• Arkiv

DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

 

 

 

Denna skrivelse är i laga ordning registrerad  av registrator, citat

 

Från: Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]>
Skickat: den 3 september 2021 13:45
Till: [email protected]
Ämne: SV: DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

Hej,

Din skrivelse är diarieförd och har diarienummer 31-2020/21.

Med vänlig hälsning

Registrator

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Riksdagens arkiv och registratur

Juridiska enheten

Riksdagsförvaltningen

100 12 Stockholm

E-post: [email protected]

Slut citat

 

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

Denna skrivelse är i laga ordning registrerad  av registrator, citat

 

Från: Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]>
Skickat: den 3 september 2021 13:45
Till: [email protected]
Ämne: SV: DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

Hej,

Din skrivelse är diarieförd och har diarienummer 31-2020/21.

Med vänlig hälsning

Registrator

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Riksdagens arkiv och registratur

Juridiska enheten

Riksdagsförvaltningen

100 12 Stockholm

E-post: [email protected]

Slut citat

 

 

 

 

 

OBS HJÄLP TILL att sprida vidare i alla dina nätverk denna delgivning, citat

 

 

DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

 

Uppdrar härmed till talmannen/talmännen att informera, upplysa och delgiva alla folkvalda i Sveriges riksdag denna skrivelse, talmännen är härmed delgivna denna skrivelse.

Talmannen/vice talmännen

Andreas Norlén (M) riksdagens talman.

Tre vice talmän

Åsa Lindestam (S) förste vice talman

Lotta Johnsson Fornarve (V) andre vice talman

Kerstin Lundgren (C) tredje vice talman.

[email protected]

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost dagboksblad/diarieblad som bevis på att de tillskrivna rättssäkert delgivits denna skrivelse

[email protected]

 

Sekretessprövning: Ingen sekretess då denna delgivning till talmännen och Sveriges riksdags all riksdagsledamöter är av synnerligen mycket stort allmänt intresse och publiceras offentligt, tillika med svaret från registrator, talmännen och Sveriges riksdags all riksdagsledamöter, som emotses mycket skyndsamt till undertecknad och denna epost adress [email protected]

All kommunicering ska se genom epost till [email protected] pga. att undertecknad kan befinna sig på resande fot över tid, därtill över tid på resande fot utanför Sveriges gränser

 

2021-09-02

Bästa talman, talmän och alla Sveriges riksdags riksdagsledamöter är det förenligt med

- att åtfölja grundlag, lag och förordningar

- att Sveriges alla Regioner dvs. fd landsting och

Där finansierade av skattemedel regionpolitikerna, arbetsgivarna och de anställda presterat och levererat och marknadsfört sk ”vacciner”, och marknadsfört dessa som synes planerat och grovt uppsåtligt bedrägligt vilseledande som vanligt vaccin, men ”vaccinerna” som uppenbart bevisligen är ett genetiskt experiment/läkemedels experiment, där de ”vaccinerade” är försöksråttorna, och dessa av nationen Sveriges medborgare/invånare har undanhållits den informationen och upplysning.

 

Härmed konstateras, som erkänt sakförhållande, tills motsatsen är bevisade av er delgivna och tillskrivna

-       att därmed har undanhållits generellt och systematiskt

-       att nationen Sveriges medborgare/invånare som synes planerat grovt uppsåtligt vilseledande och bedräglig gentemot nationen Sveriges medborgare/invånare

-       att dessa är försöksråttorna i detta medicinska läkemedels experiment/genetiska experiment med de sk ”vaccinerna”.

 

 

Noteras särskilt; att dessa sk ”vaccinerna” dvs. läkemedels experimentet som uppenbart är ett genetiskt experiment på mänskligheten(globalt) och nationen Sveriges medborgare, alltså ett generellt och systematiskt som synes grovt uppsåtligt bedrägeri med som synes enorma ekonomiska intressen/ incitament globalt inom den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin.

Alltså en kriminell MAFFIA enligt vad författare och den spets specialist sakkunnige Peter C Götzsche delgivit dels på engelska och dels på svenska i dennes publicerade böcker

 

Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Healthcare

 

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården

 

Du kan läsa mer av och om danske professorn, läkaren och forskaren Peter C. Gøtzsche här

https://www.adlibris.com/se/bok/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet-hur-lakemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk–och-halsovarden-9789187207372

 

Bifogar som bifogad pdf fil massutskicket av 2021-09-01, läs den bifogade pdf filen TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2020 09 01 mycket nogsamt.

Bifogar därtill de 2 pdf filerna som åtföljde massutskicket, se och läs pdf filerna comirnaty…… och missing…. Bifogar också den MP3 fil som också ingick i det massutskicket, inspelat samtal med regionfullmäktiges ordf. Annika Tännström Västra Götalandsregionen 2021 08 31, lyssna på den som synes hycklande och som synes fullständigt inkompetente, naive och som synes fullständigt imbecilla  som synes storljugaren regionfullmäktiges ordf. Annika Tännström.

 

Citerar här nedan 1 av de många offentliga massutskicks listorna, av datum 2021-09-01, citat

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 1 september 2021 09:03
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Filip Sjöström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘marianne liljeholt’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Aftonbladet’ <[email protected]>; ‘Expressen’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘SE Nin’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘SB Registrator’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Kim Svinghammar’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lina Berg’ <[email protected]>; ’[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Maria Bader’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE ”V” D T 187 DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA
Prioritet: Hög

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 187

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, det finns erkända sakförhållande som ger grund till att STOPPA ”VACCINERNA” med omedelbar verkan.

Alltså det kan du och dina anställda som synes verkställa med omedelbar verkan utifrån laglig grund, tills motsatsen är bevisad av dig och dina anställda i ett nu återigen begärt fullständigt rättssäkert BESLUT med fullständig motivering och besvärshänvisning, eftersom det är ett generellt rättssäkerhetsproblem som av synnerligen mycket stort allmän intresse för alla nationen Sveriges medborgare/invånare.

 

 

MEDICINSKT LÄKEMEDELS EXPERIMENT ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE SOM UNDANHÅLLITS AV SVERIGES ALLA REGIONER

Alltså vilket genom att undanhålla generellt och systematiskt, som synes som en GROVT KRIMINELL SKOLMEDICINSK MAFFIA, som synes en global skolmedicinsk maffia, som är allmänt känt nämligen den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin, som staten Sveriges skolmedicin, Sveriges alla Regioner/fd landsting, går hand i hand med sedan urminnes tider. Det konstateras därmed följande;

-       att nationen Sveriges medborgare/invånare ingår i ett läkemedelsexperiment, som försöksråttorna i detta medicinska läkemedelsexperiment, med som i detta bevis mRNA-vaccin Comirnaty mot covid-19, så bevisas som synes

-       att Sveriges alla Regioner bevisligen undanhållit grovt bedrägligt och uppsåtligt, utifrån enorma globala ekonomiska incitament, detta erkända sakförhållande,

-       att som då strider emot Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen och bl.a. svensk lag Patientlag, som härmed är ett erkänt sakförhållande,

 

-       som myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda har

 

-       att förhålla sig till som erkänt sakförhållande.

 

Alla Sveriges Regioners TROVÄRDIGHET faller därmed legalt utifrån erkända sakförhållanden, se tidigare redovisats i massutskicken, och uppenbart generellt och systematiskt grundlagsbrott från makt- och myndighetsmissbrukarna i Sveriges alla Regioner. Därtill otaliga mycket allvarliga BROTTSMISSTANKAR utifrån gällande BROTTSBALK.

 

Det kom ett mail som alla får del av i dagens massutskick

Citat

Beviset för att man medverkar i en randomiserad placebokontrollerad observationsblindad studie när man injicerar sig med det DNA-förändrande experimentella läkemedlet Comirnaty. Studien pågår till december 2023.

På sidan 19 kan man läsa:

Där står i klartext att detta är ett försök som avslutas dec 2023. Och att de har en randomiserad placebogrupp. Det förklarar varför inte alla blir sjuka.

Men för varje boosterdos som de tar så ökar risken. Man kan inte spela rysk roulette hur många gånger som helst utan att skjuta sig i skallen.

Slut citat

Min kommentar; hänvisning utifrån ovan citerat till följande länk

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_sv.pdf

 

 

MEDICINSKT LÄKEMEDELS EXPERIMENT

LÄKEMEDLETS NAMN

Comirnaty koncentrat till injektionsvätska, dispersion

mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat)

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, notera särskilt följande erkända sakförhållande, se sidan 2 och 19, citat

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Comirnaty koncentrat till injektionsvätska, dispersion

mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat)

 

För att bekräfta effekt och säkerhet för Comirnaty ska innehavaren av godkännandet för försäljning lämna in den slutliga kliniska försöksrapporten för den randomiserade, placebokontrollerade observatörsblindade studien C4591001. December 2023

Källa till ovan citerat

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_sv.pdf

OBS! PDF filen bifogas också som bifogad PDF filen comirnaty……

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

2021-09-01

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/01/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-187/

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGAS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!

VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

 

Inspelat samtal med regionfullmäktiges ordf Annika Tännström Västra Götalandsregionen 2021 08 31 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Ämne: Inspelat samtal med regionfullmäktiges ordf Annika Tännström Västra Götalandsregionen 2021 08 31 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Till bl.a. följande mottagare

[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘HSN Göteborg FB’ <[email protected]>; ‘HSS FB’ <[email protected]>; ‘Regionstyrelsen’ <[email protected]>; ‘revision’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Annika Tännström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

Begär att registrator i Västra Götalandsregionen registrerar detta inspelade samtal med regionfullmäktiges ordf Annika Tännström i laga ordning, se bifogade MP3 filen Annika……, begär dagboksblad med vändande epost till [email protected]

 

Begär att registrator huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige, Stockholm, i laga ordning registrerar detta inspelade samtal med regionfullmäktiges ordf Annika Tännström i laga ordning, se bifogade MP3 filen Annika……, begär dagboksblad med våndades epost till [email protected]

Inspelat samtal med regionfullmäktiges ordf Annika Tännström Västra Götalandsregionen [email protected]  Tfn 0703-621504 2021 08 31 — SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

FICK ETT TACKMAIL, SE HÄR NEDAN,

EFTER DAGENS MASSUTSKICK, RINGDE UPP Ordförande Regionfullmäktige Västragötalandsregionen Annika Tännström Tfn 0703-621504, DU ÅTER HÖR DET INSPELADE SAMTALET, SE BIFOGADE MP3

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Citat

Från: Annika Tännström <[email protected]>
Skickat: den 31 augusti 2021 13:11
Till: [email protected]
Ämne: Re: TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE ”V” D T 186 DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

Tack för ditt mail.

Det kommer diarieföras i enlighet med Västragötalandsregionens riktlinjer.

Med vänlig hälsning

Annika Tännström

Ordförande Regionfullmäktige Västragötalandsregionen

Tfn 0703-621504

Slut citat

Det inspelade samtalet bifogas detta massutskick som MP3 filen Annika Tännström…..

 

 

DU LÄSER MED I DEN BIFOGADE FILEN TILL……

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

Slut citat

 

Bifogar dagboksblad/diarieutskrift av 2021-09-02 från Socialdepartementets registrator, som i laga ordning diariefört alla massutskicken under 2020–2021, alltså fullt följbart om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare finns där i laga ordning diariefört, och vilka som mottagit dessa massutskick, som ni alla tillskrivna är delgivna om.

Se i den delen bifogade pdf filen Socialdepartementet….

 

I en demokratisk rättsstat existerar inte medicinskt tyranni och fascism mot nationens medborgare och invånare

I en demokratisk rättsstat existerar de grundläggande mänskliga rättigheterna, rättssäkerhet för alla nationens medborgare och politiker som säkerställer att lagar åtföljes och därtill säkerställer att de som inte åtföljer dessa lagar rannsakas inför domstol, med stöd av dessa lagar och grundlagar.

Myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige har att ex officio säkerställa vad som åvilar den myndighetens uppdrag under grundlag, lagar och förordning, men det synes som så inte sker i Sverige anno 2021, och då blir såklart frågeställningen om det är förenligt med det uppdraget som myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh är tillsatt att utföra och säkerställa och finansierat av nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare.

Är det er delgivna denna skrivelses uppfattning att Sveriges Regioner och därmed skolmedicinen i Sverige och deras anställda äger laglig rättighet att tillsammans med den globala maffian, alltså den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin, att skada och döda nationen Sveriges medborgare med bl.a. sk kallade ”vacciner”, som bevisligen är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment, där nationen Sveriges medborgare och invånare är försöksråttorna i detta medicinska läkemedels experiment, som inte är avslutat förrän 2023?

 

Är det er delgivna denna skrivelses uppfattning att skattemedel används på ett effektivt sätt för skattebetalarna när skattebetalarna undanhålls rättssäker information och upplysning om dessa sk ”vaccinerna”  och därmed undanhålls avsiktligt, planerat och grovt uppsåtligt bedrägligt vilseledande av Sveriges alla Regioner att kunna åtnjuta vad bl.a. Patientlag 3 och 4 kap ger vid handen, bl.a. då rättigheten till fullständig information och upplysning för att kunna lämna medgivande om INFORMETAT SAMTYCKE?

 

Patientlag, Helsingforsdeklarationen och Nürnberg konventionen delger om informerat samtyck i medicinska experiment, detta sedan mycket lång tid, efter andra världskriget, säkerställdes att detta fullständiga vansinne aldrig mer skulle kunna ske, ändock sker det som synes planerat och grovt uppsåtligen som synes återigen medicinska läkemedelsexperiment mot nationen Sveriges medborgare och invånare som då uppenbart som synes faller in under svensk lag Brott Mot Mänskligheten.

Se i den delen svensk lag

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

Ytterliga fler synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar existerar som synes utifrån gällande Brottsbalk i Svea Rikes lag, är det er tillskrivnas och delgivnas uppfattning om att myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda ska utföra deras uppdrag opartisk, sakligt och objektivt? (se i den delen Regeringsformen)

Är det er delgivna denna skrivelses uppfattning att utifrån vad som nu är er alla delgivet att de sk ”vaccinerna” ska STOPPAS med omedelbar verkan utifrån vad ni delgivits denna dag?

Är det er delgivna denna skrivelses uppfattning att som synes synnerligen mycket allvarlig systematisk och generell skadar och dödar verksamhet, och därmed synnerligen mycket allvarliga som synes systematiska och generella brottsmisstankar är uppenbara och i fokus, inom skolmedicinen och Sveriges alla Regioner ska beskyddas av er delgivna?

 

Är det er delgivna denna skrivelses uppfattning att staten Sverige äger laglig rätt att med skattebetalarnas medel göra affärer och ingå affärsavtal med den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin?

Alltså denna kriminella maffia som går hand i hand med skolmedicinen globalt och i Sverige, som uppenbart i deras verksamhet har bevisligen orsakat globalt och i nationen Sverige, alltså mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skadar och dödar verksamhet som uppenbart bevisligen systematiskt och generellt skadar och dödat mänskligheten och nationen Sveriges medborgare och invånare.

Alltså med dessa sk ”vaccinerna”, som inte är vanliga vaccin men som är läkemedels experimentverksamhet/genetiskt experimentverksamhet, som bevisligen inte saklig, objektivt och opartiskt har delgivits information och upplysning om till försöksråttorna mänskligheten och nationen Sveriges medborgare och invånare.

Uppenbart är, dvs. ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE som er delgivna denna skrives har att förhålla sig till som erkända sakförhållanden nämligen att detta inte är förenligt med de grundläggande mänskliga rättigheterna, Nürnberg konventionen, Helsingforsdeklarationen, svensk grundlag och andra lagar och förordningar i Sverige, bl.a. då Patientlag och däri bl.a. 3 och 4 kap, bl.a. om INFORMERAT SAMTYCKE.

Om ni alla delgivna och tillskrivna har annan uppfattning äger ni i egenskap av den starkare parten bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt dock senast 2021-09-09, alltså så att nationen Sveriges alla medborgare och invånare mycket tydligt i detta generella och systematiska rättssäkerhetsproblem i den sk rättsstaten Sverige anno år 2021 får fullständig insyn er delgivnas uppfattning.

 

Sprid gärna vidare i alla dina nätverk om vad som nu delgivits dig och dina kollegor i Sveriges riksdag, skrivelsen/delgivningen finns offentligt publicerad här, och ert svar kommer där offentligt publiceras

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu