• Arkiv

2020-10-06 Varför undanhålls nationen Sveriges medborgare Corona bedrägeriet av Sveriges Regering med flera?

 

 

 

En befogad frågeställning är såklart:

 

Varför undanhålls nationen Sveriges medborgare Corona bedrägeriet av Sveriges Regering med flera?

 

 

Du läser mera i pdf filen

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2020 10 06

 

 

Noteras särskilt, pdf filen/massutskicket är i laga ordning registrerat av registrator Socialdepartementet, tillsammans med många skrivelser/massutskick om bl.a. Corona bedrägeriet, du ser det i pdf filen här

RK_Innehallsforteckning_1053 2020 10 06

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu