• Arkiv

Archive for oktober 29th, 2018


2018-10-29 Svenska folket/svenska medborgare är fortfarande utan säker sanering av amalgam/kvicksilver

  Att väldigt många svenska medborgare har och haft amalgam/kvicksilver i sina tänder som tandlagningsmaterial, det är uppenbart att så är det.     Detta vansinne i Sverige, som pågått över tid, har säkerställt att svenska medborgare blivit kvicksilverförgiftade(mer eller mindre), men såklart fått andra diagnoser.   Alltså andra diagnoser som såklart gynnar den kriminella […]

2018-10-29 Det pågår ett FOLKMORD i SVERIGE; VÅRD SVERIGE och därmed alla landsting/regioner i Sverige med rätt att döda och skada utan personligt ansvar, ett fullständigt vansinne!

    Hur kan detta vansinne vara förenligt med Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna(EKMR) och däri artikel 3?   Artikel 3 – Förbud mot tortyr Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande  behandling  eller bestraffning.   Det är uppenbart att Vård Sverige går hand i hand med den kriminella läkemedelsindustrin Big Pharma sedan […]

2018-10-29 MEDICINER DÖDAR av Sven-Erik ”Svara Doktorn” NORDIN

  Att staten Sverige och däri Vård Sverige(alla landsting/regioner) och deras anställda sk läkare skriver ut massor av mediciner det är allmänt väl känt.   Att skolmedicinska MEDICINER OCKSÅ SKADAR OCH DÖDAR VÄLDIGT MÅNGA MÄNNISKOR KANSKE ÄR MINDRE KÄNT, dessa skolmedicinska mediciner skrivs ut av de sk skolmedicinska läkarna, som uppenbart går hand i hand […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu