• Arkiv

Archive for februari, 2013


2013-02-28 JO anmälan av Högsta förvaltningsdomstolen och begäran om samordning av tidigare JO anmälningar utifrån att alla berör i grunden EU-rätten och EU-rättigheten till fri rörlighet

Högsta förvaltningsdomstolen JO anmäls och därtill begärs av JO att tidigare JO-anmälningar, som alla i grunden berör gränsöverskridande vård utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet, samordnas.   Domstolskorruption är inget nytt känt i Sverige, sedan tidigare känt är; Om Domstolskorruption som samhälls problem Korruption inom domstolar: 1995 konstaterades att domstolskorruption är ett problem av Bertil Fiskesjö, docent i juridik, […]

2013-02-27 Socialstyrelsen bedriver myndighetsutövning där brottsmisstankar icke kan uteslutas

Det är synnerligen mycket allvarligt när myndigheten Socialstyrelsen bedriver tillsynsverksamhet/myndighetsutövning på bl.a. området gränsöverskridande vård  utifrån anmälan emot Landstinget Västernorrland/Sundsvalls sjukhus och det framkommer att brottsmisstankar vid handläggningen internt inom Socialstyrelsen icke kan ställas bortom all rimlig tvivel.   Vill Socialstyrelsen skydda landstingen från att bli konkurrensutsatta av effektivare/bättre vårdgivare utanför Sverige men inom EU? […]

2013-02-25 JO anmälan av myndigheten Försäkringskassan

Myndigheten Försäkringskassan JO anmäls utifrån att Försäkringskassan har över tid på området gränsöverskridande vård handlagt fullständigt rättsosäkert gentemot allmänheten. Detta har skett systematiskt och generellt i strid emot av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare. I strid emot EU-rätten och gällande som direktverkande svensk lag EU-rättspraxis på området fri rörlighet/gränsöverskridande vård(Sverige har ingen lag för gränsöverskridande […]

2013-02-24 JO anmälan av förvaltningsdomstolarna i Sundsvall, Härnösand och Umeå

Gränsöverskridande vård mål har icke handlagts rättssäkert av förvaltningsdomstolarna i Sundsvall(Kammarrätten), i Härnösand(förvaltningsrätten) och Umeå(förvaltningsrätten) utifrån av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare.   Därför anmäls nu de ansvariga beslutsfattarna i respektive domstol till JO.   Brottsmisstankar går icke ställa bortom all rimlig tvivel och det är nu JO:s ansvar att besluta om vilka åtgärder som skall vidtagas utifrån JO:s […]

2013-02-24 Socialstyrelsen JO-anmäls

  Socialstyrelsen har skyldighet att utifrån av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare värna allmänheten och rättssäkert handlägga anmälningar från allmänheten.   Här har Socialstyrelsen bl.a. underlåtit och undanhållit att rättssäkert handlägga anmälan, 2 ggr. avslutat ärenden som Socialstyrelsen har ansvaret att fullfölja granskning i, att utifrån bl.a. att anmälningarna har grund i EU-rättigheten till fri rörlighet vid […]

2013-02-23 Landstinget Västernorrland får begäran om gränsöverskridande vård utifrån Sveriges riksdag beslutat

Sveriges riksdags beslut skall efterlevas av alla landsting men inom Landstinget Västernorrland har godtycket bland anställda tjänstemän och vårdpersonal/sjukhusläkare m. fl. tagit sig proportioner utöver vad som är beslutat av Sveriges riksdag sedan tidigare. Detta då i strid emot riksdagens beslut. Dvs. landstinget Västernorrland och Sundsvalls sjukhus bedriver yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård som strider […]

2013-02-23 Landstinget Västernorrland/Sundsvalls sjukhus JO anmäls

Att undanhålla och underlåta landstingsskattebetalare fri rörlighet/gränsöverskridande bättre/effektivare vård är i strid emot av vad som sedan tidigare beslutats av Sveriges riksdag. Landstinget Västernorrland(LVN)/Sundsvalls sjukhus är vida känt i Sverige sedan tidigare via media utifrån att journalister över tid  rapporterat om förhållandena på Sundsvalls sjukhus.   Att dessutom, underlåta och undanhålla andra bedömning, och godtyckligt skönsmässigt utöva […]

2013-02-19 Sveriges Regering och Sveriges riksdag får skrivelse från allmänheten om den fullständiga avsaknaden av rättssäkerhet för allmänheten vid gränsöverskridande vård handläggning bl.a. inom Föräskringskassan

Skrivelsen har fått dnr S 2013/311/FS och dnr SB2013/1544   Du får del av skrivelsen via denna länk, läs den Sveriges Regering och Sveriges riksdag sida 1 av 7 20130219 Allmänheten Begär mycket skyndsamt svar och ställningstagande   Pressmeddelandet läser du via denna länk   http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/sveriges-regering-och-sveriges-riksdag-anmodas-taga-ansvar-foer-foersaekringskassans-agerande-gentemot-allmaenheten-838688  

2013-02-19 Försäkringskassan och Socialdepartementet har gemensamt hittills vägrat besvara rättssäkerhetsfrågor av vikt för allmänheten, varför?

Försäkringskassans rättschef Eva Nordqvist och Socialdepartementets sakkunnig på gränsöverskridande vård Maria Nilsson har gemensamt att undanhålla och underlåta allmänheten svar på rättssäkerhetsfrågor som berör ämnet gränsöverskridande vård. Allmänheten frågar sig varför? Har icke dessa omnämnda intresse att serva allmänheten med svar på synnerligen viktiga rättssäkerhetsfrågor sett ur allmänhetens perspektiv?   Påminnelse till Försäkringskassans rättschef Eva […]

2013-02-17 Försäkringskassan och Förvaltningsrätten i Umeå spelade samma orättssäkra fiol emot allmänheten

Rättssäkerhet på området gränsöverskridande vård finns den? Hur kan det komma sig att Försäkringskassan och Förvaltningsrätten i Umeå ”spelar på samma orättssäkra fiol”, kan ingen av dessa parter läsa innantill eller är det så illa att bägge dessa icke får tillämpa EU-rättspraxis trots att de är enligt Sveriges riksdags beslut är skyldiga till att fullt […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu