtill om de sk ”vaccinerna” ett MEDICINSKT/GENETISKT EXPERIMENT.

 

Alltså där de ”vaccinerade” är försöksråttorna, utan att dessa informerats om det, vilket är i strid mot svensk grundlag Regeringsformen, Patientlag, Helsingfors deklarationen, Nürnberg konventionen och Barnkonventionen(som är svenska lag), alltså ”vaccinerna” som i yrkesverksamhet inom skolmedicinen globalt och nationellt skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

DU LYSSNAR PÅ INTERVJUN, LÄSER MERA, OCH SPRID VIDARE

http://medborgarinitiativet.nu/sverige-granskas-2/

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Sanningen och verkligheten om  det MEDICINSKA EXPERIMENTET/ GENETISKA EXPERIMENTET, som marknadsförts av Staten Sverige(SS), SVERIGES REGERING och deras medlöpare, som vanliga vaccin, men bevisligen inte är det! De ”vaccinerade” av SS är försöksråttorna i ett läkemedelsexperiment som avslutas först 2023, men dessa ”vaccinerade” har inte informerats och upplysts om detta notoriska faktum av SS! SS har därtill inte informerat och upplyst om att ”vaccinerna” generellt och systematiskt i yrkesverksamhet inom skolmedicinen, globalt och nationellt inom SS, skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, det har UNDANHÅLLITS AVSIKTLIGT AV SS(SVERIGES REGERING och deras medlöpare)!

 

SS har avsiktligt, uppsåtligt och BEDRÄGLIGT marknadsfört ett  uppsåtligt bedrägeri mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, vilket får effekten att dessa inom SS är delaktiga i en planerad yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet som tidigare i världshistorien inte skådats.

 

 

Citerar  hela artikeln, maskinöversättning, du läser den dels på engelska EPIGENETICS… och dels på svenska EPIGENETIK.., se bifogade pdf filerna, sprid vidare i alla dina nätverk, publicerad 2021-11-14, här nedan citeras lösryckta delar ur artikeln, citat

 

EPIGENETIK: Vacciner tar bort mänskliga gener och transfekterar celler med ebola/Marburg

Av Dr. Ariyana Love

 

Stockholms universitet har precis släppt en vetenskaplig skräck . ”Spike”-proteinet i Covid-19-”vaccinerna” penetrerar cellerna hos de vaccinerade, når cellkärnorna och försämrar din cells förmåga att reparera skadat DNA.

 

Farmaceutiska ”vacciner” tystar de gener som är ansvariga för DNA-reparation och raderar dem för alltid hos människor.

Jag gick med i Stew Peter’s Show igen för att bryta denna chockerande upptäckt på Red Voice Media.

 

Det amerikanska patentet #20140017278 för Adenovirus 26 och 35 Filovirus anger öppet att det kodar dina celler medEbola och Marburg chimära proteiner.

 

Thermo Fischer förklarar hur Adenovirus 5 mål och inträder de bronkiala epitelceller (lungor) och raderar de E3 och E4-gener , avsiktligt inducera Sjögrens syndrom , som är långsiktig autoimmunitet (AIDS).

 

Förlust av din E4-gen raderar din kognitiva funktion. Borttagning av din E3-gen, degenererar din hjärna, orsakar demens, gradvis förlust av minne, omdöme och den övergripande förmågan att fungera.

 

Här är en studie som beskriver hur du slår ut E3-genen .

 

Utslaget av dessa gener påverkar de fuktproducerande körtlarna i din kropp. Det är inte ”spikproteinet” som får blodet hos vaxxed att koagulera, det är genens tystnad (deletion). Utan fukt koagulerar ditt blod och koagulerar.

 

Adenovirus 5 förändrar också cellens signalvägar och leder till lymfom på grund av förstörelse av immunsystemet. Detta gör att cancer växer och blodet koagulerar.

 

Detta är ett bevis på att de skapar nästa ”pandemi” med dödliga injektioner som gradvis kommer att inducera AIDS i de inokulerade massorna genom gendeletion.

 

Vaxxed kommer att bekämpa kroniska infektioner och livslånga funktionsnedsättningar medan cellerna i vaxxed kontinuerligt replikerar med de syntetiska genetiska sekvenserna av Ebola och Marburg tills det dödar dem om de inte avgiftar kontinuerligt .

 

Vaxxeds immunsystem sjunker med 5 % varje vecka enligt en nyligen genomförd studie från brittiska regeringen. Alla som har blivit 30 år och äldre kommer inte ha någon immunitet kvar till jul. Men det är inte allt.

 

När cellerna i de vaxxed replikerar Ebola och Marburgs ”spikproteiner” och deras celler sönderfaller och dör, kommer de att sprida den chimära sjukdomen i hela befolkningen via överföring . Därför är det avgörande för den ovaxade att också kontinuerligt avgifta .

 

”Detta är en global fas III klinisk prövning för att utvärdera effektivitet, säkerhet, immunogenicitet av Ad5-nCoV tillverkad av Cansino och Beijing Institute of Biotechnology i hälsa vuxna i åldern 18 år och äldre.”

 

Så den brittiska regeringen är partner med det kinesiska kommunistpartiet (KKP) för att utrota människor.

 

Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade också på sin hemsida att vi befinner oss i en ebolavaccin Stage III Clinical Trial men senare skrubbade de bort det från deras hemsida.

 

Den amerikanska regeringen har testat denna bakteriekrigföringsteknik på sina egna militära trupper sedan 1950-talet, med hjälp av Adenovirus 4, Ad5 och Ad7 vektorer med HIV-kodande Envelope (clade C.1086). Ad7-vektorn som levereras i enteriska kapslar har använts för att ”vaccinera” amerikansk militärpersonal ”mot andnings- och gastrointestinala sjukdomar”, sedan 1970-talet.

 

Ebola och Marburg är GAIN-and-Loss-of-Function biovapen och båda är skapade med hjälp av ” Green Monkey disease ”, en chimär patogen som du kan köpa online !

 

 

Pharma-dödskulten framkallar sjukdomar med deras vaxxineracket och hittar på namn och syndrom som de sedan kan dra nytta av genom att ”behandla” senare när människor blir sjuka. Hur skulle livet vara utan Pharma-kartellen som invalidiserade våra barn och dödade friska människor i vetenskapens och medicinens namn?

 

Marburg är helt enkelt ebola med Ricin tillsatt för att göra det mer dödligt. Båda orsakar hemorragiska feber (VHF) och attackerar flera organsystem i kroppen, åtföljd av blödning.

 

Pharma-dödskartellen och eugenikerna har redan ett PCR-kit för att ”testa” för Marburgs sjukdom och ett vaxxin att immunisera mot, kallat RiVax. Huvudkomponenten i RiVax är ”en genetiskt förändrad version av ett Ricin-toxin.” Ricin är förresten giftigare än grafenoxid.

 

Jag tycker att det är hög tid att folk slutar lita på våra regeringar, slutar förlita sig på regeringen och tar ut våra barn från offentliga skolor, som Dr. Zev Zelenko sa till Alex Jones om Info Wars. Offra inte dina barn till Satan.

 

SE: Dr. Love’s Detox Protocol

 

För ytterligare information, tveka inte att kontakta mig: [email protected]

 

Källa till ovan citerat

https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/11/14/epigenetics-vaccines-are-deleting-human-genes-transfecting-cells-with-ebola-marburg/?

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

DOCTOR: MARBURG, AIDS, EBOLA IN VAXX, INTENTIONAL INFECTION UNDERWAY

Maskinöversättning

Den finska naturläkaren Ariyana Love säger att det finns ny forskning från Spanien som stöder idén att åtminstone vissa partier av vaccinet mot coronavirus innehåller grafenoxid. Hon berättar för Stew att grafenoxid ingår som ett sätt att leverera nanoteknik i blodet hos de vaccinerade, liksom komponenter från ebola- och Marburgviruset.

https://rumble.com/vp33it-doctor-marburg-aids-ebola-in-vaxx-intentional-infection-underway.html

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

Bevisbördan åvilar varje enskild riksdagsledamot att bevisa sakligt, opartiskt och objektivt varför skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare generellt och systematiskt är

 • att använda skattemedel på ett effektivt sätt för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Dessutom äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan att bevisa

 • att skolmedicinen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustri och de 21 självstyrande Regionerna (fd landsting), deras anställda läkare och sjuksköterskor har stöd i svensk lagstiftning för
 • att bedriva yrkes skadar och yrkesdödar verksamhet som i en kriminell yrkes DÖDAR MAFFIA

 

Därtill äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan

 • att bevisa att den enskilde riksdagsledamoten har lagligt stöd för
 • att beskydda dels den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och dels skolmedicinens systematiska och generella skadar och dödar verksamhet dessa bedriver globalt och nationellt mot mänskligheten och därmed också bedrivs av skolmedicinen mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med bl.a. de sk ”vaccinerna”

 

Dessa notoriska faktum och erkända sakförhållande, som delgivits i massutskicken över tid, och delges denna dag, som är i laga ordning registrerat av Socialdepartementets registrator över tid är

 • att betrakta som notoriska fakta och erkända sakförhållanden som Sveriges riksdags alla ledamöter erkänner som sådana om den enskilde riksdagsledamoten inte bevisat det motsatta senast 2021-11-20.

 

Emotser sådana motbevis från varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag dock senast 2021-11-20 till undertecknads e-postadress [email protected]

 

 

FAKTA & BEVIS

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR UPPENBART INTE TROVÄRDIGA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn går inte

 

 • att lita på alls, dessa beskyddar ett MEDICINSKT EXPERIMENT som är ett genetiskt experiment på mänskligheten där mänskligheten och de ”vaccinerade” är försöksråttorna och dessutom ”superspridarna”

 

 

Dessutom har Sveriges regering och deras medlöpare genom propaganda sålt in genom ”hjärntvätt” av stora delar av nationen Sveriges medborgare/invånare och barn att dessa DÖDLIGA ”VACCINER” är vanliga vaccin, men det är de inte!

 

LÄS MER I DEN DELEN I PDF FILEN WHO PANDEMIN/PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

 

ETT ENORMT PLANERAT BEDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN!

 

Sveriges riksdags knapptryckare är med i ”båten” tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting, som är självstyrande), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa medier därtill tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner och kommuner.

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

MÄNNISKOR DÖR TILL FÖLJD AV ”VACCINERNA” I HELA VÄRLDEN

PEOPLE DROPPING DEAD FROM THE VACCINE WORLDWIDE

https://www.brighteon.com/f606859c-fce0-49e5-9ab7-921882234ac2

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-11-15

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 

 

 

Hittills har varje enskild pandemi som har dramatiserats visat sig vara ett fullständigt bedrägeri, och detsamma kan sägas om COVID.

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER COVID-19 BEDRÄGERIET?

Vilket lagstöd finns i svensk lagstiftning som säkerställer att Sveriges riksdags alla ledamöter ska beskydda kriminella VÄRLDSOMFATTANDE bedrägerier mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

 

”VACCINERNA” skadar och dödar mänskligheten, uppenbart erkänt sakförhållande och notoriskt faktum som ingen riksdagsledamot i Sveriges riksdag kan motbevisa. Varför beskyddar då SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter ”vaccinerna”, där det uppenbart inom skolmedicinen i Sverige, Sveriges alla Regioner(fd landsting), inte finns något lagstöd alls för skadar och dödar verksamhet i skolmedicinens yrkesverksamhet?

 

Sveriges alla Regioner har marknadsfört läkemedelsexperimentet som vanliga vaccin, erkänt sakförhållande och notoriskt faktum som är hugget som i sten. Alltså ”vaccinerna” är ett MEDICINSKT EXPERIMENT/ GENETISKT EXPERIMENT som ännu inte är avslutat, men de ”vaccinerade” med injektionerna är inte informerade och upplysta(vilket lagstiftningen ger vid handen ska ske) om att de ”vaccinerade” är försöksråttorna i detta medicinska experiment/genetiska experiment med biovapnet ”vaccinerna”!

 

Detta ENORMA BEDRÅGERI MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn BESKYDDAS uppenbart av Sveriges riksdags alla ledamöter, tills motsatsen är bevisad av varje enskild riksdagsledamot, och så har ännu skett, och den enskilde riksdagsledamoten har på sig fram till 2021-11-20 att bevisa det, utifrån tidigare kommunicerats till varje enskild riksdagsledamot i massutskick till dessa.

 

Mycket viktig artikel publicerad av dr Mercola, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, läs hela artikeln och se dr Mercolas intervju med advokat Robert F Kennedy Jr, citat

26 miljoner barn kommer att få ett vaccin som har testats på 1 300 barn, med katastrofala resultat.

 

När det gäller COVID-19-pandemin, likställer Kennedy den med kulmen på Faucis karriär. I boken berättar han hur Fauci har varit en nyckelfigur i pandemiplanering – inte nödvändigtvis hur man förhindrar en, utan hur man skapar den, eftersom dödligheten i infektionssjukdomar hade sjunkit så dramatiskt att infektionssjukdomar blev en allt lägre prioritet.

 

Hittills har varje enskild pandemi som har dramatiserats visat sig vara ett fullständigt bedrägeri, och detsamma kan sägas om COVID. Hela tiden spenderades miljarder dollar på vacciner.

 

 

 

Fauci arbetar på uppdrag av Big Pharma

Kennedy fortsätter med att förklara hur Fauci arbetar på uppdrag av Big Pharma, och varför han har blivit så viktig för läkemedelsindustrin.

 

Fauci är ansvarig för en årlig budget på cirka 6,1 miljarder dollar. Han får ytterligare 1,6 miljarder dollar från militären för att göra biovapenforskning, vilket är där 68% av hans 437 000 dollar per årslön kommer ifrån. (Fauci är den högst betalda federala anställde i USA. Näst högst är presidenten, med 400 000 USD per år.)

 

Vaccinernas årtionde

Fauci har i sin tur varit med och skapat guldrushen för vaccinet. År 2000 träffade han Bill Gates, som bad att få samarbeta med NIH i ett avtal om att vaccinera hela världens befolkning med ett batteri av nya vacciner. År 2009 omdöptes detta avtal till ”Vaccinernas årtionde”, vars mål var att införa obligatoriska vaccinationer för alla vuxna och barn på planeten till år 2020.

 

Faucis dödliga, illegala experiment på barn

 

DU LÄSER MER OCH SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Läs de bifogade pdf filerna, en maskinöversatt till svenska, en pdf fil originalspråket, se de bägge bifogade pdf filerna Robert F Kennedy Jr…..

Källa

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/11/14/the-real-anthony-fauci.aspx?

 

Vad som uttalas/framkommer i intervjun mellan dr Mercola och advokat Robert F Kennedy Jr kan du läsa, allt nertecknat, i bifogade pdf filen Dr Joseph Mercola…., då på engelska.

Källa

https://mercola.fileburst.com/PDF/ExpertInterviewTranscripts/DrJosephMercola-TheRealAnthonyFauci-ASpecialInterviewWithRobertFKennedyJr.pdf

 

 

 

Videointervjun ser du här

THE REAL ANTHONY FAUCI- INTERVIEW WITH ROBERT F. KENNEDY JR.

https://www.bitchute.com/video/RKKzAkiNU9y1/

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar 2021-11-13 doktor, läkare och ass professor Björn Hammarskjöld och läkare doktor Mikael Nordfors

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar 2021-11-13 doktor, läkare och ass professor Björn Hammarskjöld och läkare doktor Mikael Nordfors

 

 

I intervjun tas upp om bl.a. skolmedicinen och DÖDLIGA MEDICINER, därtill om de sk ”vaccinerna” ett MEDICINSKT/GENETISKT EXPERIMENT.

 

Alltså där de ”vaccinerade” är försöksråttorna, utan att dessa informerats om det, vilket är i strid mot svensk grundlag Regeringsformen, Patientlag, Helsingfors deklarationen, Nürnberg konventionen och Barnkonventionen(som är svenska lag), alltså ”vaccinerna” som i yrkesverksamhet inom skolmedicinen globalt och nationellt skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Läs mer och lyssna på intervjun, sprid vidare

http://medborgarinitiativet.nu/sverige-granskas-2/

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOKLMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 13 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 253

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 253

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter får denna delgivning i deras epost denna dag 2021-11-13

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOKLMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 13 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 253

 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk, ingen kan göra allt men alla kan göra något

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/11/13/delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-brott-mot-manskligheten-och-foklmord-till-alla-sveriges-riksdags-ledamoter-2021-11-13-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-253/

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 253

VARNING TILL ALLMÄNHETEN/ NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/11/13/delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-brott-mot-manskligheten-och-foklmord-till-alla-sveriges-riksdags-ledamoter-2021-11-13-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-253/

 

 

Läs ytterligare mer

http://medborgarinitiativet.nu/

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

http://www.svaradoktorn.se/427029039

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter får denna delgivning i deras epost denna dag 2021-11-13

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOKLMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

FAKTA & BEVIS AV BL.A. 2021-11-12 DELGER OM ATT STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”Historien om hösten har varit historien om ”genombrottsinfektioner”.

Det visar sig att vacciner inte fungerar och att ingen tror på dem.

Det finns inget resonemang, ingen egentlig forskning, ingen kostnads-nyttoanalys, inte en enda rationell tanke från någon av de högutbildade och högavlönade yrkesmän som har gjort sig till diktatorer av våra liv.

Ingen förstår detta bättre än dr Peter McCullough, en kardiolog, internist och epidemiolog, som har varit en orubblig förespråkare för alternativa Covid-behandlingar som hydroxiklorokin.”

Se videointervjun om ca 26 minuter och sprid vidare i alla dina nätverk

https://rumble.com/vp4vzb-urgent-dr.-peter-mccullough-calls-for-immediate-vaxx-halt.html

 

Bevisbördan åvilar varje enskild riksdagsledamot att bevisa sakligt, opartiskt och objektivt varför skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare generellt och systematiskt är

-       att använda skattemedel på ett effektivt sätt för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Dessutom äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan att bevisa

-       att skolmedicinen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustri och de 21 självstyrande Regionerna (fd landsting), deras anställda läkare och sjuksköterskor har stöd i svensk lagstiftning för

-        att bedriva yrkes skadar och yrkesdödar verksamhet som i en kriminell yrkes DÖDAR MAFFIA

 

Därtill äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan

-       att bevisa att den enskilde riksdagsledamoten har lagligt stöd för

-       att beskydda dels den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och dels skolmedicinens systematiska och generella skadar och dödar verksamhet dessa bedriver globalt och nationellt mot mänskligheten och därmed också bedrivs av skolmedicinen mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med bl.a. de sk ”vaccinerna”

 

Dessa notoriska faktum och erkända sakförhållande, som delgivits i massutskicken över tid, och delges denna dag, som är i laga ordning registrerat av Socialdepartementets registrator över tid är

-       att betrakta som notoriska fakta och erkända sakförhållanden som Sveriges riksdags alla ledamöter erkänner som sådana om den enskilde riksdagsledamoten inte bevisat det motsatta senast 2021-11-20.

 

Emotser sådana motbevis från varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag dock senast 2021-11-20 till undertecknads epostadress [email protected]

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 253

VARNING TILL ALLMÄNHETEN/ NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

FAKTA & BEVIS

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART UTIFRÅN BEVIS & FAKTA

Fakta och bevis finns tillgängliga för att omedelbart STOPPA ”VACCINERNA” som bevisligen utifrån FAKTA & BEVIS generellt och systematiskt i skolmedicinsk yrkesverksamhet skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

2021-11-12 DELGES MÄNSKLIGHETEN AV VÄRLDSKÄNDE SPETSPECIALIST SAKKUNNIGE OPARTISKE, SAKLIGE OCH OBJEKTIVE DR PETER MCCULLOUGH FAKTA & BEVIS FÖR ATT OMEDELBART STOPPA ”VACCINERNA”, se videointervjun, ca 26 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, läs artikel, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

URGENT: DR. PETER MCCULLOUGH CALLS FOR IMMEDIATE VAXX HALT

 

The story of this fall has been the story of “breakthrough” infections. It turns out vaccines don’t work and nobody actually believes in them. There’s no reasoning, no actual research, no cost-benefit analysis, not a single rational thought from any of the highly-trained and highly-paid professionals who have made themselves the dictators of our lives. Nobody understands this better than Dr. Peter McCullough, a cardiologist, internist, and epidemiologist, who has been a steadfast advocate for alternative Covid treatments like hydroxychloroquine.

https://rumble.com/vp4vzb-urgent-dr.-peter-mccullough-calls-for-immediate-vaxx-halt.html

 

 

FAKTA & BEVIS

2021-11-13

CDC Confirms They Have No Recorded Case of Someone Who Has Natural Immunity Being Re-Infected or Transmitting Covid

Maskinöversättning

CDC bekräftar att de inte har något registrerat fall där någon som har naturlig immunitet har blivit återinfekterad eller överfört Covid.

 

Som svar på en begäran enligt Freedom of Information Act (FOI) har U.S. Centers for Disease Control & Prevention (”CDC”) medgett att de inte har några dokumenterade fall där ovaccinerade personer återinfekteras eller överför Covid till en annan person efter att ha fått naturlig immunitet.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://theexpose.uk/2021/11/13/cdc-confirms-they-have-no-recorded-case-of-someone-who-has-natural-immunity-being-re-infected-or-transmitting-covid/

 

 

MEDICINSKT EXPERIMENT/GENETISKT EXPERIMENT DÄR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, SOM BEDRÄGLIGT OCH UPPSÅTLIGT LURATS

- ATT TRO

- ATT ”VACCINERNA” ÄR VANLIGA VACCIN, SOM DE INTE ÄR!

DÄR DESSA ”VACCINERADE” ÄR FÖRSÖKSRÅTTORNA I LÄKEMEDELSEXPERIMNENTET, MEN INTE INFORMERATS OM DETTA AV VARE SIG SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER ELLER AV SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, SVERIGES 21 REGIONER, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internetmedia.

 

VARFÖR BESKYDDAS DENNA KRIMINELLA VERKSAMHET AV SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER OCH SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE, OCH VILKET LAGSTÖD HAR DEN ENSKILDE RIKSDAGSLEDAMOTEN FÖR ATT BEDRIVA KRIMINELL BESKYDDAR VERKSAMHET OCH VILKET LAGSTÖD HAR DEN ENSKILDE MINISTERN I SVERIGES REGERING FÖR ATT BESKYDDA DENNA KRIMINELLA VERKSAMHET?

DEN ENSKILDE REGERINGS MINISTERN OCH DEN ENSKILDE RIKSDAGSLEDAMOTEN SOM VAR OCH EN SKA VARA OPARTISKA, SAKLIGA OCH OBJEKTIVA ENLIGT GÄLLANDE REGERINGSFORM (SVENSK GRUNDLAG) I DERAS UPPDRAG FÖR DERAS UPPDRAGSGIVARE NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

FAKTA & BEVIS

2021-11-13 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur denna MYCKET VIKTIGA ARTIKEL, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Pfizers data från kliniska prövningar tyder starkt på att deras Covid-19-vaccin leder till att mottagaren utvecklar förvärvat immunbristsyndrom.

Jag har upptäckt några ytterst oroande fynd i Pfizer Fas I-II-III kliniska prövningsdata. Dödsfrekvensen för sepsis i den 21 926 dubbelvaccinerade gruppen i den kliniska fas III-prövningen av Pfizer var tjugoen gånger högre än normalt, och den kardiovaskulära dödligheten var två gånger högre än normalt. 

Detta indikerar starkt att Pfizer Covid-19-injektionen faktiskt orsakar en ny form av ”förvärvat immunbristsyndrom”, vilket har föreslagits av ett berg av data tillgängliga från UK Health Security Agency , eftersom sepsis orsakas av immunsvikt. systemet.

 

När du kombinerar dessa siffror med den veckovisa nedbrytningen av immunsvaret på 5 % katalogiserad av UKHSA från veckorna 35-41 – https://theexpose.uk/2021/11/06/uk-gov-lying-and-hiding-the-fact -covid-19-vaccinated-are-developing-ade/ , du börjar se en bild som tyder på att de vaccinerade håller på att utveckla förvärvat immunbristsyndrom.

För att vara ärlig har vi turen att ha de dödsfallsuppgifter som de hittills har tillhandahållit. Låt oss inse fakta. Det pågår inga långsiktiga kliniska prövningar av säkerheten för dessa vacciner. Snarare tvärtom faktiskt. För man kan argumentera för att syftet med Pfizers lobbade vaccinmandat är att utrota alla ovaccinerade kontrollgrupper från existens för att förhindra en korrekt utvärdering av vaccinets biverkningar på medellång sikt.

För detta ändamål, här är ett redigerat brev som nyligen skickats till Storbritanniens Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) –

Kära medlemmar i SAGE

Jag skriver för att informera er om ett förbiseende i era vetenskapliga råd om Covid-19.

1. Som ni alla är medvetna om är den enda acceptabla vetenskapliga metoden för att bestämma säkerheten eller effektiviteten av en medicinsk intervention att jämföra dess effekt på en slumpmässigt vald experimentgrupp med en kontrollgrupp av statistiska skäl helst av liknande storlek.

I de kliniska fas III-prövningarna för Pfizer fanns 21 921 deltagare i den vaccinerade gruppen och 21 926 i placebogruppen, kontrollgruppen.

Kontrollgruppen, placebogruppen är den måttstock med vilken vi mäter effektiviteten av interventionen. Endast genom jämförelse med en kontrollgrupp kan en forskare avgöra om en intervention har en statistiskt signifikant effekt på en experimentgrupp, och möjligheten att dra en felaktig slutsats är matematiskt och exakt definierad. Denna AB-jämförelse mellan interventions- och kontrollgrupper kallas den vetenskapliga metoden.

Så utan en kontrollgrupp har den vetenskapliga metoden övergetts, vi följer inte längre någon vetenskap alls, och ingen statistiskt giltig slutsats kan dras från interventionen. Istället har vetenskapen och dess metod gått ut genom fönstret och vi är tillbaka i den mörka tidsåldern av påvliga dekret.

2. Säkerheten eller effekten på medellång sikt (1-3 år) för Adenovirus-DNA-vaccinerna och lipidnanopartikel-mRNA-vaccinerna är ännu inte känd eftersom de ännu inte har undersökts i den allmänna befolkningen på mer än 10 månader. 

I detta land är interventionsgruppen för dessa vacciner i åldersgruppen över 18 år nu över 90 % av befolkningen.

Varför har den vetenskapliga rådgivande gruppen för nödsituationer misslyckats med att råda den brittiska regeringen att följa den vetenskapliga metoden och formulera en lämplig kontrollgrupp vem tar inte vaccinet?

Hur ska vi bedöma effektiviteten av dessa vaccininterventioner i frånvaro av en sådan grupp?

Hur kan en grupp forskare misslyckas så spektakulärt att följa inte bara ”vetenskapen” utan faktiskt vilken vetenskap som helst i vad som utan tvekan är den viktigaste medicinska interventionen i Storbritannien i vetenskapens historia och medicinsk praxis?

Får jag därför i vetenskapens namn insistera på att du tar på dig dina laboratorierockar och råder detta lands regering utan ytterligare dröjsmål att bevara alla för närvarande ovaccinerade människor som medlemmar av en mycket underdimensionerad, underrepresenterad utarmad och tyvärr mindre än motsvarande kontrollgrupp för att hela detta vaccinationsexperiment faktiskt kan nå en statistiskt giltig och meningsfull slutsats och för att visa för regeringen och för den brittiska allmänheten och för världen i allmänhet – vad vetenskap faktiskt är.

Om du dessutom kommer att använda barn som laboratorieråttor till förmån för vuxna och mot JCVI:s råd, skulle du vänligen se till att endast 50 % av dem är vaccinerade och de återstående 50 % hålls fria från intervention som ett korrekt storlek kontrollgrupp så att vi kan lära oss något av regeringens avskyvärda medicinska experiment på dem.

Yours Vetenskapligt ,

En bekymrad läsare

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://theexpose.uk/2021/11/13/pfizer-trial-data-suggests-covid-19-vaccine-causes-aids/

 

 

FAKTA & BEVIS

Covid-19 ”Lögnpaket, Brott Mot Mänskligheten / Covid-19 ”Pack of Lies, Crimes against Humanity

Citerar lösryckta delar av artikel med FAKTA & BEVIS om WHO CORONA BEDRÄGERIET& BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN som uppenbart SVERIGES REGERING och deras medlöpare och BESKYDDARE bl.a. SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER med många flera, bl.a. Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting), SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internetmedia.

Läs hela artikeln och se videos, sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

WHO:s STORA LÖGN motbevisas av WHO.

Den påstådda pandemin är en bluff. Det är något som inte kan förnekas eller vederläggas.

 

Det finns en rad rena lögner och påhitt som använts för att rättfärdiga långtgående politiska beslut under de senaste 18 månaderna.

Den största lögnen, som erkänns både av den vetenskapliga opinionen och av WHO, är att det RT-PCR-test som används för att ”upptäcka” spridningen av viruset (liksom varianterna) inte bara är bristfälligt utan helt och hållet INVALID.

Från början i januari 2020 baserades alla långtgående politiska beslut som upprätthölls och presenterades för allmänheten som ett ”sätt att rädda liv” på bristfälliga och ogiltiga RT-PCR-fallpositiva tester.

Dessa ogiltiga Covid-19-”uppskattningar” har använts för att rättfärdiga inspärrning, social distansering, ansiktsmask, förbud mot sociala sammankomster, kultur- och sportevenemang, nedläggning av ekonomisk verksamhet samt det mRNA-”vaccin” som lanserades i november 202o.

Testet Real Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (rRT-PCR) antogs av WHO den 23 januari 2020 som ett sätt att påvisa sars-COV-2-viruset, efter rekommendationer från en virologisk forskargrupp (baserad vid Charité universitetssjukhus i Berlin), med stöd från Bill and Melinda Gates Foundation. (För ytterligare information se Drosten-undersökningen)

Exakt ett år senare, den 20 januari 2021, drar WHO tillbaka sin rapport. De säger inte ”Vi gjorde ett misstag”. Återtagandet är noggrant formulerat. (Se det ursprungliga WHO-dokumentet här samt i bilagan).

Även om WHO inte förnekar giltigheten av sina vilseledande riktlinjer från januari 2020, rekommenderar de ändå att man ”testar på nytt” (vilket alla vet är en omöjlighet).

Världshälsoorganisationen (WHO) medger underförstått ett år senare att ALLA PCR-tester som utförs med en amplifieringströskel (Ct) på 35 cykler eller högre är INVALIDA. Men det är vad de rekommenderade i januari 2020, i samråd med virologgruppen vid Charité-sjukhuset i Berlin.

Om testet utförs vid en tröskel på 35 Ct eller högre (vilket rekommenderades av WHO) kan genetiska segment av SARS-CoV-2-viruset inte påvisas, vilket innebär att ALLA så kallade bekräftade ”positiva fall” som tabellerats under de senaste 18 månaderna är ogiltiga.

Enligt Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon m.fl. har Ct > 35 varit normen ”i de flesta laboratorier i Europa och USA”.

WHO:s Mea Culpa

Nedan följer WHO:s omsorgsfullt formulerade ”Retraction” (återkallelse). Den fullständiga texten med länk till originaldokumentet finns i bilagan:

WHO uppmanar till ”omtestning”, vilket är liktydigt med ”vi klantade oss”.

Den rekommendationen är proforma. Det kommer inte att ske. Miljoner människor världen över har redan testats, med början i början av februari 2020. Trots detta måste vi dra slutsatsen att om man inte testar igen är dessa uppskattningar (enligt WHO) ogiltiga. 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/nucleic-acid-testing-technologies-use-polymerase-chain-reaction-pcr-detection-sars-cov-2/5739959

 

 

FAKTA & BEVIS

Och sedan december 2020 har den påstådda ”Covid-19-pandemin” använts för att övertyga människor världen över att Covid-19-vaccinet (tillsammans med vaccinpasset) är ”lösningen” för att bromsa spridningen av sjukdomen.

The Covid-19 Pandemic Does Not Exist

2021-11-10 FAKTA & BEVIS som SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER UNDANHÅLLER nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Covid-19-pandemin existerar inte

Polymeraskedjereaktionstestet (PCR-RT) 

Det ”anpassade” och felaktiga PCR-RT-testet (som inte under några omständigheter identifierar SARS-CoV-2-viruset) har använts över hela världen för att generera miljontals felaktiga Covid-positiva fall. De senare användes sedan för att upprätthålla illusionen att den påstådda pandemin var verklig och att SARS-CoV-2-viruset spred sig obevekligt till alla större regioner i världen. 

Denna bedömning baserad på felaktiga siffror användes sedan för att leda rädslakampanjen. 

 

Felaktiga siffror på positiva fall är nu en del av en gigantisk databas, tillsammans med falska uppgifter om så kallad Covid-19-dödlighet.

I sin tur används dessa miljontals positiva fall för att motivera varje enskild Covid-19-relaterad policy som antagits sedan mars 2020, inklusive nedstängning, instängning av arbetskraften, social distansering, ansiktsmasken, nedläggning av skolor, högskolor och universitet, avstängning av kultur- och sportevenemang m.m.  

Denna tabell över Covid-positiva fall användes också som en förevändning för att motivera ” stängningen”  av den globala ekonomin i mars 2020 (samtidig ”stängning” av 190 nationella ekonomier i FN:s medlemsländer) påstås ha i syfte att rädda liv.

Och sedan december 2020 har den påstådda ”Covid-19-pandemin” använts för att övertyga människor världen över att Covid-19-vaccinet (tillsammans med vaccinpasset) är ”lösningen” för att bromsa spridningen av sjukdomen.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/the-covid-19-pandemic-does-not-exist/5760903

 

 

 

FAKTA & BEVIS

2021-11-10 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Överflödiga dödsfall pekar på en agenda för avfolkning

Exemplen finns överallt på Internet. Du behöver inte leta särskilt långt. Överallt där massvaccinationer har ägt rum har moralen stigit även där. Och – återigen – detta är inte Covid-dödsfall. Det är främst hjärtinfarkter, stroke, blodproppar, cirkulationssjukdomar och neurologiska problem; samma vaccininducerade åkommor som vi varnades för av de läkare och vetenskapsmän som har berättat sanningen för oss från början. Det visar sig att de hade rätt trots allt.

 

Enkelt uttryckt ökar vaccinerna dödligheten, inte minskar den. De gör saker och ting värre, inte bättre. De vidmakthåller krisen, inte avslutar den. Och det är därför som den röda linjen i diagrammet pekar uppåt. Det är en indikation på att dödstalen kommer att fortsätta att öka så länge vi fortsätter att göra det vi gör nu, att vaccinera miljontals människor med en cytotoxisk patogen som utlöser blodproppar, inflammation och autoimmunitet.

Här är ett annat diagram över Skottland med en kort kommentar från The Daily Skeptic:

 

Har du undrat varför fler människor dog i år av Covid än under hela 2020? Enligt Johns Hopkins dödade Covid 353 000 personer i USA år 2020. Men på bara 10 månader under 2021 har 390 000 människor dött. Hur kan det vara möjligt? När allt kommer omkring:

100 miljoner människor (enligt CDC) har redan överlevt Covid och har nu naturlig immunitet.

Och 190 miljoner människor har blivit dubbelvaccinerade.

Detta är fyra anledningar till att dödsfallen borde minska. Men de minskar inte, de ökar. Varför inte?

 

På grund av vaccinet.

Och varför är de länder som har den högsta dödligheten i Covid-19 också de mest vaccinerade länderna? Det beror på att ”det finns en massiv positiv korrelation mellan vaccinationsprocent och dödsfall”.

Nyligen gick professor Norman Fenton vid Queen Mary London-universitetet igenom regeringens statistik (ONS) för att se om han kunde ”fastställa den övergripande risk-nytta-fördelningen av Covid-19-vaccin” genom att jämföra ”dödligheten av alla orsaker mellan vaccinerade och ovaccinerade i varje ålderskategori”.

 

Han tänkte på saken på ett enkelt sätt:

”Om Covid är så farligt som det påstås – och om vaccinet är så effektivt som det påstås – borde vi vid det här laget ha sett många fler Covid-relaterade dödsfall bland de ovaccinerade än bland de vaccinerade…. (och) Om vaccinet är så säkert som det påstås, borde det ha varit mycket få fler dödsfall av orsaker som inte har med Covid att göra bland de vaccinerade än bland de ovaccinerade (i varje åldersgrupp).

Så antalet dödsfall av alla orsaker borde vara högre bland de ovaccinerade än bland de vaccinerade (i varje åldersgrupp), vilket bekräftar att fördelarna med vaccinering överväger riskerna.” (Diskrepanser och inkonsekvenser i brittiska regeringens dataset äventyrar noggrannheten i jämförelser av dödligheten mellan vaccinerade och ovaccinerade).

 

Enkelt, eller hur? Med andra ord, om vaccinet är så bra så borde det framgå tydligt av uppgifterna. Men det är inte vad Fenton fann.

Det han fann var tvärtom. Han fann att dödligheten av alla orsaker är högre bland vaccinerade personer än bland ovaccinerade.

 

”På akutmottagningen på Sparrow Hospital i Lansing, Michigan, kämpar personalen för att ta hand om patienter som dyker upp mycket sjukare än de någonsin har sett.

Tiffani Dusang, sjuksköterskechef på akutmottagningen, vibrerar praktiskt taget av uppdämd ångest när hon tittar på alla patienter som ligger på en lång rad bårar som är tryckta upp mot de beige väggarna i sjukhusets korridorer.

”Det är svårt att se på”, säger hon med sin varma texanska ton.

Men det finns inget hon kan göra. Akutmottagningens 72 rum är redan fyllda.

Upprepa: ”buksmärtor, andningsproblem, blodproppar, hjärtproblem”. Med andra ord kan överbeläggningen på akutmottagningarna lika lätt kopplas till vaccininducerade skador som till ”försenade behandlingar”.

Lägg märke till hur författaren verkar uppriktigt oroad över de växande akutmottagningarna, men inte en enda gång nämner elefanten i rummet: vaccinet. Var det bara ett misstag från hans sida eller var hans verkliga avsikt att lura sina läsare från början?

”Det finns inget logiskt slutspel … förutom totalitärt tyranni … och massavfolkning … En del kollegor håller med om tyranniet, men drar sig för avfolkningen. (Men) bevisen pekar tydligt på det.”

Läs mer och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/excess-deaths-point-depopulation-agenda/5761182

 

FAKTA & BEVIS

SJUKHUS I BELGIEN RAPPORTERAR NU ATT 100 % AV DERAS COVIDFALL ÄR DUBBELT ”VACCINERADE”.

Publicerat 2021-11-09 FAKTA & BEVIS, se videon och sprid vidare

HOSPITALS IN BELGIUM ARE NOW REPORTING THAT 100% OF THEIR COVID CASES ARE DOUBLE “VACCINATED”

 

https://brandnewtube.com/watch/hospitals-in-belgium-are-now-reporting-that-100-of-their-covid-cases-are-double-vaccinated_GYfEYwJv3bYvkgw.html

 

FAKTA & BEVIS

Dr Robert Malone är med Kristi Leigh för att avslöja hur stora skador vaccinerna kommer att orsaka våra barn och vad som kan krävas för att väcka folk till liv om denna fara.

MÅSTE SES VIDEON

Explosive! Dr. Robert Malone: They’re Rushing Into Killing Children

 

 

Dr. Robert Malone joins Kristi Leigh to reveal the level of damage the vaccines are going to cause to our children and what it might take to wake people up to this danger.

Maskinöversättning

Dr Robert Malone är med Kristi Leigh för att avslöja hur stora skador vaccinerna kommer att orsaka våra barn och vad som kan krävas för att väcka folk till liv om denna fara.

https://banthis.tv/watch?id=618dc8042fa19644c8b64393

 

 

FAKTA & BEVIS

MYCKET VIKTIG PRESSKONFERENS MED MASSOR AV FAKTA & BEVIS OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & FOLKMORD SOM BL.A. BESKYDDAS AV SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER, SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE

Som t.ex. Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Alla 21 Regioner (fd landsting), tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stor delar av fria alternativa internet media.

Se presskonferensen och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.medicdebate.org/?language=en

 

 

 

FAKTA & BEVIS

EXCLUSIVE – 89% of Covid-19 deaths in the past 4 weeks were among the Fully Vaccinated according to the Latest Public Health data

The latest official Public Health data shows that the fully vaccinated accounted for 89% of Covid-19 deaths in the past four weeks, whilst also accounting for 77% of Covid-19 hospitalisations and 65% of alleged Covid-19 cases from October 9th through to November 5th.

Maskinöversättning

EXKLUSIVT – 89 % av dödsfallen i Covid-19 under de senaste fyra veckorna var bland de fullt vaccinerade enligt de senaste folkhälsodata.

De senaste officiella uppgifterna från folkhälsoinstitutet visar att 89 % av dödsfallen i Covid-19 under de senaste fyra veckorna har inträffat bland de fullt vaccinerade, medan 77 % av sjukhusvistelserna och 65 % av de påstådda fallen av Covid-19 har inträffat mellan den 9 oktober och den 5 november.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://theexpose.uk/2021/11/11/89-percent-of-covid-19-deaths-were-among-the-fully-vaccinated-in-the-past-month

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

FAKTA & BEVIS

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

FAKTA & BEVIS

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

 

 

FAKTA & BEVIS

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 252

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 252

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

Till massutskicket har bifogats denna pdf fil

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/11/WHO-PANDEMIN-OCH-PCR-BEDR%C3%84GERIET-GRUNDEN-TILL-%E2%80%9DVACCIN%E2%80%9D-D%C3%96DAR-TSUNAMIN.pdf

 

 

OM ”VACCINERNA” FAKTA & BEVIS

”Detta är det största experimentet på människor i världshistorien.”

 

Fauci visste att COVID-19 är ett biologiskt vapen som skapades i Wuhan-laboratoriet men valde att inte berätta för Trump – Brighteon.TV

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOKLMORD TILL ALLA SVERIGESRIKSDAGS LEDAMÖTER

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 252

 

Uppgifter visar på överdödlighet över hela världen på grund av covid-”vacciner”.

 

Vår laglösa regering avslöjad av doktor Robert Malone

 

PFIZER’S HISTORY OF KILLING KIDS /  PFIZERS HISTORIA AV ATT DÖDA BARN

 

”Detta är det största experimentet på människor i världshistorien.”

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 252

 

VARNING TILL ALLMÄNHETEN/ NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER BESKYDDAR UPPENBART BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD

 

Dessa beskyddar att Sveriges Regering och deras medlöpare planerat, uppsåtligt och grovt BEDRÄGLIGT lurat nationen Sveriges medborgare/invånare och barn att ”vaccinerna” är vanliga vaccin, när dessa ”vaccinerna” bevisligen utifrån FAKTA & BEVIS är ett globalt och nationellt MEDICINSKT EXPERIMENT / GENETISKT EXPERIMENT som avslutas först 2023 och där dessutom i detta medicinska läkemedels experiment / genetiska experiment de i Sverige grovt uppsåtligt och BEDRÄGLIGT LURADE, bevisligen utifrån FAKTA & BEVIS, är försöksråttorna i ”Detta är det största experimentet på människor i världshistorien.”

 

 

Läs mer här

http://medborgarinitiativet.nu/

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

http://www.svaradoktorn.se/427029039

 

 

 

YTTERLIGARE MER FAKTA & BEVIS OM VAD SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER BESKYDDAR!

Läs ännu mer om ”vaccinernas” och skolmedicinens planerade kriminella yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet, som beskyddas av knapptryckarna i SVERIGES RIKSDAG, som ÄNNU INTE STOPPAT ”VACCINERNA”!

 

 

 

MEDICINSKT TYRANNI BESKYDDAS UPPENBART AV SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

DESSA ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA INNAN DAGENS DATUM 2021-11-12 ÄR TILL ÄNDA

 

 

 

Vilket lagstöd har knapptryckarna i SVERIGES RIKSDAG för att beskydda yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet inom skolmedicinen?

 

Vilket lagstöd har SVERIGES RIKSDAG för att beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin?

 

Vilket lagstöd har SVERIGES RIKSDAGS KNAPPTRYCKARE för att beskydda hemligstämplade ”vaccin” kontrakt med den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin?

 

Vilket lagstöd har knapptryckarna i SVERIGES RIKSDAG för att staten SVERIGE är berättigade att teckna avtal och göra affärer med den bevisligen KRIMINELLA VACCIN OCH LÄKEMEDELSINDUSTRIN?

Läs mer här

http://medborgarinitiativet.nu/

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

http://www.svaradoktorn.se/427029039

 

 

 

 

SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER HAR ATT STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART UTIFRÅN FAKTA OCH BEVIS, DOCK SENAST 2021-11-12 KL. 24:00

 

Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner(fd landsting) och SVERIGES REGERING och deras medlöpare har bevisligen utifrån FAKTA & BEVIS planerat och uppsåtligt grovt vilseledande BEDRÄGLIGT sammantaget verkställt den globala planen PLANDEMIN, som bevisligen varit och är planerad för att i skolmedicinsk yrkesverksamhet generellt och systematiskt skada och döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Erkänt sakförhållande och notoriskt faktum är att SVERIGES RIKSDAG är fullt införstådda med detta, bl.a. då utifrån vad som är allmänt känt nämligen

Ja till statlig ersättning för vaccinskadade

https://www.friatider.se/ja-till-statlig-ersattning-vaccinskadade

 

 

 

SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER beskyddar de ovanstående om riksdagen inte OMEDELBART DENNA DAG STOPPAR ALLA ”VACCINERNA”, och då ska dessa avgå med omedelbar verkan, eller avsättas av nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

 

 

”VACCINERNA” ÄR ETT TOTALT MISSLYCKANDE, DE ”VACCINERNADE” ÄR SUPERSPRIDARNA, SE TIDIGARE MASSUTSKICK, DET FINNS EFFEKTIVA KOSTNADS EFFEKTIVA BOTMEDEL, BL.A. IVERMECTIN  

FAKTA & BEVIS

Ivermectin for COVID-19: real-time meta analysis of 65 studies

https://ivmmeta.com/

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

När du tagit del av denna video förstår du varför ”vaccinerna” ska STOPPAS OMEDELBART!

Vernon Coleman’s Wednesday Review – episode one

https://brandnewtube.com/watch/vernon-coleman-039-s-wednesday-review-episode-one_W5BysdZJa4o2J23.html

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Dr Robert Malone: ”Detta är det största experimentet på människor i världshistorien.”

2021-11-09 GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT / GENETISKT EXPERIMENT, alltså ”vaccinerna”, ”vaccinerna” strider till 100% mot svensk grundlag, underordnade lagar, Helsingfors deklarationen, Nürnberg konventionen och Barn konventionen(som är svensk lag), se videon, läs artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Dr. Robert Malone: “This is the Largest Experiment Performed on Human Beings in the History of the World.”

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://thenewamerican.com/dr-robert-malone-this-is-the-largest-experiment-performed-on-human-beings-in-the-history-of-the-world/

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Vår laglösa regering avslöjad av doktor Robert Malone

2021-11-11 Läs artikeln och se videon, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Our Lawless Government Exposed By Doctor Robert Malone

 

Dr Malone avslöjar regeringskorruptionen och globalisterna erkänner att de lurade dig att ta ”vaccinerna”/injektionerna

https://thenewamerican.com/our-lawless-government-exposed-by-doctor-robert-malone/

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

PFIZERS HISTORIA AV ATT DÖDA BARN: MALKIN DELAR MED SIG AV VAD ALLA FÖRÄLDRAR MÅSTE VETA

2021-11-11 Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

PFIZER’S HISTORY OF KILLING KIDS: MALKIN SHARES WHAT EVERY PARENT MUST KNOW

 

Maskinöversättning

 

Michelle Malkin har varit en av de verkliga krigarna på högerkanten under de senaste åren. Hon har publicerat en ny artikel:

 

”Vad varje förälder måste veta om Pfizer”.

 

Hon är med i Stew för att diskutera de brott som läkemedelsföretaget kom undan med för 25 år sedan i Nigeria och försöker komma undan med idag.

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vp380z-pfizers-history-of-killing-kids-malkin-shares-what-every-parent-must-know.html

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

Uppgifter visar på överdödlighet över hela världen på grund av covid-”vacciner”.

2021-11-11

Data show excess mortality all around the world due to covid “vaccines”

https://www.afinalwarning.com/570096.html

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

Fauci visste att COVID-19 är ett biologiskt vapen som skapades i Wuhan-laboratoriet men valde att inte berätta för Trump – Brighteon.TV

2021-11-11

Fauci KNEW COVID-19 is a biological weapon created in Wuhan lab but chose not to tell Trump – Brighteon.TV

https://www.afinalwarning.com/569853.html

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

2021-11-10

Läkare varnar: Vaccinera inte barnen

Vaccinera aldrig barn

Dr. Peter McCullough säger att inget barn, under några omständigheter, ska låta sig vaccineras eftersom det är vetenskapligt bevisat att barn löper betydligt högre risk av vaccinerna än att få Covid-19.

 

Barn men också unga vuxna får ofta milda symtom av Covid-19 som enkelt går att behandla medan vaccinerna riskerar ge mycket allvarliga biverkningar.

 

Enligt Dr. Peter McCullough kan ingen läkare med rent samvete vaccinera barn med något man redan på förhand vet har en högre risk än sjukdomen. Hela samhället sviker dessa barn som saknar kunskap och förmåga att själva bestämma vad som är bra för dem och inte.

http://friasidor.is/lakare-varnar-vaccinera-inte-barnen/

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR UPPENBART INTE TROVÄRDIGA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn går inte

 

 • att lita på alls, dessa beskyddar ett MEDICINSKT EXPERIMENT som är ett genetiskt experiment på mänskligheten där mänskligheten och de ”vaccinerade” är försöksråttorna och dessutom ”superspridarna”

 

 

Dessutom har Sveriges regering och deras medlöpare genom propaganda sålt in genom ”hjärntvätt” av stora delar av nationen Sveriges medborgare/invånare och barn att dessa DÖDLIGA ”VACCINER” är vanliga vaccin, men det är de inte!

 

LÄS MER I DEN DELEN I PDF FILEN WHO PANDEMIN/PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

 

ETT ENORMT PLANERAT BEDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN!

 

Sveriges riksdags knapptryckare är med i ”båten” tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting, som är självstyrande), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa medier därtill tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner och kommuner.

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

MÄNNISKOR DÖR TILL FÖLJD AV ”VACCINERNA” I HELA VÄRLDEN

PEOPLE DROPPING DEAD FROM THE VACCINE WORLDWIDE

https://www.brighteon.com/f606859c-fce0-49e5-9ab7-921882234ac2

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-11-12

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

 • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]m

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 251

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 250

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 251

 

Läs mer här

http://medborgarinitiativet.nu/

 

VARNING TILL ALLMÄNHETEN/ NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

FAKTA OM VAD SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER BESKYDDAR!

 

 

Webbplatsen Pharma Death Clock har lanserats: Ta reda på hur många miljoner människor Big Pharma har dödat sedan den 1 januari 2000.

 

 

Läkemedelsmedicin dödar fler människor än alla krigshandlingar,

terrorism, vapenvåld och mord tillsammans.

 

 

BIG PHARMAS KEMISKA KRIGFÖRING MOT MÄNSKLIGHETEN ÖVERTRÄFFAR ANTALET OFFER SOM DÖDATS AV ALLA VÄRLDSKRIG OCH TERRORHANDLINGAR TILLSAMMANS…

 

 

Medan läkemedelsföretagen gör miljardvinster dör människor i miljontals fall.

 

 

Se videon och läs mer

https://www.naturalnews.com/052613_pharma_death_clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

 

 

https://pharmadeathclock.com/

 

 

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient per år och således tar livet av 35 patienter under sina 35 verksamma år”.

https://newsvoice.se/2019/01/recension-av-peter-gotzsches-bok-konsten-att-overleva-i-en-overmedicinerad-varld/

 

 

 

Shelby Allen, en 17-åring från Dyer County, Tennessee, är inlagd på sjukhus med en sällsynt sjukdom där kroppens immunsystem angriper nerverna. Hon utvecklade tillståndet efter att ha fått ett COVID-vaccin.

 

 

Läs ännu mer om ”vaccinernas” och skolmedicinens planerade kriminella yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet, som beskyddas av knapptryckarna i SVERIGES RIKSDAG, som ÄNNU INTE STOPPAT ”VACCINERNA”!

 

 

Vilket lagstöd har knapptryckarna i SVERIGES RIKSDAG för att beskydda yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet inom skolmedicinen?

 

 

Vilket lagstöd har SVERIGES RIKSDAG för att beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin?

 

 

Vilket lagstöd har SVERIGES RIKSDAGS KNAPPTRYCKARE för att beskydda hemligstämplade ”vaccin” kontrakt med den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin?

 

 

Vilket lagstöd har knapptryckarna i SVERIGES RIKSDAG för att staten SVERIGE är berättigade att teckna avtal och göra affärer med den bevisligen KRIMINELLA VACCIN OCH LÄKEMEDELSINDUSTRIN?

 

 

Läs mer här

http://medborgarinitiativet.nu/

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 251

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

Eric Clapton, en av sin tids mest inflytelserika musiker om skadar och dödar ”vaccinerna”

Eric Clapton säger till RFK Jr: ”Det här måste upphöra

Publicerat 2021-11-10 om skadar och dödar ”vaccinerna”, som såklart ska STOPPAS OMEDELBART, uttalar den världskände spetsspecialist sakkunnige advokaten John F Kennedy Jr följande, citat

Deras sätt att hantera skador från dessa ”vacciner” är att låtsas att de inte existerar och att straffa människor som blir skadade och försöker prata om det

 

Eric Clapton Tells RFK, Jr.: ‘This Has Gotta Stop’

On “The Defender Show,” Robert F. Kennedy, Jr. talked with musician Eric Clapton about the backlash he experienced after going public with his COVID vaccine injury.

 

John F Kennedy JR, opartisk, saklig och objektiv världskänd spetsspecialist sakkunnig advokat delger om sanningen och verkligheten om ”vaccinerna” som i yrkesverksamhet inom skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten, så även nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, citat

Maskinöversättning

”Du tog vaccinet. Du blev skadad av det första vaccinet. Du tror på propagandan. Du tog det andra och blev i princip handikappad.

Du uttalade dig om din skada och hela världen kom ner och gasade ut dig och marginaliserade dig och förtalade dig, eftersom du skadades av den produkten.

Och här kommer de efter dig för att du inte får prata om det. Och det är det stora problemet.

Deras sätt att hantera skador från dessa vacciner är att låtsas att de inte existerar och att straffa människor som blir skadade och försöker prata om det.”

Originaltexten,

“You took the vaccine. You got hurt by the first one. You believe the propaganda. You took the second one, and you essentially got disabled. You spoke out about your injury and the whole world came down and gaslighted you and marginalized you and vilified you, because you got injured by that product. And here they come after you because you’re not allowed to talk about that. And that is the big problem. The way they’re coping with injuries from these vaccines is to pretend they don’t exist and to punish people who get injured and try to talk about it.”

DU SER VIDEOINTERVJUN OCH LÄSER MERA , SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://childrenshealthdefense.org/defender/rfk-jr-defender-robert-f-kennedy-eric-clapton-covid-vaccine-injury/?

 

 

2021-11-10 maskinöversättning

Tonåring som fick diagnosen Guillain-Barré efter COVID-vaccinet är tacksam för att hon inte blev förlamad och inte dog

 

Shelby Allen, en 17-åring från Dyer County, Tennessee, är inlagd på sjukhus med en sällsynt sjukdom där kroppens immunsystem angriper nerverna. Hon utvecklade tillståndet efter att ha fått ett COVID-vaccin.

SE VIDEON OCH LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://childrenshealthdefense.org/defender/shelby-allen-teen-guillain-barre-covid-vaccine/?

 

2021-11-10 citat

Ja till statlig ersättning för vaccinskadade

Riksdagen röstade idag igenom ett förslag om statlig ersättning för skador som orsakas av coronavaccin. En enskild som drabbats av vaccinen kan få upp till 10 miljoner kronor.

https://www.friatider.se/ja-till-statlig-ersattning-vaccinskadade

 

SVERIGES RIKSDAG KNAPPTRYCKARE SKA SÅKLART RÖSTA IGENOM ATT ”VACCINERNA” SKA STOPPAS OMEDELBART, ANNAT ÄR FULLSTÄNDIGT VANSINNE!

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOKLMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

OM ”VACCINERNA” SOM YRKES MÄSSIGT INOM SKOLMEDICINEN GLOBALT OCH NATIONELLT INOM SVERIGE GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

2021-11-10

Läkare varnar: Vaccinera inte barnen

Vaccinera aldrig barn

Dr. Peter McCullough säger att inget barn, under några omständigheter, ska låta sig vaccineras eftersom det är vetenskapligt bevisat att barn löper betydligt högre risk av vaccinerna än att få Covid-19.

 

Barn men också unga vuxna får ofta milda symtom av Covid-19 som enkelt går att behandla medan vaccinerna riskerar ge mycket allvarliga biverkningar.

 

Enligt Dr. Peter McCullough kan ingen läkare med rent samvete vaccinera barn med något man redan på förhand vet har en högre risk än sjukdomen. Hela samhället sviker dessa barn som saknar kunskap och förmåga att själva bestämma vad som är bra för dem och inte.

http://friasidor.is/lakare-varnar-vaccinera-inte-barnen/

 

I dag skrattar inte kritikerna längre. 

I dag skrattar inte kritikerna längre. Genom ackrediterade vetenskapliga studier har varje större påstående som gjorts inom PLANDEMIC-serien validerats som korrekt. PLANDEMIC uppmärksammas nu för att vara bland de första att varna världen för agendan att minska medborgarnas friheter genom medicinskt tyranni.

 

Idag fokus inledningsvis på det största och värsta BEDRÄGERIET och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN i mänsklighetens historia, och såklart då också detsamma gälla för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

I dessa videos, som alla är publicerade här (se länken nedan denna text), redogör Mike Willis och de han intervjuar för det som görs allt för

-       att tystas ner av Sveriges regering, Sveriges riksdag, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting), Folkhälsomyndigheten med många flera. Inte att förglömma SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internetmedia.

 

Alltså om sanningen och verkligheten som Du inte får höra om av dessa ovan omnämnda, som uppenbart som synes beskyddar den agenda som globalt är ett faktum med bl.a. de sk ”vaccinerna”, som är ett MEDICINSKT EXPERIMENT/ GENETISKT EXPERIMENT som mänskligheten inte informerats om och som nationen Sveriges alla ”vaccinerade” undanhållits om.

Alltså där de ”vaccinerade” är försöksråttorna i detta läkemedelsexperiment. Som strider mot svenska grundlag Regeringsformen, och underordnade lagar till denna grundlag, Helsingfors deklarationen, Nürnberg konventionen och Barnkonventionen, som är svensk lag.

Du ser dem här

PLANDEMIC

INDOCTORNATION

Bulletproof Your Immune System Learn About Dr. Zelenko’s Lifesaving Protocol

https://plandemicseries.com/

 

Du kan läsa på siten ovan omnämnd följande, maskinöversättning, citat

Den första delen av PLANDEMIC, en 26-minuters dokumentär med den berömda virologen Judy Mikovits, har setts av över en miljard människor världen över, vilket sätter ett historiskt rekord. Premiären av PLANDEMIC 2 (aka INDOCTORNATION) med brottsutredaren för tjänstemän, Dr. David Martin, satte också ett världsrekord med 2 miljoner tittare som deltog i den globala livestreamen.

Serien i två delar förklarades ”avvisad” av kritiker över hela världen. I vetenskapens och den allmänna säkerhetens namn vidtog yttrandefrihetens portvakter oöverträffade åtgärder för att censurera informationen som de kallade ”farlig konspirationsteori”.

När Dr Mikovits gjorde det djärva påståendet att covid-19 manipulerades i ett labb, blev hon utsmetad som ”galen”. När Dr. Martin avslöjade patenten och pappersspåret som bevisade att Dr. Fauci finansierade farliga resultat av funktionsforskning vid Wuhan Lab, skrattade kritikerna.

I dag skrattar inte kritikerna längre. Genom ackrediterade vetenskapliga studier har varje större påstående som gjorts inom PLANDEMIC-serien validerats som korrekt. PLANDEMIC uppmärksammas nu för att vara bland de första att varna världen för agendan att minska medborgarnas friheter genom medicinskt tyranni.

Även om vi inte hade för avsikt att ta emot priser för den här serien, är vi hedrade över att ha vunnit European Independent Film Award för bästa dokumentär, eftersom den visar en uppmuntrande förändring i allmänhetens medvetenhet och mod.

Slut citat

Sveriges riksdags alla ledamöter ska vara opartiska, sakliga, objektiva och utifrån det har dessa endast

-       att STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART!

 

FAKTA/BEVIS FÖR ATT STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

Den verkliga faran för folkhälsan, visar det sig, är ”vaccinerade” människor, inte ovaccinerade.

 

RÄTTSPROCESS I USA MOT BIDEN ADMINISTRATIONEN

Publicerat 2021-11-06 mycket viktig artikeln som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och barn bör läsa (minst 2 ggr), i artikeln framkommer bl.a. följande, maskinöversättning, citat

Fifth Circuit Court of Appeals utfärdar nödstopp för Bidens grundlagsstridiga vaccinmandat

En stadig ström av publicerade vetenskapliga studier har länge visat att vacciner inte förhindrar spridningen av covid . Faktum är att det senaste ”VE”-betyget – Vaccine Effectiveness – som kommer från data från Storbritannien visar att VE är ett negativt tal på  minus 73 procent .

Detta innebär att personer som tar vaccinet har en ökad risk för sjukhusinläggningar och dödsfall jämfört med de som undviker vaccinet.

Om något är vaccinerade människor ”superspridarna” som borde isolera sig hemma. En publicerad vetenskaplig studie utförd av University of Oxfords Clinical Research Group upptäckte att vaccinerade personer bär 251 gånger högre virusmängder i sina näsborrar, vilket gör att de kan sprida viruset till andra.

Den verkliga faran för folkhälsan, visar det sig, är vaccinerade människor, inte ovaccinerade.

https://www.afinalwarning.com/569176.html

 

2021-11-10 skrämmande FAKTA om verkligheten och sanningen i fråga om ”vaccinerna”, se och sprid vidare, citat

MSM Admits COVID Vaxx Useless, Pushes for Medical Tyranny Lockdown

https://banthis.tv/watch?id=618b08e7b2140737c3378438

 

Publicerat 2021-11-07 Mycket viktig video för att förstå Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, sprid vidare, citat

Dr. David Martin – Follow the Patents, Then You Will Understand Covid

Dr. David Martin is a professional physician, developer of advanced computer systems, advisor to industry & governments.
Other than that, he also has engaged as an author, professor, public speaker, business visionary and researcher.

Part 1 at Wise Traditions Conference 2021 on November 5, 2021

https://www.bitchute.com/video/fHhniBm4cyiM/

LINKS TO THE DOCUMENTS REFERENCED BY DR.DAVAID MARTIN:

1. Fauci/Covid 19 Dossier was written by Dr. David Martin – Please share this Dossier with your governors, sheriffs, local elected officials:

https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/8079569/The%20FauciCOVID-19%20Dossier.pdf

2. Slide – ”A key driver is the media, and the economics follow the hype” …Investors will respond if they see profit at the end of the process, Daszak stated”
Here is the article in the medical journal where you find this statement:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK349040/

3. Slide – quote referencing Executive Order by D. Trump, September 19, 2019. The link is to Fauci’s presentation in November 2019. He expanded on this Executive order, which has been presented on the slide by Dr. David Martin
Read on page 4 the same statement:

https://science.house.gov/imo/media/doc/Fauci%20Testimony.pdf

4. Episode 89 in which Dr. David Martin explains how Senator Rand Paul could have put an end to Antoni Fauci

https://rumble.com/vowz25-dr.-david-martin-political-theatre-with-rand-paul-who-tries-to-expose-fauci.html

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vov60h-dr.-david-martin-follow-the-patents-then-you-will-understand-covid.html

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 251

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR UPPENBART INTE TROVÄRDIGA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn går inte

 

-        att lita på alls, dessa beskyddar ett MEDICINSKT EXPERIMENT som är ett genetiskt experiment på mänskligheten där mänskligheten och de ”vaccinerade” är försöksråttorna och dessutom ”superspridarna”

 

 

Dessutom har Sveriges regering och deras medlöpare genom propaganda sålt in genom ”hjärntvätt” av stora delar av nationen Sveriges medborgare/invånare och barn att dessa DÖDLIGA ”VACCINER” är vanliga vaccin, men det är de inte!

 

LÄS MER I DEN DELEN I PDF FILEN WHO PANDEMIN/PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

ETT ENORMT PLANERAT BEDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN!

 

Sveriges riksdags knapptryckare är med i ”båten” tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting, som är självstyrande), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa medier därtill tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner och kommuner.

 

 

 

MÄNNISKOR DÖR TILL FÖLJD AV ”VACCINERNA” I HELA VÄRLDEN

PEOPLE DROPPING DEAD FROM THE VACCINE WORLDWIDE

https://www.brighteon.com/f606859c-fce0-49e5-9ab7-921882234ac2

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-11-11

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 

SVARA DOKTORN SVEN-ERIK NORDIN DELGER, citerar lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, om ”vaccinerna” som SVERIGES RIKSDAG uppenbart beskyddar, om ”vaccinerna” som tillåts inom skolmedicinen yrkes skada och yrkes döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, citat

De lurar avsiktligt svenska folket att delta i medicinska experiment.

Även barn och gravida luras, de som normalt aldrig deltar i medicinska experiment. Regeringen och myndigheterna har blivit laglösa, de bryter mot alla lagar, till och med Barnkonventionen som ska värna om barnens rättigheter.

I stället utnyttjas barn som försöksdjur i ett gigantiskt medicinskt experiment. Samtalet handlar just om barnen och Jennifer Melin som fått svåra skador av detta medicinska experiment – som hon inte hade en aning om att hon deltog i.

Nu startas ett medborgarinitiativ för Jennifer Melin i Sverige där fokus ska ligga på att göra det som Regionerna, Politiker, Myndigheter och media inte klarar av, att ta sitt ansvar politiskt medialt och ekonomiskt för Jennifer Melin.

Nu öppnas möjligheten för andra barn och familjer att bli informerade om svenska myndigheters, politikers och medias bedrägeri mot befolkningen och barnen via ett initiativ startat av medborgare för sanning och mänskliga rättigheter http://medborgarinitiativet.nu

Ett initiativ av medborgare för att stötta Jennifer Melin i kampen för sin hälsa och rättvisa.

Här ges möjligheten för den som vill och kan att stötta Jennifer Melin från Sundsvall med en gåva då hon råkat mycket illa ut även ekonomiskt av myndigheters och medias totala förfall.

Svenska folket kan inte längre lita på myndigheterna och de storägda medierna som helt klart har fallit in i korruption och snarare följer de stora Läkemedelsbolagens jakt på ekonomiska vinster än att göra sin plikt som skattefinansierade granskare, som är tillsatta för att på ett ärligt och sanningsenligt sätt skydda och informera folket på ett korrekt sätt.

Från frisk och kry till rullstolsbunden på 10 dagar.

Här berättar hon själv om händelsen och hur hon har blivit behandlad av Region Västernorrland och Sundsvalls Tidning (Bonnier-media).
https://rumble.com/voppdv-frn-frisk-och-kry-till-rullstolsbunden-p-10-dagar-jennifer-melin-20-r-frn-s.html

Jennifer Melin vill även komma i kontakt med andra som drabbats av injektionerna för att knyta kontakter och hjälpa andra och höra deras upplevelser av detta.

Här kan ni komma i kontakt med Jennifer Melin via medborgarinitiativet som förmedlar vidare seriösa e-mail till Jennifer Melins privata e-postadress, för att skydda Jennifer Melin mot hat/hot mail.

e-mail: [email protected]

 

En gåva till Jennifer Melin kan ges nedan.
Märk: Gåva Jennifer Melin
Swish: 0730262198
eller

Via bankkonto:
Märk: Gåva Jennifer Melin
Swedbank
Clearing: 3021
Konto: 2282190

Dessa gåvor administreras av medborgarinitiativet och vidarebefordras till Jennifer Melin.

Du kan läsa mera här:

http://medborgarinitiativet.nu

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

http://svaradoktorn.se

SE SVERIGE GRANSKAS INTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/voxw1l-sverige-granskas-regionernas-och-medias-brott-mot-mnskligheten-och-barnen..html

Slut citat

Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7083800/posting/st%C3%B6tta-de-drabbade

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 250

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 250

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

 

VARNING TILL ALLMÄNHETEN/ NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

2021-11-10

Läkare varnar: Vaccinera inte barnen

Vaccinera aldrig barn

Dr. Peter McCullough säger att inget barn, under några omständigheter, ska låta sig vaccineras eftersom det är vetenskapligt bevisat att barn löper betydligt högre risk av vaccinerna än att få Covid-19.

 

Barn men också unga vuxna får ofta milda symtom av Covid-19 som enkelt går att behandla medan vaccinerna riskerar ge mycket allvarliga biverkningar.

 

Enligt Dr. Peter McCullough kan ingen läkare med rent samvete vaccinera barn med något man redan på förhand vet har en högre risk än sjukdomen. Hela samhället sviker dessa barn som saknar kunskap och förmåga att själva bestämma vad som är bra för dem och inte.

http://friasidor.is/lakare-varnar-vaccinera-inte-barnen/

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 250

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOKLMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

OM ”VACCINERNA” SOM YRKES MÄSSIGT INOM SKOLMEDICINEN GLOBALT OCH NATIONELLT INOM SVERIGE GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

I dag skrattar inte kritikerna längre. 

I dag skrattar inte kritikerna längre. Genom ackrediterade vetenskapliga studier har varje större påstående som gjorts inom PLANDEMIC-serien validerats som korrekt. PLANDEMIC uppmärksammas nu för att vara bland de första att varna världen för agendan att minska medborgarnas friheter genom medicinskt tyranni.

 

 

Idag fokus inledningsvis på det största och värsta BEDRÄGERIET och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN i mänsklighetens historia, och såklart då också detsamma gälla för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

I dessa videos, som alla är publicerade här (se länken nedan denna text), redogör Mike Willis och de han intervjuar för det som görs allt för

-       att tystas ner av Sveriges regering, Sveriges riksdag, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting), Folkhälsomyndigheten med många flera. Inte att förglömma SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internetmedia.

 

Alltså om sanningen och verkligheten som Du inte får höra om av dessa ovan omnämnda, som uppenbart som synes beskyddar den agenda som globalt är ett faktum med bl.a. de sk ”vaccinerna”, som är ett MEDICINSKT EXPERIMENT/ GENETISKT EXPERIMENT som mänskligheten inte informerats om och som nationen Sveriges alla ”vaccinerade” undanhållits om.

Alltså där de ”vaccinerade” är försöksråttorna i detta läkemedelsexperiment. Som strider mot svenska grundlag Regeringsformen, och underordnade lagar till denna grundlag, Helsingfors deklarationen, Nürnberg konventionen och Barnkonventionen, som är svensk lag.

Du ser dem här

PLANDEMIC

INDOCTORNATION

Bulletproof Your Immune System Learn About Dr. Zelenko’s Lifesaving Protocol

https://plandemicseries.com/

 

Du kan läsa på siten ovan omnämnd följande, maskinöversättning, citat

Den första delen av PLANDEMIC, en 26-minuters dokumentär med den berömda virologen Judy Mikovits, har setts av över en miljard människor världen över, vilket sätter ett historiskt rekord. Premiären av PLANDEMIC 2 (aka INDOCTORNATION) med brottsutredaren för tjänstemän, Dr. David Martin, satte också ett världsrekord med 2 miljoner tittare som deltog i den globala livestreamen.

Serien i två delar förklarades ”avvisad” av kritiker över hela världen. I vetenskapens och den allmänna säkerhetens namn vidtog yttrandefrihetens portvakter oöverträffade åtgärder för att censurera informationen som de kallade ”farlig konspirationsteori”.

När Dr Mikovits gjorde det djärva påståendet att covid-19 manipulerades i ett labb, blev hon utsmetad som ”galen”. När Dr. Martin avslöjade patenten och pappersspåret som bevisade att Dr. Fauci finansierade farliga resultat av funktionsforskning vid Wuhan Lab, skrattade kritikerna.

I dag skrattar inte kritikerna längre. Genom ackrediterade vetenskapliga studier har varje större påstående som gjorts inom PLANDEMIC-serien validerats som korrekt. PLANDEMIC uppmärksammas nu för att vara bland de första att varna världen för agendan att minska medborgarnas friheter genom medicinskt tyranni.

Även om vi inte hade för avsikt att ta emot priser för den här serien, är vi hedrade över att ha vunnit European Independent Film Award för bästa dokumentär, eftersom den visar en uppmuntrande förändring i allmänhetens medvetenhet och mod.

Slut citat

 

Sveriges riksdags alla ledamöter ska vara opartiska, sakliga, objektiva och utifrån det har dessa endast

-       att STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART!

 

FAKTA/BEVIS FÖR ATT STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

Den verkliga faran för folkhälsan, visar det sig, är ”vaccinerade” människor, inte ovaccinerade.

 

RÄTTSPROCESS I USA MOT BIDEN ADMINISTRATIONEN

Publicerat 2021-11-06 mycket viktig artikeln som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och barn bör läsa (minst 2 ggr), i artikeln framkommer bl.a. följande, maskinöversättning, citat

Fifth Circuit Court of Appeals utfärdar nödstopp för Bidens grundlagsstridiga vaccinmandat

En stadig ström av publicerade vetenskapliga studier har länge visat att vacciner inte förhindrar spridningen av covid . Faktum är att det senaste ”VE”-betyget – Vaccine Effectiveness – som kommer från data från Storbritannien visar att VE är ett negativt tal på  minus 73 procent .

Detta innebär att personer som tar vaccinet har en ökad risk för sjukhusinläggningar och dödsfall jämfört med de som undviker vaccinet.

Om något är vaccinerade människor ”superspridarna” som borde isolera sig hemma. En publicerad vetenskaplig studie utförd av University of Oxfords Clinical Research Group upptäckte att vaccinerade personer bär 251 gånger högre virusmängder i sina näsborrar, vilket gör att de kan sprida viruset till andra.

Den verkliga faran för folkhälsan, visar det sig, är vaccinerade människor, inte ovaccinerade.

https://www.afinalwarning.com/569176.html

 

2021-11-10 skrämmande FAKTA om verkligheten och sanningen i fråga om ”vaccinerna”, se och sprid vidare, citat

MSM Admits COVID Vaxx Useless, Pushes for Medical Tyranny Lockdown

https://banthis.tv/watch?id=618b08e7b2140737c3378438

 

Publicerat 2021-11-07 Mycket viktig video för att förstå Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, sprid vidare, citat

Dr. David Martin – Follow the Patents, Then You Will Understand Covid

Dr. David Martin is a professional physician, developer of advanced computer systems, advisor to industry & governments.
Other than that, he also has engaged as an author, professor, public speaker, business visionary and researcher.

Part 1 at Wise Traditions Conference 2021 on November 5, 2021

https://www.bitchute.com/video/fHhniBm4cyiM/

LINKS TO THE DOCUMENTS REFERENCED BY DR.DAVAID MARTIN:

1. Fauci/Covid 19 Dossier was written by Dr. David Martin – Please share this Dossier with your governors, sheriffs, local elected officials:

https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/8079569/The%20FauciCOVID-19%20Dossier.pdf

2. Slide – ”A key driver is the media, and the economics follow the hype” …Investors will respond if they see profit at the end of the process, Daszak stated”
Here is the article in the medical journal where you find this statement:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK349040/

3. Slide – quote referencing Executive Order by D. Trump, September 19, 2019. The link is to Fauci’s presentation in November 2019. He expanded on this Executive order, which has been presented on the slide by Dr. David Martin
Read on page 4 the same statement:

https://science.house.gov/imo/media/doc/Fauci%20Testimony.pdf

4. Episode 89 in which Dr. David Martin explains how Senator Rand Paul could have put an end to Antoni Fauci

https://rumble.com/vowz25-dr.-david-martin-political-theatre-with-rand-paul-who-tries-to-expose-fauci.html

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vov60h-dr.-david-martin-follow-the-patents-then-you-will-understand-covid.html

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 250

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR UPPENBART INTE TROVÄRDIGA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn går inte

 

-        att lita på alls, dessa beskyddar ett MEDICINSKT EXPERIMENT som är ett genetiskt experiment på mänskligheten där mänskligheten och de ”vaccinerade” är försöksråttorna och dessutom ”superspridarna”

 

 

Dessutom har Sveriges regering och deras medlöpare genom propaganda sålt in genom ”hjärntvätt” av stora delar av nationen Sveriges medborgare/invånare och barn att dessa DÖDLIGA ”VACCINER” är vanliga vaccin, men det är de inte!

 

LÄS MER I DEN DELEN I PDF FILEN WHO PANDEMIN/PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

ETT ENORMT PLANERAT BEDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN!

 

Sveriges riksdags knapptryckare är med i ”båten” tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting, som är självstyrande), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa medier därtill tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner och kommuner.

 

 

MÄNNISKOR DÖR TILL FÖLJD AV ”VACCINERNA” I HELA VÄRLDEN

PEOPLE DROPPING DEAD FROM THE VACCINE WORLDWIDE

https://www.brighteon.com/f606859c-fce0-49e5-9ab7-921882234ac2

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-11-10

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 

 

Det kom en kommunicering som DU får del av, citat

Studier visar nu att den kardiomyopati som vaccinet mot covid-19 många gånger orsakar, är tio till hundra gånger svårare än den milda form som covid-19-viruset i sig kan ge upphov till.

 

Spikproteinerna får kroppen att angripa det egna hjärtat och 90 % av barnen som drabbas av kardiomyopati från vaccinet måste läggas in på sjukhus.

 

Slut citat, se videon och läs mer

https://twitter.com/DougIlano/status/1458059887980597259?s=07

 

 

 

2021-11-10 MYCKET VIKTIG ARTIKEL, LÄS HELA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Läkare varnar: Vaccinera inte barnen

 

Dr. Peter McCullough, USA, har tagit en ledande roll i motståndet mot det vansinne som pågår där och i stora delar av världen. Amerikanska FDA och CDC, media, politiker och myndigheter har svårt att komma åt en högt ansedd läkare som McCullough eftersom han angriper fienden på deras egen planhalva, använder deras terminologi och enbart hänvisar till faktagranskade vetenskapliga rapporter.

 

Detta har inte hindrat McCullough från att använda alternativa plattformar som till exempel Infowars för att nå ut. Han anser det viktigare att rädda liv, än att oroa sig för att bli associerad med konspirationsteoretiker, ett begrepp som idag är överspelat eftersom konspirationen, Covid-19, är bevisad och ingen teori. Vill du hitta argument mot det pågående vansinnet, utan att lämna den strikt etablerade medicinska vetenskapen är Dr. Peter McCullough en bra källa. Han varnar alla föräldrar att under inga omständigheter låta sina barn vaccineras mot Covid-19.

 

Tidiga insatser undertryckta

Dr. Peter McCullough deltog nyligen på en stor konferens för läkare och kirurger (AAPS), där han berättade att det värsta med corona varit att myndigheterna från början bestämt sig för att inga botemedel finns mot Covid-19 – annat än vaccinerna. Detta är, enligt McCullough, fullständigt fel och har lett till för tidig död hos, kanske, hundratusentals människor bara i USA.

 

Skälet är uppenbart – att styra alla mot vaccinerna. Det är också därför myndigheterna gjort allt för att förtala och, i många fall, förbjuda verksamma läkemedel. Med dessa tidiga, vetenskapligt bevisade, effektiva botemedel hade det heller varken varit nödvändigt med nedstängningar, vaccinpass, överdriven social distansering eller nödgodkända vacciner.

 

Botemedel som fungerar

När corona började 2020 var det många läkare som behövde hjälpa sina patienter. Något vaccin fanns inte och patienterna behövde hjälp där och då, inte vänta på ett eventuellt vaccin. Det många läkare gjorde var att experimentera. Det är vad läkare måste göra eftersom deras främsta uppgift är att hjälpa patienterna. Ganska snabbt kom rapporter om att Hydroxiklorokin och Ivermectin, två redan godkända och prövade läkemedel, hade god effekt. Dessa tidiga fynd har sedan följts upp och idag finns hundratals faktagranskade vetenskapliga studier som bevisar att dessa läkemedel hjälper mot Covid-19.

 

Fungerande botemedel förbjudna

I februari 2020 kom det fram att president Donald Trump tagit Hydroxiklorokin, något som media rapporterade om. Där och då blev dessa, sedan länge godkända och beprövade läkemedel, förtalade och förminskade. Detta trots att hundratusentals läkare använt dessa preparat för att behandla patienter i decennier utan att se några signifikanta biverkningar.

 

Det är anmärkningsvärt att dessa två beprövade läkemedel som de flesta läkare utan att tveka skulle våga använda utan tanke på några allvarligare biverkningar, enhälligt av myndigheter kommit att anses, inte bara verkningslösa mot Covid-19, utan till och med farliga – något som saknar all förankring i den verklighet praktiserande läkare möter.

Det, kanske, mest skrämmande är att många läkare trots alla bevis och de 18 månader som gått sedan corona började, fortfarande vidhåller att varken Hydroxiklorokin eller Ivermectin fungerar mot Covid-19.

 

Läkare medskyldiga

Dr. Peter McCullough påpekar att läkare fortfarande, trots all vetenskap som idag finns, inte ger tidig och förebyggande vård och därmed är medskyldiga till många människors för tidiga död. Skälet är att läkare inte vågar gå emot sjukhusledningens och myndigheternas rekommendationer. Glädjande nog börjar en växande del av läkarna och delstaterna i USA godkänna dessa, av myndigheterna fördömda botemedlen, eftersom en allt större del av befolkningen kräver dem.

 

Vacciner mot gamla varianter

Dr. Peter McCullough och andra ledande läkare har stämt FDA för att de inte gjort det underlag tillgängligt för allmänheten som ledde dem till att godkänna vaccinerna.

Ett av skälen att man stämmer FDA för att få ut underlaget är att de försök som gjordes 2020 avsåg en variant av corona som idag inte längre dominerar. Ett godkännande för fortsatt användning av dessa vacciner måste således visa studier gjorda avseende de varianter av viruset som finns idag, huvudsakligen deltavarianten.

Det är fullständigt meningslöst, enligt Dr. Peter McCullough, att godkänna vacciner mot varianter som inte ens längre i någon högre grad finns i omlopp hos befolkningen, lika lite som påfyllnadsdoser har någon funktion.

 

Vaccinera aldrig barn

Dr. Peter McCullough säger att inget barn, under några omständigheter, ska låta sig vaccineras eftersom det är vetenskapligt bevisat att barn löper betydligt högre risk av vaccinerna än att få Covid-19. Barn men också unga vuxna får ofta milda symtom av Covid-19 som enkelt går att behandla medan vaccinerna riskerar ge mycket allvarliga biverkningar. Enligt Dr. Peter McCullough kan ingen läkare med rent samvete vaccinera barn med något man redan på förhand vet har en högre risk än sjukdomen. Hela samhället sviker dessa barn som saknar kunskap och förmåga att själva bestämma vad som är bra för dem och inte.

 

Vården inhuman

En annan tragisk konsekvens av myndigheternas protokoll är att de sjuka, ofta äldre, hindras från besök av sina släktingar den sista tiden i livet – detta inte ens om släktingarna har haft corona och därmed är immuna. De äldre lever sina sista dagar helt isolerade från sin nära familj – något som inte kan betraktas som annat än både grymt och inhumant.

 

Vaccinerade lika sjuka

Den senaste officiella statistiken från CDC i USA (12 oktober 2021) visar att 31 895 vaccinerade tagits in på sjukhus för Covid-19, varav 23% avlidit. Huvuddelen av dem är över 65 år. Inte en enda rapport finns från någon som haft Covid-19 och sedan dött av samma infektion. Annan statistik (Project Salus CMS) visar att 65% av alla över 65 år med Covid-19, är vaccinerade. Vidare, statistik från Storbritannien visar att över 80% som tagits in på sjukhus med Covid-19 och 81% av dödsfallen är fullvaccinerade. Studier visar också entydigt att vaccinerade i lika hög grad är smittsamma som ovaccinerade. Det är därför helt uppenbart att dessa vacciner inte gör eller gjort något att förhindra spridningen av SARS-CoV-2, enligt Dr. Peter McCullough.

 

Allmänheten fått nog

Dr. Peter McCullough har deltagit på många större sammankomster där, såväl vaccinerade som ovaccinerade, säger att de fått nog. Sedan april 2021, då rapporterna haglade om alla allvarliga biverkningar, vill allt färre i USA ta vaccinerna och påfyllnadsdoserna. Det som driver vaccinationskampanjen idag är tvång från arbetsgivarna.

 

Allmänheten och läkarkåren vill nu att alla kort läggs på bordet och att myndigheterna och vaccinbolagen är transparenta och sanningsenliga med sin information. Dr. Peter McCullough berättar att högt uppsatta jurister i USA försöker få ut dokument som ger klarhet i hur mycket vaccintillverkarna känt till om de biverkningar vi idag ser?

 

Snedvrider riskerna

Det håller inte längre att på varje möjligt sätt förstora riskerna men Covid-19 samtidigt som man förminskar riskerna med vaccinerna. Ett av många exempel är att de ovaccinerade sedan början av 2021 testas för Covid-19 med 40 – 45 cykler, medan de vaccinerade testas med 24 – 28 cykler. Detta är inte vetenskap utan ett sätt att öka antalet fall med Covid-19 hos de ovaccinerade och minska dem hos de vaccinerade.

 

Vaccinerade ångrar sig

Enligt Dr. Peter McCullough möter han många som tagit vaccinet på grund av myndigheternas rekommendationer och av rädsla men som nu ångrat sig. De har kommit till insikt, inte minst eftersom de sett alla biverkningar, att vaccinerna inte skyddar mot eller förhindrar sjukdom och inte heller hindrar smittspridning. Allt fler ser med sina egna ögon att myndigheternas påståenden inte stämmer.

 

En nyligen gjord studie visar att vaccinerna, i princip, är verkningslösa efter fyra månader och det är omöjligt att förstå varför befolkningen måste fylla på med nya doser flera gånger per år med vacciner som inte studerats för de idag förkommande varianterna.

 

Spikproteinet dödar

Hur kommer det påverka människor att regelbundet injiceras med spikprotein? Hur kommer det påverka kroppens organ och blodkärl? Forskningen visar att spikproteinet finns kvar i kroppen upp till 15 månader efter infektion och att mRNA i vaccinerna inte alls är så kortlivade som påstås, utan stannar kvar i kroppen lång tid, ofta flera månader eller längre tid än så.

 

Eftersom vaccinerna leder till en betydligt högre förekomst av antikroppar än sjukdom, talar mycket för att dessa spikproteiner gör mer skada via vaccinerna än genom sjukdom. Dr. Peter McCullough påpekar att kroppen har vävnader i näsa, svalg och munhåla som hjälper till att skydda mot sjukdom. Med vaccinerna går dessa spikproteiner i stället rakt in i kroppen utan dessa, naturliga, skyddslager.

 

Undviker sjukhusen

Idag är det många sjuka i USA som väljer att inte ta sig till ett sjukhus eftersom man är medveten om att den läkare man träffar inte får eller kan använda sitt eget omdöme utan slaviskt följer de officiella rekommendationerna, varav många, i bästa fall, inte leder till annat än syrgas och ibland till och med är skadliga för patienterna.

 

Tidiga insatser avgörande

Tidig behandling innebär ofta att man som läkare måste använda olika preparat. Det är nämligen inte säkert att ett enda fungerar. Unga som behöver vård klarar sig ofta med en kortare behandling, kanske fem dagar men äldre bör ställa in sig på att det kan behövas behandling betydlig längre tid än så – upp till en månad. Den längre behandlingstiden gäller särskilt då man sökt vård sent och haft Covod-19 under, kanske, sju till tio dagar. Desto tidigare botemedel sätts in, desto snabbare går tillfrisknandet.

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://friasidor.is/lakare-varnar-vaccinera-inte-barnen/

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger en mycket viktig artikel av datum 2021-11-09, citat

 

Sanningen tränger fram

Under alla tider har sanningen haft svårt att hävda sig mot de lögner som bärs fram av starka ekonomiska, politiska och/eller religiösa krafter.

 

Detta har på sistone blivit extremt tydligt, när sådana krafter på ganska kort tid lyckats övertyga hela världen om att vi är mitt inne i en dödlig pandemi – och att enda möjligheten att få stopp på den är via injektioner med något man valt att kalla ”vacciner”.

 

Den första och alldeles uppenbara lögnen är, att det inte handlar om någon pandemi – allra minst i Sverige. Under den tid det gäller har vi inte haft någon överdödlighet i vårt land. Den totala dödligheten har legat på tämligen exakt samma nivå som de senaste 20 åren (vilket är lätt att konstatera via officiell statistik).

 

Den andra lögnen är, att definitionen på ”pandemi” ändrades lagom till den s.k. svininfluensaepidemin 2009 – för att man skulle få anledning att starta en massvaccination mot det då aktuella viruset.

 

Tidigare innehöll definitionen för en pandemi att en sjukdom skulle vara vitt spridd, och medföra allvarlig skada och DÖD för många människor.

 

Nu kan man t.ex. i Svenska Dagbladet läsa: ”En epidemi innebär att många människor i ett område på kort tid insjuknar i samma sjukdom. En epidemi som har spridits över flera världsdelar kallas för PANDEMI”,

 

Man tog alltså bort den inte helt oväsentliga delen dödlighet! Därför kunde man förklara svininfluensan för en pandemi – och starta den vaccinationskampanj som gjorde några tusen ungdomar svårt handikappade för livet, när de fick den obotliga sjukdomen narkolepsi.

 

Och sedan visade det sig, att det handlade om en ovanligt beskedlig säsongsinfluensa!

 

Den tredje – och alldeles hårresande lögnen – är detta med de ”vacciner” man nu försöker få alla att ta! Det handlar absolut inte om några vacciner i vanlig mening, utan det är ett genetiskt experiment, som nu genomförs utan något godkännande från ”Statens medicinsk-etiska råd”. Bara av den enkla anledningen är det ett klart lagbrott!

 

Detta är fullkomligt unikt och obegripligt! Det finns inga undantag för medicinska experiment – som detta är.

Alla sådana måste göras efter noggrant övervägande – och med både muntligt och skriftligt godkännande från de personer som ingår i försöket! Och detta skall dokumenteras på särskilt sätt!

 

Nu sätter man i gång med ett experiment på miljoner människor (försökspersoner), utan att något sådant ”informerat samtycke” givits av någon – så vitt jag känner till! Och man lurar alla att tro, att ”vaccinerna” är godkända!

 

De är bara ”nödgodkända”, eller ”villkorligt godkända”, som det heter i Sverige, och ett sådant ”villkorligt godkännande” kan bara ges för ett vaccin, om inga botemedel finns mot den aktuella sjukdomen! Och sådana botemedel finns! Alltså är de nuvarande ”vaccinerna” helt olagliga!

Man vet, att Ivermectin, Hydroxiklorokin, Klordioxid och några andra medel effektivt botar och/eller förebygger Covid-19! Men när detta stod klart, så såg man (läkemedelsindustrin) blixtsnabbt till att dessa medel förbjöds (för användning mot Covid-19).

 

Anledningen var självklart, att patenten på de två förstnämnda ”godkända läkemedlen” redan gått ut, varför inget företag med ensamrätt kan sälja dem till höga priser!

 

Hur detta fungerar visas tydligt, då Merck nu sprider informationen att deras produkt Ivermectin är värdelös! I stället har man nu ”kokat ihop” en ny, liknande produkt – Molnupiravir – som via ett nytt patent kan ge astronomiska inkomster. Dessvärre är det långt mindre effektivt än Ivermectin, och sägs minska risken för Covid-19 med ca 50 % (mot omkring 90 % för Ivermectin).

 

Detta är så oerhört cyniskt att folk vägrar tro att det är sant. Men sedan Flexner- rapporten publicerades i USA 1910 har läkekonsten blivit en lukrativ industri, där kemiska produkter är de enda tillåtna, och alla enkla och naturliga produkter är förbjudna och betraktas som ”kvacksalveri”.

 

Det är självklart också så, att ekonomisk vinst är den dominerande drivkraften inom denna industri (liksom inom alla branscher och företag), och människor är endast intressanta som lönsamma kunder! Vi har under många år sett hur människoliv väger mycket lätt mot de enorma ekonomiska intressena.

 

Konstaterat dödliga läkemedel fortsätter att säljas i åratal efter att deras skadande effekt bevisats. Ett ofta påtalat exempel är det smärtstillande och inflammationsdämpande medlet Vioxx, som Merck fortsatte att saluföra i FYRA ÅR efter att man fått dess dödliga effekt bevisad!

 

Man tror att åtminstone 100 000 avled i de hjärtinfarkter medlet förorsakade – bara i USA.

 

Det är extremt tydligt också när det gäller cancer, där antalet döda av den sjukdomen knappt har sjunkit något under det sista seklet – trots att miljarder satsats på forskning! Fruktansvärt dyra medel mot cancer säljs också fortfarande – trots att de varken förlänger livet eller ger förbättrad livskvalitet!

 

Men nu har ekonomin (tillsammans med en annan skrämmande agenda, som går ut på att skapa en ny människoras) helt tagit över, och den skräck man lyckats skapa gör att människor nu tycks vara beredda att avstå från alla mänskliga fri- och rättigheter – för att få tillgång till de potentiellt dödliga injektioner man kallar ”vacciner”!

 

Mycket av förklaringarna till nuvarande, fullkomligt absurda situation förklaras av den oerhört erfarne och kunnige svenske läkaren Sture Blomberg vid ett lugnt och avslappat samtal – på följande länk.

 

https://www.youtube.com/watch?

 

Han har även en egen blogg – som heter ”Tro, vetande och vetenskap”.

Adressen dit är: https://stureblomberg.blogspot.com/

 

Där finns oerhört mycket viktigt att hämta – bl.a. berättelsen om hur han botade sin syster, som var döende i Covid-19 – med höga doser intravenöst C-vitamin!

 

Slut citat, källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7083626/posting/sanningen-tr%C3%A4nger-fram

 

 

 

 

Publicerat 2021-11-09, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikel, läs hela, se videon, sprid vidare, citat

”Det är inget annat än att skada barnen, att döda barnen.

Det finns inga vetenskapliga eller medicinska argument för att ”vaccinera” barn. De får inte [COVID-19] och de smittar inte andra människor”,

https://www.afinalwarning.com/568583.html

 

 

Publicerat 2021-11-09 Måste ses videon, maskinöversättning, citerar lösryckta delar, läs mer och se videon, citat

FDA har ingripit för att rensa ut de officiella vaccindata från alla patienter som upplevt biverkningar.

Karen Kingston är en före detta läkemedelsanställd och visselblåsare, och i denna intervju med Stew Peters Show förklarar hon hur FDA har ingripit för att rensa ut de officiella vaccindata från alla patienter som upplevt biverkningar. Hon har dokumenten!

https://rumble.com/voz4bt-fda-removing-vax-injuries-proof-docs-show-fda-concealing-adverse-reactions.html

Ass professor och läkare Björn Hammarskjöld ger nationen Sveriges medborgare/invånare och barn fullständig insikt i vad DU bör ta till dig om D3-vitamin och nyttja, citerar lösryckta delar, läs hela artikeln, citat

VITAMIN D3 STARTDOS

Med andra ord det finns nu en bra och utvärderad metod att snabbt höja nivån av vitamin D3: Ät 600 000 IE (15 000 µg) som engångsdos och inom tre dagar har man uppnått mer än fysiologisk dos av vitamin D3. Underhåll sedan den nivån med att äta 50 000 IE (1 250 µg) vitamin D3 per vecka.

Men är inte detta på tok för mycket? Myndigheterna varnar för överdosering.

OK, låt oss då räkna litet, det som Livsmedelsverket synes sakna kunskap i.

En nyfödig ska enligt Livsmedelsverket ha 400 IE. Det är inte för mycket, EFSA accepterar upp till 1 000 IE utan protester.

Som gammal barndoktor kan jag inte tänka mig att ge en vuxendos av ett läkemedel till en nyföding, barnet riskerar att dö på grund av överdos. Inte heller kan jag tänka mig att ge en nyfödings dos av läkemedel till en vuxen, den ynka dosen blr verkningslös.

Alltså kan vi räkna på sedvanligt sätt vilken dos av vitamin D3 son vuxen ska ha. Man brukar räkna per kg kroppsvikt. En nyföding väger omkring 3 kg och en vuxen omkring 75 kg

400 IE/3 kg*75 kg= 10 000 IE

Slutsats: Se till att du tar ett tillskott på minst 5 000 IE per dag för att ha minst 125 nmol/L och hålla dig frisk.

 LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html

 

 

DU KAN INTE LITA PÅ SVERIGES ALLA 21 REGIONER (FD LANDSTING), FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, dessa är partiska, osakliga och ”vaccin” propagandister, som går hand i hand med den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och deras ”vacciner”. ”VACCINERNA” som är ett MEDICINSKT EXPERIMENT/ GENETISKT EXPERIMENT där nationen Sveriges medborgare/invånare och barn är försöksråttorna i detta läkemedelsexperiment, som undanhållits för alla i skattebetalarna i Sverige och deras barn!

 

Se videon, som har ca 13 miljoner visningar, D3 vitamin, sprid vidare, går att få med svensk text, bara att ställa in, maskinöversättning, om vad Folkhälsomyndigheten och 22 Regioner (fd landsting) undanhåller nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, för i deras agenda finns endast yrkes skadar och yrkes dödar ”vaccinerna”,  citat

D-vitamin och COVID 19: Bevis för förebyggande och behandling av coronavirus (SARS CoV 2)

Professor Roger Seheult, MD, förklarar den viktiga roll som D-vitamin kan ha i förebyggande och behandling av COVID-19.  Dr Seheult är huvudprofessor vid https://www.medcram.com.

Dr Seheult illustrerar hur D-vitamin fungerar, sammanfattar de bästa tillgängliga uppgifterna och kliniska prövningarna om D-vitamin och diskuterar rekommendationer för dosering av D-vitamin.

Roger Seheult, MD är medgrundare av MedCram och docent vid University of California, Riverside School of Medicine och biträdande professor vid Loma Linda University School of Medicine. Han är fyra gånger certifierad av styrelsen: Internmedicin, lungsjukdomar, intensivvård och sömnmedicin.

Intervjuare: Intervjuare: Kyle Allred, producent och medgrundare av MedCram.com.

REFERENSER:

LÄS ÄNNU MER REFERENSER OCH SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=ha2mLz-Xdpg

 

Läs ännu mer i den bifogad PDF filen vitamin d……

 

 

ÄR DET DAGS ATT SVERIGES RIKSDAG BESLUTAR OM ”SKOTTPENGAR” PÅ ANSTÄLLDA INOM FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, SVERIGES 21 REGIONERS POLITIKER OCH ANSTÄLLDA LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKOR??

ELLER ÄR DET SÅ ATT SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER BESKYDDAR ”VACCIN” BEDRÄGERIET OCH ÄR EN DEL AV DEN KRIMINELLA VACCIN/LÄKEMEDELSINDUSTRIN OCH SKOLMEDICINEN?

VAR FINNS LAGSTÖDET FÖR ATT SVERIGES 21 REGIONER(FD LANDSTING) ÄR LEGITIMERADE FÖR ATT YRKES SKADA OCH YRKES DÖDA MED BL.A. ”VACCINERNA”?

 

 

Sanningen och verkligheten om ”vaccinerna”, FAKTA, finner du i denna artikel, citerar lösryckta delar, läs hela, maskinöversättning, publicerat 2021-11-09, citat

”Detta är inget annat än att konspirera för att begå grov misshandel och mord på barn och vuxna genom tvång. Det är vad FDA gör. Dessa är alla kriminella handlingar.”

Den tidigare Pfizer-anställda Karen Kingston berättade för Dr. Bryan Ardis att Food and Drug Administrations (FDA) godkännande för akut användning av vaccinet mot Wuhan coronavirus (COVID-19) var en del av en konspiration för att skada barn . Hon gjorde detta påstående under avsnittet 3 november av ”The Dr. Ardis Show” på  Brighteon.TV .

Ardis hade starka ord till FDA-rådgivarna som röstade för att vaccinet ska injiceras i barn i åldern fem till 11 år.

”Skäms på FDA-kommittémedlemmarna som röstade ja till att injicera fem till elva år gamla amerikaner. Jag är faktiskt så äcklad. Jag tror att ni alla är medskyldiga till alla mord på barn som dör av hjärtmuskelinflammation till följd av detta. Medborgare i det här landet borde hålla dig ansvarig, sa han.

Kingston höll med Ardis och sa: ”Detta är inget annat än att konspirera för att begå grov misshandel och mord på barn och vuxna genom tvång. Det är vad FDA gör. Dessa är alla kriminella handlingar.”

 

Barn får inte SARS-CoV-2 och de utvecklar inte covid-19, så det är statistiskt och kliniskt omöjligt att utveckla ett vaccin som kommer att vara mer kraftfullt än deras naturliga immunsystem.

Varför skulle vi då injicera dem med en syntetisk viruskod för att infektera deras kroppar [och] åsidosätta deras naturliga immunsystem?”

”Det är inget annat än att skada barnen, att döda barnen.

Det finns inga vetenskapliga eller medicinska argument för att ”vaccinera” barn. De får inte [COVID-19] och de smittar inte andra människor”, fortsatte Kingston.

Ardis nämnde att att injicera barn med Pfizer-vaccinet strider mot föreskrifterna i Nürnbergkoden .

”Nürnbergkoden består av 10 etiska punkter kring mänskliga experiment som utsågs redan 1947 och antogs över hela världen”, sa han.

”Du kan inte använda ett experimentellt läkemedel på människor utan att tillhandahålla informerat innehåll till individerna.

Du måste ge dem alla fördelar och alla risker som är förknippade med dessa. Intellektuellt sett måste han ha tillräckligt med information för att du ska kunna experimentera med dem med denna drog.”

Koden sätter informerat samtycke först och främst.

Dess första punkt anger uttryckligen att personer ”bör ha rättskapacitet att ge samtycke; bör vara så belägen att de kan utöva fri valfrihet , utan ingripande av något inslag av våld, bedrägeri, bedrägeri, tvång, övergrepp eller annan bakomliggande form av tvång eller tvång; och bör ha tillräcklig kunskap och förståelse för delarna av ämnet som är involverat för att göra det möjligt för honom att fatta ett förståeligt och upplyst beslut.”

Läs mer och se videon, sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.afinalwarning.com/568583.html

 

 

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

Sverige Granskas: Sveriges 21 Regioner (fd. Landsting) och medias svek mot mänskligheten och barnen.

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

Ett Sverige i förfall där vi har en KRIMINELL MAFFIA  OCH KLAN  som styr nationen Sverige, på annat sätt kan nuläget inte ses, du förstår mer efter att lyssnat på SVERIGE GRANSKAS!

 

 

 

 

Sverige Granskas: Sveriges 21 Regioner (fd. Landsting) och medias svek mot mänskligheten och barnen.

 

Ulf Bittner i samtal med Sven-Erik Nordin, (känd som http://svaradoktorn.se )
Sverige Granskas i samtal om Regionernas, Politikernas och Medias brott mot mänskligheten.

 

De avsiktligt lurar svenska folket att ingå i medicinska experiment. Även barn och gravida luras som normalt aldrig deltar i medicinska experiment. Regeringen och myndigheterna har blivit laglösa, de bryter mot alla lagar, till och med Barnkonventionen som ska värna om barnens rättigheter.

 

I stället utnyttjas barn som försöksdjur i ett gigantiskt medicinskt experiment. Samtalet handlar just om barnen och Jennifer Melin som fått svåra skador av detta medicinska experiment som hon inte hade en aning om att hon deltog i.

 

Nu startas ett medborgarinitiativ för Jennifer Melin i Sverige där fokus ska ligga på att göra det som Regionerna, Politiker, Myndigheter och media inte klarar av, att ta sitt ansvar politiskt medialt och ekonomiskt för Jennifer Melin.

 

 

Nu öppnas möjligheten för andra barn och familjer att bli informerade om svenska myndigheters, politikers och medias bedrägeri mot befolkningen och barnen via ett initiativ startat av medborgare för sanning och mänskliga rättigheter http://medborgarinitiativet.nu

 

Ett initiativ av medborgare för att stötta Jennifer Melin i kampen för sin hälsa och rättvisa.

Här ges möjligheten för den som vill och kan att stötta Jennifer Melin från Sundsvall med en gåva då hon råkat mycket illa ut även ekonomiskt av myndigheters och medias totala förfall.

 

Svenska folket kan inte längre lita på myndigheterna och de storägda medierna som helt klart har fallit in i korruption och snarare följer de stora Läkemedelsbolagens jakt på ekonomiska vinster än att göra sin plikt som skattefinansierade granskare som är tillsatta för att på ett ärligt och sanningsenligt sätt skydda och informera folket på ett korrekt sätt.

 

 

Se även videon med Jennifer Melin:

Från frisk och kry till rullstolsbunden på 10 dagar.
Här berättar hon själv om händelsen och hur hon har blivit behandlad av Region Västernorrland och Sundsvalls Tidning (Bonnier-media).
https://rumble.com/voppdv-frn-frisk-och-kry-till-rullstolsbunden-p-10-dagar-jennifer-melin-20-r-frn-s.html

 

 

 

Jennifer Melin vill även komma i kontakt med andra som drabbats av injektionerna för att knyta kontakter och hjälpa andra och höra deras upplevelser av detta.

 

Här kan ni komma i kontakt med Jennifer Melin via medborgarinitiativet som förmedlar vidare seriösa e-mail till Jennifer Melins privata epostadress, för att skydda Jennifer Melin mot hat/hot mail.

e-mail: [email protected]

 

 

En gåva till Jennifer Melin kan ges nedan.
Märk: Gåva Jennifer Melin
Swish: 0730262198
eller

 

Via bankkonto:
Märk: Gåva Jennifer Melin
Swedbank
Clearing: 3021
Konto: 2282190

 

Dessa gåvor administreras av medborgarinitiativet och vidarebefordras till Jennifer Melin.

 

Du kan läsa mera här:

http://medborgarinitiativet.nu

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

http://svaradoktorn.se

 

SE VIDEON OCH LYSSNA,  SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 https://rumble.com/voxw1l-sverige-granskas-regionernas-och-medias-brott-mot-mnskligheten-och-barnen..html

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 249

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 249

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

NU HÄNDER DET SOM MÄNSKLIGHETEN VÄNTAT PÅ SKA HÄNDA

Nu händer det som mänskligheten sett FRAM EMOT, alltså mänskligheten som insett verkligheten och sanningen

2021-11-08 Kolla in dessa 9 minuter om hur nationen Australiens medborgare/invånare och barn reser sig mot MEDICINSKT TYRANNI och ”vaccinerna”

Diktatorn Dan Andrews kommer att gå samma politiska öde till mötes som Rumäniens kommunistledare Nicolae Ceaușescu.

https://www.youtube.com/watch?v=sFtUwp2jicM

 

 

How Dr. Zelenko Bypassed The ”Hydroxychloroquine (HCQ) Ban” to Beat COVID-19

https://plandemicseries.com/zstack/

 

 

VARNING till alla nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

 

”Kunskap räddar liv”

Dr Pablo Campras tekniska rapport är den första i sitt slag som officiellt fördömer förekomsten av ett giftigt nanomaterial som kallas grafenoxid i COVID-vaccin.

 

”VACCINERNA”; Det största BEDRÄGERIET mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn i mänsklighetens och nationen Sveriges historia

 

Det ska inte förekomma någon ”vaccinering” av barn, fullständigt erkännande av naturlig immunitet och inga hinder för medicinsk behandling av COVID-19.

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 249

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER & SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

STOPPA ”VACCINERNA” MED OMEDLBAR VERKAN UTIFRÅN FAKTA/BEVIS

 

 

Publicerat 2021-11-09

Sverige Granskas: Sveriges 21 Regioner (fd. Landsting) och medias svek mot mänskligheten och barnen.

 

 

 Ulf Bittner i samtal med Sven-Erik Nordin, (känd som http://svaradoktorn.se )
Sverige Granskas i samtal om Regionernas, Politikernas och Medias brott mot mänskligheten.

De avsiktligt lurar svenska folket att ingå i medicinska experiment. Även barn och gravida luras som normalt aldrig deltar i medicinska experiment. Regeringen och myndigheterna har blivit laglösa, de bryter mot alla lagar, till och med Barnkonventionen som ska värna om barnens rättigheter.

I stället utnyttjas barn som försöksdjur i ett gigantiskt medicinskt experiment. Samtalet handlar just om barnen och Jennifer Melin som fått svåra skador av detta medicinska experiment som hon inte hade en aning om att hon deltog i.

Nu startas ett medborgarinitiativ för Jennifer Melin i Sverige där fokus ska ligga på att göra det som Regionerna, Politiker, Myndigheter och media inte klarar av, att ta sitt ansvar politiskt medialt och ekonomiskt för Jennifer Melin.

Nu öppnas möjligheten för andra barn och familjer att bli informerade om svenska myndigheters, politikers och medias bedrägeri mot befolkningen och barnen via ett initiativ startat av medborgare för sanning och mänskliga rättigheter http://medborgarinitiativet.nu

Ett initiativ av medborgare för att stötta Jennifer Melin i kampen för sin hälsa och rättvisa.
Här ges möjligheten för den som vill och kan att stötta Jennifer Melin från Sundsvall med en gåva då hon råkat mycket illa ut även ekonomiskt av myndigheters och medias totala förfall.

Svenska folket kan inte längre lita på myndigheterna och de storägda medierna som helt klart har fallit in i korruption och snarare följer de stora Läkemedelsbolagens jakt på ekonomiska vinster än att göra sin plikt som skattefinansierade granskare som är tillsatta för att på ett ärligt och sanningsenligt sätt skydda och informera folket på ett korrekt sätt.

Se även videon med Jennifer Melin:
Från frisk och kry till rullstolsbunden på 10 dagar.
Här berättar hon själv om händelsen och hur hon har blivit behandlad av Region Västernorrland och Sundsvalls Tidning (Bonnier-media).
https://rumble.com/voppdv-frn-frisk-och-kry-till-rullstolsbunden-p-10-dagar-jennifer-melin-20-r-frn-s.html

Jennifer Melin vill även komma i kontakt med andra som drabbats av injektionerna för att knyta kontakter och hjälpa andra och höra deras upplevelser av detta.

Här kan ni komma i kontakt med Jennifer Melin via medborgarinitiativet som förmedlar vidare seriösa e-mail till Jennifer Melins privata e-postadress, för att skydda Jennifer Melin mot hat/hot mail.

e-mail: [email protected]

 

En gåva till Jennifer Melin kan ges nedan.
Märk: Gåva Jennifer Melin
Swish: 0730262198
eller

Via bankkonto:
Märk: Gåva Jennifer Melin
Swedbank
Clearing: 3021
Konto: 2282190

Dessa gåvor administreras av medborgarinitiativet och vidarebefordras till Jennifer Melin.

Du kan läsa mera här:

http://medborgarinitiativet.nu

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

http://svaradoktorn.se

SE SVERIGE GRANSKAS INTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/voxw1l-sverige-granskas-regionernas-och-medias-brott-mot-mnskligheten-och-barnen..html

 

 

 

 

 

 

Diktatorn Dan Andrews kommer att gå samma politiska öde till mötes som Rumäniens kommunistledare Nicolae Ceaușescu.

 

AUSTRALIENS MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN RESER SIG MOT MEDICINSKT TYRANNI OCH ”VACCINERNA”

2021-11-08 Måste ses videon som alla ska se, citat

 

Goodbye Premier Dan Andrews. The Melbourne Rebellion has begun.

Maskinöversättning

Det finns mer australiensisk anda i publiken än i parlamentets över- och underhus tillsammans!

 

Hela världen tittar på dagens händelser i Melbourne med djup vördnad och respekt för Melbourneborna!

 

Diktatorn Dan Andrews kommer att gå samma politiska öde till mötes som Rumäniens kommunistledare Nicolae Ceaușescu.

 

Grattis till medborgarjournalisten och frihetskämpen True Arrow för att ha fångat detta utmärkta material. Kolla in hans kanal här:

https://www.youtube.com/channel/UCr7eBZaigZbI-Vb0jLPMnFQ/videos

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, FÖRMODLIGEN SKER DETSAMMA I SVERIGE INOM NÄR FRAMTID OCH DÅ KAN LANDSFÖRRÄDARNA I SVERIGES REGERING/SVERIGES RIKSDAG OCH DERAS MEDLÖPARE SE FRAM EMOT RANNSAKAN UTIFRÅN BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD

https://www.youtube.com/watch?v=sFtUwp2jicM

 

 

 

 

 

”Kunskap räddar liv”.

Publicerat 2021-11-08, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Som dr José Luis Sevillano alltid har sagt i La Quinta Columas program: ”Kunskap räddar liv”. Dr Pablo Campras tekniska rapport är den första i sitt slag som officiellt fördömer förekomsten av ett giftigt nanomaterial som kallas grafenoxid i COVID-vaccin.

Dr Sevillano hedrar den sanning som Campra-rapporten avslöjar om vacciner och kommenterar att denna kunskap bör delas med alla vars liv man vill rädda och, naturligtvis, med all den sjukvårdspersonal som ”vaccinerar” och pressar befolkningen att ta denna giftiga spruta.

DU LÄSER MER, SER VIDEON OCH SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.orwell.city/2021/11/knowledge.html

 

 

Som bifogad pdf fil bifogas Dr CAMPRA……, läs och sprid vidare i alla dina nätverk

PDF filen kan också laddas ner via denna länk

https://www.notonthebeeb.co.uk/post/breaking-dr-campra-proves-graphene-in-vaccine

 

 

 

 

2021-11-08 maskinöversättning, se videon och läs mer, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Några ord från Dr. Pablo Campra om hans forskningsarbete

Medan Orwell City fortsätter att arbeta med den fullständiga översättningen och textningen av den rapport om förekomsten av grafenoxid i COVID-vaccin som dr Pablo Campra gjorde på La Quinta Columna förra veckan, kan du se en kort video som han spelade in själv för det världsomspännande forskarsamhället och där han berättar om sina upptäckter.

https://www.orwell.city/2021/11/dr-campra.html

 

 

 

EU Parlamentariker Christine Andersson sprider budskapet om  situationen och verkligheten i EUROPA World Wide¨

Major Harassment With Propaganda Show Going On In Europe Over Vax

https://rumble.com/vopspv-major-harassment-with-propaganda-show-going-on-in-europe-over-vax.html

 

 

 

 

 

Det största BEDRÄGERIET mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn i mänsklighetens och nationen Sveriges historia

 

SKATTEMEDEL ANVÄNDS INTE PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA I NATIONEN SVERIGE,  MEDBORGARE/INVÅNARE & BARN DRABBAS FULLT UT AV DETTA ENORMA BEDRÄGERI!

 

 

Sveriges regering och deras medlöpare är uppenbart involverade och fullt medvetna om att skattemedel avsiktligt försnillas och överförs till den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin.

 

 

Det största och värsta BEDRÄGERIET mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn i mänsklighetens och nationen Sveriges historia(tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel, dock senast 2021-11-11).

 

Nationen Sveriges medborgare/invånare kan inte alls lita på Sveriges regering och deras medlöpare i detta enorma BEDRÄGERI mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn!

 

 

 

FAKTA FRÅN SPETS SPECIALIST SAKKUNNIGA SOM ÄR OPARTISKA, SAKLIGA OCH OBJEKTIVA

Alltså raka motsatsen till vad Sveriges regering, Sveriges riksdags ledamöter, Folkhälsomyndigheten med många flera, alltså det SUPER KORRUPTA SVERIGES uppenbart kriminella maffia som beskyddar den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och därmed skolmedicinens/Sveriges 21 Regioner(fd landsting) och deras yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Som det uppenbart och bevisligen inte finns något stöd för alls i gällande svensk lagstiftning, motsatsen har inte bevisats av Sveriges 21 Regioner, således erkänt sakförhållande och notoriskt faktum.

 

 

 

 

Alltså med bl.a. ”vaccinerna”, som bevisligen är ett globalt och nationellt MEDICINSKT EXPERIMENT, som strider mot svensk grundlag Regeringsformen, och lagar/förordningar underordnad Regeringsformen, och därtill strider mot grundläggande mänskliga rättigheter, Barnkonventionen(som är svensk lag), Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen, som bl.a. får effekten att systematiska och generella BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN är notoriska faktum.

 

 

 

 

Sveriges Regering och deras medlöpare, bl.a. Sveriges riksdags ledamöter med många flera känner mycket väl till detta och har därmed att ta sitt ansvar och avgå mangrant med omedelbar verkan utifrån

 

 • att dessa som synes LANDSFÖRRÄDARE är delaktiga och medansvariga i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & FOLKMORD, som dessutom som synes är påvisat fullständigt kriminellt BEDRÄGERI mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, och inte motbevisats trots

 

 • att möjlighet har funnits, alltså dessa struntar FULLSTÄNDIGT i svensk lag bl.a. BARNKONVENTIONEN, som dessa landsförrädare själva instiftat som svensk lag.

 

 

 

 

Det ska inte förekomma någon ”vaccinering” av barn, fullständigt erkännande av naturlig immunitet och inga hinder för medicinsk behandling av COVID-19.

 

Läkare och forskare mot det globala COVID-tyranniet: Höjdpunkter från sju timmars symposium

MÅSTE SES VIDEO; SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

2021-11-08 Mycket viktiga FAKTA som undanhålls nationen Sveriges medborgare/invånare och barn av Sveriges regering och deras medlöpare, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Doctors and Scientist vs Global COVID Tyranny: Highlights From Seven Hour Symposium

 

Maskinöversättning

 

Dr Peter McCullough och andra framstående forskare och läkare uttalar sig vid COVID-19 Florida Summit i Ocala den 6 november 2021:

 

”Våra folkhälsoinstitut har blivit en del av sjukdomen och ”vaccinerna” är nu ett hot mot samhället.”

 

Det ska inte förekomma någon ”vaccinering” av barn, fullständigt erkännande av naturlig immunitet och inga hinder för medicinsk behandling av COVID-19.

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://banned.video/watch?id=61897f95b2140737c3273545

 

 

 

 

 

 

How Dr. Zelenko Bypassed The ”Hydroxychloroquine (HCQ) Ban” to Beat COVID-19

https://plandemicseries.com/zstack/

 

 

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR UPPENBART INTE TROVÄRDIGA

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn går inte

 

 • att lita på alls, dessa beskyddar ett MEDICINSKT EXPERIMENT som är ett genetiskt experiment på mänskligheten där mänskligheten och de ”vaccinerade” är försöksråttorna och dessutom ”superspridarna”

 

 

 

 

Dessutom har Sveriges regering och deras medlöpare genom propaganda sålt in genom ”hjärntvätt” av stora delar av nationen Sveriges medborgare/invånare och barn att dessa DÖDLIGA ”VACCINER” är vanliga vaccin, men det är de inte!

 

LÄS MER I DEN DELEN I PDF FILEN WHO PANDEMIN/PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

ETT ENORMT PLANERAT BEDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN!

 

Sveriges riksdags knapptryckare är med i ”båten” tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting, som är självstyrande), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa medier därtill tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner och kommuner.

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-11-09

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 

 

 

 

2021-11-08

Bokerbjudanden och föredrag med Jacob Nordangård i Norrköping

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://pharosmedia.se/shop

https://www.stiftelsen-pharos.org/

https://www.facebook.com/events/1029801581134756

 

 

 

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

 • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu