• Arkiv

2018-10-29 Det pågår ett FOLKMORD i SVERIGE; VÅRD SVERIGE och därmed alla landsting/regioner i Sverige med rätt att döda och skada utan personligt ansvar, ett fullständigt vansinne!

 

 

Hur kan detta vansinne vara förenligt med Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna(EKMR) och däri artikel 3?

 

Artikel 3 – Förbud mot tortyr

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande  behandling  eller bestraffning.

 

Det är uppenbart att Vård Sverige går hand i hand med den kriminella läkemedelsindustrin Big Pharma sedan urminnes tider, och detta samarbete kan uppenbart inte vara att använda skattemedel på ett effektivt sätt för skattebetalarna/uppdragsgivarna och/eller vårdkonsumenterna.

 

 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

Att skolmedicinska sk mediciner, som skrivs ut helt legalt via sk skolmedicinska läkares receptblock, det är allmänt känt, och detta får också effekten att väldigt många svenska medborgare dagligen skadas och dödas av dessa skolmedicinska sk mediciner.

 

DET PÅGÅR ETT FOLKMORD I SVERIGE

 

Alltså skolmedicinska sk mediciner som uppenbart av skolmedicinska sk läkare gladeligen skrives ut dagligen, utan personligt ansvar, genom anställda sk skolmedicinska läkare säkerställer Vård Sverige att DÖDA och SKADA svenska medborgare.

 

Alltså således genom detta vansinne skadas och dödas dagligen svenska medborgare med sk mediciner från den kriminella läkemedelsindustrin BIG PHARMA.

 

 

ANVÄNDS SKATTEMEDEL PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA/UPPDRAGSGIVARNA I SVERIGE

 

Särskilt de äldre, sjuka och svaga är synnerligen utsatta för detta vansinne inom Sverige/Vård Sverige

 

 Du läser mera om detta vansinne utan personligt ansvar i artikel av Sven-Erik Nordin som du finner här

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6659377/posting/mediciner-d%C3%B6dar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu