• Arkiv

 • Kalender

  december 2014
  m ti o to f l s
  « Nov   Jan »
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

2014-12-23 Bättre/effektivare och rättssäker/patientsäker vård för alla, även de äldre, som enligt avtalslag, enligt tidigare IVO generaldirektörsbeslut, icke alls kan företrädas av t.ex. anhörig fullt ut genom oinskränkbar ombudsfullmakt/generalfullmakt

 

Rättssäkerhet och patientsäkerhet, i en rättsstat som Sverige utger sig för att vara, där demokrati och rättssäkerhet bör och skall råda, då Sverige som synes utåt sett i världen varit en förebild över tid, på området demokrati och rättssäkerhet, men är verkligheten så för medborgarna inom Sverige?

 

Som synes råder icke rättssäkerhet och patientsäkerhet inom Sverige fullt ut, är det då så märkvärdigt att väldigt många väljer vårdgivare utanför Sverige men inom EU/EES? Förmodligen kommer fler och fler att söka sig till bättre/effektivare vårdgivare utanför Sverige men inom EU/EES eftersom fri rörlighet råder inom EU, även på området vårdtjänster.

 

Särskilt av intresse är att söka sig utanför Sverige, men inom EU, då till privata effektiva/bättre vårdgivare.

 

Alltså särskilt utifrån att där finns inga restriktioner alls gentemot vårdgivare som  bedriver yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård i privatregi som egna företagare eller via privat ägda bolag.

 

 Dvs. icke direkt finansierat av det allmänna/skattemedel, som t.ex. de flesta sjukhus i Sverige, som finansieras direkt genom det allmänna/skattemedel.

 

EU-domstolen har fastslagit i EU-praxis, som gäller som svensk direktverkande lag, i EU-praxis mål C-385/99 Müller-Faure och van Riet punkterna 61-63, där det framgår klart och mycket tydligt; att  EU-domstolen har 2003 på fråga fastställt att när det gäller privatgiven gränsöverskridande vård finns  inte något som rättfärdigar ett hinder för det fria tillhandahållandet av tjänster”.

 

 

IVO GENERALDIREKTÖRSBESLUT AV DATUM 2014-05-27

IVO(Inspektionen för vård och omsorg) har genom IVO generaldirektörsbeslut av datum 2014-05-27 med dnr 8.2-7514/2014 ombesörjt att anhöriga till t.ex. äldre icke alls kan företrädas fullt ut genom oinskränkbar ombudsfullmakt/generalfullmakt gentemot vårdgivare i Sverige på området vård och omsorg.

 

Socialstyrelsen fick fråga från allmänheten under hösten 2014 om ombudsfullmakter/generalfullmakter och då i syfte, akt och mening att få vetskap om Socialstyrelsen uppfattning utifrån lag och rätt gällandes i Sverige, när det gäller förhållandet om ombudsfullmakter/generalfullmakter gentemot vårdgivare i Sverige.

 

Alltså då initialt utan vetskap om IVO:s generaldirektörsbeslut, som ”dödat” möjligheten för anhöriga att företräda oinskränkt genom ombudsfullmakt/generalfullmakt t.ex. äldre anhöriga gentemot vårdgivare(t.ex. läkare, sjuksköterskor, myndighetsutövare inom vård och omsorg inom stat, landsting eller kommuner, eller vårdgivare i privat regi).

 

 

Särskilt skall poängteras att dagligen ”tages av daga”/dör 6-8 människor pga. fel behandling, fel diagnosticering och fel medicinering i Sverige, alltså på grund av läkares beslut gentemot allmänheten. Dessutom skadas allvarligt dagligen inom vård Sverige ca 270 personer.

 

Vem vill bli en av dessa som dör dagligen inom vård Sverige pga. fel behandling, fel diagnosticering och fel medicinering av läkare i vård Sveriges regi?

 

Vem vill bli en av dessa som skadas allvarligt  inom vård Sverige dagligen?

 

De som utövar myndighet gentemot allmänheten, när myndighet utövas står allmänheten i beroendeställning till utövaren av myndighet, därav särskilt av vikt att t.ex. äldre kan bistås oinskränkt fullt ut genom ombudsfullmakt/generalfullmakt, för att ”skydda” t.ex. de äldre emot vårdgivaren/myndighetsutövaren, som utövar myndighet t.ex. gentemot en äldre som förmodligen icke alls känner den lag och rätt, de rättigheter och skyldigheter som är instiftat av Sveriges riksdag sedan tidigare.

 

Äldre kan t.ex. inte pga. av ålder och mediciner, som kan påverka beslutsförmågan negativt, kanske icke alls förstå innebörden av behandlingsförslag, vårdalternativ, olika sk läkemedels sk biverkningar och dess korsverkan. Eller helt enkelt icke ha ork, intresse eller lust/förmåga på ålderns höst att sätta sig in i de rättigheter och skyldigheter som sedan tidigare är instiftat av Sveriges riksdag .

 

Socialstyrelsens ställningstagande/beslut i frågan om ombudsfullmakter/generalfullmakter, som helt oberoende/ovetandes om/ från IVO:s tidigare generaldirektörsbeslut, alltså Socialstyrelsen hade icke informerats om IVO generaldirektörsbeslutet sedan tidigare, kommer och innebörden av Socialstyrelsens beslut/ställningstagande om ombudsfullmakter/generalfullmakter blir i Socialstyrelsen beslut/ställningstagande under hösten 2014, citat;

 

”Då bestämmelser om fullmakters giltighet är en civilrättslig fråga kan Socialstyrelsen inte besvara den.”

Slut citat.

 

Socialstyrelsen ställningstagande/beslut här ovan omnämnt, under hösten 2014 är diariefört med dnr, citat;

 

Ditt ärende har fått diarienummer 10.2-42494/2014.”.

Slut citat.

 

 

Rimligtvis, eftersom Socialstyrelsens handläggare/utredare kontrollerat med Socialstyrelsens juridiska kompetens(jurister som är anställda på Socialstyrelsen), och därmed i diariefört ställningstagande fastslagit Socialstyrelsens uppfattning utifrån gällande lag och rätt, så gäller  Socialstyrelsen ställningstagande, ”som hugget i sten”!

 

Alltså ett ställningstagande av Socialstyrelsen under hösten 2014, utifrån gällande lag och rätt sedan tidigare beslutat av Sveriges riksdag, som synes går helt tvärtemot det IVO generaldirektörs beslut som fattades av generaldirektören på IVO av datum 2014-05-27 med dnr 8.2-7514/2014.

 

Effekten av detta som synes makt- och myndighetsmissbruk, då som synes inom IVO, blev därför att skrivelse skickades till IVO med begäran om IVO generaldirektörsbeslut, men nu utifrån vad som är känt genom Socialstyrelsens ställningstagande under hösten 2014, som delgivits IVO i denna skrivelse, och frågeställningar i skrivelsen till IVO:s generaldirektör som skall på begäran besvaras mycket skyndsamt, dock senast 2014-12-30.

 

 

Du läser hela skrivelsen till IVO generaldirektör av datum 2014-12-22 via denna länk

http://ge.tt/1FYfmK72/v/0?c

 

Du läser bilagorna som enligt bilageförteckning som åtföljde skrivelsen till IVO generaldirektör av 2014-12-22 via dessa länkar

 

Fd. minister Görel Thurdin riksdagsmotion om Demokrati, rättssäkerhet och myndighetsutövning

Myndigheternas roll ur riksdagsmotion 1996 97 c545 , Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning

 

 

 IVO beslut Ulla B.  20140527  ang. generalfullmakt dnr 8.2-7514/2014

http://ge.tt/8b0XlK72/v/0

 

 

HD-dom T 2139-12 av datum 27 december 2013

HD dom skadestånd Försäkringskassan 2013-12-27 T 2139-12 Dom

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu