• Arkiv

2020-05-23 SVARA DOKTORN ”Sverige slår världsrekord!”

 

 

SVARA DOKTORN DELGER SINA LÄSARE 2020-05-22, citat

 

 

Sverige slår världsrekord!

 

Enligt tillgänglig och aktuell statistik verkar det som att Sverige nu tagit ledningen och har flest dödsoffer av Covid-19 i hela världen (per capita)!

 

Även om statistiken säkert har sina brister (också i Sverige), så är detta anmärkningsvärt! Kanske ännu mer anmärkningsvärt är, att både statsepidemiologen Anders Tegnell och flera andra företrädare för ”vetenskapen” fortfarande hävdar, att vi är på rätt väg och fortsätter att framgångsrikt bekämpa pandemin enligt nuvarande strategi!

 

 

Det betyder antagligen då att vi skall fortsätta att utsätta människor på äldreboenden för en plågsam död genom kvävning – och tvinga dem att dö utan kontakt med sina anhöriga! En absolut omänsklig död! Ordinerad av läkare!

 

 

Det betyder kanske också att våra myndigheter skall fortsätta att till varje pris tysta dem som sprider information om detta.

 

 

Sjuksköterskan Latifa Löfvenberg i Gävle, som inte längre stod ut med att se gamla människor förtvivlat kämpa efter luft och slutligen dö efter ibland många timmars fruktansvärd ångest avskedades snabbt, sedan hon gått ut offentligt med detta.

 

Och läkaren Mikael Nordfors, som också gått ut offentligt med vetenskaplig information om denna maximalt plågsamma form av ”ättestupa” – han riskerar tydligen nu att bli av med sin läkarlegitimation.

 

 

Välkände svenske läkaren Yngve Gustafsson, som länge påtalat den katastrofala övermedicineringen och näringsbristen hos äldre, har nu också förklarat vad detta handlar om. Därför kan man förmoda, att också denne modige hedersman kommer att tystas – och/eller karaktärsmördas i media av totalt okunniga journalister.

 

 

Alla som säger sanningen om det som nu pågår riskerar arbete och anseende – och om man är professionell inom det medicinska området riskerar man att fråntas sin legitimation, vilket innebär att man inte kan försörja sig på det område där man har sin kompetens (och behövs!).

 

 

Att några maktgalna psykopater som Tony Fauci, Bill Gates och några fler på kort tid skulle kunna åstadkomma något som med viss marginal förmodligen kommer att överträffa Hitlers verksamhet under Tysklands nazistiska tid (drygt 50 miljoner döda) är svårt att föreställa sig. Men nu håller det på att hända! Och vi tycks med öppna ögon tillåta det!

 

 

Det är oerhört plågsamt konstatera, att våra myndigheter, större delen av läkarkåren och nästan alla media aktivt bidrar till det hela.

 

Vi tycks som en fårskock gå in i detta – precis som man i Tyskland naivt lät Hitlers hejdukar ta över den politiska makten.

 

Även då höjdes röster för att stoppa katastrofen, men de tystades effektivt (precis som nu).

 

 

 

Snart kommer världen förmodligen att utsättas för det optimala folkrättsbrottet, då en stor del av mänskligheten tvångsvaccineras med ett Coronavirus-vaccin.

 

 

Detta vaccin kommer inte att vara kontrollerat med avseende på säkerhet – vilket inte heller något av nuvarande vacciner är.

 

Men precis som tidigare kommer säkert vaccintillverkarna att vara friskrivna från ansvar – så även om samtliga vaccinerade avlider, så kommer man inte juridiskt att kunna göra något.

 

Det blir i så fall bara att med ett beklagande konstatera dödsfallen.

 

 

Bäst på att vara sämst:

https://www.facebook.com/rebecka.fallenkvist/videos/10220880347135982/UzpfSTEwMDQ1OTY1ODE3MTI0NzoxNzMzODI3OTc1NDU1OTk/

 

 

Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6913558/posting/sverige-sl%C3%A5r-v%C3%A4rldsrekord

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu