• Arkiv

 • Kalender

  maj 2014
  m ti o to f l s
  « Apr   Jun »
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  

2014-05-09 Försäkringskassan vägrar hårdnackat att tillämpa gällande EU-rätt vid handläggning av gränsöverskridande vård, även gentemot pensionärer.

 

Irma Larsson(född 1924) är ett av många ärenden, Ulla Simmons(född 1942) ett annat, bägge är pensionärer, men i bägge fallen/ärenden/målen är dessa utsatta för att Försäkringskassan icke alls tillämpar gällande EU-rätt.

 

Därmed förhindrar, underlåter och undanhåller Försäkringskassan även pensionärer generellt och systematiskt EU-rättigheten till fri rörlighet på området bättre/effektivare gränsöverskridande vård inom EU/EES.

 

I Irma Larsson ärendet, som nu är för avgörande i Kammarrätten i Stockholm, nu fråga om prövningstillstånd, konstateras att Försäkringskassan, och förvaltningsrätten i Stockholm, icke alls tillämpar/tillämpat följande domar från EU-domstolen;

Mål C-385/99 Müller-Faure och van Riet punkterna 61-63
Mål C-238/82 Duphar punkterna 11, 16, 21 och 22.
Mål C-224/97 Ciola punkterna 26-33
Mål C-185/04 Öberg punkt 18-24
Mål C-137/04 Rockler punkt 21-27
Mål C-73/08 Bressol punkt 77-79 och punkt 71

 

 

Diskriminering av äldre och deras EU-rätt bl.a. till Hälsoskydd artikel 35 i Rättighetsstadgan och artiklarna 21  och 25, i samma Rättighetsstadga.

Innebörden av det blir således att Irma Larsson och Ulla Simmons( se mera via denna länk http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=Ulla+Simmons ) diskrimineras pga. av dessa är pensionärer/äldre och underlåts/förhindras EU-rättigheten till fri rörlighet då specifikt på området bättre/gränsöverskridande vård.

 

Försäkringskassan och förvaltningsdomstolar har över tid generellt och systematiskt förhindrat den fria rörligheten för allmänheten

Att vägra åtfölja av EU-domstolen sedan tidigare beslutat är som synes EU-olagligt och därtill synnerligen allvarliga brottsmisstankar uppstår, Sverige blir föremål för brottsmisstanken fördragsbrott.

Alltså tack vare att Försäkringskassan tillåtits över tid agera fullständigt rättsosäkert på detta område bättre/effektivare gränsöverskridande vård inom EU/EES.

 

ANSVAR

Ansvariga, uppenbart har dessa icke tagit sitt ansvar, inom Sveriges regering, och Sveriges riksdag och Försäkringskassan, är informerade om vad som pågår och pågått, dels inom Försäkringskassan och dels inom förvaltningsdomstolarna, men ingen av dessa parter tager sitt ansvar!

 

DOLD POLITISK AGENDA

Därför kan icke på något sätt uteslutas dold politisk agenda, vad skall annars vara grunden när vare sig Sveriges regering eller Sveriges riksdag agerar för att säkerställa rättssäkerhet och patientsäkerhet för medborgarna och pensionärerna Irma Larsson och Ulla Simmons?

 

DOMSTOLSKORRUPTION

Att som synes även domstolskorruption föreligger, där Försäkringskassan går ”hand i hand” med förvaltningsrätten i Stockholm, går icke att ställa bortom all rimlig tvivel(bägge dessa parter bör kunna läsa innantill, men som synes har de så icke gjort).

 

Tredje statsmakten och public service SVT/SVR 

Vem i Sverige har makten att säkerställa att rättssäkerheten åsidosätts/undanhålls medborgarna/pensionärerna på sådant synnerligen allvarligt sätt utan att tredje statsmakten och public service  SVT:s och SVR:s utsätter alla makthavare/myndighetsutövare för kritisk granskning?

 

FÖRSÄKRINGSKASSAN HAR FÅTT DEL AV DESSA HANDLINGAR

Försäkringskassan fick 2014-05-08 del av dessa handlingar, som Kammarrätten i Stockholm fick samma dag, och via registrator har Försäkringskassan bevisligen fått del av handlingarna;

Från: Försäkringskassan Huvudkontoret [mailto:[email protected]]
Skickat: den 8 maj 2014 14:14
Till: ‘Ulf Bittner’
Ämne: SV: Kammarrätten i Stockholm mål nr 2451 14 Irma Larsson 2014.05.08

 Bekräftar mottagandet av skrivelsen med bilagor, som diarieförts på enheten för processjuridik med diarienummer 021 345-2014.

 Med vänlig hälsning

 Försäkringskassan 

Kerstin Rosenblad
Registrator

Verksamhetsstöd/Informationsförvaltning
Växel: 08-786 90 00 

 

Du läser Irma Larsson inlagan, och bilagorna, till Kammarrätten i Stockholm(som även Försäkringskassan fått via dnr 021 345-2014) via denna länken;

 

Kammarrätten i Stockholm mål nr 2451 14 Irma Larsson 20140508

 

FÖRENADE MÅLEN C-293 12 OCH 594 12 DIGITAL RIGHTS IRELAND OCH SEITLINGER M FL DEN GODE DEN ONDE DEN FULE

 

Nyhetsbrev om EU-rätt 3 2014

 

OM Dom i de förenade målen C-293 12 och C-594 12 Pressmeddelande nr 54 14 8 april 2014

 

FÖRSÄKRINGSKASSAN FICK YTTERLIGARE ETT DOKUMENT, som du kan läsa via denna länk;

 

HD dom T-2139 12 av datum 27 december 2013

 

Pressmeddelandet läser du via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/foersaekringskassan-foerhindrar-pensionaerers-eu-raett-till-fri-roerlighet-993635

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu