• Arkiv

2020-05-19 SVARA DOKTORN Världshistoriens största – och dödligaste – bedrägeri?

 

Sprid vidare i alla dina nätverk SVARA DOKTORN DELGER SINA LÄSARE 

Citat;

 

Världshistoriens största – och dödligaste – bedrägeri?

 

Följande information gör att många av världens politiska ledare, hälsoexperter, forskare och läkare kommer att framstå som fullkomligt okunniga och närmast galna. Därför blir denna text troligen också snabbt raderad.

 

Men just därför är det viktigt att budskapet så fort som möjligt sprids, så att informationen inte kan döljas av dem som har intresse av att rädslan för Covid-19 kvarstår. Detta skapar förutsättningar för ett ev. kommande vaccin – som Bill Gates planerar att sälja ca sju miljarder doser av! Vaccinet (om det framställs) kommer sannolikt att göra mer skada än nytta.

 

Följande är huvudsakligen baserat på ett par intervjuer med Dr Dolores J Cahill. Hon är från Irland men har varit aktiv med sin forskning på många andra håll – bl.a. under flera år på det prestigetyngda Max Planck-institutet i Berlin, Tyskland. Men viktigt är, att de flesta forskare som kan detta område i huvudsak tycks vara eniga med henne – men förhindras på olika sätt att offentliggöra sin forskning medialt, varför vi inte känner till dem.

 

Dr Cahill är bl.a. expert på molekylär genetik, immunologi och autoimmuna sjukdomar – och inte minst på just Covid-19. Den som försöker odugligförklara henne för bristande kompetens, erfarenhet och vetenskaplig integritet har en absolut omöjlig uppgift framför sig.

 

I intervjuerna redovisar hon sitt ”CV” (som är otroligt omfattande) och redovisar både egen och andras forskning och kliniska erfarenheter. Jag skall göra ett försök att kort redovisa något av det viktigaste hon framför. Och det är nog bland det mest omvälvande man kan ta del av i nuvarande helt galna situation.

 

För det första konstaterar hon, att Covid-19 i princip är ett ganska ”snällt” virus, och att 80 – 90 % av dem som drabbas upplever symtomen som en vanlig influensa – eller märker inte något alls.

 

Men kanske allra viktigast är, att vi kan förebygga allvarliga symtom på ett mycket enkelt sätt – genom att stärka vårt immunförsvar med intag av rejäla doser Vitamin C, Vitamin D3 och zink. Viktigt är dock att ta detta i god tid, för immunförsvaret tar ett par veckor på sig att reagera fullt ut.

 

Fast om man inte hunnit med det och alltså blir rejält sjuk av Covid-19 – så finns ändå en enkel lösning. Den heter ”Chloroquine Phosphat” – på svenska ”Hydroxiklorokin” (tabletternas namn ”Plaquenil”). Detta medel är billigt och finns i stora mängder i världen (fast troligen inte i Sverige!).

 

Produkten har använts i kanske 60 år eller mer – som profylax mot framför allt malaria. Används också som behandling mot ledgångsreumatism, Lupus och HIV. Så vitt man vet inga allvarliga biverkningar under alla dessa år!

 

Det här används nu mycket framgångsrikt på olika håll i världen (bl.a. Kina, Indien, Italien, Sydkorea, USA). Så har t.ex. Dr Zelenko i New York använt Chloroquine Phosphat på 800 äldre patienter med Covid-19. Endast 4 av dem behövde läggas in på sjukhus – och ingen av dem avled! Men vad gör vi i Sverige? Jo, här förbjuds primärvården att använda detta medel till annat än reumatiska sjukdomar! Ingen läkare får skriva ut medlet till Covid-19-patienter!

 

Dr J Cahill berättar vidare, att mask (”andningsskydd”) blir fel, eftersom detta virus inte är luftburet. En mask kan också hindra andningen och ge sämre syresättning, vilket inverkar negativt på immunförsvaret.

 

Hon säger också att karantän (för icke smittade) är helt fel. Människor skall i stället vara ute och röra på sig så mycket som möjligt – och även umgås med andra. Och bara att inte få träffa och umgås med sina anhöriga blir för de flesta oerhört frustrerande och inverkar både på det generella immunförsvaret och på den psykiska hälsan. Där har för övrigt också vitamin D3 en viktig roll, eftersom det bl.a. motverkar depression (liksom även zink för övrigt).

 

Som jag inledningsvis nämnde, så kommer några sannolikt att göra allt för att detta inte skall spridas. Face Book, YouTube, Twitter och andra stora aktörer väntar nog inte länge, innan de ingriper med sin självpåtagna roll som censorer. Detsamma gäller medier som SVT, SR och våra stora tidningar. De har genom sitt agerande de senaste månaderna gjort bort sig så totalt att deras förtroendekapital är devalverat för lång tid framåt (i den mån det funnits).

 

Till sist igen: Rejäla doser av C-vitamin (mitt förslag 10 gram/dag) och vitamin D3 (mitt förslag minst 5 000 IE/dag) och zink (mitt förslag 40 mg). Och om man blir sjuk botas sjukdomen enkelt med Hydroxiklorokin.

 

För säkerhets skull: Jag är inte läkare, och var och en får göra sin egen bedömning av min trovärdighet. Men Dr Dolores J Cahill har en kompetens som gör det svårt att ifrågasätta hennes uttalanden.

 

Till sist två länkar till intervjuer med Dr Cahill:

https://www.youtube.com/watch?v=U9ti6isM-NY

https://youtu.be/d9GbVZOcT18

 

 

Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6912469/posting/v%C3%A4rldshistoriens-st%C3%B6rsta-och-d%C3%B6dligaste-bedr%C3%A4geri


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu