• Arkiv

2020-09-30 ”99,94 % av alla i Sverige har överlevt Covid-19″

 

 

Björn Hammarskjöld har delgett enormt viktig och avgörande artikel, sprid den vidare, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela artikeln, citat

 

 

Det saknas vetenskapligt stöd för att begränsa folksamlingar ur smittsamhetssynpunkt.

 

 

99,94 % av alla i Sverige har överlevt Covid-19.

 

 

Våra mest åldersrika, de över 90 år, har överlevt till 98,5 % enligt Folkhälsomyndighets senaste statistik. Vi har bara enstaka nya dödsfall per dag alltsedan mitten på juli.

 

 

 

Virus smittar inte från kontaminerade föremål. Viruspartikeln har torkat ut efter bara några sekunder. Men SARS-CoV-2-virus RNA kan man återfinna länge efteråt men inte smittsamma viruspartiklar.

 

 

 

Ingen har vågat testa om förordningen mot folksamlingar är laglig. Om du möts av ett förbud mot folksamlingar går det att överklaga till domstol. Men begär ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning och överklagan till förvaltningsdomstolar är kostnadsfritt.

 

 

 

Hänvisa till vår grundlag Regeringsformens 2 kapitel 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 och 9 §§, där står våra rättigheter uppräknade.

Våra myndigheter får inte våldföra sig på våra grundlagar. Alla restriktioner som regeringen och myndigheter försöker pådyvla oss är olagliga eftersom de strider mot grundlagen.

 

 

 

Varför ska då alla kulturevenemang, inklusive idrottsevenemang, vara folksamlingsfria?

 

 

Jag kräver att alla kulturarrangemang omedelbart öppnas fritt!

 

 

Alla idrottsarrangemang, konserter, teatrar, restauranger, biografer, möten, ALLA kulturevenemang kan öppnas omedelbart! Och utan restriktioner! Om vi lyssnar på vetenskapen och låter bli att drabbas av ångest och hysteri.

 

 

 

Vi är skrämda till ”social distansering”.

 

 

Men låt alla, även de som är rädda, slippa myndigheternas olagliga begränsningar av vår lagstadgade frihet. Om du fortfarande är rädd räcker det med normal distansering med en meter från en smittads ansikte. Du måste träffa på fler än 1 400 personer ansikte mot ansikte för att träffa en smittad.

 

 

 

Det skulle räcka med att ha minst 125 nmol/L av vitamin D3 i blodet för att skydda sig till mer än 99 %.

 

 

En nyföding ska enligt Livsmedelsverket äta 10 mikrogram (400 IE) vitamin D3 per dag (3,5 mikrogram per kg kroppsvikt och dag). En person som väger 25 gånger mer ska då ha 250 mikrogram (10 000 IE) vitamin D3 per dag. Då får alla en normal fysiologisk nivå på minst 125 nmol/L och håller sig friska.

 

 

 

Det är du och jag som måste hjälpas åt att undervisa våra inskränkande myndigheter.

 

 

 

Edmund Burke skrev en gång: “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.” ”Det enda som behövs för ondskans seger är de godas tystnad”

 

 

 

Nazisterna använde den artiga frasen ”Für Ihre Sicherheit” (för er säkerhet) för att begå allehanda illdåd mot befolkningen.

 

 

 

”För det allmännas bästa” är den nya frasen som ska tvinga dig till underkastelse eller död (ditt val)

 

 

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

F.d. överläkare i pediatrik

Filosofie licentiat i biokemi

Oberoende senior vetenskapare i nutrition

 

Har arbetat på lab med mässlingsvirus och HIV under flera år.

 

Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://kostkunskap.blogg.se/2020/september/slapp-kulturen-loss.html

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu