• Arkiv

CORONA BEDRÄGERIET: Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

 

 

Corona bedrägeriets/MEDICAL TYRANNY ansvariga i Sverige ska rannsakas utifrån gällande lag och rätt!

 

 

Citerar lösryckta delar ur gällande svensk lagstiftning, citat

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

 

 

Brott mot mänskligheten

 

 

2 §  För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som

  1. dödar en person som ingår i gruppen,

  2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,

 

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

 

 

Slut citat, sprid vidare i alla dina nätverk! Källa till ovan citerat

https://lagen.nu/2014:406

 

 

OBS! Sprid vidare i alla dina nätverk

 

Sjuksköterska: Regionernas rekommendationer torterar våra äldre till döds!

https://www.youtube.com/watch?v=o7NbOzKvs0o

 

 

 

Sjuksköterska om den havererande äldrevården: ”Det här är mord!”

https://www.youtube.com/watch?v=2eM0dVaHzrw&list=TLPQMTIxMDIwMjAd1IMaYGFYFQ&index=1

 

 

Se också vad läkaren Jon Tallinger delgett på sin YouTube kanal, dels i Sverige och dessutom uppmärksammat utan för Sverige, Jon Tallinger bor numera i Danmark, han insåg att han inte får några läkarjobb i Sverige efter alla dessa avslöjanden World Wide!

https://www.youtube.com/channel/UCPi09ewi9RSkDwT2fsSsxKg/videos

 

Se också, och sprid vidare, denna mycket viktiga video om

 

Crimes against Humanity

https://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ

Notera särskilt, videon ovan, med Dr. Reiner Fuellmich, publicerad 2020-10-03 och har visats i skrivande stund 1 245 680 visningar, sprid vidare i alla dina nätverk

 

 

Se ännu mera videos av Dr. Reiner Fuellmich

https://www.youtube.com/channel/UCJB8ANhWVhgQf9Rw-KJo26Q/videos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu