• Arkiv

2020-05-13 Om TV4; Emma Frans i programmet Efter Fem sprider lögner enligt Michael Zazzio

 

Citat

 

Från: Michael Zazzio [mailto:[email protected]]
Skickat: den 13 maj 2020 14:00
Till: [email protected]
Ämne: Emma Frans har fel i Efter fem 2020-05-12

 

Till redaktionen på Efter fem

 

Emma Frans säger om kolloidalt silver:

 

 

”Det (kolloidalt silver) är vatten som innehåller silverjoner.”

 

Kommentar: Det är en sanning med modifikation. Vattnet innehåller både silverjoner och metalliskt silver. De har lite olika effekter med avseende på virusavdödande egenskaper, bakteriedödande egenskaper, svampdödande egenskaper och parasitdödande egenskaper.

 

 

”Vissa förespråkar det här för att behandla och förebygga alla möjliga typer av sjukdomar trots att det inte finns några vetenskapliga belägg för att det har någon effekt.”

 

Kommentar: Här är Emma Frans ute och cyklar riktigt rejält. Det finns hundratals vetenskapliga studier som visar att kolloidalt silver har positiva effekter på en mängd olika sjukdomstillstånd. Det är inte lämpligt att som Emma Frans gör, stå och ljuga i TV.

 

”Man vet att silversalter har antibakteriella effekter.”

 

Kommentar: I mängder av studier har det bevisats att kolloidalt silver har antivirala och antibakteriella effekter samt att det dödar svampar och encelliga parasiter. Medlet är på basis av den bevisade effekten tillåtet att marknadsföra som ett vattendesinfektionsmedel – att hällas i infekterat vatten som efter 15 minuter kan drickas, eftersom mikroorganismerna då är avdödade. Detta medel är alltså till för att drickas.

 

 

”Men det betyder ju inte att det är riskfritt att hålla på och hälla i sig det och dricka det här.”

 

Kommentar: Jo, det är helt riskfritt att dricka kolloidalt silver. det finns mängder av studier som visar att det inte medför några risker att få i sig silver. EN studie visar att upp till 5 gram per kilo kroppsvikt inte ger några skador som kan upptäckas. EU:s säkerhetsgräns för levertoxicitet motsvarar ett intag per dygn på 210 liter kolloidalt silver av styrkan 10 ppm till en person som väger 70 kg.

 

EU citerar nolleffekt-dosen (NOAEL) för silvernanopartiklar ur leverförgiftningssynpunkt.

 

”Recently, for Ag-NP (silvernanopartiklar) a NOAEL (for rats) was observed, based on a 90 day oral exposure of 30 mg/kg bodyweight/day; this assessment was based on signs of liver toxicity.” NOAEL = Nolleffektdosen, den dos som inte ger några biverkningar alls. Detta innebär motsvarande 3 liter (10 mg/liter) 10 ppm svagt KS per kilo kroppsvikt.

 

 

”Det finns de som har påstått då att Anders Tegnell till och med har sagt att det är effektivt men det stämmer inte och det har han också dementerat.”

 

Kommentar: Emma Frans ljuger. Att Anders Tegnell har tillstått att det är känt att kolloidalt silver fungerar på de flesta, kan man höra på

https://www.ion-silver.com/docs/Anders_Tegnell.mp3?fbclid=IwAR3v3hTgk6Cyog1fj6yITPLezV2IoaS9Y6LcDngQN17WNs2gImdcA6d0FOY ,

där Anders Tegnell tillstår detta. Han har inte dementerat att han har sagt det som sägs i ljudupptagningen.

 

”Men det finns även potentiella risker med det här, att få i sig för mycket silver är inte bra för hälsan.”

 

Kommentar: Emma Frans ljuger. Det finns ingen vetenskaplig forskning som entydigt visar att kolloidalt silver skulle vara skadligt på något sätt. De skador som har registrerats i forskning beror på silversalter, men det någonting helt annat än silverjoner i vatten.

 

 

”Det har ingen bevisad effekt mot Covid-19.”

 

Kommentar: Emma Frans har förvisso rätt i det, men det finns studier på kolloidalt silvers avdödande effekt på SARS-COV-1-viruset, vilket är mycket snarlikt SARS-COV-2-viruset (båda två är så kallade coronavirus).

 

 

Mitt råd till er är att aldrig mer konsultera Emma Frans i er TV-kanal. Hon sprider desinformation, vilket leder till att ni i er tur pekas ut som desinformatör med avseende på sådant som ni sänder om till exempel kolloidalt silver.

 

 

Emma Frans har i programmet för övrigt påstått att det ”tyvärr inte finns någon effektiv behandling för Covid-19″. Ni påstår även själva att C-vitaminbehandling skulle utgöra en myt med avseende på Covid-19-behandling.

 

Kommentar: Ni har helt fel! Höga doser av C-vitamin har i flera studier och patientfall bevisats rädda livet på Covid-19-insjuknade patienter. I Kina har flera sådana studier genomförts, och metoden har använts på många kliniker i många olika länder. Emma Frans verkar uppenbarligen inte känna till det.

 

 

Lättlästa referenser:

Svensk läkare ordinerar C-vitaminbehanlding åt Covid-19-patient:

http://stureblomberg.blogspot.com/2020/04/fallbeskrivning-om-covid-19-och.html

 

Läkaren och forskaren Ulf Ravnskogs artikel i Läkertidningen om C-vitaminbehandling:

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/goda-anledningar-att-prova-hoga-doser-c-vitamin-vid-covid-19/

 

 

Konsultera i fortsättningen de yrkeskunniga som vet i stället för att ägna er åt auktoritetstilltro avseende läkare, docenter och professorer som är anställda av regionerna och staten!

De har indoktrinerats (psykologisk indoktrinering) i såväl sin utbildning som i sin yrkesverksamhet. De skaffar sig sällan eller aldrig adekvat kunskap om de senaste vetenskapliga rönen utan förespråkar i stället oföränderlighet.

 

Kolloidalt silver (colloidal silver) och nanosilver finns det mängder av studier och artiklar som har publicerats i erkänd vetenskaplig litteratur och om som man kan finna på

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

 

”Colloidal silver”, +500 studier

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=colloidal+silver

 

”Nano silver” +300 studier 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%22nano+silver%22

 

Tidigare yttrade professor Björn Olsen att C-vitaminunfusion intravenöst var som att spruta in syrra i blodet. Natriumaskorbat (C-vitamin för infusionsbruk) har pH 7,4. Blodets pH varierar normalt sett mellan 7,35-7,45. Natriumaskorbat är alltså pH-neutralt i blodet.

 

Ni får gärna hära av er till mig, så kan jag hjälpa er med strategier för att säkerställa att den medicinska information som ni sänder är korrekt.

 

Michael Zazzio

Chefredaktör samt redaktör på två hälsotidningar,

privatpraktiserande kliniker och leg ssk,

medicinsk forskare inom audiologi samt infektionsmedicin,

indexerad på MEDLINE,

vetenskapligt råd i den spanska akademin AENORTA

Hemsida: www.alir.nu  

Tfn: 0478 – 417 37

 

Slut citat

 

Skrivelsen kan också läsas i denna pdf fil

SKRIVELSE TILL TV4 REDAKTIONEN EFTER FEM AV MICHAEL ZAZZIO 20200513

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu