• Arkiv

2020-04-03 C-VITAMIN INFUSIONER; En person med Covid-19 bör aldrig behöva dö utan att ha fått chansen att prova C-vitamin intravenöst!

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING 

 

 

En person med Covid-19 bör aldrig behöva dö utan att ha fått chansen att prova C-vitamin intravenöst!

Läs mera

https://annikadahlqvist.com/2020/04/01/sture-blomberg-har-en-blogg-bl-a-om-c-vitamin/

 

 

SVARA DOKTORN DELGER 2020-04-02 i artikel, citat

 

Dödlig okunskap!

Nu förklarar läkare och sjukhusledningar frankt, att man snart kommer att låta människor dö – eftersom som det inte finns resurser att rädda alla svårt sjuka coronasmittade!

 

VARFÖR DET???

Man har i 50 år känt till, att även mycket svårt sjuka t.ex. i blodförgiftning och andra livshotande tillstånd KAN BOTAS MED C-VITAMIN!

 

Varför vill man inte rädda dem som är sjuka av coronaviruset på detta enkla sätt?

 

På flera håll i världen botar man nu människor med Covid-19 med hjälp av intravenös högdosbehandling med C-vitamin. Alla överlever!

 

Jag vågar inte tänka på vadsom händer, när anhöriga till dem som man nu kommer att låta dö förstår, att deras nära och kära avlidit I ONÖDAN!

 

Att läkare i vissa avseenden är oerhört dåligt uppdaterade i sina kunskaper kostar varje dag patienter livet. Detta gäller framför allt cancerfall, där i dag ca 60 sådana patienter dör varje dag.

 

Men nu handlar det om en pandemi, där kanske tusentals patienter kommer att kvävas till döds av sin sjukdom – DÄRFÖR ATT LÄKARNA INTE ANVÄNDER EN METOD MAN KÄNT TILL I FEMTIO ÅR – SOM ÄR BÅDE BILLIG, OFARLIG OCH JÄMFÖRELSEVIS ENKEL ATT GENOMFÖRA!

 

Kan högutbildade, välbegåvade läkare verkligen vara helt obekanta med detta? Eller är det någon sorts vidskeplig föreställning om att ”bara ett vitamin” inte kan bota en livshotande sjukdom? Men för Guds skull, se er omkring! Sådan behandling sker nu hela tiden på olika håll i världen!

 

Tanken att det skulle bero på, att man till varje pris vill undanhålla denna metod för att läkemedelsindustrins marknad inte skall hotas är bara alltför hemsk att föreställa sig!

 

Dr Annika Dahlqvist pratade här om dagen med läkaren Sture Blomberg. Jag citerar från hennes blogg:

 

”Han berättade att han som intensivvårdsläkare hade behandlat många sepsis-patienter med högdos intravenöst C-vitamin. De patienterna hade samtliga tillfrisknat, i stort sett omgående. Normalt är sepsis en sjukdom med hög dödlighet. Covid-19 ter sig som andra sepsis-tillstånd.

 

En person med Covid-19 bör aldrig behöva dö utan att ha fått chansen att prova C-vitamin intravenöst!

 

Det är så många undersökningar som visar att det är bra.

Den dubbelt nobelprisbelönade Linus Pauling visade redan på 70-talet att iv C-vitamin var bra mot sepsis, men läkarkåren ignorerade hans rön. De fortsätter att göra det än idag”.

 

Kommentarer obehövliga!!

 

Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6892281/posting/d%C3%B6dlig-okunskap

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu