• Arkiv

 • Kalender

  december 2014
  m ti o to f l s
  « Nov   Jan »
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

2014-12-29 Finns bättre/effektivare vård inom EU(då utanför Sverige, men inom EU/EES)? Svaret är ja! Frågan blir då varför finns den inte i Sverige tillgänglig för skattebetalarna? Varför tvingas allmänheten att söka bättre/effektivare vård utanför Sverige men inom EU/EES, där dessa bättre/effektivare vårdgivare och vårdmetoder finns? VARFÖR HAR STATEN SVERIGE SAMARBETE MED ”DEN KRIMINELLA LÄKEMEDELSINDUSTRIN”?

 

Frågan är om Public Service och Riksmedia  och deras journalister tänker/får ta sitt ansvar och objektivt granska och delge allmänheten denna ”rättsröta” som synes hotar rikets säkerhet/allmänhetens rättssäkerhet/patientsäkerhet?

 

 

Sverige röstades in i EU av Sveriges riksdag, det avgörande beslutet togs i Sveriges riksdag. Sedan 1995 är Sverige ett EU-medlemsland. Sverige är en del av EU:s enorma vårdmarknad och vård och omsorg är en vårdtjänst, som är konkurrensutsatt inom hela EU:s vårdmarknad, där Sverige ingår.

 

KONKURRENS= FRI RÖRLIGHET INOM EU:S ENORMA VÅRDMARKNAD RÅDER

 

Fri rörlighet råder inom EU:s enorma vårdmarknad=konkurrens råder på EU:s enorma vårdmarknad. Vård Sverige(landstingsvården i Sverige) är således utsatt för konkurrens av andra vårdgivare sedan 1995.

 

Konkurrens emellan vårdgivarna,  på hela EU:s enorma vårdmarknad, där Sverige ingår sedan 1995, i akt, mening och syfte att utveckla EU:s enorma vårdmarknad och vårdtjänster som där erbjuds.

 

VÅRDTAGARNA HAR MAKTEN ATT VÄLJA VÅRDGIVARE

 

Utvecklingen skall gynna vårdtagarna/vårdkonsumenterna, som har ”makten” att välja vårdgivare, dvs. de vårdgivare som icke sköter sig skall ”saneras bort” genom konkurrens och att vårdtagarna väljer bort de vårdgivare som icke presterar och levererar utveckling med bättre/effektivare vård för vårdtagarna.

 

DESSA SKALL KONKURRERA FÖR ATT UTVECKLA VÅRDEN FÖR VÅRDTAGARNA

 

DIREKT SKATTEFINANSIERADE VÅRDGIVARE(SOM T.EX. LANDSTINGENS SJUKHUS OCH VÅRDCENTRALER, I LANDSTINGENS EGNA REGI)

&

PRIVATA VÅRDGIVARE(SOM VIA EGNA BOLAG DRIVER EGET FÖRETAG)

 

 

 

 

Är konkurrensförhållandet på EU:s enorma vårdmarknad till fördel för svenska medborgare idag i december 2014, ca 19 år efter EU-inträdet, dvs. har Sverige som medlemsstat skött sitt avtalsåtagande gentemot ingånget avtal? Svaret är NEJ!

 

Inom Sverige gör Försäkringskassan, landstingen , förvaltningsdomstolarna m.fl. aktörer sammantaget allt de kan för att förhindra den fria rörligheten, som råder inom EU på EU:s enorma vårdmarknad, där Sverige ingår sedan 1995.

 

 

 

Då i akt, mening och syfte att skydda vård Sverige(landstingen) att utsättas för konkurrens av bättre/ effektivare vårdgivare utanför Sverige men inom EU/EES.

 

Många av dessa vårdgivare är privata egna företagare eller bolag, som icke är direkt finansierade av skattemedel, som därmed förhindras att konkurrera på lika villkor, således förhindras dessa att konkurrera på de villkor som EU-domstolen fastslagit.

 

Alltså blir effekten att privata vårdgivare utanför Sverige förhindras konkurrera på lika villkor och vårdtagarna/vårdkonsumenterna i Sverige förhindras aktivt att få åtnjuta bättre/effektivare vård, som är en EU-rättighet som skattebetalarna i Sverige betalat för sedan 1995!

 

 

PARTISKA FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR I SVERIGE

 

 Hur Förvaltningsdomstolarna hanterar denna fråga, det är fullständig rättsosäker handläggning, som endast gynnar Försäkringskassan, som administrerar dessa ärende dvs. när allmänheten gör ansökningar om bättre/effektivare gränsöverskridande vård.

 

Du kan läsa mera om det via dessa länkar

 

http://newsvoice.se/2014/12/08/bolag-har-ratt-att-fa-provningar-utifran-de-manskliga-rattigheterna-men-ej-manniskor/

 

 http://newsvoice.se/2014/11/05/forvaltningsdomstolarna-eu-olaglig-atskillnad-gransoverskridande-vard/

 

 

 

Makt och myndighetsmissbruket/myndighets förtrycket i Sverige gentemot allmänheten

 

Redan 1996/97 insåg fd minister Görel Thurdin att ansvaret icke togs gentemot allmänheten, redan då ett makt- och myndighetsmissbruk/myndighetsförtrycket, som bara blivit som synes värre och värre genom åren fram till december 2014, där det som synes nått ”smärtgränsen” för allmänheten!

 

Dvs. den sk rättsstaten Sverige är icke alls längre som synes en demokratisk och rättssäker stat att leva i för allmänheten, som synes existerar ”en stat i staten”!

 

Du läser fd minister Görel Thurdins riksdagsmotion av 1996/97 via denna länk

 

http://ge.tt/42bZOd72/v/0?c

 

 

 

EU-DOMSTOLENS DOMAR GÄLLER SOM SVENSK DIREKTVERKANDE LAG

 

EU-praxis som är direkt avgörande för den fria rörligheten/konkurrensen, för att utveckla EU:s enorma vårdmarknad, gynnar vårdtagarna/vårdkonsumenterna, som väljer vårdgivare, därmed per automatik väljer bort vårdgivare som de icke har förtroende för.

 

Vårdtagarna/vårdkonsumenterna har således makten, enligt EU-domstolens EU-rättspraxis, som gäller som svensk direktverkande lag, som vårdtagare/vårdkonsumenter att välja bättre/effektivare vårdgivare, som vårdtagaren själv bedömer/tror är bättre/effektivare för vårdtagaren/vårdkonsumenten.

 

EU-DOMSTOLEN HAR FASTSLAGIT ATT NÄR DET GÄLLER PRIVATA VÅRDGIVARE FINNS INGA RESTRIKTIONER ALLS; BEVIS:

 

EU-domstolen har fastslagit i EU-praxis, som gäller som svensk direktverkande lag, C-385/99 Müller-Faure och van Riet, se särskilt punkterna 61-63, där det framgår och är fastställt/ fastslagit av EU-domstolen att inga restriktioner alls finnes  gentemot privata vårdgivare utifrån EU-rätten, som gäller som svensk direktverkande lag.

 

Alltså privata vårdgivare är egna företagare, icke direkt skattefinansierad vård/behandling och omsorg, på EU:s enorma vårdmarknad, där Sverige ingår sedan 1995, tack vare Sveriges riksdag beslut sedan tidigare, som alla får rätta sig efter inom allmänheten.

 

 

 

SKRIVELSE TILL FÖRSÄKRINGSKASSANS GENERALDIREKTÖR DAN ELIASSON OCH RÄTTSCHEF EVA NORDQVIST AV 2014-12-21, dnr 060086-2014 Generaldirektörens stab.

 

Försäkringskassan har fått frågeställningar, som dessa är enligt lag och rätt gällande i Sverige skyldiga att upplysa, informera och vägleda allmänheten, svaret på dessa frågor efterlyses mycket skyndsamt, du läser hela skrivelsen via denna länk

 

Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson och rättschef Eva Nordqvist 9 sidor 20141221

 

 

VARFÖR HAR STATEN SVERIGE OCH LANDSTINGEN SAMARBETE & SAMVERKAN MED ”DEN KRIMINELLA LÄKEMEDELSINDUSTRIN”?

 

 

 Peter Götzsche har  konstaterat; ”Peter Gøtzsche berättar vidare att dödsfall från mediciner vida överstiger vad dödsfallen från sjukdomar orsakar”

 

”Dödlig medicin och organiserad kriminalitet – Prof. Peter Gøtzsche, Cochrane Center”

 

En ny bok om läkemedelsindustrins bedrägerier har kommit ut och den här gången är det en dansk professor, Peter C. Gøtzsche, från självaste Cochrane Center som tar bladet från munnen och kallar industrin vid dess rätta namn, en industri centrerad runt organiserad kriminalitet.

 

”Hur kommer det sig att vi tillåter läkemedelsbolagen att ljuga om sina forskningsresultat för profit, att vanemässigt begå brott och därmed döda 100,000 tals människor utan att någon gör något?”, frågar sig Peter C. Gøtzsche.

 

Peter C. Gøtzsche är medicinsk forskare och leder The Nordic Cochrane Center vid Rigshospitalet i Köpenhamn i Danmark.

 

Läs mer via dessa länkar

http://newsvoice.se/2013/09/03/ny-bok-dodlig-medicin-och-organiserad-kriminalitet-prof-peter-c-gotzsche-cochrane-center/

 

http://newsvoice.se/?s=Peter+G%C3%B8tzsche+

 

 

TROVÄRDIGHET

Vem vill vända sig till vårdgivare som samverka/samarbetar med ”den kriminella läkemedelsindustrin”? Alltså vända sig till vårdgivare som presterar och levererar flera dödsfall med hjälp av sk mediciner än vad dödsfallen är från sjukdomar, vem har förtroende för sådana vårdgivare?

 

 

JOURNALISTERNA I SVERIGE INOM PUBLIC SERVICE & RIKSMEDIA HAR ETT STORT ANSVAR

 

Citerar från Wikipedia, citat;

 

”Journalistikens element

Enligt The Elements of Journalism, en bok av Bill Kovach och Tom Rosenstiel, finns det nio element som journalister bör fullfölja för att upprätthålla journalistikens roll som informationskälla, så att medborgarna kan förbli fria och självstyrande [1]. Dessa är riktlinjerna:

 1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.

 2. Journalistens första lojalitet är till medborgarna.

 3. Journalistens disciplin är verifiering.

 4. Journalisten måste hålla sig fristående från dem som ska bevakas.

 5. Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.

 6. Journalisten måste ge ett forum för öppen kritik och kompromiss.

 7. Journalisten måste sträva efter att göra det viktiga intressant, och relevant.

 8. Journalisten måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga.

 9. Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete.

I en senare upplaga av boken från 2007 [2], har författarna lagt till ett element: rättigheterna och skyldigheterna hos allmänheten så att det sammanlagt blir tio element.”

 

Slut citat.

 

 

Ovan citerat är hämtat via denna länk

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Journalistik

 

Frågan är om Public Service och Riksmedia  och deras journalister tänker/får ta sitt ansvar och objektivt granska och delge allmänheten denna ”rättsröta” som synes hotar rikets säkerhet/allmänhetens rättssäkerhet/patientsäkerhet?

 

 

Pressmeddelandet läser du via denna länk

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/journalisterna-i-sverige-inom-public-service-riksmedia-har-ett-stort-ansvar-kommer-dessa-taga-ansvaret-1102201


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu