• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 194

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 194

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

OBS MYCKET VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 194

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

RING P 1 SVERIGES RADIO OCH DELGE DEM FAKTA Telefon 020-22 10 10 eller maila dem [email protected], skicka massutskicket till SR P1

Detta MASSUTSKICK delgives alla talmännen/kvinnorna i Sveriges riksdag och ska säkerställas av dessa rättssäkert delgivas alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag. Och ska registreras i laga ordning av registratorerna enligt nedan, begär dagboksblad/registerutdrag med vändande epost till [email protected]

[email protected]

 

[email protected]

 

OBS MYCKET VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE

Viktiga D3 vitaminet; Om vuxna finge en vuxendos av D3 skulle arbetsgivarna spara i genomsnitt 3 sjukdagar per år och anställd Då behövs 400 IE / 3 kg * 75 kg = 10 000 IE D3 per dag och man hamnar på mer än 125 nmol/L i koncentration av D3 i blodet och man slipper alla förkylningar

Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, F.d. överläkare i pediatrik, Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971),Molekylärbiolog som arbetat på lab med mässlingsvirus RNA under 8 år och med HIV:s höljprotein under 2 år

[email protected]

Läs också om hur du hjälper ditt immunförsvar att bli i toppform genom en startdos

VITAMIN D3 STARTDOS

https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

MÅSTE SES VIDEOS

Publicerat 2021-09-06

Advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Kommittén mottager vittnesmål från hela världen om Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Här i denna delen, ca 3 timmar och 58 minuter mycket sevärda och intressanta video, publicerad 2021-09-06, kan du bl.a. höra den första politikern i världen framträda och avge sitt vittnesmål till advokaten dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Kommittén.

Sue Frost heter hon och kommer från USA/California, du kan se och höra hennes vittnesmål, spola fram till ca 2:23:33.

När kommer en rakryggad politiker, eller före detta politiker, med civilkurage från Sverige avge sitt vittnesmål till advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona kommittén?

Videon kan du ta del av på engelska, sprid vidare i alla dina nätverk

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/sca68_converted_720p_english:7?r=FrKobCYTgcojN6Vy3Gov683mdpmcUHdb

 

 

Noteras särskilt; Talmannen, talmännen och Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter är delgivna skrivelsen DELGIVNING…

 

DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

Denna skrivelse är i laga ordning registrerad av registrator, citat

 

Från: Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]>
Skickat: den 3 september 2021 13:45
Till: [email protected]
Ämne: SV: DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

Hej, Din skrivelse är diarieförd och har diarienummer 31-2020/21.

Med vänlig hälsning

Registrator

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Riksdagens arkiv och registratur Juridiska enheten

Riksdagsförvaltningen 100 12 Stockholm E-post: [email protected] Slut citat

Du läser mer här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

Publicerat 2021-09-07 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ca 33 minuter DU inte vill missa, citat

Dr. Robert Young: What’s In COVID Shots, WHY Graphene, WHO is Responsible

Dr. Robert Young joined Stew Peters for an EXCLUSIVE, very candid conversation about his past, along with his findings after he examined the Pfizer, Moderna, J&J and Astrazeneca vials containing the ”secret” contents of the COVID shots being called ”vaccines”

https://rumble.com/vm7iyp-dr.-robert-young-whats-in-covid-shots-why-graphene-who-is-responsible.html

 

 

Publicerat 2021-09-07

3 x THIS IS NOT A VACCINE!!!

https://rumble.com/vm7p1x-3-x-this-is-not-a-vaccine.html

 

 

MÅSTE LÄSAS ARTIKEL

Publicerat 2021-09-07 SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger en MYCKET VIKTIG ARTIKEL, som alla såklart ska läsa, alltså alla som är intresserade av sanningen och verkligheten om ”vaccinerna” som bevisligen systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citerar lösryckta delar ur denna MYCKET VIKTIGA artikel, citat

Just precis så är det! Det är ”medicinska experiment” – och inga ”vacciner, som testats och prövats ordentligt”.

Medicinska experiment kan vara tillåtna, annars vore medicinsk utveckling närmast omöjlig.

Men en förutsättning är, att människorna ger ett ”informerat samtycke” – d.v.s. att de skall vara noggrant informerade om ev. risker – och uttryckligen ge sitt godkännande (och kunna avbryta försöket när som helst).

Detta förekommer inte nu! Miljoner människor utsätts för ett experiment, utan att ens få veta, att de är ”försökspersoner”. Och hur skall minderåriga barn kunna vara tillräckligt informerade för att kunna ge ett ”informerat samtycke”?

Det som pågår nu är sannolikt den största medicinska skandalen i mänsklighetens historia – och följderna kan bli oöverskådliga!

Redan nu har följderna av ”vaccinerna” och de åtgärder samhället vidtagit mot det aktuella viruset sannolikt förorsakat långt större skador än vad viruset i sig någonsin skulle kunna åstadkomma!

På följande video avslöjas några fullständigt skrämmande sanningar om det som nu sker.

https://www.medicdebate.org/node/2451

Slut citat, källa till ovan citerat, läs hela artikeln, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk
http://www.svaradoktorn.se/427029039/7065355/posting/media-och-sanningen

 

 

Den kriminella MAFFIAN som den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin uppenbart är, som går hand i hand med den globala skolmedicinens skadar och dödar verksamhet, som uppenbart Sveriges regering och deras medlöpare är beskyddare av, eftersom ”vaccinerna” inte stoppats.

Alltså skolmedicinen tillsammans med den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin som genom bl.a. ”vaccinerna” genomför systematisk och generell skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Alltså erkänt sakförhållande, som uppenbart inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige kunna bevisa det motsatta till i någon form av beslut.

Därtill har inga sådana beslut tillkännagivits av Sveriges regering och deras medlöpare, alltså erkänt sakförhållande

-       att den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och skolmedicinen utan lagligt stöd bedriver generell och systematisk skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Erkänt sakförhållande är således

-       att utan lagstöd i Sverige kan skolmedicinen och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin inom Sveriges alla Regioner/fd landsting bedriva systematisk och generell skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare och detta som synes beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare, Åklagarmyndigheten i Sverige, Sveriges riksdag, anställda tjänstekvinnor/män inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, noteras särskilt

 

-       att det finns enorma ekonomiska intressen i denna skadar och dödar verksamhet.

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh det kommer ännu mer fakta och bevis som du och dina anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio synes kan och ska använda er av, vänd er med förtroende till den världskände spetsspecialist sakkunnige advokaten dr Reiner Fuellmich utifrån

 

-       att denna besitter spetsspecialist sakkunskap om denna globala skadar och dödar verksamhets maffian, som uppenbart också agerar fritt i nationen Sverige mot nationen Sveriges medborgare/invånare.

 

Publicerat 2021-09-07 sprid vidare om ”vaccinerna” som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

500,000 AMERICANS HAVE DIED FOLLOWING COVID KILL SHOTS

 

https://www.bitchute.com/video/NbkyEONMtFkP/

 

Publicerat 2021-09-07

THEY ARE KILLING PEOPLE BECAUSE THEY CANNOT AFFORD TO PAY PEOPLE’S PENSIONS

 

Pension Funds have been drained by the politicians, bankers, lawyers and judges around the world. This is another reason why they are killing us.

Yes that means Social Security also. Source: Fat News. More videos you may have missed or want to see:
Crisis in America: Millions of Nurses are Resigning or Being Fired Over COVID Vaccine Mandates

https://www.bitchute.com/video/rKHJpfTGgrcz/

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

2021-09-08

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

 

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!

 

VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

 

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

 

Ytterliga mer fakta och bevis som är av mycket stort allmänt intresse

 

Läs och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Pfizer, the FDA, and Bribes Aplenty

Maskinöversättning, du kan läsa originalet i bifogade pdf filen, citat

Den 28 december 2019, precis som nyheten om Wuhan-pesten sänkte tänderna i det amerikanska samhället, konfronterade Pfizers vd Albert Bourla dåvarande FDA-direktören Stephen Hahn med vad han beskrev som ett svårlöst dilemma:

Bourla beklagade Pfizers ”intäktsförlust”, en nyfiken val av ord för att beskriva en läkemedelsproducent som tjänade 16,7 miljarder dollar 2019, vars VD tjänade 17 miljoner dollar 2019 och 22 miljoner dollar 2020-efter att företagets Covid-19-vaccin hamnat i hyllorna. Dessa siffror utesluter de tiotals miljoner dollar Bourla får i förmåner, dagpenningar och optioner, tillgångar som, om de läggs till hans årslön, placerar honom bland de högst betalda vd: arna i världen.

Hahn, Bourla och en gnutta av FDA och Pfizer-tjänstemän höll privata samtal för att diskutera Pfizers självupplevda ekonomiska elände. Mötet ägde inte rum på Pfizers huvudkontor på Manhattan. Konferensen skedde inte heller vid FDA: s mammutkomplex i Silver Springs, Maryland. Detta var ovanligt eftersom officiella samtal mellan FDA och big pharma vanligtvis sker på en av dessa två platser, inte i ett styrelserum på Hay-Adams Hotel i Washington, DC

Bourla hade begärt en hemlig samling, efter att ha sagt till Hahn att affärshemligheter skulle analyseras och att Pfizers kodifierade avtal med FDA föreskrev att Pfizer hade befogenhet att begära dolda diskussioner för att förhindra offentlig spridning av konfidentiell information. FDA: s godkännande av dessa villkor visar att det och big pharma delar en äktenskapligt sängkammare.

Vid mötet avslöjade Bourla inga affärshemligheter; snarare tjatade han om hur Pfizer under det senaste decenniet hade missat ”potentiellt miljarder dollar” eftersom många av dess lukrativa läkemedel förlorade patentskydd och blev tillgängliga generiskt.

För referens: Enligt FDA -stadgarna håller ett läkemedelspatent 20 år från det datum då ansökan om patentet lämnades in i USA, varefter andra läkemedelsproducenter kan marknadsföra produkten med namnet på dess kemiska ingrediens.

Smärtstillande läkemedlet Vicodin patenterades till exempel av Abbott Laboratories 1978; 1999 beviljade FDA tillverkarna Mallinckrodt och Qualitest licenser för att marknadsföra produkten, med en del av vinsten som återlämnades till den ursprungliga patentinnehavaren – Abbott Laboratories.

Trots återhämtningarna, de flesta stora pharma -filerna för patenttillägg, som ofta ges. Idag tillverkar mer än 46 företag världen över Vicodin under olika märken, framför allt hydrokodon/APAP. Patentskydd gäller även för vaccinationer,

Bourla sa att han förstod att Hahn var maktlös att revidera ”orättvisa” patentskyddsprogram, men han föreslog en affär som skulle visa sig vara lönsam för både Pfizer och FDA.

Han hävdade att han ”kom i besittning” av genom -sekvensen för en mycket överförbar luftvägsinfektion som härjade i Wuhan Kina och utan tvekan skulle infektera Amerika. I beskrivningen av viruset sa Bourla:

”Det verkar inte vara mer dödligt än säsongsinfluensa. Det verkar vara luftburet och sprider sig snabbt bland infekterade populationer. Symtomen kan verka farliga, men baserat på vår analys har den genomsnittliga personen en 99,6% chans att återhämta sig helt. ”

Bourla lade fram en agenda: Om FDA godkände Pfizers vaccin, som redan var på gång, skulle Pfizer sparka tillbaka 15% av vinsten under de kommande 36 månaderna. ”Du kan använda dessa pengar för att sprida forskningsbidrag eller för vad du vill,” sa Bourla till Hahn.

”För att vara sant så behöver vi förmodligen inget vaccin för detta, men det är viktigt att du imponerar på dina kamrater, CDC och människor som Anthony Fauci, att ett vaccin är nödvändigt för att säkerställa det amerikanska folkets överlevnad.

Trump -administrationen måste få detta att tro. Ju snabbare vi får detta att rulla, desto snabbare kan vi distribuera vaccinet, och människor kommer att känna sig trygga. ”

Bourla föreslog en femårig vaccinationsplan för att inkludera boosterskott för att maximera vinsten.

Om samhället började känna sig tryggt kan en variation av viruset uppfinnas för att skrämma naiva människor att kräva reformulerade vaccinationer, sa Bourla.

Som svar gjorde Hahn en häpnadsväckande bekännelse: en av Pfizers konkurrenter hade redan lagt upp en liknande plan som FDA. Utan att namnge konkurrenten sa Hahn att tillstånd för nödanvändning måste delas mellan ”välrenommerade” vaccintillverkare, att ”det skulle finnas en tillräckligt stor bit paj för alla att njuta av.”

 

Hahn erkänner att stora läkemedelsdelar har en kollektiv mentalitet – vinst före människor.

”Med tanke på det globala distributionsintäkterna håller jag med om att vi alla står för vinst. Du kan släppa ut tillstånd för nödanvändning, men det är viktigt för oss att vi får fullt godkännande först, så att det är upp till dig och ditt folk att avgöra när det händer, säger Bourla.

”Och vi kommer att se till att vi ger större incitament än alla konkurrenter.”

Hahn sa att han skulle ta saken under råd. Och resten är historia.

Informationen i denna artikel kom från en tidigare Pfizer -chef.

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://realrawnews.com/2021/08/pfizer-the-fda-and-bribes-aplenty/

Just precis så är det! Det är ”medicinska experiment” – och inga ”vacciner, som testats och prövats ordentligt”.

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger artikel 2021-09-08, läs den och sprid vidare, citat

Media och sanningen

Dagens Nyheter och andra dominerande medier tycks hela tiden villkorslöst stödja läkemedelsindustrin – och odugligförklara eller förlöjliga alla alternativa medel och metoder. Detta gäller nästan undantagslöst. Därför dör människor dagligen – fast de kanske kunnat räddas med mycket enkla medel…

Och iatrogena tillstånd (förorsakade av ordinerade läkemedel eller andra åtgärder av läkare) är numera en av de vanligaste dödsorsakerna i vår del av världen!

Som bekant äger numera Bonnier i princip all press i vårt land (inkl. DN), och har även ekonomiska intressen inom läkemedelsindustrin – via Bonnier Pharma Insights. Det är kanske långsökt att detta skulle direkt påverka det redaktionella innehållet – men i andra sammanhang brukar man vara mycket noga med att påpeka ”intressekonflikter”.

Så hotas t.ex. Anders Sultan med ett vite på 800 000 kr, om han ens på sin privata Facebooksida antyder hälsoeffekter av kolloidalt silver (eftersom han är delägare i ett företag som tillverkar kolloidalt silver).
Extra pinsamt, eftersom detta ämne har en dokumenterad effekt mot infektioner och skadliga mikrober – som bakterier, virus, svamp och encelliga parasiter (och var godkänt läkemedel, registrerat i FASS ända fram till 1946).

Men när det gäller den etablerade läkemedelsindustrin är det ”HÖGT I TAK”.

Där bortser man helt från intressekonflikter på det mest upprörande sätt. Så uppträder t.ex. nu väldigt ofta tandläkaren (och professorn) Matti Sällberg i radio och TV som ”objektiv expert” i diskussionen omkring Covid-vacciner – trots att han är delägare i, och chef för, företaget ”Svenska Vaccinfabriken Produktion AB” – som under 2020 drog in ca 400 miljoner på sin verksamhet!

 

Där kan man tala om intressekonflikt! Men SVT fortsätter ogenerat att använda honom som ”expert”!

Ett annat exempel är Professor Dan Larhammar – preses i Svenska Vetenskapsakademin – som bedrivit ett fullkomligt korståg mot kolloidalt silver – och i princip alla alternativa medel – med uppenbart osanna uppgifter om många av dem.

Han har själv, tillsammans med hustrun, företaget Larhammar Consulting AB, vars verksamhet går ut på att hjälpa läkemedelsföretag att snabbt få ut sina produkter på marknaden. En något märklig situation för någon som är med och delar ut Nobelpris (i fysik och kemi)! Men ingen tycks anmärka på någon intressekonflikt där!

Ett annat märkligt exempel på ”experter” i SR och SVT är professor Agnes Wold. Fast där handlar det inte så mycket om intressekonflikt, utan mer om ren okunskap – och ogenerat intresse av att synas i media. Hon påstår, utan att blinka, att vi inte kan påverka vårt immunförsvar! Någon mer uppenbar lögn kan man knappast tänka sig!

När det sedan gäller just DN, så tycks man där helt ha tappat kontakt med verkligheten, när man nu utan förbehåll propagerar för de injektioner man försöker ge hela vår befolkning – under benämningen ”vacciner”.

Och söndagen den 5 september skriver Maria Gunther en lång artikel, där hon varnar för ”radikalisering bland vaccinmotståndare”. Hela artikeln är ett skrämmande bevis på osaklighet och genuin okunskap i ämnet.

När hon använder beteckningen ”vaccinmotståndare”, så ”glömmer” hon, att väldigt många som nu avråder från ”covidvaccinerna” absolut INTE ÄR EMOT VACCINER GENERELLT. Några är tvärt om framstående vaccinutvecklare – t.o.m. höga chefer på vaccinföretag!

Men de vet och förstår just därför, att det som nu tagits fram i teknisk mening INTE är vacciner. Och inget preparat blir förstås ett vaccin, bara för att man kallar det för vaccin!

Maria Gunther avslöjar sin okunskap och fördomsfullhet genom att skriva (om dem som är motståndare till de nu aktuella injektionerna): ”De använder också en vokabulär, där man kan avkoda att det handlar om ganska radikala idéer. De kallar inte vaccinet för vaccin, utan för ’injektionen’…” Och då hänvisar hon till idéhistorikern Andreas Önnerfors (ursäkta, men varför skulle han vara expert på vacciner?).

Sedan fortsätter hon: ”Med det vill de säga, att det här inte är ett vaccin, som testats och prövats ordentligt, innan det släpptes på marknaden. De säger i stället att just nu är Sveriges befolkning och resten av världen utsatt för medicinska experiment. De menar att staterna bryter mot Nürnbergkonventionen, som ingicks efter andra världskriget och som säger att medicinska experiment på människor inte är tillåtna”.

Just precis så är det! Det är ”medicinska experiment” – och inga ”vacciner, som testats och prövats ordentligt”.

Här visar Maria Gunther sin okunskap, liksom när det gäller detta med Nürnbergkonventionen (och Helsingforsdeklarationen).

Medicinska experiment kan vara tillåtna, annars vore medicinsk utveckling närmast omöjlig.

Men en förutsättning är, att människorna ger ett ”informerat samtycke” – d.v.s. att de skall vara noggrant informerade om ev. risker – och uttryckligen ge sitt godkännande (och kunna avbryta försöket när som helst).

Detta förekommer inte nu! Miljoner människor utsätts för ett experiment, utan att ens få veta, att de är ”försökspersoner”. Och hur skall minderåriga barn kunna vara tillräckligt informerade för att kunna ge ett ”informerat samtycke”?

Det som pågår nu är sannolikt den största medicinska skandalen i mänsklighetens historia – och följderna kan bli oöverskådliga!

Redan nu har följderna av ”vaccinerna” och de åtgärder samhället vidtagit mot det aktuella viruset sannolikt förorsakat långt större skador än vad viruset i sig någonsin skulle kunna åstadkomma!

På följande video avslöjas några fullständigt skrämmande sanningar om det som nu sker.

https://www.medicdebate.org/node/2451

Slut citat, källa till ovan citerat, läs hela artikeln, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk
http://www.svaradoktorn.se/427029039/7065355/posting/media-och-sanningen

 

 

 

Publicerat 2021-09-06 läs hela artikeln och sprid vidare, se videon och lyssna på Mike Adams och hans podd, citat

American Medical Association releases stunning document teaching doctors to LIE to patients while deliberately exaggerating covid death claims… the AMA admits to its own complicity in crimes against humanity

The AMA just provided evidence that can be used to prosecute its own corrupt officials for crimes against humanity

https://www.afinalwarning.com/551013.html

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

 

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu