• Arkiv

2013-11-03 Det fullständigt rättsosäkra Sverige där uppenbart ”en stat i staten” existerar bevisas till Högsta förvaltningsdomstolen i inlaga

I de samordnade målen, mål nr 6195-13, 2378–2382-13 , 2383-13 och 2384-13, tillföres ytterligare mera bevis till Högsta förvaltningsdomstolen(HFD).

 

I denna inlaga av dagens datum 2013-11-03 bevisas bl.a. följande, citat;

 

Denna kompletterande inlaga bevisar;

  • att i EU-praxis saknas definition av ”internationell medicinsk vetenskap”, rubrik A.

  • att Sveriges Regering inte inrapporterat de inskränkande ”svenska sjukvårdssystemet” och Försäkringskassans olika ”tillämpningsbestämmelser” för prövning av EU, rubrik B.

  • att endast en lagstiftning får nyttjas enligt förordningen 883/2004 artikel 11.1. Försäkringskassan och underinstanserna tillämpar tre länders vårdregler(åtminstone två).

  • att endast EU-kommissionen via EUF-fördragets artikel 114.8 har att hantera harmoniserad verksamhet som folkhälsa och läkardirektivet.

  • att EU-domstolen kan inte utdela överprövningsbefogenheter till Försäkringskassor enligt Försäkringskassans modell.

  • att EUF-fördraget står högre än EU-domstolen, som endast har tolkningsrätt av fördragen.

  • att Sveriges Regering i särskilt protokoll erkänna att konkurrensen inte ska tillåtas att snedvridas.

       att England/Storbritannien och Polen genom Protokoll har särskilt undantag från kraften i EU-domstolens beslut 

 

Slut citat.

 

 

Det som är synnerligen mycket anmärkningsvärt och bör granskas mycket nogsamt och skyndsamt av riksmedias duktiga granskande journalister är hur detta kan alls få förekomma i den s.k. rättsstaten Sverige anno 2013. Är det en ”dold politisk agenda” som ligger bakom? 

 

Är det en utbredd ”domstolskorruption”?

 

Är det ett infört maktmissbruk som tidigare icke skådats av allmänheten i Sverige som brett ut sig?

 

Är maktmissbruket något som journalist Sverige har beordrats att ”mörka”?

 

Vem har sådan makt att ”tysta” Sveriges samlade journalistkår?

 

Varför granskas detta icke av de granskande journalisterna inom Sveriges Radio och Sveriges Television och övriga riksmedias granskande journalister?

 

Många frågor och tiden får utvisa om svar alls kommer allmänheten till del, det återstår att se.

 

Varför agerar icke Sveriges riksdag med att kontrollera denna verklighet som har grunder i av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare, men icke alls efterlevs av makt och myndighetsutövare i Sverige.

 

Du läser inlagan till HFD via denna länk

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 20131103 i samordnade målen mål nr 6195-13 2378-2382-13 2383-13 och 2384-13

 

Du läser bilagorna till denna HFD inlaga via dessa länkar

 

EU bevis från Europeiska Kommissionen om att internationell med

Inraportering_artikel9_tillägg (2)

Inrapportering_art9

https://db.tt/nyHeylFD

Europeiska unionens officiella tidning 30.4.2004 L 166 22 1 sid

 

 

 Pressmeddelandet via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/sverige-och-om-en-stat-i-staten-existerar-och-breder-ut-sig-924394

 

 CNN iREPORT via denna länk

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1056343

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu