• Arkiv

Archive for juli 31st, 2020


2020-07-31 SVERIGE GRANSKAS: Intervju/samtal; Henning Witte om bl a World Day Against Cybertorture, Electronic Torture 31 juli

    I denna intervju/samtal med Henning Witte 2020-07-31 får du mycket allmänbildande information om den verklighet vi lever i anno 2020, bl.a. om mindcontrol, mikrovågsstrålning, skalärvågor med mera, mycket allmänbildande.    ”…mikrovågor för att påverka folks kroppar, även hjärnan. De kan åstadkomma smärtor och sjukdomar överallt i kroppen, även hjärtinfarkt och alla typer av […]

2020-07-31 Henning Witte; ”Historiskt att FN tar targeted individuals under mind control på allvar”

  Henning Witte har delgett, citat     Historiskt att FN tar targeted individuals under mind control på allvar   Här kommer mer info om Magnus Olssons och WTV:s Hening Wittes resa för EUCACH till FN i Geneve, för att lyssna på FN:s specielle sändebud, rapportör, om tortyr i samband med mind control. Han har döpt dessa lidanden till cyber […]

2020-07-31 July 31st World Day Against Cybertorture, Electronic Torture

    Henning Witte har publicerat, citat   July 31st World Day Against Cybertorture, Electronic Torture   Activities are being organized around the world — by millions of victims of Electronic Torture Activities are being organized around the world — by millions of victims of Electronic Torture — to inform the public that July 31 is […]

2020-07-31 MI5 agent Dr. Barrie Trower: dangerous radiation everywhere

    Henning Witte har publicerat, citat   MI5 agent Dr. Barrie Trower: dangerous radiation everywhere   Den f.d. MI5 agenten Barrie Trower är en fysiker som har jobbat för den brittiska underrättelsetjänsten. Där fick han hemlig information om de stora farorna med elektrosmog=skalärvågor och mikrovågsstrålning från vår mobiltelefoni och Wi-Fi teknologi.     Han avslöjar hur säkerhetstjänsterna […]

202007-31 SVARA DOKTORN ”Goda nyheter – Covid-19 går att förebygga och bota!”

      Goda nyheter – Covid-19 går att förebygga och bota! LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK http://www.svaradoktorn.se/427029039/6936668/posting/goda-nyheter-covid-19-g%C3%A5r-att-f%C3%B6rebygga-och-bota    Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu