• Arkiv

Varför mörkar ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE(huvudkontoret) om Corona bedrägeriet och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare?

 

 

En mycket välbehövlig och välbefogad frågeställning är;

 

Varför mörkar ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE(huvudkontoret) om Corona bedrägeriet och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare?

 

Du förstår strax mera, efter att läst skrivelsen till den ytterst ansvarige myndighetschefen Petra Lundh, huvudkontoret, Åklagarmyndigheten i Sverige, skrivelsen är av 2020-10-17, du finner den här nedan i pdf filen

Åklagarmyndigheten i Sverige huvudkontoret ytterst ansvarige Petra Lundh om Corona bedgrägeriet och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 2020 10 17

 

Bilagan till skrivelsen finner du här i denna pdf filen

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2020 10 17 ok

 

 

Här ser du mailet till huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige

 

 

Från: Ulf Bittner [mailto:[email protected]]
Skickat: den 17 oktober 2020 17:01
Till:[email protected]’; ‘[email protected]
Ämne: Åklagarmyndigheten i Sverige huvudkontoret och ytterst ansvarige myndighetschef Petra Lundh om mörkandet av Corona bedrägeriet & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare
Prioritet: Hög

Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret)                         sida 1 av 21

Petra Lundh, myndighetschef

[email protected]

[email protected]

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad/ registerutdrag/diarieutskrift med vändande e-post till [email protected] , därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet som myndighetschefen utser som handläggare.

 

All kommunicering ska ske via e-post

 

Sekretessprövning; upphäver all sekretess då ärendet är av mycket stort allmänt intresse för alla nationen Sveriges medborgare utifrån rättssäkerhets fråga och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare

 

 

2020-10-17

 

Åklagarmyndigheten i Sverige huvudkontoret och ytterst ansvarige myndighetschef Petra Lundh om mörkandet av Corona bedrägeriet & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare

 

Läs den bifogade pdf filen Åklagarmyndigheten……

 

Läs bilagan, pdf filen TILL…..

 

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://soundcloud.com/ulf-bittner

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

This message is meant for the addressee only and may contain confidential and legally privileged information. Any unauthorised review, use, copying, storage, disclosure or distribution of this e-mail and any attachments is strictly prohibited. If you are not the named recipient or have otherwise received this communication in error, please destroy this message from your system and kindly notify the sender by e-mail. Thank you for your co-operation

 

Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA.

 

WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment.

 

 

OCH HÄR SER DU AUTOSVARET SOM KOM FRÅN HUVUDKONTORET ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

Från: Reg Huvudkontoret [mailto:[email protected]]
Skickat: den 17 oktober 2020 17:03
Till: Ulf Bittner
Ämne: SV: Åklagarmyndigheten i Sverige huvudkontoret och ytterst ansvarige myndighetschef Petra Lundh om mörkandet av Corona bedrägeriet & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare

 

Detta meddelande går inte att svara på.

 

Om allmänna handlingar

Åklagarmyndigheten Huvudkontoret har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag och kommer att behandla ditt ärende eller din fråga så snart som möjligt. All post som inkommer till Åklagarmyndigheten blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

 

Om personuppgiftsbehandling

I och med att e-posten inkommit till Åklagarmyndigheten blir dina personuppgifter föremål för behandling enligt gällande dataskyddslagstiftning.

 

Mer information om allmänna handlingar och personuppgiftsbehandling finns på Åklagarmyndighetens hemsida, se https://www.aklagare.se/om-oss/uppdrag-och-mal/hantering-av-personuppgifter-i-aklagarmyndigheten/

 

Information om Åklagarmyndigheten Huvudkontoret finns på www.aklagare.se

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Åklagarmyndigheten Huvudkontoret

 

Tel växel: 010-562 50 00 • Fax: 010-562 52 99 • [email protected] • Postadress: Box 5553, 114 85 Stockholm • Besöksadress: Östermalmsgatan 87 C, 3 tr, 114 59 Stockholm • www.aklagare.se

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu